Geautomatiseerd vacatures beheren op Binnenlands Bestuur

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Binnenlands Bestuur.

Laatste vacatures

Verkeerscoördinator

Het uitgangspunt van jouw functie is dat Ede bereikbaar blijft bij werk in uitvoering en evenementen. Je coördineert hierbij alle zaken: je adviseert, onderhoudt interne en externe contacten, zorgt voor de totstandkoming van benodigde verkeersplannen, regelscenario's en draaiboeken en neemt deel aan de zogenaamde GCP's (gemeentelijke coördinatieposten).

Je adviseert over de te nemen tijdelijke verkeersmaatregelen; signaleert knelpunten en denkt mee over oplossingen. Je bewaakt de uitgangspunten en interne afspraken en zorgt voor een eenduidige communicatie daarover.
Als echte netwerker ben jij het vanzelfsprekende aanspreekpunt voor derden zoals RWS, Provincie, Prorail, Bouwbedrijven, kortom alle partijen die iets op de openbare weg doen. Ook onderhoud je de communicatie met verschillende zakelijk belanghebbenden (hulpdiensten, OV, Regio de Vallei, www.bereikbaargelderland.nl, wegbeheerderoverleg Regio de Vallei etc). Je verzorgt de formele aanvragen en de afhandeling van aanvragen voor exceptioneel transport. Tweejaarlijks verzorg je de cursus "Veilig werken langs de weg".

Binnenlands Bestuur

7 sollicitaties
131 views


09-08-2019 Gemeente Ede
Juridisch adviseur

Als juridisch adviseur ga je aan de slag met onderwerpen die onze inwoners raken. Je verleent juridische ondersteuning en adviseert de collega's van beleid en uitvoering op het gebied van wet- en regelgeving (m.n. Participatiewet), samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomsten, beleidsregels, werkprocessen, rechtspersonen etc.
Je adviseert over de mogelijkheden en beperkingen die de wet ons biedt.
Je signaleert relevante ontwikkelingen m.b.t. de Participatiewet en vertaalt deze naar praktijkgerichte informatie. Jouw informatie wordt ook gebruikt bij integrale afwegingen wat eventueel impact heeft voor de inwoners van de gemeente. Indien nodig draag je alternatieve oplossingen aan. Ook signaleer je risico's en stel je verbeterpunten voor.

Wat verwachten we verder van je?

  • Je vindt het leuk om samen te werken, om kennis en inzicht te delen en je zorgt voor verbinding en draagvlak.
  • Je bent in staat om jouw kennis helder en in begrijpelijke taal over te brengen. Je schrijft gemakkelijk en "to the point".
  • Je vertegenwoordigt de gemeente bij regionale overleggen.
  • Je adviseert de afdelingsmanager proactief en signaleert mogelijke verbeteringen.
  • Zo nodig treedt je op in bezwaar- en beroepsprocedures.

Binnenlands Bestuur

8 sollicitaties
308 views


20-06-2019 Gemeente Ede