Vacatures geplaatst door GGz Centraal

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor GGz Centraal.

Laatste vacatures

Verpleegkundige Verslaving & Psychiatrie Laren (32-36 uur)

Voor wie jij er bent? Cliënten met een verslavingsproblematiek en psychiatrische kwetsbaarheid. Je helpt cliënten om de regie over hun eigen leven terug te krijgen of op een passende manier met de gevolgen van hun verslaving om te gaan. De behandelingen vinden plaats in een multidisciplinair team waar jij onderdeel van uitmaakt. Kortom, je bent er als verpleegkundige door:

 • cliënten te begeleiden en te motiveren vanaf de eerste fase van detoxificatie van verslavende middelen tot aan de overdracht naar ambulante zorg.
 • te observeren, rapporteren, coördineren en diagnostiek uit te voeren en aansluitend de zorg te bieden zoals die in het behandel/verpleegplan staat beschreven.
 • deel te nemen aan het multidisciplinair overleg.
 • bij te dragen aan de ontwikkeling van herstelgerichte zorg.

Jouw 17 nieuwe collega's van de afdeling verslaving en psychiatrie wachten al op je. Met jou als verpleegkundige zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, directe zorg bieden aan cliënten op de open afdeling en in het behandelhuis. De opname omloopsnelheid is hoog, omdat een opname vaak maximaal 8 weken duurt. Hierdoor zijn je diensten divers, onvoorspelbaar en wisselend qua intensiviteit en dynamiek. Het voordeel hiervan is dat je op korte termijn snel positieve effecten ziet van de behandeling bij je cliënten. Ze knappen somatisch en mentaal snel op. In het dagelijks multidisciplinair overleg, met behandelaren en collega's, bespreek en verdeel je de werkzaamheden en geef je de dienst vorm. Jullie bepalen welke zorg het beste past op dat moment.

Hoe je het team het beste kunt omschrijven? Wij gaan respectvol en professioneel met elkaar om, zijn deskundig en optimistisch en staan open voor goede ideeën en verwachten eigen initiatief. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature


22-01-2021 GGz Centraal
Verpleegkundige Verslaving & Psychiatrie Laren (32-36 uur)

Voor wie jij er bent? Cliënten met een verslavingsproblematiek en psychiatrische kwetsbaarheid. Je helpt cliënten om de regie over hun eigen leven terug te krijgen of op een passende manier met de gevolgen van hun verslaving om te gaan. De behandelingen vinden plaats in een multidisciplinair team waar jij onderdeel van uitmaakt. Kortom, je bent er als verpleegkundige door:

 • cliënten te begeleiden en te motiveren vanaf de eerste fase van detoxificatie van verslavende middelen tot aan de overdracht naar ambulante zorg.
 • te observeren, rapporteren, coördineren en diagnostiek uit te voeren en aansluitend de zorg te bieden zoals die in het behandel/verpleegplan staat beschreven.
 • deel te nemen aan het multidisciplinair overleg.
 • bij te dragen aan de ontwikkeling van herstelgerichte zorg.

Jouw 17 nieuwe collega's van de afdeling verslaving en psychiatrie wachten al op je. Met jou als verpleegkundige zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, directe zorg bieden aan cliënten op de open afdeling en in het behandelhuis. De opname omloopsnelheid is hoog, omdat een opname vaak maximaal 8 weken duurt. Hierdoor zijn je diensten divers, onvoorspelbaar en wisselend qua intensiviteit en dynamiek. Het voordeel hiervan is dat je op korte termijn snel positieve effecten ziet van de behandeling bij je cliënten. Ze knappen somatisch en mentaal snel op. In het dagelijks multidisciplinair overleg, met behandelaren en collega's, bespreek en verdeel je de werkzaamheden en geef je de dienst vorm. Jullie bepalen welke zorg het beste past op dat moment.

Hoe je het team het beste kunt omschrijven? Wij gaan respectvol en professioneel met elkaar om, zijn deskundig en optimistisch en staan open voor goede ideeën en verwachten eigen initiatief. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

1 sollicitatie
33 views
Bekijk vacature


22-01-2021 GGz Centraal
Verpleegkundige Langdurige Psychiatrie Ermelo (28-32 uur)

Voor wie jij er bent? Voor cliënten die langer durende intensieve zorg nodige hebben. In sommige gevallen hebben de cliënten een triple diagnose. Door het vergroten van de autonomie en het (terug)krijgenen van de eigen regie begeleid je clienten naar herstel. Wij maken gebruik van een vroegsignaleringsplannen om preventief en de-escalerend te werken. Ook leefstijl is een onderdeel van de geboden behandeling. Kortom, je bent er als verpleegkundige door:

 • nauw contact te onderhouden en samen te werken met familie en/of vrienden van de cliënt, door de zorg regelmatig te bespreken.
 • een bijdrage te leveren aan het behandel- en verpleegplan.
 • te werken volgens de ART-methodiek, actief herstel van de traiade.
 • deel te nemen aan multidisciplinaire overleggen.
 • samenwerkingsrelaties te bevorderen.

Jouw 22 nieuwe collega's van locatie De Duynenhof, wachten al op je. Met jou als verpleegkundige zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk binnen de gesloten crisisopname-afdeling intensieve zorg bieden aan volwassenen vanaf 21 jaar. Het team bestaat uit verpleegkundigen, social workers, ggz-agoogen, psychologen. Daarnaast werk je nauw samen met een verpleegkundig specialist, psychiater, maatschappelijk werker en teamleider zorg en bedrijfsvoering. De Duynenhof biedt bescherming aan maximaal 16 cliënten voor wie er dag en nacht begeleiding is. Er zijn tien zit-slaapkamers en zes HAT-woningen. De huiskamer, activiteitenruimte en binnentuin zijn beschikbaar voor alle cliënten.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? We zijn er op gericht om de lat steeds hoger te leggen om zo de best mogelijke zorg te bieden. We mogen samen fouten maken en daarbij leren we van en met elkaar. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


21-01-2021 GGz Centraal
Verpleegkundige Langdurige Psychiatrie Ermelo (28-32 uur)

Voor wie jij er bent? Voor cliënten die langer durende intensieve zorg nodige hebben. In sommige gevallen hebben de cliënten een triple diagnose. Door het vergroten van de autonomie en het (terug)krijgenen van de eigen regie begeleid je clienten naar herstel. Wij maken gebruik van een vroegsignaleringsplannen om preventief en de-escalerend te werken. Ook leefstijl is een onderdeel van de geboden behandeling. Kortom, je bent er als verpleegkundige door:

 • nauw contact te onderhouden en samen te werken met familie en/of vrienden van de cliënt, door de zorg regelmatig te bespreken.
 • een bijdrage te leveren aan het behandel- en verpleegplan.
 • te werken volgens de ART-methodiek, actief herstel van de traiade.
 • deel te nemen aan multidisciplinaire overleggen.
 • samenwerkingsrelaties te bevorderen.

Jouw 22 nieuwe collega's van locatie De Duynenhof, wachten al op je. Met jou als verpleegkundige zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk binnen de gesloten crisisopname-afdeling intensieve zorg bieden aan volwassenen vanaf 21 jaar. Het team bestaat uit verpleegkundigen, social workers, ggz-agoogen, psychologen. Daarnaast werk je nauw samen met een verpleegkundig specialist, psychiater, maatschappelijk werker en teamleider zorg en bedrijfsvoering. De Duynenhof biedt bescherming aan maximaal 16 cliënten voor wie er dag en nacht begeleiding is. Er zijn tien zit-slaapkamers en zes HAT-woningen. De huiskamer, activiteitenruimte en binnentuin zijn beschikbaar voor alle cliënten.

Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? We zijn er op gericht om de lat steeds hoger te leggen om zo de best mogelijke zorg te bieden. We mogen samen fouten maken en daarbij leren we van en met elkaar. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
9 views
Bekijk vacature


21-01-2021 GGz Centraal
Klinisch Verpleegkundige Ouderenpsychiatrie Lelystad (24-36 uur)

Voor wie jij er bent? Ouderen met psychiatrische problemen. In jouw werk als verpleegkundige ondersteun je patiënten bij het behouden van zoveel mogelijk regie over het dagelijks leven. Je helpt hen op verschillende gebieden, zoals de structurering van de dag, persoonlijke verzorging en zelfredzaamheid. Je biedt de patiënt handvatten om meer zelf regie te ontwikkelen. Kortom, je bent er als klinisch verpleegkundige door:

 • de zorg voor patiënten te coördineren.
 • samen met de behandelaar het behandelplan en behandeldoelstellingen af te stemmen.
 • herstel van patiënten te monitoren.
 • het netwerk van patiënten te ondersteunen.

Jouw 23 nieuwe collega's van Meerzicht wachten al op je. Met jou als klinisch verpleegkundige zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, het behandelen van ouderen met psychiatrische problemen. De ouderenkliniek in Lelystad valt onder het 'programma ouderen'. Wij bieden behandeling op gebied van gerontopsychiatrie, psycho-organische stoornissen en cognitieve stoornissen. Wij behandelen 12 patiënten op de gesloten afdeling en 8 patiënten op de open afdeling. Bij opnamen gaan we uit van zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Jij komt te werken in een gemengd team. We hebben verschillende ervaringen, leeftijden, opleidingen en achtergrond. Dat maakt ons team interessant. Wat ons verbindt is de belangstelling voor de combinatie van somatiek en psychiatrie. Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Bij ons mag je fouten maken, zolang we het bespreekbaar maken en ervan leren. Ieders mening telt en je mag jezelf zijn. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


21-01-2021 GGz Centraal