Logo Amerpoort

Vacatures geplaatst door Amerpoort

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Amerpoort.

Laatste vacatures

Huishoudelijk medewerker Kerkelanden 85-87 (9-12 uur, Vinkeveen)

Je komt als Huishoudelijk medewerker te werken op Kerkelanden 85-87. Op deze verpleegzorg groep wonen 13 ouder wordende cliënten met een verstandelijke beperking.

Op korte loopafstand vindt ook de dagbesteding plaats waar cliënten dagelijks naar toe gaan.
Onze cliënten hebben uiteenlopende zorgvragen, van visuele en lichamelijke beperkingen, psychiatrische/gedragsproblemen, dementie of een combinatie hiervan.

Bekijk hier een korte film om een indruk te krijgen hoe het is om te werken op een verpleegzorglocatie. In dit filmpje komt ook de locatie Kerkelanden voor. Klik hier om een interview te lezen van twee verwanten met betrekking tot verpleegzorg.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


22-01-2021 Amerpoort
Coördinerend Begeleider LVB+ Royaards van den Hamkade (28-32 uur, Utrecht)

Je komt te werken op locatie Royaards van den Hamkade in Utrecht. Dit is een woonvoorziening waar mensen met een licht en matig verstandelijke beperking zelfstandig wonen met begeleiding. Overdag gaan de meeste bewoners naar hun werk of dagbesteding. Daarnaast kunnen zij 24 uur een beroep op de begeleiding doen. . Jij kunt dus omgaan met mensen met een matig verstandelijke beperking en je weet ook je weg te vinden binnen de doelgroep met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek.

Bijzonder aan deze locatie is dat hij gelegen is in de Utrechtse volkswijk Ondiep. Voor cliënten uit deze wijk is het een gewilde locatie. De volkse sfeer brengt ook uitdagingen met zich mee. De wijk voelt als een dorp en veel mensen uit de omgeving (en uit omliggende wijken) voelen zich dan ook betrokken bij alle gebeurtenissen in en om de locatie.

Je komt terecht in een leuk en jong team.

0 sollicitaties
0 views
Bekijk vacature


22-01-2021 Amerpoort
Coördinerend Begeleider Kamelenspoor (28-32 uur, Maarssen)

Je komt als Coördinerend Begeleider te werken op locatie Kamelenspoor in Maarssen.

Het team bestaat uit 2 coördinerend begeleiders, 6 begeleiders en een ondersteunend medewerker. Het is belangrijk dat het team goed samenwerkt, communiceert en samen met cliënten en verwanten vorm geeft aan de geboden ondersteuning. Binnen de locatie wonen 19 cliënten met een matige tot licht verstandelijke beperking en een uiteenlopende zorgvraag. Dit maakt dat schakelen tussen de verschillende doelgroepen je van nature eigen is. De leeftijd van de doelgroep is ook erg divers. De jongste is 25 jaar en de oudste is 72 jaar.

Bij Amerpoort werken medewerkers, cliënten en hun netwerk samen aan een goed leven van zo'n 2450 mensen met een verstandelijke beperking. Zo kunnen zij, net als ieder ander, deelnemen en een bijdrage leveren aan de samenleving.

Je werkt samen met collega's in een taakvolwassen team. Het draait hier om het nemen van eigenaarschap, zowel individueel als in je team. Als lid van het team heb je een verantwoordelijkheid maar er is ook zeker ruimte voor creativiteit, om de taken samen in te vullen en uit te voeren.

1 sollicitatie
8 views
Bekijk vacature


21-01-2021 Amerpoort
Begeleider MVG Huize Kaspar (24-32 uur, Bosch en Duin)

Je komt te werken op locatie Kaspar. Dit is een woonhuis waar jongeren met een zwaar verstandelijke beperking wonen. Het zijn jongeren tussen de 12 en 22 jaar en zij uiten moeilijk verstaanbaar gedrag. Jij bent iemand die stevig in je schoenen staat en duidelijk is. De jongeren hebben iemand nodig die consequent is, duidelijkheid geeft en veiligheid bied.

Je komt terecht in een team met de nodige ervaring en deskundigheid op het gebied van autisme en het begeleiden van jongeren met moeilijk verstaanbaar gedrag. Samen maak je het rooster rond en geef je vorm aan de 24-uurs zorg voor de cliënten. Jij bent een flexibel persoon die graag mee denkt over het vormgeven van de zorg en streeft naar het leveren van nóg betere zorg.

Het samenwerken met collega's gebeurt in taakvolwassen teams (vergelijkbaar met zelfsturende teams, maar dan net een beetje anders). Alles draait hierbij om het nemen van eigenaarschap, zowel individueel als in je team. Als lid van het team heb je dus eigenaarschap en verantwoordelijkheid, maar ook ruimte voor creativiteit, om de taken samen in te vullen en uit te voeren.

Binnen Amerpoort wordt er binnen de MVG doelgroep gewerkt volgens Spoor A en is het belangrijk dat er wordt gestreefd naar het (herstel van het) gewone leven voor de cliënten. Binnen Spoor A zijn drie pijlers van groot belang: Relatie, Programma en Perspectief/Groei.

0 sollicitaties
3 views
Bekijk vacature


19-01-2021 Amerpoort
Begeleider Zaterdagopvang (8 uur, Amersfoort)

Je komt als Begeleider te werken op de Zaterdagopvang, gevestigd op de Wageningse Berg in Amersfoort (hier is ook locatie kinderdagcentrum Onder één Dak gevestigd). Hier wordt iedere zaterdag opvang geboden aan kinderen en jongeren met een licht/matige of ernstige en meervoudige beperking. Zij zijn verdeeld over zes groepen.

De verschillende groepen op de zaterdagopvang hebben elk hun eigen karakter. Zo hebben we een pubergroep, waar voornamelijk aan kinderen van het (voortgezet) speciaal onderwijs ontspanning en vrije tijd wordt geboden. De pubers op deze groep hebben structuur en duidelijkheid nodig. Soms is er ook sprake van medisch handelen in verband met epilepsie of het verzorgen van bijvoorbeeld een sonde. De pubers hebben jou nodig om grenzen en kaders te stellen.

Op een van de andere groepen komen voornamelijk kinderen die doordeweeks naar het kinderdagcentrum gaan. Zij vertonen gedragsproblemen en/of er is sprake van een lichamelijke beperking, waardoor verzorging een belangrijk onderdeel is. Op deze groep is het belangrijk om de kinderen te volgen, hun signalen (hoe klein ook) te zien en hiernaar te handelen. Deze kinderen zijn gebaat bij rust, individuele aandacht en nabijheid.

0 sollicitaties
12 views
Bekijk vacature


18-01-2021 Amerpoort