Logo deBanenSite.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op deBanenSite.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op deBanenSite.nl.

Laatste vacatures

Woonbegeleiders voor het Antes CIB in Poortugaal

Als woonbegeleider werk je methodisch en lever je een bijdrage aan de begeleiding en behandeling van de doelgroep. Je bent gericht op het versterken van factoren die stabilisatie en herstel bevorderen en die het risico op terugval zoveel mogelijk verkleinen. Je gaat uit van mogelijkheden en niet van beperkingen. Je bent praktisch en positief ingesteld en haalt plezier uit om mensen een stapje verder te helpen in hun ontwikkeling. Je stelt geen hoge eisen aan de korte termijn, maar kijkt wat kan om het doel op de lange termijn te behalen. Veiligheid voor jezelf en de ander staat centraal in deze functie.
Door jouw werkhouding, die gekenmerkt wordt door enthousiasme en flexibiliteit, ben je in staat een professionele bijdrage te leveren aan een goed behandelklimaat.

deBanenSite.nl

1 sollicitatie
6 views
Bekijk vacature


19-04-2019 Parnassia Groep
Verpleegkundige voor het ART Team

Zo kan een avonddienst eruit zien:

Je avonddienst start om 14.45u met een overdracht en agendabespreking. Aan de hand van de planning maak je samen met jouw collega's een avondindeling. Op de agenda staat een voortgangsgesprek voor de behandelafspraak van een cliënt. Tevens voer je de medicatieveranderingen door op de bijbehorende medicatiebladen en print je het MQ uit. Per mail zijn er verschillende opdrachten van leerlingen of stagiaires binnengekomen die je verwerkt en beantwoord. Je neemt samen met de cliënt het behandelplan door en bespreek je zijn gestelde doelen van het komende jaar. Daarnaast maak je met de cliënt het begeleidingsplan, een crisisplan en een weekprogramma. Ook het verzorgen van de medicatieverstrekking is een dagelijkse taak waarvoor jij als verpleegkundige verantwoordelijk bent.

Na de maaltijd is er een gelegenheid om samen met de cliënten koffie te drinken en eventuele spanning regulerende vragen te beantwoorden. Aan het einde van de dag rapporteer je alle bevindingen van de dienst aan de hand van de doelen van het behandelplan. Het is een gevarieerde baan waarin geen dag hetzelfde is. Belangrijk is dat je flexibel bent (ook m.b.t. tot het draaien van alle diensten). Daarnaast wordt er veel van je verwacht op het gebied van communicatieve vaardigheden, gespreksvoering, signaleren en aanvoelen wat een cliënt nodig heeft.

deBanenSite.nl

0 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature


19-04-2019 Parnassia Groep
Psychotherapeut/Klinisch psycholoog

Werken in een klein team met een sterk 'wij-gevoel'?

Wij zijn een klein team en werken voor 4 zorgprogramma's: persoonlijkheidsproblematiek, depressie, angst en psychotrauma. Als iets ons team kenmerkt is het wel flexibliteit. Flexibel naar elkaar toe, dus inspringen en elkaar helpen waar nodig, maar ook flexibel in denken: zorgprogramma- en team overstijgend.

Naast het behandelen van patiënten geef je als regiebehandelaar ook werkbegeleiding. Je geeft consulten ten aanzien van diagnostiek en adviseert jouw team over complexe problematiek tijdens de behandeling. Daarnaast is er de ruimte om mee te denken over het beleid van de vestiging, nieuwe dingen op te zetten en vorm te geven aan de zorgprogramma's. Met andere woorden: je hebt de mogelijkheid om zelf jouw stempel te drukken en direct invloed te hebben op het beleid en jouw team.

deBanenSite.nl

0 sollicitaties
6 views
Bekijk vacature


19-04-2019 Parnassia Groep
Psychiater voor Kliniek B in Poortugaal

Je bent regiebehandelaar die in nauwe samenwerking met de je directe collega's verantwoordelijk is voor de totstandkoming en ten uitvoerlegging van het behandelplan. Je hebt een belangrijke rol in het vormgeven van de herstelgerichte zorg, met daarbij ook veel aandacht voor het systeem rondom de patiënt. Daarbij werk je nauw samen met ketenpartners.

Wij zijn op zoek naar een enthousiaste psychiater voor onze kliniek waarbij in onderling overleg de werkverdeling over de afdelingen wordt afgestemd. Je werkt binnen de kliniek met je collega's aan zorg op het hoogste niveau en humor is hierin een onmisbare factor. Je kundigheid is geborgd door bijhouden van de benodigde vakkennis, onderzoek en voldoen aan de eisen van herregistratie.

Flexibel inzetbaar zijn vind je prettig: wij verwachten dat je zowel individueel als in groepsverband wil werken met patiënten en met collega's. Je bent primair verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de inhoud, vaststelling en uitvoering van het behandelplan en in staat je eigen beslissingen te onderbouwen naar de patiënten en de collega's. Een belangrijke rol ligt dan ook bij het bepalen van het individuele beleid, rekening houdend met de afdelingsregels/belang van het groepsproces. Je manier van handelen getuigt van echte aandacht voor het individu en herstelgericht werken met oog voor veiligheid van jezelf en je omgeving. Je bent in staat de-escalerend te werken, maar ook te begrenzen daar waar nodig. Natuurlijk reflecteer je regelmatig op je eigen handelen en kun je daarbij sparren met collega's.

Als psychiater ben je betrokken bij de opleiding voor artsen die in opleiding zijn tot psychiater, bijvoorbeeld in het geven van supervisie. Als expert ben je betrokken bij complexe casuïstiek binnen de directie en is het normaal om waar te nemen voor collega's waar nodig. Kortom: je denkt voornamelijk in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Je staat er als psychiater niet alleen voor.

deBanenSite.nl

0 sollicitaties
5 views
Bekijk vacature


19-04-2019 Parnassia Groep
Ervaringsdeskundige voor het Antes CIB in Poortugaal

Als ervaringsdeskundige geef je scholing, coaching en ondersteuning aan cliënten en medewerkers op het gebied van herstel. Je biedt ondersteuning aan individuen en groepen, gebaseerd op herkenning, erkenning en begrip van 'binnenuit'. Je biedt gevraagde sociale en praktische ondersteuning en je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en het bevorderen van herstel ondersteunende zorg.

deBanenSite.nl

3 sollicitaties
11 views
Bekijk vacature


19-04-2019 Parnassia Groep