Logo deBanenSite.nl

Geautomatiseerd vacatures beheren op deBanenSite.nl

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op deBanenSite.nl.

Laatste vacatures

Verpleegkundig specialist Capelle a/d IJssel

Binnen de klinische afdeling LB3 voor EPA-patiënten in de regio Rijnmond zijn er veel ontwikkelingen. Wij zijn daarom op zoek naar een flexibele, herstelgerichte, optimistische en enthousiaste verpleegkundig specialist die de uitdaging om met complexe patiënten in een veranderde omgeving de uitdaging wil oppakken.

De afdeling biedt zorg aan patiënten die langdurige en complexe zorg nodig hebben. Het team werkt herstelgericht, zij sluiten aan bij wat de patiënten nodig hebben. Van de verpleegkundig specialist wordt verwacht dat hij/zij de behandeling van onze patiënten te coördineert en regisseert vanuit de gedachte van herstelgerichte zorg.

Wij zijn op zoek naar een professional die kan bijdragen aan de doorontwikkeling van het behandelaanbod binnen de kliniek en de aansluiting met ambulant verder vorm geeft. Daarnaast is het essentieel dat je in staat bent tot samenwerken met directe collega's en belangrijke ketenpartners.

De functie van verpleegkundig specialist bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • Intake, behandeling, somatische screening en het voorschrijven en monitoren van medicatie
 • (Groeps) behandelingen geven
 • Vormgeven van innovaties die patiënten ondersteunen bij het nemen van eigen regie
 • Een actieve bijdrage leveren aan de zorginhoudelijke beleidsvorming gericht op de verdere ontwikkeling van herstelgerichte zorg aan EPA-patiënten
 • Mede vormgeven en ontwikkelen van zelforganisatie in het team

deBanenSite.nl

0 sollicitaties

2 views

Bekijk vacature


18-08-2017 Parnassia Groep


Psychiater Velsen

Bent u een betrokken en deskundige psychiater met hands-on mentaliteit? Houdt u ervan om in een open en collegiaal klimaat sturing te geven aan gedreven professionals en aan complexe behandelingen? Houdt u, net als wij, van korte lijnen, directe communicatie, en een inspirerende en energieke werkomgeving? Heeft u affiniteit met verslavingszorg en maakt u een bewuste keuze voor onze doelgroep?
Dan zien we uw sollicitatiebrief en CV graag tegemoet.

U treedt op als regiebehandelaar van cliënten met verslavings- en comorbide problematiek en neemt deel aan het multidisciplinaire overleg. Samenwerking met betrokken (keten)partners achten wij van groot belang.
De functie van psychiater bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • Coachend leidinggeven aan de teams op weg naar herstelgericht organiseren
 • Teams stimuleren en faciliteren om herstelgerichte zorg daadwerkelijk vorm te geven
 • Verrichten van diagnostiek middels psychiatrisch onderzoek bij patiënten en het op indicatie uitvoeren van behandelingen
 • Vanuit de professie inhoud geven aan en deelnemen aan casuïstiekbesprekingen werkoverleg, beleidsontwikkelingen, en bijdragen aan de behandelplanbesprekingen

deBanenSite.nl

0 sollicitaties

1 view

Bekijk vacature


18-08-2017 Parnassia Groep


Psychiater Hoofddorp

Brijder zoekt voor de verslavingskliniek (crisis/detox met GHB specialisatie) in Hoofddorp een psychiater.

Als psychiater bent u verantwoordelijk voor de behandeling van patiënten met problematisch alcohol- en drugsgebruik en hun eventuele psychiatrische stoornissen. U hoofdtaken zijn diagnostiek en behandeling. Daarnaast neemt u deel aan relevant overleg met de behandelende (verslavings)artsen.

deBanenSite.nl

0 sollicitaties

1 view

Bekijk vacature


18-08-2017 Parnassia Groep


Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Capelle a/d IJssel

Ben jij onze nieuwe, enthousiaste SPV? Wij zijn per 1 december 2017 voor Ouderen Ambulant Noord bij Bavo Europoort op zoek naar een flexibele, doortastende collega die graag met ons behandeling en begeleiding wil bieden in zowel de SGGZ als de BGGZ.

Het team Ambulant Ouderen Noord bestaat uit o.a. een psychiater, specialist ouderengeneeskunde, SPV-en, psychologen en verpleegkundig specialisten. Er wordt nauw samengewerkt met collega's van de deeltijdbehandeling. Sinds een jaar wordt er gewerkt volgens het HGO principe. Dit is erop gericht om herstel van de patiënten voorop te stellen en het team zelfsturend te laten functioneren.

De problematiek is zeer divers: psychotische stoornissen, stemmingsstoornissen, cognitieve problematiek, persoonlijkheidsproblematiek, verslavingsproblematiek en problemen die met angst en paniek te maken hebben, vaak in combinatie met somatische en / of sociaal maatschappelijke problematiek en met 3de en 4de faseproblematiek.

Als SPV ben jij de coördinerende behandelaar van onze patiënten en werk je nauw samen met de regiebehandelaar en andere teamleden. Je vertaalt het behandelplan naar de dagelijkse zorg en stemt dit af met het behandelteam.

De functie van sociaal psychiatrisch verpleegkundige bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • De regie van zorg over de aan jou toegewezen patiënten
 • Het verrichten van intakes en crisisinterventie (binnen kantooruren)
 • Deelname aan de bureaudienst voor patiënten van de specialistische ouderenteams (binnen kantooruren) psychiatrie en geriatrie
 • Behandelen en begeleiden van ouderen met veelal ernstige psychiatrische problematiek, met de bijbehorende administratieve taken en zorgcoördinatie
 • Contact leggen, onderhouden en uitvoeren van een systemische benadering gericht op het netwerk/systeem van patiënten
 • Outreachend werken en het vertegenwoordigen van het team in de stad, onder andere door samenwerking met ketenpartners
 • Meewerken aan de verdere ontwikkeling naar een herstel gericht organiserend

deBanenSite.nl

0 sollicitaties

2 views

Bekijk vacature


18-08-2017 Parnassia Groep


Klinisch psycholoog / Psychotherapeut Eindhoven

Onze nieuwe collega laat zich omschrijven als een flexibel teamlid met humor en teamspirit. U bent doortastend in het contact met patiënten en kan zich vastbijten in complexe problematiek. U heeft ervaring in de Specialistische GGZ, bent een steun voor collegae en bent betrokken bij patiënten. U heeft ruime ervaring met en kennis van diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsproblematiek en bij voorkeur complexe PTSS. Het is belangrijk dat u beschikbaar bent op dinsdag en vrijdag.

U werkt samen met collegae in een multidisciplinair team en denkt ook op procesmatig vlak mee over het optimaliseren en verbeteren van onze vestiging.
De functie van klinisch psycholoog of psychotherapeut bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 • intake en adviesgesprekken
 • groepsbehandelingen en individuele behandelingen
 • geven van werkbegeleiding aan collegae
 • het leveren van een bijdrage aan de behandelinhoudelijke en procesmatige ontwikkeling
 • van onze vestiging door deelname aan overlegvormen

deBanenSite.nl

0 sollicitaties

3 views

Bekijk vacature


18-08-2017 Parnassia Groep