Vacatures geplaatst door Gemeente Ede

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Ede.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur Veiligheid

Als Beleidsadviseur Veiligheid adviseer je op tactisch niveau en ontwikkel je beleid voor de middellange termijn. Natuurlijk anticiperen we op wat op ons af gaat komen in de gemeente Ede. Het gebruik van big data wordt dan ook de aankomende tijd onderzocht.

In de positie van Beleidsadviseur Veiligheid adviseer je over in- en externe ontwikkelingen op het gebied van Veiligheid en de consequenties daarvan. Je werkt als Veiligheidsadviseur aan thema's zoals: ondermijning, bestuurlijke aanpak, mensenhandel, uitbuiting, illegale prostitutie, witwassen, radicalisering, woonoverlast, crisisbeheersing en Bibob. Je hebt een belangrijke signalerende functie en doet voorstellen voor beleidsverbeteringen. Je maakt analyses en adviesrapportages en werkt in projecten, al dan niet als projectleider. Vanuit jouw rol als Beleidsadviseur Veiligheid neem je deel aan regionale en lokale netwerken en in- en externe werkgroepen. Samenwerking met ketenpartners is van belang; een sterke keten draag bij aan een duurzame oplossing. Het opzetten en onderhouden van relaties is dan ook een belangrijk onderdeel van je werk.

Je bent gekoppeld aan één van de wijkteams in Ede en levert een bijdrage aan het wijkveiligheidsplan. De werkzaamheden voer je grotendeels zelfstandig uit, je werkt nauw samen met directe collega's en andere relevante disciplines. Als ervaren Adviseur Veiligheid ben je uitstekend op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de volle breedte van het veiligheidsdomein. Zo ben je een goede inhoudelijke sparringpartner voor je collega's.

Intermediair

8 sollicitaties
193 views
Bekijk vacature


12-03-2019 Gemeente Ede
Beleidsadviseur Veiligheid

Als Beleidsadviseur Veiligheid adviseer je op tactisch niveau en ontwikkel je beleid voor de middellange termijn. Natuurlijk anticiperen we op wat op ons af gaat komen in de gemeente Ede. Het gebruik van big data wordt dan ook de aankomende tijd onderzocht.

In de positie van Beleidsadviseur Veiligheid adviseer je over in- en externe ontwikkelingen op het gebied van Veiligheid en de consequenties daarvan. Je werkt als Veiligheidsadviseur aan thema's zoals: ondermijning, bestuurlijke aanpak, mensenhandel, uitbuiting, illegale prostitutie, witwassen, radicalisering, woonoverlast, crisisbeheersing en Bibob. Je hebt een belangrijke signalerende functie en doet voorstellen voor beleidsverbeteringen. Je maakt analyses en adviesrapportages en werkt in projecten, al dan niet als projectleider. Vanuit jouw rol als Beleidsadviseur Veiligheid neem je deel aan regionale en lokale netwerken en in- en externe werkgroepen. Samenwerking met ketenpartners is van belang; een sterke keten draag bij aan een duurzame oplossing. Het opzetten en onderhouden van relaties is dan ook een belangrijk onderdeel van je werk.

Je bent gekoppeld aan één van de wijkteams in Ede en levert een bijdrage aan het wijkveiligheidsplan. De werkzaamheden voer je grotendeels zelfstandig uit, je werkt nauw samen met directe collega's en andere relevante disciplines. Als ervaren Adviseur Veiligheid ben je uitstekend op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de volle breedte van het veiligheidsdomein. Zo ben je een goede inhoudelijke sparringpartner voor je collega's.

Binnenlands Bestuur

3 sollicitaties
274 views


12-03-2019 Gemeente Ede
Functioneel beheerder (2 vacatures)

Jij stelt samen met de gebruiker de eisen en wensen op voor nieuwe applicaties of ter verbetering van bestaande applicaties. Bij het gebruik van applicaties ondersteun je de gebruikers en treed je op als intermediair tussen gebruikers, applicatiebeheerders en leveranciers. Je stelt het beheerplan op van de door jouw beheerde applicaties en zorgt dat procedures en documentatie actueel zijn. Je bent gesprekspartner voor opdrachtgevers, gebruikers, service delivery managers en andere stakeholders. Je adviseert hen en borgt de afspraken die je met hen maakt. Tenslotte maak je wijzigingsverzoeken aan, bewaak je de planning en kwaliteit hiervan, analyseer je verstoringen en los je deze op.

Nationale Vacaturebank

6 sollicitaties
155 views
Bekijk vacature


06-03-2019 Gemeente Ede
Functioneel beheerder (2 vacatures)

Jij stelt samen met de gebruiker de eisen en wensen op voor nieuwe applicaties of ter verbetering van bestaande applicaties. Bij het gebruik van applicaties ondersteun je de gebruikers en treed je op als intermediair tussen gebruikers, applicatiebeheerders en leveranciers. Je stelt het beheerplan op van de door jouw beheerde applicaties en zorgt dat procedures en documentatie actueel zijn. Je bent gesprekspartner voor opdrachtgevers, gebruikers, service delivery managers en andere stakeholders. Je adviseert hen en borgt de afspraken die je met hen maakt. Tenslotte maak je wijzigingsverzoeken aan, bewaak je de planning en kwaliteit hiervan, analyseer je verstoringen en los je deze op.

Intermediair

14 sollicitaties
186 views
Bekijk vacature


06-03-2019 Gemeente Ede
Senior Juridisch Adviseur Grondzaken en Vastgoed

De gemeente Ede heeft een groot grondgebied bestaande uit de kern Ede en kleine dorpen daaromheen. Het buitengebied kenmerkt zich door afwisselend bos-, heide- en landbouwgebied. Er ligt een opgave voor het realiseren van ambities op het gebied van de landbouw, duurzaamheid en de energietransitie.
Als Senior Juridisch Adviseur bijt je je vast in complexe juridische vraagstukken. Complex door de omvang, de politieke aandacht of de verscheidenheid aan betrokken partijen. Hierover geef je duidelijke adviezen.

Het zwaartepunt ligt bij het proactief adviseren, waarbij je een sparringpartner voor bestuurlijke opdrachtgevers, managers en projectleiders bent. Vanuit een juridische invalshoek adviseer je over gebiedsontwikkeling, herontwikkeling van onroerende zaken, vastgoedtransacties en verkoop-, ontwikkelings- en onderhandelingsstrategieën. Je zit aan tafel bij het opstellen van strategische risicoanalyses voor projecten en de financiële positie van de gemeente. Daarbij analyseer je relevante informatie en maak je deze inzichtelijk voor stakeholders voor besluitvorming.
Je hebt een duidelijke visie op de ontwikkeling van Grondzaken en Vastgoed de komende jaren. Hiermee geef je mede vorm aan de koers en richting van de afdeling, onder andere bij het tot stand komen van het nieuwe grondbeleid en bij de verbetering van werkprocessen. Je maakt samenwerkingsovereenkomsten bij gebiedsontwikkeling en contracten voor de uitgifte van bouwgrond, zoals reserverings-, intentie-, en koopovereenkomsten. Jouw ervaring en je juridische kennis maken je tot een stevige onderhandelaar en adviseur bij geschillen.

Intermediair

3 sollicitaties
91 views
Bekijk vacature


04-03-2019 Gemeente Ede