Vacatures geplaatst door Gemeente Ede

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Ede.

Laatste vacatures

Junior Data analist

Je houdt je bezig met vraagstukken die politiek de hoogste urgentie hebben. Vanuit jouw rol als gedreven Data-analist lever je op basis van probleemanalyse, onderzoek en data een bijdrage aan strategische vraagstukken. Samen met onderzoekers, strategen, beleidsadviseurs/vakspecialisten én IT-architecten en database- en applicatiebeheerders denk jij mee over het meetbaar maken van de Edese opgaven. Wat willen wij bereiken in onze gemeente? Hoe zorg jij ervoor dat we de effecten van ons beleid kunnen meten? Uiteindelijk is het aan jou om data toegankelijk te maken voor beleid, door het bijvoorbeeld in een dashboard te publiceren. Je verdiept je in de vraag van de interne opdrachtgever, onderscheidt hoofd- en bijzaken en bepaalt mede wat (visueel) de kern is van de onderzoeksresultaten. Je hebt gevoel bij de maatschappelijke vraagstukken die spelen in Ede en weet welke data relevant zijn om inzichten te verwerven. Je neemt initiatief tot het verzamelen, bewerken, koppelen, interpreteren en analyseren van de benodigde informatie voor visualisaties vanuit registratiesystemen of enquête-bestanden. Je kunt goed schakelen tussen verschillende onderwerpen en je houdt van dynamiek. Je vindt het een uitdaging om data en onderzoek toepasbaar te maken en de verkregen inzichten over te dragen. Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van DataLab Ede, waarin de werelden van onderzoek, data-analyse, beleid, IT, business intelligence en privacy bij elkaar worden gebracht.
Kortom, een veelzijdige functie met kansen om onderzoek voor Ede vorm te geven.

8 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


13-01-2021 Gemeente Ede
Beleidsadviseur Food

Sinds 2015 werkt Ede programmatisch aan een integraal voedselbeleid, met als doelstelling: gezond en duurzaam voedsel voor iedereen in Ede. Het aankomende jaar wordt een transitiejaar, de doelstellingen van voedselbeleid worden steeds meer neergelegd bij de lijnorganisatie en samenwerkingspartners om het verschil te kunnen blijven maken. Het programma komt in een nieuwe fase.
Je werkt vanuit de lijn, maar je maakt ook deel uit van een programmateam dat over diverse beleidsterreinen heen in de organisatie werkt. Denk bijvoorbeeld aan de verbinding tussen voeding en gezondheid, aan een gezonde voedselomgeving in relatie tot de nieuwe omgevingswet, het realiseren van voedselonderwijs en het stimuleren van zakelijke netwerken rondom korte ketens. Als projectleider stuur je op uitvoering, resultaten en communicatie van diverse projecten. Je borgt de voedseldoelstellingen in de lijnorganisatie. Ook neem je proactief deel aan verschillende netwerken, brengt Edese belangen in en haalt relevante kennis naar Ede toe. Daarmee houdt je de voedseltransitie in Ede op de kaart. Je adviseert het programmateam en het bestuur over vooruitstrevende beleidsvorming rondom voedsel.

15 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


01-12-2020 Gemeente Ede
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

Als Teamleider RO geef je leiding aan de planjuristen en de ontwerpers (stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en tekenaars) van de afdeling RO en ben je de "rechterhand" van de Afdelingsmanager. Je bent verantwoordelijk voor de waarderingsgesprekken met de ca 25 medewerkers in de teams en draagt zo bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Je adviseert over afdelings- en organisatie brede vraagstukken binnen het domein van de Ruimtelijke Ontwikkeling. Je zoekt naar en legt verbindingen met de hele keten van het fysieke domein. Zo stuur je bijvoorbeeld op het dichter bij elkaar brengen van beleid en uitvoering in dit domein.
Als teamleider RO werk je met je teams aan de toekomst van de gemeente Ede. Ede heeft grote opgaven op het gebied van Wonen, Landbouw, Natuur en Energietransitie. Jij en je teams leveren hieraan een grote bijdrage door deze opgaven te koppelen aan ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast wordt gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet en worden initiatieven van onze inwoners en bedrijven binnen deze teams behandeld.
Als Teamleider ben je in staat om de collega's te inspireren te doen wat goed is. Je hebt zicht op wat buiten nodig is en zorgt ervoor dat dit ook gebeurt. Daarnaast adviseer je de portefeuillehouder over de producten en processen van je teams. Je bent tenslotte in voorkomende gevallen ook inzetbaar op de strategische processen binnen het ruimtelijk domein.

1 sollicitatie
0 views


13-11-2020 Gemeente Ede
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling (RO)

Als Teamleider RO geef je leiding aan de planjuristen en de ontwerpers (stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en tekenaars) van de afdeling RO en ben je de "rechterhand" van de Afdelingsmanager. Je bent verantwoordelijk voor de waarderingsgesprekken met de ca 25 medewerkers in de teams en draagt zo bij aan hun persoonlijke ontwikkeling. Je adviseert over afdelings- en organisatie brede vraagstukken binnen het domein van de Ruimtelijke Ontwikkeling. Je zoekt naar en legt verbindingen met de hele keten van het fysieke domein. Zo stuur je bijvoorbeeld op het dichter bij elkaar brengen van beleid en uitvoering in dit domein.
Als teamleider RO werk je met je teams aan de toekomst van de gemeente Ede. Ede heeft grote opgaven op het gebied van Wonen, Landbouw, Natuur en Energietransitie. Jij en je teams leveren hieraan een grote bijdrage door deze opgaven te koppelen aan ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast wordt gewerkt aan de implementatie van de Omgevingswet en worden initiatieven van onze inwoners en bedrijven binnen deze teams behandeld.
Als Teamleider ben je in staat om de collega's te inspireren te doen wat goed is. Je hebt zicht op wat buiten nodig is en zorgt ervoor dat dit ook gebeurt. Daarnaast adviseer je de portefeuillehouder over de producten en processen van je teams. Je bent tenslotte in voorkomende gevallen ook inzetbaar op de strategische processen binnen het ruimtelijk domein.

0 sollicitaties
0 views


13-11-2020 Gemeente Ede
Junior Projectleider

Je werkt direct samen met een projectleider en ondersteunt haar/hem in brede zin zodanig dat het projectmanagement zo soepel mogelijk verloopt. Het is jouw taak om samen met de projectleider de afgesproken voortgang te boeken in het project. Je bent verantwoordelijk voor deelopdrachten en, als je daar aan toe bent, ook voor deelprojecten. Je werkt samen met collega's van verschillende vakgebieden en overlegt met externe partners.

Bij afwezigheid van de projectleider ben je aanspreekpunt en onderneem je zelfstandig actie in verband met de voortgang van het project. Daarnaast verzorg je ook het projectsecretariaat van het project en de projectleider (agendabeheer, overleggen plannen en organiseren, notuleren, stukken voorbereiden en verzenden, communiceren met bewoners en belanghebbenden).

10 sollicitaties
0 views


10-11-2020 Gemeente Ede