Logo Gemeente Ede

Vacatures geplaatst door Gemeente Ede

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Ede.

Laatste vacatures

Functioneel Applicatiebeheerder

Functioneel applicatiebeheerder, een echte smaakmaker

Jij gaat als onze nieuwe functioneel applicatiebeheerder aan de slag met het beheer van diverse financiële applicaties. Je bent een vraagbaak en weet altijd een oplossing te bedenken. Het functioneel beheer van applicaties is zeker niet je enige taak. Het accent binnen deze functie ligt op het innoveren en digitaliseren van onze processen. Dit vraagt een proactieve en assertieve houding. Jij neemt deel aan diverse projecten en zoekt daarbij altijd naar mogelijkheden om zaken sneller, efficiënter en meer digitaal te doen. Zo geef je gemeente Ede nóg meer smaak. En daar ben je trots op, want je draagt echt iets bij aan onze hele gemeente met meer dan 120.000 inwoners. Voor 32-36 uur per week ben je als innoverende functioneel applicatiebeheerder bezig met het:

 • beheren van de financiële applicaties die binnen de afdeling draaien. Dit doe je samen met vier collega's. Het beheer wordt onder andere uitgevoerd voor Unit4 Financials, Corsa, TIM, Key2subsidies, Lias en ADP/ Workforce.
 • Innoveren en digitaliseren van onze processen. We verwachten van jou een enthousiasmerende en actieve rol. Van het signaleren van mogelijkheden tot het doorvoeren van verbeteringen, jij pakt het hele proces op.
 • Op de hoogte blijven van de trends en ontwikkelingen binnen jouw vakgebied. Je beoordeelt of deze ontwikkelingen voor onze organisatie bruikbaar zijn.

0 sollicitaties
12 views
Bekijk vacature

3 sollicitaties
11 views
Bekijk vacature


29-11-2022 Gemeente Ede
Informatie architect

Informatie architect, een echte smaakmaker

Simpel gezegd, jij weet alles van de processen rondom informatiestromen. Jouw uitdaging is het opzetten, implementeren en behouden van architecturen voor diverse domeinen binnen gemeente Ede. Tevens ga je strategische doelstellingen vertalen naar architectuur waarbij de focus ligt op informatiearchitectuur. Je werkweek zit vol afwisseling en dynamiek. Zo geef je gemeente Ede nóg meer smaak. En daar ben je trots op, want je draagt echt iets bij aan onze hele gemeente met meer dan 120.000 inwoners. Voor 32-36 uur per week ben je als analytisch sterke Informatie architect bezig met het:

 • verzamelen, onderzoeken en analyseren van informatie, trends en ontwikkelingen binnen jouw vakgebied, en daarbuiten.
 • ontwerpen van een integraal en organisatie breed informatielandschap.
 • samen met het Enterprise Architect team opstellen van kaders. Je bent echt onderdeel van het ontwerpproces.
 • in overleg met collega's van andere afdelingen, maken van ontwerpen en deze in gezamenlijkheid continue toetsen.
 • beantwoorden van de vragen van collega's bij complexe veranderingen. Jij bent een echte vraagbaak voor collega's. Je bent makkelijk benaderbaar en helpt je collega's graag op weg.
 • coördineren van de taken in het Enterprise Architect Team.

6 sollicitaties
40 views
Bekijk vacature

1 sollicitatie
24 views
Bekijk vacature


14-11-2022 Gemeente Ede
Procescoördinator Interventieteam

Procescoördinator Interventieteam

Het aantal inwoners met een opeenstapeling van complexe problemen die zorgen voor (sociale) overlast en onveiligheid neemt toe. Dit heeft invloed op de leefbaarheid en veiligheid van onze gemeente. Als procescoördinator Interventieteam ga jij aan de slag met deze inwoners.Zij komen meestal niet in beeld met een zorgvraag, maar door signalen van overlast en onveiligheid. Jij zorgt samen met een groot aantal partijen in het zorg- en veiligheidsdomein voor een plan van aanpak waarin duidelijke voorwaarden worden gesteld. Je hebt als doel om hardnekkige patronen van zorgmijding, sociale onveiligheid en overlast en /of criminaliteit te doorbreken en toe te werken naar de juiste zorg en ondersteuning. Jij houd je niet alleen bezig met de regie van complexe casuïstiek, maar vindt het ook een uitdaging om ontwikkelingen ten aanzien van kwetsbare doelgroepen te monitoren en analyseren. Op basis van die analyse of op basis van nieuwe (wettelijke) taken pas jij de werkwijzen aan, bedenk je nieuwe werkwijzen en heb je een actieve rol in de totstandkoming van beleid. Jij haalt hier voldoening uit omdat je echt iets bijdraagt aan onze gemeente van meer dan 120.000 inwoners. Voor 32-36 uur per week ben je als verbindende procescoördinator Interventieam bezig met:

 • Complexe problematiek in beeld brengen en relevante interne (bijv sociaal team) en externe professionals (bijv politie en woningbouwcoöperatie) betrekken om op basis van een integrale probleemanalyse tot een plan van aanpak te komen.
 • De samenwerking stimuleren en regie voeren op de acties uit het plan van aanpak. Betrokkenen houd je op de hoogte van de voortgang.
 • Acties langdurig monitoren en in overleg met de direct betrokkenen anticiperen op verschillende scenario's. Geen mogelijkheid wordt onbenut gelaten om met het beschikbare instrumentarium te komen tot verandering. Bijvoorbeeld door voorwaarden te formuleren.
 • Zicht hebben op de taken en verantwoordelijkheden van betrokken partners. Je schaalt op als er als er procedurele en/of juridische belemmeringen zijn of een fundamenteel verschil van inzicht is tussen betrokken professionals.
 • Samen met de juristen in de afdeling weeg je zorgvuldig af wanneer bestuurlijke maatregelen noodzakelijk zijn om tot herstel te komen. Dit doe je met oog voor de menselijke maat.
 • In contact staan met de inwoner, maar je bent géén hulpverlener.

1 sollicitatie
46 views

3 sollicitaties
37 views


10-11-2022 Gemeente Ede
Senior woz-gegevensbeheerder

Senior WOZ-gegevensbeheerder, een echte smaakmaker

De gemeente Ede is een groeiende gemeente met veel uitdagingen en grote ambities. Dit vraagt wat van onze organisatie. Onze registraties op orde hebben en houden en zorgvuldig omgaan met data zijn daar voorbeelden van. Jij bent verantwoordelijk voor het beheren, controleren en verwerken van WOZ- objectafbakening en (complexe) bouwmutaties. Je kijkt daarbij altijd naar de mogelijkheden om ons proces te verbeteren. Als ervaren WOZ-gegevensbeheerder ben jij een sparringpartner voor je collega's. Daarnaast ga je zelfstandig projecten oppakken. Zo geef je gemeente Ede nóg meer smaak. En daar ben je trots op, want je draagt echt iets bij aan onze hele gemeente met meer dan 120.000 inwoners. Voor 32-36 uur per week ben je als kwaliteitsgerichte senior WOZ-gegevensbeheerder bezig met het:

 • Beheren, controleren en het verwerken van WOZ-objectafbakening en (complexe) bouwmutaties.
 • Coördineren en realiseren van nieuwe projecten. Jij bent daarbij de sleutelfiguur die ervoor zorgt dat projecten opgepakt en afgerond worden.
 • Sparren met je collega's. Jij hebt een coördinerende rol en je coacht je collega's.
 • Automatiseren en robotiseren van onze processen. Jij denkt in mogelijkheden en ziet altijd kansen om ons proces te optimaliseren. Je doet verbetervoorstellen voor ons beleid en de processen.
 • Samenwerken binnen je afdeling en afdeling overstijgend. Zo is ketensamenwerking een belangrijk speerpunt binnen onze organisatie. Jij zoekt de verbinding en werkt aan ketenoptimalisatie.

0 sollicitaties
16 views
Bekijk vacature

2 sollicitaties
14 views
Bekijk vacature


09-11-2022 Gemeente Ede
Strategisch adviseur / programmamanager

Strategisch adviseur/ programmamanager, een echte smaakmaker

De gemeente Ede is een groeiende gemeente. We hebben een unieke combinatie van een stedelijke kern en een groot landelijk gebied. Ede verbindt traditie en vernieuwing met elkaar. Van de agrarische sector in het landelijk gebied tot de topkennisinstituten in de wereld. Food is hierbij een economische motor. Als centrumgemeente investeren we in de samenwerking in Regio Foodvalley met als doel het realiseren van een innovatieve topregio in de (agro)food met werkgelegenheid voor en door onze inwoners. Jij gaat als strategisch adviseur/ programmamanager aan strategische vraagstukken werken, waarbij integraliteit en toekomstgerichtheid voorop staan. De opgaven waar jij aan gaat werken zijn in de regel nieuw voor onze gemeente. Jouw rol is het gemeente brede proces begeleiden in nauwe samenwerking met je collega's van onder andere Finance en Control. Jij adviseert en houdt je bezig met strategie(ontwikkeling). Jij wordt ingezet bij zeer complexe opdrachten waarbij sprake is van een hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact. Zo geef je gemeente Ede nóg meer smaak. En daar ben je trots op, want je draagt echt iets bij aan onze hele gemeente met meer dan 120.000 inwoners. Voor 32-36 uur per week ben je als stevige strategisch adviseur/ programmamanager bezig met het:

 • Bestuur en management gevraagd en ongevraagd adviseren over politiek-bestuurlijke aspecten van strategische vraagstukken waardoor je draagvlak creëert.
 • Het vaststellen van de inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders van strategische vraagstukken en programma's.
 • Zorgdragen voor de uitvoering van de programma's.
 • Bestuur en management adviseren over nieuwe kansen, ontwikkelingen en bedreigingen voor gemeente Ede en Regio Foodvalley.
 • Onderhouden en ontwikkelen van je netwerk, daar waar jij van toegevoegde waarde kunt zijn voor de opgaves waarvoor je opgesteld staat.
 • Uitbouwen en versterken van de strategische allianties in de regio die leiden tot versterking van de Regio Foodvalley.

3 sollicitaties
57 views

3 sollicitaties
23 views


03-11-2022 Gemeente Ede