Geautomatiseerd vacatures beheren op AcademicTransfer

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op AcademicTransfer.

Laatste vacatures

Entrepreneurial Researcher Phytopathology

Are you that enthusiastic researcher with a passion for phytopathology, arable farming and field-grown vegetables, then we are looking for you!

We are looking for an enthusiastic, experienced and an entrepreneurial researcher who will strengthen our research into control and management of pathogens. Do you have experience with below- and aboveground pathogens? Would you like to work on the development of strategies in which biological and conventional (largely chemical) control is integrated? Do you enjoy working in research and do you want to give direction to projects from A to Z: project acquisition, project management and implementation? Do you find it important to work with colleagues from various disciplines? Do you enjoy working with partners from the crop protection sector? Then we are looking for you!

 • In the Crop Health team, 19 researchers work together with government and business partners on the combat and control of diseases, pests and weeds suitable for sustainable business systems. An important line of research is the development of integrated cultivation systems based on healthy, resilient plants, utilizing biodiversity and with precise use of biological and chemical control.
 • You write project proposals, project plans, and lead projects in the field of phytopathology.
 • You have knowledge of and experience with research into soil pathogens and aboveground pathogens.
 • You are an enthusiastic, independent researcher with good communication skills, you are quality and customer focused and stress tolerant.

AcademicTransfer

0 sollicitaties
0 views


22-04-2019 Wageningen University & Research
Ondernemende Onderzoeker Fytopathologie

Ben jij die enthousiaste onderzoeker met passie voor fytopathologie, akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, dan zijn we op zoek naar jou!

Wij zoeken een enthousiaste, ervaren en ondernemende onderzoeker die ons onderzoek naar bestrijding en beheersing van pathogenen komt versterken. Heb je ervaring met ondergrondse en bovengrondse pathogenen? Wil je graag werken aan de ontwikkeling van strategiën waarin biologische en gangbare (grotendeels nog chemische) bestrijding wordt geïntegreerd? Werk je graag in het onderzoek en geef je graag richting aan projecten van A tot Z: projectacquisitie, projectleiding en -uitvoering? Vind je het belangrijk om met collega's van diverse disciplines samen te werken? Werk je graag met partners uit de gewasbeschermingssector? Dan zijn we op zoek naar jou!

 • In het team Gewasgezondheid werken 19 onderzoekers samen met overheids- en bedrijfslevenpartners aan de beheersing en bestrijding van ziekten, plagen en onkruiden passend in duurzame bedrijfssystemen. Belangrijke onderzoekslijn is de ontwikkeling van geïntegreerde teeltsystemen op basis van gezonde, weerbare planten, met benutting van biodiversiteit en met precieze inzet van biologische en chemische bestrijding.
 • Je schrijft projectvoorstellen, projectplannen en leidt projecten op het gebied van fytopathologie.
 • Je hebt kennis van en ervaring met onderzoek naar bodempathogenen en bovengrondse ziekteverwekkers.
 • Je bent een enthousiaste, zelfstandige onderzoeker met goede communicatieve vaardigheden, je bent kwaliteits- en klantgericht en stress tolerant.

AcademicTransfer

0 sollicitaties
0 views


22-04-2019 Wageningen University & Research
Ondernemende Onderzoeker Onkruidkunde

Ben jij die enthousiaste onderzoeker met passie voor onkruidbeheersing in akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, dan zijn we op zoek naar jou!

Wij zoeken een ervaren en ondernemende onderzoeker die ons onderzoek naar bestrijding en beheersing van onkruiden komt versterken. Heb je ervaring met mechanische onkruidbestrijding? Werk je graag aan de onkruidbeheersingsstrategieën van de toekomst, waarbij je onderzoek leidt, uitvoert, en analyseert en rapporteert? Vind je het belangrijk om zowel met collega's van diverse disciplines samen te werken, als met partners uit de gewasbeschermingssector? Dan zijn we op zoek naar jou!

 • In het team Gewasgezondheid werken 19 onderzoekers samen met overheids- en bedrijfslevenpartners aan de beheersing en bestrijding van onkruiden, plagen en ziekten passend in duurzame bedrijfssystemen. Belangrijke onderzoekslijn is de ontwikkeling van geïntegreerde teeltsystemen op basis van agro-ecologie en technologie. Niet-chemische onkruidbeheersing is daarvan een belangrijke component.
 • Je schrijft projectplannen en voert projecten uit op het gebied van onkruidbeheersing
 • Je hebt kennis van en ervaring met mechanische onkruidbeheersing en geintegreerde onkruidbeheersing.
 • Je bent een enthousiaste, zelfstandige onderzoeker met goede communicatieve vaardigheden, je bent kwaliteits- en klantgericht en kunt omgaan met de dynamiek van het teeltseizoen.

AcademicTransfer

0 sollicitaties
0 views


22-04-2019 Wageningen University & Research
Research assistant in crop ecophysiology

We seek a highly motivated plant/crop research assistant. The position will include contributions to research (80%), teaching (10-15%), and general management (5-10%) tasks. The focus of the research function is: furthering the application of the state-of-the-art measuring equipment and data analysis for research on the physiology and the ecology of crops, (ii) supervising, monitoring, assisting in and coordinating experimental research of PhD and MSc students. Supervision and joint execution of experimental work of PhD candidates and MSc students is a major part of the job. Your contribution to teaching will be in assisting courses, mainly students' practicals in the area of crop science. The courses are at the BSc, MSc and PhD level. The candidate will develop, in consultation and collaboration with the existing technical staff and faculty members, her/his experimental skills that match the long-term strategy of the Centre for Crop Systems Analysis.

AcademicTransfer

2 sollicitaties
0 views


19-04-2019 Wageningen University & Research
onderwijsmedewerker CSA

 • Voor deze functie zoeken wij een enthousiaste medewerker voor de organisatie en uitvoering van het onderwijs binnen onze leerstoelgroep.
 • Je draagt bij aan het stroomlijnen van informatie voorziening aan docenten en studenten bij vakken van de leerstoelgroep, en de universiteit brede cursus Academic Consultancy Training.
 • Je bent betrokken bij de ondersteuning van plant en/of computer practica.
 • Je bent iemand die goed met een team samenwerkt aan de organisatie en vernieuwing van onderwijs.

AcademicTransfer

4 sollicitaties
0 views


19-04-2019 Wageningen University & Research