Logo ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Vacatures geplaatst door ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Laatste vacatures

Medewerker Zorgadministratie

Bij de zorgadministratie op de locatie Oegstgeest ontstaat er een vacature voor een:

Medewerker Zorgadministratie
voor 32 uur per week (in elk geval dinsdag en vrijdag als werkdagen)

Algemene informatie
ARQ Centrum'45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Kennis en expertise rond de psychotraumatologie worden ontwikkeld door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs. ARQ Centrum'45 heeft het keurmerk TOPGGz vanwege de structurele verankering van onderzoek en kennisoverdracht binnen de behandeling. De landelijke expertisefunctie is vastgelegd door middel van een ministerieel besluit.

Bij ARQ Centrum'45 vinden diagnostiek en behandeling plaats, gericht op diverse getraumatiseerde patiëntengroepen zoals WO II getroffenen en de naoorlogse generatie, veteranen, politiefunctionarissen, vluchtelingen & asielzoekers en overige getraumatiseerde patiënten.
Een groot deel van de behandelingen vindt plaats in multidisciplinair verband. Gezien de 3e-lijns expertisefunctie van ARQ Centrum'45 wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit en innovatie. Voor de verschillende aandachtsgebieden zijn expertiseteams gevormd. Medewerkers hebben binnen hun aanstelling veelal een gecombineerde takenpakket van behandeling naast deelname in onderzoeks-, innovatie- of onderwijsprojecten.

Functie-informatie
Binnen de klinieken werken behandelaren die ondersteund worden door de zorgadministratie. De Medewerker Zorgadministratie verricht administratieve werkzaamheden en ondersteunt daarmee de behandelmedewerkers. Deze werkzaamheden zijn de hoofdtaak van de Medewerker Zorgadministratie. Daarnaast werkt de Medewerker Zorgadministratie incidenteel aan de receptie om bezoekers, waaronder patiënten, te woord te staan en/of op te vangen.

De belangrijkste taken zijn:

 • Het administratief volgen van het primaire proces van aanmelding tot en met afsluiting.
 • Het invoeren van patiëntgegevens in het elektronisch patiëntendossier (User).
 • Het maken en bijhouden van het intakerooster.
 • Het uitnodigen van patiënten (per post, e-mail, telefonisch)
 • Het valideren van DBC's en het oplossen van fouten, zo nodig in samenspraak met behandelaar.
 • Het opstellen en verwerken van correspondentie stukken.
 • Periodieke ondersteuning regiebehandelaar.
 • Incidenteel verrichten van receptiewerkzaamheden.

Functie-eisen

 • MBO werk- en denkniveau;
 • Ervaring met de gebruikelijke Microsoft-programma's (Word, Excel, Outlook) en het elektronisch patiëntendossier;
 • Ervaring in de GGZ/ziekenhuis (must);
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • Klantgerichtheid en een dienstverlenende instelling;
 • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Stressbestendig, accuraat en integer.

ARQ Centrum'45 hanteert professioneel, innovatief, ondernemend, klantvriendelijk en respectvol als kernkwaliteiten voor alle medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

 • De aanstelling is voor de duur van een jaar, met, bij gebleken geschiktheid, verlenging voor onbepaalde tijd;
 • Salariëring vindt plaats volgens de FWG-salarisstructuur, de functie is ingedeeld in FWG 40;
 • Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn geregeld overeenkomstig de cao GGZ.

Procedure en inlichtingen
Inlichtingen over deze functie kun je verkrijgen bij Anne-Marie Zanen, manager zorgadministratie en -logistiek, bij ARQ Centrum'45, telefoon 071-5191500.
Bezoek voor alge­mene informatie: www.centrum45.nl en www.arq.org.

Heb je interesse in deze vacature en voldoe je aan de gestelde eisen? Reageer dan via de knop "Solliciteer" op de website werkenbij.arq.org. Naast een CV ontvangen wij graag je motivatie waarom je bij ARQ Centrum'45 wilt werken.
Sollicitaties die via de email binnen komen, kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.
De eerste kennismakingsgesprekken zijn gepland op maandagmiddag 15 februari a.s., in Oegstgeest.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

0 sollicitaties
0 views


14-01-2021 ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
Projectleider - website ARQ

Wanneer mensen een schokkende gebeurtenis meemaken, zoals een oorlog, ongeluk, natuurramp, aanslag, agressie of bedreiging dan kan dat grote psychosociale gevolgen hebben voor mens, organisatie of samenleving. Op zo'n moment is er behoefte aan specialistische zorg, maar ook aan kennis en advies. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft alle psychotraumaexpertise onder één dak en is daarmee uniek in de wereld. De kennis en ervaring van ARQ gaat terug tot de Tweede Wereldoorlog. ARQ bundelt alle kennis op psychotraumagebied van zorg tot preventie en van onderzoek tot advies en opleidingen; zowel nationaal als internationaal.
Bekijk ons verhaal op https://youtu.be/4PhuEegsrEE

Wij zoeken per direct een enthousiaste, proactieve en resultaatgerichte

Projectleider website ARQ
voor 32 uur per week

Algemene informatie
In 2020 heeft ARQ een nieuw merkenbeleid ingevoerd met daarbij behorende nieuwe huisstijl. Daarbij hoort ook een nieuwe online strategie die komende periode uiting moet krijgen in een nieuwe corporate website waar alle afdelingen en werkzaamheden van ARQ hun eigen plek krijgen, maar vooral ook elkaar versterken.
De projectleider die wij zoeken realiseert in nauwe samenwerking met ARQ-medewerkers een nieuwe website van pitch tot uitvoer (content, design en techniek). Een deel van de voorbereidingen zijn al in gang gezet, zoals een digitale strategie en een pitch voor een technische partner.

De projectleider maakt onderdeel uit van de afdeling communicatie. Deze afdeling wordt aangestuurd door de raad van bestuur. De projectleider is werkzaam op de locatie van ARQ in Diemen.

Functie-informatie
De werkzaamheden van de projectleider bestaan onder andere uit:

 • Opstellen projectplan - van planning tot budget en van kwaliteitsnormen tot acceptatiecriteria.
 • Coördineren van het projectteam en zorg dragen voor een betrokken, goed functionerend en geïnformeerd projectteam.
 • Onderhouden van contact met interne stakeholders om wensen en verwachtingen te peilen, te bespreken en draagvlak te creëren.
 • Afstemming met externe partners zoals technisch bureau, strategisch partner voor online en vormgevers.
 • Bewaken van de voortgang van het project met betrekking tot tijd, budget en kwaliteit en het eventueel bijsturen van het project.
 • Rapporteren en communiceren van de projectstatus aan betrokkenen en zorg dragen voor de oplevering van het project conform afspraak.
 • Implementeren van de resultaten van het project in de bestaande organisatie en deze evalueren en onderzoeken van de mogelijkheden om het project in de toekomst te optimaliseren.

Functie-eisen

 • HBO/Academisch werk- en denkniveau.
 • Deskundigheid op het gebied van kennis en informatiemanagement.
 • Kennis van de laatste ontwikkelingen op online gebied, aantoonbaar door middel van bijvoorbeeld trainingen, kennissessies en webinars.
 • Ervaring met het aansturen van een team, het inspireren en motiveren van teamleden en weet daarbij optimaal gebruik te maken van verschillende vaardigheden van teamleden.
 • Kennis en inzicht in websites, marketingtechnieken, online communicatie en social media. Bij voorkeur kennis van Drupal.
 • Ervaring met en aantoonbaar in staat om projecten te leiden op dit terrein.
 • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, zowel in persoonlijk contact als schriftelijk. Zoekt verbinding, werkt graag samen.
 • Sociale vaardigheden en overtuigingskracht voor het aansturen van het project en het onderhouden van in- en externe contacten.
 • Plan- en organisatievermogen en resultaatgerichtheid voor het aansturen van het project en het opleveren van het project conform afspraak.
 • Flexibel en pragmatisch om zowel op operationeel als ook op beleidsniveau goed inzetbaar te zijn en te kunnen schakelen op diverse niveaus.

Professioneel, innovatief, ondernemend, klantvriendelijk en respectvol zijn kernkwaliteiten die wij graag terugzien in onze medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

 • De aanstelling is in eerste instantie voor de duur van een jaar. Bij goed functioneren volgt een verlenging in de vorm van arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de resterende duur van het project (naar verwachting nog 1 tot 2 jaar).
 • De salariëring vindt plaats volgens de cao GGZ; de functie is ingedeeld in functiegroep FWG 60.
 • De secundaire arbeidsvoorwaarden - waaronder eindejaarsuitkering ter hoogte van een dertiende maand- zijn geregeld overeenkomstig de cao GGZ. Daarnaast kent ARQ nog aanvullende arbeidsvoorwaarden in de vorm van een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan bij een dynamische en maatschappelijk relevante organisatie die een unieke rol in Nederland vervult bij schokkende gebeurtenissen en waar je veel vrijheid krijgt? Ben jij een projectleider pur sang en herken jij je in de vacaturetekst, dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.
Reageren kan via de knop "Solliciteer" bij deze vacature op de website werkenbij.arq.org. Naast een CV ontvangen wij graag een motivatie waarom je bij ARQ wilt werken.

Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Gerdy van Bellen. via e-mail g.van.bellen@arq.org. Algemene informatie over ARQ is te vinden op www.arq.org.
N.B. sollicitaties die via de e-mail binnen komen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

3 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


08-01-2021 ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
Privacy & Security Officer

Wanneer mensen een schokkende gebeurtenis meemaken, zoals een oorlog, ongeluk, natuurramp, aanslag, agressie of bedreiging dan kan dat grote psychosociale gevolgen hebben voor mens, organisatie of samenleving. Op zo'n moment is er behoefte aan specialistische zorg, maar ook aan kennis en advies. ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum heeft alle psychotrauma-expertise onder één dak en is daarmee uniek in de wereld.

Wij zoeken per direct een enthousiaste, proactieve en resultaatgerichte

Privacy & Security Officer
voor 32-36 uur per week

De kennis en ervaring van ARQ gaat terug tot de Tweede Wereldoorlog. ARQ bundelt alle kennis op psychotraumagebied van zorg tot preventie en van onderzoek tot advies en opleidingen; zowel nationaal als internationaal.
Bekijk ons verhaal op: https://youtu.be/4PhuEegsrEE.

Algemene informatie
De Privacy & Security Officer levert een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de bedrijfsvoering op het gebied van de privacywetgeving en de optimalisatie van de informatiebeveiliging en beoordeelt de risico's op deze gebieden binnen ARQ.
De Privacy & Security Officer is het geweten van het bedrijf met betrekking tot privacyaspecten en informatiebeveiliging en is onderdeel van het Informatiebeveiligingsteam binnen ARQ, waarin o.a. ook de raad van bestuur, manager ICT en beleidsadviseur kwaliteit zijn vertegenwoordigd en waarmee nauw wordt samengewerkt.

Functie-informatie
De werkzaamheden van de Privacy & Security Officer bestaan onder andere uit:

 • Leveren van een bijdrage aan de voorbereiding, ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het beleid rondom privacy- en informatiebeveiliging.
 • Ondersteunen en adviseren van de raad van bestuur, directie en management en medewerkers op het gebied van privacywetgeving en informatiebeveiliging en het vergroten van het bewustzijn op deze gebieden.
 • Houden van toezicht op en het adviseren over de verwerking van (persoons)gegevens binnen ARQ. In relatie daarmee toezien op registratie van (sub)verwerkers­overeen­komsten.
 • Coördineren van alle activiteiten rondom het continu proces van informatiebeveiliging en privacy en het houden van toezicht op en het optimaliseren van deze processen vanuit het bestaande ISMS (ISO27001/NEN7510).
 • Onderhouden en uitvoeren van het systeem van interne controle en het ontwerpen en invullen van 'toezicht' instrumentarium op basis van de wet- en regelgeving (audits).
 • Analyseren en periodiek rapporteren over de bevindingen van de uitgevoerde (interne) controles en het signaleren van risico's en knelpunten en deze vertalen naar voorstellen voor noodzakelijke bijstellingen in de bedrijfsvoering.
 • Verzorgen van meldingen van een datalek naar de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Verzorgen van berichtgeving en bewustwordingscampagnes over privacy en security via sociaal intranet.
 • Maakt deel uit van het Informatiebeveiligingsteam, en treedt op als accounthouder naar één of meer afdelingen/organisaties.

Functie-eisen

 • HBO/Academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur in een juridische richting of bedrijfskundige informatica of een vergelijkbare richting.
 • Kennis van wet- en regelgeving op het gebied van privacy, bescherming persoonsgegevens, informatiebeveiliging (ISO27001/NEN7510) en overige relevante wet- en regelgeving.
 • Kennis van governance en compliance en kennis van interne controles en audits.
 • Het vermogen om het verschil aan te geven tussen de letter en de geest van wetgeving en richtlijnen.
 • Analytisch vermogen en oplossingsgerichtheid voor het uitvoeren van interne controles.
 • Uitstekende sociale vaardigheden, overtuigingskracht en vriendelijkheid.
 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid en adviesvaardigheden
 • Klantgerichtheid en dienstverlenende instelling.
 • Affiniteit met de zorg.

Professioneel, innovatief, ondernemend, klantvriendelijk en respectvol zijn kernkwaliteiten die wij graag terugzien in onze medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden

 • De aanstelling is voor de duur van een jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
 • De salariëring vindt plaats volgens de cao GGZ; de functie is ingedeeld in functiegroep FWG 55 (medior).
 • De secundaire arbeidsvoorwaarden - waaronder eindejaarsuitkering ter hoogte van een dertiende maand- zijn geregeld overeenkomstig de cao-GGZ. Daarnaast kent ARQ nog aanvullende arbeidsvoorwaarden in de vorm van een meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan bij een dynamische en maatschappelijk relevante organisatie die een unieke rol in Nederland vervult bij schokkende gebeurtenissen en herken jij je in de vacaturetekst, dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet.
Bij nog geringe ervaring nodigen wij je uit om te reageren en kunnen wij je begeleiding bieden bij het verder ontwikkelen in de functie. Bij zeer uitgebreide werkervaring in het vakgebied, nodigen wij je ook uit om te reageren en kunnen wij de functie verzwaren, waardoor een inschaling in FWG 60 mogelijk is.
Reageren kan via de knop "Solliciteer" bij deze vacature op de website werkenbij.arq.org voor maandag 18 januari 2021. Naast een CV ontvangen wij graag een motivatie waarom je bij ARQ wilt werken.

N.B. sollicitaties die via de e-mail binnen komen, worden niet in behandeling genomen.

Heb je vragen over de functie? Neem dan contact op met Gerdy van Bellen via e-mail: g.van.bellen@arq.org.
Algemene informatie over ARQ is te vinden op www.arq.org.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

10 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


04-01-2021 ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
Manager ambulante behandeling - Diemen

ARQ Centrum'45 is het landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Door innovatie en wetenschappelijk onderzoek gekoppeld aan behandeling ontwikkelen we kennis en expertise rond psychotraumatologie. Deze kennis verspreiden wij door onderwijs te geven aan beroepsgenoten via bijvoorbeeld ARQ Academy en in verschillende beroepsopleidingen. ARQ Centrum'45 heeft het keurmerk TOPGGz.

ARQ Centrum'45 is onderdeel van ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.
Zie: https://youtu.be/4PhuEegsrEE
ARQ Centrum'45 heeft twee locaties: één in Oegstgeest, waar zowel klinisch als ambulante behandelingen worden gegeven en een locatie in Diemen waar ambulante behandelingen worden gegeven.

Vanwege pensionering zoeken wij voor locatie Diemen per 1 april 2021 een:

Manager ambulante behandeling
32-36 uur per week / 4-5 dagen per week

Functie-informatie
Samen met je collega-Manager geef je leiding aan de medewerkers van ARQ Centrum'45 op locatie Diemen. Je geeft daarbij integraal leiding aan circa 40 medewerkers die werkzaam zijn in multidisciplinaire teams. Je hebt daarnaast eigen aandachtsgebieden, zoals overstijgende projecten. Ook werk je intensief samen met de twee managers uit Oegstgeest, de manager zorglogistiek en -administratie en collega's van andere onderdelen binnen ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum.

Belangrijk doel is de drie kernactiviteiten, te weten: behandelen, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs/kennisdeling, verder te ontwikkelen. Dat vraagt behendigheid in het omgaan met verschillende, soms tegengestelde belangen en constructief kunnen prioriteren. Je bent een heldere gesprekspartner voor de directie en je vertegenwoordigt de organisatie zowel intern als extern. Specialistische zorg, ketenzorg, kwaliteitsverbetering, innovatie en kennisdeling staan centraal in de dagelijkse praktijk. Naast een brede patiëntendoelgroep op beide locaties, richt locatie Diemen zich met name op getraumatiseerde patiënten met een migratie-achtergrond en op kinderen en gezinnen.

Functie-eisen
Door de dynamische omgeving waarin je komt werken, is het van belang dat je snel overzicht hebt, snel kunt schakelen, maar ook gestructureerd kunt werken en structuren kunt bouwen en vasthouden. Je bent ondernemend en creatief, met een hart voor zorginnovatie. Je hebt aantoonbare ervaring met het leiden van grote projecten in samenwerking met meerdere externe en interne organisaties. Je beweegt je soepel tussen verschillende niveaus in de organisatie en hebt ervaring in het leidinggeven aan hoogopgeleide en hooggespecialiseerde professionals, bij voorkeur in de geestelijke gezondheidszorg.
Je beschikt over een afgeronde opleiding op post HBO/Academisch niveau en je hebt aanvullende managementopleidingen gevolgd.
En als laatste, maar niet als minste, ben je door wie je bent laagdrempelig bereikbaar en beschikbaar voor medewerkers, collega's en leidinggevenden. Je bent een transparante, stevige, flexibele gesprekspartner voor de behandelmedewerkers en bent faciliterend en ondersteunend aan het behandelproces.

Arbeidsvoorwaarden

 • Aanstelling voor een jaar, met uitzicht op onbepaalde tijd.
 • Salariëring vindt plaats volgens de cao-GGZ, functiegroep 70.
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden.

Procedure en inlichtingen
Wil je meer weten over deze functie? Neem dan contact op met Eddy Sas, Algemeen Directeur, of Ruud Jongedijk, Geneesheer Directeur, bij ARQ Centrum'45, telefoon 071-5191586. Bezoek voor algemene informatie: www.centrum45.nl en www.arq.org.

Herken jij je in de vacaturetekst, dan zien we jouw sollicitatie graag tegemoet. Reageer via de knop "Solliciteer" op de website werkenbij.arq.org. Naast een CV ontvangen wij graag je motivatie waarom je bij ARQ Centrum'45 wilt werken.
Sollicitaties die per e-mail binnen komen, kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op: dinsdag 26 januari 2021 en maandag 1 februari 2021.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

13 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


04-01-2021 ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum
Medewerker Communicatie (Project VIPP)

ARQ Centrum'45 zoekt per direct een collega voor de functie van:

Medewerker Communicatie
voor 24 uur per week

Wat ga je doen?
ARQ Centrum'45 neemt deel aan het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP-GGZ). De VIPP-regeling draagt bij aan het vergroten van de eigen regie van de patiënt over zijn of haar zorgproces, het verkorten van de wachttijden en het reduceren van administratieve lasten. Ook geeft het een impuls aan sector-overstijgende samenwerkingen. De VIPP-GGZ-regeling gaat over het beter inzicht geven aan patiënten over hun gezondheid, eenduidigheid in verslaglegging, de uitwisseling van gegevens, het vergroten van de medicatieveiligheid en het stimuleren van e-Health. (Zie voor meer informatie www.vippggz.nl.)

We hebben veel (nieuwe) functionaliteit gerealiseerd en zijn nu in de implementatiefase gekomen waarbij we patiënten en medewerkers moeten informeren en activeren de online oplossingen in te zetten en te begrijpen. Onderdeel van het project is drempels weg te halen voor het gebruik, door systemen te koppelen, meertaligheid te realiseren en relevante content toe te voegen.

Je werkt in een klein implementatie team van 4 personen en rapporteert daarbij aan de manager ambulante zaken locatie Oegstgeest.

Wat zijn je taken?

 • Het adviseren van andere bedrijven bij het maken van de content ten aanzien van de inhoud en opmaak.
 • Het maken van content (tekst, beeld, film) voor voorlichtingsmateriaal voor zowel patiënt als medewerker als ook content maken voor de e-Learning trainingen.
 • Een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van trainingen, bijvoorbeeld via het e-Learning platform.
 • Het bewaken van de huisstijl van geproduceerd communicatiemateriaal.
 • Het doorlopend professionaliseren (updaten en vernieuwen) van het ontwikkelde communicatiemateriaal op basis van o.a. feedback op content van patiënt of medewerker.

Wat bieden wij jou?

 • Een functie in een kennisintensieve en maatschappelijk betrokken organisatie.
 • Het betreft een tijdelijke formatieplaats, voor de duur van het project. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlengen, zolang het project duurt of een nieuw project kan starten.
 • Salariëring conform de cao GGZ in functieschaal FWG 50.
 • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering en meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.

Wie zoeken wij?

 • HBO werk- en denkniveau in de richting communicatie
 • Minimaal 1-2 jaar werkervaring in een (marketing-)communicatie functie
 • Aantoonbare ervaring met het ontwikkelen van content. Je bent daarbij vooral ook een goede netwerker voor het vinden van feedback.
 • Uitstekende (schriftelijke) taalvaardigheden en je kunt je boodschap op verschillende niveaus en doelgroepen overbrengen. Het gaat om inzetten van divers taalgebruik.
 • Je vindt het leuk om creatieve digitale mogelijkheden uit te bouwen.
 • Proactief: je werkt samen in een team, maar je bent iemand die kansen ziet of creëert om onze boodschap over te brengen.

ARQ Centrum'45
ARQ Centrum'45 is hèt landelijk centrum voor specialistische diagnostiek en behandeling van mensen met complexe psychotraumaklachten. Kennis en expertise rond de psychotraumatologie worden ontwikkeld door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs. ARQ Centrum'45 heeft het keurmerk TOPGGz vanwege de structurele verankering van onderzoek en kennisoverdracht binnen de behandeling. De landelijke expertisefunctie is vastgelegd door middel van een ministerieel besluit.
Bij ARQ Centrum'45 vinden diagnostiek en behandeling plaats, gericht op diverse getraumatiseerde patiëntengroepen zoals WO II getroffenen en de naoorlogse generatie, veteranen, politiefunctionarissen, vluchtelingen & asielzoekers en overige getraumatiseerde patiënten.
Een groot deel van de behandelingen vindt plaats in multidisciplinair verband. Gezien de 3e-lijns expertisefunctie van ARQ Centrum'45 wordt veel aandacht besteed aan kwaliteit en innovatie.
Voor de verschillende aandachtsgebieden zijn expertiseteams gevormd. Medewerkers hebben binnen hun aanstelling veelal een gecombineerde takenpakket van behandeling naast deelname in onderzoeks-, innovatie- of onderwijsprojecten

Interesse?
Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Magda Langemaire, manager ambulante zaken via email: m.langemaire@centrum45.nl.
Algemene informatie is te vinden op www.centrum45.nl en www.arq.org.

Voel jij je thuis in een dynamische organisatie, werk je graag met stevige professionals en spreekt bovenstaande vacature je aan? Dan horen we graag van je, reageer dan via de knop 'Solliciteer' op onze website werkenbij.arq.org. Naast een cv ontvangen wij graag je motivatie waarom je bij ARQ Centrum'45 wilt werken.
N.B. sollicitaties die via de e-mail binnenkomen, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

22 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


29-12-2020 ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum