Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlem

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlem.

Laatste vacatures

Bouwkundig Monumentenadviseur

Haarlem heeft erfgoed hoog in het vaandel. Met ruim 2500 monumenten, vijf beschermde stadsgezichten en een schat aan archeologische waarden, behoort Haarlem tot de top van Nederlandse erfgoedsteden.

  • Als ervaren monumentenadviseur adviseer je op bouwplannen en bouwkundige ingrepen aan monumenten en beeldbepalende panden. • Je adviseert in het kader van vergunningsaanvragen en bij grotere herbestemmingsopgaven, bij vraagstukken rondom verduurzaming en restauraties. • Je ondersteunt collega's met bouwkundig advies en bent vanuit je rol als adviseur monumentenplannen gesprekspartner voor architecten, particulieren en ontwikkelaars.

5 sollicitaties
73 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

4 sollicitaties
22 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


15-01-2021 Gemeente Haarlem
Medewerker Kwaliteit KCC

Wil jij een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening? In deze ligt het accent op de afhandeling van de gemeentelijke klachten.

  • Je registreert de klachten en bewaakt de afhandelingstermijnen. Je bent aanspreekpunt voor de klachten op het gebied van processen, procedures en handelswijzen. • Je analyseert en registreert de klachten van de afdeling KCC in het bijzonder. • Naar aanleiding van de opgehaalde feedback van het klanttevredenheidsonderzoek werk je aan de analyse en het advies. • Je beschrijft en controleert de processen van het KCC waaronder burgerzaken. • Je registreert en beheert de verloren en gevonden voorwerpen in ilost. • Ten behoeve van derden of de eigen organisatie lever je informatie uit de Basisregistratie personen (BRP). Bij de jaarlijkse zelfevaluatie van de BRP assisteer jij jouw directe collega's. • Je ondersteunt het MT bij de bewaking van de opvolging van de ISO verbeterpunten. • Je implementeert de vastgestelde verbeterplannen en acties van de KCC processen. • Je maakt actief deel uit van alle taken rondom verkiezingen op operationeel niveau. • Er zijn diverse projectteams waar je onderdeel van uitmaakt.

16 sollicitaties
480 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
56 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

6 sollicitaties
0 views


15-01-2021 Gemeente Haarlem
Integraal handhaver

Als integraal handhaver ben je proactief en voer je de thema- en wijkgerichte handhavingstaken uit in een dynamische openbare omgeving. De binnenstad van Haarlem en de kust van Zandvoort vragen qua drukte, verschillende soorten bezoekers en uiteenlopende vormen van overlast, continu een juiste oplossing van jou als integraal handhaver. Kortom, alles om de stad, de buurt en de kust steeds verder leefbaar en veilig te maken is de uitdaging waar jij voor staat.

  • Je werkt in uniform op straat en bent het gezicht van de gemeenten Haarlem en Zandvoort • Je voert toezichthoudende en handhavende taken uit gericht op leefbaarheid en overlast • De APV van de gemeenten Haarlem en Zandvoort zijn de basis. Ook voer je de taken uit die voortvloeien uit de Drank en Horecawet en andere wet- en regelgeving. • Je onderhoudt met de burgers en met interne en externe partners en bent aanspreekpunt voor je wijk. • Je hebt een actieve rol bij de evenementen en tijdens horecanachten in Haarlem en Zandvoort • Je werkt signalerend en adviserend.

Wil je meer zien? Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=kVEoGNNYHTw

4 sollicitaties
111 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
28 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


14-01-2021 Gemeente Haarlem
Functioneel beheerders

  • Je denkt mee bij het vaststellen van functionele programma's van eisen bij nieuwe ontwikkelingen (processen/applicaties) en implementeert de nieuwe functionaliteit in de organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het functioneel en applicatiebeheer van de applicaties op het gebied van het Fysiek Domein, Parkeren, Dienstverlening (Burgerzaken) of het Sociaal Domein en je neemt de lead bij de acceptatie van nieuwe versies van de programmatuur. • Je inventariseert behoeften en wensen vanuit de organisatie en draagt bij aan de realisatie van verbeteringen en uitbreidingen. Je fungeert als brug tussen de functionele- en applicatiebeheer kant van het systeem, de collega's van ID, de centrale afdeling Informatievoorziening, de business en de (interne) leveranciers van de pakketten. • Je coördineert het dagelijks werk, beheert de applicatie en vertaalt de in informatieplannen aangegeven prioriteiten naar een werkpakket voor jezelf en je zorgt voor procedurebeschrijvingen en werkinstructies. Je maakt de vertaalslag van het functionele systeem naar de gebruikers en adviseert de gebruikers gevraagd en ongevraagd met betrekking tot de functionaliteit van het systeem. • Je werkt (als de dienstverlening/incidentenproces dit vereist) met een beschikbaarheidsdienst.

Wie zijn wij?

De afdeling Interne Dienstverlening bestaat uit drie multidisciplinaire teams van adviseurs waaronder Planning & Control en Informatiemanagement. Onze adviseurs hebben kennis van de business en zijn het aanspreekpunt van de afdelingsmanagers in de organisatie. De afdeling ID adviseert, ondersteunt, ontzorgt en schakelt zo nodig specialisten uit de andere ondersteunende afdeling in. Wij leveren maatwerk, verrijken en analyseren managementinformatie. De afdeling ID is de schakel tussen de verschillende afdelingen en daarmee overzien wij de gehele organisatie.

4 sollicitaties
210 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

4 sollicitaties
53 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


14-01-2021 Gemeente Haarlem
Allround Schulddienstverlener

Je verricht taken op vier resultaatgebieden, te weten:

  • Je verzorgt intakes en stabilisaties
  • Je stelt WSNP-verklaringen op
  • Je doet de crisisbeheersing, en stelt voorlopige voorzieningen en moratoria op
  • Je doet het budgetbeheer

Je stelt bijvoorbeeld de context van de klant op het gebied van schulddienstverlening vast. Je onderzoekt oorzaken en complexiteit van de schuld en je onderzoekt de mogelijkheden van een schuldregeling op maat. Je leeft je in, in de wereld van de klant met schulden en je coacht klanten op motivatie en vaardigheden om hun gedrag uiteindelijke te veranderen. Je bespreekt met de klant de voorwaarden en consequenties van het traject van schulddienstverlening. Je stelt rapportages op en handelt de jaarlijkse controles van het schuldentraject af. Je stelt plannen van aanpak op, stelt schuldregelingen vast met de schuldeisers en voert hierop de regie met als doel om de klant weer zonder belemmeringen mee te laten doen in de samenleving.

4 sollicitaties
307 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

3 sollicitaties
63 views
Bekijk vacature

3 sollicitaties
0 views


11-01-2021 Gemeente Haarlem