Geautomatiseerd vacatures beheren op Gezondheidszorgbanen

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Gezondheidszorgbanen.

Laatste vacatures

Servicemedewerker Centrum voor geboortezorg

De afdeling Centrum voor geboortezorg wordt jouw basisafdeling, maar je bent ook bereid om op de andere afdelingen ingezet te worden, zoals de afdeling Kind & Jeugd. Jouw taken bestaan onder meer uit het verzorgen van de voeding voor de patiënt, ADL-zorgtaken, het beheren van de voorraad op de afdelingen en schoonmaakwerkzaamheden. In de zomerperiode kun je ook ingezet worden voor lichte administratieve werkzaamheden.

Ook ondersteun en ben je een belangrijke samenwerkingspartner voor de verpleegkundigen in de zorg aan onze patiënten. Onder supervisie van de verpleegkundige neem je zorgtaken, passend bij Helpende niveau 2, op je. Eigen verantwoordelijkheid, taakinzicht en initiatief nemen zijn belangrijke onderdelen van jouw functie als servicemedewerker.

3 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
4 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


24-06-2022 Dijklander Ziekenhuis
Waarnemend ergotherapeut

Als waarnemend ergotherapeut werk je binnen een interdisciplinair behandelteam op zowel de revalidatieafdeling als in de kliniek. Binnen de poliklinische revalidatie worden zowel volwassenen als jongeren met verschillende diagnosen behandeld. Veel voorkomende diagnoses zijn NAH, MS, handletsel en chronische pijn. Wij zij op zoek naar een ergotherapeut met ervaring en scholing in de behandeling van hand patiënten en NMA.

De werkzaamheden in de kliniek richten zich vooral op de afdeling neurologie, waarbinnen verschillende diagnosegroepen worden behandeld. Je levert een actieve bijdrage aan de behandelbesprekingen in de vorm van rapportage en inbreng tijdens de behandelbespreking, om gezamenlijk hoog kwalitatieve zorg te leveren Daarnaast voer je zowel binnen als buiten het ziekenhuis overleg met collega's van andere disciplines.

1 sollicitatie
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
3 views

1 sollicitatie
1 view
Bekijk vacature


24-06-2022 Dijklander Ziekenhuis
Functioneel beheerder HiX

Binnen HMC zetten we stevig in op digitalisering van de zorg. Wij zien investeringen in digitalisering als de weg voorwaarts om de zorg beschikbaar en betaalbaar te houden. Inzet van moderne technologie om onze zorgprocessen te optimaliseren maakt onderdeel uit van de kern van de strategie van ons ziekenhuis. Onze elektronische patiëntdossiers (EPD) en de implementatie van 'HiX standaard content' zijn hier mooie voorbeelden van.

HMC werkt met het elektronische personeelsdossiers (EPD) van ChipSoft, genaamd HiX. De functioneel beheerder van HiX is een belangrijke schakel tussen de zorg, informatisering en automatisering. Samen met je collega's zorg je ervoor dat HMC een EPD heeft dat de zorgverlening aan de patiënt zo optimaal mogelijk ondersteunt. De best passende systeeminrichting verzorgen in een zich continue ontwikkelend topklinisch ziekenhuis is met recht een uitdaging te noemen. Daarom zijn wij op zoek naar professionals die samen met het enthousiaste team in onze complexe ziekenhuisorganisatie het verschil willen maken.

In jouw rol als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor het correct functioneren van HiX. Nieuwe updates en hotfixes worden door jou getest, waarbij eventuele knelpunten direct oppakt. Nieuwe eisen omtrent wet- en regelgeving zorgen voor noodzakelijke aanpassingen in de inrichting. Jij analyseert hoe deze het beste geïntegreerd kunnen worden en neemt de daarvoor nodige actie, ook in de communicatie met gebruikers. Gebruikers kunnen je ook verzoeken om nieuwe inrichting. Deze verzoeken beoordeel je op risico's, impact en wenselijkheid. Je hebt daarbij nauw contact met de gebruikers (superusers en dossiereigenaars) waar deze verzoeken ontstaan. Verder los je incidenten en problemen op en heb je een rol bij het begeleiden en opleiden van (nieuwe) gebruikers.

Dit alles doe je niet alleen. Je bent gekoppeld aan een team van gemiddeld tot zeer ervaren collega's met ieder hun eigen aandachtsgebied binnen HiX. Zo kun je met elkaar goed sparren en problemen van meerdere invalshoeken bekijken. Grotere vraagstukken worden regelmatig in projectverband opgepakt. Denk hierbij aan de uitrol van nieuwe werkwijzen.

2 sollicitaties
19 views
Bekijk vacature


22-06-2022 Haaglanden Medisch Centrum
Senior doktersassistent polikliniek KNO

Als senior doktersassistent coördineer je de werkzaamheden op de polikliniek KNO en zorg je voor een optimale werkverdeling. Samen met jouw collega's ben je de verbindende schakel tussen de patiënt en de specialist. Je hebt veel contact met de patiënten en je collega's, waaronder met de artsen, audiometristen, logopediste en de oncologisch verpleegkundige. Naast jouw dagelijkse werkzaamheden op de polikliniek, signaleer je knelpunten in de werkprocessen en los je deze, in overleg met je collega senior en zorgmanager, op. Je geeft feedback, stimuleert, begeleidt en coacht collega's bij het oplossen van knelpunten en zorgvragen. Daarnaast help je ze ook bij de ontwikkeling van het proffesioneel handelen en geef je zo nodig funcionele aanwijzingen over aanpak en prioriteiten.

Jij bent degene, die de patiënten het eerst te woord staat, aan de telefoon of achter de balie. Je geeft voorlichting over bijvoorbeeld het hoe en waarom van een onderzoek, behandeling Daarvoor houd je zelf de vakliteratuur en je bijscholingen bij. Naast de patiënt doet ook de specialist een beroep op je. Wij hebben een grote dynamische polikliniek waar meerdere spreekuren tegelijk draaien. Je bent dagelijks met meerdere spreekuren tegelijk bezig (2-3 spreekuren per dag). Tot slot assisteer je regelmatig bij de patiëntverrichtingen. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van, allergie testen en het ondersteunen van de arts bij poliklinische en andere kleine verrichtingen.

1 sollicitatie
6 views
Bekijk vacature


22-06-2022 Haaglanden Medisch Centrum
Zorgmanager KNF, Slaapcentrum en Vaatlaboratorium

Zoals de titel van deze vacature al duidelijk maakt ben jij zorgmanager van 3 op zichzelf staande teams: De Klinische Neurofysiologie (KNF), het Slaapcentrum en het Vaatlaboratorium. Hieronder schetsen we kort deze leuke zelfstandige teams waar in ieder team bijbehorende sterk inhoudelijke specialisten en zorgprofessionals werkzaam zijn. Het betreft voornamelijk academisch en hbo geschoolde professionals. Het zijn tevens teams waar je als leidinggevende in basis meer in aanraking komt met (onderzoeks) apparatuur en software dan een reguliere verpleeg- of zorgafdeling.

Over het Slaapcentrum
Ons Slaapcentrum behoort tot het grootste in Europa en behandelt volwassenen en kinderen met slaap- en waakstoornissen. Daarbij wordt intensief gebruik gemaakt van zelf ontwikkelde software voor diagnostiek, gegevensopslag en patiënten routing. Het Slaapcentrum doet wetenschappelijk onderzoek waardoor voortdurend wordt gewerkt aan de verbetering van de diagnostiek en de behandeling van slaapstoornissen. De afdeling heeft een multidisciplinair team bestaande uit bijvoorbeeld neuro-somnologen, psychologen en knf-laboranten. Er wordt nauw samengewerkt met een aantal medisch specialisten zoals de neurologen.

Bekijk hier meer informatie over het Slaapcentrum.

Over KNF
De Klinische neurofysiologie en het Slaapcentrum zijn in HMC nauw verweven met elkaar en tevens onderdeel van het specialisme 'Neurologie'. Het KNF is een toonaangevend centrum in Nederland waar meer dan 4000 onderzoeken per jaar worden uitgevoerd. Op de KNF-afdeling worden alle voorkomende klinisch neurofysiologische onderzoeken verricht. Onze KNF-laboranten werken in de geplande en acute zorg o.a. op de IC, de OK en de Neurocare.

Over het Vaatlaboratorium
Op het Vaatlaboratorium doen we zelfstandig vaatonderzoek voor met name de vaatchirurgen, huisartsen, interne geneeskunde, dermatologie en cardiologie. De vaatlaboranten leiden aiossen, aniossen en co-assistenten vaatchirurgie en dermatologie in de praktijk, qua vaatonderzoek, op. Voor de interne geneeskunde en de vaatchirurgie zijn we een belangrijke partner betreft de shunt patiënten. Huisartsen vragen bij het Vaatlaboratorium direct vaatonderzoek aan zonder tussenkomst van een specialist.

Bekijk hier meer informatie over het Vaatlaboratorium.

Als leidinggevende word je opgenomen binnen het mooie team van zorgmanagers in het cluster Snijdend. Je profileert de afdeling zowel intern als extern. Jij weet als geen ander de sfeer positief te beïnvloeden en je medewerkers enthousiast te houden. Samen met het team optimaliseer en harmoniseer je de werkprocessen, zodat we de beste zorg aan onze patient kunnen blijven bieden. Je bent een communicatief sterke, stevige, en vernieuwende persoonlijkheid die in staat is met een oplossingsgerichte en weloverwogen aanpak zaken te realiseren.

Belangrijk om te noemen is dat wij een leidinggevende zoeken die sterk is in het aansturen, stimuleren en enthousiasmeren van hoogopgeleide vakinhoudelijke specialisten. Het betreft uitgekristalliseerde teams die een hoge mate van zelfstandigheid kennen maar uiteraard wel door jou meegenomen worden in de huidige en toekomstige plannen en koers.

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


22-06-2022 Haaglanden Medisch Centrum