Logo Eurojobs.com

Geautomatiseerd vacatures beheren op Eurojobs.com

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Eurojobs.com.

Laatste vacatures

Civiel Technisch Engineer

De afdeling waar je gaat werken verantwoordelijk voor de ontwikkeling, realisatie en het beheer van alle infrastructuur en terreinen binnen het beheersgebied van onze opdrachtgever. Als trainee ga je meewerken aan alle fasen van civieltechnische projecten. Daarbij werk je veelal in multidisciplinaire projectteams. Je bent zowel betrokken bij het voorbereiden van onderhoudswerken als het behandelen klantvragen over bestaande infra.

Hierbij ga je de volgende werkzaamheden verrichten:

 • opstellen van civieltechnische schetsontwerpen, ramingen, planningen, bestekken en werkbeschrijvingen
 • houden van toezicht bij de uitvoering van de werkzaamheden in het havengebied door aannemers en derden
 • begeleiding van studie- en ingenieursbureaus voor (deel)onderzoeken in het kader van projecten
 • het behandelen van klantvragen, beoordelen hijsplannen en load out plannen op kades, en beoordelen van gewenste infra aanpassingen

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
1 view
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
0 views


25-09-2020 De Pooter
Financieel administratief medewerker

Als administrateur ga je aan de slag voor 2 bouwmarkten, gevestigd in Terneuzen en Oostburg. Je bent verantwoordelijk voor een betrouwbare en efficiënte financiële administratie van de beide vestigingen. Zowel voor de boekhoudkundige processen als voor het afhandelen van in- en verkoopfacturen en het verwerken van bank- en salarismutaties. Daarnaast houd je je bezig met verbetering van systemen, werkwijzen en procedures. Je verzorgt de periodieke (financiële) rapportages en zorgt voor de maand- kwartaal en jaarafsluiting.

Bovendien ben je klankbord voor zowel de medewerkers van Gamma als voor de bouwmarktmanagers op het gebied van personele aangelegenheden. Je werkt voornamelijk samen met de managers van deze vestigingen en je rapporteert aan de directie.

Een greep uit jouw taken:

 • Het maandelijks verzorgen van de exploitatieoverzichten;
 • Het verrichten van diverse administratieve- en controlewerkzaamheden;
 • Mede zorg dragen voor het opstellen van de begroting en tussentijdse prognoses en de vergelijking hiervan met de werkelijke resultaten;
 • Het verzorgen van de periodieke aangiften Omzetbelasting

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views

1 sollicitatie
0 views

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


23-09-2020 De Pooter
Operator inpak

Onderstaande taken behoren tot jouw functie

 • Het voorbereiden van de inpakwerkzaamheden aan de hand van een werkorder;
 • Het controleren en aanvoeren en aanvullen van buffers (folie, dozen, lijm en etiketten);
 • Toezien op een constante aanvoer en kwaliteit van het product;
 • Ombouwen van apparatuur, afstellen en/of proefdraaien van de apparatuur (o.a. codering, metaaldetectie, nauwkeurige fijnafstelling formaat, gewicht);
 • Leegdraaien en schoonmaken van de installatie bij wisseling van receptuur;
 • Signaleren van fouten, gebreken of ongewoon functioneren van de lijn;
 • Inspecteren van de technische staat van apparatuur;
 • Verhelpen van storingen of stagnaties;
 • Handmatige inpakwerkzaamheden waar nodig;
 • Kwaliteitscontroles en -registraties;
 • Schoonmaken van de werkplek.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


21-09-2020 De Pooter
Productieleider

 • Aanwezig te zijn op de werkvloer en in nauw contact te staan met je mensen.
 • Prestatieverbetering na te streven. Je stuurt mensen bij en stimuleert eigenaarschap, betrokkenheid en motivatie.
 • Samen te werken met de aansturend medewerker productie; waar loopt hij tegen aan, op welk gebied kan jij hem helpen?
 • Zorg te dragen voor een optimale (personele) bezetting en bij te springen bij plotselinge onderbezetting. Je stemt dagelijkse en wekelijkse behoefte wijzigingen af met de bedrijfsleider en overlegt t.a.v. de structurele bezetting met de productie directeur.
 • Nauwlettend de kwaliteit van producten te volgen, waarbij je tevens productie registraties beoordeelt en oog hebt voor de werking van de machines. Je bespreekt je bevindingen met de mensen.
 • Overleg te hebben met interne belanghebbenden w.o. afdeling Kwaliteit, waarbij je te allen tijde bereikbaar en beschikbaar bent voor je mensen, en je prioriteit op de werkvloer ligt. Je bespreekt actiepunten met de aansturend medewerker productie en werkt deze samen met hem uit.
 • Op ad-hoc situaties te reageren en daarin adequate beslissingen te nemen.
 • Knelpunten op de werkvloer te zien, te bespreken en op te lossen. Dit kunnen afwijkingen zijn op gebied van kwaliteit/voorraad grondstoffen/uitval en productkwaliteit.
 • Direct ter plaatse te zijn in geval van storing. Je beoordeelt de storing, ziet toe hoe het team deze verhelpt, ondersteunt/neemt over waar nodig en beslist t.a.v. de inzet van een externe monteur. Je ziet toe hoe werk en mensen (indien nodig) herverdeeld worden. Achteraf leg je verantwoording af aan de productie directeur en evalueer je of er verbeteringen noodzakelijk zijn in de vorm van machine aanpassingen en/of training van mensen.
 • Machine optimalisatie te signaleren en verbetervoorstellen te doen en vervolgens uit te voeren, al dan niet met behulp van externe partijen.
 • Het opzetten, uitvoeren/coördineren van een technisch onderhoudsplan.
 • Bij afwezigheid van de bedrijfsleider zijn taken waar te nemen w.o. waarneming van de inpak, opstellen van complexe week- en dag planning.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


21-09-2020 De Pooter
Procesoperator LHC

Als procesoperator bij de LHC plant van Dow ga je werken in volcontinu ploegendienst. Je gaat aan de slag binnen de grootste fabriek van Dow Terneuzen. De LHC plant (Light Hydro Carbons) bevat verschillende fabrieken, waaronder 3 kraker installaties. Hier wordt onder andere ethyleen, propyleen en benzeen geproduceerd. Na verloop van tijd ken je de buitensecties van de plant en ga je kennis opdoen als paneeloperator.

Als procesoperator voer je de volgende werkzaamheden uit:

 • je onderzoekt storingen op een gestructureerde manier en zorgt voor opvolging
 • je bent verantwoordelijk voor de vergunningen van onderaannemers, zodat zij aan het werk kunnen in de fabriek
 • je springt in geval van calamiteiten in bij andere secties en/of plants
 • je verzorgt de inspectie van isolatie in de plant
 • je zorgt ervoor dat apparatuur op tijd en schoon- en drukvrij wordt opgeleverd zodat monteurs zonder problemen aan het werk kunnen
 • je voert controlerondes en dagelijkse werkzaamheden (bijvoorbeeld monstername) uit
 • je kunt de gevolgen inschatten bij het nemen van beslissingen en voert specifieke werkzaamheden (bijvoorbeeld bypass regelklep openen) uit

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

5 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

2 sollicitaties
0 views


18-09-2020 De Pooter