Logo ZeelandNet

Automated job management on ZeelandNet

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on ZeelandNet.

Latest jobs

Coördinator opleidingen (Technische) Bedrijfskunde & HRM deeltijd

Omvang: 0,6 - 0,8 fte
Standplaats: Vlissingen

Zorg jij voor de ontwikkeling van onze deeltijd (Technische)Bedrijfskunde & HRM opleiding en maak jij deze tot een succes?

Coördinator Deeltijd (Technische)Bedrijfskunde & HRM word je niet, dat bén je. Jouw wil om te innoveren, liefde voor je vak en betrokkenheid bij studenten kunnen we je namelijk niet aanleren. Die bevlogenheid vinden wij het allerbelangrijkst. Geniet jij er van om jouw kennis en kunde over te brengen bij studenten die zelf al werkzaam zijn in het beroepenveld? Open, vertrouwen en moed zijn de teamwaarden. Zit het in je? Solliciteer dan op de vacature van coördinator deeltijd (Technische) Bedrijfskunde & HRM bij HZ University of Applied Sciences in Middelburg.

Jouw werk als Coördinator Deeltijd (Technische) Bedrijfskunde & HRM
Meebouwen aan de toekomst van onze deeltijdopleidingen (Technische) Bedrijfskunde & HRM en het succesvol vormgeven van deze deeltijd opleidingen is waar jij energie van krijgt. De (Technische) Bedrijfskunde opleidingen in deeltijd zijn al enige jaren actief en de HRM opleiding in deeltijd is net van start gegaan in het huidige studiejaar. Je hoofdtaak is coördineren maar om dit goed vorm te kunnen geven vinden we het belangrijk dat je ook een les- en coachtaak hebt, zodat je doorleeft hoe het concept van deeltijd is. Je zoekt de interne samenwerking op met andere deeltijdopleidingen zodat je hun kennis en kunde kan inzetten om van de deeltijdopleidingen een succes te maken. Jij begrijpt wat studenten nodig hebben die een deeltijdstudie gaan volgen en bent het eerste aanspreekpunt voor het onderwijsmanagement en de docenten. Jij bent verantwoordelijk voor de ontwikkeling en inhoud van een innovatief programma van het betreffende beroeps- en opleidingsprofiel. Je bent een bruggenbouwer, kunt omgaan met onzekerheden en maakt dilemma's bespreekbaar. Het borgen van de kwaliteit, het niveau en de accreditatie van de opleiding dat doe jij met je team.

Dit vind je leuk om te doen
- De ontwikkelingen die in de markt zichtbaar zijn, vertalen naar het onderwijs

 • Koers bepalen van de deeltijdopleiding
 • Pionieren, organiseren, coördineren
 • De verbinding zoeken met andere opleidingen, onderzoeksgroepen, bedrijven in de regio
 • Bijdragen (inclusief lesgeven) aan de ontwikkeling van mensen en hen hierbij coachen

Het team
Je gaat samenwerken in een cluster van opleidingen van 20 collega's die elkaar steunen en van elkaar leren. Onze opleiding is internationaal georiënteerd, hetgeen een extra dimensie geeft in het dagelijks werk en in de onderlinge samenwerking tussen collega's en onze studenten.

Het zit in je
Je haalt energie uit de opleiding innoveren, allerlei verschillende contacten te onderhouden, mensen te laten groeien en jezelf te blijven ontwikkelen.

Daarnaast:

 • beschik je over minimaal een relevante afgeronde HBO/master-opleiding.
 • heb je affiniteit met het economische werkveld.
 • heb je ervaring en/of affiniteit in het (deeltijd) HBO onderwijs
 • heb je affiniteit met het begeleiden van studenten.
 • ben je een teamplayer en ben je gericht op samenwerken.
 • heb je bij voorkeur een netwerk in het beroepenveld.

Groei met ons mee
We geloven dat toekomstbestendig onderwijs begint bij onze medewerkers. Daarom bieden we je naast een levendige werkomgeving ook:

 • Een aanstelling voor 1 jaar. Verlenging van deze aanstelling hangt af van persoonlijk functioneren en formatieve ruimte;
 • Een bruto maandsalaris tussen de €3881 en €5332 bij een fulltime dienstverband (schaal 11 conform CAO HBO); (afhankelijk van hoe de deeltijd zich ontwikkelt, is de kans op doorgroei in de toekomst mogelijk);
 • Ondersteuning bij het behalen van een didactische aantekening als je die nog niet hebt. Je hebt geen onderwijsbevoegdheid nodig om als hbo-coördinator deeltijd aan de slag te gaan, maar de bereidheid om deze bevoegdheid te halen en in je vakmanschap als coördinator deeltijd te investeren is essentieel.
 • 8,3% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld én mogelijk een tegemoetkoming in de reiskosten en/of thuiswerkvergoeding;
 • Ongeveer 53 vrije dagen als je fulltime werkt;
 • Alle kans om aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken;
 • Vrijheid en zelfstandigheid in je werk;
 • Leuke activiteiten vanuit HZ Fun, HZ Sport en HZ Cult én gratis toegang tot HZ Vitality Center.

Werken bij HZ University of Applied Sciences: de persoonlijke hogeschool
Samen met zo'n 600 medewerkers en 5000 studenten zetten we ons, met vernieuwend onderwijs en onderzoek, dagelijks in voor onze missie; bijdragen aan een betere wereld.

Werken bij de HZ betekent werken in een bruisende community waar alle ruimte is voor unieke ideeën en de ontwikkeling van jouw talenten, zodat jij kunt groeien. Overal staat de deur altijd open, dus je kan zo binnenlopen bij collega's. Want uiteindelijk, doen we het samen. Of je nu werkt als docent, conciërge, marketingmedewerker, ICT'er, P&O-adviseur of financieel manager: samen dragen we bij aan een betere, duurzame wereld. Dat is de kracht van onze persoonlijke hogeschool.

Solliciteren
Ben jij ondernemend en enthousiasmerend? En is de ontwikkeling van de deeltijdopleiding (Technische) Bedrijfskunde & HRM aan jou besteed? Solliciteer dan direct, maar vóór 16 december 2022 via de sollicitatiebutton hieronder. Toch liever eerst wat meer informatie? Martijn Ruissen (opleidingsmanager Bedrijfskunde en HRM) en Ted van Zweeden (opleidingsmanager Technische Bedrijfskunde), kunnen je meer vertellen over deze functie. Martijn is te bereiken via martijn.ruissen@hz.nl of 06 51360198 en Ted is te bereiken via ted.van.zweeden@hz.nl of 06 20281847

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op vrijdag 23 december 2022 in de middag. Zijn we beiden overtuigd dat we bij elkaar passen? Dan begin je zo spoedig mogelijk in jouw nieuwe rol als coördinator deeltijd (Technische) Bedrijfskunde & HRM

Wij werven bij de HZ University of Applied Sciences zelf onze nieuwe collega's.

0 applications
0 views
Check job

0 applications
0 views
Check job

0 applications
0 views


01-12-2022 HZ University of Applied Sciences
Junior Office Manager

Scope: 40 hours (1 fte)
Work location: Vlissingen

Are you ready for the second step in your career? If so, we are looking for you! As Junior Office Manager of the International Office team, you will make an important contribution to the growth of HZ as an international community. A community that now consists of around 650 international students from more than 60 different countries. Within this role, you will make a difference in the efficiency of the entire department. Will you help our international community grow further?

Your job as office manager
During the day, you will be responsible for keeping all work activities of the International Office running smoothly, and support your team in the daily activities within the office.

A day as an office manager is very varied. Your day starts with dealing with incoming e-mails from students, colleagues, and all kinds of internationals, such as international relations, study applicants, and parents. Where necessary, you make sure that issues reach the right person. You then support your colleague in following up all the leads that have come in via various platforms. After a cup of coffee and a chat with your colleague, you continue with a blog text about studying in the Netherlands, which you then post on one of our online platforms.

After lunch you order some promotion materials that a colleague needs for an event. Immediately, you send some emails to the parties collaborating with your department on the event. The rest of the afternoon you work with your colleague on a recruitment activity for international students, aiming to increase student enrolments. And if something has gone wrong during the day? Then you jump right in to offer support to your colleague.

This is what you enjoy doing

 • Content creation (s.a. blogs, webinars and promotion texts)
 • Supporting colleagues
 • Collaborating and coordinating with different people every time
 • Operational account management of online networks
 • Arranging promotion material
 • Solving problems in a creative and inventive way

The team
International Office provides information about studying at our university of applied sciences to international students and takes care of all matters for students who want to come to study in the Netherlands from abroad. The small team is part of the Department of Marketing, Communications and Internationalisation, which consists of a variety of colleagues. The team is driven and well-matched, but sociability and fun is certainly not lacking either.

It's in your DNA
You work together as one team to fulfil the common goal. With your organisational skills, you create synergy in the department. You are also accurate and proactive. Being a HZ Alumni is preferred. And if you have international experience yourself as a student or have worked at an international company, that's a bonus! Furthermore, you have:

 • A relevant, completed associate degree (for example International Business of Tourism Management)
 • An excellent command of the English language, both verbal and written
 • Experience in supportive office work, this could also be internship experience
 • Command of the Dutch language is preferred

Grow with us
We believe that futureproof education starts with our employees. That is why, in addition to a vibrant working environment, we also offer:

 • A contract for 1 year, in the position of secretarial assistant. Renewal of this appointment will depend on your personal functioning and formative space;
 • A gross monthly salary between € 2.348,86 and € 3.264,65 for full-time employment (scale 7 according to CLA HBO);
 • 8.3% end-of-year payment, 8% holiday pay and possibly a contribution towards travel and/or working from home expenses;
 • Approximately 53 holidays if you work full time;
 • Every opportunity to work on your personal and professional development;
 • Freedom and independence in your work;
 • Fun activities organised as part of HZ Fun, HZ Sport and HZ Cult, and free access to HZ Vitality Center.

Working at HZ University of Applied Sciences: the personal university
Together with around 600 employees and 5000 students, we dedicate ourselves, through innovative education and research, to our mission of contributing to a better world.

Working at HZ means working in a vibrant community which offers all the space and every opportunity for unique ideas and the development of your talents, so that you can grow. Everywhere, the door is always open, so you can just walk in for a chat with any colleague. Because ultimately, we are all in it together. Whether you work as a lecturer, janitor, marketing or ICT staff, HR advisor or financial manager: together we contribute to a better, sustainable world. That is the strength of our personal university of applied sciences.

Apply
Will you become the driving force behind our team? Then apply no later than Tuesday 6 December 2022 via the application button below. Still prefer to get some more information first? Hugo Massar (International Student Recruitment Coordinator) can tell you more about this position. Hugo can be reached at h.massar@hz.nl.

Interviews will take place on Thursday 15 December 2022. Are we both convinced that we are a good fit? Then you will start in your new role as Junior Office Manager as soon as possible.

At HZ University of Applied Sciences, we recruit our new colleagues ourselves

2 applications
0 views

0 applications
0 views

3 applications
0 views


25-11-2022 HZ University of Applied Sciences
Administratief medewerker domeinbureau TWE

Omvang: 0,4 fte
Standplaats: Middelburg

Als administratief medewerker zorg je samen met je collega's voor een optimale dienstverlening van het onderwijs. Geef ondersteuning aan docenten en studenten en lever een bijdrage aan het optimaliseren van verschillende onderwijsprocessen! Help jij ons groeien?

Jouw functie als administratief medewerker
Een dag als administratief medewerker is heel afwisselend. In de ochtend begin je met het afhandelen van binnengekomen mailtjes van studenten en docenten. Waar nodig zorg jij dat vraagstukken bij de juiste persoon terecht komen en dat antwoorden weer teruggekoppeld worden. Vervolgens duik je het studentvolgsysteem - Osiris - in, om wat gegevens bij een aantal studenten in te voeren, zodat zij hun studieprogramma goed kunnen volgen.

Na een kop koffie en een praatje met je collega, ga je verder met een actielijst voor een overleg aan de hand van je notulen. Ter voorbereiding voor een ander overleg, stuur je alvast de agenda en actielijst uit naar desbetreffende collega's. Tussendoor komt er een student langs met een vraag over zijn studieprogramma. En even later komt er ook nog een docent langs om nagekeken toetsen terug in te leveren.

Na de lunch staat een commissievergadering gepland waar je notuleert. Vervolgens zit je nog even samen met wat collega's om te brainstormen over het verbeteren van processen in het kader van klantgerichtheid en efficiënt werken. De rest van de middag werk je e-mails af en voeg je nodige aanpassingen toe op ons digitaal platform Learn. En morgen, dan is het weer heel anders.

Dit vind je leuk om te doen

 • Ondersteunen van onderwijs
 • Werken met studie-informatiesystemen (zoals Osiris en Learn)
 • Meedenken over het verbeteren van processen
 • Verzorgen van verslaglegging

Het team
Je komt terecht in het team Domeinbureau Technology, Water & Environment (TWE). Dit is het domein van de technische opleidingen. Binnen het domeinbureau werk je direct samen met andere collega's aan het optimaliseren van verschillende onderwijsprocessen. Het team bestaat uit 10 collega's en er heerst een gezellige sfeer waar iedereen erg zorgzaam naar elkaar is. Het team is werkzaam in Middelburg en Vlissingen.

Het zit in je
Het snel en gemakkelijk je weg vinden in nieuwe digitale programma's, is voor jou een eitje. Jouw energie draagt bij aan een fijn contact met docenten en studenten. Je weet om te gaan met piekbelasting in het onderwijs, want je hebt een flexibele instelling. En als je al ervaring hebt met Osiris, is dat al helemaal mooi meegenomen! Verder beschik je over:

 • MBO/HBO werk- en denkniveau
 • Digitaal vaardig
 • Een goede beheersing van de Engelse en Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift

Groei met ons mee
We geloven dat toekomstbestendig onderwijs begint bij onze medewerkers. Daarom bieden we je naast een levendige werkomgeving ook:

 • Een aanstelling voor 1 jaar in de functie van administratief medewerker. Verlenging van deze aanstelling hangt af van persoonlijk functioneren en formatieve ruimte;
 • Een bruto maandsalaris in schaal 6 tussen de € 2.122,92 en € 2.961,59 bij een fulltime dienstverband (conform CAO HBO);
 • 8,3% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld én mogelijk een tegemoetkoming in de reiskosten en/of thuiswerkvergoeding;
 • Ongeveer 53 vrije dagen als je fulltime werkt;
 • Alle kans om aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken;
 • Vrijheid en zelfstandigheid in je werk;
 • Leuke activiteiten vanuit HZ Fun, HZ Sport en HZ Cult én gratis toegang tot HZ Vitality Center.

Werken bij HZ University of Applied Sciences: de persoonlijke hogeschool
Samen met zo'n 600 medewerkers en 5000 studenten zetten we ons, met vernieuwend onderwijs en onderzoek, dagelijks in voor onze missie; bijdragen aan een betere wereld.

Werken bij de HZ betekent werken in een bruisende community waar alle ruimte is voor unieke ideeën en de ontwikkeling van jouw talenten, zodat jij kunt groeien. Overal staat de deur altijd open, dus je kan zo binnenlopen bij collega's. Want uiteindelijk, doen we het samen. Of je nu werkt als docent, conciërge, marketingmedewerker, ICT'er, P&O-adviseur of financieel manager: samen dragen we bij aan een betere, duurzame wereld. Dat is de kracht van onze persoonlijke hogeschool.

Solliciteren
Help jij ons het onderwijs verbeteren? Solliciteer dan vóór 14 december via de sollicitatiebutton hieronder. Toch liever eerst wat meer informatie? Adrienne Joosen-Schrauwen (Manager domeinbureau TWE) kan je meer vertellen over deze functie. Adrienne is te bereiken via 06-57005888.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdagmiddag 21 december. Zijn we beiden overtuigd dat we bij elkaar passen? Dan begin je zo spoedig mogelijk in jouw nieuwe rol als Administratief medewerker domeinbureau.

Wij werven bij de HZ University of Applied Sciences zelf onze nieuwe collega's.

0 applications
0 views
Check job

4 applications
0 views
Check job

1 application
0 views


25-11-2022 HZ University of Applied Sciences
Accountmanager HZ Nexus (Technisch Domein)

Omvang: 32 uur (0,8 fte)
Duur: tijdelijk tot 1 september 2023 (waarnemend)
Standplaats: Vlissingen

Kansen zien voor samenwerking, netwerken en het tot stand brengen van onderwijs- en onderzoeksprojecten. Dit typeert jouw werk als accountmanager van HZ Nexus. Help jij mee vorm te geven aan het externe gezicht van HZ?

Jouw werk als accountmanager voor het HZ Nexus
Als accountmanager van HZ Nexus maak je deel uit van een klein en ambitieus team. Werkplezier, flexibiliteit en de wil om mee te bewegen met een constant veranderende organisatie kenmerken het werk. In jouw werk ga jij aan de slag om de perfecte match tussen enerzijds de vraag vanuit bedrijven/organisaties en anderzijds de HZ-opleidingen, lectoraten en kenniscentra te maken.

Met jouw organisatie skills los je gemakkelijk complexe vraagstukken op. En vindt je op het juiste moment de juiste landingsplaats in onderwijs en onderzoek voor vraagstukken die zowel van in- als externe partijen komen.

Werken bij HZ Nexus betekent werken in het onderwijs met de hectiek en dynamiek dat hierbij komt kijken. Maar met jouw flexibiliteit weet jij dit goed te tackelen!

Dit vind je leuk om te doen

 • Netwerken
 • Wegen, bespreken en opvolgen van nieuwe kansen
 • Goed luisteren naar de behoefte van interne en externe partners
 • Service-gericht en efficiënt werken
 • Een verbinder zijn

Het zit in je
Jij krijgt energie van het zien van externe kansen. Deze vertaal jij weer met gemak naar onderwijs- en onderzoeksmogelijkheden. Met plezier werk jij aan korte matchingsprojecten, en met jouw representatie vermogen weet jij ook duurzame samenwerkingsverbanden te smeden en onderhouden. En heb je affiniteit met techniek? Dan is dat mooi meegenomen! Verder heb je:

 • Een relevante afgeronde opleiding op ten minste Hbo-niveau
 • Aantoonbare werkervaring als accountmanager
 • Bekend zijn met hoger onderwijs
 • Digitaal en communicatief vaardig

Over HZ Nexus
HZ Nexus verbindt het onderwijs en onderzoek van de HZ University of Applied Sciences met bedrijven en organisaties. Wij zijn de relatiebeheerder en matchmaker van de HZ en noemen ons "partner in verbinding". De afgelopen jaren is HZ Nexus gegroeid en doorontwikkeld, met veel nieuwe projecten in verschillende domeinen en daarom is HZ Nexus een belangrijk onderdeel van de HZ. Wij zorgen dat onze studenten en onderzoekers kunnen werken aan projecten in, onder andere, de thema's Water, Energie en Vitaliteit. HZ Nexus geeft invulling aan het onderwijsconcept Student en Procesgericht Onderwijs en Onderzoek door real-life casuïstiek en actuele vraagstukken in te brengen. We werken hiervoor aan structurele samenwerkingsverbanden tussen de beroepspraktijk en de HZ. Vorig jaar waren we bij meer dan honderd projecten betrokken en bedienden we ongeveer 1200 studenten.

Groei met ons mee
We geloven dat toekomstbestendig onderwijs begint bij onze medewerkers. Daarom bieden we je naast een levendige werkomgeving ook:

 • Een bruto maandsalaris tussen de € 3.018,49 en € 4.158,87 bij een fulltime aanstelling in schaal 9 CAO HBO (inschaling is afhankelijk van relevante werkervaring) in de functie van accountmanager;
 • Een tijdelijke aanstelling tot september 2023;
 • 8,3% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld en mogelijk een tegemoetkoming in de reiskosten en/of thuiswerkvergoeding;
 • Ongeveer 53 vrije dagen als je fulltime werkt;
 • Mogelijkheden om aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken;
 • Vrijheid en zelfstandigheid in je werk;
 • Leuke activiteiten vanuit HZ Fun, HZ Sport en HZ Cult én gratis toegang tot HZ Vitality Center.

Werken bij HZ University of Applied Sciences: de persoonlijke hogeschool
Samen met zo'n 600 medewerkers en 5000 studenten zetten we ons, met vernieuwend onderwijs en onderzoek, dagelijks in voor onze missie; bijdragen aan een betere wereld.

Werken bij de HZ betekent werken in een bruisende community waar alle ruimte is voor unieke ideeën en de ontwikkeling van jouw talenten, zodat jij kunt groeien. Overal staat de deur altijd open, dus je kan zo binnenlopen bij collega's. Want uiteindelijk, doen we het samen. Of je nu werkt als docent, conciërge, marketingmedewerker, ICT'er, P&O-adviseur of financieel manager: samen dragen we bij aan een betere, duurzame wereld. Dat is de kracht van onze persoonlijke hogeschool.

Solliciteren
Ben jij de accountmanager voor HZ Nexus die graag de handen uit de mouwen steekt?

Solliciteer dan vóór maandag 12 december, via de sollicitatiebutton hieronder. Toch liever eerst wat meer informatie? Pieter-Bart Visscher (Manager HZ Nexus), kan je meer vertellen over deze functie. Pieter-Bart is te bereiken via p.b.visscher@hz.nl of 06-46799003.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagochtend 15 december a.s. Zijn we beiden overtuigd dat we bij elkaar passen? Dan begin je zo spoedig mogelijk in jouw nieuwe rol als Accountmanager.

Wij werven bij de HZ University of Applied Sciences zelf onze nieuwe collega's.

0 applications
0 views
Check job

1 application
0 views
Check job

0 applications
0 views


25-11-2022 HZ University of Applied Sciences
Accountmanager Marketing & Communicatie

Omvang: minimaal 32 uur
Standplaats: Vlissingen en Middelburg

Als Accountmanager Marketing & Communicatie help je HZ-opleidingen bij de werving van nieuwe studenten. Je werkt zelfstandig of in teamverband aan projecten om studiekiezers te helpen bij het maken van hun studiekeuze. Binnen deze rol ben je het eerste aanspreekpunt voor onze technische opleidingen en zijn adviseren, regelen en organiseren je voornaamste taken. Iets voor jou? Solliciteer dan op de vacature van Accountmanager Marketing & Communicatie bij HZ University of Applied Sciences.

Jouw werk als Accountmanager Marketing & Communicatie
Met jouw inzet als accountmanager bereik je een optimale samenwerking tussen dienst Marketing, Communicatie & Internationalisering en de technische opleidingen van de HZ. Je coördineert werkzaamheden, denkt mee over wervingsvraagstukken op tactisch en operationeel niveau en je brengt creatieve ideeën in.

Je dag begint met een teammeeting waarin jij en je collega's de week doornemen en elkaar op de hoogte stellen van jullie werkzaamheden. Vervolgens werk je aan een plan om de technische opleidingen nog beter te presenteren aan bezoekers van de eerstvolgende Open Dag. Na de lunchpauze met jouw collega's staat een overleg gepland met de accountmanagers van de andere twee domeinen waarbij jij hen een update geeft over de vraagstukken die binnen jouw domein spelen, om samen tot oplossingen te komen. Ook nemen jullie gezamenlijk stappen in het organiseren van voorlichtingen bij middelbare scholen. De rest van de middag heb je vrij gehouden om te werken aan de benodigde communicatie voor de aanstaande Meeloopdagen en ga je aan de slag met uitnodigingen aan studiekiezers, de content voor de pagina waar alle informatie over de Meeloopdagen te vinden is en zet je een post op voor Facebook en Instagram om het event aan te kondigen.

Dit vind je leuk om te doen

 • Uitvoeren en coördineren van marketingacties om studenten te werven
 • Inspelen op kansen om studiekiezers nog beter te helpen bij het maken van de juiste studiekeuze
 • Het schrijven van wervende teksten o.a. voor events
 • Participeren in projectteams rondom marketing- en communicatie-activiteiten

Het team
Het team maakt deel uit van de afdeling Marketing, Communicatie en Internationalisering en bestaat uit een verscheidenheid aan collega's. Hier trek je ook veel samen mee op om je doelen te behalen. Naast dat het team gedreven is en goed op elkaar is afgestemd, ontbreekt de gezelligheid ook zeker niet.

Het zit in je
Spontaan op collega's of studenten afstappen, dat doe jij wel even. Je schakelt met jouw organisatietalent met gemakt tussen diverse werkzaamheden, afdelingen en personen. Mede door jouw commerciële skills breng jij wervingsacties tot een succes. Ook ben je ijzersterk in je communicatie, waardoor je anderen meekrijgt in jouw adviezen. En de diversiteit in jouw werk? Die geeft jou energie! Verder heb je:

 • Een afgeronde hbo-opleiding richting communicatie of commerciële economie
 • 2-5 jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld als accountmanager bij een marketing- of communicatiebureau
 • Ervaring met projectmanagement

Groei met ons mee
We geloven dat toekomstbestendig onderwijs begint bij onze medewerkers. Daarom bieden we je naast een levendige werkomgeving ook:

 • Een aanstelling voor 1 jaar in de functie van medewerker marketing en communicatie. Verlenging van deze aanstelling hangt af van persoonlijk functioneren en formatieve ruimte;
 • Een bruto maandsalaris tussen de € 2.756,90 en € 3.691,27 bij een fulltime dienstverband (schaal 8 conform CAO HBO)
 • 8,3% eindejaarsuitkering, 8% vakantiegeld én mogelijk een tegemoetkoming in de reiskosten en/of thuiswerkvergoeding;
 • Ongeveer 53 vrije dagen als je fulltime werkt;
 • Alle kans om aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling te werken;
 • Vrijheid en zelfstandigheid in je werk;
 • Leuke activiteiten vanuit HZ Fun, HZ Sport en HZ Cult én gratis toegang tot HZ Vitality Centre.

Werken bij HZ University of Applied Sciences: de persoonlijke hogeschool
Samen met zo'n 600 medewerkers en 5000 studenten zetten we ons, met vernieuwend onderwijs en onderzoek, dagelijks in voor onze missie; bijdragen aan een betere wereld.

Werken bij de HZ betekent werken in een bruisende community waar alle ruimte is voor unieke ideeën en de ontwikkeling van jouw talenten, zodat jij kunt groeien. Overal staat de deur altijd open, dus je kan zo binnenlopen bij collega's. Want uiteindelijk, doen we het samen. Of je nu werkt als docent, conciërge, marketingmedewerker, ICT'er, P&O-adviseur of financieel manager: samen dragen we bij aan een betere, duurzame wereld. Dat is de kracht van onze persoonlijke hogeschool.

Solliciteren
Ben jij degene die ons wil helpen groeien? Solliciteer dan uiterlijk 4 december via de sollicitatiebutton hieronder. Toch liever eerst wat meer informatie? Yvette Hamerling (Marketingcoördinator) kan je meer vertellen over deze functie. Yvette is te bereiken via y.hamerling@hz.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 8 december. Zijn we beiden overtuigd dat we bij elkaar passen? Dan begin je zo spoedig mogelijk in jouw nieuwe rol als Accountmanager Marketing & Communicatie.

Wij werven bij de HZ University of Applied Sciences zelf onze nieuwe collega's

0 applications
0 views

1 application
0 views

2 applications
0 views


18-11-2022 HZ University of Applied Sciences