Geautomatiseerd vacatures beheren op AcademicTransfer

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op AcademicTransfer.

Laatste vacatures

Manager Quality, Environment, Safety & Health (QESH)

een Manager Quality, Environment, Safety & Health (QESH).
Heb jij als stevige en ervaren QESH leidinggevende passie voor kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu en wil je werken met een enthousiast team en gedreven collega's? Heb je een uitgebreide kennis van en ervaring met kwaliteitssystemen en breng jij onze QESH afdeling naar een hoger niveau? Dan ben jij degene naar wie we op zoek zijn!

Als manager QESH geef je leiding aan 9 gedreven medewerkers en word je onderdeel van een prettige en professionele afdeling. De afdeling QESH houdt zich bezig met kwaliteitsmanagement (ISO 9001:2015, ISO 17025:2018 en ISO 17043:2010), Arbo, biologische veiligheid (zowel humane als veterinaire biologische agentia) en milieu. Naast de genoemde kwaliteitssystemen zullen we dit jaar een deel van onze activiteiten onder Good Manufacturing Practice (GMP) gaan uitvoeren.

Je bent verantwoordelijk voor ons kwaliteitssysteem, het uitdragen van kennis hierover en de continue implementatie hiervan. Je initieert evaluatie- en verbeterprojecten op het gebied van kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu. Je bent het primaire aanspreekpunt voor aangelegenheden op deze gebieden en draagt zorg voor correcte registratie en rapportage en voor toetsing van documenten hieromtrent. Verder volg je de ontwikkelingen op het vakgebied door relevante wetgeving bij te houden en contact te onderhouden met collega deskundigen. Je bent gesprekspartner voor het MT en de organisatie op het gebied van kwaliteit, veiligheid, Arbo en milieu en weet op een plezierige, maar ook stevige manier het belang van deze onderwerpen over te brengen.

In deze functie rapporteer je rechtstreeks aan de directeur van WBVR. Je bouwt aan het team en aan de QESH organisatie binnen het gehele instituut.

0 sollicitaties
0 views


23-10-2019 Wageningen University & Research
Dialyseverpleegkundige

Alles uit jezelf halen en direct bijdragen aan de beste patiëntenzorg
Als dialyseverpleegkundige bij het Radboudumc verleen je specialistische nierfunctievervangende zorg bij patiënten met een chronische of acute nierinsufficiëntie. Je coördineert en organiseert de volledige zorg rondom de patiënt en zijn behandeling en je traint patiënten bij het uitvoeren van de meest optimale nierfunctie vervangende behandeling. Je maakt kennis met alle aspecten van de complexe patiëntenzorg die de Dialyseafdeling van het Radboudumc zo bijzonder maken.

Er wordt gedialyseerd op de IC's en er vinden veel acute dialyses plaats. Er wordt 6 dagen per week gedialyseerd in wisseldiensten. Dit vraagt natuurlijk wel het nodige van je flexibiliteit. De Dialyseafdeling werkt nauw samen met de verpleegafdeling Nierziekten en met de verpleegafdeling Kindergeneeskunde.
Bovendien maken hemaferese behandelingen deel uit van het takenpakket van de dialyseverpleegkundige. Dit betekent dat je werkt in een zeer dynamische omgeving waar geen dag hetzelfde is en waar je steeds weer nieuwe facetten ontdekt van de brede zorg die de Dialyseafdeling van het Radboudumc aan patiënten levert.

0 sollicitaties
0 views


23-10-2019 Radboudumc
ANIOS Kindergeneeskunde

De ANIOS Kindergeneeskunde ondersteunt de klinische medische patiëntenzorg binnen de Neonatologie en geeft onderwijs aan coassistenten. Bij gebleken geschiktheid kan de ANIOS in een later stadium meedingen naar een opleidingsplaats.

0 sollicitaties
0 views


23-10-2019 Radboudumc
Postdoctoral researcher “bioinformatics/computational biologist”

The Department of Molecular Genetics is looking for a highly motivated postdoctoral Bioinformatics/Computational Biologist. The position involves designing novel pipelines for the analysis of next-generation sequencing (NGS) (genomic, transcriptomic, epigenomic) and proteomics data which includes, among others, RNA-Seq, CHIP-seq, Hi-C, quantitative proteomics and CRISPR-Cas9 screening technologies. The research focus of the department is to understand how cells or other biological systems cope with DNA damage in the context of cancer and aging. You will be involved in several projects in close collaboration with molecular and cellular biologists.

0 sollicitaties
0 views


23-10-2019 Erasmus MC
PhD student: Ethische aspecten rondom extreme prematuriteit

Het betreft een promotietraject van 3 jaar naar de ethische aspecten van geïndividualiseerde zorg rondom de opvang van en de zorg voor extreme prematuren/vroeggeboorte. De huidige richtlijnen met betrekking tot vroeggeboorte zijn gebaseerd op amenorroeduur, maar amenorroeduur alleen is ontoereikend om de prognose van prematuren goed te voorspellen. Om deze reden willen we de mogelijkheid tot en toelaatbaarheid van gepersonaliseerd beleid gebaseerd op individuele risicofactoren, zoals gewicht onderzoeken waarbij de strikte grens van een amenorroeduur van 24 weken als vroegst mogelijk moment van actieve opvang wordt verlaten. Naast de ethische analyse zullen we tevens de attitudes van zorgverleners, ouders en de maatschappij onderzoeken. Tenslotte wordt ook het juridische kader onderzocht.

0 sollicitaties
0 views


23-10-2019 Erasmus MC