Vacatures geplaatst door Gemeente Ede

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Ede.

Laatste vacatures

Strategisch Adviseur / Programmamanager

De gemeente Ede heeft 115.000 inwoners. De combinatie van een stedelijke kern en een groot landelijk gebied maakt de gemeente uniek. Een waarde om te koesteren en te versterken. De dorpen hebben ieder een eigen karakter. Ede verbindt traditie en vernieuwing met elkaar; van de agrarische sector in het landelijk gebied tot de topkennisinstituten in de wereld. We maken optimaal gebruik van die unieke kwaliteiten en zien de diversiteit van het gebied, de regio en de inwoners als kracht. Food is hierbij een economische motor. Als centrumgemeente investeren we in veel samenwerkingen met als doel het realiseren van een innovatieve topregio in de (agro)food met werkgelegenheid voor en door onze inwoners. We werken in toenemende mate samen met de provincie Gelderland, het Rijk en Europa.

De gemeente Ede kent ook uitdagingen. De natuur en de landschappen staan in Ede onder druk. De stikstofproblematiek raakt vele ambities van de gemeente Ede: van landbouw, tot natuur en prettig wonen en leven in Ede. Ondanks de corona-crisis verwachten we dat de autonome groei van Ede onverminderd groot blijft. We willen deze groei van Ede kwalitatief en kwantitatief goed accommoderen, met woningen in prijsklassen die aantrekkelijk zijn voor inwoners van Ede, maar ook met oog voor groen, voorzieningen en parkeren.

Als strategisch adviseur/programmamanager binnen Ede houd je je bezig met complexe en gemeentebrede opgaves. De opgaven die bij de afdeling Strategie en Regie terecht komen zijn in de regel nieuw voor onze gemeente, afdelingsoverstijgend en vergen samenwerking met anderen. Denk bijvoorbeeld aan de lange termijn visievorming voor onze gemeente, opgaven als energietransitie, maar ook het vormgeven van een regiodeal. Het gaat daarbij om opgaven die politiek de hoogste urgentie hebben. Dit betekent onder meer dat je het bestuur en management gevraagd en ongevraagd adviseert over politiek-bestuurlijke aspecten van strategische vraagstukken en hiervoor draagvlak creëert. Daarnaast adviseer je bestuur en management over nieuwe kansen, ontwikkelingen en bedreigingen voor de gemeente Ede.
Belangrijk; Het opzoeken van de samenwerking met (maatschappelijke) partners en de samenleving is voor jou vanzelfsprekend. Jij neemt makkelijk een leidende rol in en tegelijkertijd heb je oog voor de verschillende rollen en posities van de betrokken partners, zowel intern als extern. Je bent in staat om het integrale product, de inhoudelijke, organisatorische en financiële kaders van strategische vraagstukken, programma's, processen te definiëren. Daarnaast draag je desgewenst zorg voor de inrichting en/of aansturing van een programmaorganisatie. Tot slot ontwikkel en onderhoud je een relatienetwerk, relevant voor de opgaves waar je voor wordt ingezet.

0 sollicitaties
0 views


24-06-2020 Gemeente Ede
Junior wegbeheerder

Je ondersteunt de senior wegbeheerder op meerdere disciplines zoals asfaltverhardingen, elementverhardingen, civiele kunstwerken, wegmarkeringen, wegmeubilair, verkeersborden etc.
Je werkt voornamelijk op tactisch niveau en je denkt na over vragen zoals wat de beste manier is om het onderhoud te plegen zodat we het afgesproken kwaliteitsniveau halen en blijven vasthouden? Hoe zorgen we ervoor dat de huidige wegen kunnen blijven zoals ze nu zijn? En wat is ervoor nodig om het onderhoud goed te kunnen doen? Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat het er over 50 jaar nog steeds is? Zo stel je, onder begeleiding van de senior wegbeheerder, een onderhoudsprogramma voor de komende vijf jaar en een uitvoeringsprogramma voor het komende jaar op.

Ook zorg jij voor de aanlevering van basisinformatie ten behoeve van de op te stellen beheerplannen binnen de vakgroep wegen, denk daarbij aan het laten uitvoeren van inspecties. Je houdt het beheerinformatiesysteem GeoVisia actueel en betrouwbaar en je bent verantwoordelijk voor het uitgeven van bouwpeilen en inritvergunningen.

Je krijgt een persoonlijk inwerktraject op de afdeling waarbij de focus ligt op je vakinhoudelijke skills. De inhoud daarvan stem je af met de afdelingsmanager op basis van jouw individuele leerbehoeften in combinatie met de gevraagde competenties en vaardigheden. On the job wordt je begeleid door de coördinator van de vakgroep wegen en directe collega's. Op de afdeling is ruimte voor eigen inbreng en krijg je de kans om je te ontwikkelen tot een volwaardige wegbeheerder.

Meer over jouw toekomstige afdeling
Je werkterrein is qua oppervlakte één van de grote gemeenten van Nederland. Je krijgt een functie in de plezierige en dynamische afdeling Programmering, bestaande uit de teams groen, wegen en riolering. Samen zijn we verantwoordelijk voor de vertaling van het beleid in concrete onderhoudsmaatregelen. Deze maatregelen zijn gericht op een duurzame instandhouding van (voorzieningen) in de openbare ruimte. Dit doen we door een planmatige en integrale aanpak van beheer en onderhoud. De nadruk van ons werk ligt op het sturen, plannen en programmeren van technische of specialistische taken. Zo geven we invulling aan onze verantwoordelijkheid voor de inzet van de beheerbudgetten, het opstellen van beheerplannen, het opstellen van een integraal meerjarenprogramma voor de komende 5 jaar en het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor het komende jaar. De grootste uitdaging is om de samenwerking met andere afdelingen te optimaliseren zodat de gehele keten goed kan samenwerken.

Het team wegen bestaat uit 9 collega's waarvan deze functie er één is, Samen zijn zij verantwoordelijk voor het beheer van verhardingen (asfalt, elementen, beton en zand), straatreiniging, openbare verlichting, straatmeubilair, civiele kunstwerken, verkeersregelinstallaties, camera's, stroomkasten, dynamische centrumafsluitingen, verkeerborden, wegmarkeringen, afvalbakken, gladheidsbestrijding, graffiti en kabels en leidingen. De grootste opgave met betrekking tot de gemeentelijke wegen is om er voor te zorgen dat duidelijk wordt wat we de komende 5 jaar aan onderhoud gaan doen aan de wegen en welke kosten dat met zich mee brengt.

12 sollicitaties
193 views


15-04-2020 Gemeente Ede
Junior wegbeheerder

Je ondersteunt de senior wegbeheerder op meerdere disciplines zoals asfaltverhardingen, elementverhardingen, civiele kunstwerken, wegmarkeringen, wegmeubilair, verkeersborden etc.
Je werkt voornamelijk op tactisch niveau en je denkt na over vragen zoals wat de beste manier is om het onderhoud te plegen zodat we het afgesproken kwaliteitsniveau halen en blijven vasthouden? Hoe zorgen we ervoor dat de huidige wegen kunnen blijven zoals ze nu zijn? En wat is ervoor nodig om het onderhoud goed te kunnen doen? Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat het er over 50 jaar nog steeds is? Zo stel je, onder begeleiding van de senior wegbeheerder, een onderhoudsprogramma voor de komende vijf jaar en een uitvoeringsprogramma voor het komende jaar op.

Ook zorg jij voor de aanlevering van basisinformatie ten behoeve van de op te stellen beheerplannen binnen de vakgroep wegen, denk daarbij aan het laten uitvoeren van inspecties. Je houdt het beheerinformatiesysteem GeoVisia actueel en betrouwbaar en je bent verantwoordelijk voor het uitgeven van bouwpeilen en inritvergunningen.

Je krijgt een persoonlijk inwerktraject op de afdeling waarbij de focus ligt op je vakinhoudelijke skills. De inhoud daarvan stem je af met de afdelingsmanager op basis van jouw individuele leerbehoeften in combinatie met de gevraagde competenties en vaardigheden. On the job wordt je begeleid door de coördinator van de vakgroep wegen en directe collega's. Op de afdeling is ruimte voor eigen inbreng en krijg je de kans om je te ontwikkelen tot een volwaardige wegbeheerder.

Meer over jouw toekomstige afdeling
Je werkterrein is qua oppervlakte één van de grote gemeenten van Nederland. Je krijgt een functie in de plezierige en dynamische afdeling Programmering, bestaande uit de teams groen, wegen en riolering. Samen zijn we verantwoordelijk voor de vertaling van het beleid in concrete onderhoudsmaatregelen. Deze maatregelen zijn gericht op een duurzame instandhouding van (voorzieningen) in de openbare ruimte. Dit doen we door een planmatige en integrale aanpak van beheer en onderhoud. De nadruk van ons werk ligt op het sturen, plannen en programmeren van technische of specialistische taken. Zo geven we invulling aan onze verantwoordelijkheid voor de inzet van de beheerbudgetten, het opstellen van beheerplannen, het opstellen van een integraal meerjarenprogramma voor de komende 5 jaar en het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor het komende jaar. De grootste uitdaging is om de samenwerking met andere afdelingen te optimaliseren zodat de gehele keten goed kan samenwerken.

Het team wegen bestaat uit 9 collega's waarvan deze functie er één is, Samen zijn zij verantwoordelijk voor het beheer van verhardingen (asfalt, elementen, beton en zand), straatreiniging, openbare verlichting, straatmeubilair, civiele kunstwerken, verkeersregelinstallaties, camera's, stroomkasten, dynamische centrumafsluitingen, verkeerborden, wegmarkeringen, afvalbakken, gladheidsbestrijding, graffiti en kabels en leidingen. De grootste opgave met betrekking tot de gemeentelijke wegen is om er voor te zorgen dat duidelijk wordt wat we de komende 5 jaar aan onderhoud gaan doen aan de wegen en welke kosten dat met zich mee brengt.

0 sollicitaties
0 views


15-04-2020 Gemeente Ede
Junior wegbeheerder

Je ondersteunt de senior wegbeheerder op meerdere disciplines zoals asfaltverhardingen, elementverhardingen, civiele kunstwerken, wegmarkeringen, wegmeubilair, verkeersborden etc.
Je werkt voornamelijk op tactisch niveau en je denkt na over vragen zoals wat de beste manier is om het onderhoud te plegen zodat we het afgesproken kwaliteitsniveau halen en blijven vasthouden? Hoe zorgen we ervoor dat de huidige wegen kunnen blijven zoals ze nu zijn? En wat is ervoor nodig om het onderhoud goed te kunnen doen? Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat het er over 50 jaar nog steeds is? Zo stel je, onder begeleiding van de senior wegbeheerder, een onderhoudsprogramma voor de komende vijf jaar en een uitvoeringsprogramma voor het komende jaar op.

Ook zorg jij voor de aanlevering van basisinformatie ten behoeve van de op te stellen beheerplannen binnen de vakgroep wegen, denk daarbij aan het laten uitvoeren van inspecties. Je houdt het beheerinformatiesysteem GeoVisia actueel en betrouwbaar en je bent verantwoordelijk voor het uitgeven van bouwpeilen en inritvergunningen.

Je krijgt een persoonlijk inwerktraject op de afdeling waarbij de focus ligt op je vakinhoudelijke skills. De inhoud daarvan stem je af met de afdelingsmanager op basis van jouw individuele leerbehoeften in combinatie met de gevraagde competenties en vaardigheden. On the job wordt je begeleid door de coördinator van de vakgroep wegen en directe collega's. Op de afdeling is ruimte voor eigen inbreng en krijg je de kans om je te ontwikkelen tot een volwaardige wegbeheerder.

Meer over jouw toekomstige afdeling
Je werkterrein is qua oppervlakte één van de grote gemeenten van Nederland. Je krijgt een functie in de plezierige en dynamische afdeling Programmering, bestaande uit de teams groen, wegen en riolering. Samen zijn we verantwoordelijk voor de vertaling van het beleid in concrete onderhoudsmaatregelen. Deze maatregelen zijn gericht op een duurzame instandhouding van (voorzieningen) in de openbare ruimte. Dit doen we door een planmatige en integrale aanpak van beheer en onderhoud. De nadruk van ons werk ligt op het sturen, plannen en programmeren van technische of specialistische taken. Zo geven we invulling aan onze verantwoordelijkheid voor de inzet van de beheerbudgetten, het opstellen van beheerplannen, het opstellen van een integraal meerjarenprogramma voor de komende 5 jaar en het opstellen van een uitvoeringsprogramma voor het komende jaar. De grootste uitdaging is om de samenwerking met andere afdelingen te optimaliseren zodat de gehele keten goed kan samenwerken.

Het team wegen bestaat uit 9 collega's waarvan deze functie er één is, Samen zijn zij verantwoordelijk voor het beheer van verhardingen (asfalt, elementen, beton en zand), straatreiniging, openbare verlichting, straatmeubilair, civiele kunstwerken, verkeersregelinstallaties, camera's, stroomkasten, dynamische centrumafsluitingen, verkeerborden, wegmarkeringen, afvalbakken, gladheidsbestrijding, graffiti en kabels en leidingen. De grootste opgave met betrekking tot de gemeentelijke wegen is om er voor te zorgen dat duidelijk wordt wat we de komende 5 jaar aan onderhoud gaan doen aan de wegen en welke kosten dat met zich mee brengt.

5 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


15-04-2020 Gemeente Ede