Vacatures geplaatst door Gemeente Ede

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Ede.

Laatste vacatures

Afdelingsmanager Strategie & Regie

Als Afdelingsmanager Strategie & Regie adviseer je college en directie over de grote thema's van de gemeente Ede zoals: food, duurzaamheid, agrifood 2030, Regio FoodValley, levendig centrum, participatief werken en vitale vakantieparken. Om er een belangrijk thema uit te lichten, de Regio Food Valley is als proeftuin van de wereld een belangrijk speerpunt en economische motor voor de ontwikkeling van onze gemeente.

Het hoofddoel van de afdeling is om de strategische koers van Ede scherp te houden. De afdeling speelt niet alleen een belangrijke rol in het formuleren (in co-creatie) van de strategische koers en het doordenken en richten van strategische vraagstukken. De afdeling is voor een aantal zwaardere thema's ook dé plek waar dingen in beweging worden gebracht, waar vraagstukken worden vertaald naar rollen, taken en inbreng van partijen. En dit op een dusdanige manier dat resultaten bereikt worden.

Jij stippelt het pad uit op de werkvelden kennis en onderzoek, wijkregie, strategisch advies en programmamanagement. Met jouw goed ontwikkelde antenne voor wat van belang is voor het bestuur, de organisatie en samenleving, realiseer je met je afdeling een concrete visie op oplossingsrichtingen, vertaal je thema's in opgaven en behaal je bestuurlijke doelstellingen.

Samen met je afdeling beweeg je je binnen externe netwerken met stakeholders, bewoners en andere bestuursorganen. De nieuwe Afdelingsmanager Strategie & Regie profileert zich en verschaft zich toegang tot alle tafels waar waarde kan worden toegevoegd. Je werkt bovendien nauw samen met andere afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie in Ede, zoals beleid en bestuur en communicatie.
In de functie van Afdelingsmanager Strategie & Regie geef je leiding aan ervaren professionals in een complexe omgeving. Je fungeert als sparringpartner en weet mensen met hun kwaliteiten en competenties aan de juiste opgaven en programma's te verbinden. Je stimuleert medewerkers in de persoonlijke en vakmatige ontwikkeling door ze uit te dagen en een grote doses verantwoordelijkheid en mandaat te geven. Je hebt oog voor de juiste rol van de afdeling en voor efficiënte bedrijfsvoering. Omdat Ede bruist van ambitie is continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie en je afdeling een belangrijk deel van jouw rol.

2 sollicitaties
172 views
Bekijk vacature


18-11-2019 Gemeente Ede
Afdelingsmanager Strategie & Regie

Als Afdelingsmanager Strategie & Regie adviseer je college en directie over de grote thema's van de gemeente Ede zoals: food, duurzaamheid, agrifood 2030, Regio FoodValley, levendig centrum, participatief werken en vitale vakantieparken. Om er een belangrijk thema uit te lichten, de Regio Food Valley is als proeftuin van de wereld een belangrijk speerpunt en economische motor voor de ontwikkeling van onze gemeente.

Het hoofddoel van de afdeling is om de strategische koers van Ede scherp te houden. De afdeling speelt niet alleen een belangrijke rol in het formuleren (in co-creatie) van de strategische koers en het doordenken en richten van strategische vraagstukken. De afdeling is voor een aantal zwaardere thema's ook dé plek waar dingen in beweging worden gebracht, waar vraagstukken worden vertaald naar rollen, taken en inbreng van partijen. En dit op een dusdanige manier dat resultaten bereikt worden.

Jij stippelt het pad uit op de werkvelden kennis en onderzoek, wijkregie, strategisch advies en programmamanagement. Met jouw goed ontwikkelde antenne voor wat van belang is voor het bestuur, de organisatie en samenleving, realiseer je met je afdeling een concrete visie op oplossingsrichtingen, vertaal je thema's in opgaven en behaal je bestuurlijke doelstellingen.

Samen met je afdeling beweeg je je binnen externe netwerken met stakeholders, bewoners en andere bestuursorganen. De nieuwe Afdelingsmanager Strategie & Regie profileert zich en verschaft zich toegang tot alle tafels waar waarde kan worden toegevoegd. Je werkt bovendien nauw samen met andere afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie in Ede, zoals beleid en bestuur en communicatie.
In de functie van Afdelingsmanager Strategie & Regie geef je leiding aan ervaren professionals in een complexe omgeving. Je fungeert als sparringpartner en weet mensen met hun kwaliteiten en competenties aan de juiste opgaven en programma's te verbinden. Je stimuleert medewerkers in de persoonlijke en vakmatige ontwikkeling door ze uit te dagen en een grote doses verantwoordelijkheid en mandaat te geven. Je hebt oog voor de juiste rol van de afdeling en voor efficiënte bedrijfsvoering. Omdat Ede bruist van ambitie is continue doorontwikkeling en innovatie van de organisatie en je afdeling een belangrijk deel van jouw rol.

3 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-11-2019 Gemeente Ede
Vastgoedadviseur

In je rol als Vastgoedadviseur bouw je mee aan de toekomst en ambities van de gemeente Ede. Je werkt onder andere aan aansprekende locaties zoals het WFC en de WFC Experience die rond de voormalige Maurits kazerne worden ontwikkeld. Hier komt alles over duurzame en gezonde voeding samen in een levendig gebied voor wonen, werken en recreëren.
Als Vastgoedadviseur ben je verder ook betrokken bij het Programma Levendig Centrum waarbij we investeren in een levendige, groene en aantrekkelijke binnenstad . En de ontwikkeling van food- en business park De Klomp is bijvoorbeeld ook zo'n aansprekend project waarbij jouw advies welkom is.
Je adviseert gevraagd en ongevraagd in de breedte op het gebied van vastgoed en vastgoed-/gebiedsontwikkeling en je bent in staat om vastgoed en grond te taxeren en te onderhandelen over de prijs voor het aan- en verkopen en aanhuren van onroerende zaken. De ontwikkelingen in de gemeente Ede gaan snel en de manier waarop wij ons grondprijsbeleid voeren is redelijk uniek, zo bepalen wij per kavel de waarde. Dit stelt staat jou in staat je werk professioneel op een hoger plan te brengen.
Als Vastgoedadviseur houd je van de diversiteit in werkzaamheden. Zo begeleid je klanten bij aankoop van vrije (woon)kavels en bedrijfskavels. Je houdt de marktontwikkelingen bij en anticipeert hierop. Je adviseert bij gebiedsontwikkelingsopgaven voor wonen en landbouw, herontwikkeling van gemeentelijke locaties en doet onderzoek naar locaties voor het vestigen van gemeentelijke of gerelateerde instellingen. Samen met je collega's geef je input voor het beleid van de afdeling en de rest van de organisatie.

In de functie van Vastgoedadviseur ben je vaak het gezicht van de gemeente Ede en eerste aanspreekpunt voor bedrijven en andere externe partijen zoals makelaars, notarissen, bouwers, ontwikkelaars. Je werkt nauw samen met economische zaken, RP en vastgoed ondernemers en je snapt welke belangen er spelen. Ook naar het bestuur/college van de gemeente ben jij regelmatig vraagbaak/adviseur


4 sollicitaties
76 views
Bekijk vacature


15-11-2019 Gemeente Ede
Onderzoeker Sociaal Domein

Voor jou als recent afgestudeerd Onderzoeker is dit de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de Edese samenleving. Het Sociaal Domein is een verzamelnaam voor belangrijke thema's binnen zorg, gezondheid, werk en inkomen. Je doet onderzoek voor beleidsprogramma's als stapeling van sociaal domeinvoorzieningen, integratie van statushouders, of ontwikkelingen op het gebied van armoede en inkomen. Je stapt vaak vanachter je computerscherm vandaan om met interne en externe partners in gesprek te gaan. Zo krijg je onderzoeksvragen helder en creëer je verdiepende inzichten.

Jij denkt vanuit de data mee over de opbrengst van beleid, interventies en monitoring daarvan. Om je een beeld te geven: klik op de Sociale Monitor[MA1] . Op die manier ben jij een belangrijke schakel tussen beleid en onderzoek.

Jouw proactieve kant komt ook aan bod in de functie van Onderzoeker bij de gemeente Ede. Je verzamelt informatie en kennis over relevante ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en analyseert de beleidsimpact en kansen voor Ede. Je rapporteert hierover aan Beleidsadviseurs en Bestuur. Je voert periodieke onderzoeken uit en zet nieuwe onderzoeken op. Je beheert een sociaal statistisch bestand en gebruikt dit voor statistische analyses.

Je werkt als partner voor Beleidsmedewerkers en Managers in het verkennen van hun informatiebehoefte en de manier waarop databronnen daarop kunnen inspelen. Je kijkt kritisch naar de rol van informatie in de beleidscyclus en denkt mee over de positie en ontwikkeling van de onderzoeksfunctie.


[MA1]Let op: link naar Zie ookhttps://ede.incijfers.nl/report/Sociale_Monitor_Ede_2019.pdf.

8 sollicitaties
84 views
Bekijk vacature


15-11-2019 Gemeente Ede
Onderzoeker Sociaal Domein

Voor jou als recent afgestudeerd Onderzoeker is dit de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan de Edese samenleving. Het Sociaal Domein is een verzamelnaam voor belangrijke thema's binnen zorg, gezondheid, werk en inkomen. Je doet onderzoek voor beleidsprogramma's als stapeling van sociaal domeinvoorzieningen, integratie van statushouders, of ontwikkelingen op het gebied van armoede en inkomen. Je stapt vaak vanachter je computerscherm vandaan om met interne en externe partners in gesprek te gaan. Zo krijg je onderzoeksvragen helder en creëer je verdiepende inzichten.

Jij denkt vanuit de data mee over de opbrengst van beleid, interventies en monitoring daarvan. Om je een beeld te geven: klik op de Sociale Monitor[MA1] . Op die manier ben jij een belangrijke schakel tussen beleid en onderzoek.

Jouw proactieve kant komt ook aan bod in de functie van Onderzoeker bij de gemeente Ede. Je verzamelt informatie en kennis over relevante ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein en analyseert de beleidsimpact en kansen voor Ede. Je rapporteert hierover aan Beleidsadviseurs en Bestuur. Je voert periodieke onderzoeken uit en zet nieuwe onderzoeken op. Je beheert een sociaal statistisch bestand en gebruikt dit voor statistische analyses.

Je werkt als partner voor Beleidsmedewerkers en Managers in het verkennen van hun informatiebehoefte en de manier waarop databronnen daarop kunnen inspelen. Je kijkt kritisch naar de rol van informatie in de beleidscyclus en denkt mee over de positie en ontwikkeling van de onderzoeksfunctie.


[MA1]Let op: link naar Zie ookhttps://ede.incijfers.nl/report/Sociale_Monitor_Ede_2019.pdf.

4 sollicitaties
156 views
Bekijk vacature


15-11-2019 Gemeente Ede