Logo Zorgbanen

Automated job management on Zorgbanen

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on Zorgbanen.

Latest jobs

Gezinscoach (28-32 uur)

Jij staat letterlijk en figuurlijk naast de ouders. Jij zoekt als coach de samenwerking met de ouders en je motiveert ze op een positieve manier de vaak ernstige opvoedings- en gedragsproblemen aan te pakken. Zorgen dat de situatie voor de kinderen goed en veilig is, en dat het gezin zoveel mogelijk zelfstandigheid behoudt. Dat is het doel. Om dat te bereiken werk je met een gericht behandelplan, dat je in samenwerking met de gedragswetenschapper opstelt.

Samen met de ouders werk je aan concrete doelen, waarbij het coachen in opvoedingsvaardigheden en het creëren van een prettig leefklimaat voor het gezin steeds centraal staat. Bijvoorbeeld dat de kinderen elke dag op tijd naar school gaan. Of dat het huis netjes blijft Het kan ook zijn dat je de ouders leert hun administratie bij te houden. Dat schreeuwen of slaan averechts werkt. En hoe belangrijk het is dat er elke dag een gezonde maaltijd op tafel staat.

Je hebt een caseload die past bij je contracturen. Naast de huisbezoeken onderhoud je ook nauw contact met andere organisaties die bij de gezinnen betrokken zijn, zoals jeugdbescherming, ggz-instellingen, huisartsen, scholen of kinderopvang. Omdat jij het gezin goed leert kennen, heb je in overleggen met bijvoorbeeld jeugdzorg een belangrijke adviserende rol. Je bent goed georganiseerd en zorgt voor een overzichtelijk dossier met de nodige informatie. Verder overleg je op regelmatige basis met de gedragswetenschapper, je teamleider en de gezinscoaches uit je team. Er zijn ook intervisies in je kernteam om gezamenlijk de caseload door te spreken.

1 application
6 views


15-01-2021 Leger des Heils
Ambulant Woonbegeleider Extramuraal Continuïteit ZHZ

Als Woonbegeleider motiveer je de cliënt en stimuleer je de eigen mogelijkheden, zodat de cliënt in de toekomst weer zelfstandig verder kan gaan, openstaat voor aanvullende hulp of leert om te gaan met de beperkingen. Je verheldert de problematiek door middel van het verzamelen van informatie over de betreffende cliënt. Je werkt systeemgericht.
Je werkt samen met je cliënt aan het zorgplan. Je stelt het zorgplan samen op en je draagt zorg voor de uitvoering van de gestelde doelen. Hierin geef je uitvoering aan het hulpverleningsproces en bied je heel praktische hulpverlening op het gebied van o.a. huishouding, zelfzorg, financiën, signalering, stimulering en activering. Je begeleiding is gericht op gedragsverandering. Zo behoren conflictbemiddeling en belangenbehartiging tot je werkzaamheden.

Cluster Extramuraal ZHZ:
Het cluster Extramuraal ZHZ geeft in de regio's Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ondersteuning, begeleiding en hulp aan mensen en gezinnen die moeite hebben met het zelfstandig wonen. Dreigende huisuitzetting of juist de weg terug naar zelfstandig wonen is vaak de aanleiding voor hulpverlening. Ook mensen die uit detentie komen, willen wij helpen een nieuwe start te maken in de samenleving. Een kenmerk van onze doelgroep is dat cliënten veelal te maken hebben met meervoudige problemen, zoals dak- en thuisloosheid, verslaving, schulden, sociaal-psychische problemen en/of onvoldoende sociale vaardigheden.

Je komt te werken op de afdeling Continuïteit. Deze afdeling richt zich op het stabiliseren van de leefomstandigheden. Inzet is om herstel van het 'gewone leven' te realiseren en een terugval bij de cliënt te voorkomen. Zorgmijdend gedrag, verslavings- en (geestelijke) gezondheidsproblematiek zijn vaak aan de orde. Continuïteit is vaak langdurig bij cliënten betrokken.

1 application
2 views


15-01-2021 Leger des Heils
Ambulant Woonbegeleider LVB groep

Je komt te werken in het ambulante team dat gespecialiseerd is in het begeleiden van de LVB-doelgroep in de eigen thuissituatie. We hebben voor ogen om voor iedere deelnemer een stabiele zelfstandige woonsituatie te creëren en hem of haar nieuwe vaardigheden aan te leren die bijdragen aan meer zelfstandigheid. Jouw doelstelling is dan ook altijd om de maximale potentie uit iemand zijn leven te halen.

Vanuit ons kantoor, gesitueerd in IJsselmonde, voer je op doordeweekse dagen je werk uit. Het werk bestaat onder anderen uit het bezoeken van de deelnemers in de eigen thuissituatie, het coördineren van de zorg rondom de deelnemer en het werken aan de doelen samen met de deelnemers uit je caseload. Je bent verantwoordelijk voor het opstellen en de uitvoering van het behandelplan van de deelnemer. Uiteraard doe je dit samen met de deelnemer, de orthopedagoog en andere ondersteunende disciplines.
Vergeleken met het reguliere ambulante werk is je caseload kleiner waardoor je intensievere zorg kan leveren aan de doelgroep.

2 applications
1 view


15-01-2021 Leger des Heils
Teammanager de Linde 32-36 uur

Jij bent als Teammanager voor de afdeling verantwoordelijk voor een optimaal leefklimaat en een prettige woon- en werkomgeving. Je stuurt een team aan van ongeveer 25 collega's die veelal parttime werken. De teamleden zijn tussen niveau 1 en 4 opgeleid en werken als Gastvrouw, Helpende, Verzorgende en Verpleegkundige.

Als Teammanager ligt het accent op het aansturen van medewerkers. Om je taken goed uit te kunnen voeren moet je weten wat er op de afdelingen speelt. Je bent dan ook zichtbaar op de afdeling om verbinding met de teams te maken. Binnen de Linde gaan per 1 januari a.s. een aantal zaken veranderen; waardoor nieuwe teams worden geformeerd. Jij bent in deze nieuwe situatie stabiel en hebt een evenwichtige persoonlijkheid. Je zorgt voor een goede kwantitatieve en kwalitatieve bezetting zodat medewerkers hun werkzaamheden kunnen realiseren. Ook lever je een bijdrage aan beleidsontwikkeling en innovatie van de afdeling.

Je wordt aangestuurd door de Regiomanager en werkt samen met twee andere teammanagers op de Linde en één teammanager op de verpleegafdeling in Rotterdam. Je fungeert als sparringpartner voor de Regiomanager. Het onderhouden van contacten zal vooral intern gericht zijn en gaat voornamelijk over werkafspraken.
Als Teammanager heb je een grote mate van zelfstandigheid. Je werkt in een ontwikkelings- en mensgerichte organisatie met een bijzondere doelgroep en enthousiaste en professionele collega's. Hierin bouw je mee aan de toekomst van de Linde.

De Linde Dordrecht:
De Linde biedt plaats aan 77 bewoners. De problematiek van de bewoners is psychosomatische- psychogeriatrische en/of verslavingszorg. De Linde is overgegaan naar groepswonen, waardoor "er willen zijn voor mensen zonder helper", onze missie, zo ook binnen De Linde steeds meer inhoud krijgt.

1 application
5 views


15-01-2021 Leger des Heils
HR Adviseur

Jij bent een generalist en je hebt een eigen HR portefeuille. Je bent voor managers en teams het aanspreekpunt voor alle HR aangelegenheden. Je bent gesprekspartner op het gebied van onder andere organisatieontwikkeling, strategische personeelsplanning, functioneren, verzuim, arbeidsrecht en medewerkerstevredenheid. Je zoekt bij specialistische vraagstukken de verbinding met de andere HR professionals, zoals recruitment, training en opleiding, planning en talentpool, (preventief verzuim) coaching, inzet vrijwilligers en personeelsadministratie.
Daarnaast lever je een bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van HR beleid. Je adviseert bij (bezettings)kwesties zoals arbeidsverzuim, vacatures, verbetertrajecten etc. van medewerkers. Je bent een verbinder en initiator, hebt innovatieve ideeën en bent creatief in je aanpak. Traditioneel is niet wat jou past.
Je krijgt energie van optimalisatie en verandering en vind het een uitdaging om vanuit grote lijnen aan de slag te gaan en structuur te brengen in een complex vraagstuk.
Tot slot heb je een 'goede pen' en vind je het leuk om te ondersteunen bij het schrijven van (beleids)stukken.

1 application
3 views


14-01-2021 Leger des Heils