Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlem

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlem.

Laatste vacatures

Strategisch HRM-adviseur

Als strategisch HR adviseur ga je meedenken met de koers van de organisatie en kun je veel van jouw opgebouwde ervaring inzetten. Je levert een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de strategische positionering binnen HRM en het versterken van de HRM-dienstverlening.

Dagelijks ga je als zelfstandig adviseur aan de slag en ben je de sparringpartner voor de directie en de business op het gebied van complexe organisatievraagstukken en HRM-thema's. Vanuit je strategische inzicht zet je de organisatie doelstellingen en gevoelige politieke onderwerpen op professionele wijze om naar beleidsmatige thema's en werkprocessen en vertaalt deze naar concrete uitvoering.

De focus richt zich op het coördineren en leiden van specifieke (strategische) HRM-organisatieontwikkelingstrajecten in de organisatie. Je stuurt op invulling en uitvoering, bewaakt de integraliteit en je zorgt voor samenhang in het overige HRM-beleid. Je verbindt het HRM-beleid aan de organisatiedoelstellingen en in dat proces zijn de cruciale thema's o.a. Strategisch Personeelsmanagement, Strategische Leiderschapsontwikkeling, Arbeidsmarktstrategie/ Communicatie en Diversiteit en Inclusie. Je werkt hierin nauw samen met de business en alle disciplines van de afdeling HRM.

Gemeentebanen

1 sollicitatie

17 views

RegioFlexWerk

0 sollicitaties

3 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie

0 views


12-12-2018 Gemeente Haarlem


Projectleider Duurzaam Zandvoort

 • Je stelt een aansprekend projectplan Duurzaam Zandvoort op, gebaseerd op het Raadsprogramma, en zorgt ook voor de uitvoering hiervan.
 • Je draagt bij aan de integrale beleidsontwikkeling op het gebied van Duurzaamheid in Zandvoort. Het gaat om het voorbereiden en formuleren van adviezen en haalbare beleidsvoorstellen voor het college van B&W en de gemeenteraad. Je werkt samen met de wethouder Duurzaamheid.
 • Het accent van je werkzaamheden ligt op aansprekende projecten voor ondernemers en inwoners van Zandvoort.
 • Je maakt rapportages over de gerealiseerde doelstellingen en werkt daarbij samen met collega’s van team duurzaamheid in de organisatie, de OD IJmond en de (MRA) regio.

Gemeentebanen

3 sollicitaties

87 views

RegioFlexWerk

1 sollicitatie

31 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


10-12-2018 Gemeente Haarlem


Junior Beleidsadviseurs Wonen

 • Je werkt aan boeiende en belangrijke thema’s als
 • het realiseren van de ambities voor de Haarlemse en Zandvoortse nieuwbouwopgave,
 • faciliteren van nieuwe woonvormen (bv woningdelen, langer zelfstandig thuiswonen, tijdelijke woonvormen),
 • versterking van de regionale samenwerking,
 • betaalbaar houden van het wonen en de verduurzaming van woningen.
 • Het werken aan de thema’s doe je soms in het kader van een programma en altijd samen met collega’s en partners uit de stad.
 • Je werkt vanuit veelal een projectmatige aanpak en bent gericht op resultaat.
 • Je bent betrokken bij alle aspecten van het maken van het beleid op het gebied van wonen. Daarbij gaat het om laten doen van onderzoek, het maken van probleemanalyses en het formuleren van adviezen en beleidsvoorstellen voor het college van B&W en de gemeenteraden van Haarlem en Zandvoort.
 • Jouw inzet zal zich in de eerste periode met name richten op onderwerpen die te maken hebben met de totstandkoming van de nieuwbouwopgave;
 • Jij laat zien waar het team en de gemeente mee bezig is en houdt contact met partners in Haarlem en Zandvoort.

Gemeentebanen

4 sollicitaties

132 views

RegioFlexWerk

1 sollicitatie

12 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

3 sollicitaties

0 views


10-12-2018 Gemeente Haarlem


Senior Contractmanager Civiele Projecten

De gemeente heeft vaste partners (2 ingenieursbureaus en 4 aannemers) aan zich gebonden voor groot onderhoudswerken. Hierdoor zijn de aanbestedingen op projectniveau geminimaliseerd en wordt er efficiënter gewerkt. Op raamcontractniveau zijn afspraken gemaakt vanuit de doelstellingen van de gemeente. Naast het contractmanagement voor deze raamcontracten ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van civiele projecten.

 • Management raamcontracten: periodiek overleg, ophalen en verwerken van verbetervoorstellen, bewaken businesscases, aansturen van de partners op project overstijgende doelen en taken, financiële afhandeling raamcontracten.
 • Coördineren evaluaties van projecten: iom procesmanagers inplannen van evaluaties en samenwerkingsmonitoren, verwerken en rapporteren van resultaten, signaleren van trends en uitwerken van verbetermogelijkheden, evalueren en beoordelen samenwerking op raamcontractniveau.
 • Coördineren van de werkzaamheden van de OOC-partner (auditbureau): periodiek overleg, inplannen en afstemmen audits, ophalen en implementeren verbeterpunten, afstemmen resultaten met partners.
 • Interne afstemming: afstemming met afdelingsmanager, teammanager procesmanagers en technisch adviseurs, afstemming met procesteams.
 • Documentenbeheer: up-to-date houden van contracten, organiseren standaarddocumenten, kennisdeling voor de interne organisatie.
 • Projectmanagement van groot onderhoudsprojecten, sturen, bewaken en rapporteren over GOTIK elementen.
 • Zorgdragen voor het participatie- en inspraakproces en bestuurlijke besluitvorming van groot onderhoudsprojecten.

Inzichtelijk maken van risico’s, evalueren van processen met stakeholders

Gemeentebanen

2 sollicitaties

63 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties

19 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


06-12-2018 Gemeente Haarlem


Portfoliomanagers/Opdrachtgevers Openbare ruime

We zoeken meerdere collega's, zowel meer als minder ervaren! Wil jij bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Haarlem en de regio? Ben je een verbinder, die civiele werken in de openbare ruimte wel helpen realiseren? Kun jij als geen ander een helder en beknopt procesopdracht schrijven? Heb je ervaring met sturen in de opdracht gevende rol van processen?! Lees dan verder, ZZP'ers worden ook gevraagd te reageren!

Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans de stad duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Hier maken wij ons als afdeling op dagelijkse basis hard voor. Door de schaarse ruimte en de verscheidenheid aan claims, is dit een gigantische uitdaging. Hier kunnen we jouw hulp bij gebruiken!

Wat ga je doen?

Binnen de afdeling werken we aan 4 thema's; 'openbare ruimte op orde', 'ruimte voor recreatie & spelen', 'bereikbare stad' en 'duurzaam & groen'. Op dit moment zijn we vooral op zoek naar opdrachtgevers op de thema's 'openbare ruimte op orde' en 'duurzaam & groen'. In de toekomst kun je, afhankelijk van de opgave, flexibel worden ingezet op één van de andere thema's waar de afdeling aan werkt.

Als opdrachtgever ben je verantwoordelijk voor: • Het opstellen en bijhouden van een groot onderhoudsplanning op basis van interventies • Het sturen op het proces: verbinden van interventies, wensen van stakeholders, beleid en beheer tot een procesopdracht • Het zorgen voor efficiënte en effectieve benutting van de groot onderhoudsbudgetten • Presenteren van dilemma's aan bestuur in samenspraak met de procesmanagers

Gemeentebanen

8 sollicitaties

114 views

RegioFlexWerk

3 sollicitaties

44 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie

0 views


04-12-2018 Gemeente Haarlem