Logo Engineersvacatures.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Engineersvacatures.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Engineersvacatures.nl.

Laatste vacatures

Project Engineer

Je kunt je vast wel een voorstelling maken over hoe hoog de temperaturen binnen een staalfabriek oplopen. Dit maakt dat ovenbouwkunde een cruciaal onderdeel is van het Consultancy Bureau (PTC) van Tata Steel. In de komende jaren worden er grote investeringen gedaan op de site en in deze hoedanigheid zijn wij op zoek naar een Project Engineer Refractories. In de functie van Project Engineer Refractories ga jij je bezig houden met multidisciplinaire projecten waarbij de focus zal liggen op ovenbouwkunde.
Lijkt het jou interessant om je in dit vakgebied te gaan specialiseren? Dan is het aan jou de uitdaging om jouw (project)engineering kennis mee te nemen en je te gaan verdiepen in dit unieke vakgebied.

 • Je bent onderdeel van een multidisciplinair project team. Je gaat nieuwbouw- en verbouwtrajecten en verbeteringen van installaties op het gebied van ovenbouwkunde initiëren en realiseren.
 • Je schakelt met diverse disciplines, aannemers en ingenieursbureaus en zorgt dat iedereen uiteindelijk met de neuzen dezelfde kant op staat.
 • Je analyseert de problemen, vraagt kritisch door en vertaalt de vragen, wensen en eisen van de klant in ovenbouwkundige oplossingen.
 • Je gaat je in deze kennisintensieve en specialistische functie ontwikkelen tot een ovenbouwkundige kennisdrager.

Je werkt ernaar toe dat:

 • Je oplossingen kunt analyseren, een benchmark met concurrenten kunt maken en je ervoor zorgt dat de veranderingen de maximale betrouwbaarheid en benutting van de installaties bereiken.
 • Je het ontwerp kunt verzorgen en je de engineering aan kunt sturen, zodat de vuurvast delen van installaties "fit for purpose" zijn.
 • Je ontwikkeladviezen kunt geven, zodat investeringen en (nieuwe) kennis optimaal ingezet kunnen worden ter verbetering van de bedrijfszekerheid van installaties.
 • Je kunt schakelen met collega's van productie, onderhoud en procestechnologie.

9 sollicitaties
35 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views


11-04-2016 Tata Steel
Senior Maintenance Engineer Oxystaalfabriek

Als Senior Maintenance Engineer maak je deel uit van de stafafdeling Maintenance Engineering en ben je vervanger van de Chef Technisch Bureau.
In samenspraak met het onderhoudsteam ben je direct verantwoordelijk voor de Maintenance Concepts en Failure Reduction (CAMF) processen.
Aan de Maintenance Engineers in de secties geeft je vakinhoudelijk sturing en zorg je ervoor dat de processen op de juiste wijze worden toegepast.
Je werkt zelfstandig aan of ondersteunt de Maintenance Engineers bij het realiseren van het terugdringen van de ongeplande stilstandsduur en het verbeteren van de MTBF.
Je voornaamste sparringpartners zijn de Onderhoudsmanagers, Teamleiders en Installatie technici.

Je verantwoordelijkheidsgebieden en kerntaken binnen de gehele werkeenheid OSF2 zijn:

 • Onderhoudsconcepten: zorg dragen dat er effectieve en efficiënte onderhoudconcepten voor de betreffende installatiedelen zijn gewaarborgd.
 • Storingsreductie: het begeleiden van het proces en zorg dragen dat de grondoorzaak wordt weggenomen.
 • Onderhoudsplannen: vertalen van de onderhoudsstrategie naar concrete PO-plannen.
 • Onderhoudsadviezen: het inbrengen van inhoudelijke expertise bij specifieke activiteiten of structurele storingen in het operationele onderhoudsproces.

Jouw focus zal liggen op het opstellen van onderhoudsconcepten aan de hand van risico gebaseerd onderhoud (FMECA's) en het borgen hiervan in Optimizer+ en SAP.
Tevens is het begeleiden en deels trekken van het Failure Reduction proces een taak om de betrouwbaarheid van de installatie te verbeteren.
Verder vervul je als Senior Maintenance Engineer een belangrijke trekkende/uitvoerende rol met betrekking tot het zorg dragen voor daadwerkelijke realisatie van het onderhoud en het structureel oplossen van storingen.

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
8 views

1 sollicitatie
35 views


19-01-2016 Tata Steel