Logo Jobsrepublic

Geautomatiseerd vacatures beheren op Gemeentebanen

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Gemeentebanen.

Laatste vacatures

Juridisch Adviseur Grondzaken

Juridisch Adviseur Grondzaken

(Juridisch adviseur grondzaken - 36 uur - schaal 11, max. € 4.859 - tijdelijk met optie tot vast dienstverband)

Ben je commercieel ingesteld en een stevige onderhandelaar? Cluster Grond- en Vastgoedzaken bij Gemeente Haarlemmermeer, te Hoofddorp, is op zoek naar een juridisch adviseur grondzaken. Je houdt je bezig met de uitgifte van (commerciële) gronden en hebt een heldere visie op het grondbeleid.

Jouw rol als juridisch adviseur grondzaken

Beschikking over grond is één van de sturingsmiddelen die de gemeente heeft om haar ambities in projecten en ruimtelijke ontwikkelingen te bevorderen. Dit houdt in dat wij meewerken aan het realiseren van ruimtelijke visies en voor de gemeente bedrijfseconomisch en maatschappelijk rendement willen behalen door te ondernemen met grond.

Als juridisch adviseur heb je een heldere visie op grondbeleid. Je weet waar je over praat als het gaat om verkopen van onroerend goed. Voor jou is het een uitdaging om zo veel mogelijk rendement te halen uit het ondernemen met grond. Je bent een allround adviseur, commercieel gedreven en je bent een kei in onderhandelen op het gebied van grondtransacties (o.a. bedrijventerreinen) en privaatrechtelijke overeenkomsten. De nadruk van je werkzaamheden ligt op de uitgifte van (commerciële) gronden.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • Het opstellen van anterieure en koopovereenkomsten;
 • Verkoop van percelen grond/bloot eigendom percelen grond;
 • Uitgifte in erfpacht;
 • Vestigen van opstalrechten;
 • Vestigen van erfdienstbaarheden;
 • (Mede) vormgeven aan het uitgiftebeleid.

Waar ga je werken?

Team Grondzaken van Cluster Grond- en Vastgoedzaken bestaat uit planeconomen, projectadviseurs op het gebied van samenwerkingsconstructies en contractvorming en uitgifte juristen (circa 16FTE). Het team is verantwoordelijk voor strategische beleidsontwikkeling op de eigen terreinen. Hiertoe behoort het opstellen en regelmatig actualiseren van diverse beleidsnota's en verordeningen, zoals bijvoorbeeld de Grondprijzennota. Daarnaast geeft het team vakinhoudelijk en projectadvies over alle vormen van grondontwikkeling binnen de gemeentelijke organisatie. Het team draagt zorg voor een professionele uitvoering van alle grondtransacties (koop en verkoop), uitgifte in erfpacht en vestiging van zakelijke rechten. Dit alles is gericht op de realisatie van ruimtelijke, economische en maatschappelijke doelen.

Wat neem je mee?

Als juridisch adviseur grondzaken begrijp je zowel de private- als de publieke sector en heb je een heldere en bondige schrijfstijl. Je bent commercieel ingesteld, een stevige onderhandelaar en scherp in de analyse, waardoor jouw adviezen de nodige impact hebben. Je bent een teamplayer, hebt een klant- en servicegerichte instelling, bent onafhankelijk, integer en beschikt over politieke en omgevingssensitiviteit.

Naast de competenties die hierboven vermeld staan, vinden wij het belangrijk dat je:

 • Een afgeronde universitaire opleiding hebt op het gebied van Rechten of gelijkwaardig;
 • Ruime ervaring hebt als (senior) juridisch adviseur grondzaken binnen de vastgoedsector (project verkoop);
 • De organisatie goed vertegenwoordigt wanneer er samengewerkt wordt met externe partijen;
 • Bekend bent met verschillende vormen van (samenwerkings)overeenkomsten;
 • Bij voorkeur goed bekend bent met erfpacht.

Wat wij bieden

 • Een salaris op basis van schaal 11 afhankelijk van jouw kennis en ervaring. Schaal 11 bedraagt minimaal € 4.490,- en maximaal € 5.984,- op basis van een 36-urige werkweek;
 • Een aanstelling voor de duur van één jaar met de intentie om een vaste dienstverband aan te bieden;
 • De mogelijkheid om 36 uur te werken in 4 x 9 uur, waardoor je wekelijks een vrije dag hebt;
 • Individueel Keuze Budget van 17,05% van je bruto jaarsalaris die je zelf beheert om bijvoorbeeld te laten uitbetalen of extra vakantiedagen mee te kopen;
 • Om je werk te kunnen verrichten wordt een laptop en mobiele telefoon ter beschikking gesteld;
 • Werkomgeving waarin talenten maximaal worden ontplooid en waar je jouw ambities kunt waarmaken;
 • Doorgroei- en opleidingsmogelijkheden.

Solliciteren?

Herken jij jezelf in de bovenstaande omschrijving? Wij ontvangen graag jouw reactie met een actueel cv en motivatiebrief waarin je aangeeft wat jouw focus is en wat jou inspireert in deze functie. Je kunt uiterlijk reageren tot 8 maart 2019. Wij nemen alleen sollicitaties in behandeling die wij via www.werkenbijhaarlemmermeer.nl ontvangen.

Voor inhoudelijke informatie over de functie kan je gerust contact opnemen met Marjo Koopman (Teammanager Grondzaken) via (023) 567 42 03 of via Marjo.Koopman@haarlemmermeer.nl

Gemeentebanen

1 sollicitatie

16 views


15-02-2019 Gemeente Haarlemmermeer


Regisseur Beheer Openbare Ruimte

Wil jij bijdragen aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van Haarlem en de regio? Ben je een verbinder die graag het gesprek aangaat met verschillende openbare ruimtegebruikers? Kun jij als geen ander helder adviseren over beheer en afwegingen maken tussen enerzijds de dagelijks beheercontracten en anderzijds de vragen en belangen vanuit de gebruikers van de openbare ruimte? Heb je ervaring met dagelijks beheer in de openbare ruimte en met het werken externe partijen die op basis van contracten de openbare ruimte onderhouden? Lees dan verder!

Wat ga je doen?
Haarlem en Zandvoort groeien de komende jaren met duizenden woningen. Wij zien dit als een kans de stad duurzamer, leefbaarder en beter bereikbaar te maken. Hier maken wij ons als afdeling op dagelijkse basis hard voor. Door de schaarse ruimte en de verscheidenheid aan claims, is dit een gigantische uitdaging. Hier kunnen we jouw hulp bij gebruiken!

Binnen de afdeling werk je samen met 13 collega beheerders. Hiervan zijn er 3 buiten actief, zijn er 2 beheerders die deelnemen in groot- en vervangingsonderhoud projecten om daar de kennis van beheer te borgen. Daarnaast zijn er 5 beheerders die werken voor een gebied en daar bezig zijn met afstemming van gebiedsgerichte vragen vanuit wijkraden, bewoners en voor evenementen op het onderhoud (beheer) van de stad. Er zijn 3 collega's actief om de dagelijks onderhoudscontracten op operationeel niveau te managen en vormen de verbinding tussen gebied en de contractpartners. Wij zijn nu op zoek naar een beheerder gebied en contractbeheerder.

Als contractbeheerder ben je verantwoordelijk voor:

 • Een goed en verantwoord beheer van de openbare ruimte van Haarlem en Zandvoort. Dit doe je door de op operationeel niveau in gesprek met de onderhoudspartner zo efficiënt mogelijk het onderhoud te laten uitvoeren voor de jouw toegewezen domeinen (zoals groen & spelen, openbare verlichting, riolering). Hiervoor werk je binnen de gemeente samen met de procesmanager en een technisch adviseur die ook verantwoordelijk zijn voor het domein. • Het afwegen van vragen over kleine aanpassingen in de openbare ruimte waarbij het contract een belangrijk kader is waarbinnen de aanpassing moet passen. • Advisering over beheer bij veranderingen in beleid. Je zorgt dat het beheeraspect aan de voorkant betrokken wordt zodat tijdens uitvoering geen ongewenste situaties gaan ontstaan in samenwerking met onze externe partners.

Als beheerder gebied ben je verantwoordelijk voor:

 • De leefbaarheid en bereikbaarheid van Haarlem en Zandvoort. Dit doe je door afwegingen te maken tussen bewonersinitiatieven, gebiedsvraagstukken en de beheeraspecten. Hiervoor werk je binnen de gemeente samen met de contractbeheerder en de beheerder in projecten en daarnaast met mensen van de afdeling handhaving en veiligheid. • Advisering over beheer bij evenementen, bij burgerinitiatieven en bij veranderingen in beleid. Je zorgt, samen met de beheerder projecten, dat het beheeraspect aan de voorkant betrokken wordt zodat tijdens uitvoering geen ongewenste situaties gaan ontstaan. • Adviseren over vergunningen, waaronder kapaanvragen.

Gemeentebanen

2 sollicitaties

33 views

RegioFlexWerk

2 sollicitaties

11 views

Bekijk vacature

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


15-02-2019 Gemeente Haarlem


(Senior) Contractmanager Sociaal Domein Fryslan

Jij bent een WO professional die de volgende kwaliteiten meebrengt:

 • Je beschikt over WO werk- en denkniveau;
 • Je hebt relevante en actuele kennis van het Sociaal Domein;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het uitvoeren van aanbestedingstrajecten;
 • Je hebt geen 9 tot 5 mentaliteit en voelt aan wanneer extra inzet nodig is;
 • Je hebt relevante werkervaring in de gemeentelijke omgeving;
 • Je bent rolbewust;
 • Je bent politiek sensitief.

Persoonlijke kenmerken en competenties

 • Je beschikt over een flinke dosis overtuigingskracht en weet daarmee anderen voor je eigen ideeën te winnen;
 • Je ziet kansen en handelt er naar;
 • Je draagt ideeën aan, komt met oorspronkelijke oplossingen en weet deze te vertalen in concrete werkwijzen;
 • Je bent een stevige gesprekspartner en communicatief vaardig;
 • Je kan veranderingen doorvoeren en draagvlak creëren;
 • Je maakt je zaken snel eigen;
 • Je kan onder tijdsdruk goed presteren;
 • Je bent een verbinder.

Gemeentebanen

3 sollicitaties

19 views


14-02-2019 Gemeente Leeuwarden


Beheerder Openbare Ruimte

In deze dynamische tijd met o.a. een veranderende kijk op overheidstaken is het dé uitdaging om de openbare ruimte leefbaar en veilig te houden. Een opgave die vraagt om een nieuwe kijk op beheer: prestatiegericht, integraal, risicogestuurd en op basis van data en mét impact. Je beheert de stad met kennis van het verleden, hart voor het heden en oog voor de toekomst. Vanuit de overtuiging dat de fysieke en sociale leefomgeving nauw met elkaar verbonden zijn, zorg je samen met de stad voor een waardevolle leefomgeving voor stad, wijk en buurt.

Je bent een onderdeel van een team dat aan de lat staat om gezamenlijk te komen tot een integraal afgewogen programma. Je neemt hiervoor deel aan de programmatafel alwaar alle wensen gemeentebreed op gebied van technische, leefbaarheids-, én sociale aspecten gewogen, geprioriteerd en geprogrammeerd worden. Hierbij ben jij o.a. verantwoordelijk voor het product schoon. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe verdeling van de producten over de verschillende beheerders. Naast schoon zal er een of meerdere andere producten (binnen het thema klimaatadaptie) onder jouw beheer komen te vallen en vragen we je andere beheerders te vervangen/ondersteunen als het werk daarom vraagt. Je komt een in groepje van betrokken, collegiale beheerders met hart voor en kennis van de stad, die openstaan voor de verandering om ook buiten de techniek te denken.

Kerntaken:

 • Opstellen van beheerplannen en onderhoudsprogramma's voor de werkgebieden voor dagelijks-, kort cyclisch- en langcyclisch beheer
 • Inspecties initiëren en resultaten vertalen naar de onderhoudsprogramma's
 • Voortgang monitoren en onderhoudsprogramma's verantwoorden (budgetverantwoording in de P&C cyclus)
 • Uitvoering op onderhoudsprogramma's initiëren (conceptopdrachten opstellen waarmee de uitvoering kan worden opgestart)
 • Participeren in regionale en landelijke samenwerkingsverbanden
 • Beheerdata en beheersysteem op orde houden

Gemeentebanen

2 sollicitaties

46 views


14-02-2019 Gemeente Tilburg


Expert op het gebied van Riolering en Water (36 uur)

De gemeente Den Helder staat voor grote uitdagingen 'in het ruimtelijke domein' de komende jaren; Programma Gebiedsgerichte aanpak, operationaliseren van ons Perspectief openbare ruimte, invoering Omgevingswet, duurzaamheid en energietransitie.

Je bent verantwoordelijk voor rioleringen & waterareaal en zorg je voor de duurzame instandhouding van deze kapitaalgoederen. Je ziet er op toe dat deze middelen doelmatig worden ingezet. Je doet mee in de P&C cyclus en zorgt voor toelichting op vragen vanuit de politiek of pers.

Je bent opdrachtgever voor onderhoudswerkzaamheden en adviseert bij integrale projecten. In deze projecten voer jij niet alleen een beleidstoets uit, maar inspireer jij ook anderen om tot mooie toekomstgerichte oplossingen te komen.

Je bent geïnteresseerd in de andere beheervelden, zoals groen, verkeer en openbare verlichting. Je neemt het voortouw om, in samenwerking met collega beleidsmedewerkers integraal te adviseren op complexe vraagstukken over de openbare ruimte. Actuele voorbeelden zijn o.a. het gebiedsgericht werken en de implementatie van de omgevingswet.

Taken en verantwoordelijkheden
Als expert op het gebied van riolering en water ben je verantwoordelijk voor onderstaande taken.
Je ontwikkelt samen met collega's een toekomstvisie op het gebied van riolering en water. Daarbij adviseer je collega's en bestuur.
Je gaat aan de slag met het actualiseren en uitvoeren van het 'Gemeentelijk Rioleringsplan' en het 'Basis Rioleringsplan' en het invoeren van de regelgeving. Dit doe je samen met de technisch beheerder;
Je adviseert over waterhuishoudkundige plannen voor o.a. nieuwbouw- en grootschalige herinrichtingsprojecten en je neemt deel aan het samenwerkingsverband met regiogemeenten, HHNK en PWN.
Ook treed je op als projectleider en/of projectmedewerker voor samenwerkingsprojecten;

Wij vragen
Voor deze veelzijdige functie zoeken wij een deskundige op het gebied van riolering en water. Je bent een echte teamspeler en bruggenbouwer. Heb jij een afgeronde HBO opleiding (civiele techniek) en dit aangevuld met de basisopleiding: 'riolering van de wateropleiding'? Heb jij minimaal 5 jaar ervaring en ben jij in staat om zaken integraal vanuit strategisch perspectief te bekijken? Heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen?

Innovatie, het verder brengen van ideeën in de organisatie, het creëren van draagvlak en het werken vanuit bewonersbetrokkenheid doe je van nature.

Wij bieden
Een zeer gevarieerde functie, met veel in- en externe contacten en een prima werksfeer. Afhankelijk van je opleiding en ervaring bieden we je een salaris van minimaal € 2.591,00 (aanloopschaal 9) tot maximaal € 4.225,00 (functieschaal 10) bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Naast genoemd bruto maandsalaris ontvang je 17,05% van jouw salaris in de vorm van een individueel keuzebudget waarmee je een deel van jouw arbeidsvoorwaarden naar eigen wens kunt inrichten. Verder biedt de gemeente naast een aantrekkelijk werkklimaat met aandacht voor loopbaanontwikkeling, de gebruikelijke secundaire arbeidsvoorwaarden conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling (CAR) en Uitwerkingsovereenkomst (UWO). Aanstelling vindt plaats voor een jaar met de intentie tot een vaste aanstelling.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Informatie
Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met Juliette Hulzebos, Teamleider Ingenieursbureau / Beheer en Openbare Ruimte, telefoon (06- 24239811) of per e-mail: j.hulzebos@denhelder.nl

Solliciteren
Sollicitern kan tot 1 maart 2019.

Gemeentebanen

2 sollicitaties

0 views

Werken in Noord-Holland Noord

2 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


14-02-2019 Stadsbeheer