Geautomatiseerd vacatures beheren op Artsenvacaturebank

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op Artsenvacaturebank.

Laatste vacatures

Cardioloog

Haaglanden Medisch Centrum (HMC) is een topklinisch ziekenhuis en heeft drie locaties; HMC Antoniushove in Leidschendam, HMC Bronovo en HMC Westeinde in Den Haag. Nagenoeg alle specialismen zijn er te vinden en er werken ruim 4700 medewerker,s waaronder 330 medisch specialisten.

OE Cardiologie
De Organisatorische Eenheid (OE) Cardiologie van HMC bestaat uit 19 cardiologen. Alle aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd. De OE verzorgt de B-opleiding Cardiologie van het LUMC en de Cardiologiestage voor de AIOS interne geneeskunde, SEH en sportgeneeskunde. Er bestaat een nauwe samenwerking met de afdeling Cardiologie en Thoraxchirurgie van het LUMC.

De werkzaamheden vinden plaats op de drie locaties:
HMC Westeinde is een typisch binnenstad ziekenhuis met een grote SEH waar traumata en acute Cardiologie aan de orde van de dag zijn. Er is een grote CCU en er zijn 2 cathkamers voor 24/7 interventiecardiologie, ICD en pacemakerimplantaties.
HMC Bronovo is een algemeen perifeer ziekenhuis en heeft een goedlopende eerste harthulp, CCU, een afdeling met 30 bedden en een cathkamer voor pacemaker en diagnostische CAG's. Er is bijzondere expertise aanwezig op het gebied van de cardiale MRI vanuit de OE's Cardiologie en Radiologie.
HMC Antoniushove is gericht op oncologische zorg en er wordt uitgebreide poliklinische cardiologische zorg geboden waaronder de klinische cardiogenetica.

0 sollicitaties
0 views


08-01-2018 Haaglanden Medisch Centrum
ANIOS Cardiologie

Op de afdeling Cardiologie staan 12 CCU bedden en 50 afdelingsbedden, verdeeld over twee locaties (Bronovo en Westeinde). Naast de toestroom van acute patiënten via de SEH (HMC Westeinde heeft de drukste SEH van Nederland) heeft Cardiologie een breed spectrum aan verrichtingen: hartkatheterisaties, (biventriculaire) ICD en pacemakerimplantaties, PCI's, cardiale MRI- en CT-onderzoeken.
Er is een hecht samenwerkingsverband met het LUMC in Leiden. De Cardiologen verzorgen perifere stages voor de opleiding Cardiologie van het LUMC voor de duur van maximaal 1,5 jaar en meerdere van onze ANIOS zijn inmiddels doorgestroomd naar opleidingsplekken en promotieplaatsen in het LUMC, HAGA en elders in het land. We verzorgen daarnaast opleidingsstages voor de opleidingen Interne Geneeskunde, Sportgeneeskunde en SEH geneeskunde.
Naast de ANIOS zijn er meestal 5-6 AIOS werkzaam. De ANIOS doen mee in de onderwijscyclus, beoordelingscyclus, coaching naar opleidingsplekken.

Tijdens dag-, avond- en nachtdiensten werk je als zaal- en poortarts voor het specialisme Cardiologie. De multiculturele patiëntenpopulatie in ons ziekenhuis wordt gekenmerkt door een breed spectrum aan vaak ernstige cardiovasculaire aandoeningen, waardoor u in korte tijd veel vakinhoudelijke bagage kunt verzamelen. Daarnaast heeft u veel gelegenheid te participeren in het onderwijs van de opleidingsassistenten en krijgt u loopbaancoaching.

0 sollicitaties
0 views


08-01-2018 Haaglanden Medisch Centrum
Fertiliteitsarts

Bij de afdeling Fertiliteit werken momenteel drie gynaecologen met Fertiliteit als aandachtsgebied, drie Fertiliteitsartsen, één verpleegkundig specialist en vijf (IVF) verpleegkundigen. Het oriënterend fertiliteitsonderzoek en OI en IUI behandelingen worden in het HMC uitgevoerd. De IVF/ICSI behandelingen worden in samenwerking met het LUMC in Leiden uitgevoerd. HMC is een zogeheten transportkliniek.

Sinds 1 april 2016 is de fertiliteitsafdeling van HMC Bronovo en HMC Westeinde gefuseerd. Het ziekenhuis biedt zorg aan een gevarieerde patiëntenpopulatie.

Wij zijn op zoek naar een fertiliteitsarts die zelfstandig fertiliteitsspreekuur houdt, waarin zowel diagnostiek als behandelingen worden verricht. Jij draagt bij aan oriënterend fertiliteitsonderzoek, ovulatie- inductie, IUI en IVF/ICSI behandelingen en vroege zwangerschapscontroles. Daarnaast verwachten wij dat je deelneemt aan multidisciplinaire besprekingen. Tevens ben je betrokken bij scholing aan ondersteunend personeel, co-assistenten en arts-assistenten. Tenslotte houdt je medische protocollen up-to-date.

0 sollicitaties
0 views


08-01-2018 Haaglanden Medisch Centrum
Internist Infectioloog

Over OE Interne Geneeskunde en het cluster infectieziekten
De organisatorische eenheid (OE) Interne/MDL bestaat uit 27 internisten en 8 MDL-artsen die een goede en intensieve samenwerking hebben op het gebied van patiëntenzorg, opleiding en onderzoek waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Naast hun subspecialisme voeren alle internisten het vak in de volle breedte uit. De OE heeft een opleidingserkenning voor de eerste vier jaar van de (voor)opleiding Interne geneeskunde, de eerste twee jaar van de opleiding MDL-ziekten, erkenning voor de differentiatie acute geneeskunde en ouderengeneeskunde en participeert in de opleiding van ziekenhuisartsen.

Als infectioloog ben je onderdeel van een uitgebreid ingerichte structuur. Er is een groot geaccrediteerd HIV-centrum met meer dan 800 patiënten, ondersteuning van twee verpleegkundig specialisten en 1 hiv-verpleegkundig consulent en een goede samenwerking met het (naastgelegen) centrum voor seksuele gezondheid (GGD). Verder zijn we een geregistreerd hepatitiscentrum, waarin we samenwerken met de MDL artsen. Er is een goed lopend infectieziekten consultensysteem met nauwe samenwerking met een enthousiast team van medisch-microbiologen. Verder dragen de infectiologen bij aan onder andere de antibioticacommissie, het A-team en de infectiepreventiecommissie.
Het aanbod van infecties is zeer divers en vereist een brede parate en actuele kennis.

0 sollicitaties
0 views


22-12-2017 Haaglanden Medisch Centrum