Vacatures geplaatst door GGz Centraal

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor GGz Centraal.

Laatste vacatures

Verpleegkundige / Begeleider Voortgezette Klinische Behandeling Amersfoort (24-36 uur)

Voor wie jij er bent? Patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Je ondersteunt deze zeer diverse patiëntengroep bij hun herstel en helpt hen bij het zoveel als mogelijk terugkrijgen van de eigen regie. Belangrijk daarbij zijn structurering van de dag, persoonlijke verzorging en zelfredzaamheid. Kortom, je bent er als verpleegkundige of begeleider door:

 • de zorg voor patiënten te coördineren.
 • samen met de behandelaar het behandelplan en behandeldoelstellingen af te stemmen.
 • herstel van patiënten te monitoren.
 • het netwerk van patiënten te ondersteunen en bij de behandeling te betrekken.
 • stagiaires en (interne) opleidelingen te begeleiden.

Jouw ca. 30 nieuwe collega's van onze afdeling wachten al op je. Met jou als verpleegkundige of begeleider zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, optimale verbinding met en tussen de teams, de ontwikkeling tot een herstelgerichte afdeling en de best passende zorg voor onze patiënten.
Voortgezette Klinische Behandeling is in transitie van een afdeling gericht op langdurig verblijf naar een afdeling gericht op herstel in de breedste zin. Belangrijk daarin zijn het creëren van perspectief, het beter begrijpen van en aansluiten bij de cliënt en het nastreven van doelen die een terugkeer naar een plek meer in de maatschappij mogelijk maken. Hierbij gaat het vaak om beschermd wonen in combinatie met ambulante behandeling.
De drie afdelingen van gebouw Beukenhorst gaan over ongeveer drie jaar naar een nieuw onderkomen. In de nieuwbouw krijgen patiënten meer eigen ruimte en eigen voorzieningen, passend bij een meer op het individu gerichte behandeling. Het aantal plekken in de nieuwbouw zal aanzienlijk kleiner zijn, de komende jaren zal er dan ook hard gezocht worden naar passende woonplekken buiten de kliniek voor een aantal cliënten van Beukenhorst.

In de transitie gaan we uit van Active Recovery Triad (ART), een model dat landelijk wordt ontwikkeld door en voor afdelingen waar mensen in het algemeen langere tijd klinisch in behandeling zijn. Centraal hierin staat de radicale keuze voor de triade van cliënt - familie - hulpverlener. Bij ART hoort het verbreden van de kennis van het behandelteam op het gebied van gedragsdeskundigheid, ervaringsdeskundigheid en netwerken.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Deskundig, professioneel en betrokken. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


23-09-2021 GGz Centraal
Verpleegkundige / Begeleider Voortgezette Klinische Behandeling Amersfoort (24-36 uur)

Voor wie jij er bent? Patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). Je ondersteunt deze zeer diverse patiëntengroep bij hun herstel en helpt hen bij het zoveel als mogelijk terugkrijgen van de eigen regie. Belangrijk daarbij zijn structurering van de dag, persoonlijke verzorging en zelfredzaamheid. Kortom, je bent er als verpleegkundige of begeleider door:

 • de zorg voor patiënten te coördineren.
 • samen met de behandelaar het behandelplan en behandeldoelstellingen af te stemmen.
 • herstel van patiënten te monitoren.
 • het netwerk van patiënten te ondersteunen en bij de behandeling te betrekken.
 • stagiaires en (interne) opleidelingen te begeleiden.

Jouw ca. 30 nieuwe collega's van onze afdeling wachten al op je. Met jou als verpleegkundige of begeleider zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, optimale verbinding met en tussen de teams, de ontwikkeling tot een herstelgerichte afdeling en de best passende zorg voor onze patiënten.
Voortgezette Klinische Behandeling is in transitie van een afdeling gericht op langdurig verblijf naar een afdeling gericht op herstel in de breedste zin. Belangrijk daarin zijn het creëren van perspectief, het beter begrijpen van en aansluiten bij de cliënt en het nastreven van doelen die een terugkeer naar een plek meer in de maatschappij mogelijk maken. Hierbij gaat het vaak om beschermd wonen in combinatie met ambulante behandeling.
De drie afdelingen van gebouw Beukenhorst gaan over ongeveer drie jaar naar een nieuw onderkomen. In de nieuwbouw krijgen patiënten meer eigen ruimte en eigen voorzieningen, passend bij een meer op het individu gerichte behandeling. Het aantal plekken in de nieuwbouw zal aanzienlijk kleiner zijn, de komende jaren zal er dan ook hard gezocht worden naar passende woonplekken buiten de kliniek voor een aantal cliënten van Beukenhorst.

In de transitie gaan we uit van Active Recovery Triad (ART), een model dat landelijk wordt ontwikkeld door en voor afdelingen waar mensen in het algemeen langere tijd klinisch in behandeling zijn. Centraal hierin staat de radicale keuze voor de triade van cliënt - familie - hulpverlener. Bij ART hoort het verbreden van de kennis van het behandelteam op het gebied van gedragsdeskundigheid, ervaringsdeskundigheid en netwerken.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Deskundig, professioneel en betrokken. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
9 views
Bekijk vacature


23-09-2021 GGz Centraal
Basispsycholoog Stemming en Angststoornissen Amersfoort (32-36 uur)

Voor wie jij er bent? Patiënten met een stemming- of angststoornis. Je levert een bijdrage aan diagnostische- en behandelactiviteiten, dit doe je onder begeleiding van een van de regiebehandelaren en in multidisciplinair teamverband. Kortom, je bent er als basispsycholoog door:

 • diverse taken in het gehele diagnostiektraject te vervullen.
 • het doen van intakes en het afnemen van ontwikkelingsanamneses.
 • individuele en groepsbehandelingen uit te voeren, passend bij je kennis en ervaring.
 • eventueel onderdelen van psychologische onderzoeken uit te voeren.
 • deel te nemen aan het multidisciplinair overleg.

Jouw nieuwe collega's van de polikliniek stemming- en angststoornissen wachten al op je. Met jou als basispsycholoog zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, vanuit onze polikliniek specialistische zorg bieden aan patiënten met een stemming- of angststoornis, waaronder bipolaire stoornissen. We zijn een hecht en innovatief team en werken in een bijzonder goede sfeer intensief met elkaar samen. Tot jouw directe collega's kun je in ieder geval rekenen onze psychiaters, basis-, gz- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, spv, sociotherapeuten en een aantal opleidelingen.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Professioneel, open en betrokken. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


23-09-2021 GGz Centraal
Basispsycholoog Stemming en Angststoornissen Amersfoort (32-36 uur)

Voor wie jij er bent? Patiënten met een stemming- of angststoornis. Je levert een bijdrage aan diagnostische- en behandelactiviteiten, dit doe je onder begeleiding van een van de regiebehandelaren en in multidisciplinair teamverband. Kortom, je bent er als basispsycholoog door:

 • diverse taken in het gehele diagnostiektraject te vervullen.
 • het doen van intakes en het afnemen van ontwikkelingsanamneses.
 • individuele en groepsbehandelingen uit te voeren, passend bij je kennis en ervaring.
 • eventueel onderdelen van psychologische onderzoeken uit te voeren.
 • deel te nemen aan het multidisciplinair overleg.

Jouw nieuwe collega's van de polikliniek stemming- en angststoornissen wachten al op je. Met jou als basispsycholoog zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, vanuit onze polikliniek specialistische zorg bieden aan patiënten met een stemming- of angststoornis, waaronder bipolaire stoornissen. We zijn een hecht en innovatief team en werken in een bijzonder goede sfeer intensief met elkaar samen. Tot jouw directe collega's kun je in ieder geval rekenen onze psychiaters, basis-, gz- en klinisch psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten, spv, sociotherapeuten en een aantal opleidelingen.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Professioneel, open en betrokken. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
6 views
Bekijk vacature


23-09-2021 GGz Centraal
GZ-Psycholoog / Orthopedagoog Generalist De Geheime Tuin Kinder- en Jeugdpsychiatrie Almere (24-36 uur)

Voor wie jij er bent? Cliënten van 6-18 jaar met een grote variatie aan behandelvragen en leeftijden in Almere en omstreken. Je bent een zelfstandige werker die een grote eigen verantwoordelijkheid aankan. Je bent graag bezig met groei en ontwikkeling van het team en de organisatie en als behandelaar. Kortom, je bent er als gz-psycholoog / orthopedagoog generalist door:

 • het uitvoeren en coördineren van de behandeling van cliënten. Als regiebehandelaar ben je eindverantwoordelijk voor een deel van de behandelingen in team Almere.
 • het doen van intakegesprekken en diagnostiek.
 • behandelindicatie en advies te geven aan cliënten in zorg.
 • het systeem rond de patiënt te betrekken bij de behandeling en het onderhouden van contact met netwerk partners.
 • jouw kennis en kunde in te brengen voor de verdere ontwikkeling van ons zorgaanbod.
 • het geven van werkbegeleiding en supervisie aan psychologen / orthopedagogen.

Met zes andere professionals vorm je het team Almere. Met jou als behandelaar zijn we nóg sterker in wat we doen, namelijk behandeling bieden vanuit een oplossingsgerichte en systemische behandelvisie. We werken vraaggericht en besteden veel aandacht aan de behandelrelatie.

De Geheime Tuin werkt met kleine teams van max 6 á 7 behandelaren. We openen in september 2021 een tweede locatie in Almere, we zijn daarvoor op zoek naar twee behandelaren. Het team in Almere is een hecht en deskundig team met inspirerende en veerkrachtige behandelaren om mee samen te werken. We geloven in zelforganisatie binnen een cultuur van samen bouwen. En het belangrijkste: We hebben plezier in wat we doen, we werken hard en mét ons hart.

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


23-09-2021 GGz Centraal