Logo Amerpoort

Vacatures geplaatst door Amerpoort

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Amerpoort.

Laatste vacatures

Begeleider LVB+ De Ontdekking (24-28 uur, Amersfoort)

Je daagt als Begeleider cliënten uit om hun eigen mogelijkheden zoveel mogelijk in te zetten. Deze cliënten hebben een licht verstandelijke beperking ( LVB+ ) en vaak complex gedrag. Hen begeleiden doe je vanuit een systeemgerichte aanpak en motiverende gespreksvoering is je tweede natuur. Je ondersteunt de cliënten in het vergroten van hun autonomie en helpt hen zich middenin de maatschappij verder te kunnen ontwikkelen, ook als ze niet op jou zitten te wachten. Ze kennen uiteenlopende problematiek. Denk aan psychiatrische- en/of verslavingsproblematiek of gedragsstoornissen. Een aantal cliënten komt regelmatig in contact met justitie. Als begeleider LVB+ deins jij er niet voor terug in conflictsituaties en bij agressie professioneel te handelen.

Als begeleider LVB+ zorg je samen met je team en de cliënten voor het operationeel draaiende blijven van de Ontdekking. Cliënten kunnen zich door jouw ondersteuning verder ontwikkelen. De ontwikkelingsdoelen stel je samen op met de cliënt en zijn omgeving en deze leg je vast in een persoonlijk plan.

 • Je werkt vanuit een systeemgerichte aanpak.
 • Jij signaleert en bespreekt bijzondere situaties met je collega's.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (denk aan veiligheid, rooster of financiën).

Utrechtzorg

1 sollicitatie
16 views
Bekijk vacature


14-06-2019 Amerpoort
Begeleider / Verzorgende Vosseveld Logeren (0 uur, Soest)

Je biedt in het weekend en in de vakantieperiodes aan 3 logés met een ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen als Begeleider goede zorg en ondersteuning. De logés komen één à twee keer per maand logeren. Ze worden op vrijdagmiddag gebracht vanuit Kinderdagcentrum de Blauwe Vogel of vanuit huis en op zondag of maandag weer opgehaald. De logés zijn van verschillende leeftijden en hebben naast een ernstige verstandelijke beperking, ook lichamelijke beperkingen en hebben intensieve verzorging, verpleging en begeleiding nodig. Jij zorg voor een mooi logeerweekend met activiteiten die aansluiten bij de logés, denk aan snoezelen of een wandeling over het prachtige park van Vosseveld. Wat bedenk jij?

 • Je zorgt in de groep voor een goed logeerklimaat door de logés veiligheid, gezelligheid, structuur en overzicht te bieden.
 • Je onderhoudt contact met de ouders en andere belangrijke mensen uit het netwerk van de logés en je zorgt voor een relevante informatie uitwisseling. In dit contact heb je oog voor een gezonde balans tussen professionele afstand en nabijheid.
 • Je werkt in een stand alone situatie en wordt op zaterdag en zondag ondersteund door een ondersteunend medewerker. Er is terugval mogelijkheid op de woningen van Vosseveld.
 • Je verricht verpleegtechnische handelingen.
 • Je levert input voor het persoonlijk plan, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je signaleert en observeert, waarbij je bijzondere situaties bespreekt met de Coördinerend Begeleider.
 • Je staat proactief in je werk.

Is deze baan geschikt voor mij?
Het werken met kinderen en jong volwassenen is leuk en ook intensief. Het logeerweekend heeft niet alleen impact op de logé, maar ook op het leven van hun ouders. Jij kunt je als Begeleider van een logeerhuis inleven in wat het voor het gezin betekent, zonder daarin meegesleept te worden.

Je bent goed in staat om op vrijdagmiddag in een leeg huis aan te komen, het hele weekeinde intensief te werken en op zondagavond of maandagochtend het werk weer los te laten. Je werkt op invalbasis. Daarnaast ben je in de schoolvakanties 1 à 2 dagen per week inzetbaar.

Deze baan is goed te combineren met bijvoorbeeld een studie, een doordeweekse parttime baan of een contract bij het flexbureau van Amerpoort. Ook combineren sommige van je collega's deze baan met hun rol als ouder.

Utrechtzorg

1 sollicitatie
9 views
Bekijk vacature


14-06-2019 Amerpoort
Begeleider MVG Vijverlaan 5 (28-32 uur, Baarn)

Jij zorgt als Begeleider MVG (moeilijk verstaanbaar gedrag) voor veiligheid en duidelijkheid en een fijne sfeer voor de 7 volwassenen met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Deze cliënten kunnen moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen.

De cliënten hebben verschillende ontwikkelingsniveaus. Dit maakt dat de ene cliënten letterlijk bij elke stap 'aan de hand' meegenomen moeten worden en dat een andere cliënt redelijk zelfstandig haar programma kan volgen met behulp van een picto kalender. Een aantal kunnen praten, anderen maken gebruik van klanken, gebaren en picto's, omdat zij verbaal niet (goed) kunnen communiceren. Het is een erg divers clubje, maar daardoor juist een heel leuk en uitdagend clubje. Dit maakt jouw werk zo leuk!

Je geeft hen het vertrouwen dat jullie samen elke dag een stap verder komen, ondanks dat er soms sprake is van lastige situaties met moeilijk verstaanbaar gedrag, waaronder (fysieke en verbale) agressie. Het moeilijk verstaanbaar gedrag wordt gezien als een vorm van communicatie en kan indirect worden veroorzaakt door bijvoorbeeld overvraging, onduidelijkheid, autisme, hechtingsproblematiek, etc.

 • Je zorgt ervoor dat cliënten zich veilig en prettig voelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. De ontwikkelingsdoelen zijn vastgelegd in een persoonlijk plan.
 • Samen met collega's zorg je voor een aangename en huiselijke sfeer op de groep en streef je een zo prettig en 'normaal' mogelijk leven voor de cliënten na.
 • Je levert input voor deze persoonlijke plannen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je werkt gestructureerd, methodisch en cyclisch.
 • Je signaleert en bespreekt bijzondere situaties met je collega's (en de verwanten).
 • Je zorgt, samen met de cliënt, voor een opgeruimde en schone omgeving.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (denk aan veiligheid, roosteren of financiën).
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire cliëntbesprekingen en werkbesprekingen.
 • Je staat proactief in je werk.
 • Je verricht verpleegtechnische handelingen zoals steunkousen aandoen en darmspoeling (hiervoor krijg je een cursus).
 • Je zorgt voor een prettige en open samenwerking met de verwanten van de cliënten.

De cliënten gaan ook regelmatig een dagje uit met de begeleiding en jaarlijks gaan er twee op bewonersvakantie.

Utrechtzorg

1 sollicitatie
4 views
Bekijk vacature


14-06-2019 Amerpoort
Begeleider Nassauplantsoen (24 uur, Soest)

Je biedt als Begeleider waar nodig goede zorg en ondersteuning aan 13 cliënten in de leeftijd van 20 tot 75 met een licht- tot matige verstandelijke beperking. Zij wonen in hun eigen studio. Er wordt gestimuleerd om zo veel mogelijk gebruik te maken van de omgeving wat bijdraagt aan de autonomie en regie. Per individu wordt bekeken wat de zorgvraag en aandachtspunten zijn om te begeleiden bij een goed leven.

Je houdt in de gaten of de cliënt zich op die manier ontwikkelt, zoals in het persoonlijk plan staat. Daarbij signaleer en observeer je en bespreek je bijzondere situaties met de Coördinerend Begeleider.

 • Je ondersteunt de cliënten, zodat zij mee kunnen doen aan het dagelijks leven en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
 • Je levert input voor deze persoonlijke plannen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je zorgt, samen met de cliënt, voor een opgeruimde en schone omgeving.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (denk aan veiligheid, roosteren of financiën).
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire cliëntbesprekingen en werkbesprekingen.
 • Je staat proactief in je werk.

Utrechtzorg

0 sollicitaties
9 views
Bekijk vacature


14-06-2019 Amerpoort
Coördinerend Begeleider Cariljonplein 3a (28-32 uur, Baarn)

Jouw rol als Coördinerend Begeleider MVG (moeilijk verstaanbaar gedrag) is tweeledig. Allereerst zorg jij door gestructureerd te werken voor veiligheid en duidelijk voor 5 kinderen en jong volwassenen (in de leeftijd van 12 tot 26 jaar en op dit moment allemaal jongens) met een licht tot ernstige verstandelijke beperking. De jongens kunnen moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen en hebben een intensieve zorgvraag.

De grote diversiteit maakt de groep uniek, pittig en uitdagend. De behoeftes van de jongeren zijn zeer divers en kunnen per moment verschillen. Een uitdagend en vullend dagprogramma is wenselijk voor deze jongens. Het ene moment zit je rustig aan tafel papiertjes te versnipperen, het andere moment sta je op een trampoline. Over het algemeen worden er veel buiten activiteiten ondernomen, zoals wandelen of fietsen. Maar wij zijn ook regelmatig in het zwembad of de gymzaal te vinden. Twee jongeren kunnen zich niet verbaal uitdrukken, maar communiceren op hun eigen manier, hierbij maken zij gebruik van een communicatiesysteem (denk aan verwijzers, pictogrammen, enz.). Daarnaast hebben zij ondersteuning nodig binnen de ADL en andere dagelijkse activiteiten, ook hierin verschilt de zorgintensiteit.

Deze jongeren hebben behoefte aan structuur, begrenzing en duidelijkheid. Ze zijn constant opzoek naar veiligheid en betrouwbaarheid 'ben jij nog steeds hetzelfde, ook als ik iets doe wat niet mag?' Er wordt ook ontzettend veel gelachen op de groep. Jij staat stevig in je schoenen, kan tegen een stootje, je bent alert en betrouwbaar. Je geeft de jongeren het vertrouwen dat jullie samen elke dag een stap verder komen, ondanks dat er soms sprake is van lastige situaties met moeilijk verstaanbaar gedrag, waaronder, (fysieke en verbale) agressie. Het moeilijk verstaanbaar gedrag wordt gezien als een vorm van communicatie en kan indirect worden veroorzaakt door bijvoorbeeld overvraging, onduidelijkheid, autisme, hechtingsproblematiek etc.

Jouw tweede rol is een coördinerende team-rol die binnen Amerpoort coachend van aard is vormgegeven. Je zorgt dat werkzaamheden beter verlopen en collega's in hun kracht worden gezet. Dit doe je door hen te coachen in hun werkproces. Ook spreek je collega's waar nodig aan en heb je daarover individuele gesprekken.

 • Jij zorgt voor veiligheid en duidelijk voor de cliënten, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Je werkt methodisch en cyclisch.
 • Samen met collega's zorg je voor een aangename en huiselijke sfeer op de groep en streef je een zo prettig en 'normaal' mogelijk leven voor de cliënten na.
 • De kennis die er is over cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, zet jij om in doelen en een wijze van begeleiden. Dit evalueer je regelmatig samen met het team.
 • Je observeert het gedrag van de cliënt, bespreekt veranderingen met je collega's en je denkt mee over oplossingen en alternatieven.
 • Je voert langdurige behandel- en ontwikkelingsplannen uit, bijvoorbeeld gericht op gedragsregulatie en ontwikkeling.
 • Je onderhoudt nauw contact met verwanten.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (denk aan veiligheid, roosteren of financiën).
 • Je coacht je teamleden onder andere in de uitvoering van de persoonlijke plannen van de cliënten.
 • Je motiveert en stimuleert je teamleden in de uitvoering, voortgang en kwaliteit van de zorg.

Utrechtzorg

0 sollicitaties
5 views
Bekijk vacature


14-06-2019 Amerpoort