Logo Amerpoort

Vacatures geplaatst door Amerpoort

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Amerpoort.

Laatste vacatures

Functioneel beheerder Domotica ( 32-36 uur, Baarn)

Je bent als functioneel beheerder dagelijks een spin in het web waarbij je vraag-gestuurd werken met aanbod-gericht werken combineert. Je overlegt met de taakhouders over gewenste verbeteringen in de applicatie en stelt oplossingen voor. Soms wacht je de vraag niet af en kom je zelf met verbeterinitiatieven. Jij plant het afgesproken werk in releases en realiseert de aanpassingen op tijd en vanzelfsprekend getest. Hiernaast los je incidenten op, beantwoord je vragen en doe je mee in projecten.

Dagelijks bespreek je met je domoticateam wat er speelt en welke uitdagingen er zijn en spreek je af hoe en waar je elkaar ondersteunt. Regelmatig kijk je samen met de gebruikers van jullie systemen wat er goed is gegaan en waar we kunnen verbeteren. Met de andere functioneel beheerders van binnen I&A ontwikkelen jullie je vakgebied.

Je neemt actief deel aan de interne innovatiesessies en spiegelt deze aan het dagelijks gebruik van Domotica binnen de Amerpoort locaties.

Daarnaast:

 • Ondersteun je professionals in het dagelijkse werk met de applicaties;
 • Begrijp je hoe je met IT waarde kunt toevoegen voor de processen die je ondersteunt. Je weet wanneer eenvoud de voorkeur heeft boven complexiteit.
 • Houd je vernieuwingen in de software in de gaten en bent altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om Amerpoort verder te helpen;
 • Draag je zorg voor de optimale gebruikersondersteuning;
 • Los je tweedelijns incidenten op, analyseer je problemen en draag je oplossingen aan;
 • Richt je de applicatie in, documenteert deze en instrueert eindgebruikers;
 • Adviseer je het management over nieuwe toepassingen en mogelijkheden en/of verbetering van huidige toepassingen;
 • Treedt je adviserend op bij domotica gerelateerde ICT- projecten samen met een projectleider

0 sollicitaties
0 views


27-01-2023 Amerpoort
Flexmedewerker MVG (4 tot 32 uur) Baarn, Soest en Bosch en Duin

Jij zorgt er als flexer voor dat de dag van de cliënt gewoon doorgaat. Als jij op de locatie binnen komt overleg je met de desbetreffende collega wat er moet gebeuren en gaat dan aan de slag!

Je onderneemt de activiteiten wat staan beschreven in het persoonlijke plan van de cliënten en samen maken jullie er een leuke dag van. Naast het uitvoeren van de activiteiten ondersteun je ook de cliënten in de dagelijkse verzorging.

Werken voor het Flexbureau betekent dat je Amerpoort en de verschillende MVG locaties beter leert kennen. Daarmee groei jij als professional. Als je een locatie jou heel erg spreekt dan is er uiteindelijk de mogelijkheid om er als vaste medewerker te gaan werken.

0 sollicitaties
0 views


27-01-2023 Amerpoort
Bewegingsagoog, Zwemmen & Bewegen; 20-28 uur

Je biedt als beweginsagoog diverse activiteiten aan in een context van bewegen en/of lichamelijkheid aan cliënten met een verstandelijke beperking. De leeftijd van de clienten varrieert. Deze activiteiten zijn gericht op het bevorderen van de sociaal/emotionele ontwikkeling en de cognitieve, motorische functies ten behoeve van het handhaven en bevorderen van de zelfredzaamheid en het gevoel van eigenwaarde van de cliënten. Dit bied je aan in een sportzaal en in het zwembad.

Je organiseert en faciliteert ook activiteiten en evenementen voor cliënten, medewerkers en familie/verwanten. Als vakdeskundige B heb je dagelijks contact met cliënten, ouders/wettelijk vertegenwoordigers, zorgverleners. Je bent bij de begeleiding van de cliënten betrokken vanuit onder andere dagbesteding, wonen en de gedragsdeskundigen.

Door het aanbieden van passende bewegingsactiviteiten kan een cliënt een motorische vaardigheid aanleren, onderhouden of in stand houden. De cliënt kan in deze veilige context oefenen met de mogelijkheden van hun eigen lichaam. Maar ook op sociaal/emotioneel gebied kan je een bijdrage leveren.

De werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Individueel of in groepsverband begeleiden van cliënten in bewegingssituaties tijdens dag- en vrijetijdsbestedingsactiviteiten en evenementen.
 • Het geven van bewegingsgerichte zorg in het kader van preventie, vitaliteit en bewegingsactivering.
 • Je levert een bijdragen aan het persoonlijk plan van de cliënten vanuit het vakgebied bewegen.
 • Je organiseert en faciliteert bewegingsgerelateerde, recreatieve activiteiten en evenementen.
 • Je profileert de plek van het bewegen binnen de organisatie.
 • Je deelt je expertise aan cliënten, begeleiders en verwanten en motiveerde ze voor een gezonde levensstijl.

Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het bewegingsaanbod

0 sollicitaties
0 views


27-01-2023 Amerpoort
Medewerker P&O Servicepunt (32-36 uur, Baarn)

Je bent als Medewerker P&O een vraagbaak voor managers en medewerkers. Je geeft uitleg over regelingen, systemen en zorgt ervoor dat alle administratie rondom in-, door- en uitstroom tijdig en zorgvuldig wordt verwerkt.

Gezamenlijk werken we aan de optimalisatie van onze administratieve processen en de inrichting van onze systemen. Dit wordt jaarlijks uitgewerkt in een teamopgave en jij zorgt hier voor een actieve bijdrage.

Goed samenwerken maakt deze functie leuk en vereist dat je een echte teamspeler bent.

0 sollicitaties
0 views


27-01-2023 Amerpoort
Begeleider Namaste (24-28 uur, Baarn)

Op Namasté is het als Begeleider belangrijk om zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt te behouden of zelfs te vergroten. Om dit te bereiken is het van belang dat je goed weet hoe je de cliënt kunt motiveren en om duidelijk te vertellen waarom er iets van hem of haar gevraagd wordt. Wanneer je signaleert dat een cliënt wordt overvraagd is het aan jou om te ondersteunen en op zoek te gaan naar een passende oplossing waarbij de cliënt eigen regie kan behouden.

Werken op Namasté vraagt van jou geduld, een luisterend oor, oplossingsgerichtheid, relativeringsvermogen én humor.

Cliënten kunnen zich verbaal duidelijk uitdrukken, het is dus goed dat je stevig in je schoenen staat. Het mooie is dat er altijd ruimte blijft voor het gesprek met elkaar en dat de boosheid die meestal voortkomt uit onbegrip of onduidelijkheid al snel plaats maakt voor rust en duidelijkheid. Daarnaast is het belangrijk dat ieder teamlid zich individueel kan blijven ontwikkelen.

0 sollicitaties
0 views


27-01-2023 Amerpoort