Geautomatiseerd vacatures beheren op AcademicTransfer

Met behulp van de vacaturebeheerdiensten van Mimir kunt u geautomatiseerd vacatures beheren op AcademicTransfer.

Laatste vacatures

Arts / Promovendus voor het project ‘Personalized medicine bij patiënten met uitgezaaide castratie-resistente prostaatkanker door middel van next-generation DNA-sequencing’

In de context van een klinische studie genaamd de PROMPT-trial: 'Implementatie van routinematige moleculaire karakterisering bij patiënten met uitgezaaide castratie-resistente prostaatkanker door volgende generatie DNA-sequencing', willen we onderzoeken of vroegtijdig inzet van personalized medicine de uitkomst en kwaliteit van leven (QoL) van patiënten kan verbeteren. Ook willen we onderzoeken of routinematig gebruik van next-generation DNA-sequencing (NGS) kosteneffectief is.

In deze prospectieve studie voeren we routinematig uitgebreide DNA-sequencing uit op weefselbiopten van patiënten met mCRPC, en verzamelen de klinische gegevens van deze patiënten met betrekking tot de respons op therapie en kwaliteit van leven vragenlijsten Alle NGS uitslagen zullen worden besproken in het Moleculair Tumorboard van het Radboudumc, en patiënten zullen zo mogelijk worden behandeld met gepersonaliseerde behandelingen (o.a. klinische trials) of de standaardzorg die het beste aansluit bij hun moleculaire achtergrond. In de Prompt-trial zijn veel additionele translationele nevenstudies opgenomen die zullen worden gebruikt om voorspellende moleculaire biomarkers te identificeren en verder te valideren.

Het primaire doel is het evalueren van de effectiviteit van routinematige inzet van DNA-sequencing bij patiënten met castratie-resistente prostaatkanker moleculair. Daarnaast zullen we translationeel onderzoek uitvoeren binnen dit cohort van patiënten.

Taken en verantwoordelijkheden
Je bent (basis) arts en zal als promovendus patiënten behandelen op de polikliniek Medische Oncologie en Urologie. Je biedt logistieke ondersteuning aan de studie en voert translationeel onderzoek uit. Je werkt in een zeer gemotiveerd team met andere promovendi en maak je kennis met klinisch onderzoek, biostatistiek en laboratoriumtechnieken op de afdeling Experimentele Urologie en het Tumor Immunologie Laboratorium. Deze resultaten vormen de basis van het promotieonderzoek. Dit traject zal je helpen bij het succesvol aanvragen van een opleiding binnen de interne geneeskunde / medische oncologie.

 • Behandelen van patiënten in het Radboudumc met castratie-resistent prostaatkanker in het kader van de PROMPT-studie.
 • Verwerven en analyseren van door de patiënt gerapporteerde QoL uitkomstvragenlijsten.
 • Interpretatie van DNA-sequencing testen.
 • Uitvoeren van een gezondheids-economische analyse met data van de PROMPT-studie.
 • Eigen maken van diverse laboratoriumtechnieken.

AcademicTransfer

0 sollicitaties
0 views


20-08-2019 Radboudumc
Verpleegkundig specialist Heelkunde

De pijler gastro-intestinale en oncologische chirurgie biedt zorg aan hoog-complexe, laag-volume oncologische aandoeningen. Deze zorg wordt geleverd in multidisciplinaire teams. Verpleegkundig specialisten en casemanagers vormen de spil in deze netwerken, zowel binnen als buiten de muren van het Radboudumc. Vanwege centralisatie van deze aandoeningen en thematisering in ons ziekenhuis, worden een toenemend aantal complexe patiënten naar ons ziekenhuis verwezen.

Sinds kort heeft iedere verpleegkundig specialist of casemanager binnen onze afdeling, een eigen expertise gebied en maakt zo onderdeel uit van het 'dedicated team' voor een bepaalde groep aandoeningen. Onze afdeling heeft behoefte aan een verpleegkundig specialist die expertise wil ontwikkelen op het gebied van sarcomen, melanomen en schildkliercarcinomen. Naast de zorg voor deze specialistische patiëntenpopulatie, heeft onze nieuwe verpleegkundig specialist een belangrijke beleidsmatige rol in het vormgeven van thematisering in de organisatie.

Tevens bieden wij de mogelijkheid om zelf bepaalde ingrepen te verrichten, bijvoorbeeld TVEC, een lokale behandeling bij uitzaaiingen van een melanoom van de huid. De verpleegkundig specialist zal ook betrokken zijn bij patiënten met andere oncologisch aandoeningen. Wij willen de zorg voor patiënten met melanomen, sarcomen en schildkliercarcinomen inrichten vanuit het perspectief van de patiënt en toekomstige ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld ketenwerken, facetalk, virtual care platforms, medimapp etc. De verpleegkundig specialist werkt nauw samen met collega verpleegkundig specialist en de casemanagers van de verschillende chirurgische oncologische zorgpaden en met die van andere specialisten in de keten.

Durf jij deze uitdagingen op het gebied van academische zorg, ziekenhuisbeleid en specialistische verrichtingen aan? Dan ben jij misschien wel onze nieuwe verpleegkundig specialist die de kans krijgt om deze functie ook zelf vorm te geven!

Taken en verantwoordelijkheden

 • De verpleegkundig specialist gastro-intestinale en oncologische chirurgie is (mede)verantwoordelijk voor de zorg voor patiënten met melanomen, sarcomen en met schildkliercarcinoom.
 • Je bent (mede) verantwoordelijk voor het optimaal (her)inrichten van de zorgpaden melanomen, sarcomen en schildkliercarcinomen.
 • Je levert een actieve bijdrage op verschillende beleidmatige dossiers zoals Thematisering en Toekomstig Bestendig Verplegen.
 • Je verleent geprotocolleerde medische en specialistische verpleegkundige zorg.
 • Je bent het vaste aanspreekpunt voor de patiënt dwars door de keten(s).
 • Je doet zelfstandig spreekuur, ziet nieuwe patiënten en patiënten voor oncologische follow-up.
 • Je levert een actieve bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.
 • Je werkt samen in een team van casemanagers, chirurgen, verpleegkundig specialist en andere zorgverleners in de keten.
 • Je kunt ketenbreed en -overstijgend denken en handelen.

AcademicTransfer

0 sollicitaties
0 views


20-08-2019 Radboudumc
Specialist wetenschappelijke Informatie

Vind jij het leuk om kennis over te dragen aan studenten? Loop jij warm voor onderwijsvernieuwing? Wil jij graag werken op het snijvlak van informatie, wetenschap, search tools en databases?

Wageningen University & Research - Library zoekt een specialist wetenschappelijke informatie voor het team Education Support. Het team verzorgt onderwijs in informatievaardigheden voor BSc, MSc en PhD, ontwikkelt (online) lesmateriaal, adviseert en ondersteunt docenten en werkt mee aan (landelijke) projecten voor onderwijsvernieuwing en voor het ontwikkelen en promoten van open en online leermiddelen. Vanuit het team wordt een bijdrage geleverd aan het WUR-programma voor Open Science & Education.

Functie-inhoud:

 • Geven van onderwijs in informatievaardigheden aan BSc en MSc studenten en PhD-kandidaten;
 • Proactief innoveren van het onderwijs Informatievaardigheden, zowel qua inhoud als qua vorm;
 • Contacten onderhouden met docenten over de aard en planning van het onderwijs Informatievaardigheden;
 • Leiden van en/of deelnemen aan innovatieve projecten op het raakvlak van onderwijs en bibliotheek;
 • Ondersteunen van studenten bij het vinden en gebruiken van wetenschappelijke informatiebronnen en bij het gebruiken van reference management software zoals Endnote en Mendeley;
 • Adviseren en ondersteunen van docenten over copyright, open en digitale leermaterialen, plagiaat.
 • Actief samenwerken met beleids- en ondersteunende afdelingen binnen Wageningen en met landelijke werkgroepen.

AcademicTransfer

0 sollicitaties
0 views


20-08-2019 Wageningen University & Research
Assistent Manager 2

Kopje

Als Assistent Manager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in jouw restaurant. Je geeft leiding aan je team, neemt nieuwe collega's aan en stelt de werkroosters op. Daarnaast train je medewerkers en coach je Crewtrainers. Ook houd je de omzet scherp in de gaten en weet je wat je moet doen om de verkoop in jouw restaurant te stimuleren.

 • ewkjbnwekjnewkn
 • wefwewewrewerrwewer
 • weerwrewrew

Als Assistent Manager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in jouw restaurant. Je geeft leiding aan je team, neemt nieuwe collega's aan en stelt de werkroosters op. Daarnaast train je medewerkers en coach je Crewtrainers. Ook houd je de omzet scherp in de gaten en weet je wat je moet doen om de verkoop in jouw restaurant te stimuleren.

Kopje

Als Assistent Manager ben je verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in jouw restaurant. Je geeft leiding aan je team, neemt nieuwe collega's aan en stelt de werkroosters op. Daarnaast train je medewerkers en coach je Crewtrainers.

Ook houd je de omzet scherp in de gaten en weet je wat je moet doen om de verkoop in jouw restaurant te stimuleren.

AcademicTransfer

0 sollicitaties
0 views

Jobbird

0 sollicitaties
0 views


19-08-2019 Vestiging A2
CBT tandarts

Ter versterking van ons Maxillofaciale Prothetiek (MFP) team zoeken wij een tandarts voor de functie van CBT tandarts (reeds MFP gedifferentieerd) ofwel een junior CBT tandarts (nog niet MFP gedifferentieerd). In de junior CBT tandarts functie is er uitzicht op een opleidingstraject MFP na een evaluatieperiode van één jaar.

Taken en verantwoordelijkheden
Ons uitgangspunt bij behandeling is de bijzondere zorg die onze patiënten nodig hebben en het bereiken van een optimaal resultaat. Je verzorgt de totale behandeling van patiënten met aangeboren of verworden afwijkingen, veelal op prothetisch-reconstructief gebied. Tevens bestaat er een mogelijkheid om je (verder) te bekwamen in de orale implantologie.

AcademicTransfer

0 sollicitaties
0 views


19-08-2019 Radboudumc