Logo BEL Combinatie

Vacatures geplaatst door BEL Combinatie

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor BEL Combinatie.

Laatste vacatures

Strategisch adviseur HRM (24 upw)

De BEL Combinatie, werkorganisatie voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, zoekt een:

strategisch adviseur HRM (24 uur per week)

Heb jij een duidelijke visie op nieuwe manieren van organiseren en weet je dat te vertalen in beleid en uitvoering? Dan hebben wij een leuke baan voor jou!

Jouw opdracht…

is het adviseren van directie en management over ontwikkeling, implementatie en uitvoering van HRM-beleid en organisatievraagstukken als werken in regie. Je bent goed op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze organisatieontwikkeling. Thema's voor de komende periode zijn visie op hybride werken, in- door- en uitstroom, duurzame inzetbaarheid en SPP. Je stelt daarvoor plannen op die samen met het team en management worden uitgevoerd. Je vervult hierin een projectleidersrol. Ook heb je de rol van inhoudelijk sparringpartner en vraagbaak voor het team HRM.

Het team…

HRM & Communicatie, bestaat naast het onderdeel Communicatie uit drie HR-adviseurs, een consulent salaris en rechtspositie en twee medewerkers personeels- en salarisadministratie en wordt aangestuurd door een teamleider.

Jij hebt…

WO werk- en denkniveau met een achtergrond op het gebied van HRM, bedrijfskunde, of organisatiekunde. Je bent in staat de vakinhoud van HR toe te passen op de vraagstukken die er liggen. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in visie- en beleidsontwikkeling. De combinatie van je kennis, ervaring en persoonlijke eigen-schappen maakt van jou een stevige gesprekspartner. Je weet anderen voor je te winnen en verbinding te leggen tussen mens, inhoud en proces. Je bent wendbaar en in staat een beweging in gang te brengen in een veranderende organisatie. Je denkt vooruit op ontwikkelingen en handelt daarnaar. Daarbij heb je inzicht in - en gevoel voor de politiek bestuurlijke context waarin wij werken. Wij verwachten van jou een proactieve en positief kritische houding, die gericht is op het behalen van resultaten.

Wij zijn…

een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Ons aanbod is…

 • een salaris van maximaal € 5.169,- (schaal 11, salarispeil 1 oktober 2020) bruto per maand op basis van 36 uur;
 • Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het jaarsalaris;
 • flexibele werktijden;
 • een modern pakket van arbeidsvoorwaarden (Cao SGO)

En verder…

levert de BEL Combinatie een actieve bijdrage aan de crisisorganisatie van de drie gemeenten en de regio. Dit betekent dat we altijd klaarstaan om onze inwoners bij rampen en grootschalige incidenten de informatie en ondersteuning te bieden die nodig is. Wij vinden het fijn als jij hierin ook een rol wilt vervullen.

Solliciteren op deze baan…

doe je door je motivatiebrief en cv uiterlijk 31 januari 2021 bij ons aan te leveren, ter attentie van Esther Bekker, teamleider HRM & Communicatie. De eerste ronde gesprekken vindt plaats in de week van 8 februari en de tweede ronde in de week van 15 februari. Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op met Esther Bekker, bereikbaar via telefoonnummer 06 24 65 97 96.

Wij doen niets met acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.

6 sollicitaties
114 views


08-01-2021 BEL Combinatie
Strategisch adviseur HRM (24 upw)

De BEL Combinatie, werkorganisatie voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, zoekt een:

strategisch adviseur HRM (24 uur per week)

Heb jij een duidelijke visie op nieuwe manieren van organiseren en weet je dat te vertalen in beleid en uitvoering? Dan hebben wij een leuke baan voor jou!

Jouw opdracht…

is het adviseren van directie en management over ontwikkeling, implementatie en uitvoering van HRM-beleid en organisatievraagstukken als werken in regie. Je bent goed op de hoogte van de nieuwste trends en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op onze organisatieontwikkeling. Thema's voor de komende periode zijn visie op hybride werken, in- door- en uitstroom, duurzame inzetbaarheid en SPP. Je stelt daarvoor plannen op die samen met het team en management worden uitgevoerd. Je vervult hierin een projectleidersrol. Ook heb je de rol van inhoudelijk sparringpartner en vraagbaak voor het team HRM.

Het team…

HRM & Communicatie, bestaat naast het onderdeel Communicatie uit drie HR-adviseurs, een consulent salaris en rechtspositie en twee medewerkers personeels- en salarisadministratie en wordt aangestuurd door een teamleider.

Jij hebt…

WO werk- en denkniveau met een achtergrond op het gebied van HRM, bedrijfskunde, of organisatiekunde. Je bent in staat de vakinhoud van HR toe te passen op de vraagstukken die er liggen. Je hebt minimaal 5 jaar ervaring in visie- en beleidsontwikkeling. De combinatie van je kennis, ervaring en persoonlijke eigen-schappen maakt van jou een stevige gesprekspartner. Je weet anderen voor je te winnen en verbinding te leggen tussen mens, inhoud en proces. Je bent wendbaar en in staat een beweging in gang te brengen in een veranderende organisatie. Je denkt vooruit op ontwikkelingen en handelt daarnaar. Daarbij heb je inzicht in - en gevoel voor de politiek bestuurlijke context waarin wij werken. Wij verwachten van jou een proactieve en positief kritische houding, die gericht is op het behalen van resultaten.

Wij zijn…

een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Ons aanbod is…

 • een salaris van maximaal € 5.169,- (schaal 11, salarispeil 1 oktober 2020) bruto per maand op basis van 36 uur;
 • Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het jaarsalaris;
 • flexibele werktijden;
 • een modern pakket van arbeidsvoorwaarden (Cao SGO)

En verder…

levert de BEL Combinatie een actieve bijdrage aan de crisisorganisatie van de drie gemeenten en de regio. Dit betekent dat we altijd klaarstaan om onze inwoners bij rampen en grootschalige incidenten de informatie en ondersteuning te bieden die nodig is. Wij vinden het fijn als jij hierin ook een rol wilt vervullen.

Solliciteren op deze baan…

doe je door je motivatiebrief en cv uiterlijk 31 januari 2021 bij ons aan te leveren, ter attentie van Esther Bekker, teamleider HRM & Communicatie. De eerste ronde gesprekken vindt plaats in de week van 8 februari en de tweede ronde in de week van 15 februari. Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op met Esther Bekker, bereikbaar via telefoonnummer 06 24 65 97 96.

Wij doen niets met acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.

7 sollicitaties
155 views


08-01-2021 BEL Combinatie
Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer (36 uur per week)

De BEL Combinatie, werkorganisatie voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, zoekt een:

De BEL Combinatie, werkorganisatie voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, zoekt een:

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer (36 uur per week)

Word jij enthousiast van mobiliteitsvraagstukken op verschillende schaalniveaus? Dan pas je bij ons!

Jouw opdracht…

is een combinatie van beleidsmatig - en uitvoerend werk, dat gericht is op de realisatie van verkeers- en vervoersprojecten. Dit doe je samen met de twee ander collega's van verkeer. Blaricum en Laren maken deel uit van de regio Gooi en Vechtstreek (provincie Noord-Holland) en Eemnes maakt deel uit van de regio Amersfoort (provincie Utrecht). Vanuit de regio worden ook diverse interessante projecten opgepakt, zoals het realiseren van doorfietspaden en het inrichten van OV knooppunten.

Je gaat o.a. aan de slag met het Regionaal MobiliteitsPlan en het opstellen van uitvoeringsagenda SPV 2030 en het uitvoering geven daaraan. Ook het realiseren van verkeersveiligheidsprojecten in kader van het Gemeentelijke verkeer en vervoersplan inclusief het aanvragen van mogelijke subsidies is een belangrijke taak. Daarnaast neem je ook een klein deel van de beheertaken voor je rekening (o.a. verkeerslichten beheer en het afhandelen van meldingen). Je geeft collegiaal advies aan het cluster ruimtelijke ontwikkeling in hun projecten en aan het cluster civiel bij groot onderhoud/ reconstructies. Hierbij kijk je over de grenzen van je eigen dossiers heen en werk je intensief samen met andere teams en afdelingen. Kortom een breed en gevarieerd takenpakket!

Het team…

Bestaat uit ongeveer 35 mensen, die zich bezighouden met verschillende aandachtsgebieden; van het beheer van de openbare ruimte tot volkshuisvesting, van ruimtelijke ontwikkeling tot het beheer van vastgoed en grondzaken en van mobiliteit tot milieu en duurzaamheid.

Jij bent…

Hbo geschoold, bijvoorbeeld Verkeerskunde, Planologie/Ruimtelijke Ordening, of Civiele Techniek. Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van Verkeer en Vervoer bij - dan wel voor de lokale overheid. De combinatie van jouw ervaring en persoonlijke eigenschappen maakt van jou een goede gesprekspartner op alle niveaus, die aan de ene kant de grote lijnen uitzet en bewaakt, maar aan de andere kant flexibel kan mee bewegen met de vraag van vandaag. Het schrijven van heldere voorstellen en uitvoeringsplannen gaat je goed af. Je bent politiek/bestuurlijk sensitief en beweegt je gemakkelijk in deze context. Je durft besluiten te nemen en tegenspel te bieden waar dat nodig is.

Wij zijn…

een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Ons aanbod is…

 • een salaris van maximaal €4.494,= (schaal 10, salarispeil 1 oktober 2020) bruto per maand op basis van 36 uur;
 • Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het jaarsalaris;
 • Flexibele werktijden;
 • Een modern pakket van arbeidsvoorwaarden. De cao SGO is op onze organisatie van toepassing.

Solliciteren op deze baan…

doe je door je motivatiebrief en cv uiterlijk vrijdag 15 januari a.s. bij ons aan te leveren, ter attentie van Eva de Graaf-Folkersma, Adviseur HRM. De eerste ronde gesprekken staat gepland op vrijdag 22 januari a.s. in de ochtend. gaan er vanuit dat je op die momenten beschikbaar bent. Lukt dit echt niet, maak hier dan melding van in je motivatiebrief. Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op met Karina de Graaf, teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 035.

Wij doen niets met acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.

13 sollicitaties
62 views


21-12-2020 BEL Combinatie
Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer (36 uur per week)

De BEL Combinatie, werkorganisatie voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, zoekt een:

De BEL Combinatie, werkorganisatie voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, zoekt een:

Beleidsadviseur Verkeer en Vervoer (36 uur per week)

Word jij enthousiast van mobiliteitsvraagstukken op verschillende schaalniveaus? Dan pas je bij ons!

Jouw opdracht…

is een combinatie van beleidsmatig - en uitvoerend werk, dat gericht is op de realisatie van verkeers- en vervoersprojecten. Dit doe je samen met de twee ander collega's van verkeer. Blaricum en Laren maken deel uit van de regio Gooi en Vechtstreek (provincie Noord-Holland) en Eemnes maakt deel uit van de regio Amersfoort (provincie Utrecht). Vanuit de regio worden ook diverse interessante projecten opgepakt, zoals het realiseren van doorfietspaden en het inrichten van OV knooppunten.

Je gaat o.a. aan de slag met het Regionaal MobiliteitsPlan en het opstellen van uitvoeringsagenda SPV 2030 en het uitvoering geven daaraan. Ook het realiseren van verkeersveiligheidsprojecten in kader van het Gemeentelijke verkeer en vervoersplan inclusief het aanvragen van mogelijke subsidies is een belangrijke taak. Daarnaast neem je ook een klein deel van de beheertaken voor je rekening (o.a. verkeerslichten beheer en het afhandelen van meldingen). Je geeft collegiaal advies aan het cluster ruimtelijke ontwikkeling in hun projecten en aan het cluster civiel bij groot onderhoud/ reconstructies. Hierbij kijk je over de grenzen van je eigen dossiers heen en werk je intensief samen met andere teams en afdelingen. Kortom een breed en gevarieerd takenpakket!

Het team…

Bestaat uit ongeveer 35 mensen, die zich bezighouden met verschillende aandachtsgebieden; van het beheer van de openbare ruimte tot volkshuisvesting, van ruimtelijke ontwikkeling tot het beheer van vastgoed en grondzaken en van mobiliteit tot milieu en duurzaamheid.

Jij bent…

Hbo geschoold, bijvoorbeeld Verkeerskunde, Planologie/Ruimtelijke Ordening, of Civiele Techniek. Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van Verkeer en Vervoer bij - dan wel voor de lokale overheid. De combinatie van jouw ervaring en persoonlijke eigenschappen maakt van jou een goede gesprekspartner op alle niveaus, die aan de ene kant de grote lijnen uitzet en bewaakt, maar aan de andere kant flexibel kan mee bewegen met de vraag van vandaag. Het schrijven van heldere voorstellen en uitvoeringsplannen gaat je goed af. Je bent politiek/bestuurlijk sensitief en beweegt je gemakkelijk in deze context. Je durft besluiten te nemen en tegenspel te bieden waar dat nodig is.

Wij zijn…

een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Ons aanbod is…

 • een salaris van maximaal €4.494,= (schaal 10, salarispeil 1 oktober 2020) bruto per maand op basis van 36 uur;
 • Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het jaarsalaris;
 • Flexibele werktijden;
 • Een modern pakket van arbeidsvoorwaarden. De cao SGO is op onze organisatie van toepassing.

Solliciteren op deze baan…

doe je door je motivatiebrief en cv uiterlijk vrijdag 15 januari a.s. bij ons aan te leveren, ter attentie van Eva de Graaf-Folkersma, Adviseur HRM. De eerste ronde gesprekken staat gepland op vrijdag 22 januari a.s. in de ochtend. gaan er vanuit dat je op die momenten beschikbaar bent. Lukt dit echt niet, maak hier dan melding van in je motivatiebrief. Heb je inhoudelijke vragen over de functie, neem dan contact op met Karina de Graaf, teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling en Openbare Ruimte, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 035.

Wij doen niets met acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.

12 sollicitaties
142 views


21-12-2020 BEL Combinatie
Managementassistent 36 uur per week

De BEL Combinatie, werkorganisatie voor de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, zoekt een:

Managementassistent 36 uur per week

Ben jij een doortastende en representatieve ondersteuner en heb jij interesse in een politiek-bestuurlijke omgeving? Dan pas jij bij ons!

Jouw opdracht…

is het ondersteunen van de algemeen directeur en het MT. Als managementassistent ben je de rechterhand van de directeur en ondersteun je zowel de directeur als het MT bij alle voorkomende secretarieel administratieve en ondersteunende werkzaamheden, zoals agendabeheer en de (digitale) administratie. Je zorgt ervoor dat afspraken goed op elkaar aansluiten en dat alle documenten daarvoor compleet zijn. Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en verslaglegging van vergaderingen en bewaakt de voortgang van afspraken. Je verzorgt bijeenkomsten, ondersteunt bij representatieve taken en draagt zorg voor het publiceren van documenten op intra- en internet.

Jij bent…

een minimaal MBO-geschoold proactief, opgewekt en energiek organisatietalent met minimaal 10 jaar relevante werkervaring en je beschikt over de volgende competenties en vaardigheden:

 • flexibel, zowel qua takenpakket als qua uren;
 • ervaren in en plezier met het werken met diverse softwareprogramma's, zoals MS Office, Alfresco (documentenbeheer) en Corsa (document managementsysteem);
 • een perfecte beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk;
 • een proactieve werkhouding en gevoel voor urgentie. Je kunt omgaan met een grote hoeveelheid werk en weet daarin de juiste prioriteiten te bepalen;
 • organisatie- en omgevingssensitief;
 • je staat stevig in je schoenen en kunt omgaan met vertrouwelijkheid;
 • accuraat - jouw zorgvuldigheid wordt niet beïnvloed door een omgeving waar de snelheid van werken hoog is;
 • je bent op je plek in een dienstverlenende solo-functie, zowel in teamverband als zelfstandig;
 • je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en maakt op alle niveaus eenvoudig contact.

Wij zijn…

een uitvoeringsorganisatie voor de zelfstandige gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Een organisatie die continu in beweging is en veel ruimte biedt voor persoonlijke ontwikkeling en eigen verantwoordelijkheid. Wij werken vanuit de kernwaarden professionaliteit, openheid, samenwerken en publiek ondernemerschap.

Ons aanbod is…

 • Een fulltime baan voor een salaris van maximaal € 3.591,- (schaal 8, salarispeil 1 oktober 2020) bruto per maand op basis van 36 uur;
 • Individueel Keuze Budget (IKB) van 17,05% van het jaarsalaris;
 • Een modern pakket van arbeidsvoorwaarden. De cao SGO is op onze organisatie van toepassing.

En verder…

levert de BEL Combinatie een actieve bijdrage aan de crisisorganisatie van de 3 gemeenten en de regio. Dit betekent dat we altijd klaarstaan om onze inwoners bij rampen en grootschalige incidenten de informatie en ondersteuning te bieden die nodig is. Wij vinden het fijn als jij ook een rol wilt vervullen hierin.

Solliciteren op deze baan…

doe je door je motivatiebrief en cv uiterlijk op maandag 23 november 2020 bij ons aan te leveren via de knop solliciteren, ter attentie van Frederike ter Harmsel, Adviseur HRM. De eerste ronde gesprekken staan gepland op donderdag 26 november a.s.. We vragen je hier rekening mee te houden in je agenda. Voor inhoudelijke vragen over de functie of de procedure kun je terecht bij Frederike ter Harmsel via f.terharmsel@belcombinatie.nl.

Wij doen niets met acquisitie naar aanleiding van deze advertentie.

40 sollicitaties
273 views


13-11-2020 BEL Combinatie