Vacatures geplaatst door Gemeente Ede

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Ede.

Laatste vacatures

Projectondersteuner

Je gaat aan de slag als projectondersteuner voor het programma Vitale Vakantieparken. Hierin werken 11 Veluwse gemeenten samen met de provincie Gelderland, het recreatief bedrijfsleven en andere partners aan een divers en kwalitatief goed aanbod van vakantieparken op de Veluwe. De gemeente Ede host het programma voor deze Veluwse samenwerking.

Als projectondersteuner ben je onder meer verantwoordelijk voor het bijhouden en bewaken van actielijsten en planningen. Ook hou je je bezig met het plannen van alle bestuurlijke en ambtelijke overleggen, werksessies en vergaderingen. Je organiseert bijeenkomsten, waarbij je zorgt voor goede locaties en faciliteiten, verzorgde uitnodigingen, realistische draaiboeken en praktische ondersteuning op dag zelf. Daarnaast hou je de (financiële) administratie bij, evenals het pers- en mediaoverzicht. Je zorgt voor afhandeling van telefoon en mail. Je houdt de voortgang op uitstaande vragen in de gaten en zorgt dat actiepunten tijdig worden afgehandeld. Niet onbelangrijk: je denkt mee met de andere leden van het programmabureau, draait je hand niet om voor andere voorkomende werkzaamheden en geeft jouw mening. Zie je verbeterpunten? Jij weet te overtuigen en te beargumenteren hoe het nog beter kan.

Nationale Vacaturebank

26 sollicitaties
267 views


02-07-2019 Gemeente Ede
Juridisch adviseur

Als juridisch adviseur ga je aan de slag met onderwerpen die onze inwoners raken. Je verleent juridische ondersteuning en adviseert de collega's van beleid en uitvoering op het gebied van wet- en regelgeving (m.n. Participatiewet), samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomsten, beleidsregels, werkprocessen, rechtspersonen etc.
Je adviseert over de mogelijkheden en beperkingen die de wet ons biedt.
Je signaleert relevante ontwikkelingen m.b.t. de Participatiewet en vertaalt deze naar praktijkgerichte informatie. Jouw informatie wordt ook gebruikt bij integrale afwegingen wat eventueel impact heeft voor de inwoners van de gemeente. Indien nodig draag je alternatieve oplossingen aan. Ook signaleer je risico's en stel je verbeterpunten voor.

Wat verwachten we verder van je?

 • Je vindt het leuk om samen te werken, om kennis en inzicht te delen en je zorgt voor verbinding en draagvlak.
 • Je bent in staat om jouw kennis helder en in begrijpelijke taal over te brengen. Je schrijft gemakkelijk en "to the point".
 • Je vertegenwoordigt de gemeente bij regionale overleggen.
 • Je adviseert de afdelingsmanager proactief en signaleert mogelijke verbeteringen.
 • Zo nodig treedt je op in bezwaar- en beroepsprocedures.

Binnenlands Bestuur

8 sollicitaties
306 views


20-06-2019 Gemeente Ede
Adviseur Inclusie

Ede gaat ervoor zorgen dat iedereen meedoet en zich thuis voelt binnen onze organisatie. Als Adviseur Inclusie weet je waar je over praat. Jij zet jouw kennis/ervaring in om dit te realiseren
Je wordt de aanjager en verbinder van inclusief werkgeverschap binnen de gemeente. Jij weet wat er nodig is voor een inclusieve organisatie. Er is een basis en die moet worden doorontwikkeld.

Jij ontwikkelt beleid en zorgt daarnaast voor bewustwording; inclusie (in de breedste zin van het woord) is een belangrijk thema en dat draag jij uit. Naast het schrijven van beleid zorg je ook voor draagvlak en duidelijke processen. Deze weet jij ook te verankeren en toekomstbestendig te maken. Je vindt het geen probleem om te schakelen tussen jouw denkkracht en hands-on aanpakken. Niet onbelangrijk, je borgt de afspraken vanuit de Participatiewet.

In het begin is het belangrijk dat je bewustwording creëert binnen de gemeente Ede, ook bij onze ketenpartners. Je versterkt en zorgt ervoor dat inclusief denken (en werken!) bij iedereen top of mind is. Je enthousiasmeert, bent creatief en je communiceert makkelijk op verschillende niveaus. Je borgt daarnaast de (financiële) haalbaarheid voor de verschillende oplossingen. Je bent meteen 'up and running', want wij willen vaart maken!

Daarnaast:

 • Werk je de visie op inclusief werkgeverschap van Ede verder uit;
 • Vertaal je deze visie naar een meerjarig actieplan met concrete doelstellingen en acties
 • Coördineer en bewaak je de planning van de acties en voer je deze (ook deels zelf) uit
 • Voorbereiden en voorzitten van door jou opgezette bijeenkomsten rondom Inclusie
 • Werk je nauw samen met de collega's bij Personeel & Organisatie en het Sociaal Domein
 • Iets met stimuleren van anderen tot ambassadeur en voorleven
 • Onderhoud je contacten met externe partners (UWV, scholen, instellingen, etc).
 • Zorg je voor borging van diverse subsidiemogelijkheden.

Intermediair

5 sollicitaties
223 views


18-06-2019 Gemeente Ede
Juridisch adviseur

Als juridisch adviseur ga je aan de slag met onderwerpen die onze inwoners raken. Je verleent juridische ondersteuning en adviseert de collega's van beleid en uitvoering op het gebied van wet- en regelgeving (m.n. Participatiewet), samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomsten, beleidsregels, werkprocessen, rechtspersonen etc.
Je adviseert over de mogelijkheden en beperkingen die de wet ons biedt.
Je signaleert relevante ontwikkelingen m.b.t. de Participatiewet en vertaalt deze naar praktijkgerichte informatie. Jouw informatie wordt ook gebruikt bij integrale afwegingen wat eventueel impact heeft voor de inwoners van de gemeente. Indien nodig draag je alternatieve oplossingen aan. Ook signaleer je risico's en stel je verbeterpunten voor.

Wat verwachten we verder van je?

 • Je vindt het leuk om samen te werken, om kennis en inzicht te delen en je zorgt voor verbinding en draagvlak.
 • Je bent in staat om jouw kennis helder en in begrijpelijke taal over te brengen. Je schrijft gemakkelijk en "to the point".
 • Je vertegenwoordigt de gemeente bij regionale overleggen.
 • Je adviseert de afdelingsmanager proactief en signaleert mogelijke verbeteringen.
 • Zo nodig treedt je op in bezwaar- en beroepsprocedures.

Intermediair

4 sollicitaties
107 views


18-06-2019 Gemeente Ede
Contractvoorbereider Asfaltconstructies

Als contractvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en het tot stand komen van contracten en tekeningen inclusief kostenramingen voor onderhoud aan bestaande asfaltconstructies. Je houdt daarbij ook toezicht op de uitvoering van het contract.

De benodigde werkzaamheden ten behoeve van de contractvoorbereiding voer je zelf uit of laat je onder jouw regie uitvoeren door marktpartijen. Hierbij heb je een controlerende en toetsende rol. Daarnaast adviseer je ontwerpers en projectleiders bij het technisch ontwerp en adviseer je over en breng je expertise in op het gebied van contracten. Daarnaast draag je zorg voor concrete schetsen en (detail)tekeningen. Je zorgt voor verwerking van analoge en digitale metingen (zoals hoogte-, landmeetkundige en geotechnische metingen). Je neemt deel aan overleggen/interne projectgroepen en voert applicatiebeheer van geautomatiseerde toepassingen uit.

Als toezichthouder ben je onderdeel van een projectteam en houd je toezicht op de uitvoering en realisatie van de werkzaamheden zoals afgesproken in de overeenkomst. Je legt dit vast in de contractadministratie. Je overlegt dan ook regelmatig met de projectleider en directievoerder. In uitvoeringssituaties ben jij verantwoordelijk om helder te communiceren naar alle betrokken partijen, zoals aannemers, bedrijven en inwoners, en weet je op goede wijze om te gaan met publiek. Bij klachten en verzoeken sta je inwoners correct te woord en handel je de klachten af.

Nationale Vacaturebank

1 sollicitatie
14 views


17-06-2019 Gemeente Ede