Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlem

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlem.

Laatste vacatures

Analist project aanpak Ondermijning Dealende Jeugd

 • Opmaken van doordachte analyseplannen.
 • Verzamelen van zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens.
 • Bewaken van de informatiepositie.
 • Interpreteren en analyseren van onderzoeksgegevens.
 • Opstellen van integrale analyseproducten op basis van uiteenlopende bronnen van verschillende publieke en private partners.
 • Rapporteren (op verschillende wijzen) van bevindingen en aanbevelingen.
 • Presenteren van de producten op verschillende niveaus.
 • Op basis van onderzoeksbevindingen en vanuit expertise adviseren over oplossingsrichtingen en handelingsperspectieven.

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
30 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


04-12-2019 Gemeente Haarlem
De gemeenteraad van Zandvoort zoekt twee leden voor de onafhankelijke rekenkamer

De gemeente Zandvoort (ca. 17.000 inwoners) heeft een onafhankelijke rekenkamer voor onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gevoerde beleid in de gemeente Zandvoort.
De Rekenkamer is geen traditionele Rekenkamer. De afgelopen jaren experimenteerde de Rekenkamer met verschillende vormen van onderzoek en heeft ook regelmatig zelf onderzoek gedaan. Ook de vorm van het eindproduct was divers: van workshops tot expertmeetings of “gewoon” een rapport. Bepalend daarbij is altijd de toegevoegde waarde voor de gemeenteraad. De Rekenkamer hecht erg aan een goede relatie met de raad, maar investeert ook bewust in contacten met burgemeester, college en gemeentesecretaris.
De Rekenkamer heeft een onderzoeksbudget beschikbaar van € 25.000,- per jaar. Dit wordt door de raad vastgesteld.

2 sollicitaties
16 views

1 sollicitatie
17 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


04-12-2019 Gemeente Haarlem
Contractmanager Jeugd

Om de Jeugdhulp verder te verbeteren stuur je samen met jouw opdrachtteam de contractpartners aan. Dit opdrachtteam bestaat uit (senior) beleid- en accountmedewerker(s) en account- en contractmedewerkers. Ieder heeft zijn eigen rol en taak in het team. Elk teamlid is trots op de Haarlemse samenwerkingsgerichte houding. Jouw functie kent zowel bedrijfseconomische als zorginhoudelijke aspecten.

 • Het vertalen van beleidsdoelstellingen naar de op te stellen contracten met de jeugdhulpaanbieders. • En ook dat je stuurt op de uitvoering van het contract en het monitort. Je zorgt voor een maandelijkse rapportage en de afstemming met het team en adviseert de budgethouder. • Je werkt prettig en veel samen met de gemeenten binnen de regio's Zuid Kennemerland en IJmond en met de aanbieders die binnen en buiten deze regio's actief zijn.

15 sollicitaties
330 views

3 sollicitaties
33 views

0 sollicitaties
0 views


20-11-2019 Gemeente Haarlem
Beleids-/Accountmedewerker Jeugdhulp

Om de Jeugdhulp verder te verbeteren stuur je samen met jouw opdrachtteam de contractpartners aan. Het team bestaat uit (senior) beleid- en accountmedewerker(s) en account- en contractmedewerkers. Ieder heeft zijn eigen rol en taak in het team. Elk teamlid is trots op de Haarlemse samenwerkingsgerichte houding.

 • Je draagt bij aan de integrale beleidsontwikkeling, het formuleren van adviezen en het maken van beleidsvoorstellen voor het college van B&W en de gemeenteraad. • Behalve voorbereiding gaat het ook om implementatie van beleid, onder andere door het maken van afspraken met instellingen op gebied van jeugdhulp. • Je werkt samen met de regio over de aanpak jeugdhulp, de inkoop en aanbesteding van de jeugdhulp en bent accounthouder van een aantal jeugdhulpaanbieders. • De decentralisatie van rijkstaken (jeugd) vraagt nu en in de komende periode dat je meedenkt in de transformatie van de specialistische jeugdhulp naar preventieve jeugdhulp, Jouw inzet zal gericht zijn op verschillende aandachtsgebieden van de jeugdhulp. • Je werkt mee aan het (landelijke) actieprogramma 'Zorg voor Jeugd' en de Pilot 'Zo thuis mogelijk opgroeien'.

10 sollicitaties
292 views

4 sollicitaties
44 views

0 sollicitaties
0 views


20-11-2019 Gemeente Haarlem
HR Business Controller

 • Je bent de adviseur, aanspreekpunt en ook uitvoerder voor de bedrijfsvoeringsvraagstukken op het raakvlak van personeel, organisatie en financiën. • Je analyseert, signaleert en rapporteert over de personele en financiële effecten van het HR-beleid, externe inhuur, reorganisaties, organisatorische wijzigingen, formatie en bezetting en de financiële dekking in begroting en voorzieningen. Je vertaalt deze effecten in adviezen en beleidsvoorstellen aan de directie. • Je werkt nauw samen met beheerders en uitvoerders binnen de afdeling HRM, Interne Dienstverlening, Financiën en Concern Control om de administratieve processen, waaron-der het formatiebeheer, contractbeheer, budgetbeheer en informatiesystemen te optimaliseren. • Je treedt op als sparringpartner op alle bestuurlijke niveaus. • Je coördineert en levert de HRM-input voor de P&C-cyclus, de HR-begroting en stelt de HR-kwartaalrapportage op. • Je bent verantwoordelijk voor de financiële kwaliteit van de beleidsvoorstellen en de inrichting en het onderhoud van financiële HR- processen. • Je rapporteert rechtstreeks aan het afdelingsmanager HRM en je maakt deel uit van het MT HRM. Wie ben jij?
 • Jij bent een daadkrachtige en overtuigende senior financieel adviseur, die graag meedenkt met de koers van de organisatie en zich thuis voelt in een diverse en procesmatige omgeving. • Je neemt graag zelf het initiatief en weet complexe onderwerpen begrijpelijk en overtuigend aan anderen over te brengen. Daarnaast ben je in staat om draagvlak te creëren in een complexe bestuurlijke omgeving, verschillende disciplines bij elkaar te brengen en mensen te committeren aan het te behalen resultaat. • Je bent analytisch sterk, kunt modelmatig werken en je kunt daarvoor de nodige systemen gebruiken. • Van nature heb je overwicht, ben je proactief en daadkrachtig, zonder het samenbindend aspect uit het oog te verliezen.

13 sollicitaties
243 views

5 sollicitaties
34 views

5 sollicitaties
0 views


05-11-2019 Gemeente Haarlem