Vacatures geplaatst door Gemeente Delft

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Delft.

Laatste vacatures

Adviseur Jeugd (36 uur) schaal 10

Je rol
Jouw focus als adviseur Jeugd is het realiseren van de gewenste transformatie en inhoudelijke doelen van de Jeugdwet; het kind en gezin centraal, maatwerk en ruimte voor de professionals.
Je werkt in een adviesteam aan enkele van de grootste opgaven in het sociaal domein binnen Jeugdpreventie, Jeugdhulp en Passend Onderwijs. Het team, bestaande uit meerdere adviseurs, werkt intensief samen met collega's van andere disciplines (o.a. Wmo, Participatie en Financiën en Control), collega's uit omliggende gemeenten en ketenpartners. Jouw inbreng draagt bij aan het integrale jeugdbeleid van de gemeente en de realisatie van de missie dat alle jeugdigen gezond en veilig opgroeien. Je houdt je bezig met de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van beleid, met kennis over inhoudelijk jeugdbeleid, onderzoek en effectmeting.

Je werkzaamheden
Als adviseur Jeugd heb je een afwisselend takenpakket van opdrachten, dossiers, beleid en bijbehorende accountrelaties.
Je werkt aan meerjarige 'producten' rond beleidsontwikkeling, -implementatie en -evaluatie op het gebied van jeugdpreventie, jeugdhulp en passend onderwijs.
Je levert een bijdrage aan een aantal dossiers op regionaal niveau (zoals de inkoop jeugdhulp 2020-2024 en het actieplan rondom pleegzorg 'Jeugdhulp in Gezinsvormen') en op lokaal niveau (zoals het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek, integrale samenwerking rond jeugdpreventie en de kansen voor jeugd als onderdeel van het programma Buitenhof).
Verder werk je aan het Actieplan Sociaal Domein: een actueel project dat is bedoeld om ook in de toekomst de juiste zorg te kunnen leveren aan hen die het nodig hebben in Delft. Te beginnen bij meer inzicht in de aard en omvang van ontwikkelingen binnen de jeugdhulp, mogelijke maatregelen en de financiële consequenties in de vorm van maatschappelijke businesscases.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties

0 views

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties

0 views


10-12-2018 Gemeente Delft


Senior communicatieadviseur Sociaal Domein (36 uur)

Je rol
Als senior communicatieadviseur is er een belangrijke taak voor jou weggelegd: je adviseert het bestuur en management. Dat doe je niet zomaar, je let altijd op de actualiteit en mogelijke issues voor je jouw advies geeft. Of je nu voor de directie, afdeling of projecten werkt, maakt voor jou niet uit. Jij hebt altijd oog voor het belang van allemaal. Soms is een advies over positionering of profilering niet genoeg en wordt er (een plan voor) een concrete actie aan je gevraagd. Voor jou is dat geen probleem, jij weet een goede bijdrage te leveren.

Je werkplek
Wat doet een gemeente eigenlijk allemaal? Niet elke Delftenaar kan alle taken opnoemen. En misschien weten twee collega's van verschillende afdelingen niet eens van elkaar wat ze doen. Het team Communicatie, dat onder de afdeling Besturing valt, brengt daar verandering in. Zij informeren en betrekken inwoners, eigen medewerkers en andere betrokkenen bij het werk van de gemeente. In de newsroom komen analyse, communicatieadvies en woordvoering samen.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties

0 views

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties

0 views


05-12-2018 Gemeente Delft


Secretaris regionale samenwerking Sociaal domein (24 uur)

Je werkplek
Een echte participatiesamenleving en de stad van de innovatie zijn: dat zijn twee van de pijlers van de gemeente Delft. Je kunt je voorstellen dat er diverse doelen samenhangen met deze pijlers. Bij het cluster Samenleving, die bestaat uit de afdeling Advies en de afdeling Regie op Uitvoering, wordt er hard gewerkt aan het behalen hiervan. Zo voert Regie op Uitvoering, waar jouw functie onder valt, de wettelijke taken uit en levert het excellente dienstverlening aan collega's. Ook zet het een kader op bij de opstart van innovaties, processen en maatschappelijke initiatieven. Een belangrijke, ondersteunende afdeling, dus.

Je rol
Als Secretaris regionale samenwerking Sociaal domein bied jij secretariële ondersteuning aan de Directeur Sociaal domein, zoals het opnemen van de telefoon, het voeren van de administratie en het beheer van de agenda. Jij bent de rechterhand van de directeur, én de ogen en oren. Zo signaleer je knelpunten en/of ontwikkelingen en weet deze op tijd door te spelen. Je bewaakt planningen, stemt activiteiten op elkaar af zodat doelen efficiënt kunnen worden behaald en gaat proactief aan de slag met kansen. Daarnaast organiseer je regionaal overleg en heb je persoonlijk contact met stakeholders.
Primair ben je de secretaris voor de directeur, maar het kan voorkomen dat Delftse collega's die werken aan opgaven binnen het Sociaal domein jouw secretariële ondersteuning kunnen gebruiken. Natuurlijk sta jij klaar om hen bij te staan waar nodig.

Werken bij de Overheid

10 sollicitaties

0 views

Werken in Haaglanden

1 sollicitatie

0 views


03-12-2018 Gemeente Delft


Technisch projectleider (24 – 36 uur)

Je rol
Van projecten in de definitiefase tot de overdracht aan de beheerder: jij geeft sturing aan (civiel)technische projecten binnen de gemeente. Denk hierbij aan de aanleg of vervanging van kunstwerken, wegen, riolering, kades en het bouw-/woonrijp maken van ontwikkellocaties. Het managen van deze projecten doe je volgens de GROTIK-methode: Geld, Organisatie, Tijd, Risico, Informatie en Kwaliteit.

Binnen de afdeling Realisatie is er voldoende ruimte om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld: projectmatig werken, Integraal Projectmanagement (IPM), risicomanagement, het samenwerken met interne en externe stakeholders en het geven van een goed aanbestedings- en contractadvies.

Je werkplek
Voor de komende jaren is de ambitieuze Agenda Delft 2040 opgesteld: een plan om de stad te transformeren tot een schone, hele en veilige stad waar het prettig wonen en werken is. Dat betekent dat er de komende jaren flink in de stad geïnvesteerd wordt en er heel wat projecten op tafel liggen. Om deze prioriteiten uit te voeren, is capaciteit en expertise nodig. Vandaar dat we voor de nieuwe afdeling Realisatie (onder de portefeuille Ruimte en Economie) op zoek zijn naar een ervaren projectleider. De afdeling Realisatie richt zich op de realisatie van werken en zichtbare aanpassingen in de openbare ruimte, onder andere door projectmatig onderhoud, gebiedsontwikkeling, investeringsopgaven en initiatieven vanuit de stad.

Werken bij de Overheid

6 sollicitaties

0 views

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties

0 views


03-12-2018 Gemeente Delft


Senior projectleider (24 – 36 uur)

Je rol
Van projecten in de definitiefase tot de overdracht aan de beheerder: jij geeft sturing aan complexe projecten binnen de gemeente. Denk hierbij aan de aanleg van de Gelatineburg, de stationskap Delft-Campus, grondwateronttrekking, leiding door het midden, renovatie van het hoofdgemaal en transportleiding. Het managen van deze projecten doe je volgens de GROTIK-methode: Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Je onderhoudt namens de gemeente relaties met partners in het project en partijen uit de stad. Ook ondersteun je de interne opdrachtgever, onder andere in het opleveren rapportages en overleggen met het College.
Binnen de afdeling Realisatie is er voldoende ruimte om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van bijvoorbeeld Projectmatig werken, Integraal Projectmanagement (IPM), risicomanagement, het samenwerken met interne en externe stakeholders en het geven van een goed aanbestedings- en contractadvies.

Je werkplek
Voor de komende jaren is de ambitieuze Agenda Delft 2040 opgesteld: een plan om de stad te transformeren tot een schone, hele en veilige stad waar het prettig wonen en werken is. Dat betekent dat er de komende jaren flink in de stad geïnvesteerd wordt en er heel wat projecten op tafel liggen. Om deze prioriteiten uit te voeren, is capaciteit en expertise nodig. Vandaar dat we voor de nieuwe afdeling Realisatie (onder de portefeuille Ruimte en Economie) op zoek zijn naar een ervaren projectleider De afdeling Realisatie richt zich op de realisatie van werken en zichtbare aanpassingen in de openbare ruimte, onder andere door projectmatig onderhoud, gebiedsontwikkeling, investeringsopgaven en initiatieven vanuit de stad.

Werken bij de Overheid

2 sollicitaties

0 views

Werken in Haaglanden

0 sollicitaties

0 views


03-12-2018 Gemeente Delft