Logo Gemeente Utrecht

Jobs posted by Gemeente Utrecht

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Utrecht.

Latest jobs

Gildemanager Werken met de stad

Als gildemanager geef je samen met de andere gildemanager leiding aan de medewerkers van het gilde. Jullie zorgen ervoor dat dit Gilde bestaat uit een stevige, wendbare groep van kwalitatieve ruimtelijke projectmanagers en programmasecretarissen. Professionele projectmanagers die integraal werken en verbinding zoeken met de stad. Dit met de drive en aandacht om continu te willen leren en verbeteren. Hierbij is het matchen van de vragen van de opdrachtgevers met de projectmanagers een belangrijk instrument. Dit doe je met oog voor ontwikkeling en leren met en van elkaar, met behoud van een gezonde balans.

Dit is je werk

Als Gildemanager geef je leiding aan het gilde "Werken met de Stad"; het gilde van de projectmanagers en de programmasecretarissen. In dit gilde werken de mensen die onze ruimtelijke ambities zichtbaar maken in de tastbare praktijk van de stad. Het gilde bestaat uit 60 ruimtelijke projectmanagers van junior tot en met strategisch niveau. Zij zijn gedreven, hoogopgeleide professionals met een grote daadkracht. Daarnaast werkt er een groep van 15 programmasecretarissen. In totaal gaat het om bijna 80 medewerkers.

Medewerkers van de Ontwikkelorganisatie Ruimte werken in opgaveteams samen aan integrale oplossingen voor de groeiende stad. Opgaven die voortkomen uit de Ruimtelijke Strategie, waarin we gekozen hebben voor binnenstedelijke verdichting. Groei betekent ook meer uitdagingen: toenemende mobiliteit, de energietransitie, behoud van groen in de stad, voldoende voorzieningen, werkgelegenheid en toegankelijkheid van de woningmarkt. Het is onze ambitie om deze uitdagingen op een gezonde en duurzame manier aan te pakken en tegelijk de historie van de stad te koesteren.

Daarnaast zijn taken van de gildemanager:

 • Je vertaalt inzichten over de ontwikkelingen in werkveld en de opgaven naar de benodigde kennis en competenties in het gilde. En maakt hierbij gebruik van de expertise van de medewerkers uit het gilde.
 • Je hebt snel zicht op de specifieke kennis, kwaliteiten en competenties van de individuele medewerkers en coacht en faciliteert hen in hun ontwikkeling.
 • Je bent verantwoordelijk voor het op orde houden van de omvang (kwalitatief en kwantitatief) van het gilde. Dit doe je door scherp oog te houden op de toekomstige vraag.
 • Je acteert als verbinder bij conflicten en escalaties, als ondersteuner bij het vinden van oplossingen en faciliteert en stimuleert zo telkens opnieuw de zelfsturing van teams en collega's.
 • Je bespreekt met opdrachtgevers (opgavetrekkers) de benodigde inzet (korte en lange termijn) incl. prioritering in het werk. Je hebt een sleutelrol in het afstemmen van vraag en aanbod.
 • Je draagt bij aan tijdige escalatie op verschillende niveaus.
 • Jij neemt voor het gilde de verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering

Samen werken we aan de stad van 'Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen'. Met die passie werken we integraal aan diverse (ruimtelijke) opgaven. We rekenen hierbij op de professionaliteit van onze medewerkers; we geven veel ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Dit vragen we van je

Je bent een echte peoplemanager die medewerkers coacht, faciliteert en stimuleert in hun individuele ontwikkeling. Ook daar waar het minder gaat, ga je in gesprek en geef je duidelijkheid. Daardoor ben je een rustpunt in de dynamiek van het werkveld.

Ook stimuleer je het zelf organiserend vermogen van de medewerkers door een actieve en zelfstandige rol te geven bij de professionele ontwikkeling van het vak en elkaar.

Je hebt verschillende managementstijlen in huis en zet deze bewust in. Je coacht en faciliteert als het kan en stuurt als het moet. Je laat medewerkers zoveel mogelijk zelf problemen op lossen maar schept de omstandigheden waarin iedereen het werk zelfstandig zo optimaal mogelijk kan uitvoeren.

Verder beschik je over:

 • een passende universitaire opleiding
 • ruime werkervaring; waarvan > 5 jaar als senior projectmanager en 5 jaar als leidinggevende
 • Visie op het vak
 • Affiniteit met bedrijfsvoering
 • Ruimte scheppend en verbindend
 • Luisteren, vertellen, presenteren, stimuleren, enthousiasmeren
 • Ontwikkelingsgericht leiding geven, coachende en faciliterende houding
 • Een onbetwist verbindende leider die de confrontatie niet schuwt en vanuit verbinding met de ander werkt.
 • Oog voor klant en kwaliteit
 • Delegeren en bemiddelen
 • Lichtheid en humor

Dit bieden we je

We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:

 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €4.490,- en €5.984,- op basis van 36 uur. (schaal 13). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden. De functie is ingeschaald in schaal 13. Bij voldoende (ontwikkel)potentieel is een inschaling in schaal 14 het perspectief.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik hier.

Dit is handig om te weten

Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met. Heb je inhoudelijke vragen over de functie? Neem dan gerust contact op met Dominiek Buckers (D.Buckers@utrecht.nl) of 06 4372 5991. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jan Willem de Boer, Recruiter, 06 1829 1753. We laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

De gesprekken voor de functie van gildemanager worden gevoerd met Dominiek Buckers, Gildemeester A van het gilde Werken met de stad, René Groen IRM'er (eindverantwoordelijke manager) voor de Ontwikkelorganisatie Ruimte en Saskia Houben, HRM en met andere collega's uit het gilde 'werken met de stad'.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Gemeentebanen

2 applications

60 views


10-12-2018 Gemeente Utrecht


Projectmanagers

De stad Utrecht bruist van het talent en is de snelst groeiende stad van Nederland, in een economisch zeer aantrekkelijke regio. In Utrecht zetten we de kans en de uitdaging die de groei biedt in om op alle fronten een nog betere stad te worden. Dat zorgt voor nieuwe vraagstukken op het gebied van onder andere bereikbaarheid, mobiliteit, veiligheid, energietransitie, maatschappelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling en recreatie. Als projectmanager lever jij een belangrijke bijdrage aan de oplossing van deze vraagstukken.

Dit is je werk
Als projectmanager bij het projectmanagementbureau (PMB) geef je leiding aan uiteenlopende projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, maatschappelijke vraagstukken of het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen passend bij de vraag van morgen. Je werkt als projectmanager voor opdrachtgevers van verschillende afdelingen of sectoren binnen de gemeente. Je bent verantwoordelijk voor het gericht aansturen van het proces om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Hiervoor breng je verschillende partijen (private partijen, diverse gemeentelijke disciplines, hogere overheden, maatschappelijke organisaties, bewoners) op inspirerende wijze bij elkaar.

Taken:

 • voorbereiden en inrichten van het programma/project;
 • formuleren van de opdracht;
 • zorg dragen voor kwaliteit, kwantiteit en samenwerking in het projectteam;
 • opstellen van plan i.s.m. het beoogd team inclusief benodigde middelen (tijd, geld, kwaliteit, informatie, organisatie, risicomanagement, communicatie);
 • voorbereiden en begeleiden van besluitvorming door College en Raad;
 • managen van de omgeving en realisatie;
 • sturen op krachtenveld;
 • opleveren van de resultaten.

Wij zoeken projectmanagers op diverse niveaus:

Medior projectmanager;

De projecten waar jij op ingezet wordt zijn op tactisch niveau en/of beleidsontwikkeling en/of innovatief van aard en veelal gemeente overstijgend en in samenwerking met externe partijen en organisaties. De besluitvormingsprocedures m.b.t. het projectresultaat zijn complex. Jij geeft functioneel leiding aan het projectteam. Het aandachtsgebied voor de medior projectmanagers ligt veelal op ruimtelijke ontwikkeling.

Senior projectmanager;

De complexe projecten waar jij op ingezet wordt zijn strategisch/richtinggevend en innovatief van aard en altijd gemeente overstijgend. De besluitvormingsprocedures m.b.t. het projectresultaat zijn zeer complex. Soms word je ook gevraagd voor vraagstukken die juist om programmamanagement of procesregie vragen. Jij geeft functioneel leiding aan het projectteam.

Ben jij benieuwd hoe de projectmanagers van PMB hun functie ervaren? Ze zitten klaar bij de telefoon en vertellen jou graag meer over het werk en de opdrachten op 18 december van 15.00 tot 19.00 uur (030-286 4944)

Dit is jouw werkplek

Het projectmanagementbureau (PMB) verzorgt project- en programmamanagement, organisatieadvies, interim-management, planningsadvies, allround- en projectondersteuning en leanmanagement. PMB werkt in opdracht van de

gemeentelijke organisatieonderdelen. We zijn geworteld in de gemeente en betrokken bij de samenleving. Onze medewerkers kennen de gemeentelijke organisatie, maar ook het netwerk om de gemeente heen. Zij delen een voorliefde voor resultaten, projecten en de stad Utrecht.

Onze 160 professionals/collega's zijn bepalend voor de kwaliteit en mede daarom zijn wij zuinig op onze medewerkers. Maar naast het belang van de kwaliteit van het werk, willen wij ook dat iedereen voldoende plezier en uitdaging heeft in het werken bij PMB.

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:

 • Je komt te werken in een dynamisch team van professionals. Onderling contact en kennisoverdracht met projectmanagers en de andere PMB-vakdisciplines wordt gestimuleerd.
 • Een uitgebreid opleidingstraject en volop mogelijkheden om door te groeien naar moeilijkere, steeds complexere projecten, waarbij er rekening wordt gehouden met je interesse gebieden en ambities.
 • Een 36-urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de € 3685 en € 5984 op basis van 36 uur. Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.

Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik dan hier.

Dit vragen we van je

Projectmatig werken is je tweede natuur en je gaat voor concrete resultaten in de stad en voor de organisatie. Met je stevige persoonlijkheid en flair, ben je een betrouwbare en vasthoudende partner die draagvlak en kansen creëert. Je bereikt je doel, maar verliest niet de verbinding.

 • Je hebt een academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt kennis van en inzicht in het functioneren van de gemeentelijke organisatie in haar omgeving en kent de politiek-bestuurlijke context.
 • Je beschikt als medior projectmanager minstens over 5 jaar relevante werkervaring als projectmanager. Ervaringen binnen het ruimtelijke domein is een pre.
 • Je beschikt als senior projectmanager minstens 10 jaar ervaring als projectmanager en je bent in staat complexe projecten te leiden.
 • Je bouwt aan netwerken.
 • Je werkt actief aan persoonlijke groei en zorgt voor feedback in je werk.
 • Je bent flexibel en pragmatisch en je kunt gemakkelijk schakelen in stijl en niveau.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als Projectmanager aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht, solliciteer dan direct maar uiterlijk 30 december Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Jessica Offenberg, Senior Projectmanager 030-286 4944. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Linda ter Horst, Recruiter, 06-18528444.

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking. De eerste ronde gesprekken vindt plaats in week 4-5. Wij behouden ons het recht voor om de vacature eerder te sluiten bij voldoende geschikte reacties.

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Gemeentebanen

3 applications

274 views


07-12-2018 Gemeente Utrecht


Communicatiestrateeg bij het RIEC Midden-Nederland

GEMEENTE UTRECHT PLAATST DEZE VACATURE NAMENS HET RIEC. Het RIEC Midden-Nederland is één van de tien RIEC's die zijn opgericht ten behoeve van de integrale en bestuurlijke aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het RIEC MN is een samenwerkingsverband tussen de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM), politie en de Belastingdienst van Midden-Nederland.

Wij zijn op zoek naar een:

Communicatie-strateeg RIEC Midden-Nederland (32 - 36 uur)

Voor een periode van 2 jaar met de optie tot verlenging

Je bent een bruggenbouwer, organisator, katalysator en netwerker. Je weet over organisatie-grenzen heen verbindingen te leggen en de juiste mensen op de juiste manier te laten samenwerken. Je bent resultaatgericht, hebt een open manier van communiceren en kunt out of the box denken.

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

De integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit staat hoog op de agenda van de veiligheidspartners. De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid. In 2009 vond de oprichting van tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en een Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) plaats. De RIEC's ondersteunen de bestuurlijke aanpak en faciliteren de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit in hun regio. Het RIEC MN biedt de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland een platform voor nauwe samenwerking met o.a. gemeenten, het OM, politie en de Belastingdienst.

Het RIEC Midden-Nederland is een samenwerkingsverband dat gekenmerkt wordt door dynamiek en ontwikkeling. De genoemde veiligheidspartners worden ondersteund bij de integrale aanpak van o.a. drugshandel- en productie, mensenhandel, witwassen en andere ondermijningsthema's. Daarnaast heeft bureau RIEC MN tot taak om gemeenten te ondersteunen bij Bibob-procedures en de bestuurlijke aanpak van ondermijning. Bureau RIEC MN verbindt en zorgt voor een integrale informatievoorziening op basis van het RIEC-convenant. Bureau RIEC MN verzamelt en analyseert informatie van partners en stelt op basis hiervan adviezen op over de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Taken en werkzaamheden

Je belangrijkste taak is ervoor zorgen dat de inzet van interne en externe communicatie optimaal bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen van de aanpak van ondermijning. Om dit te bereiken onderhoud je intensief contact met de verschillende partners, zoals Openbaar Ministerie, gemeenten en politie van Midden-Nederland. Je neemt deel aan projecten of coördineert deze.

Je werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • opstellen van communicatiebeleid en strategie;
 • strategische communicatie als onderdeel van het Regioplan aanpak Ondermijning Midden-Nederland uitwerken en vormgeven;
 • mediaverzoeken ontvangen en de beantwoording coördineren;
 • vormgeven communicatiestructuur intern en extern aan de hand van de strategie;
 • coördineren van integrale communicatie in het kader van (aanpak van) ondermijning;
 • professionaliseren RIEC producten met oog op interne en externe communicatie;
 • communicatie inzetten als een interventie binnen casusaanpak;
 • onderhouden van communicatie netwerk;
 • het vergroten van de zichtbaarheid van het RIEC MN bij de partners;
 • voorzitterschap werkgroep integrale communicatie ondermijning; samen met communicatiecollega's van gemeenten, politie, OM en Belastingdienst geef je concrete invulling aan de communicatiedoelen die partners samen gesteld hebben communicatie;
 • participatie in diverse projecten in het kader van integrale aanpak ondermijning.

Plaats in de organisatie

Je maakt onderdeel uit van een team van achttien medewerkers, afkomstig van o.a. politie, OM, gemeenten en Belastingdienst. Het RIEC MN maakt onderdeel uit van de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland, waar ook het bureau Regionale Veiligheidsstrategie toe behoort. De coördinator RIEC MN verzorgt de dagelijkse aansturing en hiërarchisch val je onder het hoofd RIEC MN/RVS. Het RIEC MN valt onder toezicht van het dagelijks bestuur RIEC MN/RVS waarin de verschillende partners zijn vertegenwoordigd. Beheersmatig is het RIEC MN ingebed bij de gemeente Utrecht.

'Samen zijn we sterk', effectief, verbindend en professioneel zijn belangrijke waarden voor het team. Het benutten van ieders kwaliteiten en het gebruik maken van elkaars verschillen draagt bij aan het functioneren van het team. Successen worden gevierd en continue innovatie en verbetering is noodzakelijk gezien de dynamiek van het werkveld.

Competenties en functie eisen

 • ruime ervaring met strategische (communicatie) advisering en projectaansturing
 • een ondernemende, praktische, creatieve en vernieuwende instelling
 • kunnen sturen, organiseren, beïnvloeden en bouwen;
 • ruime ervaring en affiniteit met interne en externe communicatie en met de inzet van social media;
 • minimaal Hbo denk- en werkniveau op communicatiegebied;
 • gericht op creëren van draagvlak en betrokkenheid;
 • in een krachtig bestuurlijk veld effectief opereren;
 • kennis van en ervaring met het de aanpak van ondermijning is een pre.

Voorwaarden

 • de aanstelling is in beginsel voor een periode van twee jaar, met de optie tot verlenging;
 • bij gelijke geschiktheid gaan kandidaten die gedetacheerd kunnen worden vanuit een van convenantpartners (o.a. gemeenten, politie, Belastingdienst, OM) voor. Dit betekent dat de huidige rechtspositie van kracht blijft en je in dienst blijft van de eigen organisatie;
 • indicatie voor de zwaarte van de functie van communicatie-adviseur is een functie bij de moederorganisatie van schaal 10/11;
 • een veiligheidsscreening maakt onderdeel uit van de plaatsingsprocedure.

Informatie

Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij Machteld Klaassen. Je kunt je vragen mailen aan info@riec-mn.nl. Vervolgens wordt telefonisch contact met je opgenomen. Informatie over bureau RIEC MN en het samenwerkingsverband is te vinden op www.riec.nl en www.veiligheidscoalitie.nl

Reacties

Heb je belangstelling, dan word je verzocht uiterlijk 18 december 2018 je interesse kenbaar te maken bij bureau RIEC MN, t.a.v. Machteld Klaassen. Dit kan uitsluitend via e-mail naar info@riec-mn.nl onder vermelding van functie communicatiestrateeg RIEC MN. In deze reactie zien we graag een persoonlijke motivatie en schets van jouw achtergrond verwoord.

De selectiegesprekken vinden plaats op 8 en 9 januari.

Gemeentebanen

2 applications

61 views


07-12-2018 Gemeente Utrecht


Accountmanager RIEC Midden-Nederland

GEMEENTE UTRECHT PLAATST DEZE VACATURE OP VERZOEK VAN HET RIEC. Het RIEC Midden Nederland is één van de tien RIEC's die zijn opgericht ten behoeve van de integrale en bestuurlijke aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Het RIEC MN is een samenwerkingsverband tussen de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM), politie en de Belastingdienst van Midden-Nederland.

Het RIEC op zoek naar een:

Accountmanager RIEC Midden-Nederland (32 - 36 uur)

Voor een periode van twee jaar met de optie tot verlenging

Je bent slagvaardig, klantgericht en doortastend. Je bent een positieve en energieke ambassadeur van de integrale aanpak van ondermijning, een netwerker en een verbinder en je kunt soepel schakelen tussen bestuurlijk en uitvoerend niveau. Je hebt een uitstekend gevoel voor politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en kunt goed omgaan met uiteenlopende belangen van verschillende veiligheidspartners. Je bent een initiator, een aanjager en een doorzetter.

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

De integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit staat hoog op de agenda van de veiligheidspartners. De aanpak van georganiseerde misdaad vraagt om een georganiseerde overheid. In 2009 vond de oprichting van tien Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC's) en een Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) plaats. De RIEC's ondersteunen de bestuurlijke aanpak en faciliteren de integrale aanpak van de georganiseerde criminaliteit in hun regio. Het RIEC MN biedt de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland een platform voor nauwe samenwerking met o.a. gemeenten, het OM, politie en de Belastingdienst.

Het RIEC Midden-Nederland is een samenwerkingsverband dat gekenmerkt wordt door dynamiek en ontwikkeling. De genoemde veiligheidspartners worden ondersteund bij de integrale aanpak van o.a. drugshandel- en productie, mensenhandel, witwassen en andere ondermijningsthema's. Daarnaast heeft bureau RIEC MN tot taak om gemeenten te ondersteunen bij Bibob-procedures en de bestuurlijke aanpak van ondermijning. Bureau RIEC MN verbindt en zorgt voor een integrale informatievoorziening op basis van het RIEC-convenant. Bureau RIEC MN verzamelt en analyseert informatie van partners en stelt op basis hiervan adviezen op over de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit.

De functie

Het opbouwen en onderhouden van relaties met de gemeenten en de andere partners van het RIEC MN worden je belangrijkste taken. Als accountmanager bouw en onderhoud je een lokaal netwerk, waarin vraagstukken in het kader van de aanpak van georganiseerde criminaliteit worden besproken. In deze lokale structuur wordt de verbinding gezocht met de diverse gemeentelijke onderdelen, (wijk)politie en de Belastingdienst. Je hebt een coördinerende rol in de districtelijke aanpak van ondermijning.

Je draagt bij aan de intensivering en versterking van de aanpak van ondermijning, waarbij nieuwe initiatieven worden ontplooid om efficiënter en effectiever op te kunnen treden tegen ondermijning. Dit vraagt een flexibele houding en een verbindende persoonlijkheid.

Je maakt onderdeel uit van een team van achttien medewerkers, afkomstig van politie, OM, gemeenten en Belastingdienst. 'Samen zijn we sterk', effectief, verbindend en professioneel zijn belangrijke waarden voor het team. Het benutten van ieders kwaliteiten en het gebruik maken van elkaars verschillen draagt bij aan het functioneren van het team. Successen worden gevierd en continue innovatie en verbetering is noodzakelijk gezien de dynamiek van het werkveld.

Plaats in de organisatie

Het RIEC MN maakt onderdeel uit van de veiligheidscoalitie Midden-Nederland, waar ook bureau RVS toe behoort. Je valt hiërarchisch onder het hoofd RIEC MN/RVS. Het RIEC MN valt onder aansturing en toezicht van het dagelijks bestuur RIEC MN/RVS en is beheersmatig ingebed bij de gemeente Utrecht.

Competenties accountmanager RIEC

 • tenminste Hbo werk- en denkniveau;
 • vaardigheid in het opbouwen en onderhouden van relaties en netwerken;
 • vermogen om zowel zelfstandig als in teamverband goed te functioneren;
 • omgaan met een hoge werkdruk en een continu veranderende omgeving;
 • analytisch en integraal kunnen denken en werken;
 • bestuurlijke en politieke sensitiviteit;
 • inzicht in het werkveld en de werkprocessen van het bestuur, politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst;
 • ervaring met advisering van het bestuur;
 • aantoonbare affiniteit en ervaring met criminaliteitsbestrijding;
 • kennis van de strafrechtelijke, bestuurlijke en fiscale interventiemogelijkheden is een pre;
 • kennis van relevante wet- en regelgeving met betrekking tot bestuurlijke en integrale aanpak is een pre.

Voorwaarden

Voor de functie gelden de volgende voorwaarden:

 • de aanstelling is in beginsel voor een periode van twee jaar, met de optie tot verlenging;
 • bij gelijke geschiktheid gaan kandidaten, die gedetacheerd kunnen worden vanuit een van convenantpartners (o.a. gemeenten, politie, Belastingdienst, OM) voor. Dit betekent dat je huidige rechtspositie van kracht blijft en je in dienst blijft van de eigen organisatie;
 • indicatie voor de zwaarte van de functie van accountmanager is (gemeentelijke) functieschaal 11;
 • een veiligheidsscreening maakt onderdeel uit van de plaatsingsprocedure.

Informatie

Nadere informatie is te verkrijgen bij mevr. M. Klaassen, manager ondermijning RIEC MN, tel. 030-2861545.

Reacties

Heb je belangstelling, dan word je verzocht uiterlijk 18 december 2018 je interesse kenbaar te maken bij mevr. M. Klaassen, manager ondermijning RIEC MN. Dit kan uitsluitend via e-mail naar info@riec-mn.nl onder vermelding van functie accountmanager RIEC MN. In deze reactie zien we graag een persoonlijke motivatie en schets van je achtergrond verwoord. De selectiegesprekken vinden plaats op 16 en 17 januari.

Achtergrondinformatie

Meer informatie over het bureau RIEC is te vinden op www.riec.nl

Gemeentebanen

2 applications

158 views


07-12-2018 Gemeente Utrecht


Zelfstandig juridisch adviseur omgevingsrecht

Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. De gemeente zet in op binnenstedelijke verdichting, waarbij gezondheid en duurzaamheid centraal staan. Naast veel bouwopgaven zijn er veel opgaven in de openbare ruimte om Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar te maken. Het organisatieonderdeel Ruimte van de gemeente Utrecht houdt zich hier mee bezig.

Dit is je werk
Als juridisch adviseur omgevingsrecht ben je specialist op het gebied van ruimtelijke ordening, in het bijzonder voor wat betreft bestemmingsplannen. Je bent verantwoordelijk voor het adviseren over complexe vraagstukken op dit vakgebied en voor het vertalen van grotere ruimtelijke initiatieven en projecten in passende ruimtelijke planvormen. Je werkt gebiedsgericht, wat inhoudt dat je verantwoordelijk bent voor een eigen deel van de omvangrijke en complexe gemeente Utrecht. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan het realiseren van een nieuwe rol voor het team Omgevingsrecht door de komst van de Omgevingswet. In jouw rol ben je in staat ruimtelijke plannen zelf op te stellen, maar ook de daarbij behorende ruimtelijke procedures zelfstandig te doorlopen en aan te sturen. In deze veelzijdige rol onderhoud je contacten met andere afdelingen, projectmanagers, het bestuur en externe partijen. Daarnaast vertegenwoordig je de gemeente Utrecht in beroepszaken bij de Raad van State.

Als juridisch adviseur omgevingsrecht maak je onderdeel uit van het team Omgevingsrecht, onderdeel van de Ontwikkelorganisatie Ruimte en het gilde Ruimtelijke Kwaliteit en Duurzaamheid. Binnen het team werken een aantal juristen aan de opgaven. Het team werkt zelfsturend met een teamcoördinator als trekker.

Dit bieden we je
We willen dat onze medewerkers gemotiveerd en betrokken zijn en dat ook blijven. Daarom willen wij dat jij met plezier naar je werk gaat. Zo werken we optimaal samen aan een mooie stad. Dit bieden wij jou:

 • Een 32- of 36urige werkweek met een bruto maandsalaris tussen de €3.348,- en €4.859,- op basis van 36 uur. (schaal 11). Het precieze bedrag stemmen we af op jouw kennis en ervaring. Inpassing in de aanloopschaal behoort tot de mogelijkheden.
 • Een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB pas je de arbeidsvoorwaarden aan naar jouw eigen omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het kopen van extra verlofuren. De hoogte van het Individueel Keuze Budget (IKB) is 17,05% van je salaris.
 • Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vaste aanstelling bij bewezen geschiktheid.
 • Voor een overzicht van alle overige arbeidsvoorwaarden, zoals reiskostenvergoeding klik dan hier.

Dit vragen we van je

 • Je beschikt over een afgeronde relevante WO- opleiding zoals Nederlands Recht of vergelijkbaar en je hebt zeker 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van het maken en begeleiden van ruimtelijke plannen.
 • Je beschikt over actuele kennis van de ontwikkelingen in het vakgebied (met name over de Omgevingswet) en relevante wetgeving.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch en probleemoplossend vermogen waardoor je je snel een oordeel kan vormen en deze op overtuigende wijze kunt overbrengen
 • Je staat stevig in je schoenen, je kunt snel schakelen
 • Je bent politiek sensitief
 • Je bent in staat om verbinding tot stand te brengen en bent gericht op samenwerking en innovatie
 • Je bent stressbestendig en resultaatgericht en komt met jouw enthousiasme graag ons team versterken.

Dit is handig om te weten

Enthousiast geworden om als juridisch adviseur omgevingsrecht aan de slag te gaan voor de gemeente Utrecht? Solliciteer dan direct! Heb je vragen over de vacature neem dan contact op met Frederike Middelbos, manager ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Tel. 030 286 4306. Heb je vragen over de organisatie of de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met Jan Willem de Boer, Recruiter, 06 1829 1753

Na de sluitingsdatum laten we je zo snel mogelijk weten of je wordt uitgenodigd voor een kennismaking.

De gemeente Utrecht is een inclusieve organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers inzet om betere resultaten te halen voor de stad. Talent als basis, diversiteit als kracht. Naast je kwaliteiten, talenten en motivatie breng je ook jouw leeftijd, geaardheid, achtergrond of arbeidsbeperking mee. Je bent van harte welkom!

Gemeentebanen

4 applications

114 views


06-12-2018 Gemeente Utrecht