Geautomatiseerd vacatures beheren op AcademicTransfer

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op AcademicTransfer.

Laatste vacatures

Manager vakgroep IT Operations/ Chapter Lead

Wij zoeken
Je bent als Manager vakgroep IT Operations/ Chapter Lead verantwoordelijk voor de prestatiecyclus, de sturing en leiding van één van de vakgroepen Operations (ongeveer 30 medewerkers per groep). Inhoudelijk ben je verantwoordelijk voor het toekomstgericht op peil houden van de expertises en competenties van de medewerkers binnen het team, bestaande uit personen met dezelfde inhoudelijke discipline. Deze medewerkers zijn werkzaam in diverse multidisciplinaire teams (MDT's). Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de manager FB-IT. Je bent een faciliterend-coachend leidinggevende.

De organisatie is ingedeeld in 4 vakgroepen: Design, Development en 2 vakgroepen Operations. Voor beide vakgroepen Operations zoeken wij een manager vakgroep. De eerste vakgroep Operations omvat kennisgebieden als server- en storage beheer, datacentre management, identity & accessmanagement, data-integratie, databasemanagement en hosting services. De tweede vakgroep heeft kennisgebieden gecentreerd rond communicatieprotocollen in ruime zin zoals unified communication & collaboration, netwerk services. Daarnaast technisch ontwerp- en beheer van de werkplekinfrastructuur en het beheer van systemen in het bedrijfsvoerings- en onderwijsveld.

De belangrijkste aandachtsgebieden zijn:

 • Resource management waarbij je zorg draagt voor voldoende (kwantitatief en kwalitatief) capaciteit voor de MDT's. Je inspireert en ondersteunt teamleden in hun (kennis)ontwikkeling.
 • Ontwikkeldoelen van de vakgroep en medewerkers; je creëert de randvoorwaarden voor het realiseren van de individuele doelen van medewerkers.
 • Vernieuwing en innovatie binnen het vak- en aandachtsgebied; je houdt rekening met enorme snelheid van technische wijzigingen in het IT-domein en vertaalt dit naar beleid en visieontwikkeling.
 • Beleid- en visieontwikkeling. Je bent voorloper op het gebied van IT-ontwikkelingen en stelt, afgestemd op IT-ontwikkelingen binnen het domein onderwijs - onderzoek - bedrijfsvoering, (periodiek) een meerjarige visie op ten aanzien van expertise ontwikkeling voor functies en Agile rollen van medewerkers binnen jouw vakgroep. Resultaat is dat periodiek actuele kennis/expertise bij de medewerkers van de vakgroep beschikbaar is om ingezet te worden bij de verschillende MDT's (en projecten).
 • Werkzaamheden vanuit eigen IT inhoudelijke expertise en deskundigheid (in een MDT). Adviserend en ondersteunend (aan bijv. manager FB-IT) met betrekking tot strategie & beleid; je vertaalt de strategie naar uitvoeringsbeleid en implementeert dit binnen je vakgroep. Implementeren van veranderingen / organisatie ontwikkeling, continuous Improvement binnen de vakgroep en of FB-IT breed.

AcademicTransfer

0 sollicitaties

0 views


15-02-2019 Wageningen University & Research


Data scientist / postdoctoral researcher CBMI

Within the contexts of the national large-scale X-omics research infrastructure (coordinated by Prof. Alain van Gool, RadboudUMC) and the European Joint Programme on Rare Diseases (EJPRD, coordinated by Dr. Julkowska, Inserm, Paris), we are looking for an ambitious data scientist, who develops data analysis and integration approaches for large-scale -omics data and is dedicated to the introduction of these approaches in personalized health care. The candidate is committed to the counselling and training of biomedical researchers in these computational approaches. The candidate will contribute to the realization of a digital research environment (DRE) where these computational approaches can be applied and which contributes to the Findability, Accessibility, Interoperability and Reusability (FAIRness) of data, tools and services.

Tasks and responsibilities

 • Develop and benchmark computational approaches for the analysis of X-omics data;
 • Leading role in analysis of relevant X-omics data sets from disease (primary immunodeficiencies, intellectual disability syndromes, rare diseases such as myotonic dystrophy) and population cohorts;
 • Advise and support biomedical scientists and clinicians, and support and train them in X-omics analyses and FAIR data management;
 • Co-develop software, tooling, services, and Standard Operating Procedures (SOP) / policy around the FAIR capture, analysis and publication of data and metadata;
 • Participation in national and international meetings and communities such as the X-omics infrastructure, the Dutch Techcentre for the Life Sciences, Europe's bioinformatics infrastructure ELIXIR, the European Joint Programme on Rare Diseases, RD-Connect;
 • Work with the Radboud Technology Center Data Stewardship to optimize the DRE for the needs of handling -omics data.

AcademicTransfer

0 sollicitaties

0 views


15-02-2019 Radboudumc


Hoogleraar Neonatologie

Het zorgdomein perinatologie (alle zorg rondom zwangere en pasgeboren kind) is onderdeel van het Amalia Kinderziekenhuis van het Radboudumc. Binnen dit zorgdomein werken neonatologen, obstetrici en andere betrokken zorgprofessionals samen. Het thema van het Amalia Kinderziekenhuis is aangeboren aandoeningen. Kinderen met aangeboren aandoeningen worden veelal na geboorte primair op de NICU opgenomen en daarmee nemen de neonatologen een belangrijke positie in binnen het Amalia kinderziekenhuis. De perinatologie heeft een regiefunctie voor de integrale geboortezorg in de regio en is het derdelijnscentrum voor verloskunde en de pasgeborenen die intensive care zorg nodig hebben in de regio Zuidoost Nederland.

Het wetenschappelijk onderzoek van de perineonatologie vindt voornamelijk plaats binnen het Radboudumc thema Vascular Damage van het Radboud Institute for Health Sciences en richt zich op Neonatale hemodynamiek toegepast op ECMO en Congenitale Hernia Diafragmatica

Het Amalia Kinderziekenhuis wil invulling geven aan een strategische leerstoel Neonatologie om daarmee de positie van de neonatologie op het gebied van de onderscheidende patiëntenzorg, het onderwijs en met name het onderzoek te versterken en beter te profileren.

Het Radboudumc zoekt een ondernemende en innovatieve hoogleraar die:

 • Focus kan aanbrengen in het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van aangeboren aandoeningen, hemodynamiek en ECMO en het onderzoek verder uitbouwt;
 • Het onderwijs stimuleert en laat aansluiten bij het thema aangeboren aandoeningen van het Amalia Kinderziekenhuis;
 • De persoons- en familiegerichte zorg voor kinderen met aangeboren aandoeningen, in het bijzonder Congenitale Hernia Diafragmatica, verder vorm geeft;
 • De (inter)nationale positie van de afdeling op bovengenoemde terreinen versterkt.

AcademicTransfer

0 sollicitaties

0 views


15-02-2019 Radboudumc


PhD position: 'Social, economic and ecological impacts of exploiting the mesopelagic zone'

We are looking for a highly motivated and independent PhD candidate to join our H2020 MEESO (Ecologically and Economically Sustainable Mesopelagic Fisheries) team. MEESO is an international collaboration between researchers from Norway, Denmark, Portugal, and other coastal EU member states to determine the potential of sustainably exploiting the biomass in the mesopelagic zone (200-1000 meters below the ocean surface) for products included in the human food chain.
The mesopelagic zone is also known as the ocean's "twilight zone": it is the area where only a tiny fraction of daylight penetrates. This area holds huge potential for food production as it represents the largest yet unexploited marine resource. Yet, as much remains unknown about the biology and physiology of this region, its exploitation is subject to many ecological, economic, and biological uncertainties.
The PhD candidate will explore the social and economic implications of exploiting the mesopelagic zone. What will be the impact of exploiting this resource on world seafood markets? What tradeoffs exist between the hopes of food provision and the risk of currently unknown ecological impacts? How will consumers and environmental groups respond to this exploitation? These questions require integration of insights from social science and natural science, and combining qualitative and quantitative methods.
The successful candidate will work with the MEESO team at the Environmental Economics and Natural Resources Group and the Environmental Policy Group of Wageningen University to address the above questions. The disciplinary breadth of the project allows for considerable flexibility to find your own balance between a mixed approach of quantitative (e.g. bioeconomic modelling) and qualitative analyses (e.g. collaborative policy analysis and co-design).

AcademicTransfer

6 sollicitaties

0 views


14-02-2019 Wageningen University & Research


Secretaresse voor 2 leerstoelgroepen

Wij zoeken een secretaresse (m/v) voor twee leerstoelgroepen van Wageningen University. De functie bestaat uit werk op twee afdelingen binnen hetzelfde gebouw. Het betreft een werkweek van minimaal 20 uur bij Virologie en 12-16 uur bij Tuinbouw en Productfysiologie. Bij Virologie ben je de enige secretaresse, bij Tuinbouw en Productfysiologie betreft het een uitbreiding van het secretariaat. De secretaresse is de spin in het web en het eerste aanspreekpunt voor de leerstoelhouders, medewerkers, studenten en externe contacten. Je bent het contact tussen Financiën, HRM, de front desk en de leerstoelgroepen en handelt hierin pro-actief en op eigen initiatief. Afhankelijk van de afdeling zullen je taken bestaan uit administratieve ondersteuning, correspondentie, agendabeheer, het voorbereiden en organiseren van vergaderingen en het notuleren daarvan. Je bent verantwoordelijk voor de studentenadministratie, reisboekingen, bestellingen t.b.v. het secretariaat, en je draagt zorg voor de organisatie van kleinschalige evenementen. Daarnaast voer je taken uit ter ondersteuning van de (-gast) medewerkers en (buitenlandse) PHD-studenten zoals visumaanvraag en huisvesting. Ook voer je controlerende taken uit ten aanzien van financiën. Bij Tuinbouw gebeurt dit natuurlijk in goede afstemming met de andere secretaresse.

AcademicTransfer

0 sollicitaties

0 views


14-02-2019 Wageningen University & Research