Logo Brighthouse

Vacatures geplaatst door Brighthouse

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Brighthouse.

Laatste vacatures

Risk Officer Employee Benefits

Je neemt de verantwoordelijkheid over volgende taken :

 • Je neemt deel aan het uitwerken en programmeren van risicomodellen, met oog op het kwantificeren en analyseren van risico's, die moeten dienen als basis voor het bepalen van de strategieën.
 • Je verbetert de risico- en evaluatiemodellen om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van de eigendommen van de portefeuille EB/HC en te voldoen aan de vereisten gelinkt aan reporting (Solvency II) en boekhouding (IFRS17).
 • Je werkt mee aan de analyses en studies betreffende het bepalen van de 'Models Assumptions' die moeten gebruikt worden en aan de opvolging van de gebruikte modellen en je staaft deze in een gemotiveerd en beargumenteerd verslag.
 • Je helpt mee aan de uitwerking van nieuwe ontwikkelingen en aan het behoud van een kwalitatieve documentatie van de modellen.
 • Je neemt actief deel aan technische werkgroepen en je brengt op een gestructureerde manier verslag uit van je deelname aan vergaderingen.
 • Je communiceert vlot en duidelijk - zowel mondeling als schriftelijk - over de resultaten en de gebruikte methodologie en je besteedt bijzondere aandacht aan het beheer van de informatie.

Actiris

0 sollicitaties
0 views

Indeed

0 sollicitaties
0 views

Jobbird

0 sollicitaties
0 views

VDAB

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-08-2019 Brighthouse
Product Manager Tak Leven

Je neemt in jouw functie de verantwoordelijkheid over :

 • Analyse van de klantenbehoeften en van de producten van de concurrentie met als doel onze topproducten zo sterk mogelijk te positioneren in de markt
 • Verantwoordelijk voor het volledige beheer van projecten tot ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en aanpassingen aan bestaande producten en diensten
 • Je draagt actief bij tot het lanceren van het product op de markt: presentatie, technische support, evaluatie van het succes
 • Je neemt verantwoordelijkheid op voor het beheer van het aanbod van deze producten, de actuariële en eerstelijnsaspecten betreffende het beheer van technische risico's en het mee realiseren van het businessplan
 • Evaluatie van de geschiktheid van de gebruikte modellen en de gebruikte assumpties
 • Evaluatie van de kwaliteit van de gebruikte data voor de berekeningen
 • Deelname aan acties die nodig zijn om mee te evolueren met de steeds veranderende markt

Actiris

0 sollicitaties
0 views

Indeed

0 sollicitaties
0 views

Jobbird

0 sollicitaties
0 views

VDAB

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-08-2019 Brighthouse
Risk Officer Non Life

In deze functie kom je terecht op de afdeling NON LIFE waar je vooral volgende taken tot jouw rekening zal nemen:

 • Je bouwt en programmeert risicomodellen met het oog op kwantificering en analyse van risico's als basis voor het uitstippelen van beleidslijnen voor non-life verzekeringen.
 • Je doet analyses en studies m.b.t. de bepaling van de te gebruiken en de opvolging van de gebruikte modelassumpties en onderbouwt deze door een gemotiveerd en wetenschappelijk onderbouwd rapport.
 • Je analyseert en interpreteert de resultaten en uitkomsten van studies en berekeningen.
 • Je neemt actief deel aan technische werkgroepen met het oog op de ontwikkeling of aanpassing van methoden en modellen en brengt op gestructureerde wijze verslag uit van zijn deelname aan de vergaderingen.
 • Je communiceert vlot en klaar - zowel schriftelijk als mondeling - over de resultaten en de gebruikte methodologie en heeft daarbij vooral oog voor de managementwaarde van de informatie.
 • Je neemt actief deel aan projecten gericht op een optimalisatie van de methoden en processen binnen het risicomanagement.
 • Je hebt contacten met de andere departementen van het bedrijf en ontwikkelt een netwerk met het oog op een beter functioneren van de functie van risicomanagement en het bekendmaken van zijn toegevoegde waarde.
 • Je staat in voor de coaching van medewerkers (geen directe hiërarchische verantwoordelijkheid).

Actiris

0 sollicitaties
0 views

Indeed

0 sollicitaties
0 views

Jobbird

0 sollicitaties
0 views

VDAB

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-08-2019 Brighthouse
Expert op vlak van 'Pricing'

Je komt terecht op de afdeling die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen en beheren van onze producten. Dit omvat zowel het optimaliseren van het risico- en marktprijsmodel als het end-to-end management van onze producten.

Rapporterend aan de verantwoordelijke en nauw samenwerkend met marketing, operations, legal en risk management, bent u verantwoordelijk voor het verzekeren van de winstgevende groei :

 • Update en ontwikkelen van prijsmodellen om een duurzame en winstgevende portefeuillegroei te verzekeren.
 • Analyses uitvoeren en communiceren met peers en teammanagers : prijs-, model- of gegevenskwesties bespreken en oplossingen vinden.
 • Technische expertise delen binnen het team.
 • Impact van prijsacties op klanten in kaart brengen.
 • Rapporten en analyses opmaken voor het management.
 • Met alle klantenteams samenwerken en tevens met de diensten operations, marketing, risico's en verkoopafdelingen om zo optimalisaties te bekomen op vlak van 'pricing'.

Actiris

0 sollicitaties
0 views

Indeed

0 sollicitaties
0 views

Jobbird

0 sollicitaties
0 views

VDAB

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-08-2019 Brighthouse
Gestionnaire de sinistres "casualty"

Vous serez responsable des tâches suivantes :

 • Recueillir des données à l'ouverture d'un dossier, analyser la déclaration, éventuellement faire appel à un expert indépendant et collecter les données sur le terrain afin de préparer un dossier exact et complet contenant les informations pertinentes en ce qui concerne les risques et la couverture, la responsabilité, l'étendue et la cause du sinistre, et tout cela de manière bien organisée et le tout dans un environnement sans support papier.
 • Analyser les dossiers en tenant compte des conditions de la politique, de la législation et de la jurisprudence, des rapports d'inspection, de nos directives et de nos procurations afin de pouvoir prendre une décision.
 • Suivre et surveiller les progrès afin de finaliser un dossier aussi rapidement et précisément que possible.
 • Responsable de tâches bien définies et fixes en ce qui concerne les dossiers de sinistres, telles que compléter des bases de données pour leur fournir des informations et des données ordonnées.
 • Répondre aux questions écrites ou téléphoniques des clients ou collègues, si nécessaire.

Actiris

0 sollicitaties
0 views

Indeed

0 sollicitaties
0 views

Jobbird

0 sollicitaties
0 views

VDAB

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


18-08-2019 Brighthouse