Vacatures geplaatst door Gemeente Ede

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Ede.

Laatste vacatures

Senior Handhaver

Als Senior Handhaver verricht je uitvoerende werkzaamheden als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), gericht op het brede werkveld van de afdeling (integrale handhaving). Je controleert de naleving van wet en regelgeving, vergunningen en beschikkingen. Je treedt corrigerend en verbaliserend op en adviseert over de toepassing van bestuursdwang. Je bent een netwerker en weet relaties op- en uit te bouwen. Als senior handhaver stem je binnen het wijktoezichtteam zaken af en monitor je de voortgang en continuïteit van de afgesproken handhavingsonderwerpen. Ook heb je een taak in het adviseren van ketenpartners in relatie tot handhavingsbeleid, regelgeving en procedures. Daarvoor neem je onder andere deel aan het multidisciplinair wijkteam.

In deze functie vervul je met enige regelmaat de rol van dag coördinator en ben je verantwoordelijk voor het operationeel aansturen van dagelijkse activiteiten. Je bent in staat je collega's te motiveren en draagvlak te creëren in zowel het wijktoezichtteam als in de rol van dag coördinator. Je informeert de teamcoördinator over handhavingszaken en de uitvoering van handhavingsbeleid. Je draagt zorg voor het verwerken van informatie door je collega's in het wijktoezichtteam.

Werken als senior handhaver betekent dat je werkt in onregelmatigheid, dus ook in de avonduren, de weekenden en 's nachts, dit is op basis van een rooster.

Nationale Vacaturebank

0 sollicitaties
0 views


17-05-2019 Gemeente Ede
Toezichthouder civiele techniek

Als toezichthouder ben je onderdeel van een projectteam en houd je toezicht op de uitvoering en realisatie van civieltechnische projecten. Vanaf het ontwerp tot aan de definitieve oplevering aan de opdrachtgever ben je betrokken bij het project. Je adviseert in de voorbereiding aan de contractvoorbereiders en je toetst contracten. Je voert dagelijks toezicht tijdens de uitvoering van civieltechnische projecten en legt dit vast in de contractadministratie. Je overlegt dan ook regelmatig met de projectleider en directievoerder. In uitvoeringssituaties ben jij verantwoordelijk om helder te communiceren naar alle betrokken partijen, zoals aannemers, bedrijven en inwoners, en weet je op goede wijze om te gaan met publiek. Bij klachten en verzoeken sta je inwoners correct te woord en handel je de klachten af.

Nationale Vacaturebank

1 sollicitatie
53 views


29-04-2019 Gemeente Ede
Consulent Inkomen

Als consulent inkomen ben jij dé contactpersoon en verantwoordelijk voor het beheer van je caseload in het kader van de Participatiewet. Ook voer je het armoedebeleid van de Gemeente Ede uit.
Op financieel gebied ondersteun je de klanten op een rechtmatige, humane en respectvolle manier. Je bent op de hoogte van de financiële situatie van de klant qua inkomsten en uitgaven en adviseert op dit vlak. Vanuit de leefwereld van je klant kijk je wat nodig is om deze te begeleiden naar financiële zelfredzaamheid. Je verstrekt informatie aan derden en verwijst eventueel door naar andere dienstverlenende instanties en voorliggende voorzieningen. Omdat je breder kunt kijken dan alleen naar je eigen vakgebied, zoek je actief de samenwerking op met collega's in de keten van het sociaal domein. Tot slot ben je fraudealert als het gaat om verstrekkingen.

Nationale Vacaturebank

10 sollicitaties
204 views


22-04-2019 Gemeente Ede
Secretarieel administratief medewerker

Als secretarieel, administratief medewerker ondersteun je de consulenten inkomen, BBZ, fraudepreventie en schulddienstverlening bij de uitvoering van hun werk. Daarnaast kun je ingezet worden als contactpersoon voor de servicebalie van het Werkplein. Daar verstrek je informatie aan inwoners van Ede. Je voert alle voorkomende secretariële- en administratieve werkzaamheden uit en ondersteunt de consulenten bij de uitvoering van de werkprocessen. Je verdeelt de aanvragen van inwoners over de consulenten, je doet archiefwerkzaamheden en je maakt dossiers. Zelfstandig handel je in- en externe telefoongesprekken af en je bent het eerste aanspreekpunt voor de consulenten. Je verzorgt de correspondentie waar dat nodig is. Je bewaakt de voortgang en kwaliteit van werkzaamheden. Het plannen, organiseren en voorbereiden van bijeenkomsten, presentaties en vergaderingen kan ook tot je taak behoren, alsmede de coördinatie van de administratieve werkzaamheden.

Nationale Vacaturebank

26 sollicitaties
332 views


09-04-2019 Gemeente Ede
Directievoerder

Als Directievoerder kom je te werken binnen een dynamisch projectteam en heb je een grote verantwoordelijkheid. Ede groeit en daardoor kan je binnen de projecten ook impact maken.
Je zet tijdens de contractvoorbereiding je deskundigheid in en tijdens de uitvoering zie je erop toe dat het project wordt uitgevoerd volgens afspraak. Jij bent als Directievoerder dé schakel tussen projectleider en uitvoerende aannemer(s).
Je bent het gezicht van de Gemeente Ede en vertegenwoordigt de opdrachtgever. Je weet wat is om een (financiële) planning te maken en kwaliteit is voor jou het belangrijkste. Dit doe je natuurlijk niet alleen, maar samen met een Toezichthouder en de rest van je projectteam.
Als het onverhoopt wat minder gaat signaleer je dit en probeer je het met betrokken partijen op een goede manier op te lossen. Indien nodig escaleer je naar de projectleider.

Nationale Vacaturebank

2 sollicitaties
62 views


08-04-2019 Gemeente Ede