Logo Amerpoort

Vacatures geplaatst door Amerpoort

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Amerpoort.

Laatste vacatures

Begeleider Nieuwenoordlaan 5-7 (28-32 uur, Baarn)

Je biedt als begeleider goede zorg en ondersteuning aan 11 volwassenen met een ernstige verstandelijke meervoudige beperking in de leeftijd van 35 tot 77 jaar. De cliënten zijn volledig afhankelijk van jou als Begeleider. Je richt jouw begeleiding met name gericht op zorg en ondersteuning. De cliënten hebben allemaal hun eigen zorgvraag en karakters, zij communiceren non verbaal en dat vraagt van jou geduld en observatie, maar ook uitdaging om te onderzoeken en te ondernemen.

Ga jij de uitdaging aan?

 • Je werkt intensief samen met verwanten, gedragsdeskundige, de medische dienst, vrijwilligers, en de clustermanager.
 • Je werkt nauw samen met collega's van dagbesteding.
 • Het team is bezig met het ontwikkelen van kleinschalige dagbesteding vanuit de woning en nauwe verdere samenwerking met locaties dagbesteding op de locatie. Dit betekent dat je zelf mee kan helpen vormgeven aan een goede dag voor de cliënten en een gevarieerde werkinvulling voor het team / je collega's
 • Je draagt actief bij aan het opstellen van een persoonlijk plan voor de cliënt.
 • Je observeert de cliënt en bent in staat te signaleren of de cliënt zich op die manier ontwikkelt, zoals in het persoonlijk plan is opgenomen. Bijzondere situaties bespreek je met de coördinerend begeleider.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (denk aan veiligheid, roosteren of financiën).
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire cliëntbesprekingen en werkbesprekingen.
 • Je neemt deel aan disciplinaire cliëntbesprekingen en werkbesprekingen.

Utrechtzorg

0 sollicitaties
2 views
Bekijk vacature


25-04-2019 Amerpoort
Zorgcoördinator Hoenderberg (28-32 uur, Amersfoort)

Als Zorgcoördinator ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning en goede zorg aan 6 tot 12 volwassenen / ouderen met een meervoudig verstandelijke beperking. Je verricht daarbij verpleegtechnische handelingen en je geeft somatische zorg. Door de uiteenlopend zorgvragen van de bewoners is geen dag hetzelfde. Jij ziet dit als uitdaging! Jij zorgt ervoor dat rust, veiligheid en structuur geborgd blijven door het overzicht te houden en goed samen te werken met je collega's. Je zorgt er ook voor dat de bewoners een fijne tijd hebben. Je bent als Zorgcoördinator de leidraad door de dag heen.

Jouw tweede rol is een coördinerende team-rol die binnen Amerpoort coachend van aard is vormgegeven. Je zorgt dat werkzaamheden goed verlopen en collega's in hun kracht worden gezet en hun kwaliteiten kunnen ontplooien. Je voert overleggen met de TVP'er en huisarts. Jij zorgt dat rondom de medische zaken alles op orde is. Daarnaast mag je mensen toetsen (medicatietoetsen afnemen ten behoeve van BIG) en studenten opleiden.

 • Je werkt samen met gedragsdeskundige en clustermanager. Samen zorg je voor een goed leven voor de cliënten.
 • Je werkt samen met een TVP'er en huisarts.
 • Je coacht je teamleden onder andere in de uitvoering van de persoonlijke plannen van de cliënten.
 • Je verricht verpleegtechnische handelingen.
 • Je motiveert en stimuleert je teamleden in de uitvoering, voortgang en kwaliteit van de zorg.
 • Je onderhoud samen met het team de contacten met onder andere verwanten en vrijwilligers.
 • Je staat proactief in je werk.

Utrechtzorg

0 sollicitaties
10 views
Bekijk vacature


23-04-2019 Amerpoort
Assistent Begeleider Nieuwenoordlaan 4-6 (16-24 uur, Baarn)

Je biedt als Assistent Begeleider waar nodig goede zorg en ondersteuning aan 11 cliënten met een ernstige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG). De cliënten laten vooral agressie naar zichzelf toe zien en op sommige momenten ook naar anderen toe.

Je komt te werken op Nieuwenoordlaan 4 en 6, met elk een andere manier van begeleiden. Op Nieuwenoordlaan 4 gaat het om het in stand houden van verworven mogelijkheden en uitdagingen blijven zoeken voor individuele cliënten. De cliënten op deze woning zijn blind of slechtziend en hebben tevens gehoorproblematiek. Op Nieuwenoordlaan 6 ligt het accent met name op het uitdagen en blijven stimuleren tot ontwikkelen. Je gebruikt hierbij bijvoorbeeld de methode van Tom Gravenstein. Op beide woningen bied jij de cliënten rust, duidelijkheid en structuur.

Jij ziet het als uitdaging om deze verschillende begeleidingsstijlen te combineren.

 • Je ondersteunt de cliënten en zorgt voor veiligheid, duidelijkheid en structuur. Jij blijft naast consequent.
 • Soms begeleid en ondersteun je cliënten naar activiteiten of een bezoek aan de huisarts, tandarts of andere specialist.
 • Je helpt met ondersteunende (huishoudelijke) werkzaamheden, met of zonder cliënten. Je kookt bijvoorbeeld het avondeten of doet boodschappen.
 • Je signaleert en bespreekt bijzondere situaties met je collega's..
 • Je zorgt, samen met de cliënt, voor een opgeruimde en schone omgeving.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (denk aan veiligheid, roosteren of financiën).
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire cliëntbesprekingen en werkbesprekingen.
 • Je staat proactief in je werk.

Het team is bewust bezig met het taakvolwassen en zelfsturend worden. Samen met het team werk je toe naar een goed resultaat.

Kortom, jij bent een collega die goed kan inspelen op alle facetten rondom de cliënt.

Utrechtzorg

0 sollicitaties
6 views
Bekijk vacature


23-04-2019 Amerpoort
Assistent Begeleider Dagbesteding Eend (24-28 uur, Baarn)

Je biedt als Assistent Begeleider zorg en ondersteuning aan cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, zoals dat is afgesproken in het persoonlijk plan. Je bent mede verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van een zinvolle invulling van de dag. Dit kunnen activiteiten zijn als wandelen, zwemmen, fietsen, muziek, belevingsactiviteiten en huishoudelijke klussen. Daarnaast is de verzorging van de cliënten een vast onderdeel van je dagelijkse werkzaamheden.

 • Je ondersteunt bij een passend activiteitenaanbod voor de cliënten.
 • Je signaleert en bespreekt bijzondere situaties met je collega's.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (Denk aan veiligheid, roosteren of financiën. Dit soort taken verdeel je onderling, zodat je iets doet dat bij je past).
 • Je doet mee aan het werkoverleg met het team.

Utrechtzorg

0 sollicitaties
17 views
Bekijk vacature


23-04-2019 Amerpoort
Begeleider Muzeplein 6 (20-28 uur, Baarn)

Je biedt als Begeleider 9 volwassenen in de leeftijd van 30 tot 70 jaar met een ernstige meervoudige beperking zorg en ondersteuning. Bij een aantal cliënten is sprake van een ernstige vorm van epilepsie. Dit vraagt van jou en je collega's een flexibele houding, waarbij je in staat bent voortdurend je planning aan te passen aan de wisselende zorgvraag van de cliënten.

De cliënten krijgen 24-uur per dag intensieve verzorging, verpleging en begeleiding. De zorg in de nachten wordt door een vaste nachtdienstploeg op zich genomen, waardoor jouw diensten uit ochtend-, dag- en avonddiensten zullen bestaan.

Op de locatie lopen ook stagiaires mee die zich met de kennis van jou en je collega's het vak eigen proberen te maken. Jij vindt het leuk om in een lerende omgeving te werken en trekt niet alles naar je toe, maar zoekt juist de samenwerking op. Jij bent in staat om feedback te geven en ontvangen volgens de feedbackregels.

 • Je verricht verpleegtechnische handelingen.
 • Je houdt in de gaten of de cliënt zich op die manier ontwikkelt, zoals in het persoonlijk plan staat.
 • Daarbij signaleer en observeer je en bespreek je bijzondere situaties met de Coördinerend Begeleider.
 • Je levert mondelinge en schriftelijke input voor het persoonlijke plan van cliënten aan de Coördinerend begeleider.
 • Soms begeleid en ondersteun je cliënten naar activiteiten of een bezoek aan de huisarts, tandarts of andere specialist.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (Denk aan veiligheid, roosteren of financiën. Dit soort taken verdeel je onderling, zodat je iets doet dat bij je past).
 • Je helpt mee met de uitvoering van algemene dagelijkse handelingen met de cliënt (denk aan wassen, aankleden en medicatie geven).
 • Je doet mee aan het werkoverleg met het team.

Utrechtzorg

0 sollicitaties
5 views
Bekijk vacature


19-04-2019 Amerpoort