Vacatures geplaatst door Gemeente Ede

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Ede.

Laatste vacatures

Adviseur Bedrijfsadministratie

Je bent het financieel aanspreekpunt van de lijnmanagers en andere budgethouders binnen de gemeente Ede. Je bent voor je aandachtsgebied de vraagbaak voor financiële vragen. Je beheert het financiële grootboek en draagt zorg voor de actualiteit en betrouwbaarheid van de posten op de diverse exploitatierekeningen en de balans. Je bent verantwoordelijk voor de opbouw van de begroting. Verder verricht je de benodigde werkzaamheden op het gebied van het afsluiten van exploitatieposten t.b.v. het opstellen van de jaarrekening en het balansdossier. Je voert financieel technische analyses van financiële (gerelateerde) administraties uit en levert op basis daarvan standaard rapportages aan en rapporteert aan derden.

Je initieert en draagt bij aan projecten en de (door)ontwikkeling van verbeteringen van methodes. Naast de administratie van de gemeente Ede voert de gemeente ook de administratie van andere gelieerde partijen. Deze dien je zelfstandig uit te kunnen voeren. Verder ben je lid van multidisciplinaire overleg-/werkgroepen. Je initieert, ontwikkelt en draagt zorg voor het genereren van financiële-, project- en personele managementinformatie.

10 sollicitaties
0 views


07-09-2020 Gemeente Ede
Adviseur Financiën en Control

Als financieel adviseur ben je verantwoordelijk voor advisering aan het management over bedrijfsprocessen, bestuursvoorstellen en specifieke financieel-economische vraagstukken. Dit gebeurt op het brede vakgebied van financiën en bedrijfsvoering. Je voert businesscontrol uit, begeleidt en bewaakt de uitvoering van plannen, processen en geeft actieve ondersteuning bij de totstandkoming van planning- en control documenten. Daartoe signaleer, beoordeel en analyseer je gegevens uit de managementrapportages en begroting, voert onderzoeken uit, maakt (risico)analyses en evaluaties en bespreekt deze met de managers. Je doet dit altijd in nauwe samenwerking met je collega (senior) adviseurs.
Bij de implementatie van verbeteringen speel je een actieve rol. Waar nodig ondersteun je je collega's van de afdeling bij de aanpak van risicovolle dossiers en draag je bij aan diverse (verbeter)projecten op je vakgebied. Daarnaast ben je altijd op de hoogte van relevante interne en externe ontwikkelingen op het vakgebied en beoordeel je deze op bruikbaarheid voor Ede.

6 sollicitaties
0 views


26-08-2020 Gemeente Ede
Adviseur Grondzaken

In je rol als Adviseur Grondzaken bouw je mee aan de toekomst en ambities van de gemeente Ede. Je werkt onder andere aan aansprekende locaties zoals het WFC, die rond de voormalige Maurits kazerne worden ontwikkeld. Hier komt alles over duurzame en gezonde voeding samen in een levendig gebied voor wonen, werken en recreëren. Ook werk je aan grote infrastructurele projecten zoals de Parklaan en de nieuwe stationsomgeving.
Je bent betrokken bij het bepalen van de initiële strategische aanpak van nieuwe woon- en werkgebieden. Daarbij zet je je kennis over grondbeleidsinstrumenten in zodat de gemeente de juiste aanpak kiest om haar ambities te kunnen realiseren. Ede kent zowel actief als facilitair grondbeleid. Je koopt dus gronden en panden aan, maar adviseert en onderhandelt ook over projecten waar anderen een grondpositie hebben. Je hebt kennis en ervaring met onteigening, wvg, schadeloosstelling en het begeleiden van aankoopprocessen.

In breder context ben je verantwoordelijk voor en adviseer je over de uitvoering en inzet van het grondbeleidsinstrumentarium (w.o. grondprijsnota) en de inzet van grondbeleidsinstrumenten bij vastgoed-/gebiedsontwikkeling. Daarbij ben je in staat om vastgoed en grond te waarderen/taxeren en te onderhandelen over de prijs voor het aan- en verkopen en (ver)huren van onroerende zaken.
Als adviseur zit je regelmatig aan tafel met andere strategisch adviseurs van de gemeente en bij het bestuur. Je geeft vanuit grondzaken en het grondbeleid duidelijk sturing aan de strategische aanpak van de uitvoering. Je staat voor je advies en weet anderen hierin mee te nemen. Daarbij kan het zijn dat je ook de raad in jouw verhaal moet meenemen.

In de functie van Adviseur Grondzaken ben je vaak het gezicht van de gemeente Ede en eerste aanspreekpunt voor particulieren, bedrijven, stichtingen en andere externe partijen zoals makelaars, notarissen, bouwers, ontwikkelaars. Je werkt nauw samen met de afdelingen economische zaken, ruimtelijke projecten en BIM

4 sollicitaties
0 views


26-08-2020 Gemeente Ede
Juridisch medewerker bezwaar en beroep

De gemeente Ede is op zoek naar een ervaren Jurist bezwaar en beroep. Je gaat aan de slag met bezwaar en beroepszaken binnen het Sociaal Domein die bij Ede binnen komen.
In jouw rol beoordeel jij het bezwaar of het (hoger) beroepschrift en maak je een inschatting van de juiste afhandeling. Je behandelt bezwaarschriften van binnenkomst tot en met de beslissing op het bezwaarschrift. Daarom zijn we op zoek naar een procesjurist die een dossier kan analyseren en beoordelen op zowel rechtmatigheid als doelmatigheid, en daarnaast als secretaris kan optreden in de bezwaarschriftencommissie.
Je benadert inhoudelijke vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken, signaleert ontwikkelingen en knelpunten en draagt daar oplossingen voor aan. Je adviseert je collega's van andere afdelingen met als doel de werkprocessen en afwegingskaders te optimaliseren. Daarnaast vertegenwoordig je indien nodig de gemeente in bestuursrechtelijke beroepszaken.

 • Je behandelt zelfstandig en praktisch dossiers
 • Je geeft uitvoering aan de informele aanpak om zo mogelijk tot een oplossing te komen
 • Je schrijft memo's en verweerschriften
 • Je bereidt de zittingen voor
 • Je stelt adviezen op over bezwaarschriften;
 • Je draagt zorg voor besluitvorming door het bevoegde bestuursorgaan;
 • Je analyseert uitkomsten en speelt signalen door naar de relevante afdeling(en)
 • Je onderhoudt interne en externe contacten
 • Je vertegenwoordigt het college schriftelijk en in zittingen bij de bestuursrechter

3 sollicitaties
0 views


14-08-2020 Gemeente Ede
Juridisch medewerker bezwaar en beroep

De gemeente Ede is op zoek naar een ervaren Jurist bezwaar en beroep. Je gaat aan de slag met bezwaar en beroepszaken binnen het Sociaal Domein die bij Ede binnen komen.
In jouw rol beoordeel jij het bezwaar of het (hoger) beroepschrift en maak je een inschatting van de juiste afhandeling. Je behandelt bezwaarschriften van binnenkomst tot en met de beslissing op het bezwaarschrift. Daarom zijn we op zoek naar een procesjurist die een dossier kan analyseren en beoordelen op zowel rechtmatigheid als doelmatigheid, en daarnaast als secretaris kan optreden in de bezwaarschriftencommissie.
Je benadert inhoudelijke vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken, signaleert ontwikkelingen en knelpunten en draagt daar oplossingen voor aan. Je adviseert je collega's van andere afdelingen met als doel de werkprocessen en afwegingskaders te optimaliseren. Daarnaast vertegenwoordig je indien nodig de gemeente in bestuursrechtelijke beroepszaken.

 • Je behandelt zelfstandig en praktisch dossiers
 • Je geeft uitvoering aan de informele aanpak om zo mogelijk tot een oplossing te komen
 • Je schrijft memo's en verweerschriften
 • Je bereidt de zittingen voor
 • Je stelt adviezen op over bezwaarschriften;
 • Je draagt zorg voor besluitvorming door het bevoegde bestuursorgaan;
 • Je analyseert uitkomsten en speelt signalen door naar de relevante afdeling(en)
 • Je onderhoudt interne en externe contacten
 • Je vertegenwoordigt het college schriftelijk en in zittingen bij de bestuursrechter

1 sollicitatie
0 views


14-08-2020 Gemeente Ede