Logo Amerpoort

Vacatures geplaatst door Amerpoort

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Amerpoort.

Laatste vacatures

Begeleider Paladijnenweg (24-28 uur, Amersfoort)

Je komt te werken op locatie Paladijnenweg. Een locatie midden in de wijk Schothorst. Op deze locatie bied je samen met een enthousiast team zorg en ondersteuning aan 18 volwassenen (in de leeftijd van 35-85 jaar) met een licht tot matige verstandelijke beperking en bijkomende hechtingsproblematiek.

Cliënten beschikken over een eigen appartement. Zij kunnen, als hier behoefte aan is, gebruik maken van een inloop voor koffie en/of een maaltijd. Kenmerkend voor de Paladijnenweg is daar waar mogelijk zorg op maat te bieden.

Je komt terecht in een team dat bestaat uit 10 medewerkers; 2 coördinerend begeleiders, 6 begeleiders, 1 assistent begeleider en 1 vaste leerling plek. Het team is al ver op weg naar taakvolwassen samenwerking. De uitdaging is dit met elkaar te vergroten.

0 sollicitaties
4 views
Bekijk vacature


21-01-2020 Amerpoort
Begeleider C Wooninitiatief Amervoorde (28 -32 uur, Amersfoort)

Woongroep Amervoorde is een particulier wooninitiatief dat door de ouders van een aantal jongeren met een verstandelijke beperking is opgericht met als einddoel een kleinschalige woonvorm met 24-uurs begeleiding voor de jongeren. Er is een eigen stichtingsbestuur. De budgethouders kopen voor de bewoners met hun PGB de zorg en ondersteuning collectief in bij Amerpoort. Amerpoort levert er als het ware professionele begeleiding aan huis. Het complex bestaat uit 26 individuele appartementen op 3 woonlagen. Er is per verdieping een huiskamer. Het is bedoeld voor jongeren met een lichte of matige verstandelijke beperking in de leeftijd van 20 tot 30 jaar. Het complex ligt op loopafstand van het centrum van Amersfoort.

De ouders hebben een doel:

'Wij willen een fijn huis creëren waar onze kinderen zich veilig en thuis kunnen voelen. Een huis waar onze kinderen, eventueel met onze hulp, de regels bepalen en organiseren wat zij nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen en leven. Een huis waar ze actief deel uitmaken van de buurt. Een sociale omgeving waar onze kinderen hun eigen bijdrage kunnen leveren aan de samenleving: door er te wonen, te werken, kortom: door erbij te horen. Zo zelfstandig mogelijk waar het kan en goede zorg als het moet.'

0 sollicitaties
12 views
Bekijk vacature


17-01-2020 Amerpoort
Begeleider Muzeplein 99 en Eekhoornweg 2 (24-28 uur, Baarn)

Bij Amerpoort werken medewerkers, cliënten en hun netwerk samen aan een goed leven van zo'n 2450 mensen met een verstandelijke beperking. Zo kunnen zij, net als ieder ander, mee doen aan het dagelijks leven en een bijdrage leveren aan de samenleving.

Je werkt samen met collega's in een taakvolwassen team. Alles draait hierbij om het nemen van eigenaarschap, zowel individueel als in je team. Als lid van het team heb je dus eigenaarschap en verantwoordelijkheid, maar ook ruimte voor creativiteit, om de taken samen in te vullen en uit te voeren.

Je komt te werken op locatie Muzeplein 99-Eekhoornweg 2 en is te vinden op het beschermde, bosrijke terrein van locatie Nieuwenoord in Baarn. Op Muzeplein 99-Eekhoornweg 2 wonen twaalf cliënten met een uiteenlopende zorgvraag, op lichamelijk vlak of als gevolg van NAH, autisme, CVA, onveilige hechting. De cliënten ondervinden gevolgen van het ouder worden op lichamelijk of psychisch vlak. Hierbij kun je denken aan dementie of algeheel lichamelijke achteruitgang (onder meer COPD, hartfalen). Onze begeleidingsstijl gaat uit van de individuele cliënt. Het is een dynamische groep, waar geen dag hetzelfde is.

Je komt terecht in een team:

  • Dat al lang samen werkt, maar wegens het vertrekken van een vast teamlid op zoek is naar nieuwe, enthousiaste collega.
  • Dat in het proces naar zelfsturend samenwerken zit en daar nog stappen in zal maken.
  • Dat de schouders eronder zet.
  • Dat met elkaar voor een positieve leefomgeving voor de cliënt gaat.
  • Dat zoekt naar een optimale samenwerking met dagbesteding.

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


16-01-2020 Amerpoort
Ondersteunend Medewerker Oude Grachtje (10-12 uur, Soest)

Je komt te werken op locatie Oude Grachtje, een locatie midden in een wijk in Soest. De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig. 's Nachts is er een slaapdienst. De locatie is goed met het openbaar vervoer te bereiken. De cliënten op Oude Grachtje hebben een eigen appartement met een woon-, slaapkamer en een badkamer met douche en toilet. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van de gezamenlijke ruimtes, in deze 2 ruimtes kan worden gegeten en gedronken en daarnaast worden deze ruimtes gebruikt voor allerlei andere gezamenlijke activiteiten.

0 sollicitaties
20 views
Bekijk vacature


16-01-2020 Amerpoort
Begeleider Dagbesteding Meridiaan (24 uur, Baarn)

Je komt te werken op een nieuw op te zetten dagbestedingsgroep op de Noorderkroon. Op deze groep komen 3 cliënten te zitten. Samen met 3 á 4 collega's ga je deze groep opzetten. Je gaat deze locatie zelfstandig draaien en onderling wisselen jullie dit af. Naast dat je komt te werken op deze locatie, ga je wisselende diensten draaien op dagbesteding Meridiaan. Dit is een gemengde dagbestedingsgroep, variërend in leeftijd van 23 tot 65 jaar. Er is sprake van enige gedragsproblematiek (moeilijk verstaanbaar gedrag) bij een aantal cliënten. Door de mate van beperking is het contact voornamelijk op de begeleiding gericht. De communicatie verloopt zowel verbaal, als non-verbaal. Indien nodig wordt er met ondersteunende communicatie gewerkt.

Uitgangspunt van de dagbesteding is dat alle cliënten recht hebben op ontwikkelingsgerichte activiteiten die iets toevoegen aan de mogelijkheden van de cliënt (uitdagend, prikkelend en leerzaam). Wel wordt er steeds gekeken wat de individuele cliënt kan en aankan. Het eigen individuele programma ligt naast het groepsprogramma. De activiteiten die ondernomen worden, zijn belevings- en ontwikkelingsgericht, zoals koken en bakken, film kijken, huifkar rijden, snoezelen, creatieve activiteiten (thema-gericht), borrelen en puzzelen. Daarnaast worden veel bewegingsactiviteiten gedaan, zoals zwemmen, wandelen, paardrijden, fietsen, sport en spel.

Het samenwerken met collega's gebeurt in taakvolwassen teams (vergelijkbaar met zelfsturende teams, maar dan net een beetje anders). Alles draait hierbij om samenwerken. Als lid van het team heb jij een grote verantwoordelijkheid, maar ook ruimte voor creativiteit, om jullie taken samen in te vullen.

0 sollicitaties
23 views
Bekijk vacature


13-01-2020 Amerpoort