Geautomatiseerd vacatures beheren op Gezondheidszorgbanen

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Gezondheidszorgbanen.

Laatste vacatures

ANIOS Cardiologie

De afdeling Cardiologie heeft 44 reguliere bedden, 8 Shortstay bedden, 10 Eerste Hart Hulp bedden en 8 CCU bedden en bevindt zich op HMC Westeinde. Naast de toestroom van acute patiënten via de SEH en Eerste Hart Hulp heeft de Cardiologie een breed spectrum aan verrichtingen: hartkatheterisaties, (biventriculaire) ICD en pacemakerimplantaties, PCI's, cardiale MRI- en CT-onderzoeken.

Je komt te werken in een team van rond de 15 A(N)IOS. We dragen als Cardiologen zorg voor een goede en veilige supervisie en begeleiding van onze ANIOS.

Tijdens dag-, avond- en nachtdiensten werk je als zaal, CCU- en poortarts voor het specialisme Cardiologie. De multiculturele patiëntenpopulatie in ons ziekenhuis wordt gekenmerkt door een breed spectrum aan vaak ernstige cardiovasculaire aandoeningen, waardoor je in korte tijd veel vakinhoudelijke bagage kunt verzamelen. Daarnaast ben je in de gelegenheid te participeren in het onderwijs van de opleidingsassistenten en krijg je loopbaancoaching.

Er is een hecht samenwerkingsverband met het LUMC in Leiden. De Cardiologen verzorgen perifere stages voor de opleiding Cardiologie van het LUMC en het HAGA ziekenhuis voor de duur van maximaal 1,5 jaar. We verzorgen daarnaast opleidingsstages voor de opleidingen Interne Geneeskunde, Sportgeneeskunde en SEH geneeskunde. De ANIOS doen mee in de onderwijscyclus, beoordelingscyclus, coaching naar opleidingsplekken. Meerdere van onze ANIOS zijn inmiddels doorgestroomd naar opleidingsplekken cardiologie, sportgeneeskunde, SEH, huisartsgeneeskunde, anesthesie en promotieplaatsen in het LUMC, Erasmus MC en elders in het land.

0 sollicitaties
0 views


30-01-2023 Haaglanden Medisch Centrum
Planner mamma carcinoom

Als planner binnen het borstkankertraject verzorg je voor alle locaties van HMC de planning van de onderzoeken en consulten met betrekking tot het mamma-proces en de daarbij behorende opname en behandeling. Je hebt er oog voor alle benodigde afspraken voor de patiënt goed en tijdig te plannen. In de planning houd je rekening met de wens van de patiënt en jouw collega zorgverleners.

De afspraken die vanuit het multidisciplinair overleg worden gemaakt, worden door jou verder uitgewerkt. Daarnaast beantwoord je de telefoon. In jouw rol is het belangrijk dat je een scherp oog hebt voor hospitality richting patiënten en collega's. Je bent duidelijk, helder maar vooral vriendelijk in je communicatie. En we vinden het prettig als je goed zelfstanding kunt werken en stressbestendig bent.

Kortom: Je bent ondersteunend aan het zorgproces qua administratie en logistiek vanaf het eerste telefonische contact tot en met de follow up.

Jouw werkomgeving
Het borstcentrum maakt onderdeel uit van meerdere specialismen binnen HMC. Als planner maak je straks deel uit van een leuk team waarin professionaliteit en empathie op de voorgrond staat. Uiteraard verwachten we ook dat je meedenkt en kan anticiperen binnen dit proces.

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


30-01-2023 Haaglanden Medisch Centrum
Teamleider zorgondersteuning, locatie Westeinde

De afdeling zorgondersteuning is verantwoordelijk voor de hotelmatige dienstverlening naar onze patiënten. Het gaat om zaken met betrekking tot eten en drinken voor onze patiënten maar ook de schoonmaak, de linnenvoorziening en ondersteuning van de verpleging met voorraadbeheer. Een optimale samenwerking tussen de teams bij de zorgondersteuning en de betrokken afdelingen is essentieel voor onze dienstverlening, om zodoende onze patiënten en gasten een zeer aangenaam en comfortabel verblijf te geven. Als teamleider heb jij hierbij een voorbeeldfunctie met een gastgerichte, positieve, proactieve houding die de afdeling presenteert en profileert binnen ons ziekenhuis. Jij bent dé persoon die een positieve bijdrage levert aan het gastvrijheidsniveau bij HMC en je weet de mensen daarin te enthousiasmeren en adequaat te begeleiden.

Als teamleider zorgondersteuning ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van de zorgondersteuners, de ontwikkeling van de teams en de individuele medewerker. Je geeft samen met je collega teamleiders operationeel leiding aan circa 120 zorgondersteuners. Je bent verantwoordelijk voor een sluitende planning en zorgt voor vervanging bij ziekte, bij storingen en problemen sta jij klaar om deze op te lossen. Daarnaast draag je zorg voor de begeleiding bij kort-verzuim en voer je jaargesprekken.
Je bent daarbij voor een aantal afdelingen specifiek verantwoordelijk voor alle werkprocessen van afdeling zorgondersteuning en de zorgondersteuners die op de desbetreffende afdelingen werken. Bij afwezigheid van de collega-teamleiders neem je ook hun afdelingen waar. Tevens onderhoud je contact met de verpleging om de dienstverlening van zorgondersteuning aan te laten sluiten bij de zorg aan de patiënten. Je zorgt daarbij voor een optimale bezetting en werkverdeling.

Voor de inhoud van het werk maar ook zeker op persoonlijk vlak is het van groot belang dat je exact weet wat er speelt en dat de medewerkers weten wat jij van hen verwacht. Jij coacht het team en je coördineert en begeleid de werkzaamheden dagelijks binnen een fijne en veilige werkomgeving. Jij staat voor de kwaliteit van het werk dat geleverd wordt, nu en in de (nabije) toekomst. Je geeft hierover gevraagd en ongevraagd advies aan de afdelingsmanager eten en drinken, die tevens jouw leidinggevende is. Je standplaats is onze locatie HMC Westeinde maar je bent ook inzetbaar op onze locaties HMC Antoniushove en HMC Bronovo.

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature


30-01-2023 Haaglanden Medisch Centrum
Klinisch Patholoog

HMC is een topklinisch ziekenhuis waarin veel oncologische zorg wordt verricht. De organisatorische eenheid (OE) Pathologie bestaat uit zes pathologen en verricht vooral diagnostiek voor het ziekenhuis en een aantal ZBC's in de regio. Het laboratorium is gevestigd op locatie HMC Westeinde in het centrum van Den Haag en heeft een satelliet op locatie HMC Antoniushove in Leidschendam, op deze werkplek werk je digitaal. De OE Pathologie verzorgt de B-opleiding pathologie binnen de Leidse OOR en leidt ook regelmatig co-assistenten op. Er is intensieve samenwerking met het LUMC op diverse vakgebieden waaronder moleculaire diagnostiek. De vakgroep zal in de komende jaren gaan fuseren met de vakgroep pathologie van het Haga Ziekenhuis.

0 sollicitaties
6 views
Bekijk vacature


30-01-2023 Haaglanden Medisch Centrum
Poliklinisch consulente IVF

Als poliklinisch consulente IVF-kliniek ben jij onze 'doorpakker' en ben verantwoordelijk voor de voorbereiding en ondersteuning van de diverse spreekuren. Je houdt je onder meer bezig met:

  • ontvangen van de patiënten en hen bijstaat tijdens hun aanwezigheid op de polikliniek;
  • voorbereiden van patiënten voor op het onderzoek;
  • verrichten van venapuncties;
  • ondersteuning bieden bij medische handelingen op de polikliniek en zorgen voor de juiste nazorg, uitleg en administratieve afdeling in het elektronisch EPD;
  • voeren van intakegesprekken en geven van prikinstructies bij hormoonbehandelingen;
  • telefonisch aanspreekbaar zijn voor vragen van patiënten en maken van afspraken.

Kortom: een betekenisvolle en bijzondere baan in een nieuw gestart centrum. Kom jij ons team tijdelijk versterken?

2 sollicitaties
4 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
1 view

1 sollicitatie
7 views


27-01-2023 Gynaecologie poli (HFD)