Logo Amerpoort

Vacatures geplaatst door Amerpoort

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Amerpoort.

Laatste vacatures

Begeleider Demetrius (16-24 uur, Bosch en Duin)

Je biedt als Begeleider waar nodig goede zorg en ondersteuning aan 12 volwassenen met een verstandelijke beperking.

 • Je houdt in de gaten of de cliënt zich op die manier ontwikkelt, zoals in het persoonlijk plan staat. Daarbij signaleer en observeer je en bespreek je bijzondere situaties met de Coördinerend Begeleider.
 • Je ondersteunt de cliënten, zodat zij mee kunnen doen aan het dagelijks leven en een bijdrage kunnen leveren aan de samenleving.
 • Je levert input voor deze persoonlijke plannen, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je zorgt, samen met de cliënt, voor een opgeruimde en schone omgeving.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (denk aan veiligheid, roosteren of financiën).
 • Je neemt deel aan multidisciplinaire cliëntbesprekingen en werkbesprekingen.
 • Je staat proactief in je werk.
 • Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van onze visie op begeleiding aan volwassenen met een verstandelijke beperking.

En breng jij de vaardigheden mee om binnen een taakvolwassen team te werken aan organisatorische taken en persoonlijke plannen?

Utrechtzorg

0 sollicitaties

7 views

Bekijk vacature


06-12-2018 Amerpoort


Assistent Begeleider MVG Cariljonplein 1 (20-32 uur, Baarn)

Jij zorgt als Assistent Begeleider MVG voor veiligheid en duidelijkheid voor zes volwassenen met een ernstige verstandelijke beperking. Deze cliënten vertonen ook moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en hebben intensieve begeleiding nodig. Je geeft hen het vertrouwen dat jullie samen elke dag een stap verder komen, ondanks dat dit soms zorgt voor lastige situaties, waarin gedragsproblematiek en (fysieke en verbale) agressie regelmatig aan de orde is. Het moeilijk verstaanbaar gedrag kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld autisme, psychiatrische/psychische problematiek, een verstoorde hechting of het syndroom van Down.

 • Je helpt cliënten zich optimaal te kunnen ontwikkelen. De ontwikkelingsdoelen zijn samen met de cliënt en zijn omgeving vastgelegd in een persoonlijk plan.
 • Je werkt gestructureerd, methodisch en cyclisch.
 • Je helpt met ondersteunende (huishoudelijke) werkzaamheden met of zonder cliënten. Je kookt bijvoorbeeld het avondeten of doet boodschappen.
 • Samen met de cliënt zorg je voor een opgeruimde kamer.
 • Je signaleert en bespreekt bijzondere situaties met je collega's.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb je een aantal aandachtsgebieden (Denk aan veiligheid, roosteren of financiën. Dit soort taken verdeel je onderling, zodat je iets doet dat bij je past).

Utrechtzorg

1 sollicitatie

8 views

Bekijk vacature


06-12-2018 Amerpoort


Secretarieel Medewerker (8 uur, Amersfoort)

Je biedt als Secretarieel Medewerker organisatorische en administratieve ondersteuning aan de Clustermanager en de Coördinatoren van cluster 1O.

 • Je hebt contact met de clustermanager over de werkzaamheden, agenda, planningen en mailbox.
 • Je hebt contact met de verschillende locaties, en ondersteunt daar waar nodig.
 • Je werkt samen met collega secretarieel medewerkers en vervangt elkaar bij afwezigheid.

Jouw werk doe je op een proactieve wijze en met de vereiste zorgvuldigheid. Binnen dit cluster, is taakvolwassen én zelfstandig werken, een must. Je verricht diverse bij de functie behorende administratieve werkzaamheden, zoals mutaties in Youforce, rooster, kas, aanvragen accounts, etc. Kortom, een veelzijdige en uitdagende functie.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

19 views

Bekijk vacature


06-12-2018 Amerpoort


Systeemgerichte Gezinscoach (24 uur, omgeving Amersfoort/Eemland)

Je ondersteunt als systeemgerichte Gezinscoach ouders met een licht verstandelijke beperking bij het ontwikkelen van goed genoeg opvoederschap. Hierbij stel je het belang van het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen voorop. Het is belangrijk dat ouders de regie houden over hun eigen leven en dat van hun kinderen. Je gaat uit van de eigen kracht van ouders en hierbij betrek je familie, vrienden en buren.

Je richt de ondersteuning eveneens op de persoonlijke problemen van de cliënten, hun relatie met verwanten, netwerk en contacten met instanties, werk / daginvulling, huishouden, administratie en financiën.

De doelen van de ondersteuning formuleer je samen met het gezin en hun netwerk. Deze leg je vast in het persoonlijk plan.

Je werkt als Gezinscoach met een specifieke handleiding en werkwijze en wordt daarbij ondersteund door een Gedragsdeskundige en Manager.

Waartoe doen we dit
Met systeemgerichte gezinscoaching willen we bereiken dat kinderen zich thuis voldoende (veilig) kunnen ontwikkelen en groot worden. Op een manier waarbij meer wordt gekeken naar wat wél kan dan naar wat niet lukt. We merken dat het insteken op contact, nieuwsgierigheid, niet oordelen, aansluiten, invoegen en dan toevoegen, werkt. Dat ouders groeien en er een beetje meer vertrouwen ontstaat, waardoor het netwerk betrokken kan worden en de kinderen zichtbaarder worden in een familiesysteem. We zetten in op het ontstaan van een netwerk rondom de gezinnen, zodat wij kunnen stoppen met onze ondersteuning.

Het is onze overtuiging dat elk contact met het gezin of een gezinslid iets doet met andere gezinsleden, met hun onderlinge relaties binnen het gezin en daarbuiten. Gezinsondersteuning bieden doet ook iets met onszelf als professionals. Wij beïnvloeden het gezin en zij beïnvloeden ons. Het principe dat gedachten, gedrag, gevoelens en verwachtingen ontstaan in wisselwerking met anderen uit onze omgeving, is de kern van het systeemgerichte in onze ondersteuning. Wij vinden het daarom vanzelfsprekend om als professional regelmatig onderwerp te zijn van onze eigen analyse, zodat we ons handelen bewust kunnen bijsturen. Dé oplossing voor problemen in een gezin bestaat immers niet; er zijn meerdere waarheden. Maar als het ons als professionals lukt om een 'growth mindset' vast te houden, duidelijk, transparant, hoopvol te zijn en te verdragen, is de kans groter dat het gezinnen ook lukt om te ontwikkelen.

Utrechtzorg

1 sollicitatie

38 views

Bekijk vacature


05-12-2018 Amerpoort


Coördinerend Begeleider MVG Amaryllis (32 uur, Soest)

Jouw rol als Coördinerend Begeleider MVG is tweeledig:

Allereerst zorg jij door gestructureerd te werken voor veiligheid en duidelijk. Je werkt daarbij methodisch en cyclisch. 'Spoor A' staat als visie en werkwijze hoog in het vaandel bij het werken met deze 6 volwassen cliënten met een ernstige tot zeer ernstige verstandelijke beperking.

Deze cliënten vertonen ook moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) en hebben intensieve begeleiding nodig. Je geeft hen het vertrouwen dat jullie samen elke dag een stap verder komen, ondanks dat dit soms zorgt voor lastige situaties, waarin gedragsproblematiek en (fysieke en verbale) agressie regelmatig aan de orde is. Het moeilijk verstaanbaar gedrag kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld autisme, psychiatrische/psychische problematiek of een verstoorde hechting.

Jouw tweede rol is een coördinerende team-rol die binnen Amerpoort coachend van aard is vormgegeven. Je zorgt dat werkzaamheden beter verlopen en collega's in hun kracht worden gezet. Dit doe je door hen te coachen in hun werkproces. Ook spreek je collega's waar nodig aan en heb je daarover individuele gesprekken.

Als Coördinerend Begeleider MVG zorg je samen met je team en de cliënten voor het operationeel draaiende blijven van jullie locatie en de opbouw van jouw team naar een taakvolwassen team. Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning en begeleiding aan de cliënten.

 • Jij zorgt voor veiligheid en duidelijk voor de cliënten.
 • De kennis die er is over cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, zet jij om in doelen en een wijze van begeleiden. Dit evalueer je regelmatig samen met het team.
 • Je observeert het gedrag van de cliënt, bespreekt veranderingen met je collega's en je denkt mee over oplossingen en alternatieven.
 • Je voert langdurige behandel- en ontwikkelingsplannen uit, bijvoorbeeld gericht op gedragsregulatie en ontwikkeling.
 • Je onderhoudt nauw contact met verwanten.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (denk aan veiligheid, roosteren of financiën).
 • Je coacht je teamleden onder andere in de uitvoering van de persoonlijke plannen van de cliënten.
 • Je motiveert en stimuleert je teamleden in de uitvoering, voortgang en kwaliteit van de zorg.

Utrechtzorg

0 sollicitaties

9 views

Bekijk vacature


04-12-2018 Amerpoort