Vacatures geplaatst door GGz Centraal

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor GGz Centraal.

Laatste vacatures

GZ-psycholoog Ambulante Ouderenpsychiatrie Amersfoort (20-28 uur)

Heb jij als GZ-psycholoog altijd al in een bevlogen en breed samengesteld team willen werken, dat specialistische zorg levert aan mensen met complexe psychiatrische problematiek? Voor ons team Ambulante Ouderenpsychiatrie in Amersfoort zoeken wij een nieuwe collega!

Onze afdeling ambulante ouderenpsychiatrie kenmerkt zich door veelzijdigheid en dynamiek. We zien ouderen met allerlei soorten psychiatrische aandoeningen (stemmings-en angstklachten, somatoforme stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, psychotische ziektebeelden), waarop lichamelijke aandoeningen, levensfaseproblematiek, neurocognitieve stoornissen en functionele verandering(bijvoorbeeld in visus en gehoor) kunnen inwerken of een aandeel in kunnen hebben.

Wij werken ambulant, outreachend en bieden ook deeltijdbehandeling. Qua diagnostiek voer je als GZ psycholoog mee intakes uit, waarbij we ons ook richten op de naasten of mantelzorgers van de patiënt. Ook kun je betrokken worden bij neuropsychologisch of persoonlijkheidsonderzoek. Qua behandeling kun je gebruik maken van CGT, EMDR, IPT en /of systeemtherapie.

We werken in een interdisciplinair team waarbij de schotten laag zijn, de lijnen kort en we samen proberen te doen wat de patiënt en diens naaste nodig heeft. Als GZ psycholoog heb je een coördinerende rol in het uitzetten van het behandelbeleid en heb je een taak als regiebehandelaar.

Het ambulante team bestaat verder uit psychiaters, een arts in opleiding tot SOG, ggz agogen, non-verbale therapeuten, ambulant verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en een klinisch psycholoog.

Utrechtzorg

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


18-06-2019 GGz Centraal
GZ-psycholoog Ambulante Ouderenpsychiatrie Amersfoort (20-28 uur)

Heb jij als GZ-psycholoog altijd al in een bevlogen en breed samengesteld team willen werken, dat specialistische zorg levert aan mensen met complexe psychiatrische problematiek? Voor ons team Ambulante Ouderenpsychiatrie in Amersfoort zoeken wij een nieuwe collega!

Onze afdeling ambulante ouderenpsychiatrie kenmerkt zich door veelzijdigheid en dynamiek. We zien ouderen met allerlei soorten psychiatrische aandoeningen (stemmings-en angstklachten, somatoforme stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek, psychotische ziektebeelden), waarop lichamelijke aandoeningen, levensfaseproblematiek, neurocognitieve stoornissen en functionele verandering(bijvoorbeeld in visus en gehoor) kunnen inwerken of een aandeel in kunnen hebben.

Wij werken ambulant, outreachend en bieden ook deeltijdbehandeling. Qua diagnostiek voer je als GZ psycholoog mee intakes uit, waarbij we ons ook richten op de naasten of mantelzorgers van de patiënt. Ook kun je betrokken worden bij neuropsychologisch of persoonlijkheidsonderzoek. Qua behandeling kun je gebruik maken van CGT, EMDR, IPT en /of systeemtherapie.

We werken in een interdisciplinair team waarbij de schotten laag zijn, de lijnen kort en we samen proberen te doen wat de patiënt en diens naaste nodig heeft. Als GZ psycholoog heb je een coördinerende rol in het uitzetten van het behandelbeleid en heb je een taak als regiebehandelaar.

Het ambulante team bestaat verder uit psychiaters, een arts in opleiding tot SOG, ggz agogen, non-verbale therapeuten, ambulant verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en een klinisch psycholoog.

Medische banenbank

2 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature


18-06-2019 GGz Centraal
GZ psycholoog complexe persoonlijkheidsproblematiek Ermelo (24-28 uur)

Als behandelaar geef je 2 keer per week groepspsychotherapie aan 2 therapiegroepen, heb je systeemgesprekken met patiënten en hun gezin/partner, verricht je intakes, neem je deel aan de grote groep en draag je bij aan een veilig en open behandelklimaat. Daarnaast neem je wekelijks deel aan het behandeloverleg, werkoverleg/team-intervisie en het intakeoverleg. In het behandelteam wordt zowel inhoudelijk als wat betreft de interdisciplinaire samenwerking een actieve rol gevraagd. Ter aanvulling op ons team zoeken wij een GZ-psycholoog/ Psychotherapeut die affiniteit heeft met de doelgroep én met milieu- en groepstherapie.

Binnen het multidisciplinaire behandelteam wordt nauw met elkaar samengewerkt. Naast aandacht voor de individuele problematiek van patiënten en de contextuele samenhang hiervan met het eigen gezinssysteem, zijn bij de behandeling van onze patiëntengroep ook dynamische interpersoonlijke- en groepsprocessen en kenmerkende (parallel)processen tussen patiëntengroep en behandelteam een belangrijk aangrijpingspunt om verandering te bewerkstelligen.

Utrechtzorg

1 sollicitatie
4 views
Bekijk vacature


17-06-2019 GGz Centraal
GZ psycholoog complexe persoonlijkheidsproblematiek Ermelo (24-28 uur)

Als behandelaar geef je 2 keer per week groepspsychotherapie aan 2 therapiegroepen, heb je systeemgesprekken met patiënten en hun gezin/partner, verricht je intakes, neem je deel aan de grote groep en draag je bij aan een veilig en open behandelklimaat. Daarnaast neem je wekelijks deel aan het behandeloverleg, werkoverleg/team-intervisie en het intakeoverleg. In het behandelteam wordt zowel inhoudelijk als wat betreft de interdisciplinaire samenwerking een actieve rol gevraagd. Ter aanvulling op ons team zoeken wij een GZ-psycholoog/ Psychotherapeut die affiniteit heeft met de doelgroep én met milieu- en groepstherapie.

Binnen het multidisciplinaire behandelteam wordt nauw met elkaar samengewerkt. Naast aandacht voor de individuele problematiek van patiënten en de contextuele samenhang hiervan met het eigen gezinssysteem, zijn bij de behandeling van onze patiëntengroep ook dynamische interpersoonlijke- en groepsprocessen en kenmerkende (parallel)processen tussen patiëntengroep en behandelteam een belangrijk aangrijpingspunt om verandering te bewerkstelligen.

Medische banenbank

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


17-06-2019 GGz Centraal
Verpleegkundige ggz, Flexpool Ambulatorium (20-36 uur)

Als verpleegkundige een coördinerende rol vervullen binnen het de ambulante ggz? Zelfstandig van uit de flexpool en toch in teamverband werken?
Binnen de RVZe Veluwe & Veluwe Vallei werken we met een roosterbureau van waaruit voor alle afdelingen in de 24-uurszorg de inzet van flexibel personeel wordt geregeld, bijvoorbeeld voor ziektevervanging of tijdens verlof en scholing.

Jij komt te werken binnen de deeltijdbehandeling, een plezierige werkomgeving met enthousiaste collega's en mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan nieuwe initiatieven en inhoudelijke ontwikkelingen. Het multidisciplinaire team bestaat oa uit KP-er, psychiater, gz-psycholoog, spv-er, poliverpleegkundige en non-verbale therapeuten.
Binnen het ambulatorium bieden wij ambulante behandeling aan, poliklinische behandelingen en dagbehandelingen. De behandeling is gericht op herstel. De dagbehandeling bestaat uit meerdere therapieën op een dag, welke in groepsverband wordt aangeboden. Het programma bestaat uit verschillende groepsmomenten, zoals een dagopening, weekplanning, psychotherapie, creatieve therapie, psychomotore therapie en de dagsluiting. Hiernaast worden nog verschillende modules aangeboden.
Jouw functie in het kort:

  • je werkt als verpleegkundige in het multidisciplinaire team en je gaat een aantal van de genoemde programma-onderdelen alleen, of als co-therapeut, aanbieden;
  • je verzorgt de coördinatie van het programma-aanbod;
  • je neemt deel aan de overlegvormen binnen de multidisciplinaire teams en bent daarbij medeverantwoordelijk voor de planning van de zorgverlening;
  • je levert een actieve bijdrage aan het tot stand komen van behandelplannen en evaluaties;
  • je neemt deel aan het geven van modules.

Utrechtzorg

0 sollicitaties
5 views
Bekijk vacature


17-06-2019 GGz Centraal