Vacatures geplaatst door GGz Centraal

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor GGz Centraal.

Laatste vacatures

HBO verpleegkundige jongeren met ASS (16-21) Amersfoort (32-36 uur)

Kom jij, als hbo verpleegkundige, multidisciplinair werken en bijdragen aan een stevige basis voor jongeren met ASS van 16 tot 21 jaar?

Als verpleegkundige ga je intensieve begeleiding en klinische behandeling bieden aan jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis in de leeftijd van 16 - 21 jaar. Jouw uitdaging is het verstevigen van multidisciplinair werken tijdens behandelingen aan jongeren. Hierbij heb je veel contact met het systeem en het netwerk van de jongere, met als doel te komen tot optimale afstemming op de behoeften en ontwikkeling van deze jongeren.

Jij pakt jouw positie binnen de netwerken en je stimuleert de doorstroom van jongeren in samenwerking met wijkteams en vervolgplekken voor (beschermd) wonen. Daarnaast ga je aan de slag met het implementeren en eigen maken van methodiek Autisme Centraal en herstelgericht werken.

Belangrijkste taken:

 • dagelijkse begeleiding en sociotherapeutische behandeling van jongeren met ASS in een klinische setting;
 • multidisciplinair meedenken in behandelplannen, vormgeven aan verpleegplannen en samen met de jongeren omzetten naar haalbare doelen;
 • voor 1 of meer jongeren een mentorrol vervullen, samen met de behandelaar richt je je op de specifieke behoeften in het netwerk van de jongere.

Over het team: Het team bestaat uit 8 vaste medewerkers die onderdeel uit maken van een multidisciplinair team met een psychiater, GZ psycholoog, psychomotorisch therapeut en verpleegkundig specialist. Dit team heeft in het afgelopen jaar veel wisselingen doorgemaakt, inmiddels is er een stevige basis waarop voortgebouwd kan worden.

Als team hebben we het doel ons te ontwikkelen en specialiseren in de begeleiding en behoeften van opgroeiende jongeren met ASS door hun vaardigheden te vergroten, school en of werk op gang te brengen, context zodanig aan te passen dat ze zich in de maatschappij staande kunnen houden.

Wil je meer weten over Emerhese? Lees hier de ervaringen van Hans en Guus.

Medische banenbank

1 sollicitatie
3 views
Bekijk vacature


19-04-2019 GGz Centraal
Verslavingsarts Laren (28-36 uur)

Als verslavingsarts een bepalende rol spelen op het snijvlak van psychiatrie en verslaving? Werken in een specialistisch team met veel ruimte voor eigen inbreng?

GGz Centraal heeft in expertisecentrum Juliana Oord in Laren plek voor een verslavingsarts. Je komt te werken op een bijzondere locatie waar we onder een dak specialistische en innovatieve behandelingen aanbieden. Vanuit een multidisciplinair team wordt volgens het Integrated Dual Disorder Treatment model (IDDT) de behandeling afgestemd op de fase van motivatie waar de patiënt zich bevindt. We behandelen cliënten met ernstig recidiverende stoornissen die elders niet meer behandeld kunnen worden en bieden een unieke combinatie van detox, klinische behandeling en nazorg.

We werken aan herstelgerichte zorg en hebben de ambitie behandeling op maat aan te bieden. Voor jou als verslavingsarts ligt hier een mooie rol als sturend (regie)behandelaar. Jij weet als geen ander dat verslavingszorg vaak een optelsom is van multiple problematiek. En daarom zien we jou als de specialist op het gebied van verslavingszorg en zijn we benieuwd naar jouw kennis, visie en aanpak. Jouw expertise willen we heel graag inzetten!

Dedicated teams werken in een hechte sfeer met elkaar. Ieder vanuit zijn of haar vakgebied denkt mee met maar een missie: de cliënt een stap verder brengen naar zijn herstel. We zijn open minded, werken intensief met elkaar samen en richten ons op voortdurende verbetering van de kwaliteit van de behandeling en onze samenwerking. Je houdt je als arts ondermeer met de volgende kerntaken bezig:

 • detox behandeling;
 • medisch onderzoek;
 • screening cliënten op verslavings- en andere psychiatrische problematiek;
 • inschatting van dubbele diagnose problematiek en een daarop in te stellen beleid;
 • onderhouden van contacten met verwijzers en naasten van de cliënt en informatie verstrekken over de behandeling;
 • verzorgen van inhoudelijke trainingen aan patiënten en collega's;
 • deelname aan het reguliere teamoverleg en het vakgroep overleg.

"Verslaving is een vriendschap zonder vriend" (Connie Palmen).

Utrechtzorg

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


19-04-2019 GGz Centraal
Verslavingsarts Laren (28-36 uur)

Als verslavingsarts een bepalende rol spelen op het snijvlak van psychiatrie en verslaving? Werken in een specialistisch team met veel ruimte voor eigen inbreng?

GGz Centraal heeft in expertisecentrum Juliana Oord in Laren plek voor een verslavingsarts. Je komt te werken op een bijzondere locatie waar we onder een dak specialistische en innovatieve behandelingen aanbieden. Vanuit een multidisciplinair team wordt volgens het Integrated Dual Disorder Treatment model (IDDT) de behandeling afgestemd op de fase van motivatie waar de patiënt zich bevindt. We behandelen cliënten met ernstig recidiverende stoornissen die elders niet meer behandeld kunnen worden en bieden een unieke combinatie van detox, klinische behandeling en nazorg.

We werken aan herstelgerichte zorg en hebben de ambitie behandeling op maat aan te bieden. Voor jou als verslavingsarts ligt hier een mooie rol als sturend (regie)behandelaar. Jij weet als geen ander dat verslavingszorg vaak een optelsom is van multiple problematiek. En daarom zien we jou als de specialist op het gebied van verslavingszorg en zijn we benieuwd naar jouw kennis, visie en aanpak. Jouw expertise willen we heel graag inzetten!

Dedicated teams werken in een hechte sfeer met elkaar. Ieder vanuit zijn of haar vakgebied denkt mee met maar een missie: de cliënt een stap verder brengen naar zijn herstel. We zijn open minded, werken intensief met elkaar samen en richten ons op voortdurende verbetering van de kwaliteit van de behandeling en onze samenwerking. Je houdt je als arts ondermeer met de volgende kerntaken bezig:

 • detox behandeling;
 • medisch onderzoek;
 • screening cliënten op verslavings- en andere psychiatrische problematiek;
 • inschatting van dubbele diagnose problematiek en een daarop in te stellen beleid;
 • onderhouden van contacten met verwijzers en naasten van de cliënt en informatie verstrekken over de behandeling;
 • verzorgen van inhoudelijke trainingen aan patiënten en collega's;
 • deelname aan het reguliere teamoverleg en het vakgroep overleg.

"Verslaving is een vriendschap zonder vriend" (Connie Palmen).

Medische banenbank

1 sollicitatie
2 views
Bekijk vacature


19-04-2019 GGz Centraal
Verpleegkundig specialist ggz, High & Intensive Care (HIC) Almere (32-36 uur)

Als verpleegkundig specialist ben je onderdeel van het multi-disciplinaire team van de High & Intensive Care. Je bent iemand die houdt van pionieren en bouwen, de kracht van het HIC-model omarmt en zowel als behandelaar, innovator en coach een stevige bijdrage levert aan kwaliteit van zorg en het terugdringen van dwang & drang.

Werken volgens het HIC model betekent volgens de nieuwste inzichten mensen die in psychiatrische nood verkeren opvangen in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd worden met respectvolle zorg en goede behandeling. Centraal staat het voorkomen van dwang & drang en de aandacht voor het herwinnen van de eigen regie van de patiënt. Contact met patiënt, naastbetrokkenen en ambulante partijen vormt de basis van jouw handelen, zorgafstemming met alle partijen is essentieel in deze baan.

Als verpleegkundig specialist bied je (intensieve) verpleegkundige en geprotocolleerde medische zorg en behandeling aan patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Als regiebehandelaar coördineer en stel je het integrale behandel- en zorgbeleid op. Je bent samen met de psychiater en A(N)IOS'en de behandelstaf op de HIC. Je stemt als verpleegkundig specialist in de behandelstaf goed af welke werkzaamheden je doet, zodat competenties adequaat en optimaal worden ingezet en je zorgt voor een evenwichtige caseload verdeling.

Naast behandelaar ben je belangrijk als cultuurdrager van het HIC-model. Je zorgt voor continuïteit in de behandelcultuur samen met de psychiater en het leidinggevende team en je bent prominent betrokken bij het aanbieden van scholing en coaching. Je speelt een actieve rol in het terugdringen van dwang en drang, het ontwikkelen van herstel ondersteunende zorg en het de-escalerend werken. Je stuurt en ontwikkelt de inhoud van het GGZ verpleegkundig vakgebied, waarbij jij je richt je op het constant verbeteren van de kwaliteit van zorg en zorgt voor een tijdige en adequate dossiervoering en opstellen van (ontslag)brieven.

Utrechtzorg

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


19-04-2019 GGz Centraal
Verpleegkundig specialist ggz, High & Intensive Care (HIC) Almere (32-36 uur)

Als verpleegkundig specialist ben je onderdeel van het multi-disciplinaire team van de High & Intensive Care. Je bent iemand die houdt van pionieren en bouwen, de kracht van het HIC-model omarmt en zowel als behandelaar, innovator en coach een stevige bijdrage levert aan kwaliteit van zorg en het terugdringen van dwang & drang.

Werken volgens het HIC model betekent volgens de nieuwste inzichten mensen die in psychiatrische nood verkeren opvangen in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd worden met respectvolle zorg en goede behandeling. Centraal staat het voorkomen van dwang & drang en de aandacht voor het herwinnen van de eigen regie van de patiënt. Contact met patiënt, naastbetrokkenen en ambulante partijen vormt de basis van jouw handelen, zorgafstemming met alle partijen is essentieel in deze baan.

Als verpleegkundig specialist bied je (intensieve) verpleegkundige en geprotocolleerde medische zorg en behandeling aan patiënten met complexe psychiatrische problematiek. Als regiebehandelaar coördineer en stel je het integrale behandel- en zorgbeleid op. Je bent samen met de psychiater en A(N)IOS'en de behandelstaf op de HIC. Je stemt als verpleegkundig specialist in de behandelstaf goed af welke werkzaamheden je doet, zodat competenties adequaat en optimaal worden ingezet en je zorgt voor een evenwichtige caseload verdeling.

Naast behandelaar ben je belangrijk als cultuurdrager van het HIC-model. Je zorgt voor continuïteit in de behandelcultuur samen met de psychiater en het leidinggevende team en je bent prominent betrokken bij het aanbieden van scholing en coaching. Je speelt een actieve rol in het terugdringen van dwang en drang, het ontwikkelen van herstel ondersteunende zorg en het de-escalerend werken. Je stuurt en ontwikkelt de inhoud van het GGZ verpleegkundig vakgebied, waarbij jij je richt je op het constant verbeteren van de kwaliteit van zorg en zorgt voor een tijdige en adequate dossiervoering en opstellen van (ontslag)brieven.

Medische banenbank

2 sollicitaties
4 views
Bekijk vacature


19-04-2019 GGz Centraal