Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlem

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlem.

Laatste vacatures

Allround Schulddienstverlener

Je verricht taken op vier resultaatgebieden, te weten: • Je verzorgt intakes en stabilisaties • Je stelt WSNP-verklaringen op • Je doet de crisisbeheersing, en stelt voorlopige voorzieningen en moratoria op • Je doet het budgetbeheer Je stelt bijvoorbeeld de context van de klant op het gebied van schulddienstverlening vast. Je onderzoekt oorzaken en complexiteit van de schuld en je onderzoekt de mogelijkheden van een schuldregeling op maat. Je leeft je in, in de wereld van de klant met schulden en je coacht klanten op motivatie en vaardigheden om hun gedrag uiteindelijke te veranderen. Je bespreekt met de klant de voorwaarden en consequenties van het traject van schulddienstverlening. Je stelt rapportages op en handelt de jaarlijkse controles van het schuldentraject af. Je stelt plannen van aanpak op, stelt schuldregelingen vast met de schuldeisers en voert hierop de regie met als doel om de klant weer zonder belemmeringen mee te laten doen in de samenleving.

De afdeling Schulden Minima en Sociale recherche bestaat uit 4 teams. Bij het team Schulddienstverlening werken ruim 30 mensen. Zij voeren schulddienstverlening uit voor de inwoners van Haarlem, Zandvoort en omliggende gemeenten. De gemeente Haarlem werkt toe naar een flexibele netwerkorganisatie, waar de manier van werken en de verbinding op inhoud tussen de verschillende beleidsvelden centraal staat en waar brede inzetbaarheid en flexibiliteit als vaste waarde voor beweging noodzakelijk zijn. De organisatie werkt voor het Haarlemse en Zandvoortse bestuur, met veel gelijkluidend beleid, maar ook met eigen beleid dat de couleur locale benadrukt.

Gemeentebanen

1 sollicitatie
118 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties
19 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


15-08-2019 Gemeente Haarlem
Beleidsadviseur Sport

Een prachtige rol voor iemand die het verbinden van partijen en inhoud in het bloed zit.

 • Je voert regie over de Brede Regeling Combinatiefuncties voor zowel sport als cultuur, het Nationaal Sportakkoord en geeft invulling aan het lokaal sportbeleid.
 • Je stimuleert en versterkt verbindingen tussen de domeinen sport, cultuur, zorg, gezondheid en welzijn; zowel binnen de gemeente als bij externe organisaties
 • In samenwerking met sportverenigingen en andere partners in de stad, ontwikkel je beleid op het gebied van sportaccommodaties, sportstimulering en het benutten van de kracht van sport als middel.
 • Je richt je op één of meer van de volgende onderdelen: (breedte)sportstimulering, inclusief sporten bewegen, topsport/talentontwikkeling en sportevenementen, vitale sport- en beweegaanbieders, (duurzame) sportaccommodaties en beweegvriendelijke omgeving
 • Je maakt probleemanalyses en formuleert adviezen en beleidsvoorstellen voor het college van B&W en de gemeenteraad.

Gemeentebanen

4 sollicitaties
146 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties
21 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

5 sollicitaties
0 views


15-08-2019 Gemeente Haarlem
Nautisch Verkeersleider

 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie en bediening van de (spoor-) bruggen.
 • Naast de brugbediening voer je taken uit als nautisch verkeersleider. Je bent verantwoordelijk voor een vlotte, veilige, publieksgerichte en milieubewuste afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Je geeft aanwijzingen aan het scheepvaartverkeer en aan de brugwachters en je maakt afspraken met verkeersleiders en (vaar)weggebruikers.
 • Daarnaast zorg je mede voor de afhandeling van incidenten en schadevaringen binnen jouw werkgebied. Je voorziet vaarweggebruikers, brugwachters, het havenkantoor en hulpdiensten op tijd van belangrijke verkeersinformatie.
 • Je signaleert onregelmatigheden, onderneemt actie en treedt regelend op bij incidenten, en calamiteiten en storingen.
 • Je legt relevante informatie over acties, getroffen maatregelen en aangetroffen (onveilige) situaties vast.
 • Je werkt in een dienstrooster, waarin de werkzaamheden ook in de avonden, en de weekenden en feestdagen worden uitgevoerd.

Gemeentebanen

11 sollicitaties
149 views

RegioFlexWerk

5 sollicitaties
24 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


08-08-2019 Gemeente Haarlem
Junior Gebiedsmanager (aandachtsgebied Haarlem Centrum)

Het Centrum van Haarlem bruist. De binnenstad floreert met een breed aanbod van horeca, cultuur, winkels en ontmoetingsplekken. De binnenstad trekt een groeiende stroom aan toeristen en bezoekers. De komende jaren komen in de binnenstad diverse transformatie- en ontwikkelprojecten tot uitvoering. Een veilige en leefbare binnenstad vraagt steeds meer een inspanning van gemeente, bewoners en ondernemers samen. Als junior gebiedsmanager ben je de rechterhand van de gebiedsmanager en je hebt structurele taken zoals het opstellen van gebiedsprogramma's, het uitvoeren van onderdelen van het gebiedsprogramma en het verrichten van haalbaarheidsstudies en ontwikkelmogelijkheden in het gebied. Daarnaast; • Initieer je acties met betrekking tot de planning en controlcyclus (van kadernota tot jaarverslag) en ondersteun je hierin de gebiedsmanager. • Stel je de projectopdrachten namens de gebiedsmanager op. • Schrijf je bestuurlijke stukken. • Ben je ad hoc inzetbaar, als uitdagingen optreden in het gebied vragen om een snelle oplossing ben jij de aangewezen persoon om die uitdagingen aan te gaan. • Heb je een grote rol in het stroomlijnen van de samenwerking en communicatie met name intern, maar ook met de stad en het bestuur. Het creëren van draagvlak en bevorderen van samenwerking horen bij jouw rol.

Wie ben je?

 • Je bent een energieke persoonlijkheid, die graag vanuit een netwerk opereert. Je bent nieuwsgierig en je wilt je (verder) ontwikkelen als professional op het terrein van gebiedsmanagement. • Je kan goed de hoofdlijnen van bijzaken onderscheiden; weet de opgave van het gebied te vertalen naar een One Page Plan met concrete activiteiten en meetbare resultaten. • Je bent resultaatgericht, een teamspeler en een bruggenbouwer. Met je enthousiasme weet je mensen te overtuigen. Uiteraard ben je communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk, en bezit je uitstekende contactuele eigenschappen en je bent innovatief en veranderingsgezind

Gemeentebanen

10 sollicitaties
308 views

RegioFlexWerk

4 sollicitaties
44 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


08-08-2019 Gemeente Haarlem
WMO Consulent in het Sociaal Wijkteam

Het grootste deel van je uren werk je in het multidisciplinair Sociaal Wijkteam met collega’s van verschillende organisaties. Met elkaar ga je op zoek gaat naar creatieve oplossingen voor de problematiek van de cliënten.

 • Je gaat samen met je collega op huisbezoek en brengt de situatie van de cliënt in beeld op alle leefgebieden.
 • In het Sociaal Wijkteam opereer je als generalist én als vakspecialist.
 • Je ondersteunt burgers met vragen op allerlei terreinen. De manier waarop je dat doet is divers en creatief en sluit altijd aan op de mogelijkheden van de burgers en hun netwerk. De ondersteuning duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.
 • Je bent samen met je collega’s in het team verantwoordelijk voor de resultaten van je Sociaal Wijkteam.
 • Om een goede schakel te zijn tussen het Sociaal Wijkteam en de afdeling WMO, werk je de overige uren op de afdeling.

Gemeentebanen

22 sollicitaties
302 views

RegioFlexWerk

5 sollicitaties
43 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views


06-08-2019 Gemeente Haarlem