Logo Engineersvacatures.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op Engineersvacatures.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Engineersvacatures.nl.

Laatste vacatures

Senior Maintenance Engineer Oxystaalfabriek

Als Senior Maintenance Engineer maak je deel uit van de stafafdeling Maintenance Engineering en ben je vervanger van de Chef Technisch Bureau.
In samenspraak met het onderhoudsteam ben je direct verantwoordelijk voor de Maintenance Concepts en Failure Reduction (CAMF) processen.
Aan de Maintenance Engineers in de secties geeft je vakinhoudelijk sturing en zorg je ervoor dat de processen op de juiste wijze worden toegepast.
Je werkt zelfstandig aan of ondersteunt de Maintenance Engineers bij het realiseren van het terugdringen van de ongeplande stilstandsduur en het verbeteren van de MTBF.
Je voornaamste sparringpartners zijn de Onderhoudsmanagers, Teamleiders en Installatie technici.

Je verantwoordelijkheidsgebieden en kerntaken binnen de gehele werkeenheid OSF2 zijn:

  • Onderhoudsconcepten: zorg dragen dat er effectieve en efficiënte onderhoudconcepten voor de betreffende installatiedelen zijn gewaarborgd.
  • Storingsreductie: het begeleiden van het proces en zorg dragen dat de grondoorzaak wordt weggenomen.
  • Onderhoudsplannen: vertalen van de onderhoudsstrategie naar concrete PO-plannen.
  • Onderhoudsadviezen: het inbrengen van inhoudelijke expertise bij specifieke activiteiten of structurele storingen in het operationele onderhoudsproces.

Jouw focus zal liggen op het opstellen van onderhoudsconcepten aan de hand van risico gebaseerd onderhoud (FMECA's) en het borgen hiervan in Optimizer+ en SAP.
Tevens is het begeleiden en deels trekken van het Failure Reduction proces een taak om de betrouwbaarheid van de installatie te verbeteren.
Verder vervul je als Senior Maintenance Engineer een belangrijke trekkende/uitvoerende rol met betrekking tot het zorg dragen voor daadwerkelijke realisatie van het onderhoud en het structureel oplossen van storingen.

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
8 views

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
35 views


19-01-2016 Tata Steel