Vacatures geplaatst door GGz Centraal

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor GGz Centraal.

Laatste vacatures

Sociotherapeut Deeltijdbehandeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie (24-32 uur)

oor wie jij er bent? Kinderen met complexe kinderpsychiatrische problematiek in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, samen met hun ouders. Het bieden van de juiste begeleiding en behandeling, zowel in groeps- als individueel verband, staan hierbij centraal. Daarnaast kan diagnostiek onderdeel zijn van de behandeling. Kortom, je bent er als sociotherapeut door:

 • een positief sociotherapeutisch behandel- en leefklimaat vorm te geven, zowel groepsgericht als individueel gericht.
 • vanuit observatie bij te dragen aan diagnostiek en deze vertalen in een duidelijke verslaglegging.
 • samenwerking met ouders te zoeken, onder andere in de vorm van Praktisch Pedagogische Gesprekken (PPG).
 • de samenwerking aan te gaan met scholen en eventuele andere hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin.

Jouw nieuwe collega's van de deeltijdbehandeling wachten al op je. Met jou als sociotherapeut zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, het bieden van specialistische kinder en jeugd GGZ aan kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun naastbetrokkenen.

De deeltijdbehandeling in Almere is voor kinderen van 6 tot 12 jaar met (een vermoeden van) neuropsychiatrische problematiek (bv. een autisme spectrum stoornis en/of ADHD). De kinderen lopen vast in minimaal twee milieus (thuis, school, vrije tijd) en hebben behandeling nodig gericht op het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden. Binnen de deeltijdbehandeling vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor school en/of dagbesteding. De groep wordt binnen de behandeling ingezet als middel, zodat de kinderen kunnen oefenen met elkaar en eventueel van elkaar kunnen leren. De deeltijdbehandeling is gericht op het systeem, waarbij ouders nauw worden betrokken.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Enthousiast, collegiaal en leergierig. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen!

2 sollicitaties
7 views
Bekijk vacature


30-06-2022 GGz Centraal
Sociotherapeut Deeltijdbehandeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie (24-32 uur)

oor wie jij er bent? Kinderen met complexe kinderpsychiatrische problematiek in de leeftijd van 6 tot 12 jaar, samen met hun ouders. Het bieden van de juiste begeleiding en behandeling, zowel in groeps- als individueel verband, staan hierbij centraal. Daarnaast kan diagnostiek onderdeel zijn van de behandeling. Kortom, je bent er als sociotherapeut door:

 • een positief sociotherapeutisch behandel- en leefklimaat vorm te geven, zowel groepsgericht als individueel gericht.
 • vanuit observatie bij te dragen aan diagnostiek en deze vertalen in een duidelijke verslaglegging.
 • samenwerking met ouders te zoeken, onder andere in de vorm van Praktisch Pedagogische Gesprekken (PPG).
 • de samenwerking aan te gaan met scholen en eventuele andere hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin.

Jouw nieuwe collega's van de deeltijdbehandeling wachten al op je. Met jou als sociotherapeut zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, het bieden van specialistische kinder en jeugd GGZ aan kinderen en jongeren tot 18 jaar en hun naastbetrokkenen.

De deeltijdbehandeling in Almere is voor kinderen van 6 tot 12 jaar met (een vermoeden van) neuropsychiatrische problematiek (bv. een autisme spectrum stoornis en/of ADHD). De kinderen lopen vast in minimaal twee milieus (thuis, school, vrije tijd) en hebben behandeling nodig gericht op het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden. Binnen de deeltijdbehandeling vinden wij het belangrijk dat er aandacht is voor school en/of dagbesteding. De groep wordt binnen de behandeling ingezet als middel, zodat de kinderen kunnen oefenen met elkaar en eventueel van elkaar kunnen leren. De deeltijdbehandeling is gericht op het systeem, waarbij ouders nauw worden betrokken.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Enthousiast, collegiaal en leergierig. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen!

0 sollicitaties
1 view


30-06-2022 GGz Centraal
Sociotherapeut Dagbehandeling Autisme Kinderpsychiatrie (32-36 uur)

Voor wie jij er bent? Kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar met een autisme spectrum stoornis. In deze dagbehandelingsgroep De Kersenboom werken we vanuit de methodiek van Pivotal Response Treatment (PRT) om het sociaal initiatief en de motivatie tot contact bij de kinderen te vergroten. Uiteraard is samenwerking met ouders een essentieel onderdeel van de behandeling. Kortom, je bent er als sociotherapeut door:

 • invulling te geven aan de dagelijkse individuele en groepsgerichte begeleiding, behandeling en verzorging van de kinderen.
 • samenwerking te zoeken met ouders en het betrokken behandelteam.
 • vanuit jouw observaties mee te denken over het behandelklimaat.
 • (deel)behandelingsplannen, voortgangsrapportages en evaluatieverslagen te schrijven.
 • deel te nemen aan evaluatiegesprekken met ouders.

Jouw nieuwe collega's van de Kersenboom, wachten al op je. Met jou als sociotherapeut zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, specialistische diagnostiek en behandeling bieden aan kinderen van 2 tot 6 jaar met een autisme spectrum stoornis. Verdeeld over twee groepen zetten wij ons in om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en veiligheid binnen het gezin te waarborgen. Ons doel is om de mogelijkheden van het kind optimaal te benutten.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Enthousiast, collegiaal en leergierig. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

2 sollicitaties
8 views
Bekijk vacature


30-06-2022 GGz Centraal
Sociotherapeut Dagbehandeling Autisme Kinderpsychiatrie (32-36 uur)

Voor wie jij er bent? Kinderen in de leeftijd van 2 tot 6 jaar met een autisme spectrum stoornis. In deze dagbehandelingsgroep De Kersenboom werken we vanuit de methodiek van Pivotal Response Treatment (PRT) om het sociaal initiatief en de motivatie tot contact bij de kinderen te vergroten. Uiteraard is samenwerking met ouders een essentieel onderdeel van de behandeling. Kortom, je bent er als sociotherapeut door:

 • invulling te geven aan de dagelijkse individuele en groepsgerichte begeleiding, behandeling en verzorging van de kinderen.
 • samenwerking te zoeken met ouders en het betrokken behandelteam.
 • vanuit jouw observaties mee te denken over het behandelklimaat.
 • (deel)behandelingsplannen, voortgangsrapportages en evaluatieverslagen te schrijven.
 • deel te nemen aan evaluatiegesprekken met ouders.

Jouw nieuwe collega's van de Kersenboom, wachten al op je. Met jou als sociotherapeut zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, specialistische diagnostiek en behandeling bieden aan kinderen van 2 tot 6 jaar met een autisme spectrum stoornis. Verdeeld over twee groepen zetten wij ons in om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en veiligheid binnen het gezin te waarborgen. Ons doel is om de mogelijkheden van het kind optimaal te benutten.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Enthousiast, collegiaal en leergierig. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
0 views


30-06-2022 GGz Centraal
Ervaringsdeskundige FACT Ermelo (24 uur)

Voor wie jij er bent? Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening die behandeld worden door het FACT team Ermelo. Als ervaringsdeskundige ben je een belangrijke partner in de verbinding tussen patiënt, gebied- en netwerkpartners en ons team. Je levert vanuit je eigen expertise je specifieke input en je werkt vanuit de herstelvisie. Kortom, je bent er als ervaringsdeskundige door:

 • individuele- en groepsbegeleiding aan cliënten.
 • deel te nemen aan herstelwerkgroepen.
 • deel te nemen aan intervisiegroepen om zo inspiratie en input te geven.
 • het zorgen voor behoud en ontwikkeling van vakspecifieke kennis in het team.

Jouw nieuwe collega's van het FACT team Ermelo wachten al op je. Met jou als ervaringsdeskundige zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, EPA-patiënten in de regio met de FACT-methodiek te behandelen en te ondersteunen. De problematiek gaat vaak gepaard met problemen op andere levensterreinen als wonen, werken, sociale contacten en financiën. De behandeling en begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving van de cliënt. Binnen het FACT-team werk je nauw samen met verschillende hulpverleners en sta je regelmatig in contact met het netwerk rondom de cliënt.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Betrokken en transparant, zowel naar elkaar als naar onze cliënten. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

2 sollicitaties
5 views
Bekijk vacature


30-06-2022 GGz Centraal