Logo Amerpoort

Vacatures geplaatst door Amerpoort

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Amerpoort.

Laatste vacatures

Horeca medewerker Cultureel Centrum (4 uur, Nieuwenoord Baarn)

Als medewerker horeca werk je samen met je 3 collega's van het Grand Café van het Cultureel Centrum van Amerpoort. Ons gezellige sfeervolle Grand Café ligt midden in het bosrijke gebied Nieuwenoord en heeft ook een prachtig mooi gezellig buiten terras.
Je werkzaamheden zijn heel divers; van het ophalen van de vuile vaat en het afwassen ervan ga je ondersteunen met het bereiden van de lunch en daarnaast verleen je hand en spandiensten aan de overige restaurantmedewerkers. Je werkt dus gezellig in teamverband.
We zijn op het moment expliciet op zoek naar een medewerker voor de zondagmiddag (van 13.30 - 17.30) die wekelijks deze diensten draait. Daarnaast is het een zeker een grote pre als je ook als oproepkracht beschikbaar bent voor doordeweeks en of ook de zaterdag.

0 sollicitaties
5 views


22-06-2022 Amerpoort
Senior Casemanager verzuim (32-36 uur, Baarn)

 • Je beweegt je in een dynamische omgeving, waarbij jij dé expert bent op het gebied van verzuimpreventie, Wet Verbetering Poortwachter en WIA.
 • In afstemming met de leidinggevende pak je het verzuimproces bij individuele casuïstiek op.
 • Je adviseert en coacht met jouw uitgebreide kennis van de wet- en regelgeving leidinggevenden en medewerkers over de eerste 2 jaar van de arbeidsongeschiktheid.
 • Gedurende de eerste 2 jaar van de arbeidsongeschiktheid hou je het instroomrisico van de WGA in de gaten stem je de aanpak hierop af.
 • Je verzorgt WIA aanvragen en indien aan de orde verzorg je herbeoordelingen en bezwaren.
 • Je begeleidt de WGA kandidaten die voor rekening van de ERD komt.
 • Je benadert verzuim vanuit de gedragsmatige visie. Inzetbaarheid is je uitgangspunt.
 • Je kijkt naar kansen en mogelijkheden die bijdragen aan het verlagen van het verhogen van de inzetbaarheid.
 • Je werkt je nauw samen met de bedrijfsartsen, de managers en P&O adviseurs. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies en zoekt de samenwerking.
 • Je signaleert trends in de verzuim- en WIA-populatie en geeft input voor beleidsontwikkeling.

0 sollicitaties
2 views


21-06-2022 Amerpoort
Begeleider Muzeplein 101/Eekhoornweg 4 (28-32 uur, Baarn)

 • Jij zorgt als begeleider voor een veilig en prettig thuis waar cliënten met een zeer ernstige tot matige verstandelijke beperking wonen die als gevolg van het ouder worden psychisch en/of lichamelijke achteruitgang ondervinden. Zij hebben een intensieve zorgvraag met betrekking tot begeleiding en verzorging.
 • Jij kijkt bij iedere cliënt welke mogelijkheden er nog zijn en wat ervoor nodig is om zoveel mogelijk vaardigheden te behouden voor de cliënt.
 • Je werkt multidisciplinair.Je bent persoonlijk begeleider van meerdere cliënten.Je hebt oog voor en onderhoudt het netwerk van de cliënt.
 • Je bent hierbij een vast aanspreekpunt voor verwanten en betrekt ze zoveel mogelijk bij het zorgproces.Je verricht verpleegtechnische handelingen.
 • Jij signaleert en bespreekt bijzondere situaties met je collega's.

Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (Denk aan veiligheid, roosteren of financiën. Dit soort taken verdeel je onderling, zodat je iets doet dat bij je past). Je doet mee aan het werkoverleg met het team.

1 sollicitatie
2 views


21-06-2022 Amerpoort
Begeleider/Vakspecialist MultiMediaStation (16 uur, Hilversum)

Je begeleidt talentvolle cliënten met een licht verstandelijke beperking bij het ontwikkelen van zijn/haar digitale (kunst-) projecten. Het bijzondere aan deze dagbesteding is dat deze projecten een middel zijn voor zelfexpressie en zelfontwikkeling. Het draait om uitproberen, nieuwe dingen ontdekken en leren tijdens het doen. Wij ondersteunen hierin technisch en inhoudelijk.

Je kunt cliënten motiveren en ondersteunen en hebt een realistische kijk op capaciteiten/talent van de cliënten (niet overschatten en niet onderschatten). Wij vinden het belangrijk dat je kan wisselen van begeleidingsstijl en benadering en de veiligheid kan borgen. Je hebt je eigen inbreng en naast het begeleiden van cliënten help je ook mee met overige taken.

Een unieke werkplek! We gaan graag met je in gesprek!

1 sollicitatie
3 views


20-06-2022 Amerpoort
Begeleider Kinderdagcentrum Onder één Dak Gele Ster (8-20 uur, Amersfoort)

Je zorgt als Begeleider voor een activerend dagprogramma aan de 7 kinderen. Deze kinderen vragen een intensieve begeleiding.

Je zorgt voor veiligheid, duidelijkheid en een fijne sfeer. De kinderen kunnen moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen en hebben een intensieve begeleidingsvraag. Je geeft hen het vertrouwen dat jullie samen elke dag een stap verder komen, ondanks dat er soms sprake is van lastige situaties met moeilijk verstaanbaar gedrag, waaronder (fysieke en verbale) agressie. Het moeilijk verstaanbaar gedrag wordt gezien als een vorm van communicatie en kan indirect worden veroorzaakt door bijvoorbeeld overvraging, onduidelijkheid, autisme, hechtingsproblematiek, etc. Kinderdagcentrum Onder één Dak is een behandelcentrum, er wordt multidisciplinair gewerkt.

Je zorgt voor een passend activiteitenaanbod gericht op behandeling, activering en ontwikkeling. Ook ontwikkelingsgerichte activiteiten zijn een vast onderdeel van het programma.

 • Je werkt samen met verwanten/het sociale netwerk van het kind, collega's, vrijwilligers. Daarnaast werk je samen met de collega's van de andere groepen en de therapeuten.
 • Je helpt kinderen zich veilig en prettig te voelen en zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
 • Samen met collega's zorg je voor een veilige en prettige sfeer op de groep en streef je naar een zo prettig en 'normaal' mogelijk leven voor de kinderen.
 • Je levert input voor de persoonlijke plannen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (denk aan veiligheid, roosteren of financiën).
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire cliëntbesprekingen en werkbesprekingen.
 • Je bent geschoold in weerbaarheidstechnieken of bent bereid deze scholing te volgen.
 • Je hebt kennis en ervaring met epilepsie en het geven van medicatie of de bereidheid deze te behalen.

1 sollicitatie
3 views


20-06-2022 Amerpoort