Geautomatiseerd vacatures beheren op Artsenvacaturebank

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Artsenvacaturebank.

Laatste vacatures

ANIOS Cardiologie

Op de afdeling Cardiologie staan 12 CCU bedden en 50 afdelingsbedden, verdeeld over twee locaties (HMC Bronovo en HMC Westeinde). Naast de toestroom van acute patiënten via de SEH (HMC Westeinde heeft de drukste SEH van Nederland) heeft Cardiologie een breed spectrum aan verrichtingen: hartkatheterisaties, (biventriculaire) ICD en pacemakerimplantaties, PCI's, cardiale MRI- en CT-onderzoeken.
Er is een hecht samenwerkingsverband met het LUMC in Leiden. De Cardiologen verzorgen perifere stages voor de opleiding Cardiologie van het LUMC voor de duur van maximaal 1,5 jaar en meerdere van onze ANIOS zijn inmiddels doorgestroomd naar opleidingsplekken en promotieplaatsen in het LUMC, HAGA en elders in het land. We verzorgen daarnaast opleidingsstages voor de opleidingen Interne Geneeskunde, Sportgeneeskunde en SEH geneeskunde.
Tijdens avond-nacht-weekeind dienst ben je ook voorwacht voor de Longgeneeskunde in een gedeelde poule van 18 ANIOS. Desgewenst kun je ook een deel van de dagdiensten op de afdeling Longgeneeskunde werken.
Naast de ANIOS zijn er meestal 5-6 AIOS werkzaam. De ANIOS doen mee in de onderwijscyclus, beoordelingscyclus en coaching naar opleidingsplekken.

De functie
Tijdens dag-, avond- en nachtdiensten werk je als zaal- en poortarts voor het specialisme Cardiologie en Longgeneeskunde (circa 75/25%). De multiculturele patiëntenpopulatie in ons ziekenhuis wordt gekenmerkt door een breed spectrum aan vaak ernstige Cardiovasculaire aandoeningen, waardoor je in korte tijd veel vakinhoudelijke bagage kunt verzamelen. Daarnaast heb je veel gelegenheid te participeren in het onderwijs van de opleidingsassistenten.

Artsenvacaturebank

0 sollicitaties

0 views


20-11-2017 HMC