Vacatures geplaatst door Gemeente Ede

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Ede.

Laatste vacatures

Medewerker toegangsteam jeugd

De functie van Medewerker Toegangsteam Jeugd spreekt jou echt aan. Je ondersteunt gezinnen met problemen en bouwt tegelijkertijd aan onze nieuwe afdeling.

Jij voert intakegesprekken met cliënten en anderen die bij het gezin betrokken zijn. Als je de hulpvraag helder hebt en de situatie goed in kaart hebt, stel je een actiegericht gezinsplan op. Hierbij vormt de eigen kracht en de zelfredzaamheid van het gezin het uitgangspunt. Je zet samen met het gezin het eigen netwerk in; familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Je spreekt het gezin aan op de eigen verantwoordelijkheid en activeert ze om zelf aan de slag te gaan. Je bepaalt of hulp nodig is, van welke discipline en in welke omvang. Je adviseert over de volle breedte van de levensdomeinen.

Iedere situatie is weer anders. Onze nieuwe collega Medewerker Toegangsteam Jeugd organiseert passende hulpverlening en komt met out of the box oplossingen als dat nodig is. Je interpreteert regelingen, weegt alternatieven en regelt de beste oplossing, zo licht als mogelijk maar zo zwaar als nodig. Je brengt de cliënt in contact met zorgpartners of verwijst door naar het sociaal team van de gemeente Ede. Je hebt de regie over de inzet van de juiste specialismen voor de hulpverlening aan het gezin. Je monitort op de achtergrond of de cliënt de juiste zorg krijgt.

Met jouw komst maken we een professionaliseringsslag. Jouw team is wat jij er van maakt.

Nationale Vacaturebank

0 sollicitaties

20 views

Bekijk vacature


12-11-2018 Gemeente Ede


Medewerker toegangsteam jeugd

De functie van Medewerker Toegangsteam Jeugd spreekt jou echt aan. Je ondersteunt gezinnen met problemen en bouwt tegelijkertijd aan onze nieuwe afdeling.

Jij voert intakegesprekken met cliënten en anderen die bij het gezin betrokken zijn. Als je de hulpvraag helder hebt en de situatie goed in kaart hebt, stel je een actiegericht gezinsplan op. Hierbij vormt de eigen kracht en de zelfredzaamheid van het gezin het uitgangspunt. Je zet samen met het gezin het eigen netwerk in; familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Je spreekt het gezin aan op de eigen verantwoordelijkheid en activeert ze om zelf aan de slag te gaan. Je bepaalt of hulp nodig is, van welke discipline en in welke omvang. Je adviseert over de volle breedte van de levensdomeinen.

Iedere situatie is weer anders. Onze nieuwe collega Medewerker Toegangsteam Jeugd organiseert passende hulpverlening en komt met out of the box oplossingen als dat nodig is. Je interpreteert regelingen, weegt alternatieven en regelt de beste oplossing, zo licht als mogelijk maar zo zwaar als nodig. Je brengt de cliënt in contact met zorgpartners of verwijst door naar het sociaal team van de gemeente Ede. Je hebt de regie over de inzet van de juiste specialismen voor de hulpverlening aan het gezin. Je monitort op de achtergrond of de cliënt de juiste zorg krijgt.

Met jouw komst maken we een professionaliseringsslag. Jouw team is wat jij er van maakt.

Intermediair

2 sollicitaties

22 views

Bekijk vacature


12-11-2018 Gemeente Ede


Programmamanager Jeugd

Jij wordt als Programmamanager Jeugd hét gezicht voor het transformatieprogramma voor de Jeugdhulpregio FoodValley. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in de Jeugdhulpregio FoodValley.

Met het transformatieprogramma sturen we regionaal op ontwikkeling van de Jeugdhulp. Onze nieuwe Programmamanager Jeugd heeft de regie op de regionale agenda zowel op proces als op inhoud en voortgang. Je creëert draagvlak voor en focus op de uitvoering van het programma. Je werkt intensief samen met verschillende professionals op gemeentelijk en regionaal niveau waarbij je stuurt zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Jij versterkt de samenwerking tussen de gemeenten, met andere regio's en met zorgaanbieders.
Je bent strategisch adviseur in het Bestuurlijk Overleg en het Ambtelijk Overleg. Jij zorgt ervoor dat de bestuurlijke agenda in overeenstemming is met de regionale transformatieagenda. Je bewaakt en versterkt de samenhang tussen de projecten en voegt kennis en informatie toe van binnen en buiten de regio. Vanuit jouw positie signaleer je op het ontbreken van samenhang of stagnering van de voortgang en weet deze bij te sturen.

Intermediair

7 sollicitaties

311 views

Bekijk vacature


05-11-2018 Gemeente Ede


Programmamanager Jeugd

Jij wordt als Programmamanager Jeugd hét gezicht voor het transformatieprogramma voor de Jeugdhulpregio FoodValley. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel en Veenendaal werken samen in de Jeugdhulpregio FoodValley.

Met het transformatieprogramma sturen we regionaal op ontwikkeling van de Jeugdhulp. Onze nieuwe Programmamanager Jeugd heeft de regie op de regionale agenda zowel op proces als op inhoud en voortgang. Je creëert draagvlak voor en focus op de uitvoering van het programma. Je werkt intensief samen met verschillende professionals op gemeentelijk en regionaal niveau waarbij je stuurt zonder de verantwoordelijkheid over te nemen. Jij versterkt de samenwerking tussen de gemeenten, met andere regio's en met zorgaanbieders.
Je bent strategisch adviseur in het Bestuurlijk Overleg en het Ambtelijk Overleg. Jij zorgt ervoor dat de bestuurlijke agenda in overeenstemming is met de regionale transformatieagenda. Je bewaakt en versterkt de samenhang tussen de projecten en voegt kennis en informatie toe van binnen en buiten de regio. Vanuit jouw positie signaleer je op het ontbreken van samenhang of stagnering van de voortgang en weet deze bij te sturen.

Binnenlands Bestuur

1 sollicitatie

268 views


05-11-2018 Gemeente Ede


Projectleider Riolering

Als Projectleider Riolering geef je succesvol invulling aan de functie doordat je gericht bent op een goede samenwerking met je projectgroep leden, de bestuurder, maar ook de bewoners en bedrijven binnen de scope van jouw project. Jij vertaalt opgaven voor vervanging en onderhoud van groen, wegen en verkeer tot een integrale aanpak. Je bent in staat om Edese speerpunten op bijvoorbeeld het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie in jouw project een plek te geven.

Het zwaartepunt van je rol als Projectleider Riolering ligt op de initiatieffase, van de planvorming tot aan de opdrachtverstrekking aan het Ingenieursbureau Ede. Daarbij komt jouw Civieltechnische kennis goed van pas. Na opdrachtverstrekking ben je opdrachtgever aan het Ingenieursbureau van de gemeente Ede. Samen met de Projectleider van het Ingenieursbureau ben je verantwoordelijk voor de uitvoering van de projecten, ondersteund door een projectteam van betrokken disciplines. Gedurende het gehele project houd je de regie en stuur je op tijd, geld en kwaliteit. Burgerparticipatie vinden we in Ede belangrijk. Met omwonenden en andere belanghebbenden ben je in gesprek over de vervanging en de herinrichting van de openbare ruimte en ben je in staat om de verwachtingen uit de buurt te managen. Bij conflicterende belangen neem je de juiste beslissingen.

Je maakt onderdeel uit van de vakgroep Riolering en levert een actieve bijdrage aan de investeringsopgave die is vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Intermediair

3 sollicitaties

89 views

Bekijk vacature


29-10-2018 Gemeente Ede