Logo Engineersvacatures.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Engineersvacatures.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Engineersvacatures.nl.

Laatste vacatures

Project Engineer

Je kunt je vast wel een voorstelling maken over hoe hoog de temperaturen binnen een staalfabriek oplopen. Dit maakt dat ovenbouwkunde een cruciaal onderdeel is van het Consultancy Bureau (PTC) van Tata Steel. In de komende jaren worden er grote investeringen gedaan op de site en in deze hoedanigheid zijn wij op zoek naar een Project Engineer Refractories. In de functie van Project Engineer Refractories ga jij je bezig houden met multidisciplinaire projecten waarbij de focus zal liggen op ovenbouwkunde.
Lijkt het jou interessant om je in dit vakgebied te gaan specialiseren? Dan is het aan jou de uitdaging om jouw (project)engineering kennis mee te nemen en je te gaan verdiepen in dit unieke vakgebied.

 • Je bent onderdeel van een multidisciplinair project team. Je gaat nieuwbouw- en verbouwtrajecten en verbeteringen van installaties op het gebied van ovenbouwkunde initiëren en realiseren.
 • Je schakelt met diverse disciplines, aannemers en ingenieursbureaus en zorgt dat iedereen uiteindelijk met de neuzen dezelfde kant op staat.
 • Je analyseert de problemen, vraagt kritisch door en vertaalt de vragen, wensen en eisen van de klant in ovenbouwkundige oplossingen.
 • Je gaat je in deze kennisintensieve en specialistische functie ontwikkelen tot een ovenbouwkundige kennisdrager.

Je werkt ernaar toe dat:

 • Je oplossingen kunt analyseren, een benchmark met concurrenten kunt maken en je ervoor zorgt dat de veranderingen de maximale betrouwbaarheid en benutting van de installaties bereiken.
 • Je het ontwerp kunt verzorgen en je de engineering aan kunt sturen, zodat de vuurvast delen van installaties "fit for purpose" zijn.
 • Je ontwikkeladviezen kunt geven, zodat investeringen en (nieuwe) kennis optimaal ingezet kunnen worden ter verbetering van de bedrijfszekerheid van installaties.
 • Je kunt schakelen met collega's van productie, onderhoud en procestechnologie.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
7 views

0 sollicitaties
13 views


11-04-2016 Tata Steel
Klantmanager Maintenance Engineering

Om in te kunnen spelen op de steeds hogere kwaliteitseisen die onze klanten aan onze producten stellen voeren wij de komende jaren veel grootschalige modificaties door en bouwen wij nieuwe installaties. Zo gaan wij bijvoorbeeld een nieuwe Continue Gietmachine bouwen in Oxystaalfabriek 2, een omvangrijk en uniek miljoenenproject dat tussen nu en 2020 plaatsvindt. Ook upgraden we diverse installaties waardoor we nieuwe producten kunnen maken die voorzien in de behoefte van onze klanten.

Als Klantmanager Maintenance Engineering is het jouw uitdaging om te zorgen dat, binnen alle projecten, onderhoud vanaf de ontwerptafel wordt meegenomen. Dit doe je door:

 • het aangaan en onderhouden van een goede relatie met de projectmanagers en document controllers met wie je samenwerkt en met de onderhoudsorganisatie van de fabriek die de eigenaar wordt van de installatie;
 • het vaststellen van de te leveren maintenance producten met bijbehorende kostenraming en planning in de voorbereidingsfase van een project;
 • het aansturen van gespecialiseerde externe leveranciers in de verschillende fasen van het project en het bewaken van de geleverde kwaliteit;
 • het continu verbeteren van het werkproces en de daarbij gebruikte tools, bijvoorbeeld door richtlijnen op te stellen en die te implementeren.

Het betreft producten op het gebied van document control, review van technisch ontwerp, onderhoudsconcepten, onderhoudsplannen, reservedelen, tekeningen en een ingericht maintenance informatie systeem. Hierdoor is het mogelijk om vanaf de eerste productie goed onderhoud uit te voeren en storingen snel op te lossen.

Het aantrekkelijke van deze functie is dat je met de verschillende fabrieken contact onderhoudt over de hele site IJmuiden en een belangrijke bijdrage levert aan de realisatie van alle Capex projecten en daardoor de toekomst van de site IJmuiden bestendigt.

2 sollicitaties
51 views


17-03-2016 Tata Steel
Coordinator Engineering

De fabrieken binnen Tata Steel IJmuiden die eigenaar zijn van de productie installaties (onze interne klanten) brengen vele wijzigingen van beperkte omvang aan om optimaal in te kunnen spelen op de steeds hogere kwaliteitseisen die onze eindklanten aan onze producten stellen.
Als Coordinator Engineering is het jouw uitdaging om te zorgen dat deze bulkstroom van klein engineering wijzigingen binnen tijd, geld en kwaliteit en passend binnen de standaard portfolio van wijzigingen worden opgeleverd. Daarbij werk je nauw samen met de contractinkoper en -manager om het contract verder vorm te geven, uit te nutten en geïmplementeerd te krijgen in het werkproces.

Dit doe je door:

 • het beoordelen van de klein engineering opdrachten op globale technische inhoud en standaardisatie;
 • het adviseren van interne klanten over de optimale technische uitvoering van hun opdracht;
 • interne klanten efficiënt gebruik laten maken van de contracten en voorwaarden met de verschillende leveranciers;
 • het vaststellen van de juiste scope met bijbehorende kostenraming en planning;
 • het bewaken en aansturen van de leveranciers in de verschillende fasen van een opdracht binnen tijd, geld en kwaliteit;
 • het bewaken van en rapporteren over de prestaties van de leveranciers door bijvoorbeeld het periodiek uitvoeren van audits;
 • het doen van voorstellen voor contract aanpassingen;
 • het continue verbeteren van het werkproces en de daarbij gebruikte tools, bijvoorbeeld door standaarden en richtlijnen op te stellen en die te implementeren.

Een mooie functie wanneer je als engineer, bijvoorbeeld als WTB Engineer of Tekenaar/Constructeur, werkzaam bent bij een ingenieursbureau, aannemer, netbeheerder, infrastructuur beheerder, of in de olie en gasindustrie en een meer coordinerende rol ambieert waarbij je je tevens richt op engineering vraagstukken.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

6 sollicitaties
57 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
7 views

1 sollicitatie
34 views


10-02-2016 Tata Steel