Logo Amerpoort

Vacatures geplaatst door Amerpoort

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Amerpoort.

Laatste vacatures

Ondersteunend Medewerker (30uur, Baarn)

Je gaat als ondersteunend medewerker werken op de locatie Isengardlaan 5/7 en de locatie Isengardlaan 6/8. Beide locaties liggen op de locatie Nieuwenoordlaan in Baarn. Op de locaties wordt zorg geboden aan cliënten met een matig tot ernstig verstandelijke beperking. Naast hun verstandelijke beperking hebben ze ook verschillende problematieken zoals autisme, PPD-NOS en hechtingsproblematieken. Op beide woningen komt zowel verbale en non verbale agressie voor. In de rol als ondersteunend medewerker zou jij hier in mindere mate mee in aanraking komen.

Op beide locaties hebben alle cliënten een eigen kamer en is er een gezamenlijke keuken en woonkamer. Je wordt op beide locatie 15 uur per week ingezet.

2 sollicitaties
14 views
Bekijk vacature


07-07-2020 Amerpoort
Begeleider Huydecoperlaan 2 (28 uur, Baarn)

Je komt te werken op locatie Huydecoperlaan 2 in Baarn. De woning bevindt zich in de beschermde, bosrijke omgeving van locatie Nieuwenoord in Baarn. Er is 24-uurs zorg aanwezig, maar nachtdiensten worden niet door het team zelf gedaan. De begeleiding is zowel gericht op de individuele cliënt als op groepsgebonden activiteiten. Het accent hierbij ligt op de verzorging en begeleiding van de ouder wordende cliënt op alle gebieden van het leven: wonen, dagbesteding en vrije tijd. Omdat je cliëntgericht werkt, is samenwerking met de dagbesteding van groot belang. Dit kan ook in gaan houden dat je regelmatig op dagbesteding kan worden ingezet. Jij bent daarom flexibel met betrekking tot je inzetbaarheid.

De visie van de woning is:
Wij zijn er om de ouder wordende cliënt met respect en liefdevol te begeleiden en te verzorgen. Wij houden daarbij rekening met hun levens fase, mogelijkheden en beperkingen.

Het team is zelf verantwoordelijk voor het rooster. Het rooster wordt gemaakt in onderling overleg en je wordt als team daarbij ondersteund door een planner. Het team bestaat uit medewerkers met veel ervaring in de gehandicaptenzorg. Een uitdaging voor het team is om verder te ontwikkelen in taakvolwassen werken.

Het samenwerken met collega's gebeurt in taakvolwassen teams (vergelijkbaar met zelfsturende teams, maar dan net een beetje anders). Alles draait hierbij om samenwerken. Als lid van het team heb jij een grote verantwoordelijkheid, maar ook ruimte voor creativiteit, om jullie taken samen in te vullen.

0 sollicitaties
10 views
Bekijk vacature


06-07-2020 Amerpoort
Begeleider Zaterdagopvang (8 uur, Amersfoort)

De zaterdagopvang is gevestigd op de Wageningse Berg in Amersfoort, waar ook locatie kinderdagcentrum Onder één Dak is gevestigd. Hier wordt iedere zaterdag opvang geboden aan kinderen en jongeren. Zij zijn verdeeld over zes groepen.

De verschillende groepen op de zaterdagopvang hebben elk hun eigen karakter. Zo hebben we een pubergroep, waar voornamelijk aan kinderen van het (voortgezet) speciaal onderwijs ontspanning en vrije tijd wordt geboden. De pubers op deze groep hebben structuur en duidelijkheid nodig. Soms is er ook sprake van medisch handelen in verband met epilepsie of het verzorgen van bijvoorbeeld een sonde. De pubers hebben jou nodig om grenzen en kaders te stellen.

Op een van de andere groepen komen voornamelijk kinderen die doordeweeks naar het kinderdagcentrum gaan. Zij vertonen gedragsproblemen en/of er is sprake van een lichamelijke beperking, waardoor verzorging een belangrijk onderdeel is. Op deze groep is het belangrijk om de kinderen te volgen, hun signalen (hoe klein ook) te zien en hiernaar te handelen. Deze kinderen zijn gebaat bij rust, individuele aandacht en nabijheid.

0 sollicitaties
6 views
Bekijk vacature


06-07-2020 Amerpoort
Begeleider C Woongroep Calipso (28 uur, Almere Poort)

Je komt als Begeleider C bij Calipso te werken in een zogenaamd particulier wooninitiatief (sinds 2014).

Woongroep Calipso is een particulier wooninitiatief dat door de ouders van een aantal bewoners met een verstandelijke beperking is opgericht met als einddoel een kleinschalige woonvorm met 24-uurs begeleiding voor de bewoners. De budgethouders kopen voor de bewoners met hun PGB de zorg en ondersteuning collectief in bij Amerpoort. De woning bestaat uit 26 appartementen met eigen sanitair en 2 gezamenlijke ruimtes. Er wonen 26 bewoners met een lichte of matige verstandelijke beperking in de leeftijd van 21 tot 55 jaar en zij zijn mobiel. Het complex ligt in het Homeruskwartier in Almere Poort.

Calipso heeft een eigen stichtingsbestuur en 'huurt' Amerpoort in voor professionele begeleiding. Amerpoort levert er als het ware begeleiding aan huis. Dit betekent dat ouders en netwerk een essentiële rol hebben. Samenwerken met ouders/netwerk en met je collega's is heel belangrijk voor het vormgeven van een goed leven voor de bewoners.

0 sollicitaties
6 views
Bekijk vacature


30-06-2020 Amerpoort
Coördinerend Begeleider Oirschotlaan (28-32 uur, Zeist)

Jij wordt als Coördinerend Begeleider bij ons op de Oirschotlaan, warm ontvangen! Kom je met de auto of de fiets, dan hebben de bewoners als snel door dat er een nieuw iemand is. Met een beetje mazzel wordt er blij naar je gezwaaid.

Eenmaal binnen beland je in een van de twee warme en huiselijke woning waar de meeste van de 19 volwassenen/ ouderen met een matig tot licht verstandelijke beperking met een hoop vragen op je af zullen komen. Als je hier op bezoek komt, verwachten de bewoners dat ze een hand van je krijgen waarmee we elkaar laten weten dat we er zijn en de ander welkom is. De schilderijen die je ziet, zijn door de bewoners zelf gemaakt. De bewoners zien dit echt als hun thuis. Bewoners hebben op deze locatie door de huiskameroverleggen en de actieve cliëntenraad echt inspraak in alles.

Overdag gaan de cliënten naar werk of dagbesteding. De begeleiding ondersteunt cliënten bij hun zelf opgestelde doelen en waar nodig bij dagelijkse bezigheden. Voor beide woningen is er 24-uurs begeleiding aanwezig.

Je komt terecht in een divers team met 12 collega's. Het is een taakvolwassen team wat aan zelfroosteren doet.

Ben jij iemand die cyclisch, analyserend, enthousiast en gedreven te werk gaat? Heb je oog voor teamprocessen, methodisch werken en ga je systeemgericht te werk.? Dan zijn wij op zoek naar jou!

1 sollicitatie
17 views
Bekijk vacature


30-06-2020 Amerpoort