Logo AVOO

Vacatures geplaatst door AVOO

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor AVOO.

Laatste vacatures

medewerker leerlingenadministratie 0,6 fte ziektevervanging

Wie zijn wij?

Het Edison College is een sfeervolle en stimulerende school waarbij leerlingen kiezen voor Mavo Plus of voor het vmbo vakcollege (kaderberoepsgerichte leerweg of basisberoepsgerichte leerweg). Al direct vanaf de brugklas gaan de leerlingen op school aan de slag in een beroepsgericht vak (HBR, PIE en D&P)

Wat ga je doen?

 • het verzorgen van de invoer van persoonsgegevens aan de hand van op volledigheid gecontroleerde formulieren;
 • het invoeren en muteren onderwijs- en persoonsgegevens;
 • het verzorgen van in- en uitschrijfbewijzen;
 • het invoeren van andere gegevens en het maken van koppelingen in de applicatie, zoals docent-klas-vak (eventueel via een koppeling met een ander softwarepakket);
 • het verzorgen van de examenadministratie (zoals gegevens invoeren en lijsten uitdraaien)
 • het verstrekken van gegevens aan derden, zoals Cfi, Inspectie van het Onderwijs, IBG-

groep Groningen

 • het aanpassen van bestaande rapporten;
 • het uitdraaien van rapporten.

Wie zoeken wij?
Een medewerker die:

 • vaktechnische kennis heeft van de administratieve procedures en van de werkinstructies en aanwijzingen, alsmede van de te hanteren regelingen in het kader van bekostiging;
 • inzicht heeft in de opleidingsstructuren en regelingen binnen de locatie;
 • vaardigheid heeft in het gebruik van administratieve computerprogramma's
 • eind januari/begin februari voor 0,6 fte beschikbaar is voor ziektevervanging;
 • kennis heeft van en ervaring met SOM. Deze vaardigheid is een must voor deze functie.

Wat bieden wij jou?

 • inschaling in schaal 5 conform cao VO
 • een eindejaarsuitkering
 • een personeelsvoorziening bij Centraal Beheer
 • uitruilregelingen voor: de belastingvrije fiets, contributie vakbonden, reiskosten en vitaliteit
 • een goede begeleiding

Herken jij jezelf? Reageer!

Herken jij jezelf in dit profiel? Reageer dan snel via de sollicitatiebutton. Sollicitaties via mail worden niet in behandeling genomen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer F. Meijer (tel. 055-5393841)

MeesterBaan

16 sollicitaties

398 views


05-12-2018 Edison College


Docent wiskunde 2e graad, 0,5 fte ingang z.s.m.

Wie zijn wij?

De KSG staat voor sterk onderwijs in een veilige leeromgeving waar leren en de leerlingen centraal staan. We hebben aandacht voor de professionaliteit van onze medewerkers. Zowel leerlingen als medewerkers reflecteren op het eigen handelen en de eigen ontwikkeling. Op alle afdelingen krijgen leerlingen een gevarieerd en activerend onderwijsaanbod met aandacht voor kennis en vaardigheden, waarbij we ons richten op de vaardigheden van de toekomst, uitdaging en talentontwikkeling. Op de KSG kan iedereen zich thuis voelen. We werken en leren samen. We willen graag dat leerlingen, ouders, medewerkers en onze directe omgeving zich met elkaar verbinden en we nodigen alle betrokkenen uit om actief mee te werken aan de verdere verbetering van onze school.

Wat ga je doen?

 • Het betreft ziektevervanging
 • lessen wiskunde voor mavo 1, 2 en 3, up2havo en havo 2
 • werken met methode Moderne Wiskunde (Noordhoff)

Wie zoeken wij?
Wij zoeken voor de invulling van deze functie een docent die:

 • beschikt over een 2e graad bevoegdheid wiskunde
 • z.s.m. beschikbaar is voor + 0,5 fte
 • een teamspeler is
 • aantoonbare leservaring heeft

Wat bieden wij jou?

 • een brutomaandsalaris van maximaal € 4.071,- bij een fulltime aanstelling, conform de cao VO
 • een eindejaarsuitkering
 • een laptop in bruikleen
 • een personeelsvoorziening bij Centraal Beheer
 • uitruilregelingen voor: de belastingvrije fiets, contributie vakbonden, reiskosten en vitaliteit
 • een goede begeleiding voor nieuwe docenten

Herken jij jezelf? Reageer!

Herken jij jezelf in dit profiel? Reageer dan snel via de sollicitatiebutton. Sollicitaties via mail worden niet in behandeling genomen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw J. Potgieter (tel. 055-5212655)

MeesterBaan

8 sollicitaties

186 views


03-12-2018 Koninklijke Scholengemeenschap


Systeem-/netwerkbeheerder 1,0 fte

Systeem-/netwerkbeheerder 1 fte

Wie zijn wij?

Het Edison College, het Gymnasium Apeldoorn en de Koninklijke Scholengemeenschap zijn verenigd in het Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO). Onze scholen bieden goed onderwijs en daar zijn we trots op. Vanuit die sterke positie richten wij ons als lerende scholen en lerende organisatie de komende jaren op de vraag: "Hoe kunnen we het leren in onze scholen en binnen AVOO zo organiseren en faciliteren dat het talent van de individuele leerling en medewerker tot bloei komt en dat het leren goed aansluit bij de permanent veranderende omgeving?"

Wegens het vertrek van een medewerker zijn we op zoek naar een Systeem-/netwerkbeheerder.

Je vormt samen met 5 collega's de afdeling ICT die onderdeel is van het servicebureau.

We zijn in een vergevorderd stadium van het vormen van een personele unie met de Veluwse Onderwijs groep, dit zal waarschijnlijk per 2019 zijn beslag krijgen.

Wat ga je doen?

 • (Pro actief) beheer van de:
  • server systemen (Windows, VMware)
  • netwerk (Switches, firewall)
  • Office365/Exchange
  • werkplekken m.b.v. GPO's en Zenworks (inrichten imaging, applicatie distributie, policies)
 • 2e lijns helpdesk (en in voorkomende gevallen ook 1e lijns)
 • Dagelijkse verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de ICT-voorziening.
 • (Mede) uitvoeren van vernieuwingsprojecten op het gebied van systeem en netwerkbeheer.
 • Onderzoek en uitwerking van mogelijk nieuwe producten of vernieuwingen

Wie zoeken wij?

Een systeembeheer die:

 • ruime ervaring heeft als systeem- netwerkbeheerder
 • projectmatig werkt
 • zelfstandig kan werken maar ook in een team goed functioneert
 • klantvriendelijk is
 • flexibel beschikbaar is
 • stressbestendig is
 • gericht is op samenwerking

Hij /zij heeft kennis van:

 • Office365/Azure
 • ADFS/SAML
 • Powershell/scripting
 • Windows servers incl. policybeheer
 • VMware ESX 6.x
 • HP Switching/wireless
 • Fortigate firewalls
 • Windows10
 • Micro-Focus Zenworks

Verder ben je gedreven om het beste uit de omgeving te halen, stop je niet bij de zoveelste technische hobbel en vermenigvuldig je kennis door te delen.

Klik hier voor de functiebeschrijving.

Wat bieden wij?

 • Functieniveau: Schaal 8 CAO-VO
 • Betrekkingsomvang: 1,0 fte
 • Aanstelling: jaarcontract met uitzicht op vast
 • Aanvang: zo spoedig mogelijk

En verder:

 • een eindejaarsuitkering
 • een personeelsvoorziening bij Centraal Beheer
 • uitruilregelingen voor: de belastingvrije fiets, contributie vakbonden, reiskosten en vitaliteit.

Herken jij jezelf? Reageer!

Herken jij jezelf in dit profiel? Reageer dan snel via de sollicitatiebutton. Sollicitaties via mail worden niet in behandeling genomen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Sander de Jong , Hoofd ICT (tel. 06-53550541/ s.dejong@avoo.nl )

MeesterBaan

10 sollicitaties

155 views


07-11-2018 AVOO


Studiekeuzebegeleider 0,6 fte per direct

Studiekeuzebegeleider 0,6 fte

Wie zijn wij?

De Koninklijke Scholengemeenschap Apeldoorn richt zij bij het vormgeven van het onderwijs op de wereld van morgen. Wij zijn ons bewust van de snel veranderende wereld en bereiden onze leerlingen daar op voor.

Wat willen we bereiken?

Wij willen onze leerlingen opleiden tot jonge actieve wereldburgers die zich betrokken voelen, verantwoordelijkheid leren nemen en met ambitie hun talenten maximaal ontwikkelen. De KSG biedt een uitdagende en veilige leeromgeving waar leerlingen en medewerkers het beste uit zichzelf leren halen en waar leerlingen leren hun grenzen te verleggen binnen en buiten de lesstof. We streven naar sterk onderwijs met goede doorstroom- en uitstroomresultaten.

Waar staan wij voor?

De KSG staat voor sterk onderwijs in een veilige leeromgeving waar leren en de leerlingen centraal staan. We hebben aandacht voor de professionaliteit van onze medewerkers. Zowel leerlingen als medewerkers reflecteren op het eigen handelen en de eigen ontwikkeling. Op alle afdelingen krijgen leerlingen een gevarieerd en activerend onderwijsaanbod met aandacht voor kennis en vaardigheden, waarbij we ons richten op de vaardigheden van de toekomst, uitdaging en talentontwikkeling. Op de KSG kan iedereen zich thuis voelen. We werken en leren samen. We willen graag dat leerlingen, ouders, medewerkers en onze directe omgeving zich met elkaar verbinden en we nodigen alle betrokkenen uit om actief mee te werken aan de verdere verbetering van onze school.

Waar blinken wij in uit?

De KSG onderscheidt zich doordat wij twee leerroutes aanbieden: het tweetalig onderwijs en het reguliere onderwijs. Bij beide leerroutes krijgen leerlingen de mogelijkheid om meerdere talen op hoog niveau te verwerven. Het aanbod omvat ook uitwisselingen, samenwerking met leerlingen van buitenlandse partnerscholen en activiteiten op school of daarbuiten. We bieden een brede vorming met profilering op het gebied van Internationalisering en als Gezonde school. De Koninklijke scholengemeenschap is een overzichtelijke school die haar leerlingen en medewerkers in beeld heeft.

Wat ga je doen?

Wij zoeken een medewerker decanaat die haar/zijn werkzaamheden met name in de bovenbouw van de mavo, havo en het vwo verricht. In deze functie verricht je onder andere de volgende taken:

 • begeleiding en advisering van leerlingen in de bovenbouw richting hun vervolgstudie. Hiertoe voer je gesprekken met de leerlingen - individueel of in groepjes -, geef je informatie over vervolg opleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt;
 • informatie verstrekken aan ouders/verzorgers op informatieavonden of via (maand)berichten aan ouders;
 • informatie verstrekken op open dagen van de school;
 • organiseren van beroepen- en studentenmarkt, eventueel in samenwerking met anderen in de school;
 • ondersteun je mentoren bij de begeleiding van hun leerlingen richting eindexamen en vervolgopleiding.

Het spreekt vanzelf dat je goed op de hoogte moet zijn van actuele ontwikkelingen in dit veld en je deskundigheid op peil moet houden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat je goed met jongeren om kunt gaan en gericht bent op samenwerking met de docenten en mentoren op dit gebied.

Wie zoeken wij?

een studiekeuzebegeleider die:

 • goed op de hoogte is van de actuele ontwikkelingen in dit veld
 • goed om kan gaan met jongeren
 • gericht op samenwerking met de docenten, mentoren en profielkeuzebegeleider
 • samen met profielkeuzebegeleider en studiekeuzebegeleider een impuls aan de LOB ontwikkeling voor de komende jaren kan geven

Wat bieden wij jou?

Functieniveau: S9 CAO-VO

Betrekkingsomvang: 0,5 - 0,6 fte

Aanstelling: zo spoedig mogelijk

 • een eindejaarsuitkering, fietsregeling, contributieregeling vakbonden, vitaliteitsregeling en uitruilmogelijkheid voor reiskosten
 • een personeelsvoorziening bij Centraal Beheer
 • een goede begeleiding

Herken jij jezelf? Reageer!

Herken jij jezelf in dit profiel? Reageer dan snel via de sollicitatiebutton. De reactietermijn sluit op vrijdag 12 oktober 2018. In week 44 vinden de gesprekken plaats.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met mevrouw J. Potgieter (tel. 055-5212655)

MeesterBaan

50 sollicitaties

0 views


27-09-2018 Koninklijke Scholengemeenschap