Logo Gemeente Ede

Vacatures geplaatst door Gemeente Ede

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Ede.

Laatste vacatures

opgavemanager Landelijk gebied

Opgavemanager landelijk gebied, een echte smaakmaker

Gemeente Ede heeft een stevige opgave wat betreft de ontwikkeling in het landelijk gebied. We staan aan de vooravond van een ingrijpende transitie. Klimaatverandering, stikstofproblematiek, biodiversiteit maar ook woningaanbod, werkgelegenheid en recreatie zijn thema's met een groot maatschappelijk en economisch belang. Keuzes die nu gemaakt worden zijn bepalend voor de toekomst. Jij gaat hier een belangrijke rol in spelen. Als opgavemanager werk je aan uitdagingen met impact en heb je oog voor de belangen van diverse stakeholders. Het team en de programma's zijn nog volop in ontwikkeling en de ontwikkelingen buiten vragen flexibiliteit. Deze opdracht valt onder directe aansturing van het directieteam, hierdoor ligt er een stevig mandaat bij jou.

Jouw doel is met oog voor ieders belang en in samenwerking met diverse stakeholders het landelijk gebied klaarmaken voor de toekomst. Zo geef je gemeente Ede nóg meer smaak. En daar ben je trots op, want je draagt echt iets bij aan onze hele gemeente met meer dan 120.000 inwoners. Voor 32-36 uur per week ben je als inspirerende opgavemanager landelijk gebied bezig met:

  • De strategische koers (mede) bepalen. Je houdt hierbij rekening met landelijke en regionale ontwikkelingen en hebt oog voor de belangen van diverse stakeholders.
  • Het functioneel aansturen van het opgaveteam (bestaande uit 3 programmamanagers, een Public Affairs adviseur, een communicatieadviseur en een data-analist). Zij houden zich bezig met de programmalijnen landbouw, natuur en beleidsinstrumenten. Jij voert regie op het geheel van de opgave, delegeert taken en bewaakt de voortgang. Ook heb je een opdrachtgevende rol richting de gebiedsprocessen gericht op natuur en landbouw, zoals De Ginkel en Het Binnenveld.
  • Bestuur en directie van informatie te voorzien. De ontwikkelingen rondom dit thema gaan in een sneltreinvaart. Jij blijft ondanks dat op de hoogte van deze ontwikkelingen en bent mede daardoor een stevige gesprekspartner van bestuur en directie. Jij voorziet hen gevraagd en ongevraagd van advies.
  • Alle interne en externe stakeholders meenemen in de keuzes die vandaag en morgen gemaakt moeten worden zodat we nu en in de toekomst duurzame resultaten kunnen bereiken. De Omgevingsvisie van Ede vormt hiervoor het inhoudelijk kader.
  • Het deelnemen aan diverse regionale en landelijke overleggen. Ede is een gemeente waarop een beroep wordt gedaan in het landelijke vraagstuk, met zo'n 600 actieve agrariërs en 2000 hectare eigen natuurgebied. Als centrumgemeente in de Foodvalley denken en werken we daarbij vanuit het regionale perspectief. Jij brengt de Edese praktijk en belangen pro-actief voor het voetlicht en laat jouw invloed gelden.
  • Het opbouwen en onderhouden van je netwerk, zowel intern als extern. Denk daarbij niet alleen aan de regio, provincie en de rijksoverheid, maar ook gebiedscoöperaties in de gemeente, natuurorganisaties en LTO.

13 sollicitaties
43 views


30-01-2023 Gemeente Ede