Vacatures geplaatst door Gemeente Delft

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Delft.

Laatste vacatures

Business Intelligence specialist (36 uur).

Je werkplek
Binnen de gemeente ligt een schat aan informatie verborgen. Het Business Intelligence Competence Center (BICC) is een onderdeel van de portefeuille Interne Dienstverlening. Het BICC gaat dagelijks samen met de organisatie aan de slag met het verzamelen van al die gegevens en het omzetten hiervan in praktische informatie in dashboards en rapportages.
Als Business Intelligence Specialist (BI-Specialist) speel jij hier een belangrijke rol in, net als jouw twee collega BI-specialisten, diverse BI-adviseurs en technische specialisten op de afdeling IT.

Je rol
Samen met de interne klant inventariseer en analyseer jij de vraag en vertaalt de beschikbare informatie naar BI oplossingen in de vorm van producten als dashboards en rapportages. Dat heeft soms wat voeten in de aarde: het is voor jou dan ook de kunst om de vraag achter de vraag te achterhalen. Waarom stelt de klant deze vraag? Welke informatiebehoefte is er eigenlijk écht? En, wát gaat de klant of gebruiker met de informatie doen? Hoe ziet het werkproces van de klant eruit? Jij weet waar je de hiervoor benodigde gegevens kunt vinden, en hoe deze bewerkt moeten worden om ze te ontsluiten met de beschikbare (Cognos-)tools. Heb je eenmaal voor ogen welke informatie je moet achterhalen (en wat daarbij prioriteit heeft!), dán ga je aan de slag. Je adviseert over de aanpak en mogelijkheden. Ook ontwikkel je de gewenste, vaak uitdagende en complexe rapportages in onze BI-tools, zoals Cognos 11 en binnenkort ook Power BI. Dat doe je deels zelfstandig, maar je neemt ook deel aan BI-ontwikkeltrajecten. Hierbij maken we gebruik van iteratieve ontwikkelmethodes zoals SCRUM en waarbij nauw wordt samengewerkt met collega's, je klanten en IT.
Rapportages en dashboards die je hebt ontwikkeld test je zelf op basis van door jou opgestelde testplannen, voordat je ook je klant laat kijken of de rapportages en dashboards doen wat ze moeten doen.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties

0 views

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties

0 views


12-02-2019 Gemeente Delft


Contractmanager/Directievoerder Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV)

Je rol
De spil in het bouwproces: dat ben jij. Je vertegenwoordigt de opdrachtgever en beheert het contractmanagement met alle uitvoerende partijen. Een belangrijke taak. Staan er bepaalde resultaatsverplichtingen in het contract? Dan ben jij degene die ervoor zorgt dat het gerealiseerd wordt. Wat doe je nog meer? Je bent het eerste aanspreekpunt van burgers, je onderneemt actie als er hinder wordt ondervonden bij bouwprojecten, je bent sparringpartner voor collega-contractmanagers en je adviseert in het projectteam over onder andere techniek, het contract en de te volgen inkoopstrategie.

Je werkplek
Onder de portefeuille Ruimte en Economie is een nieuwe afdeling opgezet: Realisatie. De afdeling richt zich op de realisatie van werken en zichtbare aanpassingen in de openbare ruimte. Hoe ze dit doen? Onder andere met projectmatig onderhoud, gebiedsontwikkeling, investeringsopgaven en initiatieven uit de stad. Het contractmanagement binnen de afdeling betreft nog directievoering , maar er wordt steeds meer gewerkt met geïntegreerde contracten. De ambitie bestaat om hier ook zelf het contractmanagement voor te organiseren.

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views

Werken in Haaglanden

1 sollicitatie

0 views


11-02-2019 Gemeente Delft


Adviseur Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie (36 uur)

Je rol
Een vraagbaak, een aanspreekpunt, een inhoudelijk expert en een adviseur: dat ben jij. Als Adviseur Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie vervul je een heleboel belangrijke rollen. Jij weet alles over complexe arbeidsvoorwaardelijke en rechtspositionele vraagstukken, over de (implementatie) van beleids- en beheerinstrumenten en over de uitvoering van arbeidsrechtelijke regelingen. Je adviseert onder andere het management, het college en collega (beleids)adviseurs van de afdeling Advies.
Daarnaast draag je, met jouw specialisatie in arbeidsvoorwaarden, bij aan een strategisch HR-beleid. Ook volg je de trends op het gebied van arbeidsvoorwaarden en weet deze door te vertalen naar de arbeidsvoorwaardenpakketten van de gemeente. Als laatste ben je betrokken bij de voorbereiding en implementatie van de Wet normalisering rechtspositie en ambtenaren.

Je werkplek
Waar en met wie werk je als Adviseur Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie? Je gaat aan de slag op de afdeling Expertise & Ondersteuning, die direct onder de portefeuille Interne Dienstverlening valt. Hier geven 20 enthousiaste medewerkers dagelijks advies aan het lijnmanagement als het gaat om HR-zaken. Recruitment en functiewaardering bijvoorbeeld, maar ook E-HRM, rechtspositie, personeels- en salarisadministratie. Samenwerken doe je veel met de HR-businessadviseurs van de diverse portefeuilles en de managers van de afdelingen.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties

0 views

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties

0 views


05-02-2019 Gemeente Delft


HR-professional (30-36 uur)

Je werkplek
Het profiel van de stad en de organisatie vragen om eigentijds HRM-beleid dat moderne medewerkers motiveert. Met die uitdaging ga je aan de slag binnen het cluster Interne Dienstverlening bij de afdeling Advies en werk je nauw samen met je collega's (senior) HR-adviseurs en het management van de gemeente Delft.
Het team waar je onderdeel van uitmaakt beweegt zich op alle facetten van het HR-vakgebied: strategische personeelsplanning, performancemanagement, leren en ontwikkelen, recruitment, onboarding, arbeidsvoorwaarden, beloning, verzuimbegeleiding, re-integratie etc.
In toenemende mate wordt binnen het HR-vakgebied opdrachtgestuurd gewerkt, denk hierbij aan de implementatie Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA), invoering e-HRM, ontwikkeling HR-analytics, invoering performancemanagement, onboarding. De opgaven vergen veelal een projectmatige of procesmatige aanpak en variëren qua aard en omvang; het kan zowel gaan om vernieuwing, als om actualisatie of implementatie.

Je rol

 • Je realiseert de HRM opgaven binnen de daaraan te stellen eisen van de planning, financiële kaders, wet- en regelgeving
 • Je stuurt projecten of processen aan of neemt daaraan deel als vertegenwoordiger van HRM
 • Je denkt mee bij de ontwikkeling van nieuwe opgaven en houdt in de gaten wanneer de ontwikkeling in een projectmatige aanpak kan worden ondergebracht
 • Je bent verantwoordelijk voor het proces, de kwaliteit, communicatie en volledigheid
 • Je rapporteert en informeert het management c.q. de opdrachtgever tijdig en volledig
 • Je zorgt voor het beheer van de projectgegevens en -documenten
 • Je bewaakt de juiste en volledige financiële afwikkeling
 • Je draagt zorg voor toetsing en verantwoording van behaalde resultaten
 • Je vertegenwoordigt HRM (als opdrachtnemer) in communicatie met de opdrachtgever

Werken bij de Overheid

18 sollicitaties

0 views

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties

0 views


29-01-2019 Gemeente Delft


Juridisch Adviseur Rechtsbeschermingsbedrijf

Je rol
De gemeente probeert het wonen, werken en leven in Delft zo prettig mogelijk te maken voor iedereen. Maar het komt weleens voor dat een van onze burgers het niet eens is met een beslissing van de gemeente. Als Juridisch adviseur Rechtsbeschermingsbedrijf speel jij een belangrijke rol in de afhandeling van deze bezwaarschriften (voor zowel Delft als de Veiligheidsregio Haaglanden). Je treedt op als secretaris van de Adviescommissie voor bezwaarschriften én als voorzitter bij bezwaarzaken die via ambtelijk horen worden afgehandeld. Dit houdt in dat je hoorzittingen voorbereidt en/of begeleidt en verslagen en conceptadviezen opstelt en terugkoppelt aan het betrokken cluster. Daarnaast ben je continu bezig met het spotten van verbeterpunten. Wat had er beter gekund? Wat kan er nu nog beter? Zijn er leermomenten die je terug kunt koppelen aan de clusters? Dankzij jouw inzet kan de juridische kwaliteit van de gemeentelijke organisatie worden verbeterd.

Je werkplek
Kwaliteit, tijdigheid en betaalbaarheid: dat is nodig bij de afhandeling van bezwaarschriften. Minder complexe bezwaarschriften worden daarom via ambtelijk horen afgehandeld. Voor de complexe bezwaarschriften heeft de gemeente een Adviescommissie voor bezwaarschriften ingesteld. Deze bestaat uit vier kamers, met elk een eigen specialisatie.

 • Kamer I: belast met zaken op het gebied van bouwen, wonen en verkeer
 • Kamer II: belast met zaken op het gebied van werk, inkomen en zorg
 • Kamer III: belast met zaken, anders dan genoemd onder I, II en IV
 • Kamer IV: belast met zaken omtrent de rechtspositie van gemeentelijk personeel en personeel van de Veiligheidsregio Haaglanden

Ook geven we je graag nog wat extra informatie over het Rechtsbeschermingsbedrijf. Deze maakt namelijk deel uit van de afdeling Juridische Zaken. De afdeling is aan de ene kant een businesspartner van alle clusters, aan de andere kant is zij ook het juridisch geweten binnen de gemeente. Een team gemeentejuristen is onderdeel van de afdeling om ervoor te zorgen dat alle taken die bij de juridische functie horen, goed kunnen worden uitgevoerd.

Werken bij de Overheid

18 sollicitaties

0 views

Werken in Haaglanden

3 sollicitaties

0 views


22-01-2019 Gemeente Delft