Dfind Logo

Vacatures geplaatst door Dfind

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Dfind.

Laatste vacatures

Økonomisjef

Frelsesarmeen er en av landets største humanitære organisasjoner og omsatte for 1,9 milliarder kroner i 2017. Gjennom ulike institusjoner, enheter og selskaper sysselsetter organisasjonen 1 909 årsverk. Organisasjonen har en betydelig samfunnsrolle og er gjennom ulike områder representert i over 100 lokalsamfunn i Norge.

Økonomisjefen er leder for Seksjon for økonomi og virksomhetsstyring, som er en del av forvaltningsavdelingen. Seksjonen har ansvar for å gi Frelsesarmeens ledelse, styrer og ledere for øvrig korrekt og relevant kunnskap og informasjon for å kunne ta riktige beslutninger og gjøre gode strategiske valg. Seksjonen skal gjennom sine definerte arbeidsområder følge og være forbilde på beste praksis i styring, ansvarlighet, effektivitet og etterrettelighet. Du vil sammen med Frelsesarmeens ledelse, øvrige ledere og ansatte bidra til at virksomheten drives i samsvar med Frelsesarmeens formål, grunnverdier, virksomhetens målsetting og gjeldende lovgivning.

Frelsesarmeen har de siste årene arbeidet mye med å forbedre og effektivisere den økonomiske styringen for å i større grad kunne støtte kjernevirksomheten, og således deres evne til å yte bistand innen de ulike virksomhetsområdene. I samarbeid med avdelingsleder, regnskapssjef og andre sentrale personer, vil du kunne være med på å løfte organisasjonen videre innen områdene styring og kontroll.

Stillingen rapporterer til leder for forvaltningsavdelingen og inngår i avdelingens ledergruppe.

Arbeidsoppgaver

Lede seksjon for økonomi og virksomhetsstyring med overordnet ansvar for områdene:

 • Virksomhetsstyring og rapportering. Herunder årsregnskap og evaluere og videreutvikle dagens løsninger til å bli mer formålstjenlig og effektive
 • Budsjett, likviditet, økonomi- og styringssystemer
 • Kapitalforvaltning, pensjon og forsikringer. Kapitalforvaltning i samråd med organisasjonens finans- og investeringsråd, samt eksterne samarbeidspartnere
 • Innkjøp og anskaffelser
 • Internkontroll og styringsparameter
 • Saksframlegg og saksforberedelse til styret
 • Ansvar for videreutvikling av rutiner, prosesser og den finansielle virksomhetsstyringsmodellen
 • Kontakt mot revisor og bankforbindelser
 • Videreutvikle og bygge et en sterk seksjon og et godt økonomiteam
 • Personalansvar
Bakgrunn
 • God relasjonsbygger som evner å skape tillit
 • Evner å kommunisere tall og gjøre seg forstått på tvers av yrkesroller
 • Inntar et bredt perspektiv og er strategisk anlagt. Samtidig vise en operativ vilje
 • Du er selvgående, initiativrik og klarer å gjøre andre gode med din kompetanse
 • Gode lederegenskaper
 • Høy gjennomslagskraft
 • Gode, dokumenterte resultater
 • Analytisk og strukturert
Vi tilbyr
 • Være med på å videreutvikle og profesjonalisere organisasjonen videre
 • Selvstendig rolle
 • En sentral og synlig rolle i en stor og internasjonal organisasjon med stor samfunnsnytte
Den som ansettes må arbeide i samsvar med Frelsesarmeens kristne grunnsyn.

For ytterlig informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind Finance på tlf. 957 29 752 / orjan.gamst@dfind.no, eller Leif Thoring på tlf. 913 68 810 / leif.thoring@dfind.no. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
Søknader vil bli behandlet fortløpende.

DOVA Jobs

0 sollicitaties

0 views

FINN.no

1 sollicitatie

0 views

Bekijk vacature


14-08-2018 Frelsesarmeen


Regnskapskonsulent A-Ø

Vi søker for stolt, solid og lokal kunde etter en erfaren regnskapsmedarbeider. Hos kunde blir du først ansatt i vikariat/engasjement, men med muligheter for fast ansettelse og forfremmelse. God opplæring blir gitt.

Arbeidsoppgaver

 • Bilagsbehandling
 • Fakturering
 • Lønn
 • Avstemming
 • Prosjektoppfølging
 • Andre ad-hoc oppgaver, som øvrig oppfølging og kontroll
Kvalifikasjoner
 • Gjerne høyere utdannelse innen regnskap/økonomi, relevant erfaring kan kompensere for utdannelse
 • Noen års regnskapserfaring
 • Autorisasjon er et ønske
 • Kunnskap om skatt og moms er fordelaktig
 • Grunnleggende god regnskapsforståelse
 • Flytende muntlig og skriftlig norsk og engelsk
Sammen med regnskapssjef har dere ansvar for regnskapsførsel for 9 ulike selskaper. Er du dyktig og ambisiøs kan det åpne seg muligheter i dette fine, lokale og tradisjonsrike selskapet. Her jobber kolleger med lang ansiennitet, som kjenner hverandre godt. Her trives de på jobb!

Personlige egenskaper

 • Pålitelig og ansvarsbevisst
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Tar initiativ, er strukturert og nøyaktig
 • Positiv innstilling og gode samarbeidsevner
Virker dette interessant, ber vi deg søke via www.dfind.no. Om du har lyst til å høre mer om stillingen, ta gjerne kontakt med Dfind AS ved Kristin Lindberg; kristin.lindberg@dfind.no eller på tlf 41 47 04 64. Du kan også komme innom kontoret vårt i Tromsø, i Sjøgt. 2, 4. etg. (tidl. Proffice)

DOVA Jobs

0 sollicitaties

0 views

FINN.no

18 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


10-08-2018 Dfind Executive


Daglig Leder

Vår nåværende daglige leder ønsker å tre inn i fagstilling i bedriften, og vi søker nå ny daglig leder som skal overta ledelsen av et selskap i sterk vekst.

Hinnstein har med sin lokale tilhørighet befestet en sterk posisjon i markedet og har markert seg som en aktør som tilbyr høy kompetanse og bredt spekter av ingeniørtjenester. Hinnstein utfører prosjektering innen bygningsteknikk, elektroteknikk og automatisering, VVS-teknikk, arealutvikling, samferdsel samt vann-, miljø- avløpsteknikk. Vi utfører også prosjekt- og byggeledelse.

Med lokalt eierskap og entusiasme er vi framoverlent og tilpasser oss raskt kundens ønsker og behov. Med solide kunder som Forsvaret, Harstad kommune, HRS, Statkraft Varme, Statens vegvesen, LKAB, Statsbygg og mange store entreprenører, ser vi store utviklingsmuligheter for vår virksomhet.

Som daglig leder vil du bli en viktig ressurs i selskapets strategiarbeid i samarbeid med styret. Du har ansvaret for daglig drift, personalledelse og økonomistyring.

Du vil være selskapets ansikt utad, og det er derfor viktig med gode relasjonsbyggende egenskaper og gjerne et godt nettverk i relevante bransjer.

Vi søker fortrinnsvis personer med høyere utdanning, god kjennskap til bransjen og erfaring med personalledelse.

Du er velkommen til å ringe Håvar Solsvik i Dfind Executive på telefon 400 21 597 for en uforpliktende og konfidensiell prat.

DOVA Jobs

0 sollicitaties

0 views

FINN.no

16 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


10-08-2018 Hinnstein AS


Regnskapsmedarbeider

Dfind Finance opplever økt oppdragsmengde og ønsker kontakt med deg som er tilgjengelig på kort varsel for midlertidige oppdrag og faste stillinger. Dfind Finance jobber med både nasjonale og internasjonale selskaper.

Vi jobber med mange spennende og profesjonelle selskap, som stadig etterspør dyktige personer. Vi ser etter deg som kan ha et helthetlig ansvar for regnskapet fra A-Ø. Dersom du har erfaring med ligningspapirer og årsregnskap, er det et pluss fremfor et krav. Hovedsakelig er vi på utkikk etter deg som kan starte i ny jobb relativt raskt og som kan være interessert i et midlertidig engasjement.

Arbeidsoppgaver

 • Behandle inngående og utgående fakturaer
 • Bokføring, kontering og bilagsføring
 • Remittering
 • Avstemming av balansekonti
 • Avsetninger og periodiseringer
Kvalifikasjoner
 • Bachelor eller master i økonomiske og/eller administrative fag
 • Min. 2 års erfaring med tilsvarende oppgaver. Lengre erfaring kan kompensere for høyere utdannelse
 • Solid Excel-kompetanse
 • Kjennskap til ulike regnskapssystem
I tillegg
 • Komfortabel med Norsk og Engelsk som arbeidsspråk
 • Har gjerne erfaring med MVA
 • Kanskje erfaring med ligningspapirer og årsregnskap
Vi tilbyr
 • Tilgang til spennende karrieremuligheter i både nasjonale og internasjonale selskaper
 • Krevende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Mulighet for fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige betingelser
For ytterlige informasjon, kontakt Karoline Olsen i Dfind Finance på tlf. 934 13 531 eller per mail karoline.olsen@dfind.no Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

DOVA Jobs

0 sollicitaties

0 views

FINN.no

21 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


09-08-2018 Dfind Finance


Bedriftsrådgiver

Harstad Sparebank har som ambisjon å styrke sin posisjonen innen segmentet små og mellomstore bedrifter. Som bedriftsrådgiver i banken får du muligheten til å bygge et stort kontaktnett innen det lokale næringslivet samt være med å påvirke utviklingen i regionen.

Vi søker person med høyere utdannelse og god kompetanse innen regnskap. Kunnskap innen og interesse for nye digitale løsninger vektlegges.

Vår fremtidige medarbeider er ambisiøs, god på relasjonsbygging og jobber målbevisst for resultatoppnåelse i henhold til avtalte mål. Du klarer å balansere proaktivitet og risikovurderinger på en god måte.

Arbeidsoppgaver:

 • Rådgivning, kredittarbeid samt resultatansvar for egen kundeportefølje
 • Delta aktivt for å nå bankens målsettinger innenfor SMB-markedet
 • Analysere og kartlegge kundebehov for finansielle tjenester
 • Identifisere markedsmuligheter og ta initiativ i lokalmarkedet
Vi kan tilby en solid arbeidsplass med hyggelige kollegaer og en arena for prestasjon og utvikling. Harstad Sparebank er en hjørnesteinsbedrift i Harstad som jobber etter visjonen "mer verdi lokalt". Det betyr at du får en unik mulighet til å gjøre en forskjell i lokalsamfunnet.

For spørsmål om stillingen kan du kontakte Håvar Solsvik i Dfind Excecutive på telefon 400 21 597. Alle henvendelser vil behandlet konfidensielt.

SØKNADSFRIST 26. AUGUST

DOVA Jobs

0 sollicitaties

0 views

FINN.no

14 sollicitaties

0 views

Bekijk vacature


08-08-2018 Harstad Sparebank