Logo Amerpoort

Vacatures geplaatst door Amerpoort

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Amerpoort.

Laatste vacatures

Begeleider Birkstraat Verdiepingen (24 uur, Soest)

Je bent als Begeleider bij Birkstraat Verdiepingen samen met je collega's verantwoordelijk voor de begeleiding van 16 cliënten met een matige of lichte verstandelijke beperking met eventueel bijkomende problematieken, zoals autisme of gehechtheidsproblematiek. De leeftijd van de cliënten is divers, zowel jongeren als ouder wordende cliënten.

Het team richt zich op de persoonlijke ondersteuningsvraag van de cliënten. Hierbij wordt het ontwikkelen en het behouden van vaardigheden gestimuleerd wordt. Begeleiders zijn hierin ondersteunend en stimuleren ook het leren van elkaar. Zo motiveren jongere cliënten de oudere cliënten om bijvoorbeeld deel te blijven nemen aan de samenleving en kunnen de ouderen de jongeren helpen ingewikkeld lijkende zaken wat te relativeren.

Cliënten wonen in een eigen tweekamer appartement. Daarnaast kunnen zij gebruik maken van de inloop; een gemeenschappelijke woonkeuken waar de maaltijden worden bereidt, waar kan worden gegeten en gedronken en waar andere gezamenlijke activiteiten worden gedaan. Je zorgt ervoor dat cliënten zich optimaal kunnen ontwikkelen. De ontwikkeldoelen zijn samen met de cliënt en zijn omgeving vastgelegd in een persoonlijk plan.

 • Je levert input voor deze persoonlijke plannen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je werkt gestructureerd, methodisch en cyclisch.
 • Je signaleert en bespreekt bijzondere situaties met je collega's.
 • Je zorgt, samen met de cliënt, voor een opgeruimde en schone omgeving.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (denk aan veiligheid, roosteren of financiën).
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire cliëntbesprekingen en werkbesprekingen.
 • Je ondersteunt de cliënten, zodat zij mee kunnen doen aan het dagelijks leven en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
 • Je staat proactief in je werk.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

9 views

Bekijk vacature


14-02-2019 Amerpoort


Coördinerend Begeleider MVG Isengardlaan 6-8 (min. 32 uur, Baarn)

Jouw rol als Coördinerend Begeleider MVG (moeilijk verstaanbaar gedrag) is tweeledig. Allereerst zorg jij door gestructureerd te werken voor veiligheid en duidelijk voor de 10 volwassen cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Je werkt daarbij methodisch en cyclisch.

Deze cliënten kunnen moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen en hebben een intensieve zorgvraag. Je geeft hen het vertrouwen dat jullie samen elke dag een stap verder komen, ondanks dat er soms sprake is van lastige situaties met moeilijk verstaanbaar gedrag, waaronder, (fysieke en verbale) agressie. Het moeilijk verstaanbaar gedrag wordt gezien als een vorm van communicatie en kan indirect worden veroorzaakt door bijvoorbeeld overvraging, onduidelijkheid, autisme, hechtingsproblematiek etc.

Jouw tweede rol is een coördinerende team-rol die binnen Amerpoort coachend van aard is vormgegeven. Je zorgt dat werkzaamheden beter verlopen en collega's in hun kracht worden gezet. Dit doe je door hen te coachen in hun werkproces. Ook spreek je collega's waar nodig aan en heb je daarover individuele gesprekken.

Als Coördinerend Begeleider MVG zorg je samen met je team en de cliënten voor het operationeel draaiende blijven van jullie locatie en de opbouw van jouw team naar een taakvolwassen team. Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning en begeleiding aan de cliënten.

 • Jij zorgt voor veiligheid en duidelijk voor de cliënten, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Samen met collega's zorg je voor een aangename en huiselijke sfeer op de groep en streef je een zo prettig en 'normaal' mogelijk leven voor de cliënten na.
 • De kennis die er is over cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, zet jij om in doelen en een wijze van begeleiden. Dit evalueer je regelmatig samen met het team.
 • Je observeert het gedrag van de cliënt, bespreekt veranderingen met je collega's en je denkt mee over oplossingen en alternatieven.
 • Je voert langdurige behandel- en ontwikkelingsplannen uit, bijvoorbeeld gericht op gedragsregulatie en ontwikkeling.
 • Je onderhoudt nauw contact met verwanten.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (denk aan veiligheid, roosteren of financiën).
 • Je coacht je teamleden onder andere in de uitvoering van de persoonlijke plannen van de cliënten.
 • Je motiveert en stimuleert je teamleden in de uitvoering, voortgang en kwaliteit van de zorg.
 • Je werkt structureel samen met gedragsdeskundige, manager en coördinerend begeleiders van andere groepen binnen het cluster.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

6 views

Bekijk vacature


14-02-2019 Amerpoort


Assistent Begeleider Nieuwenoordlaan 1-3 (20 uur, Baarn)

Jij biedt als Assistent Begeleider goede zorg en ondersteuning aan cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking en veelal met een autisme spectrum stoornis.

 • Je helpt met ondersteunende (huishoudelijke) werkzaamheden, met of zonder cliënten. Je kookt bijvoorbeeld het avondeten of doet boodschappen.
 • Soms begeleid en ondersteun je cliënten naar activiteiten of een bezoek aan de huisarts, tandarts of andere specialist.
 • Samen met de cliënt zorg je voor een opgeruimde kamer.
 • Je signaleert en bespreekt bijzondere situaties met je collega's.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (Denk aan veiligheid, roosteren of financiën. Dit soort taken verdeel je onderling, zodat je iets doet dat bij je past).
 • Je doet mee aan het werkoverleg met het team.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

8 views

Bekijk vacature


14-02-2019 Amerpoort


Begeleider Eemborg (24 uur, Baarn)

Je biedt als Begeleider waar nodig goede zorg en ondersteuning aan 10 ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking. De cliënten wonen zelfstandig in een appartement in een seniorenflat in Baarn.

 • Je houdt in de gaten of de cliënt zich op die manier ontwikkelt, zoals in het persoonlijk plan staat. Daarbij signaleer en observeer je en bespreek je bijzondere situaties met de Coördinerend Begeleider.
 • Je ondersteunt de cliënten, zodat zij mee kunnen doen aan het dagelijks leven en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
 • Je levert input voor de persoonlijke plannen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je zorgt, samen met de cliënt, voor een opgeruimde en schone omgeving.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (denk aan veiligheid, roosteren of financiën).
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire cliëntbesprekingen en werkbesprekingen.
 • Je staat proactief in je werk.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

9 views

Bekijk vacature


14-02-2019 Amerpoort


Begeleider Logeren en Thuisondersteunende Zorg (TOZ) (Max. 24 uur, Baarn, Amersfoort, Soest)

Bij cliënten thuis of in een logeerhuis. Dat zijn je werkplekken als Begeleider Logeren en TOZ. Wil je kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking in de weekenden en vakanties ondersteunen in de logeerhuizen of na school en op zaterdag bij hen thuis? Bij ons kun je een combinatie maken tussen Logeren en Thuisondersteunende Zorg. Maar je kunt ook kiezen voor één van beide functies.
Logeren
Amerpoort heeft verschillende logeerhuizen. Op dit moment hebben we vacatures op het terrein van Nieuwenoord en in logeerhuis Buitenhof in Amersfoort. Daar bied je in het weekend en in de vakanties zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. De logés komen één tot twee keer per maand. Ze worden op vrijdagmiddag gebracht door hun ouders en op zondag weer opgehaald. De groepen in de logeerhuizen bestaan uit ongeveer 8 kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar met een uiteenlopende zorgvraag.

Samen met een collega Begeleider zorg je voor adequate verpleging, verzorging en begeleiding, afgestemd op wie er komt logeren. Verder bied je een goed logeerklimaat, waarbij veiligheid, gezelligheid, structuur en overzicht voorop staan. Je onderhoudt contact met de ouders en andere belangrijke mensen uit het netwerk. Verder ben je met je team verantwoordelijk voor organisatorische taken, zoals financiën, dienstrooster, registratie en begeleiding van stagiaires en vrijwilligers.

Nieuwsgierig naar hoe het is om te werken bij een logeerhuis, bekijk hier een korte film. Klik hier voor een uitgebreide documentaire (17,5 min).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Caroline Verbokkem (Coördinator Logeren) op tel. 06 - 51 49 61 33.

TOZ
Bij de Thuisondersteunende zorg werk je bij de cliënten thuis. Je werkt nauw samen met de ouders in de verzorging en begeleiding van een kind met een beperking. Medische handelingen kunnen onderdeel zijn van de verzorging. De inhoud van het werk en de werktijden zijn zeer divers. Meestal werk je op naschoolse tijden en op zaterdag.

Cliënten zijn woonachtig in de provincie Utrecht en in 't Gooi. Vergaderingen, overleg en kantoorwerkzaamheden vinden vooral plaats op locatie Vosseveld in Soest. Ondersteuning krijg je van de Coördinator TOZ.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Francis van den Bos (Coördinator TOZ) op tel. 035 - 603 42 16.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

12 views

Bekijk vacature


13-02-2019 Amerpoort