Logo Gemeente Helmond

Vacatures geplaatst door Gemeente Helmond

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Helmond.

Laatste vacatures

Manager Vastgoed

Ben jij een senior projectleider en heb je een ruime ervaring in de bouw opgedaan? Kun je naast de begeleiding van een innovatief bouwproject ook een team aansturen en motiveren? Dan zou jij wel eens onze nieuwe collega kunnen zijn!

De gemeente Helmond is namelijk op zoek naar een:

Manager Vastgoed

 • Voor 36 uur per week
 • Salaris € 4022 - € 5984 / o.b.v. 36 uur / afhankelijk van opleiding en ervaring
 • Voor overige arbeidsvoorwaarden klik hier

Als manager Vastgoed krijg je de unieke kans om enerzijds een ambitieus en innovatief bouwproject te combineren met leidinggevende taken. De komende jaren zal gemeente Helmond voor haar huisvesting de verschuiving maken van de huidige vier locaties naar 1. Hierbij zal de nieuwe locatie niet langer alleen een werkplek voor ambtenaren zijn, maar een huis voor en door de stad worden. Deze verschuiving is ondergebracht in het programma 'Stadskantoor in Beweging', waarin twee teams verantwoordelijk zijn voor de volledige uitvoering. Enerzijds het programmateam die onder andere het functionele programma van eisen opstelt, klankbordgroepen inricht, afspraken maakt met potentiele ketenpartners, communiceert en de hele organisatie en planning voor zijn rekening neemt. Anderzijds het bouwteam dat zorgdraagt voor de technische vertaling van het programma van eisen, het ontwerp, de sloop, de herbestemming van de achterblijvende gebouwen, en de realisatie van het nieuwe gebouw. Hiervoor staat een grondige renovatie gepland van de hoofdlocatie van de gemeente. Deze twee teams zullen nauw met elkaar samenwerken op een agile werkwijze.

Het bouwteam wordt bemand met een Total Engineeringsteam uit de markt en aangestuurd vanuit een eigen projectleider. De functie van projectleider van dit bouwteam behoort de eerste drie jaar tot je kerntaken, naast je taken als afdelingsmanager. Het Total Engineeringsteam wordt Europees aanbesteed, waarbij de start gepland is op 1 juni 2019. Naast de projectleider en het Total Engineeringsteam is er een technisch klankbord ingericht met projectleiders vanuit de afdeling A&E en senior medewerkers beheer en onderhoud. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de verbinding te maken tussen de reguliere medewerkers en het bouwteam.

Naast de bouw van het nieuwe stadkantoor als bijzondere opdracht richt je je als manager vastgoed van de Gemeente Helmond, samen met je team op de exploitaties van het gemeentelijk vastgoed en de gemeentelijke grond en alle taken die daarbij horen. Denk hierbij aan het verwerven, realiseren, beheren, in gebruik geven, verhuren en verkopen ervan. Je bent hierbij steeds op zoek naar een goed afgewogen mix van strategisch belang, maatschappelijk nut, dienstverlening en het genereren van opbrengsten. Hierbij is het van belang dat je naast een inhoudelijk kennisdrager een inspirerend leider bent die elk teamlid, van sporthalbeheerder tot projectmanager, in zijn of haar kracht zet: zowel individueel als in teamverband.

Passen wij bij jou….?

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk hebben we als gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die we moeten handhaven, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Ons standaard antwoord is niet 'Nee, mits', maar 'Ja, tenzij'.

In ons werk staan onze vier kernnormen (mensen, presteren, veranderen en (vak)intelligentie) centraal.

Wil je ons verhaal nog eens rustig nalezen? Klik dan hier.

Als Manager Vastgoed heb je onder andere met de volgende thema's te maken:

 • Senior technisch Projectleider. De eerste3 jaar ligt de gehele focus op de totstandkoming en realisatie van het nieuwe stadskantoor
 • Visievorming op je werkgebied. Dit in samenhang met collega-managers om zo de gehele ruimtelijke keten en processen te optimaliseren met de wens van inwoner als vertrekpunt.
 • Individuele en team gerelateerde personeelsvraagstukken. Als ervaren leidinggevende kun je je hierbij vast wel een en ander voorstellen.
 • Exploitatie-gerelateerde projecten. Hierbij kun je denken aan markten, de kermis, (tijdelijk) onbestemde grond, parkeren, etc. Jij bewaakt hierbij de grote lijnen op het gebied van synergie, efficiency, inkomsten, uitgaven en meerwaarde.
 • Nieuwbouw , herontwikkeling en onderhoud. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de nieuwbouw van de nieuwe Sport- en (be)leefcampus De Braak, de gerealiseerde herontwikkeling van de Cacaofabriek en het periodieke onderhoud van het buitenterrein van een kinderdagverblijf dat in een van onze panden gehuisvest is.
 • Makelaarstaken. Deze zijn binnen jouw afdeling belegd en hebben betrekking op alle onroerend goed-, grond- en kaveltransacties.
 • Financiën. Onze gebouwen en exploitaties hebben een stevige impact op de begroting. Jij bewaakt, samen met onze financieel adviseurs de transparantie in de kosten en baten hiervan.
 • Contact met externen om te snappen hoe je met jouw team en met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties verder kunnen bouwen aan Helmond. Denk hierbij aan aannemers, makelaars, woningzoekenden, sportverenigingen, kermisexploitanten, enzovoorts.
 • De impact van de omgevingswet. Samen met de programmamanager en het projectteam omgevingswet vertaal jij toekomstige ontwikkelingen naar wat deze betekenen voor jouw team en in- en externe dienstverlening.

Jij bent de ideale kandidaat als jij beschikt over….

 • Een afgeronde HBO- of WO-opleiding op het gebied van Bouwkunde of Bedrijfskunde.
 • Werkervaring in een managementfunctie op het vakgebied van vastgoed en / of (grond)exploitaties. Als dat binnen de overheid (gemeente, provincie en/of rijk) is, is dat een pre.
 • Moderne kijk op de bouwwereld
 • Ervaring met werken met een Total Engingeeringsteam
 • Ervaring als projectleider met bouwprojecten van 10.000 m2
 • Ervaring met gemeentelijke huisvesting in vergaande samenwerkingsconcepten met de stad
 • Brede technische achtergrond om te kunnen fungeren als sparringpartner voor breed scala aan functionarissen zoals adviseurs, aannemer, constructeurs, architect
 • Ervaring met agile werken, bij voorkeur met SCRUM

Zijn wij een match?

Start dan je sollicitatiereis door vóór 22 februari 2019 aanstaande via de onderstaande 'SOLLICITEREN'-knop. Wil je aanvullende informatie over deze vacature, dan kun je contact opnemen met onze Corporate Recruiter Brigitte Jaspers. Zij is (ook na werktijd) te bereiken via telefoonnummer 0492587080 of 0613547492. Krijg je haar voicemail? Aarzel niet om een berichtje achter te laten!

Wij kijken uit naar je reactie!

Werken in Noordoost-Brabant

5 sollicitaties

69 views

Bekijk vacature


06-02-2019 Gemeente Helmond


Adviseur Documentaire informatievoorziening (Record Manager)

Voel jij de uitdaging om in het spanningsveld te werken met enerzijds de archiefwet/regelgeving en anderzijds de gemeentelijke bedrijfsvoerings- en dienstverleningsbelangen?

De gemeente Helmond is op zoek naar een:

Adviseur Documentaire informatievoorziening (Record Manager)

 • Voor 36 uur
 • Salaris minimaal €2.335,- en maximaal €3.805,- / o.b.v. 36 uur / afhankelijk van opleiding en ervaring
 • Voor overige arbeidsvoorwaarden klik hier.

Als Record Manager werk je mee aan de digitalisering van de organisatie, waarbij vooral het zaakgericht werken een belangrijke rol speelt. Ook lever je een bijdrage aan de verdere professionalisering van de eenheid Documentaire Informatievoorziening (DIV).

Passen wij bij jou….?

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk hebben we als gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die we moeten handhaven, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Ons standaard antwoord is niet 'Nee, mits', maar 'Ja, tenzij'.

In ons werk staan onze vier kernnormen (mensen, presteren, veranderen en (vak)intelligentie) centraal. Nieuwsgierig wat die kernnormen voor jou betekenen als je bij ons komt werken en waar wij als organisatie voor staan? Laat het je vertellen door onze collega's in het volgende filmpje.

Wil je ons verhaal nog eens rustig nalezen? Klik dan hier.

Wat ga je doen?

Je levert vanuit jouw specialisme een actieve bijdrage aan het verder vormgeven van het kwaliteitssysteem dat als graadmeter dient voor ons (digitaal) archief. In samenspraak met de organisatie borg jij daarmee de volledigheid en juistheid van het (digitaal) archief. Je ziet toe op een correct archiefbeheer binnen de vastgestelde kaders en op een tijdige en verantwoorde vernietiging van archiefbescheiden, in welke vorm dan ook. Je bent primair verantwoordelijk dat de overdracht van archiefbescheiden naar de (fysieke/digitale) archiefbewaarplaats geschiedt binnen de geldende normen en conform de gemaakte afspraken.

Je signaleert en initieert (mede) beleid op het gebied van vernietiging, duurzame digitale informatiehuishouding en de uitvoering van het DSP. In samenwerking met je collega DIV-adviseurs draag je zorg voor een optimale en goede informatiehuishouding van de organisatie. Vanzelfsprekend volg je ontwikkelingen op het gebied van informatie- en archiefbeheer op de voet en ben je in staat deze te vertalen naar beheer in het zaak,- en archiefsysteem.

Je handelt zelfstandig vakinhoudelijke vraagstukken af binnen gestelde kaders en beslissingsbevoegdheid. Je stemt met de coördinator DIV op hoofdlijnen af en legt verantwoording af over de behaalde resultaten binnen jouw verzorgingsgebied. Je vervult, waar gevraagd, de rol van projectleider of projectlid van gedefinieerde projecten die de informatiehuishouding raken, zoals bijvoorbeeld de Omgevingswet.

Wie ben jij?

Jij bent vanzelfsprekend een representatieve medewerker met een positieve instelling. Je bent gedreven, proactief en je gaat een uitdaging in de digitale wereld niet uit de weg. Je bent analytisch sterk ontwikkeld en hebt inzicht in gemeentelijke processen. Je bent resultaatgericht, maar verliest een optimale en kwalitatief goede dienstverlening nooit uit het oog. Verder voldoe je aan de volgende eisen:

 • HBO denk- en werkniveau, alsmede een afgeronde opleiding op het gebied van Record Management en/of Informatiemanagement (LRM of vergelijkbaar).
 • Je hebt gedegen kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van documentaire informatievoorziening.
 • Je beschikt over de nodige ervaring in het bewerken en overdragen van archiefbescheiden naar een (fysieke/digitale) archiefbewaarplaats.
 • Je hebt kennis van proces- en kwaliteitsmanagement.
 • Je beschikt over vaardigheden in het gebruiken en beheren van informatie in een Document Management Systeem (DMS) / Recordkeeping System (RKS).
 • Je kan goed omgaan met de tegengestelde belangen en bent in staat om een gedegen afweging te maken tussen de bedrijfsvoerings- en dienstverleningsbelangen enerzijds en archiefwet-/regelgeving anderzijds o.b.v. een risicomatrix;
 • Je hebt minimaal 2 jaar ervaring met het zaakgericht werken en digitaal archiveren.

Meer informatie nodig of een keer in de keuken komen kijken?

Dat kan. Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer R. Lodder, Adviseur / Coördinator DIV, te bereiken via telefoonnummer 0492 - 587572.

Zijn wij een match?

Start dan je sollicitatiereis door vóór 11 februari aanstaande via de onderstaande 'SOLLICITEREN'-knop. Wil je aanvullende informatie over deze vacature, dan kun je contact opnemen met onze recruiter Lia van Beek. Zij is te bereiken via telefoonnummer 0492-58736, of per mail: recruitment@helmond.nl.

De eerste gesprekken voor deze functie staan gepland op 14 en 19 februari. Deze vacature wordt tegelijkertijd intern en extern opengesteld. Interne kandidaten worden met voorrang behandeld. Verdere informatie over de sollicitatieprocedure vind je hier.

Wij kijken uit naar je reactie!

Werken in Noordoost-Brabant

9 sollicitaties

144 views


25-01-2019 Gemeente Helmond


Coordinator Peelland Interventie Team (PIT)

Voel jij je aangetrokken tot de aanpak van complexe handhavingsproblematiek en overlast? Ben jij een stevige regisseur die zich met het team inzet voor de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit? Dan wordt jij wellicht onze nieuwe collega.

Gemeente Helmond zoekt namelijk op korte termijn een:

Coördinator Peelland Interventie Team (PIT)

 • Voor 36 uur per week
 • Salaris minimaal €2.795,- en maximaal €4.225,- / o.b.v. 36 uur / afhankelijk van opleiding en ervaring
 • Voor overige arbeidsvoorwaarden klik hier

De afdeling Veiligheid en Naleving faciliteert een leefbare, veilige en gezonde stad. De samenvoeging van de mensen binnen deze afdeling betreft het samenvoegen van veel verschillende bloedgroepen en culturen. Het gaat om beleidsmensen, vergunningverleners, handhavers, opdrachtgevers/projectmanagers, ondersteuners. Kortom een grote diversiteit aan medewerkers met wisselende referentiekaders en taakopvatting.

De Coördinator PIT geeft operationeel leiding aan een team bestaande uit medewerkers van politie, AVIM, VRBZO, Senzer en de zes gemeenten in Peelland en richt zich op de aanpak van complexe handhavingsproblematiek en overlast binnen het totale werkgebied van de zes Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren). Het PIT wordt ingezet als middel in de strijd tegen de ondermijnende criminaliteit. De Coördinator PIT opereert in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en heeft een faciliteerde, adviserende, initiërende en regisserende rol. Hij voert sterk de regie op het proces en stuurt daarbij op kwaliteit en resultaten. Daarnaast levert de Coördinator een bijdrage aan vraagstukken en onderwerpen op het gebied van ondermijning en integrale veiligheid die team overstijgend zijn. De Coördinator is tevens adviseur en sparringpartner van de programmaleider aanpak ondermijning, coördinerend gemeentesecretaris en de afdelingsmanagers op het gebied van het PIT, handhaving en de aanpak van overlast.

Je hebt als Coördinator Peelland Interventie Team met de volgende thema's te maken:

Proces coördinatie

 • Draagt zorg voor afstemming en afhandeling van projecten en dossiers binnen het PIT
 • Plant en bewaakt acties, doorlooptijd en afdoening van (deel)-cases door teamleden en derden
 • Stelt beschikkingen, rapportages, beoordelingen en correspondentie op
 • Heeft mandaat en bevoegdheden om in deelnemende gemeentes op te treden en handhavend te handelen
 • Is verantwoordelijk voor het faciliteren van het team en proces
 • Is (als "meewerkend voorman") verantwoordelijk voor de coördinatie van(gemeentegrens overstijgende) integrale acties met een groot (bestuurlijk) afbreukrisico en vertrouwelijkheid. En stuurt daarbij op kwaliteit, het proces en het resultaat.

Adviseren

 • Is adviseur van de betrokken PIT partners (bestuurders, management en uitvoering)
 • Zorgt voor een juiste onderlinge en bestuurlijke afstemming bij team/grens overstijgende onderwerpen
 • Is regisseur van programma's, projecten en overleggen
 • Zorgt voor integrale adviezen
 • Is tevens adviseur van bestuurders en relevante leidinggevende binnen de partner organisaties inzake integrale Handhaving en Veiligheid

Netwerken

 • Investeert in een goede relatie en goede werkafspraken met de medewerkers en de burgemeesters van de Peelland-gemeenten
 • Is een betrouwbare gesprekspartner voor de partners van PIT
 • Onderhoudt een actieve relatie en samenwerking met PIT partners, bestuurders, afdelingsmanager en collega's

Passen wij bij jou….?

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk hebben we als gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die we moeten handhaven, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Ons standaard antwoord is niet 'Nee, mits', maar 'Ja, tenzij'.

In ons werk staan onze vier kernnormen (mensen, presteren, veranderen en (vak)intelligentie) centraal.

De ideale kandidaat beschikt over…

 • HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van relevante wetgeving, het maatschappelijk en politiek krachtenveld op het gebied van Veiligheid en Naleving en van de relevante instrumenten;
 • Sociale vaardigheid voor het beïnvloeden van meningen en het creëren van draagvlak bij medewerkers, besluitvormers en leidinggevende over consequenties en risico's, het overleggen met externe partijen m.b.t. veiligheidsmaatregelen en het coachen van collega's;
 • Uitdrukkingsvaardigheid voor het ontwikkelen, formuleren en presenteren van scenario's, analyses, en het opstellen van (beleid) adviezen hierover.
 • Het kunnen leggen van verbanden tussen ontwikkelingen op verschillende beleidsterreinen.
 • Kennis van de geldende wet- en regelgeving
 • Een VOG verklaring

Zijn wij een match?

Start dan je sollicitatiereis vóór 29 januari 2019 via de onderstaande 'SOLLICITEREN'-knop. Voor inhoudelijke informatie kun je contact opnemen met Peter Knoops, Teamleider PIT, 06-13734059 . Wil je aanvullende informatie over de procedure, dan kun je contact opnemen met onze Corporate Recruiter Brigitte Jaspers. Zij is (ook buiten kantoortijden) te bereiken via telefoonnummer 06-13547492. Krijg je haar voicemail? Aarzel niet om een berichtje achter te laten!

Wij kijken uit naar je reactie!

Werken in Noordoost-Brabant

10 sollicitaties

209 views


15-01-2019 Gemeente Helmond


Voorzitter en Leden Rekenkamer

Met ruim 90.000 inwoners is Helmond één van de vijf grootste steden van Noord-Brabant. De stad is centrum van de Peel, maar vormt ook een belangrijk onderdeel van Brainport, de economisch tweede snelst groeiende regio van Nederland. Daarbij gaat de meeste focus uit naar Automotive (vooral groene en slimme mobiliteit) en Food. Thema's met mondiale uitdagingen waarvoor in Helmond de oplossingen van de toekomst worden bedacht! Naast de vele economische ontwikkelingen is Helmond ook zichtbaar in beweging. De afgelopen decennia is de stad flink gegroeid. Wijken als Dierdonk en Brandevoort, lange tijd nationale en internationale showcases vanwege de bouwstijl en -filosofie, hebben daar flink aan bij gedragen. Inmiddels zijn ook veel andere wijken vernieuwd. Dit gaat samen met moderne voorzieningen. Daarnaast staat met de bouw van de Multifunctionele Sport- en Beleefcampus De Braak een nieuw project op stapel waarin sport, gezondheid en onderwijs met elkaar worden gecombineerd. Ondertussen is de gemeente gestart met de aanleg en uitrol van glasvezel in alle wijken van de stad .

De Rekenkamer is een onafhankelijke onderzoekscommissie. Ze onderzoekt de doelmatigheid , de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde beleid en beheer. Zo wordt voor de gemeenteraad en de inwoners van Helmond zichtbaar hoe publieke geld wordt besteed en wat er terechtkomt van de beleidsvoornemens van de gemeente. De Rekenkamer bepaalt zelfstandig de onderwerpen die worden onderzocht, formuleert daarvoor de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast. Voor de uitvoering van het onderzoek kan de Rekenkamer, met inachtneming van het beschikbare budget externe personen of bureaus inschakelen.

De gemeente Helmond zoekt een ervaren VOORZITTER en TWEE leden voor de Rekenkamer Helmond

De rol

De kandidaat vindt het een uitdaging om als onafhankelijk deskundige de controlerende functies van de gemeenteraad te helpen versterken. U maakt slagvaardige keuzes in de onderwerpen die u wilt onderzoeken. Als open en integer professional weet u door te dringen tot de kern van vraagstukken van doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid. Tevens bent u in staat om (onderzoeks)resultaten te vertalen in concrete aanbevelingen, die praktisch toepasbaar zijn voor de raad.

Het profiel

 • Academisch werk- en denkniveau en een relevante professionele achtergrond
 • Diepgaande belangstelling voor en betrokkenheid bij het openbaar bestuur
 • Aantoonbare ervaring met het zelfstandig begeleiden van onderzoeken
 • Helder en bondig kunnen samenvatten en schrijven
 • Affiniteit met de gemeente Helmond
 • U hebt geen directe relatie met de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders of bent werkzaam in een andere functie die een onafhankelijke oordeelsvorming naar het oordeel van de gemeenteraad en de door de gemeente gesubsidieerde instellingen in de weg staat.

De voorzitter voert dezelfde werkzaamheden uit als de overige leden en daarnaast taken die horen bij het voorzitterschap. Voor de voorzitter gelden de volgende aanvullingen op het profiel.

 • Verbindende en open persoonlijkheid
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Multidisciplinair denken
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Samenwerken en reflecteren
 • Belangen evenwichtig behartigen

Wat bieden wij?

Het tijdsbeslag bedraagt gemiddeld een dagdeel in de week en hangt sterk af van de fase van het onderzoek. De benoemingsperiode is zes jaar. U wordt benoemd en beëdigd door de gemeenteraad. De leden ontvangen een vaste maandelijkse vergoeding voor hun werkzaamheden: de voorzitter ontvangt een bedrag van € 300,- per maand en de overige leden ontvangen € 200,- per maand. Deze bedragen zijn bruto en inclusief reis-, verblijf en overige kosten.

Interesse?

Wij nodigen u graag uit om uw interesse kenbaar te maken via onderstaande 'SOLLICITEREN'-knop. Voor aanvullende informatie over deze functies kunt u contact opnemen met de voorzitter van het Auditcomité, de heer P. Vervoort, tel. 06 53161956 of p.vervoort@raad.helmond.nl

Werken in Noordoost-Brabant

9 sollicitaties

79 views


15-01-2019 Gemeente Helmond


Beleidsadviseur Ondermijning

Voel jij je ook aangesproken tot de aanpak van ondermijnende criminaliteit? Ben je ervaren in het omgaan met conflicterende belangen en kun je diplomatiek optreden? Dan ben jij wellicht de transparante, realistische Beleidsadviseur binnen ons team Veiligheid & Naleving.

Gemeente Helmond zoekt namelijk op korte termijn een:

Beleidsadviseur Ondermijning

 • Voor 36 uur per week
 • Salaris minimaal €3.348,- en maximaal €4.859,- / o.b.v. 36 uur / afhankelijk van opleiding en ervaring - Let op: dit is een indicatieve waardering. Op dit moment vindt de omzetting naar de HR Systematiek plaats; de functiewaardering/-indeling is nog niet definitief.
 • Voor overige arbeidsvoorwaarden klik hier

Het team Beleid maakt deel uit van de afdeling Veiligheid & Naleving. Vanuit het team wordt o.a. gewerkt aan beleidsontwikkeling, criminologisch- en veiligheidsadvies en veiligheidsanalyses. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met veel in- en externe partners in de stad en het gemeentebestuur. Het team Beleid innoveert, ontwikkelt en legt verbanden tussen (landelijke, regionale en lokale) ontwikkelingen.

Naast de (bestuurlijke) aanpak van ondermijning lever je een actieve bijdrage aan andere veiligheidsthema's binnen de afdeling Veiligheid & Naleving. Zo ben je het aanspreekpunt voor de Persoonsgerichte Aanpak High Impact Crimes (PGA). Deze rol vervul je ook voor de Peelgemeenten. Tevens ben je deelnemer van het groot PGA overleg (voorselectie kandidaten). Ook ben je samen met een collega van Veiligheid & Naleving verantwoordelijk voor het thema radicalisering, polarisatie en jihadisme.

Je hebt als Beleidsadviseur Ondermijning met de volgende thema's te maken:

 • Je hebt een duidelijke visie op de aanpak van Ondermijning en kunt de verantwoordelijkheden die hierbij horen uitwerken naar operationele actieplannen
 • Evaluatie en rapportage: Je bent in staat om heldere rapportages en evaluaties op ambtelijk en bestuurlijk op te stellen. Tevens stem je zaken af met ketenpartners en programmaleider ondermijning
 • Kansen zien en benutten: je ziet kansen en benut deze voor complementariteit met de staande organisatie
 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse (operationele) bestuursrechtelijke sturingbinnen ondermijningscasuïstiek en voor het uitbouwen van het informatieknooppunt
 • Netwerk opbouwen; Je bouwt een effectief in- en extern netwerk op t.b.v. de integraliteit en slagkracht in de uitvoering. Je bent actief in het netwerk van het RIEC en de Taskforce Brabant Zeeland;

Passen wij bij jou….?

Werken bij de Gemeente Helmond betekent werken bij een organisatie die zich continu ontwikkelt en boordevol ambitie zit. Dat moet ook, want, ook al hebben we voor onze stad mooie dingen bereikt, de samenleving verandert. Helmond is een stad in beweging. Natuurlijk hebben we als gemeente nog steeds veel te maken met regelgeving die we moeten handhaven, maar in veel gevallen is er ruimte om samen met anderen tot oplossingen te komen. Ons standaard antwoord is niet 'Nee, mits', maar 'Ja, tenzij'.

In ons werk staan onze vier kernnormen (mensen, presteren, veranderen en (vak)intelligentie) centraal.

De ideale kandidaat beschikt over…

 • HBO-WO werk- en denkniveau, bij voorkeur Criminologie of Bestuursrecht
 • Minimaal 5 jaar ervaring in de aanpak van Ondermijning
 • Je hebt kennis van de juridische aspecten, ondermijning en bestuurlijke instrumenten
 • Je bent een collega die analytisch sterk is, je kunt omgaan met politieke krachtenvelden als het gaat om het maken van strategische keuzes en daarbij zorg je voor een evenwichtige afweging van belangen van interne en externe stakeholders
 • Je beschikt over aantoonbare politiek -bestuurlijke sensitiviteit
 • Als beleidsadviseur ben jij je bewust van de aanwezige dynamiek en de verschillende belangen binnen de betrokken organisaties en ben je goed in staat je aanpak en gedrag hierop af te stemmen.
 • Een VOG verklaring

Zijn wij een match?

Start dan je sollicitatiereis vóór 26 januari 2019 via de onderstaande 'SOLLICITEREN'-knop. Wil je aanvullende informatie over deze vacature, dan kun je contact opnemen met onze Corporate Recruiter Brigitte Jaspers. Zij is (ook buiten kantoortijden) te bereiken via telefoonnummer 06-13547492. Krijg je haar voicemail? Aarzel niet om een berichtje achter te laten!

Wij kijken uit naar je reactie!

Werken in Noordoost-Brabant

6 sollicitaties

194 views


12-01-2019 Gemeente Helmond