Vacatures geplaatst door Gemeente Haarlem

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Haarlem.

Laatste vacatures

Teammanager Registratie en Beheer

De afdeling Maatschappelijke Ondersteuning bestaat uit 4 teams waarvan het team Registratie & beheer (R&B) er een is. Dit team is verantwoordelijk voor de registratie en het (financieel) beheer van de meldingen, aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO) en de Jeugdwet. Het team R&B verricht zowel taken in de frontoffice als in de backoffice en kent 4 subteams. Bij de frontoffice kunnen inwoners o.a. terecht voor informatie en advies en doen van meldingen. De backoffice is verantwoordelijk voor de administratieve afhandeling van aanvragen en voert de financiële administratie. Voor facturatie en klant gerelateerde vragen hebben we contact met alle 200 zorgaanbieders. Het niveau van medewerkers varieert van MBO tot HBO. De taken zijn voornamelijk uitvoerend. Belangrijke opgave is de administratie voortdurend aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen

 • Je hebt de dagelijkse leiding van het team en je vormt samen met twee andere teammanagers en de afdelingsmanager het Managementteam. • Je draagt bij aan een positieve cultuur in het team door te investeren in medewerkers, vertrouwen te geven en in hen in hun kracht te zetten. • Je levert vanuit je visie en deskundigheid een stevige bijdrage aan de ontwikkeling van het team en optimalisatie van de werkprocessen en systemen. • Je levert een bijdrage aan het samenbrengen van beleid en uitvoering binnen de afdeling met de ontwikkeling van het beleid met betrekking tot de financiële functie.

Gemeentebanen

6 sollicitaties
108 views

RegioFlexWerk

3 sollicitaties
30 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

1 sollicitatie
0 views


18-04-2019 Gemeente Haarlem
Beleidsadviseur Werk en Inkomen

Je werkt in een klein team waarbij het gaat om beleid, advisering en bestuurlijke zaken op strategisch niveau. Je werkt aan (implementatie van)beleid en verordeningen en je adviseert het bestuur. Belangrijke thema’s zijn beschut werk, re-integratie, participatie, statushouders en regionale samenwerking.

 • Je werkt onder andere aan de projecten ‘Wet Inburgering’ en ‘Breed Offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen’.
 • Vanuit de regionale rol werk je nauw samen met partners, regiogemeenten en de Participatieraad.
 • Je zorgt voor de verbinding met de andere beleidsterreinen binnen het Sociaal Domein.
 • Verder implementeer je het ontwikkelde beleid in de uitvoerende afdelingen en zorg je dat de juridische, financiële en communicatie-elementen worden meegenomen.

Gemeentebanen

5 sollicitaties
123 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties
36 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties
0 views


18-04-2019 Gemeente Haarlem
HR Adviseur

Je adviseert de business vanuit de afdeling Interne Dienstverlening (ID), hierbij werk je onder andere samen binnen een multidisciplinair team van experts bestaande uit een financieel adviseur, een bedrijfsvoering adviseur en een informatiemanager. Hier vindt de vertaling plaats van strategie naar praktijk.

 • Je hebt een aantal afdelingen in je portefeuille. Daarmee ben je op het gebied van HR het eerste aanspreekpunt en volwaardig gesprekspartner voor afdelings- en teammanagers.
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd het management en de organisatie bij het bereiken van haar strategische en personele doelstellingen. Je werkzaamheden zijn zowel operationeel als tactisch en strategisch van aard.
 • Je adviseert over het gehele HR-werkveld, zoals strategische personeelsplanning, duurzame inzetbaarheid, in- door- en uitstroom en (loopbaan) ontwikkeling.
 • Verder lever je een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de (strategische) positionering van HR binnen de organisatie en het versterken van de HR-dienstverlening vanuit de afdeling Interne Dienstverlening.

Gemeentebanen

6 sollicitaties
248 views

RegioFlexWerk

4 sollicitaties
73 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

3 sollicitaties
0 views


16-04-2019 Gemeente Haarlem
Juridisch Adviseur voor de Havendienst

Je ondersteunt en adviseert de medewerkers van de havendienst op het gebied van juridische kwesties en je hebt een coördinerende rol in het gehele proces van vergunningverlening. Je bent verantwoordelijk voor de afhandeling van klachten, handhavingsacties op het water en het starten van juridische procedures. Je levert een bijdrage aan het handhavingsbeleid en de verordeningen en maakt hierbij gemakkelijk de vertaling van beleid naar uitvoering. Verder vertegenwoordig je de Havendienst bij hoorzittingen en bij bezwaarcommissies en ondersteun je de afdeling Juridische Zaken bij de rechtbank m.b.t. besluiten van de havendienst. De havendienst zit midden in een ontwikkelfase. De taken kunnen op (korte) termijn wijzigen naar een meer coördinerende rol.

Wie ben je?
Je werkt graag samen met verschillende disciplines en je schakelt gemakkelijk tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Je zoek makkelijk contact met de (juridische) collega's van andere afdelingen. Je bent communicatief sterk, proactief, klantgericht en beschikt over een goed analytisch vermogen. Verder ben je breeds geïnteresseerd en wil je graag een bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de Havendienst.

Gemeentebanen

7 sollicitaties
125 views

RegioFlexWerk

5 sollicitaties
41 views

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views


09-04-2019 Gemeente Haarlem
Parkeerhandhaver

 • Je bent het visitekaartje van de gemeente voor burgers, ondernemers en bezoekers; je gaat met hen in gesprek, je geeft vooraf uitleg en legt achteraf verantwoording af en lost de klachten van burgers op.
 • Je en controleert de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van parkeren en waar nodig op andere APV-overtredingen.
 • Je treedt corrigerend en verbaliserend op en pas je waar nodig bestuursdwang toe.
 • Je rapporteert over de locaties waar de stad niet ‘schoon, heel en veilig’ is.
 • Je houdt toezicht en signaleert afwijkingen en overtredingen
 • Bij crisissituaties bied je de nodige ondersteuning onder andere door het verplaatsen van mensen en goederen en geef je aanwijzingen aan burgers

Gemeentebanen

9 sollicitaties
136 views

RegioFlexWerk

6 sollicitaties
38 views
Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties
0 views


09-04-2019 Gemeente Haarlem