Vacatures geplaatst door Gemeente Almere

Mimir verzorgt het geautomatiseerde beheer van vacatures op vacaturebanken voor Gemeente Almere.

Laatste vacatures

Projectleider HR

28-36 uur | Max. € 5.520 Bekijk het vacaturemagazine hier Strategische projectleider met implementatiekracht Het speelveld van HR ontwikkelt zich in hoge mate. De business context, de aard en omvang van werk, de manier van organiseren en arbeidsrelaties veranderen in een hoog tempo. Dit zorgt voor de nodige mens- en organisatie-gerelateerde uitdagingen. HR neemt het voortouw om de organisatie door de veranderingen heen te loodsen. En creëert extra waarde door te ondersteunen bij het effectief benutten van menselijk potentieel. In deze veelzijdige functie ben jij verantwoordelijk voor het leiden van HR projecten en het ontwikkelen en implementeren van HR beleid en instrumentaria. Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het succesvol ontwikkelen en implementeren van HR strategie, -beleid en -oplossingen.Daarnaast treedt je op als projectleider van HR-projecten. Je bent gesprekspartner en adviseur voor de directie en het management. Mogelijke thema's waar je samen met HR collega's mee aan de slag gaat zijn het versterken van de kwaliteit en wendbaarheid van de medewerkers en duurzame inzetbaarheid. Je biedt ondersteuning bij reorganisaties, verandertrajecten, strategische personeelsplanning, leiderschapsontwikkeling en diversiteit. Je werkt o.a. samen met HR strategen, HR businesspartners en beleidsadviseurs.

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties

0 views

Werken bij de Overheid

0 sollicitaties

0 views


19-10-2018 Gemeente Almere


Afdelingsmanager Zorg en Welzijn

Max € 101.000 | 32-36 uur Bekijk het vacaturemagazine hier. Werken aan het waarmaken van de dromen en initiatieven van de inwoners van Almere Almere is met ruim 200.000 inwoners de zevende stad van Nederland en groeit naar een stad van circa 350.000 inwoners. Deze opgave is uniek voor Nederland. Samen met inwoners en partners bouwen en ontwikkelen we Almere. De behoeftes van inwoners en partners en de maatschappelijke vraagstukken in de stad zijn leidend in wat we doen. De verantwoordelijkheid van de nieuw gevormde afdeling Zorg en Welzijn is om in samenwerking met maatschappelijke partners het welbevinden van de inwoners van Almere, en in sommige gevallen van de regio, te bevorderen. Binnen de afdeling wordt beleid ontwikkeld in de volle breedte van zorg en welzijn. Denk aan jeugdhulp, de verbinding tussen jeugdzorg en onderwijs, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, individuele en collectieve voorzieningen en ondersteuning van ouderen. De afdeling koopt op deze terreinen voorzieningen van zorgaanbieders in. In deze bestuursperiode heeft het college Gezond in Almere, Opvang van verwarde personen en (G)oud in Almere als bijzondere opgaven gekozen. De afdeling vormt mede via de sociale wijkteams de toegang voor de zorg en ondersteuning vanuit de WMO (inclusief Beschermd Wonen) en Jeugdwet voor inwoners van Almere. Samen met onze partners in de wijkteams (maatschappelijk werk, opbouwwerk en vrijwilligerswerk) is de afdeling vaak het eerste aanspreekpunt voor de inwoners van Almere. Verder verzorgt de afdeling in de backoffice op het stadhuis de (maatwerk)beschikkingen en voert ze andere ondersteunende taken uit. Het bevorderen van zelfredzaamheid en eigen regie van burgers, en het bieden van passende zorg zo dicht mogelijk bij huis zijn daarbij ons uitgangspunt. Op deze manier willen we bevorderen dat onze inwoners maximaal maatschappelijk kunnen (blijven) participeren. De afdeling wordt per 1 januari gevormd uit een beleidsafdeling en een primair uitvoerende afdeling, waarmee een afdeling ontstaat van (circa 100 FTE) gemotiveerde professionals die bevlogen zijn voor de stad en haar inwoners en staan voor hoge kwaliteit en een goede werksfeer. Wat ga je doen Als afdelingsmanager sta je voor een aantal belangrijke opgaven: • Het motiveren, enthousiasmeren en versterken van medewerkers en teamleiders. • Het aanjagen van stevige verbindingen tussen de activiteiten van de afdeling en die van andere organisatieonderdelen en partnerorganisaties. • Het versterken van de visie, koers en strategie van de afdeling op basis van politiek-bestuurlijke ambities, ontwikkelingen in de samenleving en wet- en regelgeving. • Het sturen op de kwaliteit en tijdigheid van politiek relevante dossiers. • Het creëren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en uitvoering van (werk)processen binnen de afdeling. • Uitvoering geven aan de doorontwikkeling van deze nieuw gevormde afdeling •Zorgdragen voor de doorontwikkeling sociale wijkteams en sociale infrastructuur (lokaal en regionaal ) met het oog op de verdergaande transformatie in het sociaal domein. Je bent in staat om "buiten" naar "binnen" te halen en de integraliteit met andere taak- en beleidsvelden te versterken. Je bent omgevingsbewust en politiek-bestuurlijk sensitief en in staat om te gaan met politiek-bestuurlijke complexiteit en tegenstrijdige belangen. Op je eigen vakgebied ben je voor de wethouder strategisch sparringpartner op de meer complexe en politiek-bestuurlijk gevoelige dossiers. Hiervoor weet je de benodigde expertises en stakeholders binnen en buiten de afdeling te betrekken om zo effectief te kunnen adviseren.

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties

0 views


12-10-2018 Gemeente Almere


Afdelingsmanager Onderwijs, Sport en Cultuur

32-36 uur | Max. € 7.215 Bekijk het vacaturemagazine hier. Werken met passie en bevlogenheid voor de stad Almere. De afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur werkt met passie en bevlogenheid voor de stad Almere en draagt bij aan de kracht, de gezondheid en het plezier van haar inwoners. We zorgen dat Almeerders de kans krijgen om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen, sociale vaardigheden op te doen en creatief te leren denken, zodat zij succesvol kunnen deelnemen aan de samenleving, nu en later. We gaan voor een divers en kwalitatief aanbod van scholen die fungeren als centrale ontmoetingsplekken in de wijken. Een sterke verbinding met jeugdhulp helpt om (potentiële) opgroeiproblemen vroegtijdig te signaleren. De sportaccommodaties en de Almeerse buitenruimte richten we zo in dat ze uitnodigen tot een leven lang sporten en bewegen. Daarbij creëren we ook de faciliteiten die passen bij de ambitie om een kweekvijver te zijn voor de Olympische kampioenen van morgen. Cultuur in Almere is van en voor iedereen. Uitgangspunt is een breed aanbod dat aansluit bij de wensen van de inwoners en dat tegelijkertijd het regionale en landelijke profiel van Almere versterkt. Als jonge stad koesteren we onze rijke archeologische geschiedenis en het groeiende aantal architectonische iconen. Dit alles vraagt dat we midden in de samenleving staan en dagelijks de samenwerking opzoeken met inwoners, partnerorganisaties en met elkaar. De afdeling OSC bestaat uit de uitvoerende teams Sportaccommodaties en Leerplicht/RMC en uit het beleidsteam Onderwijs, Sport en Cultuur. Zo'n honderd gemotiveerde professionals zorgen met elkaar voor kwaliteit, een goede sfeer en een hoge productiviteit. Vanuit verbindend en coachend leiderschap weet je de samenhang in dit diverse gezelschap te bewaken. Wat ga je doen Als afdelingsmanager sta je voor een aantal belangrijke opgaven: • Het motiveren, enthousiasmeren en versterken van medewerkers en teamleiders. • Het aanjagen van stevige verbindingen tussen de activiteiten van de afdeling en die van andere organisatieonderdelen en partnerorganisaties. • Het versterken van de visie, koers en strategie van de afdeling op basis van politiek-bestuurlijke ambities en ontwikkelingen in de samenleving en wet- en regelgeving. • Het sturen op de kwaliteit en tijdigheid van politiek relevante dossiers. • Het creëren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en uitvoering van (werk-)processen binnen de afdeling. Op de agenda.... Afdelingscontract 2019 met de concerndirectie | Uitwerking human-capital-agenda | Uitvoering sportnota | Meerjarig cultuurplan | Beleidsplan sociaal domein | Gezond in Almere | Stadsvernieuwing (revitalisering binnenring Haven en centrum Buiten | Fonds verstedelijking 2.0 | Beleidsplan sociaal domein | Inrichting van nieuwe gebieden (Oosterwold)

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties

0 views


12-10-2018 Gemeente Almere


Afdelingsmanager Bestuur, Veiligheid en Strategie

32-36 uur | Max. € 7.215 Bekijk het vacaturemagazine hier. Werken aan het waarmaken van de dromen en initiatieven van de inwoners van Almere. Almere is met circa 200.000 inwoners de zevende stad van Nederland en ontwikkelt zich naar een stad van circa 350.000 inwoners. Deze opgave is uniek voor Nederland. Samen met inwoners en partners bouwen we aan Almere. De behoeften van inwoners, partners en de maatschappelijke vraagstukken in de stad zijn leidend in wat we doen. De afdeling Bestuur, Veiligheid en Strategie ondersteunt het bestuur en de concerndirectie in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving. Dit doet zij in verbinding met de interne organisatie en de buitenwereld. Met de inzet op veiligheid heeft de afdeling directe invloed op het woon- en leefgenot van de Almeerders. De afdeling heeft als aandachtsgebieden: veiligheid, bestuursondersteuning, strategie, onderzoek en statistiek, internationaal, public-affairs en representatie/kabinet. Je bent een inspirator voor jouw afdeling en jouw management team. Je stimuleert hierin de samenwerking om op basis van gemeenschappelijk belang en ambitie te handelen voor de organisatie en de stad. Je bent een verbinder en in staat om "buiten" naar "binnen" te halen en de integraliteit met andere taak- en beleidsvelden te versterken. De afdeling bestaat uit ca. 75 gemotiveerde veelal hoog opgeleide professionals die met elkaar zorgen voor kwaliteit, een goede sfeer en een hoge productiviteit. Het management van de afdeling bestaat uit de afdelingsmanager, een adjunct afdelingsmanager en een groepsmanager. Wat ga je doen Je bent verantwoordelijk voor het functioneren van de afdeling en je stuurt zelf inhoudelijk de portefeuille Veiligheid aan. Je staat voor een aantal belangrijke opgaven: • Het verder versterken van de visie en koers van de afdeling in relatie tot politiek-bestuurlijke ambities, maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in wet- en regelgeving. • Het sturen op de kwaliteit en tijdigheid van politiek relevante dossiers. • Het versterken en sturen op verbinding en samenwerking binnen de afdeling en in relatie tot andere afdelingen en partners in de stad. • Het creëren van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en uitvoering van (werk-)processen binnen de afdeling. • Het aanjagen op het continu verbeteren van het functioneren van de afdeling. • Je bent de eerste adviseur van de burgemeester op het gebied van veiligheid. • Je stuurt direct ca. 25 medewerkers aan.

Samenwerken In Flevoland

0 sollicitaties

0 views


12-10-2018 Gemeente Almere