Logo Gemeente Utrecht

Jobs posted by Gemeente Utrecht

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Utrecht.

Latest jobs

Coördinator

Utrecht maken we samen met JOU!

Wil je werken voor de snelst groeiende stad van Nederland? Dat is doen waar jij goed in bent en ervoor zorgen dat álle inwoners in Utrecht prettig en gezond kunnen wonen, werken en leven.

Utrecht groeit. Dat vraagt om nieuwe oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, onder andere op gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Wat in Utrecht nodig is, staat centraal in ons werk. Daarbij gaat onze aandacht naar oplossingen in het belang van inwoners, ondernemers en bezoekers. Dat doen we in de stad of vanuit ons opvallende en moderne stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal.

Dit doe je UtrECHT

Als coördinator van het zwembad lever je een bijdrage aan de verdere optimalisatie van de Utrechtse Zwembaden

Concreet houdt dit in dat jij:

 • Zorgt dat de uitvoering van werkzaamheden op de werkvloer goed verloopt, afwijkingen/bijzonderheden in de organisatie signaleert en rapporteert naar de Locatiemanager
 • Alle klantcontacten in het zwembad coördineert en correct afhandelt.
 • Medewerkers coacht en begeleidt opvakinhoudelijke kennis en uitvoering van hun werkzaamheden.
 • Vakspecialist bent op de gebieden; zweminstructie, recreatie, toezicht, kassa, receptie, doelgroepen en schoonmaak.

Dit is jouw werkplek

Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten. Iedereen ziet ons werk!

Je gaat werken voor de afdeling Vastgoedexploitatie. Vastgoedexploitatie (VGE) is verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud en de exploitatie van een groot deel van het Utrechtse vastgoed. Denk daarbij aan binnen- en buitensportaccommodaties, zwembaden, multifunctionele accommodaties, buurtcentra, volkstuinen, begraafplaatsen en auto- en fietsparkeergarages. Elk gebouw of terrein dat we exploiteren en onderhouden is uniek. We zorgen voor gastheerschap én leveren facilitaire diensten. Daarbij sturen we op de financiële baten en lasten en programmeren we de activiteiten zo efficiënt mogelijk. Ons doel daarbij is een tevreden klant, een optimale bezetting en een goede bedrijfsvoering.

De Utrechtse zwembaden bestaan uit vier locaties: Zwembad Den Hommel, Zwembad De Kwakel, Zwembad Fletiomare en het buitenbad De Krommerijn.

De Utrechtse zwembaden vervullen een maatschappelijke taak op het terrein van zwemvaardigheid, recreatief zwemmen en er is een voorziening voor de zwemsportverenigingen.

Je gaat werken voor één van de bovengenoemde zwembaden, maar je wordt aangenomen voor Utrechtse Zwembaden.

Dit breng je mee

 • MBO 4 werk- en denkniveau
 • Opleiding zwemonderwijzer c.q. CIOS opleiding met aantekening zwemmen of ALO
 • In bezit van een geldig EHBO diploma, BHV diploma, zwemmend redden diploma A of brevet 5.
 • Drie jaar relevante werkervaring (ervaring in aansturing van team)
 • Ervaring in het opstellen van personeelsroosters en kennis van MS Office

Specifieke functiekenmerken

 • Samenwerken
 • Coachen
 • Flexibiliteit

Dit bieden we jou

 • We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:
 • Een werkweek van 36 uur met een bruto maandsalaris (op basis van 36 uur) tussen de € 1877 (aanloopschaal) en € 3114 (functionele schaal). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • Je ontvangt voor deze functie een inconveniëntentoeslag en daarnaast ontvang je een toeslag onregelmatige dienst voor het werken in roosterdiensten
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17.05% van je salaris.
 • We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen
 • Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden kijk op: https://www.werkenbijutrecht.nl/arbeidsvoorwaarden

Is dit jouw baan? Solliciteer direct!

Enthousiast geworden om als coördinator van het zwembad aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer direct online. Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met de heer Plaggenborg, Locatiemanager zwembad Fletiomare mobiel 0614292303.

Goed om te weten

Wij laten je weten of je wel/niet wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis en diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je onder andere ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. En die verwelkomen we.

3 applications
116 views


05-12-2019 Gemeente Utrecht
Beleidsadviseur Werk en Inkomen

Werk en Inkomen levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de stad en richt zich op het vergroten van de zelfstandigheid van Utrechters. We ondersteunen werkzoekenden richting de arbeidsmarkt en het weer meedoen in de maatschappij. De arbeidsmarkt stopt niet bij de stadsgrenzen van de gemeente Utrecht. Samenwerking binnen de arbeidsmarktregio wordt steeds belangrijker. We onderhouden intensieve contacten met werkgevers, sociaal ondernemers en regiogemeentes, want zonder banen geen werk. Als inwoners tijdelijk geen inkomsten hebben bieden wij financiële ondersteuning en we helpen bij het voorkomen en oplossen van schulden.

Dit is je werk

We zoeken een collega die ons komt versterken op het beleidsterrein Werk. Je voelt je thuis in een snel veranderende omgeving en levert met je vernieuwende ideeën en enthousiasme een bijdrage aan de verschillende opgaven van Werk en Inkomen. Een belangrijk onderdeel van je takenpakket is het verder versterken van de samenwerking binnen de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Utrecht vervult hierin als centrumgemeente een specifieke rol. Je werkt samen in een team van beleidsadviseurs, maar beheert zelfstandig inhoudelijke dossiers op het onderdeel werk onder de Participatiewet.

Concreet houdt dit in dat jij:

 • dossierhouder en eerste aanspreekpunt bent voor beleidsvraagstukken op het terrein van werk onder de Participatiewet
 • een verbinder bent met een hands on mentaliteit
 • beleidsvragen en signalen actief oppakt en collega's, MT en College adviseert
 • penvoerder bent van (regionale) projecten, subsidieaanvragen en evaluaties
 • meewerkt en meeschrijft aan strategie- en beleidsontwikkeling binnen de arbeidsmarktregio
 • (beleids)voorstellen initieert, raadsbrieven maakt en mondelinge- en schriftelijke vragen beantwoordt
 • nauw samenwerkt met collega's in de uitvoering, de arbeidsmarktregio en met bedrijven, inwoners en andere partners in de stad

Je komt te werken bij de unit beleid en kwaliteitsontwikkeling (BKO). Deze unit bestaat uit circa 65 fte en is onderverdeeld in twee teams, namelijk Beleid en Contractmanagement en Kwaliteit en Ontwikkeling. Het team Beleid en Contractmanagement (ca. 25 fte) acteert in een politiek bestuurlijke omgeving en werkt nauw samen met de andere units binnen Werk en Inkomen om te komen tot een goede vertaling van beleid naar uitvoering. Werk en Inkomen kent daarnaast drie uitvoerende Units (Werk, Participatie en Inkomen) en de teams Informatie- en Procesmanagement en Business control. Jouw vak oefen je uit vanuit ons Stadskantoor, direct naast station Utrecht Centraal. Dit moderne stadskantoor is gericht op ontmoeten, kennis delen en flexibel werken voor jou en je 4.000 collega's. Samen maken we de stad.

Dit bieden we je
We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega's, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een uitdagende set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een passend salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, kijk ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.

 • Een 32 tot 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 3491 en € 5067 op basis van 36 uur (schaal 11). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de tijdelijke aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met 1 maand proeftijd, met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding kijk je hier.

Dit vragen we van je

 • minimaal 3 jaar relevante beleidservaring, academisch denk- en werkniveau
 • aantoonbaar uitgebreide inhoudelijke kennis van de gemeentelijke beleidsterreinen Werk en Participatiewet, regionaal arbeidsmarktbeleid en regionale samenwerking
 • ervaring met de verschillende beleidsprocessen in een politiek-bestuurlijke omgeving
 • stevig kunnen acteren in het politiek-bestuurlijke werkveld van gemeenten, bestuurders, werkgevers- en werknemersorganisaties
 • communicatief, proactief, vernieuwend en flexibel, je vindt het leuk om breed inzetbaar te zijn
 • openheid, humor, lef, je legt van nature gemakkelijk verbinding met anderen

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als beleidsadviseur Werk aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct, maar uiterlijk 15 december 2019. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Vincent de Bijl, unitmanager, 06-20 95 70 93. Heb je vragen over de procedure of de organisatie? Neem dan contact op met Chawa Verwer, recruiter, 030-286 27 98.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een gesprek. De selectiegesprekken vinden plaats in week 2 en 3 van het nieuwe jaar.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

4 applications
216 views


03-12-2019 Gemeente Utrecht
Senior consulent Wmo

Werk en Inkomen levert een bijdrage aan de leefbaarheid en sociale samenhang in de stad. Werk en Inkomen draagt zorg voor bijstandsverlening en toeleiding van bijstandsgerechtigden naar werk (Wet Werk en Bijstand), de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening in Utrecht, armoederegelingen en bijzondere bijstand, individuele voorzieningen op grond van de Wmo en schuldhulpverlening. Werk en Inkomen is sterk in beweging, want de wet- en regelgeving is aan verandering onderhevig.

Dit is je werk
Je bent verantwoordelijk voor de borging van werkafspraken en werkinstructies. Je bent de spil in de uitvoering van de kwaliteitscirkel: signalering, attenderen, gevraagd en ongevraagd initiatieven nemen tot kwaliteitsbehoud of -versterking, bewaking en borging van invoering van verbeteringen, voortgang monitoren. Je hebt de rol van trekker bij verbetertrajecten en/of implementatie van wetswijzigingen. Ook ben je verantwoordelijk voor het initiëren van procesverbeteringen tussen units en teams en binnen het eigen team, maar ook in de rol van relatiebeheerder naar ketenpartners.

Coaching is een belangrijk onderdeel van deze functie: op inhoud, competenties en rolneming, individueel of groepsgericht, zowel gevraagd als ongevraagd. Je signaleert opleidingsbehoefte, bij grote wijzigingen lever je een bijdrage aan het ontwikkelen van opleidingsmateriaal en regel je vakinhoudelijke opleidingen en draag je praktijkcasussen aan. Je borgt de kwaliteit door middel van casuïstiekbespreking en scholing/deskundigheidsbevordering.

Je voert inhoudelijke taken uit waar het team mee belast is en je treedt op als inhoudelijk vraagbaak voor de organisatie. Je bent aanspreekpunt bij het stellen van prioriteiten van het team.

Je bent aanspreekpunt bij de meest complexe zaken tussen de units en teams en onderhoudt contacten op uitvoeringsniveau met organisaties en instellingen die zich bezig houden met de klanten van uitvoeringsteam Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Je bent mede verantwoordelijk voor de coördinatie van de samenwerking met contract- en subsidiepartijen.

De seniorfunctie bij team Wmo valt onder Unit Participatie van de uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen. Werk en Inkomen blijft de komende jaren in ontwikkeling. Er worden veel initiatieven ontplooid op het gebied van innovatie van beleid, dienstverlening en bedrijfsvoering. Van medewerkers wordt steeds meer zelfsturing en eigenaarschap gevraagd. Van de drie kernwaarden klantgericht, zakelijk en samenwerken is de laatste heel belangrijk; samenwerking met elkaar binnen het concern en met de buitenwereld. De Buurtteams zijn momenteel een belangrijke samenwerkingspartner.

Dit bieden we je
We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega's, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een uitdagende set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een passend salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, kijk ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.

 • Een 24 tot 32-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2914 en € 4406 op basis van 36 uur (schaal 10). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met 1 maand proeftijd, met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik hier.

Dit vragen we van je

 • Je hebt Hbo werk- en denkniveau;
 • Je hebt affiniteit met het werkveld Zorg/Wmo/het sociale domein en bij voorkeur ervaring op dit gebied.
 • We zoeken een sterke collega met een optimistische en flexibele persoonlijkheid, een energiegever met een hands on mentaliteit en je kunt goed blijven handelen onder een voortdurende druk en vraag en wijzigende omstandigheden.
 • Je beschikt over coaching vaardigheden.
 • Een probleem zie je als een uitdaging. Je weet door te zetten, als je tegenwerking krijgt of taken tot een einde moet brengen, met oog voor jouw omgeving.
 • Je kunt goed schakelen tussen een groot aantal onderwerpen die je vanuit verschillende niveaus kunt benaderen. Je kunt feiten van gevoel onderscheiden, maar hebt wel oog voor dat laatste.
 • Je bent proactief, je kijkt vooruit en kunt inschatten wat je kunt verwachten bij te nemen stappen, en anticipeert hierop. Je kunt snel situaties inschatten en handelen. Daarnaast heb je kennis van- en ervaring met integraal en procesgericht werken.
 • Verder kun je goed relaties onderhouden met samenwerkingspartners zoals de buurtteams en leveranciers, zowel op inhoud, proces als relatie.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als senior consulent Wmo aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct, maar uiterlijk 12 december 2019 . Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Najat Jagoui-el Achrafi, teamleider Wmo, 06-43 42 83 36.
Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Chawa Verwer, recruiter, 030 - 286 27 98.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of eventuele arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

5 applications
173 views


03-12-2019 Gemeente Utrecht
Inkoper decentraal

Dit is je werk

Je gaat aan de slag als inkoper en geeft in een team van inkopers uitvoering aan het inkoopproces voor het onderdeel Stadsbedrijven van de gemeente Utrecht met de nadruk op het terrein van Werken, met een afwisselend takenpakket:

 • Je voert inkoopopdrachten uit (van inkoopbehoefte t/m contract) voor Diensten/leveringen tot de EU-Drempel en Werken M.V.O. tot Nationale drempel;
 • Biedt ondersteuning aan aanvragers en adviseert contractbeheerders en management;
 • Geeft goedkeuring aan inkoopopdrachten
 • Voorbereiding van en begeleiden verwerving teams bij Nationale/Europese aanbestedingen;
 • Maken van spend-analyses, inkoopplannen en doen van marktverkenningen;
 • Je hebt een actieve rol in het verbeteren van het inkoopproces.

De Spend van Stadsbedrijven per jaar bedraagt circa 110 miljoen euro bij bijna tweeduizend verschillende leveranciers. Jaarlijks vinden er tientallen aanbestedingen plaats en zo'n 8500 bestellingen.

Als decentrale inkoper kom je te werken in het team Inkoop en Contractmanagement van de afdeling Bedrijfsvoering, die de overige vijf afdelingen van Stadsbedrijven ondersteunt. Het team Inkoop- en Contractmanagement is een nieuw team dat volop in ontwikkeling is om Inkoop- en Contractmanagement verder te professionaliseren. Jouw kennis, ervaring en enthousiasme willen we graag inzetten om hier met elkaar verdere invulling aan te geven.

Het onderdeel Bedrijfsvoering biedt als afdeling ondersteuning aan de vijf afdelingen van Stadsbedrijven. Het team onderscheidt zich in de afdeling Personeel & Organisatie, Planning en Control en Inkoop, Communicatie & Informatie Proces Management en Directie Zaken.

Het dagelijks werk van Stadsbedrijven is het visitekaartje van de gemeente. Of het nu gaat om het inzamelen van afval, het beheren, onderhouden of reinigen van de openbare ruimte, sportlocaties, zwembaden, parkeergarages, begraafplaatsen en welzijnsaccommodaties, de bereikbaarheid van en in de stad, bomen of grachten……iedereen ziet ons werk!

Dit bieden we jou
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou aan:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2.702,- (aanloopschaal) en
  € 4.406,- (functionele schaal). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een tegemoetkoming in de reiskosten voor de afstand woon-werk verkeer bij gebruik van het openbaar vervoer of fiets.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • We vinden een goede balans tussen werk en privé belangrijk voor onze medewerkers. Daarom heb je in veel functies de mogelijkheid om op verschillende locaties en bijvoorbeeld thuis te werken.
 • We bieden veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en diverse cursussen en trainingen.
 • Voor een overzicht van alle arbeidsvoorwaarden kijk op: https://www.werkenbijutrecht.nl/arbeidsvoorwaarden

Dit vragen we van je

 • Je beschikt over HBO werk- en denkniveau en technische affiniteit met Civiele Techniek
 • Je beschikt over relevante werkervaring in het inkoopdomein Werken;
 • Je beschikt bij voorkeur over een inkoop gerelateerde opleiding (NEVI 1);
 • Je hebt kennis van contracten o.b.v. UAV en kennis van RAW systematiek
 • Je hebt ervaring met projectmatig en resultaatgericht werken;
 • Je hebt gevoel voor processen;

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Decentrale Inkoper aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht?

Solliciteer direct online onder aan deze pagina- maar uiterlijk voor 6 januari 2020.

Heb je vragen over de vacature, de organisatie of de procedure? Neem dan contact op met Joost Kemme, Hoofd Planning & Control/Inkoop en Contractmanagement, 030-2860356.

Na 6 januari laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis en diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je onder andere ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

1 application
104 views


03-12-2019 Gemeente Utrecht
Startend Inkoop en Contractmanager

Facilitair & Huisvesting (F&H) is verantwoordelijk voor de huisvesting en facilitaire dienstverlening in het stadskantoor, het stadhuis en 12 locaties in de verschillende wijken van de stad Utrecht. We zijn de motor van de interne dienstverlening binnen een groeiende en ambitieuze gemeentelijke organisatie. Klantgerichtheid staat bij ons centraal en is verankerd in een werkwijze op basis van vier kernwaarden: 'zorgvuldig', 'professioneel', 'proactief' en 'samen'. De wereld om ons heen verandert continu waardoor F&H in beweging is. Dit maakt ons werk dynamisch en vraagt om flexibiliteit. We kijken naar wat we beter en slimmer kunnen doen.

Je werkt in het team Inkoop- en contractmanagement. Dit team werkt nauw samen met de servicemanagers en coördinatoren van F&H. Het team bestaat uit vier medewerkers.

Je werkt vanuit het Stadskantoor.

Dit is je werk

Als startend Inkoop- & Contractmanager ben je dé collega die gaat over het beheer, de controle, het managen en de implementatie van talloze contracten binnen het domein van Facilitair & Huisvesting. Daarnaast ben je betrokken bij inkooptrajecten van diensten en producten. Alles met het doel het beste product of de beste dienst in te kopen dan wel te beheren voor een optimale dienstverlening. In deze rol ondersteun je (samen met drie collega's) de productverantwoordelijke en de coördinatoren en adviseer je op je eigen niveau verbeteringen, aanpassingen en evaluaties van de diverse contracten. Je maakt bijvoorbeeld managementrapportages, bent het escalatiekanaal wanneer zaken niet goed lopen en bent scherp op de naleving van de afspraken.

Dit bieden we je
We willen dat je met plezier naar je werk komt. Dat plezier bestaat uit prettige collega's, een fijne werksfeer, een inhoudelijk interessante job met voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en een uitdagende set verantwoordelijkheden. Tegelijk hoort daar een passend salaris bij. Onderstaand vind je ons aanbod, kijk ook even verder op de onderstaande link voor de rest van de voorwaarden.

 • Een 32-26-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 2702 en € 3968 op basis van 36 uur. (functieschaal 9) Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de tijdelijke aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een arbeidsovereenkomst voor de duur van 1 jaar met 1 maand proeftijd, met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding kijk je hier.

Dit vragen we van je

Als startend Inkoop- en Contractmanager heb je een zeer diverse functie met uiteenlopende werkzaamheden. Hieronder een korte greep hieruit:

 • Het actief onderhouden van de relatie met leveranciers, de contracteigenaar en het servicemanagement. Aanpassingen realiseert/voorstelt van de contracten om de belangen van de gebruikers zo goed mogelijk te behartigen (binnen het juridische kader). Je voert controle op contract- en prijswijzigingen voert en zoekt naar synergiemogelijkheden en verbeteringen;
 • Je bewaakt contractdata, zodat tijdig en correct de contracten worden verlengd of beëindigd en draagt zorg voor het eenduidig archiveren van het contract en de contractaanvullingen;
 • Je zit kwartaalgesprekken voor met leveranciers of huurders en bent aanspreekpunt bij escalaties waarbij je stevige gesprekken kunt voeren;
 • Je bewaakt de inkoopprocessen binnen de afdeling op recht- en doelmatigheid en fungeert als projectleider bij (Europese) aanbestedingen. Kleinere inkooptrajecten voer je zelfstandig uit;
 • Je voert tactische accountmanagementtaken uit richting de huurders, zoals het beheren en infomeren van bestaande klanten en klantvragen uitzetten bij de juiste persoon, opstellen en archiveren van verschillende overeenkomsten, begrotingen, verzamelfacturen en jaarafrekeningen.

Onderstaand vind je een overzicht van onze belangrijkste verwachtingen waarop we je sollicitatie(gesprek) gaan toetsen:

 • HBO werk- en denkniveau, bij voorkeur op het gebied van facility management en je hebt 0-3 jaar werkervaring binnen het vakgebied;
 • Je weet met je persoonlijke kracht mensen in beweging te krijgen;
 • Je bent communicatief sterk, klant- en servicegericht en leergierig;
 • Je sluit je aan bij de kernwaarden van F&H;
 • Je weet een probleem snel te doorgronden, zodat je samen met de stakeholderstot een oplossing komt.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als startend Inkoop- en Contractmanager aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct. Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Sanne van Meegdenburg, coördinator Inkoop & Contractmanagement

06 53 98 87 55. Heb je vragen over de procedure of de organisatie? Neem dan contact op met Senay Kucukasci recruiter 06-18 24 86 49.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

6 applications
214 views


02-12-2019 Gemeente Utrecht