Vacatures geplaatst door GGz Centraal

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor GGz Centraal.

Laatste vacatures

verslavingsarts / Laren

Als verslavingsarts een bepalende rol spelen op het snijvlak van psychiatrie en verslaving? Werken in een specialistisch team met veel ruimte voor eigen inbreng?

GGz Centraal heeft in expertisecentrum Juliana Oord in Laren plek voor een verslavingsarts. Je komt te werken op een bijzondere locatie waar we onder een dak specialistische en innovatieve behandelingen aanbieden. Vanuit een multidisciplinair team wordt volgens het Integrated Dual Disorder Treatment model (IDDT) de behandeling afgestemd op de fase van motivatie waar de patiënt zich bevindt. We behandelen cliënten met ernstig recidiverende stoornissen die elders niet meer behandeld kunnen worden en bieden een unieke combinatie van detox, klinische behandeling en nazorg.

We werken aan herstelgerichte zorg en hebben de ambitie behandeling op maat aan te bieden. Voor jou als verslavingsarts ligt hier een mooie rol als sturend (regie)behandelaar. Jij weet als geen ander dat verslavingszorg vaak een optelsom is van multiple problematiek. En daarom zien we jou als de specialist op het gebied van verslavingszorg en zijn we benieuwd naar jouw kennis, visie en aanpak. Jouw expertise willen we heel graag inzetten!

Dedicated teams werken in een hechte sfeer met elkaar. Ieder vanuit zijn of haar vakgebied denkt mee met maar een missie: de cliënt een stap verder brengen naar zijn herstel. We zijn open minded, werken intensief met elkaar samen en richten ons op voortdurende verbetering van de kwaliteit van de behandeling en onze samenwerking. Je houdt je als arts ondermeer met de volgende kerntaken bezig:

 • detox behandeling;
 • medisch onderzoek;
 • screening cliënten op verslavings- en andere psychiatrische problematiek;
 • inschatting van dubbele diagnose problematiek en een daarop in te stellen beleid;
 • onderhouden van contacten met verwijzers en naasten van de cliënt en informatie verstrekken over de behandeling;
 • verzorgen van inhoudelijke trainingen aan patiënten en collega's;
 • deelname aan het reguliere teamoverleg en het vakgroep overleg.

"Verslaving is een vriendschap zonder vriend" (Connie Palmen).

Utrechtzorg

0 sollicitaties

4 views

Bekijk vacature


15-02-2019 GGz Centraal


verslavingsarts / Laren

Als verslavingsarts een bepalende rol spelen op het snijvlak van psychiatrie en verslaving? Werken in een specialistisch team met veel ruimte voor eigen inbreng?

GGz Centraal heeft in expertisecentrum Juliana Oord in Laren plek voor een verslavingsarts. Je komt te werken op een bijzondere locatie waar we onder een dak specialistische en innovatieve behandelingen aanbieden. Vanuit een multidisciplinair team wordt volgens het Integrated Dual Disorder Treatment model (IDDT) de behandeling afgestemd op de fase van motivatie waar de patiënt zich bevindt. We behandelen cliënten met ernstig recidiverende stoornissen die elders niet meer behandeld kunnen worden en bieden een unieke combinatie van detox, klinische behandeling en nazorg.

We werken aan herstelgerichte zorg en hebben de ambitie behandeling op maat aan te bieden. Voor jou als verslavingsarts ligt hier een mooie rol als sturend (regie)behandelaar. Jij weet als geen ander dat verslavingszorg vaak een optelsom is van multiple problematiek. En daarom zien we jou als de specialist op het gebied van verslavingszorg en zijn we benieuwd naar jouw kennis, visie en aanpak. Jouw expertise willen we heel graag inzetten!

Dedicated teams werken in een hechte sfeer met elkaar. Ieder vanuit zijn of haar vakgebied denkt mee met maar een missie: de cliënt een stap verder brengen naar zijn herstel. We zijn open minded, werken intensief met elkaar samen en richten ons op voortdurende verbetering van de kwaliteit van de behandeling en onze samenwerking. Je houdt je als arts ondermeer met de volgende kerntaken bezig:

 • detox behandeling;
 • medisch onderzoek;
 • screening cliënten op verslavings- en andere psychiatrische problematiek;
 • inschatting van dubbele diagnose problematiek en een daarop in te stellen beleid;
 • onderhouden van contacten met verwijzers en naasten van de cliënt en informatie verstrekken over de behandeling;
 • verzorgen van inhoudelijke trainingen aan patiënten en collega's;
 • deelname aan het reguliere teamoverleg en het vakgroep overleg.

"Verslaving is een vriendschap zonder vriend" (Connie Palmen).

Medische banenbank

1 sollicitatie

2 views

Bekijk vacature


15-02-2019 GGz Centraal


psychiater FACT stad Amersfoort

Jij ziet als behandelaar altijd mogelijkheden voor efficiënte behandeling. Help de patiënt met jouw deskundigheid op weg naar herstel.
Je werkt in een multidisciplinair behandelteam met collega-psychiaters, AIOS'en, klinisch- en GZ psychologen, VS'en, SPV'ers en verpleegkundigen.

Naast het verrichten van intakes, (diagnostische) behandeling en diverse vormen van groeps- en individuele therapie, doe je medisch-psychiatrisch onderzoek en geef je psychotherapie en farmacotherapie.

Je bent een toegankelijke teamspeler, die ruimte maakt voor overleg. Bijvoorbeeld als andere medewerkers vragen hebben over een behandeling. Je neemt deel aan multidisciplinaire overleggen, denkt mee met het opstellen van het behandelplan en evalueert behandelingen. Verder lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en evaluatie van het behandelbeleid. Deelname aan en aansturen van (verbeter)projecten kan onderdeel uitmaken jouw werk.

Je zet jouw expertise en creativiteit graag in om obstakels te overwinnen. We staan zeer open voor ideeën om organisatie, processen en procedures verder te optimaliseren. Er is dus alle ruimte om jouw professionele en persoonlijke visie in te brengen.

Buiten kantoortijd ben je, net als jouw collega-psychiaters, inzetbaar als achterwacht ten behoeve van de 24-uurs bereikbaarheidsdienst voor onze regio.

De werkomgeving wordt gekenmerkt door korte lijnen en intercollegiaal overleg. Ons FACT-team is gevestigd in het mooie en gezellige centrum van Amersfoort en bestaat uit een leuke diversiteit aan persoonlijkheden en leeftijden.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

2 views

Bekijk vacature


15-02-2019 GGz Centraal


psychiater FACT stad Amersfoort

Jij ziet als behandelaar altijd mogelijkheden voor efficiënte behandeling. Help de patiënt met jouw deskundigheid op weg naar herstel.
Je werkt in een multidisciplinair behandelteam met collega-psychiaters, AIOS'en, klinisch- en GZ psychologen, VS'en, SPV'ers en verpleegkundigen.

Naast het verrichten van intakes, (diagnostische) behandeling en diverse vormen van groeps- en individuele therapie, doe je medisch-psychiatrisch onderzoek en geef je psychotherapie en farmacotherapie.

Je bent een toegankelijke teamspeler, die ruimte maakt voor overleg. Bijvoorbeeld als andere medewerkers vragen hebben over een behandeling. Je neemt deel aan multidisciplinaire overleggen, denkt mee met het opstellen van het behandelplan en evalueert behandelingen. Verder lever je een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en evaluatie van het behandelbeleid. Deelname aan en aansturen van (verbeter)projecten kan onderdeel uitmaken jouw werk.

Je zet jouw expertise en creativiteit graag in om obstakels te overwinnen. We staan zeer open voor ideeën om organisatie, processen en procedures verder te optimaliseren. Er is dus alle ruimte om jouw professionele en persoonlijke visie in te brengen.

Buiten kantoortijd ben je, net als jouw collega-psychiaters, inzetbaar als achterwacht ten behoeve van de 24-uurs bereikbaarheidsdienst voor onze regio.

De werkomgeving wordt gekenmerkt door korte lijnen en intercollegiaal overleg. Ons FACT-team is gevestigd in het mooie en gezellige centrum van Amersfoort en bestaat uit een leuke diversiteit aan persoonlijkheden en leeftijden.

Medische banenbank

3 sollicitaties

3 views

Bekijk vacature


15-02-2019 GGz Centraal


verpleegkundig specialist GGZ verslaving & psychiatrie in Laren

Werk jij binnenkort als verpleegkundig specialist in deze voortrekkersrol op het snijvlak van psychiatrie, verslaving en somatiek?

Jij voegt als regiebehandelaar de directe patiëntenzorg samen met geïntegreerde medische taken en hebt daarbij een coachende rol bij de deskundigheidsbevordering van dit specialistische en multidisciplinair team. Je werkt volgens het Integrated Dual Disorder Treatment model (IDDT), waarbij je de behandeling afstemt op de fase van motivatie waar de patiënt zich bevindt. Jij als specialist bent het centrale aanspreekpunt en verantwoordelijk voor de samenhang van de rollen/taken van alle betrokkenen.

Bij veel patiënten die jij behandelt is sprake van ernstige recidiverende stoornissen, met problematiek op verschillende levensgebieden. Patiënten zijn zieker dan op een gemiddelde afdeling. Vaak is er sprake van zowel gebrekkig ziekte-inzicht als een lage zorgmotivatie, met raakvlakken naar verslavingen, forensische en langdurige psychiatrie. De behandelingen zijn kort, variëren van 1 a 3 weken tot 3 maanden. Kortom een dynamische afdeling met veel zelfstandigheid, korte lijnen, herstelgericht werken en snelle doorstroom.

Het team:
Binnen Juliana Oord zijn wij een nog jonge discipline, samen ontdekken en ontwikkelen we nog veel. De sfeer is positief en stimulerend. Als collega´s hechten wij aan korte lijnen. We zijn open naar elkaar, we werken in één gang, dan loop je snel bij elkaar binnen. Elkaar bijstaan en helpen is vanzelfsprekend. We reageren snel en koppelen snel en adequaat terug.

Ervaring van Bart Jan (verpleegkundig specialist GGZ): ´Ik heb in 2012 de kans gekregen om de opleiding Master Advanced Nursing Practice te volgen op Juliana-Oord. Na het behalen van mijn opleiding in 2014, ben ik blijven werken als verpleegkundig specialist op de detox. Wat mij aan het werk op Juliana-Oord bevalt is de variatie. Je hebt altijd te maken met een combinatie van verslaving, psychiatrie en somatiek. Het (multidisciplinaire) team is continu in ontwikkeling. Als verpleegkundig specialist heb ik hierin een stem, ik word gezien en gehoord. Wanneer ik een voorstel heb tot verbetering van zorg(processen), dan kan ik hiermee op Juliana-Oord goed aan de slag. Ook krijg ik voldoende gelegenheid mij persoonlijk te ontwikkelen en mijn vakkennis ten behoeve van mijn accreditatie op orde te houden´.

Jouw taken:

 • reguliere taken van verpleegkundig specialist binnen de specialistische GGZ, zoals; het stellen van (dubbel)diagnose en indicatie, psychiatrisch en somatisch onderzoek, interventies en het behandelplan uitwerken controle en evalueren;
 • als regiebehandelaar samen met de patiënt een behandelplan vaststellen en bespreken in het multidisciplinair overleg. Aansluitend zorg je voor continuïteit, controle op en evaluatie van de behandeling, zo nodig verwijs je door naar andere zorgverleners;
 • zelfstandig uitvoeren van farmacotherapie en samenwerken met de polikliniek bijwerkingen;
 • je hebt een voortrekkers rol bij het vergroten van de deskundigheid van de patiënt, zijn sociale netwerk en het multidisciplinair team. Denk hierbij aan ziektebeeld inzicht, kennis van verslaving in combinatie met psychiatrische aandoening, bijwerkingen van medicatie en het terug pakken van de eigen regie;
 • samenwerking zoeken met verwijzers, hulpverleners en andere betrokkenen en informeren in het belang van de behandeling van de patiënten. Want "Behandelen doen we samen";
 • meedraaien in de crisisdienst binnen de regio, het mooie daarvan is dat je ook buiten de afdeling wordt aangesproken op jouw deskundigheid, o.a. door jouw aandeel te pakken in een project zoals ´´Ontschotten en verbinden´´.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

3 views

Bekijk vacature


15-02-2019 GGz Centraal