Logo Matchcare

Geautomatiseerd vacatures beheren op Da Vinci

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Da Vinci.

Laatste vacatures

Installatietechnicus Ertsvoorbereiding

Als Installatietechnicus Elektro- en instrumentatietechniek is het jou doel in samenwerking met je collega's de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de productie- en milieu installaties bij GSL Team 1 te waarborgen. Door het zelf lopen en vastleggen van inspecties aan deze installaties, pas je de juiste onderhoudsmethode toe en motiveer je de noodzaak tot toekomstig onderhoud. Aan de hand van jouw diagnoses en onderhoudsplannen schrijf je technische opdrachtstellingen voor het uit te voeren onderhoud. Op basis van het beschikbare budget stel je de juiste prioriteiten. Het aantrekkelijke aan deze rol is, dat er mee gesleuteld word wanneer de situatie daar om vraagt.

Je bent verantwoordelijk voor:

  • het aandragen van voorstellen voor het (meerjarig) onderhoudsplan
  • lopen van inspecties, aan de hand van de resultaten bepalen welk onderhoud nodig is en op welke termijn
  • oplossingen van (structurele) storingen
  • installatieverbeteringen, zodat onderhoudsplannen en diagnoses omgezet worden in concrete werkopdrachten (TOS)

0 sollicitaties
0 views


07-02-2018 Tata Steel
Technisch Specialist Hoogovens-6

Jij gaat je als Technisch Specialist richten op Hoogoven-6. De komende jaren wordt er hard gewerkt aan de Revamp van Hoogoven 6, welke gepland staat voor 2021. Tijdens deze Revamp worden veel installatieonderdelen vervangen om te zorgen dat Hoogoven-6 daarna weer 15 jaar ongestoord in bedrijf kan blijven. Tot die tijd dient de deels verouderde installatie zo ongestoord mogelijk te blijven produceren. Aan jou de taak om grotere technische projecten op te gaan pakken en hiermee bij te dragen aan het halen van de Revamp.

Jij gaat op hoger niveau kijken naar technische problemen. Jij analyseert het probleem, doet onderzoek naar mogelijke oplossingen, praat met firma's en de interne projecten afdeling en vindt daarin uiteindelijk de meest efficiënte oplossing. Jij werkt het projectplan uit door een gedetailleerd rapport op te stellen, een planning te maken, budget op te stellen en met een financieel voorstel te komen. Jij leidt goedgekeurde onderhoudsprojecten van engineering tot oplevering.

Jouw grootste uitdaging is om met zo min mogelijk productie de werkzaamheden uit te voeren. Jij kunt hierin zeker jouw creativiteit kwijt. Wij zoeken momenteel 3 Technisch Specialisten met ieder een eigen vakgebied; Werktuigbouwkunde, Elektrotechnisch en Civiele Techniek. Uiteraard lever jij ook een actieve bijdrage aan de Revamp van de Hoogoven-6.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


02-02-2018 Tata Steel
Maintenance Engineer Hoogovens

De komende jaren wordt er hard gewerkt aan de Revamp van Hoogoven-6, welke gepland staat voor 2021. Tijdens deze Revamp worden veel installatieonderdelen vervangen om te zorgen dat Hoogoven-6 hierna weer 15 jaar ongestoord in bedrijf kan blijven. Jij gaat als Maintenance Engineer een belangrijke bijdrage leveren in de voorbereiding en uitvoering van deze Revamp.

Jouw hoofdtaken zullen bestaan uit het maken van onderhoudsconcepten voor alle nieuwe installaties en het maken/aanpassen van installatiedocumentatie. Je werkt in de voorbereidingsfase nauw samen met onze projecten afdeling o.a. voor het uitvoeren van risico inventarisaties en het doen van procesveiligheidsstudies (HAZOP, SIL, LOPA). Jij bent daarnaast verantwoordelijk voor het aanbrengen van structuur en de juiste vastlegging. Tijdens de Revamp werk jij mee in de uitvoeringsfase en zorg jij er voor dat alles op de juiste manier vastgelegd wordt.

Door nauwe samenwerking met de beheerteams bewaak je daarna de effectiviteit, efficiency, en werkbaarheid van het geplande onderhoud. Verder bewaak je de werkstroom en introduceer je verbeteringen van de werkprocessen samen met de andere maintenance engineers.

Kortom een functie waarin jij voldoende uitdaging zult vinden!

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

1 sollicitatie
0 views
Bekijk vacature


01-02-2018 Tata Steel
Installatiebeheerder Werktuigbouwkunde Hoogoven 7

Als Installatiebeheerder ben je verantwoordelijk voor installatiebeschikbaarheid en betrouwbaarheid van jouw installatie. In deze functie focus jij je op installatiegebieden (denk aan: windvoorziening en gasreiniging) van Hoogoven 7.

De installaties worden periodiek onderhouden. In de voorbereiding op de onderhoudsstilstanden (periodieke en jaarlijkse stilstanden) speel jij als beheerder en technisch kennisdrager een sleutelrol in de vorm van het technisch uitwerken van de onderhoudsklussen. Tijdens de uitvoering van de onderhoudsstilstanden geef je sturing aan de onderhoudsfirma's. Hierbij is een hoog veiligheidsbesef, een goed technisch inzicht, een kritische houding t.a.v. het geleverde en een vermogen om goed samen te werken noodzakelijk. De voorbereiding voor de jaarstilstanden omvatten meer werkzaamheden, waardoor een projectmatige aanpak noodzakelijk is.

Het leuke aan deze functie is dat jij zowel praktisch als technisch coördinerend en organisatorisch bezig bent. Je bent regelmatig in de fabriek te vinden om er voor te zorgen dat jouw installatie optimaal draait. Daarnaast ben jij verantwoordelijk voor het beheer van het onderhoud en het organiseren en voorbereiden hiervan.

De komende jaren is het jouw taak om de installaties zo optimaal mogelijk te laten draaien. De grootste uitdaging zit hem in een optimale instandhouding van veranderde installaties die steeds meer onderhoud vergen.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


01-02-2018 Tata Steel
Projectmanager met een focus op duurzaamheid

Als Projectmanager bij Tata Steel ben je eindverantwoordelijk voor grote multidisciplinaire investeringsprojecten met onder meer een duurzame inslag in onze fabrieken in IJmuiden. Jouw primaire focus ligt op het managen van projecten waarbij je het projectbudget, de milestone planning, en de overeengekomen (kwaliteit)specificaties scherp in de gaten houdt. Je bent in staat om jouw projecten te overzien en problemen te doorgronden door de juiste vragen te stellen. Je duikt echter niet zelf in de (technische) details, dat laat je over aan de (externe) specialisten. Je zit vanaf het begin af aan dicht (letterlijk en figuurlijk) bij je project en kunt dit ook nauwgezet sturen. Jij bent iemand met excellente communicatieve eigenschappen en creëert draagvlak zodat iedereen aan hetzelfde (duurzame) doel gaat werken.

Duurzaamheid staat centraal bij Tata Steel in IJmuiden en jij kunt hier zelf impact op hebben.

Tijden veranderen. Tata Steel heeft zich ten doel gesteld de komende jaren tot een sterke reductie van CO2 te komen en het energieverbruik te verminderen. Dit laatste doen wij onder meer door steeds meer groene vormen van energie toe te passen zoals windmolens en zonnepanelen. Als Projectmanager werk jij aan duurzame projecten zoals het Hisarna proces , een meer duurzame productiemethode van ruwijzer of wandelovens bij de warmbandwalserij. Dankzij deze projecten reduceren wij energieverbruik en verminderen we onze uitstoot.

0 sollicitaties
0 views

0 sollicitaties
0 views

3 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


28-01-2018 Tata Steel