Geautomatiseerd vacatures beheren op Binnenlands Bestuur

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Binnenlands Bestuur.

Laatste vacatures

Beleidsadviseur Veiligheid

Als Beleidsadviseur Veiligheid adviseer je op tactisch niveau en ontwikkel je beleid voor de middellange termijn. Natuurlijk anticiperen we op wat op ons af gaat komen in de gemeente Ede. Het gebruik van big data wordt dan ook de aankomende tijd onderzocht.

In de positie van Beleidsadviseur Veiligheid adviseer je over in- en externe ontwikkelingen op het gebied van Veiligheid en de consequenties daarvan. Je werkt als Veiligheidsadviseur aan thema's zoals: ondermijning, bestuurlijke aanpak, mensenhandel, uitbuiting, illegale prostitutie, witwassen, radicalisering, woonoverlast, crisisbeheersing en Bibob. Je hebt een belangrijke signalerende functie en doet voorstellen voor beleidsverbeteringen. Je maakt analyses en adviesrapportages en werkt in projecten, al dan niet als projectleider. Vanuit jouw rol als Beleidsadviseur Veiligheid neem je deel aan regionale en lokale netwerken en in- en externe werkgroepen. Samenwerking met ketenpartners is van belang; een sterke keten draag bij aan een duurzame oplossing. Het opzetten en onderhouden van relaties is dan ook een belangrijk onderdeel van je werk.

Je bent gekoppeld aan één van de wijkteams in Ede en levert een bijdrage aan het wijkveiligheidsplan. De werkzaamheden voer je grotendeels zelfstandig uit, je werkt nauw samen met directe collega's en andere relevante disciplines. Als ervaren Adviseur Veiligheid ben je uitstekend op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen de volle breedte van het veiligheidsdomein. Zo ben je een goede inhoudelijke sparringpartner voor je collega's.

Binnenlands Bestuur

10 sollicitaties
316 views


12-03-2019 Gemeente Ede
medewerker WMO-administratie

Je controleert en verwerkt de door de zorgaanbieder ingediende facturen en draagt zorg voor een tijdige betaling hiervan. Ten aanzien van de persoonsgebonden budgetten zorg je voor een tijdige aanlevering en betaalbaarstelling aan de SVB. Daarmee ben je verantwoordelijk dat onze cliënten op tijd kunnen beschikken over hun PGB. Daarnaast zorg je voor een tijdige aanlevering bij het CAK, zodat de cliënten de facturen voor de eigen bijdrage op tijd ontvangen.

Je bewaakt de kwaliteit van invoer en fiatteert en controleert de invoer van je collega's. Waar nodig, stem je af met de beschikkingen administratie, de WMO consulenten of externe partijen.

Met de afdeling willen we gaan werken vanuit een gemeenschappelijke werkvoorraad. Dit betekent dat je, nadat je ingewerkt bent, alle voorkomende werkzaamheden beheerst. Een goede onderlinge samenwerking en communicatie is hierbij belangrijk.

Wat verwachten we verder van je?

  • Je staat waar nodig onze klanten te woord bij administratieve vragen.
  • Je draait mee in de WMO telefoondienst.
  • Je beantwoord vragen die via de gemeenschappelijke mailbox binnen komen.
  • Aan het einde van het jaar toets je de productieverantwoording van de zorgaanbieders met het geen in onze administratie is opgenomen en zoek je waar nodig de verschillen uit.
  • Je neemt deel aan werkgroepen en denkt actief mee over het effectief en efficiënt uitvoeren van de taken.
  • Bij ontwikkelingen of knelpunten denk je mee over mogelijke oplossingen.

Wij zijn op zoek naar een collega die het een uitdaging vindt om samen met het team te zorgen voor een tijdige afwikkeling van het WMO facturatieproces. Vind je het leuk om een controlerende rol te vervullen en knelpunten met je collega's of zorgaanbieder op te lossen dan biedt deze functie volop uitdaging.

Binnenlands Bestuur

8 sollicitaties
121 views


25-01-2019 Gemeente Ede
Manager Bedrijfsadministratie

Als Manager Bedrijfsadministratie ben je het boegbeeld van de afdeling. Een afdeling die het financieel administratieve centrum van de gemeente Ede is en in verbinding staat met alle andere afdelingen. Naast een visie op adviseren, digitaliseren en informatiseren beschik je daarom ook over verbindende kwaliteiten. Je bent in staat om de afdeling in de organisatie te positioneren als een stevige, betrouwbare en innoverende partner in financieel-administratieve zaken.
Je bent een ervaren, daadkrachtige Manager Bedrijfsadministratie en stuurt een groot team van professionals aan: adviseurs, administrateurs en applicatiebeheerders van personele en financiële systemen. Onze nieuwe Manager Bedrijfsadministratie verhoogt de advieskracht van de adviseurs.
Als resultaatgerichte leidinggevende en coach, is team- en persoonlijke ontwikkeling een topprioriteit voor je. Je staat voor je afdeling en verbetert samen met je team de uitvoering van de dienstverlening.

Als Manager Bedrijfsadministratie breng je eenheid, samenhang en een goede samenwerking. Je drukt een stempel op de financieel-administratieve kaderstelling en zorgt voor ontsluiting van financiële stuurinformatie.

In afstemming met andere afdelingsmanagers ben je opdrachtgever voor projecten die de complete organisatie raken als:

  • Purchase to Pay. Het verbinden van het aanbesteding- en bestelproces met het factuurproces. Dit laatste proces is al volledig gedigitaliseerd;
  • Order to cash. Het verbinden van het proces van verwerken van orders (opdrachten tot factureren) tot het verwerken van ontvangen betalingen;
  • Managementinformatie. Het verder digitaliseren van de P&C-cyclus en het ontsluiten van stuurinformatie via dashboards en rapportages.

Binnenlands Bestuur

19 sollicitaties
335 views


08-01-2019 Gemeente Ede
Allround Planeconoom

Onze gemeente Ede is groot genoeg om de interessante projecten op te pakken, de bouwproductie is aanzienlijk, en klein genoeg om je stempel te drukken. Voor een Planeconoom die de ruimte zoekt is dit de juiste plek!

Jij hebt heel wat in je mars. Als nieuwe collega Planeconoom ben je gretig in het opslorpen van kennis en proactief bezig met je volgende stap. Wij begeleiden je zodat je allround wordt. Onze nieuwe allround Planeconoom krijgt dan ook de kans om zelf invulling te geven aan de functie: een voorbeeld hiervan is de woningvoorraad Ede. Als je het leuk vindt om methodes te ontwikkelen om hier planmatig mee om te gaan, pak je kans!

Als Planeconoom reken je scenario's door en breng je financieel-ruimtelijke adviezen uit. Het doel is een zo optimaal mogelijke afstemming van ruimtelijke en sociaaleconomische ambities met de beschikbare financiële middelen. Vanzelfsprekend met aandacht voor politieke, financiële en maatschappelijke haalbaarheid en risicomanagement. Met je professionele en brede blik zorg je ervoor dat jouw adviezen praktisch, integraal en uitvoerbaar zijn binnen wettelijke kaders en gemeentelijke regelgeving.

Je stelt planningen op en maakt plannen van aanpak binnen beleidsvormende processen, zoals het grond- of vastgoedbeleid en ondersteunt bij vastgoedprojecten en vastgoedbeheer. Hierbij is je financiële kennis en projectmatige aanpak van toegevoegde waarde. In de functie van Planeconoom lever je zo een belangrijke bijdrage aan de verdere integratie en de kennisontwikkeling van de teams Grondzaken en Vastgoed.

Binnenlands Bestuur

11 sollicitaties
215 views


20-12-2018 Gemeente Ede