Logo Gemeente Bergen op Zoom

Vacatures geplaatst door Gemeente Bergen op Zoom

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Bergen op Zoom.

Laatste vacatures

Klantmanager Bijzondere Bijstand

Voor ons team zijn wij op zoek naar een enthousiaste collega met minimaal HBO werk- en denkniveau. Je hebt ervaring met het behandelen van aanvragen en het beoordelen van het recht op bijzondere bijstand. Je hebt actuele kennis van de relevante wet- en regelgeving (Participatiewet) alsmede van voorliggende voorzieningen.

Het is belangrijk dat je oog voor de klant hebt en over een gezond inlevingsvermogen beschikt. Daarnaast heb je goede communicatieve vaardigheden en beschik je over verschillende gesprekstechnieken die je kunt inzetten tijdens (soms lastige) gesprekken met je klanten. Je bent in staat om overzicht te bewaren, ook in complexe situaties.

De functie-inhoud bestaat onder andere uit:

 • Informeren, adviseren en verstrekken van inlichtingen aan onze inwoners of andere partijen;
 • Beoordelen van individuele aanvragen om bijzondere bijstand;
 • Uitvoeren van herbeoordelingen van toegekende periodieke bijzondere bijstand;
 • Mutatieonderzoeken bijzondere bijstand;
 • Afhandelen van aanvragen en mutaties Sociaal Medische Kinderopvang;
 • Afhandelen verzoeken Wet op de Lijkbezorging;
 • Het opstellen van rapportages en beschikkingen en het verzorgen van de verdere administratieve- en procedurele afhandeling.

0 sollicitaties
20 views


30-03-2023 Gemeente Bergen op Zoom
Secretaresse

 • Je beheert de agenda;
 • Je verzorgt de post en archiveert werkdossiers;
 • Je ontvangt bezoekers;
 • Je bereidt vergaderingen en bijeenkomsten organisatorisch en administratief voor;
 • Je zorgt voor de verslaglegging van verschillende vergaderingen en je houdt in de gaten of actiepunten ook worden opgevolgd.

0 sollicitaties
58 views


29-03-2023 Gemeente Bergen op Zoom
Concerncontroller

De concerncontroller valt direct onder de gemeentesecretaris/ algemeen directeur. Ieder directielid heeft voorts een eigen businesscontroller. Klik HIER voor het organogram.

Persoonlijk profiel van de concerncontroller

Gezocht wordt naar een controller met een brede blik. Daarmee wordt bedoeld dat wordt verwacht dat de inbreng van de controller niet alleen vanuit financieel perspectief is ingegeven, maar dat deze in staat is ook over andere dan financiële aspecten mee te denken en input te leveren. Er ligt een opgave!

Onder andere om het "in control zijn" verder uit te dragen en te laten inbedden in de organisatie. Dat maakt de functie uitermate interessant voor de controller die toe is aan een volgende stap die verbreding van diens profiel kan opleveren en in de toekomst weer nieuwe perspectieven in diens loopbaan kan bieden. De controller die in staat is adequaat op deze uitdrukkelijke vraag in te spelen zal zich een stevige positie dicht tegen de directie aan kunnen verwerven.

Vanwege de breedte van het profiel van de controller die wordt gezocht, zijn ook vooral sollicitanten die op dit moment niet in de gemeentelijke wereld of zelfs maar de publieke sector werken welkom: Bergen op Zoom is echt op zoek naar het andere geluid!

Je bent dan ook beslist geen ''jaknikker' die uitvoering geeft aan de besluiten en wensen van bestuur en directie maar juist iemand die aanspreekt, zich uitspreekt en niet schroomt om de discussie aan te gaan.

Je geeft niet alleen gevraagd maar ook ongevraagd jouw onafhankelijke advies. Dat tegenspel wordt gezocht en gewaardeerd en maakt de functie aantrekkelijk voor ambitieuze financials die de breedte opzoeken en op hoog niveau een volwaardige gesprekspartner willen zijn.

Om deze rol waar te kunnen maken is vereist dat je niet alleen een kei bent in je vak, maar ook dat je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden: je kunt schakelen tussen verschillende communicatie- en beïnvloedingsstijlen en je bent gericht op samenwerken en verbinden, zowel binnen als buiten de organisatie. Uiteraard beschik je over een goed ontwikkelde bestuurlijke- en organisatiesensitiviteit.

Wat wordt er verder van je verwacht

(on-)gevraagd adviseren van het directieteam en het bestuur op het brede terrein van bedrijfsvoering en interne beheersing zoals:

 • Over de kwaliteit en de doelmatigheid van bedrijfsprocessen;
 • De effectiviteit van de gemeentelijke producten;
 • De vormgeving en naleving van kaders en richtlijnen en de kwaliteit van de overgelegde informatie in de P&C-cyclus;
 • Ontwikkeling van het systeem van risicomanagement en procesmanagement;
 • Stimuleert het control bewustzijn in de organisatie en ontwikkelt samen de soft controls, gericht op een passend controlgedrag;
 • Daarnaast zorgdragen dat risico's en beheersmaatregelen periodiek in beeld worden gebracht en gemanaged;
 • En het toezicht en advisering over de (majeure) projecten waaronder de overall-advisering met betrekking tot projectrapportages;
 • 3e-lijnscontrole in het kader van de financiële rechtmatigheid

0 sollicitaties
174 views


24-03-2023 Gemeente Bergen op Zoom
HR beleidsadviseur

Als HR beleidsadviseur werk je aan het ontwikkelen van HR beleid en instrumenten die passen bij de doelstellingen van de organisatie. Hierbij werk je samen met collega's op basis van de organisatiebehoeften die jaarlijks worden vertaald in een strategische HR agenda.

Je vertaalt externe ontwikkelingen naar binnen en je ontwikkelt beleid dat past bij de organisatie. Hierbij zorg je in de rol van projectleider ook voor implementatie en borging van het beleid of instrument. Je kunt namelijk niet alleen over beleid praten, je zorgt er ook voor dat zaken voor elkaar komen en dat het gaat werken. Daar doen we het voor.

Daarnaast adviseer je collega's binnen de vakgroep in hun rol als eerste aanspreekpunt voor managers. Je adviseert in sommige gevallen ook direct aan het directieteam en/of management. Je hebt de rollen van specialist, (beleids)ontwikkelaar, adviseur en projectleider.

Op basis van jouw talenten en interesses verdelen we de onderwerpen met elkaar. Je kunt hierbij denken aan thema's zoals duurzame inzetbaarheid, verzuim, leren en ontwikkelen en strategische personeelsplanning.

In deze uitdagende en afwisselende functie kun jij het verschil maken voor managers en medewerkers binnen onze organisatie!

0 sollicitaties
145 views


24-03-2023 Gemeente Bergen op Zoom
Strategisch Adviseur Communicatie

 • Je bent een stevige sparringpartner voor onze bestuurders, directie en managers;
 • Je maakt onderdeel uit van de lokale én de regionale crisisorganisatie. Dat betekent onder andere dat je meedraait in piketdiensten (ook 's avonds en in het weekend).
 • Je adviseert gevraagd en ongevraagd rondom politieke- en communicatieaspecten van college- en raadsvoorstellen en (complexe) vraagstukken. Je werkt hierin nauw samen met bestuursadviseurs, communicatieadviseurs en beleidsadviseurs;
 • Je treedt op als woordvoerder richting pers namens de gemeente, het college of individuele collegeleden;
 • Je signaleert en interpreteert tijdig in- en externe ontwikkelingen;
 • Je zorgt voor actuele beleids- en sturingsdocumenten en de uitvoering hiervan (denk hierbij aan communicatiestrategie, communicatievisie, online strategie);
 • Je schakelt makkelijk en snel wanneer jouw advies of hulp per direct nodig is. Ook stressvolle situaties weet jij het hoofd te bieden want actualiteiten zorgen regelmatig voor een piek in de werkzaamheden;
 • Je bent verantwoordelijk voor de communicatie voor (complexe) projecten, maakt hiervoor communicatie- en participatieplannen en zorgt samen met het team voor de uitvoering. Je adviseert en ondersteunt projectleiders bij participatie-initiatieven;

0 sollicitaties
113 views


23-03-2023 Gemeente Bergen op Zoom