Logo Carrière in Nederland

Geautomatiseerd vacatures beheren op Carrière in Nederland

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Carrière in Nederland.

Laatste vacatures

Zorgcoördinator Nicasius PG

Als zorgcoördinator, op de afdeling Psychogeriatrie van woonzorgcentrum de Nicasius, organiseer je de dagelijkse gang van zaken. Je fungeert als teamcoach waarbij je het eerste aanspreekpunt bent als het gaat om werkinhoudelijke zaken. Je wordt aangestuurd door de teamleider. Door coaching on the job bewaak én verhoog je de kwaliteit van zorg op de afdeling en creëer je een team dat zelfstandiger werkt, en de verantwoording neemt in de zorgverlening. Daarnaast voer je taken uit als eerst verantwoordelijk verzorgende. Ben je een gedeelte van je tijd ook ingedeeld in de zorg.

1 sollicitatie
7 views
Bekijk vacature


19-01-2021 St. Anna Zorggroep
Verpleegkundige Obstetrie (tijdelijk)

Je bent verantwoordelijk voor de verpleegkundige zorg voor zwangeren, kraamvrouwen en pasgeboren baby's. Je gaat werken in het Geboortecentrum Anna met 12 kraamsuites, een afdeling Kind en Jeugd (14 bedden klinisch en 6 bedden dagbehandeling) en een afdeling Neonatologie met 8 couveuses. De afdeling maakt sinds kort gebruik van Gezinssuites. De visie 'family integrated care' draag jij dan ook uit.

Op deze dynamische afdeling waar het vaak hollen of stilstaan is, is geen dag hetzelfde. Je werkt nauw samen met de verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen, verpleegkundigen en kraamverzorgenden. In het Anna zijn de lijntjes kort en heb je direct contact met de specialisten. Je hebt veel verantwoordelijkheid en autonomie. Je bent er niet alleen voor geboortezorg, maar ook tijdens de prille zwangerschap of fertiliteitsproblemen.

Daarnaast coördineer je de zorg voor de aan jou toegewezen patiënten en richt jij je op het totale zorgproces. Daarbij ben jij de schakel tussen de patiënt, diverse disciplines en de partner / familieleden. In complexe en acute situaties neem jij de leiding en handel jij zonder overleg met behandelaars, teamleider of collega's. Je begeleidt leerling-verpleegkundigen en levert een actieve bijdrage aan ontwikkelingen binnen de afdeling en je vakgebied.

Kortom: je kunt rekenen op uitdaging, ontwikkeling en een fijn team.

0 sollicitaties
24 views
Bekijk vacature


13-01-2021 St. Anna Zorggroep
Verpleegkundige AOA

Ter versterking van de Acute Opname Afdeling (AOA) zoeken we naar een betrokken verpleegkundige. We hebben een enthousiast, zelfstandig en ambitieus team en zijn op zoek naar een gedreven collega die ons team kan versterken.

De acute opname afdeling is een klinische afdeling met 20 bedden voor alle ongeplande patiënten uitgezonderd patiënten die direct naar de IC/CCU, de kinderafdeling, de kraamafdeling, of de stroke gaan.

De afdeling is gericht op patiënten die met spoed opgenomen worden dan wel wachten op diagnostiek en het starten van behandeling. Indien ingeschat wordt dat een patiënt korter dan 72 uur in het ziekenhuis zal verblijven, vindt geen overplaatsing plaats naar een verpleegafdeling. De afdeling vormt als het ware een buffer voor de klinische verpleegafdelingen waar geen patiënten meer worden opgenomen rechtstreeks vanuit de SEH of de polikliniek.

Door een acute opname afdeling wordt de voorspelbaarheid (minder verstoringen) op de afdelingen verhoogd wat de patiëntveiligheid ten goede komt en de fluctuatie van de werkdruk van de medewerkers beperkt.

Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor:

  • Het uitvoeren en coördineren van de verpleegkundige zorg voor de (toegewezen) patiënten op de acute opname afdeling.
  • De kwaliteit en continuïteit van het totale zorgverleningsproces. Deze wordt door jou bewaakt en bevorderd.

Naast deze uitdagende werkzaamheden krijg je vanuit de organisatie een AOA-opleiding aangeboden specifiek gericht op de acute opname afdeling. De opleiding volg je bij het MUMC Maastricht en heeft een looptijd van 1-1 ½ jaar. Naast de werkzaamheden op de afdeling heb je specifieke scholingsmomenten. Uiteraard ben je ook van harte welkom indien je de AOA opleiding reeds hebt afgerond.

0 sollicitaties
6 views
Bekijk vacature


13-01-2021 St. Anna Zorggroep
Afdelingshoofd Poliklinieken

Je geeft leiding aan de polikliniekteams van interne en maag-darm-lever geneeskunde en het centrum voor diabetes. In deze teams werken circa 25 polikliniekassistenten en gespecialiseerd verpleegkundigen. Daarnaast werk je nauw samen met de medisch afdelingscoördinatoren (duaal management), internisten en MDL-artsen en natuurlijk met andere afdelingshoofden.

Je zorgt ervoor dat de patiënt centraal staat en dat de processen rondom de patiënt optimaal verlopen. Je bent daarbij verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en dienstverlening, het personeels- en capaciteitsmanagement, het budget en de gemaakte afspraken in het jaarplan. Daarnaast draag je bij aan de organisatieontwikkeling van de afdeling. Je participeert in beleidsvoorbereiding en afdelingsoverstijgende taken en je geeft (mede) leiding aan projecten, waaronder capaciteitsplanning. Je creëert een stimulerende omgeving voor je medewerkers waarbij zij de ruimte krijgen het beste te doen voor de patiënt.

Je ontwikkelt goede samenwerkingsrelaties in het ziekenhuis zodat efficiënte zorgprocessen worden gerealiseerd. Je kijkt 'breder' dan de eigen afdeling en brengt mensen met elkaar in contact. Daarbij is het van belang dat je het centrum voor diabetes nog steviger gaat neerzetten in de regio.

1 sollicitatie
44 views
Bekijk vacature


07-01-2021 St. Anna Zorggroep
Afdelingshoofd Centrum voor geboorte en gezin

Je geeft leiding aan 62 FTE binnen het centrum integrale geboorte en gezinszorg, dat bestaat uit verpleegafdelingen en poliklinieken.

Je bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg en dienstverlening, het personeels- en capaciteitsmanagement, het budget en de gemaakte afspraken in het jaarplan. Daarbij draag je zorg voor alle processen binnen de afdeling en werk je nauw samen met de medisch afdelingscoördinatoren (duaal management), gynaecologen en kinderartsen. Je draagt bij aan de organisatieontwikkeling van de afdeling. Daarnaast participeer je in beleidsvoorbereiding en afdelingsoverstijgende taken en geef je (mede) leiding aan projecten.

Je ontwikkelt goede samenwerkingsrelaties in het ziekenhuis zodat efficiënte zorgprocessen worden gerealiseerd. Je kijkt 'breder' dan de eigen afdeling en brengt mensen met elkaar in contact. Je legt ook contacten buiten het ziekenhuis en geeft de lopende samenwerking in regionaal verband verder vorm.

0 sollicitaties
10 views
Bekijk vacature


07-01-2021 St. Anna Zorggroep