Vacatures geplaatst door GGz Centraal

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor GGz Centraal.

Laatste vacatures

Cultuursensitieve GZ-Psycholoog Vluchtelingenprogramma Amersfoort (24-36 uur)

Voor wie jij er bent? Patiënten met psychische problematiek die verblijven binnen een asielzoekerscentrum (AZC). Het AZC is een tussenstation voor deze mensen. Dit betekent dat de patiënten behandeling krijgen in het AZC zolang zij daar verblijven. Je werkt met patiënten met uiteenlopende problematiek en psychiatrische diagnoses; regelmatig is ook sprake van verslaving en/of een licht verstandelijke beperking. Behandelingen vinden plaats vanuit je standplaats, online of in het AZC. Kortom, je bent er als gz-psycholoog door:

 • verantwoordelijk te zijn voor de diagnostiek, het opstellen van het behandelingsplan en voor het uitvoeren c.q. coördineren van de behandeling; dit alles vanuit een multidisciplinair team.
 • een actieve rol te hebben in het bewaken en verbeteren van het behandelproces van vluchtelingen.
 • werkbegeleiding en supervisie te geven aan de basispsychologen.
 • op te treden als regiebehandelaar.

Jouw 8 nieuwe collega's van het vluchtelingenprogramma wachten al op je. Met jou als gz-psycholoog zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, zorg bieden aan patiënten met complexe problematiek. Het betreft mensen met ernstige psychiatrische stoornissen en een daarmee samenhangend beperkt en geïnvalideerd dagelijks bestaan en/of functioneren. Specifieke, onderscheidende kenmerken van deze doelgroep zijn onder andere grote diversiteit van herkomstlanden, culturen, religies en persoonlijke achtergronden. Vaak ontbreekt een sociaal netwerk en sociale steun en zijn er problemen op meerdere terreinen (psychisch, sociaal, juridisch, leefomgeving en huisvesting). Het asielzoekersteam biedt diagnostiek, crisisinterventie en behandeling. We streven naar een behandeling die - waar mogelijk - zo snel mogelijk leidt tot herstel, inzicht, zelfregie en zelfredzaamheid. Door middel van psycho-educatie, non-verbale therapievormen, autonomiebevordering, farmacotherapie en aandacht voor het steunnetwerk, werken wij aan verbetering en of stabilisatie van de klachten. Daarnaast gaat ons behandelaanbod uitgebreid worden met de behandeling van statushouders met PTSS.
Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Open, toegankelijk en een team waarin jouw mening er toe doet. En het belangrijkste: we hebben compassie en plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


08-07-2020 GGz Centraal
Cultuursensitieve GZ-Psycholoog Vluchtelingenprogramma Amersfoort (24-36 uur)

Voor wie jij er bent? Patiënten met psychische problematiek die verblijven binnen een asielzoekerscentrum (AZC). Het AZC is een tussenstation voor deze mensen. Dit betekent dat de patiënten behandeling krijgen in het AZC zolang zij daar verblijven. Je werkt met patiënten met uiteenlopende problematiek en psychiatrische diagnoses; regelmatig is ook sprake van verslaving en/of een licht verstandelijke beperking. Behandelingen vinden plaats vanuit je standplaats, online of in het AZC. Kortom, je bent er als gz-psycholoog door:

 • verantwoordelijk te zijn voor de diagnostiek, het opstellen van het behandelingsplan en voor het uitvoeren c.q. coördineren van de behandeling; dit alles vanuit een multidisciplinair team.
 • een actieve rol te hebben in het bewaken en verbeteren van het behandelproces van vluchtelingen.
 • werkbegeleiding en supervisie te geven aan de basispsychologen.
 • op te treden als regiebehandelaar.

Jouw 8 nieuwe collega's van het vluchtelingenprogramma wachten al op je. Met jou als gz-psycholoog zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, zorg bieden aan patiënten met complexe problematiek. Het betreft mensen met ernstige psychiatrische stoornissen en een daarmee samenhangend beperkt en geïnvalideerd dagelijks bestaan en/of functioneren. Specifieke, onderscheidende kenmerken van deze doelgroep zijn onder andere grote diversiteit van herkomstlanden, culturen, religies en persoonlijke achtergronden. Vaak ontbreekt een sociaal netwerk en sociale steun en zijn er problemen op meerdere terreinen (psychisch, sociaal, juridisch, leefomgeving en huisvesting). Het asielzoekersteam biedt diagnostiek, crisisinterventie en behandeling. We streven naar een behandeling die - waar mogelijk - zo snel mogelijk leidt tot herstel, inzicht, zelfregie en zelfredzaamheid. Door middel van psycho-educatie, non-verbale therapievormen, autonomiebevordering, farmacotherapie en aandacht voor het steunnetwerk, werken wij aan verbetering en of stabilisatie van de klachten. Daarnaast gaat ons behandelaanbod uitgebreid worden met de behandeling van statushouders met PTSS.
Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Open, toegankelijk en een team waarin jouw mening er toe doet. En het belangrijkste: we hebben compassie en plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature


08-07-2020 GGz Centraal
Verpleegkundig Specialist (in opleiding) Cluster Herstel Ermelo (28-36 uur)

Voor wie jij er bent? Voor cliënten van de Sociowoningen én voor je team van medewerkers van de afdeling. Samen met je duo-collega (teamleider bedrijfsvoering) geef jij als teamleider behandelzaken aansturing aan het behandelteam van de afdeling Sociowoningen. Het is een rol waarin je kunt groeien en ontwikkelen. Daarnaast ben je regiebehandelaar binnen de Sociowoningen en werk je in een multidisciplinair team. Kortom, je bent er als verpleegkundig specialist door:

 • als regiebehandelaar een diagnose te stellen, indicaties te bepalen en samen met de patiënt het behandelplan vast te stellen.
 • te zorgen voor continuïteit/evaluatie van het behandelproces.
 • het aansturen van een zelfstandig team en het voeren van overleggen met het team.
 • deel te nemen aan intervisies en deskundigheidsbevordering.

Jouw 12 nieuwe collega's van Sociowoningen Ermelo wachten al op je. Met jou als verpleegkundig specialist zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, herstelgerichte zorg bieden aan volwassenen vanuit een multidisciplinair team bestaande uit een verpleegkundig specialist, verpleegkundig specialist in opleiding, maatschappelijk werker, orthopedagoog en een psychiater . De Sociowoningen liggen buiten het GGz Centraal terrein Veldwijk, in het dorp Ermelo. Het betreft 5 woningen met 20 bedden waar cliënten wonen om daarna door te stromen naar bijvoorbeeld een beschermd wonen locatie. Wij werken aan gezonde leefstijl en vanuit de herstelgerichte gedachte. Dit kenmerkt jou in je betrokkenheid en gelijkwaardigheid. Momenteel zijn wij bezig met het opzetten van de ART-methodiek, ofwel actief herstel van de triade.
In het team Sociowoningen werken wij hard aan het bestendigen en uitbreiden van de autonomie van het team, aan het continueren en uitbreiden van de samenwerking met beschermde woonvormen.
Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Een enthousiast team in opbouw, we zeggen wat we doen en we leren van en met elkaar. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
6 views
Bekijk vacature


07-07-2020 GGz Centraal
Verpleegkundig Specialist (in opleiding) Cluster Herstel Ermelo (28-36 uur)

Voor wie jij er bent? Voor cliënten van de Sociowoningen én voor je team van medewerkers van de afdeling. Samen met je duo-collega (teamleider bedrijfsvoering) geef jij als teamleider behandelzaken aansturing aan het behandelteam van de afdeling Sociowoningen. Het is een rol waarin je kunt groeien en ontwikkelen. Daarnaast ben je regiebehandelaar binnen de Sociowoningen en werk je in een multidisciplinair team. Kortom, je bent er als verpleegkundig specialist door:

 • als regiebehandelaar een diagnose te stellen, indicaties te bepalen en samen met de patiënt het behandelplan vast te stellen.
 • te zorgen voor continuïteit/evaluatie van het behandelproces.
 • het aansturen van een zelfstandig team en het voeren van overleggen met het team.
 • deel te nemen aan intervisies en deskundigheidsbevordering.

Jouw 12 nieuwe collega's van Sociowoningen Ermelo wachten al op je. Met jou als verpleegkundig specialist zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, herstelgerichte zorg bieden aan volwassenen vanuit een multidisciplinair team bestaande uit een verpleegkundig specialist, verpleegkundig specialist in opleiding, maatschappelijk werker, orthopedagoog en een psychiater . De Sociowoningen liggen buiten het GGz Centraal terrein Veldwijk, in het dorp Ermelo. Het betreft 5 woningen met 20 bedden waar cliënten wonen om daarna door te stromen naar bijvoorbeeld een beschermd wonen locatie. Wij werken aan gezonde leefstijl en vanuit de herstelgerichte gedachte. Dit kenmerkt jou in je betrokkenheid en gelijkwaardigheid. Momenteel zijn wij bezig met het opzetten van de ART-methodiek, ofwel actief herstel van de triade.
In het team Sociowoningen werken wij hard aan het bestendigen en uitbreiden van de autonomie van het team, aan het continueren en uitbreiden van de samenwerking met beschermde woonvormen.
Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Een enthousiast team in opbouw, we zeggen wat we doen en we leren van en met elkaar. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

1 sollicitatie
9 views
Bekijk vacature


07-07-2020 GGz Centraal
Verzorgende IG Ouderenpsychiaterie Ermelo (28-32 uur)

Voor wie jij er bent? Ouderen met psychiatrische problematiek die continue zorg nodig hebben. Je houdt de zorgvraag nauwlettend in de gaten en signaleert tijdig veranderingen. Kortom, je bent er als verzorgende IG door:

 • de patiënt persoonlijk te begeleiden.
 • ook op afdelingsniveau de zorg te organiseren .
 • het coachen en begeleiden van leerlingen en stagiaires op de leerafdeling.
 • actief deel te nemen aan overleggen.
 • samen te werken in een multidisciplinair team.

Jouw 25 nieuwe collega's van het behandelteam Oosterhoorn op de afdeling Heesters wachten al op je. Met jou als verzorgende ouderenpsychiatrie zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, het verzorgen en begeleiden van ouderen boven de 60 jaar met psychiatrische problematiek. We zijn vooruitstrevend als het gaat om passende zorg. Belangrijke doelen voor het komende jaar zijn het werken met de robotzeehond Paro en we zijn bezig met de voorbereidingen voor nieuwbouw om een nog betere plek voor onze medewerkers en patiënten te creëren.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Open, enthousiast en warm. Leren vinden we binnen onze afdeling belangrijk. We hebben tweemaal per jaar meerdere stagiairs en leerlingen op onze afdeling. Het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

Goed om te weten; in verband met de continue zorg die wij bieden ben je inzetbaar op alle diensten(dag en nacht).

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


07-07-2020 GGz Centraal