Logo Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Jobs posted by Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Latest jobs

Medewerker Risicobeheersing C, taakveld Toezicht Brandveilig Gebruik

Wat doet de medewerker Risicobeheersing?
Als medewerker Risicobeheersing heb je een adviseursrol op het gebied van risicobeheersing op de vakdiscipline Bouwen en Brandveilig Gebruik. In deze functie word je in de ontwerp- en bouwfase ingezet om te adviseren op de brandveiligheid bij risicovolle gebouwen met betrekking tot onderstaande vraagstukken:

  • Wat zijn de te verwachten scenario's die zich voor kunnen doen bij brand?
  • Kunnen de gebruikers bij brand het gebouw nog veilig ontvluchten?
  • Is een brand voldoende beheersbaar?
  • Hoe snel is de brandontwikkeling in relatie tot de tijd om te vluchten?
  • Wat doet de constructie bij brand?

Dat doe je op een risicogerichte manier. Op basis van jouw kennis, ervaring en inzicht kan je brandveiligheidsvraagstukken vertalen naar risico's, scenario's en kan je adviseren over beheersmaatregelen. Door je gesprekspartners bewust te maken van hun rol en verantwoordelijkheid, zorg jij ervoor dat dit risicogerichte advies in de praktijk wordt vertaald naar een meer brandveilige omgeving.

0 applications
0 views


02-12-2019 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Medewerker Operationele Voorbereiding A

Je verricht specialistische, complexe en meer omvattende preparatiewerkzaamheden qua omvang en diepgang, waardoor de brandweer nog beter voorbereid is op haar taakstelling. Daarnaast heb je een signalerende en (beleid)adviserende rol en kom je met kwaliteit- en verbetervoorstellen. Ook neem je deel in regionale projectgroepen.

Een aantal concrete taken die binnen deze functie passen zijn;

  • Contactpersoon GMK
  • Specialisme coördinator (b.v. logistiek en kazernecentrale's)
  • Adviseur bluswater en bereikbaarheid i.s.m. risicobeheersing
  • Contactpersoon voor gemeenten op operationeel voorbereidingsgebied
  • Postofficier van een aantal vrijwillige posten binnen het cluster

De mogelijkheid bestaat dat de repressieve kant van het brandweervak in deze functie geïntegreerd wordt in de vorm van de functie van "Officier van Dienst". Dit is mogelijk indien er ruimte is in één van de OvD-piketten waarop u kunt solliciteren.

Plaats in de organisatie
De werkzaamheden worden verricht onder hiërarchische verantwoordelijkheid van het afdelingshoofd Operationele Voorbereiding.

5 applications
0 views


29-08-2018 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant