Logo Zorgbanen

Automated job management on Zorgbanen

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on Zorgbanen.

Latest jobs

Groepsbegeleider Daalburgh (4)

De primaire taak van de groepsbegeleider is het bieden van veilige en een stabiele leefomgeving op de locatie. Je kan zowel op individueel als op groepsniveau te werk gaan. Je kan goed omgaan met onze gasten met verschillende culturele achtergronden en vakkundig omgaan met onze gasten met psychische problematiek. Je bent als groepsbegeleider een bron van rust, coacht en stimuleert onze gasten en je kan de-escalerend te werk gaan. Je kan je communicatie bewust inzetten en je bent bewust van het spanningsveld tussen professioneel handelen en persoonlijke betrokkenheid. Je bent veerkrachtig en stabiel. Je werkt in het belang van het herstel van onze gasten en ondersteunt in het vinden van nieuw perspectief. Bovendien ben je in staat om behoeftes te signaleren en door te verwijzen naar partners.

1 application
9 views


23-10-2020 Leger des Heils
Verpleegkundige/ Verzorgende Huis en Haard Bijvank

De locatie waar wij versterking voor zoeken is Huis & Haard Bijvank te Enschede. Een plek waar verschillende mensen beschermd wonen. Huis & Haard biedt onderdak, rust, structuur en ondersteuning aan mensen met psychiatrische en veelal ook verslavingsproblemen. De vaak langdurige opvang en ondersteuning richt zich op het vergroten van de zelfredzaamheid op het gebied van o.a. wonen, zelfverzorging, dagbesteding en sociale relaties. De bewoner wordt hierbij aan de hand van een persoonlijk plan intensief begeleid.

Wij zijn een krachtgerichte organisatie die voortdurend uitgaat van en gelooft in de mogelijkheden van onze deelnemers. We zoeken dan ook een gedreven kandidaat die een basishouding hanteert van hoop en optimisme en deelnemers ondersteunt in hun eigen herstel

1 application
5 views


23-10-2020 Leger des Heils
Verzorgende IG Flexpool Specialistisch Verpleeghuizen

Als verzorgende IG biedt onze flexpool jou de mogelijkheid om ervaring op te doen met diverse uitdagende doelgroepen, zoals mensen met een somatische, psychogeriatrische, psychiatrische en/of verslavingsachtergrond. Een afwisselende baan waarin je veel ervaring op kan doen.

De flexpool is binnen onze organisatie een graag geziene club. We zijn zo georganiseerd dat we een vast onderdeel zijn van de strategische personeelsplanning. De flexpool vult een vast deel van de formatie en wordt daarnaast ingezet bij afwezigheid, toerusting, expertisetoevoeging of verzuim van het vaste personeel.

Het betreft een functie tussen de 24 en 32 uur per week en je kan zelf je voorkeuren aangeven.

De Dukdalf
Op de verpleegafdeling De Dukdalf verblijven 40-50 deelnemers met een somatische aandoening, veelal in combinatie met gedrags- en/of verslavingsproblematiek. Deze deelnemers krijgen zorg op maat aangeboden door de verpleegkundigen en verzorgenden van de afdeling.

De Linde
De Linde biedt plaats aan 77 bewoners. Het merendeel van de bewoners heeft een indicatie voor verpleeghuiszorg op basis van de WLZ. Ook verblijft een deel van de bewoners op basis van een Wmo-indicatie (GGZ-doelgroep). De Linde richt zich op cliënten met meerdere complexe vragen. Naast somatische en psychogeriatrische problemen kampen veel van onze cliënten met psychiatrische, verslavings- en/of gedragsproblemen al dan niet ten gevolge van voormalig dak- en thuisloosheid. De Linde heeft een afdeling voor BOPZ-zorg. De Linde geeft aan bewoners persoonsgerichte zorg, waardoor onze missie, er willen zijn voor mensen zonder helper, steeds meer inhoud krijgt. Kortom: een doelgroep met veel uitdaging!

1 application
3 views


22-10-2020 Leger des Heils
Slaapwacht Woongroep 20-24 uur

Als Slaapwacht ben je verantwoordelijk voor de rust in en rondom Woongroep De Vuurtoren. Je biedt een luisterend oor voor de deelnemers die hier behoefte aan hebben. Daarbij kan het voorkomen dat je licht huishoudelijke, eenvoudige administratieve en kleine technische taken moet oppakken.

Je hebt als slaapwacht de mogelijkheid om te gaan slapen, maar staat stand-by voor de bewoners om te ondersteunen en/of assisteren bij calamiteiten (brandmelding, nachtelijke agressie etc.) op de afdeling. Daarnaast ben je het eerste aanspreekpunt voor onze deelnemers.

Jouw dienst begint in de avond en loopt door tot de volgende ochtend. Deze diensten zijn doordeweeks én in het weekend. Het kan voorkomen dat je in overleg wordt gevraagd om in het weekend ook overdag te komen.

De Vuurtoren
Je komt te werken op de locatie De Vuurtoren. Dit is een woonvoorziening waar jonge moeders met kinderen elkaar helpen om samen zelfstandig te kunnen wonen. De Vuurtoren is een plek waar mensen tijdelijk (maximaal 1,5 jaar) kunnen wonen en waar mensen uit de wijk op terug kunnen vallen bij problemen. De woongemeenschap levert ook een positieve bijdrage aan de (ontwikkeling van de) wijk. De christelijke basis waaruit het Leger des Heils werkt wordt zichtbaar gemaakt binnen de woongroep.

1 application
5 views


22-10-2020 Leger des Heils
Gedragswetenschapper Jeugd

Wat ga je doen?
Als gedragswetenschapper neem je, in samenwerking met andere collega's, inhoudelijke kernbeslissingen. Je geeft adviezen bij complexe casuïstieken, mogelijke crisissituaties en op de inhoud van herstelplannen van onze cliënten. Je beoordeelt diverse rapportages als onderzoeksverslagen en veiligheidsplannen en maakt veiligheidsinschattingen. Je coacht en bevordert de deskundigheid van onze medewerkers door middel van trainingen, casusbesprekingen en teamoverleggen. Waar nodig werk je ook direct, outreachend bij cliënten op locatie. Daarnaast geef je vakinhoudelijke ondersteuning en training en lever je een bijdrage aan methodiekontwikkeling, innovatie en evaluatie.

1 application
4 views


22-10-2020 Leger des Heils