Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlem

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlem.

Laatste vacatures

Adviseur Zorg en Veiligheid

Als adviseur Zorg- en Veiligheid werk je aan vraagstukken en beleidsdossiers die liggen op het snijvlak van zorg en veiligheid. Je werkterrein omvat het brede zorgaanbod voor de kwetsbare doelgroepen in onze maatschappij: dak- en thuislozen, personen met verward gedrag, personen met ernstige psychiatrische aandoeningen en andere overlast situaties. Het is jouw integrale aanpak, het afwegen van zorg- én veiligheidsaspecten in je advies, die het verschil maakt en tot duurzame oplossingen leidt.

Daarbij werk je intensief samen met collega's en onze partners in de zorg- en veiligheidsketen: Politie, GGZ-InGeest, VRK, organisaties op gebied van Maatschappelijke opvang en Beschermd Wonen, het Openbaar Ministerie en het Zorg- en Veiligheidshuis. Je onderhoudt dit netwerk actief en schakelt moeiteloos op het juiste (regionale) niveau. Je adviseert het bestuur van de gemeente Haarlem en Zandvoort over beleid en financiering van vraagstukken op gebied van Zorg en veiligheid.

De prominentste beleidsthema's zijn: • de uitvoering van de Wet Verplichte GGZ • de samenwerking in de spoedzorgketen en • de aanpak voorkomen escalatie.

4 sollicitaties
151 views

2 sollicitaties
15 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


23-01-2020 Gemeente Haarlem
Bestuursadviseur

 • Je adviseert de wethouder en de ambtelijke organisatie op inhoud, proces en integraliteit op de portefeuilleonderdelen. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en feedback aan de wethouder op diverse dossiers.
 • Je bewaakt de kwaliteit van de College- en Raadsvoorstellen en je bent contactpersoon voor de griffie.
 • Je bewaakt de planning van de bestuurlijke besluitvorming. Je bent aanwezig bij de commissievergadering en houdt overzicht op alle toezeggingen aan de raad en alle vragen vanuit de raad aan de wethouder en ambtelijke organisatie. In de voorbereiding op de staven, commissies en raadsvergaderingen werk je nauw samen met verantwoordelijk ambtenaren en met de communicatieadviseur van de wethouder.

6 sollicitaties
267 views

4 sollicitaties
40 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views


20-01-2020 Gemeente Haarlem
WMO Consulent in het Sociaal Wijkteam

Het grootste deel van je uren werk je in het multidisciplinair Sociaal Wijkteam in Zandvoort met collega's van verschillende organisaties. Met elkaar ga je op zoek naar creatieve oplossingen voor de problematiek van de burgers. • Je gaat samen met je collega op huisbezoek en brengt de situatie van de burger in beeld op alle leefgebieden. • In het Sociaal Wijkteam opereer je als generalist én als vakspecialist. • Je ondersteunt burgers met vragen op allerlei terreinen. De manier waarop je dat doet is divers en creatief en sluit altijd aan op de eigen mogelijkheden van de burgers en hun netwerk. De ondersteuning duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig. • Je bent samen met je collega's in het team verantwoordelijk voor de resultaten van je Sociaal Wijkteam. • Om een goede schakel te zijn tussen het Sociaal Wijkteam en de afdeling WMO, werk je 24 uur in het Wijkteam en de overige uren op de afdeling WMO.

17 sollicitaties
366 views

6 sollicitaties
50 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


14-01-2020 Gemeente Haarlem
Procesmanager Informatievoorziening

 • Je zorgt als ambassadeur binnen onze organisatie voor het bewustmaken van nut en noodzaak van procesmanagement.
 • Je legt verbinding tussen de verschillende mensen en organisaties binnen de gemeente Haarlem en externe partners. Je denkt en werkt mee in horizontale verbanden en versterkt de relatie tussen opdrachtgevers, beleidsmakers en de beheerders van onze ICT-voorzieningen. Je brengt de end-to-end processen in beeld en betrekt hiermee het hele ketenproces.
 • Je vertaalt de strategische organisatiedoelstelling op het gebied van procesmanagement naar beleid, standaarden en richtlijnen voor de uitvoering. Daarbij coach je de procesondersteuners.
 • Je bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen op het vakgebied en implementeert deze in praktische toepassingen. Denk hierbij aan digitale transformatie, procesautomatisering, rpa en procesmining.

12 sollicitaties
351 views

8 sollicitaties
41 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


09-01-2020 Gemeente Haarlem
Medewerker planning Klant Contact Centrum

Je bent, samen met een collega, verantwoordelijk voor het inroosteren van +/- 90 medewerkers KCC voor de locatie Haarlem & Zandvoort. De medewerkers van de afdeling KCC worden op basis van benodigde capaciteit ingezet op de uitvoering van diverse producten en services zoals o.a. telefonie, uitgifte reisdocumenten, aangifte geboorte etc. Een sluitend werkrooster is belangrijk voor een goede dienstverlening door de medewerkers KCC van de gemeente Haarlem.

 • Je maakt hun jaarrooster, adviseert en ondersteunt het management met het opstellen van werkroosters en bewaakt de bezetting.
 • Verder signaleer je knel- en verbeterpunten ten aanzien het rooster en verwerk je verlof en verzuim in het dag rooster.
 • Je bent het schakelpunt tussen de aanbieders van uitzendkrachten en het management.
 • Naast je activiteiten voor het werkrooster genereer je managementoverzichten.

12 sollicitaties
131 views

9 sollicitaties
0 views


09-01-2020 Gemeente Haarlem