Logo Half9.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Half9.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Half9.nl.

Laatste vacatures

Omgevingsmanager / Planoloog-jurist | Assetmanagement | Arnhem

Voor Assetmanagement ligt er een uitdaging om de plannen die gemaakt worden ook daadwerkelijk binnen planning en kosten gerealiseerd te krijgen. Omdat de nieuw te ontwikkelen infrastructuren vaak invloed hebben op de leefomgeving, hebben de projecten vaak te maken met stevige ruimtelijke ordeningsvraagstukken, planologische procedures en stakeholders. Door in een vroeg stadium met bevoegde instanties (gemeenten, provincies of waar nodig het Rijk of de waterschappen) in overleg te treden over de plannen, (samen) belemmeringen in kaart te brengen, procedures op te starten en belanghebbenden te betrekken, wil Assetmanagement beter 'in control' komen.

Assetmanagement is op zoek naar een Omgevingsmanager die zijn/haar passie heeft liggen op het snijvlak van stakeholdermanagement, techniek, ruimtelijke ordening en juridisch-planologische procedures. Met gevoel voor de techniek en ruimtelijke ordening en met een juridisch-planologische achtergrond met de omgeving in gesprek gaan om plannen gerealiseerd te krijgen. Hierbij de belangen van Liander natuurlijk te behartigen, maar zonder daarbij uit het oog te verliezen dat er samen tot een gedragen oplossing gekomen moet worden, waarbij iedere partij andere (eigen) belangen heeft.

2 sollicitaties
81 views

20 sollicitaties
0 views


28-01-2014 Liander
Manager Netanalyse | Arnhem

Doelen bereiken, daar ligt jouw kracht. Je motiveert jouw team van data-analisten en coacht ze inhoudelijk. Door heldere analyses weten jullie exact wat de conditie van de netten is en welke investeringen nodig zijn om knelpunten te voorkomen. Operationeel management is jou niet vreemd. Je geeft duidelijke opdrachten, schept kaders en geeft de prioriteiten aan in het werk. Zo werk je gericht aan de gestelde doelen. Omdat je vooruit kijkt weet je hoe inzichten kunnen verbeteren door data uit IT, sensoren en nieuwe analysetechnieken. Die kennis en visie zet je in als programmanager Informatie en Operatie Technologie. Je geeft sturing aan het programma en bent eindverantwoordelijk voor doorontwikkeling van toepassingen en data in smart grids. Een belangrijke opdracht waarmee jij vorm kunt geven aan het energienet van de toekomst! Op zoek naar meer inspiratie over onze digitale toekomst? Zie http://bit.ly/QoZGdg.

0 sollicitaties
33 views

0 sollicitaties
0 views

7 sollicitaties
0 views

5 sollicitaties
50 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
10 views

3 sollicitaties
220 views


02-01-2014 Liander
Engineer Klant & Techniek | Duiven

Als Engineer word je verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud en de storingsanalyse van elektrotechnische installaties (middenspanning) bij onze klanten. Dit zijn klanten in het vrije domein met bijbehorende uitdagende complexiteit. Je adviseert onze klanten en bied hen de juiste technische oplossingen. Met deze klanten zijn onderhoudscontracten afgesloten en deze worden door jou beheerd en operationeel uitgevoerd. Je bent dé schakel tussen de werkvloer en kantoor. Verder onderhoud je contacten met uitvoerende technici, projectengineers en bedrijfsvoerders en toetst ontwerpen op beheers- en onderhoudbaarheid. Tot slot:

  • Schrijf je heldere rapporten nav. inspecties en onderhoud;
  • Het binnen halen van grote revisieprojecten.

6 sollicitaties
74 views

0 sollicitaties
0 views

8 sollicitaties
143 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

3 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
23 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
1 view

1 sollicitatie
86 views

0 sollicitaties
14 views


20-12-2013 Liander
KAM Adviseur | Arnhem of Alkmaar

Als KAM adviseur binnen Liandon ben jij dé specialist als het gaat om veiligheidsvraagstukken. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van het Liandon-veiligheidsbeleid. Je begeleidt en adviseert onze medewerkers bij het vinden van oplossingen om veiliger te werken.
Uiteindelijk werk je toe naar het doel om de verschillende (voornamelijk uitvoerende) teams binnen Liandon volledig veiligheidsbewust te maken. Je beheert daarnaast het managementsysteem en zorgt dat alle documentatie inzake veiligheid actueel blijft. Je initieert en zet verbeteracties in gang door middel van advies en/of wijzigingsvoorstellen aan het lijnmanagement. Verder:

  • voer je werkplekbezoeken uit en rapporteer je hierover;
  • onderhoud je contacten met interne en externe partijen;
  • participeer je in Alliander-brede veiligheidsprogramma's.

7 sollicitaties
123 views

0 sollicitaties
0 views

9 sollicitaties
208 views

0 sollicitaties
0 views

27 sollicitaties
3 views

0 sollicitaties
0 views

5 sollicitaties
169 views


17-12-2013 Liander
Manager Techniek | Arnhem

Je geeft leiding aan negen teams (ca. 100 fte) met uiteenlopende technische activiteiten te weten bouwkunde, gas expertteam, meetdienst, asbest uitvoering, services en beheer & onderhoud in het vrije domein. Je streeft naar een hoge standaard van dienstverlening door het gericht ontwikkelen, opbouwen en inzetten van diepgaande en specialistische kennis binnen de teams. De uitdaging ligt erin om de kwaliteit van het werk te verhogen en efficiëntie van werkzaamheden te doen stijgen. Je draagt bij aan de verdere specialisatie en centralisatie initiatieven binnen Netcare. Je rapporteert aan de Manager Specialistische Diensten en maakt onderdeel uit van het MT Specialistische Diensten.

2 sollicitaties
38 views

3 sollicitaties
155 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

3 sollicitaties
98 views


04-12-2013 Liander