Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlem

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlem.

Laatste vacatures

Dagelijks Beheerder Openbare Ruimte

Naar verwachting zullen Haarlem en Zandvoort de komende jaren enorm groeien. Niet alleen het aantal woningen en inwoners zal toenemen, maar ook komen er meer evenementen en toeristen naar de stad. Naast deze verstedelijking staan we voor ontwikkelingen en opgaven op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en gezondheid. Denk bij deze laatste onder meer aan sporten in de openbare ruimte, klimaat(adaptatie), luchtkwaliteit en biodiversiteit in een versteende omgeving. Door de schaarse ruimte en verscheidenheid aan claims, is dit een enorme uitdaging. Tegelijkertijd zien wij dit als een kans om de stad duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. In ons team Operationeel Beheer maken wij ons hier op dagelijkse basis hard voor en daar kunnen we jouw hulp bij gebruiken!

Als Dagelijks Beheerders ben je, samen met je team, verantwoordelijk voor het in beeld brengen van de openbare ruimte en vanuit deze kennis te adviseren naar anderen.

Dit doe je door: • Het samenwerken aan een prettige inspirerende leefomgeving. Zo weet jij knelpunten inzichtelijk te maken en advies te geven op de sturing hiervan. Hierbij maak je gebruik van de tool Apptimize Platform. • Mede met het team Operationeel Beheer ben je snel en innovatief in het analyseren en oplossen van meldingen, heb je oog voor de haalbaarheid en eventueel het overstijgende karakter van de melding. • Als collega maak je gebruik van de specifieke deskundigheid en ruime ervaring van ons team, ook hier wordt je verbindend vermogen aangesproken. • Mede door jouw inzicht en kennis van de buitenruimte en samenleving ben jij diegene die juiste en veilige afwegingen kan maken, zodat werk en evenementen in alle veiligheid kunnen plaats vinden. • Mede door jouw kijk op de leefomgeving en verantwoordelijkheidsgevoel heb jij instinctief het gevoel voor misstanden in de leefomgeving. Als verbinder weet jij hier de aandacht op te vestigen en heb je oog voor het proces om misstanden en gevaren op te lossen.

Wie zijn wij?

Binnen de afdeling Beleid en Beheer Openbare Ruimte wordt de deskundigheid op het gebied van de openbare ruimte gebundeld. De afdeling is recentelijk gevormd en bestaat uit ongeveer 60 personen, verdeeld over 5 teams; Beleidsontwikkeling, Beleidsuitvoering, Tactisch Beheer, Opdrachtgevers en Operationeel Beheer. Onze beleidsmedewerkers, opdrachtgevers en beheerders werken aan een duurzame toekomst voor de stad vanuit de overtuiging dat een groene, bereikbare en schone stad bijdraagt aan plezierig wonen.

2 sollicitaties
154 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
14 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


07-04-2020 Gemeente Haarlem
Beleid- / accountmedewerkers Sociaal Domein

Wil jij maatschappelijke vraagstukken aanpakken? Zoek je een plek waar je het verschil kan maken voor bewoners? Ben jij gedreven en enthousiast om je bezig te houden met het beleid op gebied van het versterken van de sociale basis? Dan zijn wij op zoek naar jou!

In Haarlem en Zandvoort hebben wij grote ambities. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. We zetten in op het ontwikkelen van een sterke sociale basis in buurten, wijken van Haarlem en het dorp Zandvoort, waar mensen gebruik kunnen maken van ondersteuning en voorzieningen. Dit ook met het doel om complexere maatschappelijke problemen te voorkomen.

  • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van het strategisch- en tactisch beleid gericht op een sterke sociale basis. De sociale basis heeft een cruciale functie voor het gehele sociaal domein. Je draagt dus bij aan de integrale beleidsontwikkeling. Daarbij gaat het om doen van onderzoek, het maken van probleemanalyses en het formuleren van adviezen en beleidsvoorstellen voor het college van B&W en de gemeenteraad van Haarlem en Zandvoort. • Implementatie van beleid is even belangrijk als ontwikkelen van beleid. Dit gebeurt onder andere door het maken van (subsidie en contract)afspraken met en aansturing van organisaties op gebied van maatschappelijke ondersteuning en welzijn. Zo nodig versterk je samenwerkingsverbanden in Haarlem en Zandvoort en geeft deze mede vorm. • We zoeken twee nieuwe collega's. Jullie inzet zal zich met name richten op projecten, beleid en accounthouderschap voor organisaties gericht op diversiteit, het versterken van zelforganisaties, acceptatie en inclusie van LHBTI inwoners de aanpak van eenzaamheid, ondersteuning voor Mantelzorgers en het stimuleren van vrijwilligerswerk. • De ambitie is om in het versterken van de sociale basis meer data gestuurd te werken èn meer gebiedsgericht.

Bij de gemeenten Haarlem en Zandvoort vinden we het belangrijk om te werken met een grote diversiteit aan mensen. Divers in geloof, cultuur, geslacht, geaardheid en opvattingen.

24 sollicitaties
474 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

6 sollicitaties
66 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

3 sollicitaties
0 views


26-03-2020 Gemeente Haarlem
Opdrachtgever Openbare Ruimte

Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans de stad duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Hier maken wij ons als afdeling op dagelijkse basis hard voor. Door de schaarse ruimte en de verscheidenheid aan claims, is dit een gigantische uitdaging. Hier kunnen we jouw hulp bij gebruiken! Binnen de afdeling Beleid en Beheer Openbare Ruimte wordt de deskundigheid op het gebied van de openbare ruimte gebundeld. De afdeling bestaat uit ongeveer 60 personen, verdeeld over 3 teams; Beleid, Tactisch Beheer &, Opdrachtgevers en Operationeel Beheer. Onze beleidsmedewerkers, opdrachtgevers en beheerders werken aan een duurzame toekomst voor de stad vanuit de overtuiging dat een groene, bereikbare en schone stad bijdraagt aan plezierig wonen.

  • Je bent verantwoordelijk voor opdrachtgeverschap voor civiele projecten, beleidsuitvoeringsprogramma's, contracten met externe partijen, de onderhoudscontracten van dagelijks beheer en voor onderzoeken voor de openbare ruimte. • Je programmeert de civiele projecten op tijd in de periode van nul tot en met vier jaar en je stelt de (proces-)opdrachten op voor projecten op basis van de interventies. • Je stelt contracten op voor inspecties en onderzoeken en voor werkzaamheden die externe partijen uitvoeren. • Je stuurt bij de contractpartners dagelijks beheer op naleving van contractuele verplichting zoals de vastgestelde beeldkwaliteit. • Je faciliteert de informatievoorziening en bestuurlijke besluitvorming op de opdrachtportefeuille. • Een afgeronde opleiding Projectmanagement, of vergelijkbaar, op minimaal hbo-niveau. • Aantoonbare werkervaring met opdrachtgeverschap op het gebied van projectmanagement en contractmanagement. • Ruime ervaring op het gebied van beheer.

16 sollicitaties
170 views

0 sollicitaties
0 views

6 sollicitaties
50 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


25-03-2020 Gemeente Haarlem
Technisch Adviseur verhardingen en kunstwerken & oevers

  • Je bent onderdeel van de projectteams voor het dagelijks onderhoud van elementenverhardingen, asfaltverhardingen en kunstwerken & oevers. Hierin lever je technische expertise op operationeel en tactisch niveau. Je werkt samen met collega’s aan de programmering van groot onderhoudsprojecten.
  • Je bent het aanspreekpunt op jouw kennisgebied voor de organisatie. Je ondersteunt diverse afdelingen met vakkennis bij projecten en het maken van nieuw beleid. Je beantwoordt vragen van de gemeenteraad en burgers.
  • Je ontwikkelt, beheert en toetst het technisch programma van eisen op het gebied van verhardingen en kunstwerken & oevers voor projecten in de openbare ruimte. Je stelt risicoanalyses en kostenramingen op en toetst kostenramingen van derden. Je analyseert en beoordeelt rapportages.
  • Je neemt deel aan regionaal/ landelijk netwerk op het vakgebied.

8 sollicitaties
42 views

0 sollicitaties
0 views

7 sollicitaties
37 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


16-03-2020 Gemeente Haarlem
Griffiemedewerker Zandvoort

Het werk van de griffie bestaat uit de procesmatige ondersteuning en advisering van de gemeenteraad en de raadscommissies. Bij de griffie van Zandvoort werk je in een team met nog 3 collega's.

  • Je zorgt samen met je collega's voor een correct en efficiënt verloop van het werk bij de griffie. • Je ondersteunt bij het opstellen van de conceptagenda's van raad en commissie en verzorgt de (digitale) administratieve organisatie rond vergaderingen en de vergaring en verwerking van informatie. • Je verzorgt (digitaal) alle post, e-mails en andere documenten. • Je bewaakt mede de voortgang in het afdoen van raadscorrespondentie, vragen en toezeggingen. • Je bent aanspreekpunt voor de (leden van de) raad voor facilitaire zaken. Je faciliteert raads- en griffiebijeenkomsten en ondersteunt bij werkbezoeken en hoorzittingen. • Agendabewaking voor de griffier en notuleren en verslagen maken behoren ook tot jouw taak. • Je verzorgt de website voor de raadsleden. • Je communiceert zowel met de organisatie als met inwoners, ondernemers en andere externe betrokkenen.

17 sollicitaties
301 views

0 sollicitaties
1 view

6 sollicitaties
77 views

0 sollicitaties
0 views

5 sollicitaties
0 views


13-03-2020 Gemeente Haarlem