Logo Jobsrepublic

Geautomatiseerd vacatures beheren op Gemeentebanen

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Gemeentebanen.

Laatste vacatures

Senior medewerker ontwikkeling Jeugd

De samenwerkende gemeenten op het gebied van de Jeugdzorg binnen Haaglanden (de H10-gemeenten) hebben besloten het jeugdzorgstelsel per 1 januari 2020 te wijzigen naar resultaatsturing. Dit met als doel zowel de dienstverlening aan de cliënten te verbeteren als meer grip te krijgen op de kostenontwikkeling en -beheersing in de jeugdzorg. Om dit traject tot een succes te maken werken de H10 gemeenten intensief samen in de verschillende fasen van het traject. Dit heeft geleid tot een door de raden vastgestelde regionale inkoopstrategie die als basis dient voor de regionale aanbesteding die op korte termijn zal starten.

In deze functie als Senior Medewerker Jeugd vertegenwoordig jij de gemeente Westland in de H10-samenwerking. Jij bent onze man of vrouw in de regio. Je richt je op de regionale beleidsontwikkeling en de vertaling hiervan naar het Westland. Hierbij werk je intensief samen met de gemeentelijke "projectleider implementatie resultaatsturing jeugd". In de beleidsontwikkeling zijn het Sociaal Kernteam Westland (SKT) en de gemeentelijke clusters Beleid, Dienstverlening en Bedrijfsvoering belangrijke partijen. Daarnaast werk je in co-creatie met de partners in het jeugd- en Wmo-domein. Je werkt in een politiek bestuurlijke omgeving. Derhalve stem in je in deze functie voortdurend af met College en Raad niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Ook draag je bij de P&C-produkten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting. Naast de beleidsontwikkeling voor het nieuwe jeugdzorgstelsel heb je in deze de functie de focus op de reductie van de kosten in de jeugdzorg; op het korte termijn realiseren van Quickwins vooruitlopend op het nieuwe stelsel. Deze "ombuiging" is noodzakelijk om de zorg zonder plafonds betaalbaar te houden.

Gemeentebanen

1 sollicitatie

136 views


07-12-2018 Gemeente Westland


Vakman Groen

Vakman Groen (afdeling Uitvoering & Service)

Functie voor 36 uur per week

Een groene stad met Lef! De titel van het coalitieakkoord (2018-2022) geeft aan waar wij als gemeente Alphen aan den Rijn voor gaan. Met onze collega's werken wij continue aan het leveren en verbeteren van onze toonaangevende dienstverlening. Wij streven ernaar een wendbare organisatie te zijn en in te spelen op de snelle (maatschappelijke) ontwikkelingen van buiten. Kortom, wij zijn een wendbare Organisatie voor en door mensen, waar het leuk werken is.

Het werk van de afdeling Uitvoering & Service is direct zichtbaar voor de inwoners. Denk maar aan de inzameling van huisvuil, het afhandelen van meldingen, het onderhoud van het groen en de gladheidsbestrijding. De afdeling bestaat uit 120 enthousiaste medewerkers met het hart op de tong èn hart voor de Alphense zaak.

Wat ga je doen?

Je bent onderdeel van het team Schoon en Groen. De Gemeente Alphen aan den Rijn streeft naar de integratie van de taken van schoon en groen in integrale teams. De werkzaamheden van deze teams vullen elkaar aan waarbij de samenwerking wordt vergroot. De teams richten zich op het onderhoud en beheer van de openbare ruimte volgens een vastgesteld beeldbestek. Onder onderhoud van groen wordt verstaan de werkzaamheden in het openbaar groen, zoals schoffelen, snoeien en inboeten van diverse soorten planten en bomen. Je voert tevens controles uit op de kwaliteit en stand van zaken in het openbaar groen. Voor zover van toepassing verstrek je informatie aan gebruikers of burgers. Bij de uitoefening van deze taak behoort ook het bedienen van gereedschappen, machines en andere apparatuur alsmede het verrichten van klein onderhoud hieraan. De werkzaamheden van schoon richten zich op het schoonhouden van de gemeente.

Dit alles doe je binnen een team gemotiveerde collega's, waarvan een deel medewerkers zijn met een beperking, werkzaam vanuit het leer- werkbedrijf van de Gemeente Alphen aan den Rijn, Rijnvicus.

Verder neem je deel aan de gladheidsbestrijding.

Wie ben jij?

Je bent iemand die van aanpakken houdt en het leuk vindt om samen met collega's in teamverband het openbaar groen in de gemeente te onderhouden. De volgende competenties zijn belangrijk voor deze functie: samenwerken, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Daarnaast zijn inzet en motivatie belangrijke voorwaarden. Je bezit een VMBO werk- en denkniveau met een groene achtergrond. Kennis van (openbaar) groenonderhoud en minimaal twee jaar aantoonbare werkervaring in een soortgelijke functie is een voorwaarde. Ook moet je in het bezit zijn van rijbewijs B (E achter B is een pré). Een Vakman Groen verricht voornamelijk fysiek werk in de buitenlucht. Tot slot ben je bereid om buiten de normale werktijden werkzaamheden te verrichten.

Wat bieden wij?

Vakman groen is een boeiende functie in een dynamische omgeving, waarin je werkt met gedreven collega's. De functie is gewaardeerd in schaal 5, maximaal € 2.599,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek. Het betreft de HR21-normfunctie Medewerker technische uitvoering III. Aan deze functie is een inconveniëntentoelage voor vuil werk toegekend. Verder bieden wij goede flexibele secundaire arbeidsvoorwaarden in een ambitieuze en informele organisatie. Kijk voor meer informatie over ons op www.alphenaandenrijn.nl.

Meer weten?

Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Jan Visser, teamleider Groen van de afdeling Uitvoering & Service (0172-464829).

Interesse?

Als je wilt solliciteren, schrijf dan een brief met CV waarin je goed motiveert waarom jij de meest geschikte kandidaat voor deze vacature bent. Solliciteren kan tot en met 7 januari 2019 online via Werken in het Westen o.v.v vacaturenummer 18-76.

Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Gemeentebanen

1 sollicitatie

59 views


07-12-2018 Gemeente Alphen aan den Rijn


Beleidsmedewerker wonen

Als beleidsmedewerker Wonen lever je een bijdrage aan de gemeentelijke Woonvisie en beleid op het gebied van "wonen en zorg". Je vertaalt de Woonvisie en visie op "wonen en zorg" naar concrete projecten. Daarnaast lever je ook een belangrijke bijdrage aan de prestatie afspraken. Je maakt analyses ten behoeve van beleidsmonitoring. Je werkt intensief samen met woningcorporaties, projectontwikkelaars, gemeentelijke projectleiders en andere beleidsdisciplines. Je voelt je prettig in het krachtenveld markt/sociale woonprestatie. Het onderhandelen zit je in het bloed en de politieke insteek spreekt je aan. Je hebt directe contacten met de betrokken wethouders en het opstellen van collegenota's en raadsvoorstellen gaat je vlot af. Je treedt als contactpersoon op voor de in de gemeente Westland werkzame woningcorporaties.

Gemeentebanen

3 sollicitaties

70 views


07-12-2018 Gemeente Westland


Medewerker Ontwikkeling Resultaatsturing Wmo

De gemeente Westland voert per 2019 resultaatsturing in voor de Wmo. De implementatie daarvan is inmiddels volle gang en vraagt extra inspanningen van beleid. Daarom zijn wij op korte termijn zoek naar een ervaren beleidsmedewerker Wmo om onze beleidsgroep Wmo/Zelfredzaamheid te versterken.

Gemeentebanen

2 sollicitaties

59 views


07-12-2018 Gemeente Westland


Projectmanagers

De stad Utrecht bruist van het talent en is de snelst groeiende stad van Nederland, in een economisch zeer aantrekkelijke regio. In Utrecht zetten we de kans en de uitdaging die de groei biedt in om op alle fronten een nog betere stad te worden. Dat zorgt voor nieuwe vraagstukken op het gebied van onder andere bereikbaarheid, mobiliteit, veiligheid, energietransitie, maatschappelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en recreatie. Als projectmanager lever jij een belangrijke bijdrage aan de oplossing van deze vraagstukken.

Dit is je werk
Als projectmanager bij het projectmanagementbureau (PMB) geef je leiding aan uiteenlopende projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, maatschappelijke vraagstukken of het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen passend bij de vraag van morgen. Je werkt als projectmanager voor opdrachtgevers van verschillende afdelingen of sectoren binnen de gemeente. Je bent verantwoordelijk voor het gericht aansturen van het proces om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Hiervoor breng je verschillende partijen (private partijen, diverse gemeentelijke disciplines, hogere overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners) op inspirerende wijze bij elkaar.

Taken:

 • voorbereiden en inrichten van het programma/project;
 • formuleren van de opdracht;
 • zorg dragen voor kwaliteit, kwantiteit en samenwerking in het projectteam;
 • opstellen van plan i.s.m. het beoogd team inclusief benodigde middelen (tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie, risicomanagement, communicatie);
 • voorbereiden en begeleiden van besluitvorming door College en Raad;
 • managen van de omgeving en realisatie;
 • sturen op krachtenveld;
 • opleveren van de resultaten.

Wij zoeken projectmanagers op diverse niveaus:

Medior projectmanager;

De projecten waar jij op ingezet wordt zijn op tactisch niveau en/of beleidsontwikkeling en/of innovatief van aard en veelal gemeente overstijgend en in samenwerking met externe partijen en organisaties. De besluitvormingsprocedures m.b.t. het projectresultaat zijn complex. Jij geeft functioneel leiding aan het projectteam. Het aandachtsgebied voor de medior projectmanagers ligt veelal op ruimtelijke ontwikkeling.

Senior projectmanager;

De complexe projecten waar jij op ingezet wordt zijn strategisch/richtinggevend en innovatief van aard en altijd gemeente overstijgend. De besluitvormingsprocedures m.b.t. het projectresultaat zijn zeer complex. Soms word je ook gevraagd voor vraagstukken die juist om programmamanagement of procesregie vragen. Jij geeft functioneel leiding aan het projectteam.

Ben jij benieuwd hoe de projectmanagers van PMB hun functie ervaren? Ze vertellen jou graag meer over het werk en de opdrachten op 18 december van 15.00 tot 19.00 uur (030-286 4944)

Dit is jouw werkplek

Het projectmanagementbureau (PMB) verzorgt project- en programmamanagement, organisatieadvies, interim-management, planningsadvies, allround- en projectondersteuning en leanmanagement. PMB werkt in opdracht van de

gemeentelijke organisatieonderdelen. We zijn geworteld in de gemeente en betrokken bij de samenleving. Onze medewerkers kennen de gemeentelijke organisatie, maar ook het netwerk om de gemeente heen. Zij delen een voorliefde voor resultaten, projecten en de stad Utrecht.

Onze 160 professionals/collega's zijn bepalend voor de kwaliteit en mede daarom zijn wij zuinig op onze medewerkers. Maar naast het belang van de kwaliteit van het werk, willen wij ook dat iedereen voldoende plezier en uitdaging heeft in het werken bij PMB.

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:

 • Je komt te werken in een dynamisch team van professionals. Onderling contact en kennisoverdracht met projectmanagers en de andere PMB-vakdisciplines wordt gestimuleerd.
 • Een uitgebreid opleidingstraject en volop mogelijkheden om door te groeien naar moeilijkere, steeds complexere projecten, waarbij er rekening wordt gehouden met je interesse gebieden en ambities.
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 3685 en € 5984 op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik dan hier.

Dit vragen we van je

Projectmatig werken is je tweede natuur en je gaat voor concrete resultaten in de stad en voor de organisatie. Met je stevige persoonlijkheid en flair, ben je een betrouwbare en vasthoudende partner die draagvlak en kansen creëert. Je bereikt je doel, maar verliest niet de verbinding.

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van en inzicht in het functioneren van de gemeentelijke organisatie in haar omgeving en kent de politiek-bestuurlijke context.
 • Je beschikt als medior projectmanager minstens over 5 jaar relevante werkervaring als projectmanager. Ervaringen binnen het ruimtelijke domein is een pre.
 • Je beschikt als senior projectmanager minstens 10 jaar ervaring als projectmanager en je bent in staat complexe projecten te leiden.
 • Je bouwt aan netwerken.
 • Je werkt actief aan persoonlijke groei en zorgt voor feedback in je werk.
 • Je bent flexibel en pragmatisch en je kunt gemakkelijk schakelen in stijl en niveau.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Projectmanager aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct maar uiterlijk 30 december Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Jessica Offenberg, Senior Projectmanager 030-286 4944. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Linda ter Horst, Recruiter, 06-18528444.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. De eerste ronde gesprekken vindt plaats in week 4-5. Wij behouden ons het recht voor om de vacature eerder te sluiten bij voldoende geschikte reacties.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Gemeentebanen

3 sollicitaties

220 views


07-12-2018 Gemeente Utrecht