Logo Amerpoort

Vacatures geplaatst door Amerpoort

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Amerpoort.

Laatste vacatures

Coördinerend Begeleider Moeilijk Verstaanbaar Gedrag Isengardlaan 6-8 (32-36 uur, Baarn)

Jouw rol als Coördinerend Begeleider Moeilijk Verstaanbaar Gedrag (MVG) is tweeledig. Allereerst zorg jij door gestructureerd te werken voor veiligheid en duidelijk voor de 10 volwassen cliënten met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Je werkt daarbij methodisch en cyclisch.

Deze cliënten kunnen moeilijk verstaanbaar gedrag vertonen en hebben een intensieve zorgvraag. Je geeft hen het vertrouwen dat jullie samen elke dag een stap verder komen, ondanks dat er soms sprake is van lastige situaties met moeilijk verstaanbaar gedrag, waaronder, (fysieke en verbale) agressie. Het moeilijk verstaanbaar gedrag wordt gezien als een vorm van communicatie en kan indirect worden veroorzaakt door bijvoorbeeld overvraging, onduidelijkheid, autisme, hechtingsproblematiek etc.

Jouw tweede rol is een coördinerende team-rol die binnen Amerpoort coachend van aard is vormgegeven. Je zorgt dat werkzaamheden beter verlopen en collega's in hun kracht worden gezet. Dit doe je door hen te coachen in hun werkproces. Ook spreek je collega's waar nodig aan en heb je daarover individuele gesprekken.

Als Coördinerend Begeleider MVG zorg je samen met je team en de cliënten voor het operationeel draaiende blijven van jullie locatie en de opbouw van jouw team naar een taakvolwassen team. Uiteindelijk ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse ondersteuning en begeleiding aan de cliënten.

 • Jij zorgt voor veiligheid en duidelijk voor de cliënten, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.
 • Samen met collega's zorg je voor een aangename en huiselijke sfeer op de groep en streef je een zo prettig en 'normaal' mogelijk leven voor de cliënten na.
 • De kennis die er is over cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag, zet jij om in doelen en een wijze van begeleiden. Dit evalueer je regelmatig samen met het team.
 • Je observeert het gedrag van de cliënt, bespreekt veranderingen met je collega's en je denkt mee over oplossingen en alternatieven.
 • Je voert langdurige behandel- en ontwikkelingsplannen uit, bijvoorbeeld gericht op gedragsregulatie en ontwikkeling.
 • Je onderhoudt nauw contact met verwanten.
 • Voor organisatorische taken draai jij je hand niet om. Binnen het team heb jij een aantal aandachtsgebieden (denk aan veiligheid, roosteren of financiën).
 • Je coacht je teamleden onder andere in de uitvoering van de persoonlijke plannen van de cliënten.
 • Je motiveert en stimuleert je teamleden in de uitvoering, voortgang en kwaliteit van de zorg.
 • Je werkt structureel samen met gedragsdeskundige, manager en coördinerend begeleiders van andere groepen binnen het cluster.

Utrechtzorg

0 sollicitaties
7 views
Bekijk vacature


16-08-2019 Amerpoort
Coördinerend Begeleider Nachtzorg (24 uur, Baarn)

Jouw rol als Coördinerend Begeleider is tweeledig. Allereerst ben je verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van cliënten met een verstandelijke beperking tijdens de late avond en nacht. Je vindt het belangrijk dat cliënten zoveel mogelijk zelf doen. Waar nodig ondersteun je cliënten en handel je vanuit de visie dat de nacht bedoeld is om te slapen.

Daarnaast heb je een coördinerende team-rol die binnen Amerpoort coachend van aard is vormgegeven. Je zorgt dat werkzaamheden goed verlopen en collega's in hun kracht worden gezet en hun kwaliteiten kunnen ontplooien. Dit doe je door hen te coachen in hun werkproces en hen feedback te geven. Jouw coaching is eveneens gericht op goede samenwerking binnen het team en op het professioneel handelen. Ook spreek je collega's aan en heb je daarover individuele gesprekken. Zorgvuldige communicatie is essentieel. Jij hebt daarbij ruime kennis van het gebruik van verschillende domotica. Domotica zorgt ervoor dat processen in een woning of gebouw geautomatiseerd kunnen worden door het toepassen van elektronica, zoals uitluisteren en camerabewaking.

Je loopt rondes op locatie Nieuwenoord in Baarn of op locatie Vosseveld of het Kwatrijn in Soest. Met behulp van domotica houd je de zorg- en begeleidingsbehoefte van de cliënten op deze locaties in de gaten. Ook stuur je slaap- of wakkere diensten aan op verschillende locaties in de provincie Utrecht. Daarnaast verricht je volgens afspraak of op afroep ondersteunende, begeleidende, verzorgende en verpleegkundige werkzaamheden, gericht op het psychische, somatische en sociale welbevinden van cliënten volgens afspraken uit het persoonlijk plan. Bij calamiteiten handel je volgens de daarvoor geldende protocollen.

Als Coördinerend Begeleider Nachtzorg zorg je samen met je team voor de opbouw van jouw team naar een taakvolwassen team.

 • Je observeert cliënten via domotica en je signaleert bijzonderheden. Je biedt eveneens ondersteuning, begeleiding, verzorging en/of verpleging aan de cliënten indien nodig. Bijzonderheden rapporteer je en draag je over aan het einde van de nachtdienst.
 • Je coacht je collega's van de nachtzorg.
 • Je onderhoudt samen met je collega's de contacten met onder andere woongroepen, verwanten en andere disciplines.
 • Je neemt deel aan overleggen, werkgroepen, netwerkbijeenkomsten en projecten.

Bekijk het volgende filmpje om een indruk te krijgen van een hoe jouw nacht eruit zal zijn: klik hier.

Utrechtzorg

0 sollicitaties
5 views
Bekijk vacature


13-08-2019 Amerpoort
Begeleider PastZo Textielatelier (28 uur, Soest)

Je biedt als Begeleider bij Textielatelier PastZo cliënten met een lichte tot matige verstandelijke beperking creatieve dagbesteding. Textiel is het middel om de cliënten ambachtelijke, creatieve, afwisselende en gezellige arbeidsmatige dagbesteding te bieden.

Hier maken jongvolwassenen en volwassenen met een verstandelijke beperking cadeaus en producten van textiel. Van allerlei soorten stof worden producten van hoge kwaliteit gemaakt, zoals kraamcadeaus, wijnzakken, schorten en tassen. Deze producten worden verkocht aan zowel particulieren als bedrijven.

 • Jij bent bedreven met naaimachines (ook met computergestuurde varianten).
 • Je kijkt vanuit kansen en mogelijkheden van de cliënt.
 • Je denkt mee in het team op agogisch- en textielgebied.
 • Je biedt activiteiten aan gericht op de mogelijkheden van de cliënt, die staat centraal.
 • Samen met het team zet je productlijnen op, ben je betrokken bij het vormgeven van producten (daarbij wordt commercieel inzicht van je verwacht).
 • Je onderhoudt contacten met het netwerk van cliënten en bedrijven.

Kortom een afwisselende, interessante én creatieve baan!

Utrechtzorg

1 sollicitatie
21 views
Bekijk vacature


13-08-2019 Amerpoort
Assistent Begeleider Demetrius (oproepbasis, Bosch en Duin)

Jij biedt als Assistent Begeleider goede zorg en ondersteuning aan 12 (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking. Verschillende cliënten hebben autisme.

 • Je helpt met ondersteunende (huishoudelijke) werkzaamheden, met of zonder cliënten. Je kookt bijvoorbeeld het avondeten.
 • Soms begeleid en ondersteun je cliënten naar activiteiten of een bezoek aan de huisarts, tandarts of andere specialist.
 • Samen met de cliënt zorg je voor een opgeruimde kamer.
 • Je signaleert en bespreekt bijzondere situaties met je collega's.
 • Je ondersteunt cliënten en medewerkers in het contact met verwanten.

Utrechtzorg

0 sollicitaties
8 views
Bekijk vacature


08-08-2019 Amerpoort
Begeleider Logeerhuizen (oproep, Baarn en Amersfoort)

Je biedt op oproepbasis in het weekend en in de vakantieperiodes zorg en ondersteuning aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking tijdens hun verblijf in het logeerhuis. De logés komen één à twee keer per maand logeren. Ze worden op vrijdagmiddag gebracht door hun ouders en op zondag of op maandagochtend weer opgehaald. De logés zijn van verschillende leeftijden (6-25 jaar) en hebben een uiteenlopende zorgvraag. Je zorgt voor adequate verpleging, verzorging en begeleiding, afgestemd op wie er komt logeren.

Je hebt oog en aandacht voor alle kinderen. Je weet wat ze nodig hebben en je denkt in mogelijkheden. Ieder kind heeft bij jou weer het gevoel dat het erbij hoort. Met elkaar deel je het weekend in. Wat gaan we doen met de logés? Je maakt samen met je collega's (en de logés) een programma dat is afgestemd op de kinderen die er zijn en op de sfeer in de groep. Je kracht is om flexibel in te spelen en mee te bewegen op wat er gebeurt. Het programma staat nooit van te voren vast, want je stemt immers af op wat er gebeurt. Met je collega breng je structuur in de dag die de kinderen nodig hebben. En dat vind je leuk. De activiteiten die je doet zijn vaak in- en om het huis en soms ga je samen op pad, bijvoorbeeld naar de dierentuin of JumpXL.

Je onderhoudt contact met de ouders en andere belangrijke mensen uit het netwerk van de logés. In dit contact heb je oog voor een gezonde balans tussen professionele afstand en nabijheid.

Is deze baan geschikt voor mij?
Het werken met kinderen en jong volwassenen is leuk en ook intensief. Het logeerweekend heeft niet alleen impact op de logé, maar ook op het leven van hun ouders. Jij kunt je als begeleider van een logeerhuis inleven in wat het voor het gezin betekent, zonder daarin meegesleept te worden.

Deze baan is goed te combineren met bijvoorbeeld een studie, een doordeweekse parttime baan of een contract bij het TOZ, KIDS of het flexbureau van Amerpoort. Ook combineren sommige van je collega's deze baan met hun rol als ouder.

Klik hier voor een uitgebreide documentaire (17,5 min) over het werken op een logeerhuis.

Utrechtzorg

1 sollicitatie
12 views
Bekijk vacature


06-08-2019 Amerpoort