Logo GGZvacatures.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op GGZvacatures.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op GGZvacatures.nl.

Laatste vacatures

Team coördinator - 32/36 uur

Als Teamcoördinator binnen de Opvoedpoli houd je je bezig met het verrichten van diverse coördinerende werkzaamheden ten aanzien van het team. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn gericht op de resultaatgebieden: beleid, bedrijfsvoering & kwaliteit, HR en proces. De Teamcoördinator legt verantwoording af aan de manager.

Resultaatgebieden

Beleid:

 • Kent en draagt zichtbaar de visie en werkwijze van de Opvoedpoli uit naar collega's;
 • Creëert een cultuur binnen het team die gekenmerkt wordt door eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid, professionaliteit, autonomie, adequaat handelen en positiviteit;
 • Signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten binnen het team ten aanzien van de uitvoering van het beleid en de werkwijze van de Opvoedpoli en overlegt hierover met betrokkenen;
 • Fungeert als spilfunctie tussen de manager en collega's;
 • Stimuleert het team om een bijdrage aan het organisatieonderdeel te leveren en geeft mede vorm aan het beleid van de Opvoedpoli;
 • Beoordeelt voorstellen op realiseerbaarheid voor de praktijk en is hierin aanspreekpunt voor collega's;
 • Schept randvoorwaarden voor het geven van sturing op resultaten en op individuele ontwikkeling in lijn met de organisatiedoelen;

Bedrijfsvoering en kwaliteit:

 • Heeft inzicht in en overzicht op de productiviteit op niveau van het team en van individuele medewerkers;
 • Vraagt financiering aan, signaleert/controleert de volledigheid van dossiers en ondersteunt in het declaratieproces;
 • Onderhoudt contacten met de ondersteunende afdelingen zoals zorgadministratie, kwaliteit en verkoop;
 • Houdt zicht op winst en verlies, monitort in-, door en uitstroom en stuurt waar nodig bij;
 • Is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening van het team;
 • Denkt mee en ontwikkelt procedures die het werk ondersteunen en verbeteren;
 • Levert een actieve bijdrage aan het opstellen en het uitwerken van de agenda van het teamoverleg;

HR en proces:

 • Voert met regelmaat ondersteunende gesprekken met collega's;
 • Bespreekt de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het uitvoeren van het werk met collega's en inventariseert ontwikkel- en scholingswensen;
 • Organiseert en monitort de intervisiegroepen;
 • Het coördineren van het gehele proces van werving, selectie tot indiensttreding van nieuwe medewerkers, in nauw overleg met recruitment;
 • De introductie en het inwerken van nieuwe medewerkers op de locatie;
 • Voert jaarplangesprekken met medewerkers op individuele basis;
 • Voert verzuimgesprekken met medewerkers;
 • Bespreekt en ziet toe op de juiste verwerking van administratieve zaken;

0 sollicitaties
0 views


30-06-2022 Opvoedpoli
Planner / Roosteraar - 16 uur

Met jouw oplossend vermogen ga jij de dagelijkse roosteruitdagingen aan! Je zorgt ervoor dat de roosters worden ingevuld en ingevoerd. Hierbij let je er goed op dat dat het een gezond rooster is voor iedere medewerker met een correcte balans van de werkdruk op de groepen. Je overlegt met de werkbegeleiders om de nieuwe en oude roosters door te nemen. Je maakt hierbij analyses voor het management; plusuren, verlofsaldi, inzet oproepkrachten en inzet van inhuurkrachten.
Tevens signaleer je de knelpunten in de roosters en dit bespreek je met het management zodat zij mee kunnen denken aan een oplossing. Je maakt inzichtelijk en houdt goed bij wanneer de oproepkrachten beschikbaar en inzetbaar zijn en op welke groepen ze kunnen werken. Hierover informeer je actief de werkbegeleiders.
Daarnaast heb je structureel overleg met de leidinggevenden en de HR adviseur om lopende zaken te bespreken die invloed kunnen hebben op de roosters

Locatie kantoor Bergse Bos Rotterdam

In de Rotterdamse wijk Hillegersberg ligt het enige landelijk expertisecentrum voor jeugdigen in de leeftijd van 6 - 12 jaar. Echter door de vraag van de omgeving wordt deze leeftijdscategorie steeds groter en biedt het Bergse Bos hulp aan jongeren tot 18 jaar. De bijzondere doelgroep kenmerkt zich door complexe leer- en gedragsproblemen, veelal in combinatie met psychiatrische aandoeningen. Een deskundig, professioneel en betrokken multidisciplinair team biedt deze jongens en meisjes specialistische behandeling en begeleiding op het gebied van opvoeding, onderwijs en vrije tijds besteding.
Op Bergse Bos zijn open residentiële groepen, gesloten residentiële groepen en Gezin Totaal, Studio's en een lang verblijf groep.

0 sollicitaties
0 views


30-06-2022 Horizon
Regiebehandelaar met IMH specialisme - 24/36 uur

Als GZ-psycholoog, die gespecialiseerd is in IMH ben je betrokken bij het gehele proces van intake en consultatie tot het uitvoeren van diagnostiek, opstellen van behandelplannen, adviseren en uitvoeren van behandeling bij het jonge kind. Het team waarin je komt te werken betreft een specialistisch team dat interdisciplinaire behandelingen biedt aan kinderen van 0-6 jaar en hun ouders. De expertise binnen dit team richt zich onder andere op intergenerationeel trauma. Binnen de Opvoedpoli werken we dan ook nauw samen met collega's die de ouders individueel in behandeling nemen. Naast het uitvoeren van de ouder-kind-behandelingen, ben je ook regiebehandelaar in ambulante trajecten.

Van diagnostiek tot behandeling

Als regiebehandelaar bij De Opvoedpoli ben je van begin tot eind betrokken bij iemands zorgtraject. Je diagnosticeert, indiceert en behandelt kinderen en jongeren met uiteenlopende psychische problemen, zoals veiligheids- en hechtingsproblematiek, trauma's, ADHD of persoonlijkheidsstoornissen. De problematiek varieert van enkelvoudig tot zeer complex (waaronder multi-stressgezinnen) en vraagt steeds om maatwerk. Niet het aanbod staat bij ons centraal, maar de hulpvraag. We komen altijd tot een oplossing en doen wat nodig is om gezinnen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen.

Samenwerken vanuit specialisme

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team, waarin verschillende specialisten van vaktherapeut tot systeemtherapeut nauw met elkaar samenwerken. De Opvoedpoli biedt daarmee integrale hulp om doorverwijzingen te voorkomen. Ook neem je deel aan intercollegiale overleggen. Als IMH-specialist kom je tweewekelijks samen in een 'reflecting team' waarin je reflecteert op je eigen casussen en die van je collega's.

Systemisch en outreachend

In jouw aanpak richt je je niet alleen op het kind of de jongere, maar betrek je ook zijn of haar gezin en sociale netwerk. Die systemische benadering in iemands eigen woonomgeving zorgt ervoor dat je vaak 'outreachend' werkt. Zo kom je bij gezinnen thuis of kies je voor een wandeling in het park met je cliënt als de situatie daar om vraagt. Je stelt je graag flexibel op, bent ruimdenkend en houdt van creatieve 'out of the box' oplossingen.

Persoonlijke ontwikkeling in huiselijke sfeer

Natuurlijk werk je ook regelmatig vanuit ons kantoor in Den Helder, een fijne plek waar cliënten zich snel thuis voelen. Je beheert je eigen agenda en geniet van veel vrijheden, zolang je je eigen verantwoordelijkheden draagt. Zowel in de vorm van individueel behandelaar als die van regiebehandelaar is er bij ons veel ruimte voor doorontwikkeling en zelfontplooiing. Je komt dus niet alleen kennis brengen, maar vooral ook halen. Binnen iHUB, de landelijke alliantie waar De Opvoedpoli onderdeel van is, worden diverse cursussen aangeboden zodat je ontwikkeling nooit stil staat.

Waarom werken bij De Opvoedpoli? GZ-psycholoog / Regiebehandelaar Renske deelt haar ervaring:

"Bij De Opvoedpoli werken we echt onderscheidend ten opzichte van andere organisaties. 'Out of the box' en 'outreachend' zijn geen loze termen bij ons. We zijn daar waar het voor de cliënt nodig is; we komen bij de mensen thuis, gaan mee naar school en gaan zo nodig het gesprek aan met de gemeente. We zoeken ook de samenwerking op met andere organisaties als dat in het belang is van de cliënt. Binnen de poli staat er echt een team, we doen het samen. Je voelt het vertrouwen van je collega's en er is ruimte voor kwetsbaarheid. En niet onbelangrijk, humor staat hoog in het vaandel! Daarnaast krijg je de vrijheid zelf je werk in te delen en te organiseren, dus alle gelegenheid om werk en privé goed te combineren."

0 sollicitaties
0 views


28-06-2022 Opvoedpoli
Ervaren Behandelaar GZ/OG - 24/36 uur

Als Regiebehandelaar bij de Opvoedpoli ben je betrokken bij het gehele proces van intake, consultatie tot het uitvoeren van diagnostiek, opstellen van behandelplannen, adviseren en uitvoeren van behandeling. In deze rol ligt de nadruk op de specialisaties hechting en trauma.

Van diagnostiek tot behandeling

De Opvoedpoli biedt basis- en specialistische jeugd GGZ en specialistische jeugdhulp. Gezinnen met kinderen en jongeren van 0-23 jaar kunnen bij ons terecht voor zowel diagnostiek als begeleiding en behandeling. Als regiebehandelaar bij De Opvoedpoli ben je van begin tot eind betrokken bij iemands zorgtraject. Je diagnosticeert, indiceert en behandelt kinderen en jongeren met uiteenlopende psychische problemen, zoals veiligheids- en hechtingsproblematiek, trauma's, ADHD of persoonlijkheidsstoornissen. De problematiek varieert van enkelvoudig tot zeer complex (waaronder multi-stressgezinnen) en vraagt steeds om maatwerk. Niet het aanbod staat bij ons centraal, maar de hulpvraag. We komen altijd tot een oplossing en doen wat nodig is om gezinnen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen.

Samenwerken vanuit specialisme

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team, waarin verschillende specialisten van vak therapeut tot systeemtherapeut nauw met elkaar samenwerken. De Opvoedpoli biedt daarmee integrale hulp om doorverwijzingen te voorkomen. Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor een goed verloop van behandeltrajecten. Je verricht intakes, anamneses, observaties en doet psychodiagnostisch onderzoek. Je stelt behandelplannen op, adviseert, voert mede uit en bewaakt het zorgpad. Ook neem je deel aan intercollegiale overleggen. Je kan goed het overzicht en de rust bewaren en je bent prettig in de omgang. Collega's werken graag met jou samen en weten jou te vinden als ze even ergens over willen sparren.

Systemisch en outreachend

In jouw aanpak richt je je niet alleen op het kind of de jongere, maar betrek je ook zijn of haar gezin en sociale netwerk. Die systemische benadering in iemands eigen woonomgeving zorgt ervoor dat je vaak outreachend werkt. Zo kom je bij gezinnen thuis of kies je voor een wandeling in het park met je cliënt als de situatie daar om vraagt. Je stelt je graag flexibel op, bent ruimdenkend en houdt van creatieve out of the box oplossingen.

Persoonlijke ontwikkeling

Je beheert je eigen agenda en geniet van veel vrijheden, zolang je je eigen verantwoordelijkheden draagt. Zowel in de vorm van individueel behandelaar als die van regiebehandelaar is er bij ons veel ruimte voor doorontwikkeling en zelfontplooiing. Je komt dus niet alleen kennis brengen, maar vooral ook halen. Binnen iHUB, de landelijke alliantie waar De Opvoedpoli onderdeel van is, worden diverse cursussen aangeboden zodat je ontwikkeling nooit stil staat.

0 sollicitaties
0 views


28-06-2022 Opvoedpoli
Regiebehandelaar GZ - Psycholoog / Orthopedagoog Generalist (affiniteit met IMH) - 32/36 uur

Als GZ-psycholoog / Orthopedagoog-Generalist ben je in de rol van regiebehandelaar betrokken bij het gehele proces van intake en consultatie tot het uitvoeren van diagnostiek, opstellen van behandelplannen, adviseren en uitvoeren van behandeling. Binnen de Opvoedpoli wordt er voor het jonge kind (0-6 jaar) en zijn/haar ouders vanuit de IMH visie gewerkt. De ouder-kind interactie staat hierin centraal. Voor kinderen boven de 6 jaar wordt er ook systemisch/integraal gewerkt. De problematiek varieert van enkelvoudig tot zeer complex (waaronder multi-stressgezinnen) en vraagt steeds om maatwerk. Niet het aanbod staat bij ons centraal, maar de hulpvraag. We kijken samen met het gezin naar wat de hulp moet opleveren, wat hierin haalbaar is en maken vervolgens gezamenlijk een plan, hoe daar te komen. Er wordt hierbij aangesloten bij de krachten en mogelijkheden van het gezin. De veiligheid wordt hierbij vanaf de start meegenomen. Je neemt deel aan verschillende intercollegiale overleggen en vanuit de IMH-visie wordt er gewerkt met 'reflecting team' waarin je reflecteert op je eigen casussen en die van je collega's.

Het team
Het team waarin je komt te werken betreft een creatief en flexibel team met verschillende expertises. We hebben verschillende vaktherapeuten in huis omdat we leren/ontdekken op verschillende manieren en via verschillende ingangen. We kunnen schakelen tussen systemische interventies, individuele interventies en groepsinterventies. Ook kunnen we schakelen tussen jeugdhulp, basis GGZ en SGGZ. Hierdoor voorkomen we onnodig doorverwijzen. Het team is gewend om behandelingen op maat te maken en weten hierin verschillende expertises te combineren. Kortdurende behandeling aan ouders wordt binnen het team ook geboden, ondersteunend aan het proces van het kind/de kinderen. Er is een nauwe samenwerking tussen de collega's die met elkaar in een gezin werken.

Systemisch en outreachend
De systemische benadering in iemands eigen woonomgeving zorgt ervoor dat je vaak 'outreachend' werkt. Zo kom je bij gezinnen thuis of kies je voor een wandeling in het park met je cliënt als de situatie daar om vraagt. Je stelt je graag flexibel op, bent ruimdenkend en houdt van creatieve 'out of the box' oplossingen.

Persoonlijke ontwikkeling in huiselijke sfeer
Natuurlijk werk je ook regelmatig vanuit ons kantoor in Zoetermeer, een fijne plek waar cliënten (en hun systeem) zich snel thuis voelen. Je beheert je eigen agenda en geniet van veel vrijheden, zolang je je eigen verantwoordelijkheden draagt. Zowel in de vorm van individueel behandelaar als die van regiebehandelaar is er bij ons veel ruimte voor doorontwikkeling en zelfontplooiing. Je komt dus niet alleen kennis brengen, maar ook halen. Binnen iHUB, de landelijke alliantie waar De Opvoedpoli onderdeel van is, worden diverse cursussen aangeboden zodat je ontwikkeling nooit stil staat.

Waarom werken bij De Opvoedpoli? GZ-psycholoog / Regiebehandelaar Renske deelt haar ervaring:
"Bij De Opvoedpoli werken we echt onderscheidend ten opzichte van andere organisaties. 'Out of the box' en 'outreachend' zijn geen loze termen bij ons. We zijn daar waar het voor de cliënt nodig is; we komen bij de mensen thuis, gaan mee naar school en gaan zo nodig het gesprek aan met de gemeente. We zoeken ook de samenwerking op met andere organisaties als dat in het belang is van de cliënt. Binnen de poli staat er echt een team, we doen het samen. Je voelt het vertrouwen van je collega's en er is ruimte voor kwetsbaarheid. En niet onbelangrijk, humor staat hoog in het vaandel! Daarnaast krijg je de vrijheid zelf je werk in te delen en te organiseren, dus alle gelegenheid om werk en privé goed te combineren."

1 sollicitatie
3 views


23-06-2022 Opvoedpoli