Logo Dobrá práce.cz

Geautomatiseerd vacatures beheren op Dobrá práce.cz

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Dobrá práce.cz.

Laatste vacatures

Ekonom/Finanční kontrolor

 • plnění úkolů zadaných představenstvem společnosti a hlavním ekonomem
 • zpracování ekonomických podkladů
 • tvorba, kontrola, aktualizace a vyhodnocování finančního plánu a rozpočtů
 • kontrola a analýza nákladových prvků
 • tvorba platebního plánu (cash flow)
 • příprava a vyhodnocování investičního plánu
 • analýza rentability výroby
 • spolupráce na cenotvorbě
 • zpracování měsíčních, čtvrtletních a ročních výkazů, reportů a analýz
 • sledování bilance komodit a skladového hospodářství
 • příprava podkladů a reportů pro banky
 • spolupráce s auditory
 • vedení účetního týmu (4 účetní, 1 mzdová účetní)

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


06-12-2019 Trenkwalder a.s.
Vedoucí technik pro krmné směsi

 • dohlížení na celý proces výroby krmných směsí - výhodou je orientace v technologii, případně ochota se ji naučit
 • výběr a nákup surovin (ve spolupráci s centrálním nákupem)
 • příprava a kontrola složení krmných směsí
 • organizace prodeje krmných směsí (péče o stávající zákazníky, navazování vztahů s novými zákazníky; stálých zákazníků je v současné době asi 35)
 • organizace a řízení práce podřízených (cca 5-6) + administrativa

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


06-12-2019 Trenkwalder a.s.
Junior mzdová účetní / Personalista

 • vedení mzdové agendy - komunikace s externí mzdovou účetní
 • shromažďování podkladů pro výpočet mezd
 • kontrola změn v osobních údajích zaměstnanců
 • kompletace osobních spisů zaměstnanců
 • příprava smluv a dalších dokumentů týkající se pracovněprávních vztahů
 • zajištění vzdělávání zaměstnanců včetně rekvalifikace a školení

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views


06-12-2019 Trenkwalder a.s.
Chemický/Procesní inženýr

 • hledat řešení pro provozně - technologické problémy
 • podílet se na vývoji nových provozně - technologických strategií, na stanovování nákladů a přínosů, na designu nových zařízení, a zavádění do provozu a testování užitkovosti
 • mít přehled o nejnovějších trendech v závodním provozu, procesu a technologiích a o jejich potenciální aplikaci
 • budovat povědomí o požadavcích různých zákazníků za účelem doporučení optimalizace a podpory vývoje obchodních aktivit
 • poskytovat zpětnou vazbu na aktuální výkon závodu v porovnání s jeho designem a osvědčenými metodami
 • případně spolupracovat s vedením jednotlivých závodů po celé Evropě a s podpůrnými týmy ve Velké Británii

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


06-12-2019 Trenkwalder a.s.
Agronom

 • stanovení technologických postupů pěstování rostlin na stanovených plochách, sestavování osevních plánů
 • plánování polních prací (setba, orba, podmítání, postřiky, hnojení…)
 • výběr osiv, hnojiv a přípravků na ochranu rostlin
 • částečný dohled na mechanizaci
 • organizace a řízení práce podřízených
 • spolupráce při evidenci propachtované půdy
 • administrativa spojená s výše uvedeným

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


06-12-2019 Trenkwalder a.s.