Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlem

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlem.

Laatste vacatures

HR-adviseur

Vanuit je HR-expertise bied je eerstelijns advisering aan de business in alle facetten van het HR-vakgebied. Je maakt deel uit van een integraal team, waarin je samen met een bedrijfsvoering adviseur en een informatiemanager de strategie vertaalt naar de praktijk. Daarnaast lever je een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de (strategische) positionering van HR binnen de organisatie en het versterken van de HR-dienstverlening. Hierin werk je nauw samen met de overige disciplines van de afdeling HRM.

 • Je hebt een aantal afdelingen in je portefeuille. Daarmee ben je op het gebied van HR het eerste aanspreekpunt en volwaardig gesprekspartner voor afdelings- en teammanagers. • Je adviseert gevraagd en ongevraagd het management en de organisatie bij het bereiken van haar strategische en personele doelstellingen. Je werkzaamheden zijn zowel operationeel als tactisch en strategisch van aard. • Je adviseert over het gehele HR-werkveld, zoals strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, ziekteverzuim, in- door- en uitstroom en (loopbaan) ontwikkeling.

Wie ben jij?

 • Jij bent een daadkrachtige en overtuigende HR-adviseur, die graag meedenkt met de koers van de organisatie en zich thuis voelt in een diverse en procesmatige omgeving. • Je kunt jouw opgebouwde ervaring op de cruciale HR-thema's doeltreffend inzetten. • Je neemt graag zelf het initiatief en weet complexe onderwerpen begrijpelijk en overtuigend aan anderen over te brengen. Daarnaast ben je in staat om draagvlak te creëren in een complexe bestuurlijke omgeving, verschillende disciplines bij elkaar te brengen en mensen te committeren aan het te behalen resultaat. • Op grond van je kennis en ervaring ben je een goede sparringpartner in een organisatie met veeleisende professionals.

12 sollicitaties
170 views

4 sollicitaties
64 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
0 views


04-10-2019 Gemeente Haarlem
Adviseur Kwaliteit en Innovatie KCC

Vind je het leuk om alle elementen van een proces te doorgronden, samen met medewerkers, en op basis daarvan verbeteradviezen te geven? En hou je van coördineren, vooral bij verkiezingen? Lees dan verder.

 • Je adviseert het management en de afdeling over vraagstukken over beleid, kwaliteitsmanagement, digitalisering en procesbeschrijvingen van het KCC.
 • Je bent de schakel tussen medewerkers, management, de organisatie en andere belanghebbenden. Je haalt bijvoorbeeld informatie bij de medewerkers die elke dag de klant spreken of bespreekt de digitale mogelijkheden met de informatiemanager.
 • Ten tijde van verkiezingen of referenda coördineer je het gehele proces (projectmanagement) en ben je hét aanspreekpunt voor de verkiezingen zowel extern als intern. Je hebt contact met een grote diversiteit aan ketenpartners en bestuurders.
 • 22 sollicitaties
  338 views

  4 sollicitaties
  41 views

  2 sollicitaties
  0 views


  27-09-2019 Gemeente Haarlem
  Inspecteur Toezicht en Handhaving Bebouwde Omgeving

  Zoek je een veelzijdige baan waarbij je relaties en de ontwikkelingen in het vakgebied belangrijk vindt? Je bent sparringpartner, waarbij je schakelt tussen adviseren, bemiddelen en ingrijpt waar het moet. Dit mag je doen in een mooie, oude stad met een flinke uitbreidingsopgave en veel evenementen.

  In jouw wijk beheer je zelfstandig je toezicht- en handhavingszaken. Je controleert gebouwen, bouwwerkzaamheden en evenementen op de naleving van de verstrekte vergunning en regelgeving. Voor bouwplannen die niet volgens de regels zijn uitgevoerd, zoek jij de bijpassende maatregel. Je controleert het gebruik en de brandveiligheid en handelt klachten over gebouwen en bouwwerkzaamheden af. Je bevindingen leg je vast in een digitaal systeem. En je komt in de oproeplijst bij calamiteiten en werkt af en toe buiten kantoortijden (i.v.m. evenementen).

  12 sollicitaties
  273 views

  3 sollicitaties
  37 views

  1 sollicitatie
  0 views


  25-09-2019 Gemeente Haarlem
  Projectleider Integriteit (deel)project Aanpak Ondermijning

  Wij zoeken een collega die op korte termijn de rol kan vervullen van projectleider Integriteit voor een deelproject van het project Orville.

  Project Orville (Schiphol) Onder de vlag van het Programma Aanpak Ondermijning wordt in de regio Noord-Holland middels verschillende integrale projecten de aanpak van ondermijning versterkt. Eén van deze projecten betreft Project Orville (ook wel 'versterking aanpak ondermijning Schiphol').

  Logistieke processen op en rondom de internationale luchthaven Schiphol kunnen misbruikt worden voor ondermijnende activiteiten zoals de smokkel van drugs, goederen, personen en geld. Door een gezamenlijke, integrale benadering vanuit opsporing, toezicht en bedrijfsleven, wordt een dynamische aanpak gerealiseerd om criminele gelegenheidsstructuren op en rondom de luchthaven weg te nemen en barrières op te werpen tegen ondermijning. Dit alles teneinde de integriteit onder medewerkers op de luchthaven te bevorderen en misbruik van bedrijfsprocessen terug te dringen.Met de volgende partijen wordt onder andere onder de vlag van Project Orville samengewerkt: Douane, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, Gemeente Haarlemmermeer, KLM, Schiphol en RIEC.

  Een belangrijke randvoorwaarde voor het slagen van project Orville betreft een deelproject waarbij het bevorderen van integer gedrag en bewustwording van (signalen van) ondermijnende criminaliteit onder medewerkers op Schiphol centraal staan. Dit doel moet bereikt worden door medewerkers op de luchthaven Schiphol te trainen, Points of Contacts Ondermijning (aanspreekpunten) aan te stellen binnen de diverse organisaties en door functionele meldprocedures binnen deze organisaties af te spreken. Voor het maken en uitvoeren van dit trainingsprogramma en meldplan wordt een projectleider gezocht.

  Je bent als projectleider verantwoordelijk voor het opzetten en uitrollen van het trainingsprogramma waarbij je met behulp van de overige (publieke en private) partners op Schiphol bepaalt wie de doelgroepen zijn, hoe je deze doelgroepen bereikt en welke aanpak hiervoor het meest geschikt is. Je werkt nauw samen met de verschillende organisaties, weet welke behoefte er is t.a.v. het vergroten van de bewustwording, maakt gebruik van de aanwezige kennis en ervaring en richt daarop het proces in. Je bent tot slot in staat het belang van bewustwording van ondermijning en integer handelen onder de aandacht te brengen van de diverse organisaties.

  Ben jij een aanjager met kennis van het opzetten van bewustwordings-/integriteitstrainingen die pro-actief en zelfstandig een project kan vormgeven en een trainingsprogramma kan opzetten, heb je kennis van de betrokken organisaties en een beeld bij de complexiteit van ondermijning en heb je zin om de handen uit de mouwen te steken? Dan is projectgroep Orville op zoek naar jou!

  Taken: • Het opzetten van bewustwordings-/integriteitstrainingen voor medewerkers van diverse organisaties werkzaam op Schiphol; • Het pro-actief benaderen van publieke en private partijen ten behoeve van deze trainingen en aanjagen van het belang van deze trainingen; • Het benaderen van trainingbureaus; • Het laten aanstellen van Points of Contact Ondermijning (personen die als aanspreekpunt binnen een organisatie op het gebied van ondermijning gelden) binnen de diverse organisaties; • Het adviseren en meedenken over het inrichten van meldprocedures binnen de diverse organisaties; • In samenspraak met de strategisch communicatie-adviseur opstellen van integriteitsboodschappen.

  15 sollicitaties
  442 views

  5 sollicitaties
  67 views

  3 sollicitaties
  0 views


  23-09-2019 Gemeente Haarlem
  Adviseur Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

  Zoek je een baan met verantwoordelijkheid voor het beleid en de samenwerking met ketenpartners over het opvangen en huisvesten van kwetsbare inwoners. Kun je complexe vraagstukken helder uitleggen en ook kernachtig schrijven in voor iedereen toegankelijke teksten? Lees dan zeker verder.

  • Je werkt binnen de context van het overkoepelende meerjarige beleidsprogramma Opvang Wonen en Herstel. Er zijn meerdere medewerkers binnen het team die hier een rol in vervullen. Jij hebt een coördinerende rol in het bewaken van de samenhang en voortgang van de activiteiten in dit programma.
  • Je onderhoudt de noodzakelijke ketensamenwerking tussen de OGGZ partners en veiligheidspartners, woningcorporaties en de spoedzorgketen. Waar nodig neem je een regierol en organiseert zo dat knelpunten in de samenwerking worden opgelost.
  • Je draagt bij aan de brede en integrale beleidsontwikkeling voor het sociaal domein. Daarbij gaat het om het (laten) doen van onderzoek, het maken van probleemanalyses en het formuleren van adviezen en beleidsvoorstellen voor het college van B&W en de gemeenteraad van Haarlem en Zandvoort.
  • Behalve voorbereiding gaat het vooral ook om implementatie van beleid, onder andere door het maken van proces-, subsidie- en contractafspraken met en aansturing van instellingen op het gebied van opvang, zorg en welzijn.
  • Je neemt deel aan en ondersteunt samenwerkingsverbanden en uitvoeringsprogramma’s in Haarlem, Zandvoort en de regio.

  17 sollicitaties
  296 views

  3 sollicitaties
  50 views

  2 sollicitaties
  0 views


  20-09-2019 Gemeente Haarlem