Vacatures geplaatst door Gemeente Ede

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Ede.

Laatste vacatures

Medewerker Sociaal Team

In de rol van Medewerker Sociaal Team kom jij bij de gezinnen thuis. Bij gezinnen of jongeren met complexe opvoed- en opgroeivragen en volwassenen met andere zware multidisciplinaire problematiek. Je bent aan de ene kant zorgverlener en doet zelf interventies die het gezin versterken. Daarnaast ben je beslisser over het inzetten van niet vrij toegankelijke zorg. Hierbij ga je zoveel mogelijk uit van de eigen regie van het gezin.

Dit is een veelzijdige rol voor een organisatorische duizendpoot. Jij voert intakegesprekken met cliënten en anderen die bij het gezin betrokken zijn. Als je de hulpvraag helder hebt en de situatie goed in kaart hebt, stel je een actiegericht gezinsplan op. Je biedt cliënten een praktisch en op maat gemaakt hulpaanbod. Hierbij vormen de eigen kracht en de zelfredzaamheid van het gezin het uitgangspunt. Je zet samen met het gezin het eigen netwerk in: familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Je spreekt het gezin aan op de eigen verantwoordelijkheid en activeert ze om zelf aan de slag te gaan. Je bepaalt of hulp nodig is, van welke discipline en in welke omvang. Je adviseert over de volle breedte van de levensdomeinen.

Iedere situatie is weer anders. Onze nieuwe collega Medewerker Sociaal Team organiseert passende hulpverlening op maat. Je interpreteert regelingen, weegt alternatieven en regelt de beste oplossing, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Je brengt de cliënt in contact met zorgpartners. Je hebt de regie over de inzet van de juiste specialismen voor de hulpverlening aan het gezin. Je monitort op de achtergrond of de cliënt de juiste zorg krijgt.

8 sollicitaties
159 views
Bekijk vacature


22-01-2020 Gemeente Ede
Medewerker Sociaal Team

In de rol van Medewerker Sociaal Team kom jij bij de gezinnen thuis. Bij gezinnen of jongeren met complexe opvoed- en opgroeivragen en volwassenen met andere zware multidisciplinaire problematiek. Je bent aan de ene kant zorgverlener en doet zelf interventies die het gezin versterken. Daarnaast ben je beslisser over het inzetten van niet vrij toegankelijke zorg. Hierbij ga je zoveel mogelijk uit van de eigen regie van het gezin.

Dit is een veelzijdige rol voor een organisatorische duizendpoot. Jij voert intakegesprekken met cliënten en anderen die bij het gezin betrokken zijn. Als je de hulpvraag helder hebt en de situatie goed in kaart hebt, stel je een actiegericht gezinsplan op. Je biedt cliënten een praktisch en op maat gemaakt hulpaanbod. Hierbij vormen de eigen kracht en de zelfredzaamheid van het gezin het uitgangspunt. Je zet samen met het gezin het eigen netwerk in: familie, mantelzorgers en vrijwilligers. Je spreekt het gezin aan op de eigen verantwoordelijkheid en activeert ze om zelf aan de slag te gaan. Je bepaalt of hulp nodig is, van welke discipline en in welke omvang. Je adviseert over de volle breedte van de levensdomeinen.

Iedere situatie is weer anders. Onze nieuwe collega Medewerker Sociaal Team organiseert passende hulpverlening op maat. Je interpreteert regelingen, weegt alternatieven en regelt de beste oplossing, zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Je brengt de cliënt in contact met zorgpartners. Je hebt de regie over de inzet van de juiste specialismen voor de hulpverlening aan het gezin. Je monitort op de achtergrond of de cliënt de juiste zorg krijgt.

0 sollicitaties
0 views


22-01-2020 Gemeente Ede
Consulent WMO

Jij bent de contactpersoon voor de klant die zorg nodig heeft en aanvraagt. Je voert een integrale intake uit bij de klant. Dit kan telefonisch zijn of je gaat op huisbezoek. Je krijgt door je heldere vraagstelling duidelijk zicht op de totale zorg- en hulpvraag. Vanuit het principe "van zorgen voor naar zorgen dat" kijk je samen met de klant ook naar de inzet vanuit het eigen netwerk en activeer je dat. Samen bepaal je het te behalen resultaat en vertaal je dit naar een actiegericht plan van aanpak. Je adviseert over de volle breedte van de levensdomeinen en over de financiële consequenties. Ook interpreteer je regelingen, weegt alternatieven af en verstrekt informatie en advies aan de klant.
Natuurlijk hoort daar een stukje administratieve afhandeling bij. Als consulent heb je veel ruimte en verantwoordelijkheid om je eigen werk in te delen en te organiseren. Waar mogelijk denk je mee over ontwikkelingen in werkprocessen en beleid. Ons werk bespreken we regelmatig samen tijdens een casuïstiekoverleg of een collegiale toetsing.

16 sollicitaties
175 views


20-12-2019 Gemeente Ede
Functioneel beheerder

Jij stelt samen met de gebruiker de eisen en wensen op voor nieuwe applicaties of ter verbetering van bestaande applicaties. Bij het gebruik van applicaties ondersteun je de gebruikers en treed je op als intermediair tussen gebruikers, applicatiebeheerders en leveranciers.
Je stelt het beheerplan op van de door jouw beheerde applicaties en zorgt dat procedures en documentatie actueel zijn. Je bent gesprekspartner voor opdrachtgevers, gebruikers, service delivery managers en andere stakeholders. Je adviseert hen en borgt de afspraken die je met hen maakt. Tenslotte maak je wijzigingsverzoeken aan, bewaak je de planning en kwaliteit hiervan, analyseer je verstoringen en los je deze op.

0 sollicitaties
0 views


19-12-2019 Gemeente Ede
Afdelingsmanager Financiën & Control

Als afdelingsmanager Financiën & Control heb je twee belangrijke rollen. Je bent manager van een groep professionals die dagelijks een bijdrage levert aan het realiseren van de ambities van de gemeente Ede. Hieronder valt het ontwikkelen van financieel beleid, het voeren van de regie op de P&C-cyclus, het verzorgen van specialistische financiële adviezen en het projectleiderschap voor financiële verbeter- en ontwikkelprojecten. Verder ben je de coach in een cultuur van elkaar aanspreken, ondersteunen en motiveren. Je zorgt dat medewerkers het beste uit zichzelf kunnen halen, zich ontwikkelen en hun kwaliteiten tot hun recht te laten komen. En je werkt met het team aan de verdere ontwikkeling van de afdeling Financiën & Control. Beide rollen vragen om een ontwikkelingsgerichte manager, die drager en drijvende kracht is van de gewenste ontwikkeling van F&C. Actuele thema's op de afdeling zijn verbetering van samenwerking en de afronding van de Visie op Control.

De gemeente Ede wordt in toenemende mate een netwerkorganisatie. Je bent onderdeel van dit netwerk waarin medewerkers, managers en directeuren steeds meer gezamenlijk de verantwoordelijkheid nemen voor het functioneren van de hele organisatie.

10 sollicitaties
121 views


16-12-2019 Gemeente Ede