Vacatures geplaatst door GGz Centraal

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor GGz Centraal.

Laatste vacatures

GZ-Psycholoog Stemmings- & Angststoornissen

Voor wie jij er bent? Patiënten met een stemmings- en/of angststoornis. Als gz-psycholoog werk je vraaggestuurd en cliëntgericht, waarbij de relatie tussen jou en de cliënt de grootste bijdrage levert aan de behandeling. Een functie met afwisseling en ruimte voor groei op de competentiegebieden van gezondheidszorgpsychologen, (psycho)diagnostiek en uitgebreide behandelingsmogelijkheden.
Kortom, je bent er als gz-psycholoog door:

 • intakes te houden en (aanvullende) diagnostiek te verrichten.
 • het opstellen, evalueren en bijstellen van behandelplannen, in samenwerking met het multidisciplinaire team.
 • zowel individuele als groepsbehandeling te geven.
 • werkbegeleiding te bieden aan masterpsychologen en gz-psychologen in opleiding.

Binnen jouw team bij de polikliniek en deeltijd Stemming en Angststoornissen werk je met ongeveer 20 collega's. Dat zijn psychiaters, psychologen, gz-psychologen, klinisch psychologen, SPV, een IPS trajectbegeleider, verschillende verpleegkundigen en verscheidene opleidelingen. Daarnaast werken er sociotherapeuten op de deeltijd, is er maatschappelijk werk en zijn een relatietherapeut en vaktherapeuten verbonden aan de afdeling.

Onze gedragswetenschappers zijn georganiseerd in vakgroepen per regio die een aantal keer per jaar bijeenkomen. Daarnaast vindt er een jaarlijks symposium plaats voor alle gedragswetenschappers van GGz Centraal. Tenslotte bestaat er de PSG (Psycholoog Specialisten van GGz Centraal) welke de belangen behartigt van alle psychologen binnen de organisatie.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Professioneel, open en betrokken. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 GGz Centraal
GZ-Psycholoog Stemmings- & Angststoornissen

Voor wie jij er bent? Patiënten met een stemmings- en/of angststoornis. Als gz-psycholoog werk je vraaggestuurd en cliëntgericht, waarbij de relatie tussen jou en de cliënt de grootste bijdrage levert aan de behandeling. Een functie met afwisseling en ruimte voor groei op de competentiegebieden van gezondheidszorgpsychologen, (psycho)diagnostiek en uitgebreide behandelingsmogelijkheden.
Kortom, je bent er als gz-psycholoog door:

 • intakes te houden en (aanvullende) diagnostiek te verrichten.
 • het opstellen, evalueren en bijstellen van behandelplannen, in samenwerking met het multidisciplinaire team.
 • zowel individuele als groepsbehandeling te geven.
 • werkbegeleiding te bieden aan masterpsychologen en gz-psychologen in opleiding.

Binnen jouw team bij de polikliniek en deeltijd Stemming en Angststoornissen werk je met ongeveer 20 collega's. Dat zijn psychiaters, psychologen, gz-psychologen, klinisch psychologen, SPV, een IPS trajectbegeleider, verschillende verpleegkundigen en verscheidene opleidelingen. Daarnaast werken er sociotherapeuten op de deeltijd, is er maatschappelijk werk en zijn een relatietherapeut en vaktherapeuten verbonden aan de afdeling.

Onze gedragswetenschappers zijn georganiseerd in vakgroepen per regio die een aantal keer per jaar bijeenkomen. Daarnaast vindt er een jaarlijks symposium plaats voor alle gedragswetenschappers van GGz Centraal. Tenslotte bestaat er de PSG (Psycholoog Specialisten van GGz Centraal) welke de belangen behartigt van alle psychologen binnen de organisatie.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Professioneel, open en betrokken. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 GGz Centraal
Maatschappelijk Werker Voortgezette Klinische Behandeling

Als maatschappelijk werker bied je psychosociale- en praktische hulp aan cliënten met betrekking tot financiën, administratie, het netwerk, wonen of de sociale omgeving van de cliënt. Ook bied je praktische ondersteuning bij regelzaken voor patiënten, zoals het aanvragen van curatele, bewind of mentorschap, diverse juridische zaken en het doen van een beroep op WMO-voorzieningen. Je onderhoudt contact met diverse externe instanties, organisaties en ketenpartners. Je hebt oog voor de verschillen tussen cliënten en hun onderling sterk verschillende problematiek. Je kunt snel schakelen om te komen tot een op de individuele cliënt toegespitste benadering. Naast cliëntenzorg heb je een belangrijke signalerende functie, met hierbij de verantwoordelijkheid om, indien nodig, acties te ondernemen op de gesignaleerde situatie.

Verder onderhoud je contacten met andere maatschappelijk werkers binnen GGz Centraal (Vakgroep MW) en maak je gebruik van de aangeboden overlegmomenten of creëert deze indien nodig. Ook blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het werkveld en ben je onderdeel van het multidisciplinair en behandelteam.

Hofstede is een klinische open afdeling voor langer durende behandeling van volwassenen en ouderen met doorgaans meervoudige psychiatrische problematieken. De afdeling is onderdeel van het zorgcluster Herstel. Locatie Hofstede bestaat uit zes geschakelde bungalows voor zes personen. De woonkamer, keuken en tuin zijn beschikbaar voor alle cliënten. Doordeweeks is er activiteitenbegeleiding aanwezig. Wij werken aan leefstijl en vanuit de herstelgerichte gedachte volgens de ART-methodiek, actief herstel in en van de triade.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Divers, open en betrokken naar patiënten en collega's. Een dynamische werkomgeving waarbij ontwikkelmogelijkheden als individu en als team tot de mogelijkheden horen. Wij besteden veel aandacht aan deskundigheidsbevordering. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

"Kansen op herstel, zelf zien is één. Kans zien om cliënten ondersteuning te bieden, zodat zij de kansen gaan zien is de uitdaging!"

Lees hier de ervaringen van medewerkers over werken in de voortgezette klinische behandeling.

Wij komen graag met jou in contact. Kom vrijblijvend een kop koffie drinken om samen te kijken naar jouw ambities en de mogelijkheden.

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 GGz Centraal
Maatschappelijk Werker Voortgezette Klinische Behandeling

Als maatschappelijk werker bied je psychosociale- en praktische hulp aan cliënten met betrekking tot financiën, administratie, het netwerk, wonen of de sociale omgeving van de cliënt. Ook bied je praktische ondersteuning bij regelzaken voor patiënten, zoals het aanvragen van curatele, bewind of mentorschap, diverse juridische zaken en het doen van een beroep op WMO-voorzieningen. Je onderhoudt contact met diverse externe instanties, organisaties en ketenpartners. Je hebt oog voor de verschillen tussen cliënten en hun onderling sterk verschillende problematiek. Je kunt snel schakelen om te komen tot een op de individuele cliënt toegespitste benadering. Naast cliëntenzorg heb je een belangrijke signalerende functie, met hierbij de verantwoordelijkheid om, indien nodig, acties te ondernemen op de gesignaleerde situatie.

Verder onderhoud je contacten met andere maatschappelijk werkers binnen GGz Centraal (Vakgroep MW) en maak je gebruik van de aangeboden overlegmomenten of creëert deze indien nodig. Ook blijf je op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het werkveld en ben je onderdeel van het multidisciplinair en behandelteam.

Hofstede is een klinische open afdeling voor langer durende behandeling van volwassenen en ouderen met doorgaans meervoudige psychiatrische problematieken. De afdeling is onderdeel van het zorgcluster Herstel. Locatie Hofstede bestaat uit zes geschakelde bungalows voor zes personen. De woonkamer, keuken en tuin zijn beschikbaar voor alle cliënten. Doordeweeks is er activiteitenbegeleiding aanwezig. Wij werken aan leefstijl en vanuit de herstelgerichte gedachte volgens de ART-methodiek, actief herstel in en van de triade.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Divers, open en betrokken naar patiënten en collega's. Een dynamische werkomgeving waarbij ontwikkelmogelijkheden als individu en als team tot de mogelijkheden horen. Wij besteden veel aandacht aan deskundigheidsbevordering. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

"Kansen op herstel, zelf zien is één. Kans zien om cliënten ondersteuning te bieden, zodat zij de kansen gaan zien is de uitdaging!"

Lees hier de ervaringen van medewerkers over werken in de voortgezette klinische behandeling.

Wij komen graag met jou in contact. Kom vrijblijvend een kop koffie drinken om samen te kijken naar jouw ambities en de mogelijkheden.

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 GGz Centraal
ANIOS Psychiatrie GGz Centraal

Als ANIOS in de psychiatrie kijk je verder dan het ziektebeeld van de patiënt. Je besteedt aandacht aan de persoon daarachter en hebt oog voor de sociaal-maatschappelijke en culturele context. De variëteit aan ziektebeelden en in patiëntenpopulatie maakt het werken in de psychiatrie divers en leerzaam. Helemaal als je je wilt specialiseren tot huisarts of psychiater.

Wil jij na je master Geneeskunde weten wat écht bij jou past voordat je je gaat specialiseren? De praktijkervaring en kennis die je opdoet in de psychiatrie is waardevol voor je verdere loopbaan. Daarom verwelkomen we zowel artsen die zich nog oriënteren, als degenen die al weten dat hun toekomst ligt in de psychiatrie. Lees hier meer over 3 redenen waarom het werken als basisarts in de psychiatrie zo waardevol is.

Wat ga je doen?
Je bewaakt het proces rondom de behandeling en zorgt voor een optimaal behandelklimaat voor de patiënten en hun naasten samen met het verpleegkundig en begeleidend team. Je bent er als ANIOS door:

 • het verrichten van intakes, diagnoses te stellen en indicaties te stellen.
 • het onder supervisie opstellen van behandelplannen in samenwerking met de patiënt en de naastbetrokkenen.
 • het uitvoeren van farmacotherapeutische behandelingen en uitvoeren van diagnostiek en behandeling bij somatische klachten.
 • te werken in een multidisciplinair team, waar jouw bijdrage als behandelaar van grote waarde is.
 • jouw kennis in te zetten en jezelf te ontwikkelen door te leren van collega's en externe specialisten.
 • zo nu en dan mee te draaien in de crisisdienst buiten kantoortijden.

0 sollicitaties
0 views


07-06-2023 GGz Centraal