Vacatures geplaatst door Gemeente Delft

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Delft.

Laatste vacatures

Procesmanager (36 uur)

Word jij enthousiast van grote en complexe processen? Ben je daadkrachtig en heb je goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen? Dan is de gemeente Delft op zoek naar jou!

Jouw functie
Je gaat aan de slag op de afdeling Programma's en Projecten, de afdeling met opdrachtnemers van tientallen complexe projecten, processen en programma's van opdrachtgevers uit de gehele gemeente. In deze open en uitdagende werkomgeving is de afdeling Programma's en Projecten je thuisbasis. Van daaruit worden grote externe en interne programma's, processen en projecten gemanaged.
Je maakt deel uit van een sterk, enthousiast en professioneel team. Een team dat zich onderscheidt door het brede werkveld dwars door alle lagen van de samenleving en de gemeentelijke organisatie.

Jouw rol
Je stuurt op een professionele en creatieve manier grote en complexe processen aan om samen met belanghebbenden te komen tot gedragen resultaten. Met je brede kennis, ervaring en persoonlijke impact ben je in staat om verbindingen te leggen en breng je spelers met diverse belangen bij elkaar. Je denkt vanuit de opgaven van de gemeente door het verbinden van inhoud en mensen. Je hebt er plezier in om samen met de stad ontwikkelingen tot stand te brengen. Procesmanagement is je vak!

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


18-06-2019 Gemeente Delft
Gegevensarchitect (32 - 36 uur)

Je rol
Een belangrijke bijdrage aan de informatiehuishouding van de gemeente, dat ga jij leveren. Hoe je dat doet? In één zin: door informatievraagstukken naar gegevensarchitecturen te vertalen. Delft heeft haar gegevens in kaart gebracht in het Gemeentelijk Gegevensmodel. Hiermee is inzichtelijk waar welke gegevens zich bevinden, wat de structuur van gegevens is en hoe gegevens zich tot elkaar verhouden. Jij wordt verantwoordelijk voor dit model, en draagt zorg voor toepassing en onderhoud van het model.
Als gegevensarchitect vervul je bij ons een spilfunctie voor alle onderdelen van informatievoorziening. Je begeleidt ons in de transformatie naar gegevensmanagement, tegen de achtergrond van common ground en open data. Je werkt ook mee aan de (her)inrichting van het datawarehouse voor Business Intelligence vraagstukken. Terwijl je dit doet, houd je rekening met de rijke diversiteit aan databronnen (van interne data tot externe data zoals cloud data en open data). Maar dat is nog niet alles. Samen met de brondata-eigenaren en de Functionaris Gegevensbescherming inventariseer je gegevensverzamelingen op bijvoorbeeld openbaarheid, classificatie van de beschikbaarheid en vertrouwelijkheid. Ook toets je wijzigingen aan de gegevensarchitectuur en het beleid en richt je (samen met de FG) de controle op het gebruik en beheer van gegevensverzamelingen en applicaties in.

Je werkplek
Onze IT-organisatie staat niet stil. We zijn constant bezig om de ontwikkelingen van vandaag en morgen toe te passen in ons werk. De ontwikkeling van business intelligence, datawarehouses, gegevensuitwisseling met partners, WiFi-tracking in de stad. De ambities voor onze informatievoorziening zijn hoog. Hoe dat zich vertaalt naar de werkvloer? Je komt terecht in een dynamische omgeving waar je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan het realiseren van onze visie en informatiestrategie. Dit doe je vanuit de afdeling Interne Dienstverlening Advies, binnen de directie Dienstverlening. Je voornaamste sparringpartners zijn informatieadviseurs, de applicatiearchitect, het Business Intelligence Competence Center (BICC), de IT-afdelingen en natuurlijk de business.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties
0 views

Werken in Haaglanden

4 sollicitaties
0 views


07-06-2019 Gemeente Delft
Secretaresse voor de burgemeester (m/v 36 uur)

De functie is ook als duobaan uit te voeren. Kandidaten die parttime willen werken worden nadrukkelijk gevraagd te solliciteren. Ook is het mogelijk om gezamenlijk te solliciteren als je iemand weet die samen met jou deze baan wil uitoefenen.

Je werkplek
Je werkzaamheden voer je uit binnen de staf van de burgemeester. De staf bestaat verder uit de bestuursadviseur, kabinet en representatie en haar woordvoerder. Je werkt ook in opdracht van deze stafleden met als gezamenlijk doel de werkzaamheden van de burgemeester zo soepel mogelijk te laten verlopen. Burgemeester zijn van een gemeente als Delft richt zich op elk onderdeel van de samenleving in onze stad. Daar heeft de burgemeester ondersteuning bij nodig. Iemand met een pragmatische aanpak die praktisch is en alle administratieve en logistieke werkzaamheden uitvoert voor de burgemeester.

Je rol
Jíj bent er verantwoordelijk voor dat de week van de burgemeester vlekkeloos verloopt. Je rol bestaat hoofdzakelijk uit haar agendabeheer. Dit betekent dat je verantwoordelijk bent voor het plannen van de (bestuurlijke) overleggen van de burgemeester. Daarnaast ben je ook verantwoordelijk voor de logistieke kant van de agenda en regel je de manier waarop zij tijdig komt waar ze moet zijn. Het is jouw taak om er voor te zorgen dat de burgemeester altijd op het juiste moment op de juiste plek is en al haar stukken bij de hand heeft. Je bent en voelt je verantwoordelijk voor haar agenda. Daarnaast regel je het beheer van haar e-mail. Bij de drukke werkzaamheden van de burgemeester speel jij dus een cruciale rol en zorg je ervoor dat haar werkdagen soepel verlopen.

Werken bij de Overheid

7 sollicitaties
0 views

Werken in Haaglanden

18 sollicitaties
0 views


22-05-2019 Gemeente Delft
Medewerker Educatie - Museum Prinsenhof Delft (24 uur)

Museum Prinsenhof Delft positioneert zich als het stedelijk kunst- en cultuurhistorisch museum van Delft, van nationale betekenis met een (inter)nationaal publieksbereik. De programmering is onderscheidend en verrassend. Het museum profileert zich krachtig op drie iconen van Delft: Willem van Oranje, Delfts Blauw en Delftse Meesters.

Je rol
Museum Prinsenhof Delft heeft een breed en divers educatief aanbod en ziet dit als een belangrijk onderdeel van haar museale taak. Als educatief medewerker draag je actief kennis, informatie en de verhalen van het museum over aan het publiek. Je brengt jouw kennis en expertise in bij de ontwikkeling van het scala aan activiteiten, presentaties en tentoonstellingen.
Je vindt het belangrijk dat de diverse educatieve producten aansluiten bij de interesse, kennis, behoefte, vaardigheden en belevingswereld van ons publiek. Inclusiviteit is daarbij belangrijk, net als 'een leven lang leren'. Je bent op de hoogte van educatieve ontwikkelingen in het museale veld en daarbuiten. En je ziet nieuwe kansen en mogelijkheden voor Museum Prinsenhof Delft. Je treedt actief naar buiten en onderhoudt contacten met het publiek, de onderwijsinstellingen, docenten en leerkrachten, leveranciers, culturele instellingen en collega musea.

Je werkplek
Een historie vol bijzondere gebeurtenissen, personen en (export)producten: dat is een deel van het erfgoed van Delft. Denk maar eens aan de Delftse meesters, Willem van Oranje en natuurlijk Delfts blauw. In Museum Prinsenhof Delft worden deze drie thema's breed uitgelicht. Heden en verleden komen samen in het grootste en belangrijkste collectiestuk: het monumentale gebouw waarin het museum is gehuisvest. Jouw werkplek dus! In Museum Prinsenhof Delft komen het heden en dat rijke verleden samen in tentoonstellingen en andere publieksactiviteiten. Jaarlijks bezoeken 85.000 (inter)nationale bezoekers het museum.

Werken bij de Overheid

15 sollicitaties
0 views

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties
0 views


22-05-2019 Gemeente Delft
Informatieadviseur Erfgoed (32 uur)

Je rol
Over informatie en privacy kun je lang filosoferen. Hugo de Groot, de beroemde rechtsgeleerde op onze Markt, zou dat zeker toejuichen. Maar dit keer zoeken we juist echte procesdenkers. Scherpe, analytische geesten die weten hoe je de digitale informatiehuishouding optimaliseert en verbetert. Adviseurs die vaktechnische informatie en jargon kunnen vertalen naar begrijpelijke adviezen voor afdelingen en proceseigenaren. Wettelijke kaders, regelgeving en (interne) richtlijnen; jij als informatieadviseur houdt met alles rekening. Net als met de belangen van de interne klant. Belangrijk werk, want door jouw heldere adviezen kunnen je collega's weloverwogen beslissingen nemen op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Wat staat er nog meer op je takenlijst? Samen met je collega-adviseurs van DIV begeleid je de transitie naar digitaal duurzaam bewaren en geef je uitvoering aan het informatiebeleid. Ook neem je deel aan het overleg gegevensmanagement en heb je een actieve rol bij de introductie en implementatie van het nieuwe E-depot.

Je werkplek
Je werkt vanuit het Stadsarchief samen met collega's van DIV en informatieadvies. Archeologie en Monumenten vormen sinds kort samen een nieuw team. Zij dragen zorg voor de monumenten in de stad, de archeologische resten die nog in de bodem zitten, maar beheren ook een grote collectie met opgegraven materiaal. Landen en steden zijn gebouwd op data. Die informatie moet niet alleen goed beschermd, maar ook goed gearchiveerd worden. Als informatieadviseur sla je een brug tussen informatie- en archiefbeheer en de business. Dat doe je natuurlijk niet alleen.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties
0 views

Werken in Haaglanden

9 sollicitaties
0 views


14-05-2019 Gemeente Delft