Vacatures geplaatst door GGz Centraal

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor GGz Centraal.

Laatste vacatures

Verpleegkundige Ouderenpsychiatrie Opname

Voor wie jij er bent? Kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek. Als verpleegkundige met hart voor ouderen bied jij samen met jouw team directe zorg aan patiënten die tijdelijk zijn opgenomen op onze gespecialiseerde opnameafdeling voor ouderen. Kortom, je bent er als verpleegkundige door:

 • samen met de behandelaar het behandelplan en behandeldoelstellingen af te stemmen en deze uit te voeren.
 • interventies uit te voeren die gericht zijn op verbetering en stabilisatie van de problematiek.
 • herstel van patiënten te bevorderen en te monitoren.
 • het netwerk van patiënten te ondersteunen en bij de behandeling te betrekken.
 • stagiaires en (interne) opleidelingen te begeleiden.

Het team waarin jij werkzaam bent biedt behandeling aan kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek (angst, paniek, gedragsstoornissen, verslaving, depressie), met vaak comorbide cognitieve en/of somatische stoornissen en/of sociale problematiek. De afdeling is gevestigd in gebouw Kastanjehof (acute en intensieve psychiatrie) op het terrein van Zon & Schild. De gesloten afdeling voor ouderen biedt de mogelijkheid voor opname van tien patiënten, voor diagnostiek en behandeling. Onze uitdaging is patiënten binnen drie maanden zodanig verder te helpen dat ze thuis weer verder kunnen, zo nodig met verdere behandeling en begeleiding van de collega's van het ambulante team.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Deskundig, professioneel en betrokken. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen.

0 sollicitaties
7 views
Bekijk vacature


01-12-2022 GGz Centraal
Verpleegkundige Ouderenpsychiatrie Opname

Voor wie jij er bent? Kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek. Als verpleegkundige met hart voor ouderen bied jij samen met jouw team directe zorg aan patiënten die tijdelijk zijn opgenomen op onze gespecialiseerde opnameafdeling voor ouderen. Kortom, je bent er als verpleegkundige door:

 • samen met de behandelaar het behandelplan en behandeldoelstellingen af te stemmen en deze uit te voeren.
 • interventies uit te voeren die gericht zijn op verbetering en stabilisatie van de problematiek.
 • herstel van patiënten te bevorderen en te monitoren.
 • het netwerk van patiënten te ondersteunen en bij de behandeling te betrekken.
 • stagiaires en (interne) opleidelingen te begeleiden.

Het team waarin jij werkzaam bent biedt behandeling aan kwetsbare ouderen met psychiatrische problematiek (angst, paniek, gedragsstoornissen, verslaving, depressie), met vaak comorbide cognitieve en/of somatische stoornissen en/of sociale problematiek. De afdeling is gevestigd in gebouw Kastanjehof (acute en intensieve psychiatrie) op het terrein van Zon & Schild. De gesloten afdeling voor ouderen biedt de mogelijkheid voor opname van tien patiënten, voor diagnostiek en behandeling. Onze uitdaging is patiënten binnen drie maanden zodanig verder te helpen dat ze thuis weer verder kunnen, zo nodig met verdere behandeling en begeleiding van de collega's van het ambulante team.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Deskundig, professioneel en betrokken. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen.

1 sollicitatie
3 views


01-12-2022 GGz Centraal
GZ psycholoog Autisme Expertisecentrum

Voor wie jij er bent? Volwassenen met (het vermoeden van) een autisme spectrum stoornis (ASS) en vaak daarnaast comorbide klachten. Als regiebehandelaar draag je bij aan de herstelvisie en verleen je curatieve zorg op de polikliniek. Daarnaast werk je mee aan ons nieuwe behandelprogramma dialectische gedragstherapie. DGT is een therapie, ontwikkeld door Marsha Linehan, die hier wordt aangewend om cliënten met ASS in combinatie met emotieregulatieproblematiek, suïcidale gedachtes of intenties en/of zelfbeschadiging, vaardigheden aan te leren om emoties te reguleren en heftige gevoelens te verdragen.
Kortom, je bent er als gz-psycholoog door:

 • uitvoering te geven aan diagnostiek en behandeling
 • individuele psycho-educatie te geven, en in groepen te begeleiden op dit gebied
 • psychologische behandelinterventies in te zetten zoals CGT, EMDR, mindfulness, ACT, COMET
 • crisissituaties op te vangen
 • een grote bijdrage te leveren aan ons nieuwe DGT behandelprogramma
 • de coördinatie te voeren bij behandeltrajecten waarbij meerdere zorgaanbieders en/of behandelmodules betrokken zijn.

Jouw nieuwe collega's van de Emerhese polikliniek aan de Westsingel in Amersfoort, wachten al op je. Met jou als gz-psycholoog zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk gespecialiseerde behandeling bieden aan volwassenen met een autismespectrumstoornis. Cliënten kunnen hier terecht voor diagnostiek en poliklinische behandeling. Denk aan psycho-educatie, systeemgesprekken, DGT, ambulante behandeling, cognitieve gedragstherapie, EMDR, trajectbegeleiding, farmacotherapie en lifestyle begeleiding. Kortom, veel specialismen die vragen om samenwerking met andere instellingen en afdelingen van GGz Centraal.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Wij zijn een deskundig multidisciplinair team gericht op ontwikkeling en vernieuwing. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
7 views
Bekijk vacature


01-12-2022 GGz Centraal
GZ psycholoog Autisme Expertisecentrum

Voor wie jij er bent? Volwassenen met (het vermoeden van) een autisme spectrum stoornis (ASS) en vaak daarnaast comorbide klachten. Als regiebehandelaar draag je bij aan de herstelvisie en verleen je curatieve zorg op de polikliniek. Daarnaast werk je mee aan ons nieuwe behandelprogramma dialectische gedragstherapie. DGT is een therapie, ontwikkeld door Marsha Linehan, die hier wordt aangewend om cliënten met ASS in combinatie met emotieregulatieproblematiek, suïcidale gedachtes of intenties en/of zelfbeschadiging, vaardigheden aan te leren om emoties te reguleren en heftige gevoelens te verdragen.
Kortom, je bent er als gz-psycholoog door:

 • uitvoering te geven aan diagnostiek en behandeling
 • individuele psycho-educatie te geven, en in groepen te begeleiden op dit gebied
 • psychologische behandelinterventies in te zetten zoals CGT, EMDR, mindfulness, ACT, COMET
 • crisissituaties op te vangen
 • een grote bijdrage te leveren aan ons nieuwe DGT behandelprogramma
 • de coördinatie te voeren bij behandeltrajecten waarbij meerdere zorgaanbieders en/of behandelmodules betrokken zijn.

Jouw nieuwe collega's van de Emerhese polikliniek aan de Westsingel in Amersfoort, wachten al op je. Met jou als gz-psycholoog zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk gespecialiseerde behandeling bieden aan volwassenen met een autismespectrumstoornis. Cliënten kunnen hier terecht voor diagnostiek en poliklinische behandeling. Denk aan psycho-educatie, systeemgesprekken, DGT, ambulante behandeling, cognitieve gedragstherapie, EMDR, trajectbegeleiding, farmacotherapie en lifestyle begeleiding. Kortom, veel specialismen die vragen om samenwerking met andere instellingen en afdelingen van GGz Centraal.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Wij zijn een deskundig multidisciplinair team gericht op ontwikkeling en vernieuwing. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
0 views


01-12-2022 GGz Centraal
GZ-Psycholoog Stemming-, Angst- en Persoonlijkheidsstoornissen

Voor wie jij er bent? Patiënten met stemming-, angst- en persoonlijkheidsstoornissen. Als regiebehandelaar vervul je een voortrekkersrol binnen het team op het gebied van diagnostiek en behandeling. Je werkt vanuit de polikliniek in Wezep. Kortom, je bent er als gz-psycholoog door:

 • intakes te houden en (aanvullende) diagnostiek te verrichten.
 • het opstellen, evalueren en bijstellen van behandelplannen in samenwerking met het multidisciplinaire team.
 • zowel individuele- als groepsbehandeling te geven, waarbij het huidige aanbod bestaat uit CGT, CGT-i, IPT, SFT, MBCT, COMET en alle behandelmodaliteiten voor PTSS.
 • werkbegeleiding te bieden aan een gz-psycholoog in opleiding of een masterpsycholoog.

Jouw nieuwe collega's van de polikliniek in Wezep wachten al op je. Met jou als gz-psycholoog zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, specialistische zorg bieden aan patiënten met (complexe) psychische klachten. Op de polikliniek kunnen volwassenen terecht voor ambulante behandelingen en worden er enkele groepsbehandelingen geboden, waaronder schematherapie. Daarnaast maken we vanuit een directe samenwerking gebruik van het zeer uitgebreide aanbod voor groepsbehandeling op de polikliniek in Harderwijk. We werkeb nauw samen met onze verwijzers, de zorglijnen ontwikkelingsstoornissen en team IHT en het sociale domein. Samen zorgen we voor de voortdurende ontwikkeling van het behandelprogramma.

Ons kleine en hechte team bestaat uit ongeveer 5 collega's, waarbij de mindset gericht is op samenwerking en ontwikkeling. Binnen deze rol ligt er ruimte voor het nemen van een voortrekkersrol in de inhoudelijke aansturing van het team en mee te denken in ons beleid.

0 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature


01-12-2022 GGz Centraal