Logo Facebook

Geautomatiseerd vacatures beheren op Facebook

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Facebook.

Laatste vacatures

AIOS Radiologie

De opleiding Radiologie duurt vijf jaar, waarvan in onze OOR ten minste achttien maanden in uitwisseling plaatsvindt binnen het cluster naar respectievelijk het academisch of perifeer ziekenhuis. De drie clusterpartners overleggen frequent en intensief over de opleiding. Je wordt opgeleid tot een deskundige radioloog die in ruime mate voldoet aan de vakcompetenties zoals vastgesteld in het landelijk opleidingsplan radiologie.

De opleiding in ons opleidingscluster onderscheidt zich door de ruimte die wij bieden om samen met de opleiders een eigen koers en voorkeuren te bepalen, zodat jouw talenten optimaal ontplooid kunnen worden. Naast inhoudelijke differentiatie kan daarbij gedacht worden aan de keuze van een profiel onderwijs, management of wetenschap. Een radioloog die de opleiding in ons opleidingscluster heeft voltooid, heeft een passie voor patiëntenzorg en weet collega's te inspireren en te enthousiasmeren. Je hebt een eigen visie ontwikkeld op het specialisme, zodat je als een goede professional de toekomst tegemoet kan zien. Je zult in de toekomst in brede zin een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied.

Facebook

0 sollicitaties

0 views


20-06-2018 Radboudumc


PhD candidate 'Qualitative evaluation of surgical innovations'

The PhD project will be part of a five-year project on 'early evaluation of surgical innovations using an integrated approach" (SURGE), funded by NWO (Vici grant Rovers). The project aims to establish novel and comprehensive methodology to evaluate the value of surgical innovations as from a very early stage.

The candidate will perform an interactive evaluation, which is a deliberative process based on in-depth interviews, aimed at shaping a shared view on what are desirable and viable scenario's regarding a new technology, including the conditions under which a technology could be considered to add value and what are appropriate outcome measures that constitute this added value. The candidate will also generate and disseminate guidance on how to integrate and apply the new and improved methodologies to all relevant stakeholders, including other researchers, policy makers, regulatory authorities, payers, physicians, and patients.

The major challenge of SURGE is to integrate the different methods and bridge the perspectives of persons working in surgery, epidemiology, health technology assessment, industry, and policy to make beyond state-of-the-art progress.

Facebook

0 sollicitaties

0 views


11-06-2018 Radboudumc


PhD candidate 'Model based evaluation of surgical innovations'

The PhD project will be part of a five-year project on 'early evaluation of surgical innovations using an integrated approach" (SURGE), funded by NWO (Vici grant Rovers). The project aims to establish novel and comprehensive methodology to evaluate the value of surgical innovations throughout all stages of development.

The candidate will develop and validate new methodologies for early health-economic evaluation of surgical innovations. That is, the candidate will explore the feasibility and usefulness of the headroom approach and other modelling approaches (including options to take into account learning curve associated morbidity and costs) for prioritizing surgical innovations and adapt them where needed. The candidate will also develop individualized health-economic models by considering the risks, benefits, needs, preferences, and values of individual patients.

The major challenge of SURGE is to integrate the different methods and reconcile the multiple perspectives found in surgery, epidemiology, health technology assessment, industrial partners, and policy to make beyond state-of-the-art progress. This requires a combination of extensive knowledge, technical skills, and excellent relationships with many different experts.

Facebook

0 sollicitaties

0 views


11-06-2018 Radboudumc


3 PhD candidates 'Development and validation of clinical decision support for cancer pathways'

Computerized decision support systems (CDSSs) are information technology-based software that provide health professionals with actionable, patient-specific recommendations or guidelines for disease diagnosis, treatment, and management at the point-of-care. These messages are intelligently filtered to enhance the health and clinical care of patients. CDSSs may be integrated with patient electronic health records (EHRs) and evidence-based knowledge.

The project centers around the creation of a multidisciplinary breast/lung/prostate oncology-dashboard, using this filtering software to present the useful multidisciplinary information in one glance and offering guidance in subsequent treatment decisions. The phase of the disease episode, the physician and the patient will also influence the necessity of information. Defining the necessary information at each step, to prevent the overload of information is a challenge. And moreover, is the information presented useful, used and to what extend does it add to the decision process.

The general idea of the project is, based on patient and physician based feedback loops, and carefully curated patient data sets, with high quality annotations, made according to the detailed requirements of the software tools that will be concurrently developed by the project partners during the collaboration. This is a multi-disciplinary project, embedded in the department of Radiology and Nuclear Medicine, together with Urology, Medical Oncology and Pulmonology. Partners in the project include Siemens Healthineers, Fraunhofer MEVIS and several other topclinical hospitals around the World.

We are looking for three candidates MDs (Medicine or Technical medicine) to join our team to spend three years on development of Clinical Decision Support applications for the respective Breast-, Lung- and Prostate cancer pathways. MDs applying for this job and wishing to become radiologist can also be evaluated for a position as a resident at the Department of Radiology and Nuclear Medicine after this research period of three years.

Tasks and responsibilities
Task include: monitoring of multidisciplinary team meetings to document influencing factors and provide input for the technical partners developing the system. Actual implementation of the (prototypes of) the developed clinical decision support system, and validation of their use. Data analysis and reporting in scientific journals, finishing with a PhD thesis.

Facebook

0 sollicitaties

0 views


11-06-2018 Radboudumc


Adviseur Medische Technologie

De adviseur medische technologie is het aanspreekpunt voor afdelingen, bedrijven en interne diensten op het gebied van medische technologie. Je geeft proactief advies over investeringen en vernieuwingen ten aanzien van medische technologie, onderhoudt contacten met afdelingen en weet wat er speelt op het gebied van medische technologie.

Als adviseur draag je kennis over middels het geven van presentaties en trainingen en neem je deel aan multidisciplinaire projecten waarbij je als projectleider kan optreden. Je ondersteunt je de gebruiker en het management bij de verwerving, introductie en gebruik van medische technologie met als doel een doelmatiger inzet van medische technologie en een geborgde patiëntveiligheid middels risicomanagement.

Taken en verantwoordelijkheden

  • Onderhouden van contacten met interne afdelingen en diensten;
  • Vertalen van de klantwens naar passende medisch technische oplossingen, rekening houdend met het organisatiebeleid en de visie van het Radboudumc;
  • Afsluiten en onderhouden van interne Service Level Agreements;
  • Signaleren en oplossen van problemen met betrekking tot het gebruik en beheer van medische apparatuur;
  • Uitbouwen en benutten van contacten met bedrijven en collega's in andere medische instellingen;
  • Bevorderen van kennisontwikkeling bij MTKF-medewerkers;
  • Ondersteunen bij het uitvoeren van risicoanalyses bij verwervingstrajecten;
  • Ondersteunen ván of leiding geven aan projecten.

Facebook

0 sollicitaties

0 views


11-06-2018 Radboudumc