Logo Werkzoeken.nl

Automated job management on WerkZoeken.nl

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on WerkZoeken.nl.

Latest jobs

Operator productie

Wat je op verjaardagen verteld wat je doet: Ik maak koekjes. Helaas niet voor mijzelf maar voor honden!

Wat je daadwerkelijk zoal doet:

 • Meerdere productielijnen instellen en aansturen met oog voor kwaliteit en productievolumes
 • Grondstoffen juist doseren volgens receptuur
 • Verrichten van 1e-lijns onderhoud en oplossen van storingen tijdens de productie
 • Meedenken over procesverbeteringen
 • Grondstof voorraad in de gaten houden

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job

15 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job

0 applications
0 views

0 applications
0 views


07-08-2020 De Pooter
Monteur

De eerste werkweken in je nieuwe baan staan volledig in het teken van het leren kennen van de installaties en het proces. Daarna ga jij zelfstandig aan de slag om onderhoudswerken uit te voeren.

Waar moet je dan aan denken?

 • Het correct afstellen en veilig stellen van de installaties
 • Controleren van de werking van de installaties
 • Gebreken repareren, kan je dit zelf niet repareren? Dan schakel je een externe partij in
 • Preventief en curatief onderhoud uitvoeren

Dit alles doe je op een zo veilig mogelijke manier. Samen met je collega's denk je actief mee om zo efficiënt mogelijk te werken. Je deelt kennis met elkaar zodat jullie team naar een hoger niveau wordt gebracht. Daarnaast pak je verantwoordelijkheid en kan je de bedrijfsleider vervangen wanneer die afwezig is.

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job

2 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job

0 applications
0 views
Check job


05-08-2020 De Pooter
Elektromechanisch Operator

De opdrachtgever is op zoek naar meerdere Operators met ervaring en eventueel leidinggevende kwaliteiten en ambities in twee ploegen dienst. Een greep uit je taken:

 • Het bedienen van machines van de afzaklijnen zodat afzakkingen optimaal kunnen plaatsvinden
 • Assisteren bij het elektromechanisch onderhouden van de machines, zoals smeren, schoonhouden en capaciteit verhogen
 • Oplossen van storingen aan de machines met als doel het op tijd en veilig kunnen laden en lossen
 • Uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden, zoals housekeeping

Veiligheid, kwaliteit en milieubewust werken is een zaak van iedereen!

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job

0 applications
0 views

0 applications
0 views

2 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job

0 applications
0 views

1 application
0 views

0 applications
0 views


03-08-2020 De Pooter
Hoofd kwaliteitsdienst

Binnen jouw functie ben je verantwoordelijk voor het controleren van de halffabricaten en het eindproduct. Daarnaast ben je aanspreekpunt op de afdeling voor teamleiders, managers en overig personeel. Daarnaast vervang je ook de overal manager bij zijn of haar afwezigheid.

Waar ga jij je concreet mee bezig houden?

 • Je stelt de benodigde bezetting vast en verdeelt werkzaamheden o.b.v. productieplanningen en overige geplande kwaliteitswerkzaamheden, je roept zo nodig i.o. externe krachten af;
 • Je ziet toe op het verloop van kwaliteitscontroles (voorbereiding, werkuitvoering en registratie) van grondstoffen, halffabricaten of eindproducten en initieert corrigerende maatregelen waar nodig;
 • Je beoordeelt controlegegevens en (gemelde) afwijkingen en neemt i.o. goedkeurings-, (de)blokkering- en afkeuringsbeslissingen a.d.h.v. geldende normen en specificaties;
 • Je rapporteert over verloop, voortgang en bevindingen van kwaliteitscontroles; je stelt overzichten en grafieken op, zodanig dat informatie over kwaliteit (ontwikkelingen/trends) beschikbaar is;
 • Je draagt zorg voor de uitvoering en/of coördinatie van diverse monsternames, klachtenanalyse en het beheer van analyseresultaten en de terugkoppeling naar interne organisatie;
 • Je draagt bij aan de integratie, implementatie en automatisering van (nieuwe) kwaliteitssystemen en onderhoudt, controleert en verifieert de actualiteit hiervan;
 • Je signaleert mogelijkheden tot verbetering, optimalisatie, stabilisatie en besparing binnen het kwaliteitsproces, doet hiertoe voorstellen, bespreekt deze met leidinggevende en zorgt mede voor de implementatie van veranderingen en verbeteringen.

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
2 views
Check job

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job

0 applications
0 views
Check job

1 application
0 views


03-08-2020 De Pooter
Technical Support Assistant

Als Technical Support Assistent E&A ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van elektrische en automation gerelateerde werkzaamheden in productieplants. Je werkt in dagdienst en legt verantwoording af aan de Technical Support Manager Electrical & Automation.

Jouw verantwoordelijkheden:

 • Op een gestructureerde wijze voorbereiden, plannen, uitvoeren en opvolgen van E&A-werkzaamheden voor de uit te voeren stops. Dit doe je in samenwerking met de collega's van het E&A-stopteam en overige stopteam medewerkers. Hieronder vallen onder andere preventieve werkzaamheden, storingen, modificaties en tijdelijke voorzieningen
 • Het verrichten van administratieve taken ten bate van de bovenstaande werkzaamheden conform het Onderhoudswerkproces
 • Werkzaamheden van jezelf en de contractor(s) die je aanstuurt uitvoeren volgens de geldende veiligheids- en ethische standaarden en hierbij kosten opvolgen
 • Volledig inzetten voor het gebruik en het door ontwikkelen van de YPS tools zoals: planning, Standard Operational Procedure (SOP), kitting, 5S, dagelijks overleg en het promoten van de continue verbeter cyclus
 • Zorgen dat werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de geldende managementsystemen
 • Initiëren en opvolgen van verbeteringen op het gebied van effectiviteit, efficiency, kostenopvolging en veiligheid.

0 applications
1 view

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job

0 applications
0 views

0 applications
0 views

3 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job

2 applications
0 views

0 applications
0 views


28-07-2020 De Pooter