Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlem

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlem.

Laatste vacatures

Projectmedewerker Circulaire Economie

Haarlem is voor iedereen die wil werken, leven en wonen in een duurzame, groene en schone stad. Dat willen we in de toekomst ook zo houden. In 2040 wil Haarlem een aardgasvrije en circulaire stad zijn en in 2050 klimaatbestendig. Op weg daar naartoe heeft Haarlem zich gecommitteerd aan 60% reductie van onze CO2-uitstoot en 50% minder gebruik van primaire materialen in 2030. Deze doelen zijn op Europees, landelijk en gemeentelijk niveau vastgesteld. Haarlem wil hierin een koploperspositie blijven innemen.
Om deze ambities waar te maken, is het nodig om onze acties te intensiveren, te versnellen en op te schalen. Voor de transitie naar een circulaire economie focust Haarlem op de thema's voedsel, textiel, consumptiegoederen en bouw. Als projectmedewerker circulaire economie ga jij een belangrijke en actieve bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen op de actielijnen consumptiegoederen en bouw.

Wat ga je doen?

 • Je geeft uitvoering en invulling aan de acties uit de actielijnen consumptiegoederen en bouw van het Actieprogramma Circulaire Economie. Hiervoor werk je nauw samen met de beleidsadviseurs circulaire economie en de andere projectmedewerker circulaire economie.
 • Als eerste aanspreekpunt voor ondernemers, initiatiefnemers en samenwerkingspartners heb je veel externe contacten. Dat betekent dat je regelmatig naar bijeenkomsten of de contacten in de stad gaat. Dit is soms ook in de avonduren.
 • De actielijnen consumptiegoederen en bouw richten zich op het delen, huren en hergebruik van spullen en materialen, alsmede het versterken van onze lokale netwerken en samenwerkingsverbanden op deze thema's. Omdat deze actielijnen nog moeten worden opgestart ga je hier samen met de beleidsadviseurs actief vorm aan helpen geven.
 • Je gaat aan de slag met verschillende projecten, organiseert bijeenkomsten, ondersteunt de beleidsadviseurs bij o.a. het maken van afspraken en de verwerking van e-mails, bent vraagbaak en spin in het web.

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


06-06-2023 Gemeente Haarlem
Projectleider Criminele Geldstromen

Om zicht te krijgen op criminele geldstromen rond drugsproductie en -logistiek en om crimineel verdiend vermogen af te pakken, zijn wij ter vervanging van de huidige projectleider op zoek naar een Projectleider Criminele Geldstromen

Wie zijn wij?
Het Programma Aanpak Ondermijning van de eenheid Noord-Holland is een programma waarin verschillende partijen samenwerken om effectief tegen ondermijning op te treden. Het Programma is nauw verbonden aan het RIEC NH. De gemeente Haarlem treedt als werkgever en beheersorganisatie op van het Programma. Het regionaal versterkingsplan aanpak ondermijning bestaat uit meerdere projecten. Thema 'Criminele Geldstromen' is onderdeel van het Programma. In het jaarplan 2023 staan de deelactiviteiten beschreven. Zie Criminele geldstromen - Jaarplan 2023 (nh-sv.nl)

Het programma kent een bestuurlijke stuurgroep en een programma-overleg die sturen op het behalen van de programma-doelen. De centrale ambitie van het programma is "het stimuleren van de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit en het verminderen van de omvang en impact ervan in de eenheid Noord-Holland".

Project Criminele Geldstromen
Met behulp van crimineel verdiend vermogen krijgen criminelen in de maatschappij snel een positie, status en macht. Als dat vermogen zich kan vermengen met legaal verdiend inkomen, dan beschadigt dat het economisch systeem. De zichtbare verschijnselen hiervan, zoals een luxe levensstijl met dure auto's en sieraden, ondermijnen onze samenleving en zijn aantrekkelijk voor jongeren die mogelijk afglijden naar de criminaliteit.
Allereerst is gekozen om zicht te krijgen op criminele geldstromen rond drugsproductie en -logistiek en jongeren die geworven worden in de criminaliteit. Op basis van dit inzicht worden preventieve activiteiten ontwikkeld en in gang gezet.
Daarnaast is het afpakken van criminele investeringen in panden, ondernemingen en luxegoederen belangrijk. Daarmee kunnen we criminelen zichtbaar tegenwerken. Zo laten we zien dat misdaad níet loont, neemt de voedingsbodem voor georganiseerde ondermijnende criminaliteit af en herstellen we vertrouwen in de overheid.
In 2023 zal aan de volgende drie deelprojecten aandacht worden gegeven:

 1. Het verkrijgen van een beeld van het fenomeen criminele geldstromen met een focus op drugsproductie en -logistiek en jeugd. Vanuit dit beeld worden preventieve adviezen en activiteiten ontwikkeld.
 2. Het voorzetten van het al bestaande Financial Intelligence Team (integraal afpakteam met samenwerking van politie, Belastingdienst, FIOD en gemeenten)
 3. Het weerbaar maken van partners door hen zicht te geven op uitingen van ongebruikelijk bezit (luxegoederen die met crimineel geld verworven zijn).

Wat ga je doen?

 • Je bent verantwoordelijk voor de projectaansturing en het uitvoeren van het project Criminele Geldstromen en de deelprojecten. Daarbij zoek je actief de samenwerking met de partners.
 • Je borgt de werkwijze van project Criminele Geldstromen in werkprocessen bij de partnerorganisaties Het snel en correct delen van signalen maakt hier nadrukkelijk deel van uit.
 • Je draagt de projectdoelen uit en vertaalt deze naar concrete projectresultaten. Vanzelfsprekend hoort hier het monitoren van- en het rapporteren over het project bij. Ook houd je goed in de gaten of de resultaten het gewenste effect hebben.
 • Je neemt deel aan het programmaoverleg aanpak ondermijning en het overleg met de overige projectleiders binnen het programma. Je bent de vakinhoudelijke deskundige betreffende ondermijning en gesprekspartner op het thema Criminele Geldstromen in de eenheid. Daarnaast adviseer je aan de stuurgroep.
 • Je geeft leiding aan de leden van project Criminele Geldstromen en onderhoudt contacten met de partnerorganisaties die aan project Criminele Geldstromen deelnemen.

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


06-06-2023 Gemeente Haarlem
Allround Facilitair en Representatie Bode

 • Je treedt op als dienstverlenende en klantgerichte gastheer/-vrouw op het stadhuis in Haarlem en het raadhuis in Zandvoort, ook buiten kantoortijden bij avondvergaderingen (collegevergaderingen en commissies) en - openstellingen. Je verstrekt algemene informatie aan bezoekers en klanten.
 • Je bent op het gebied van representatie en facilitaire zaken het aanspreekpunt voor het bestuur en organisatie.
 • Je werkt vanuit het FMIS-systeem en je verricht alle voorkomende werkzaamheden rondom post, goederenontvangst en distributie, postrondes, - behandeling en -afwikkeling.
 • Je beheert de vergaderruimtes en je past indien nodig de vergaderagenda aan.
 • Het faciliteren van vergaderingen, recepties, (ceremoniële) ontvangsten en huwelijken. Het technisch bedienen en start klaarmaken van de muziek- en geluidinstallaties.
 • Badgebeheer en (beperkte) technische ondersteuning bij ICT-knelpunten.

5 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


06-06-2023 Gemeente Haarlem
Domein Data Steward

In de ambitie van de gemeente Haarlem en Zandvoort om meer data gedreven te werken, transparant te zijn en verantwoord met de gegevens om te gaan speel jij een cruciale rol!
De gemeente is georganiseerd in vier domeinen zoals het sociaal domein of fysiek domein. Je bent (met je collega's) een belangrijke spil bij het verder invoeren van data gedreven werken en het verhogen van de volwassenheid van de gegevenshuishouding binnen de domeinen.

Als domein data steward ben je verantwoordelijk voor de data governance binnen het domein of domeinen die onder je vallen. Daarbij draag je ook de visie en ambitie op het totale gebied van data uit. Je vormt samen met de CDO en collega domein data stewards het data governance loket in de gemeente. Vanuit dit loket draag je bij aan het verhogen van de volwassenheid van de gegevenshuishouding van de gemeente door datamanagement initiatieven met een organisatie brede impact op te zetten, te prioriteren, en te coördineren. Ook help je bij het opstellen van eenduidige definities, heldere kaders en richtlijnen waar data aan moet voldoen.

 • Je vertaalt de datavisie en -ambitie in operationele activiteiten;
 • Je draagt bij aan de organisatie brede ontwikkeling van data governance en gegevensmanagement;
 • Je bent het aanspreekpunt voor advies en (afdeling overstijgende) datakwaliteit issues;
 • Je organiseert het datasteward overleg van het domein en zit deze voor;
 • Je bent de adviseur die opties analyseert en aanbevelingen doet aan data eigenaar en management;
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van uniforme processen, en bepaalt richtlijnen waar data aan moet voldoen in samenwerking met o.a. de security officer en privacy officer;
 • Je monitort de voortgang van verbeteractiviteiten rond datamanagement en datakwaliteit;
 • Je verzekert de ontwikkeling, onderhoud en beschikbaarheid van het gegevenswoordenboek.

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


01-06-2023 Gemeente Haarlem
Information Security Officer

Wil jij vanuit jouw expertise informatiebeveiliging het verschil maken en werken in een organisatie met maatschappelijk belang?

 • Je geeft vorm aan het securitybeleid van de gemeente Haarlem. Dit doe je samen met onze ander Information Security Officer (ISO), de Chief Information Security Officer (CISO), het information security team en de informatiemanagers.
 • Je geeft advies aan en ondersteunt afdelingsmanagement over security gerelateerde zaken door het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van beveiligingsplannen als onderdeel van de informatieplannen.
 • Je geeft advies aan en ondersteunt projectleiders en opdrachtgevers over security gerelateerde zaken door het uitvoeren van risicoanalyses en het opstellen van beveiligingsplannen voor ICT gerelateerde projecten.
 • Je controleert en beoordeeld de naleving van het gemeentelijke beleid en de wettelijke voorschriften op het gebied van security.
 • Je werkt op organisatieniveau en bent verantwoordelijk voor het bewaken van de algemene beveiliging van informatie, systemen en infrastructuren. Je voert op regelmatige basis tests, audits en risk assessments uit. Verder toon je initiatief als je zaken ziet die verbeterd moeten worden.
 • Je plant, coördineert en implementeert samen met het information security team en de verantwoordelijke beheersorganisatie, de beveiligingsmaatregelen van de informatie systemen om de toegang tot data te reguleren en te voorkomen dat ongeautoriseerde modificaties, dataverlies en het uitlekken van informatie plaatsvindt.

2 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


01-06-2023 Gemeente Haarlem