Logo Texel

Jobs posted by Gemeente Texel

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Texel.

Latest jobs

Voorzitter en leden commissie bezwaarschriften

Texel heeft ruim 13.500 bewoners en verwelkomt als gemeente bovendien jaarlijks meer dan een miljoen gasten die tijdens hun vakantie genieten van een gastvrij en prachtig eiland. Gemeente Texel geldt daarom als een 20.000+ gemeente. De gemeente koestert het 'Texelse' en werkt daarin welbewust samen met bewoners, organisaties en bedrijven op en buiten Texel. Texel is een gemeente waar de lijnen met de burger en de politiek kort zijn. De gemeenschap is hecht en de ambitie groot: een toekomstbestendig en duurzaam Texel.

De gemeente Texel heeft met de gemeente Hollands Kroon een gezamenlijke commissie bezwaarschriften met een ambtelijk coördinator en secretaris. De commissie adviseert over bezwaarschriften die worden ingediend tegen besluiten van het college van burgemeester en wethouders. Incidenteel wordt advies gevraagd over bezwaren tegen besluiten van de burgemeester of de gemeenteraad.

In de praktijk is er een verdeling in de werkzaamheden waarbij Texelse leden hoofdzakelijk worden ingezet voor de vergaderingen van de commissie op Texel. De commissie komt op Texel maandelijks bijeen op de 3e of 4e woensdagmiddag van de maand. Per vergadering worden 3 à 4 bezwaren behandeld. Leden van de Texelse commissie zijn, indien nodig, ook inzetbaar voor vergaderingen in de gemeente Hollands Kroon.

Deze vacature is met name gericht op het werven van leden voor de vergaderingen op Texel.

Voor de leden en de voorzitter is een (geïndexeerde) vaste vergoeding per vergadering vastgesteld.

De gemeente Texel zoekt versterking voor de commissie bezwaarschriften:

Een voorzitter en één of twee leden

De gemeente komt graag in contact met mensen die aan de onderstaande profielschets voldoen. Als bijkomend vereiste voor de kandidaat-voorzitter geldt dat hij - uiteraard op een vriendelijke manier - in staat moet zijn een zitting van de commissie te leiden op een zodanige wijze dat de daarvoor gegeven tijd niet overschreden wordt en partijen niettemin de gelegenheid krijgen hun zegje te doen.

Profielschets lid bezwaarschriftencommissie

 • Een juridische opleiding op ten minste HBO-niveau;
 • Academisch werk- en denkniveau op juridisch gebied, waarbij met name kennis van het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht tot aanbeveling strekt;
 • Inzicht in en ervaring met het functioneren van het openbaar bestuur op lokaal niveau;
 • Analytisch vermogen;
 • Brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
 • Goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • Een kritische en klantgerichte houding en het vermogen om inhoudelijk bij te dragen aan een advies met pragmatische oplossingen waaruit een evenwichtige mix van gezond verstand en juridische kwaliteit blijkt;
 • Geen directe of indirecte binding met de bestuursorganen of ambtelijke organisaties van de gemeenten Hollands Kroon en Texel;
 • Ervaring met de behandeling van bezwaarschriften is een pre;
 • Gevoel voor bestuurlijke verhoudingen;
 • Niet als particulier of professional betrokken bij juridische procedures tegen de gemeente.

Contactinformatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functies: Cees Witte, juridisch adviseur: cwitte@texel.nl,

0222-362282 of Wilma Huitema, coördinator commissie bezwaarschriften: whuitema@texel.nl, 0222-362166.

Voor vragen over de procedure: Wendy Velner (HRM adviseur), wvelner@texel.nl, 0222-362246.

Reacties: mail een brief met je motivatie en CV uiterlijk 1 december 2019 naar Wendy Velner, HRM adviseur, wvelner@texel.nl.

2 applications
102 views


11-11-2019 Gemeente Texel
Projectleider (havenontwikkeling)

Texel, het grootste Waddeneiland van Nederland, ligt op 4 kilometer afstand van het vasteland en bereik je met de veerboot binnen 20 minuten. Texel kent een diversiteit aan natuur met ongerepte duinlandschappen, weidse stranden, natuurparken en dennenbossen en daarnaast is de landbouw van groot belang. Samen met de variatie aan cultuur, sport en evenementen maakt dit Texel tot een uniek eiland. Texel heeft ruim 13.500 bewoners en verwelkomt bovendien jaarlijks een miljoen gasten die tijdens hun vakantie genieten van een gastvrij en prachtig eiland. De gemeente koestert het 'Texelse' en werkt daarin welbewust samen met bewoners, organisaties en bedrijven op en buiten Texel. Texel is een gemeente waar ook de lijnen met de burger en de politiek kort zijn. De gemeenschap is hecht en de ambitie groot: een toekomstbestendig en duurzaam Texel.

De gemeente Texel bestaat uit de afdelingen Gemeentewerken, Advies & Ondersteuning, het Sociaal Team en Beleid & Vergunningen. Bij Gemeentewerken zoeken we een

Projectleider (havenontwikkeling)

voor 36 uur per week voor minimaal 3 jaar

Algemeen

Texel is drie havens rijk: de veerboothaven, de NIOZ-haven (Seaport Texel) en de gemeentelijke haven in Oudeschild. De havens werken nauw samen waarbij de haven in Oudeschild de komende jaren forse ingrepen te wachten staat. Er moet geïnvesteerd worden in de walstroomvoorziening, in de voorzieningen voor onze toeristen en ook in het verduurzamen van de haven. In een op te stellen meerjarenonderhouds- en investeringsplan gaan we gestructureerd aan de slag om de miljoenen investeringen die nodig zijn in de komende decennia zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren.

We willen ook in overleg met onze partners werken aan een gezamenlijk bedrijfsplan om de toekomst het hoofd te kunnen bieden en de kansen die zich voordoen via private investeringen te verzilveren. De haven van Oudeschild is ook het thuis voor de Texelse vissersvloot. Om ons goed te kunnen voorbereiden op een integrale afweging willen we een programma 'Haven' ontwikkelen waarbij de samenwerking met onze Texelse partners en ook met de andere Waddenhavens een plaats moet krijgen.

Daarom zijn we voor de komende drie jaar op zoek naar een ervaren projectleider die resultaat gericht is, die zich thuis voelt in complexe projecten en die een uitstekend omgevingsmanager is. Je bent de trekker van het havenprogramma. Als projectleider leid je meerdere projecten vanaf de initiatieffase tot aan de opleveringsfase. Je bent verantwoordelijk voor het realiseren van het projectresultaat binnen de gestelde randvoorwaarden, zoals tijd, geld en beschikbare capaciteit. Daarnaast kun je worden ingezet voor andere projecten van de afdeling gemeentewerken als de tijd dat toelaat.

Wat doe je

 • Je stelt het programma 'Haven' op waarbij je goed samenwerkt met onze partners
 • Stelt voor de betreffende projecten een projectplan op en stemt deze af met de ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever
 • Draagt zorg voor een goede projectbeheersing en maakt hierover afspraken
 • Rapporteert over de voortgang van het project(en)
 • Draagt zorg voor het opstellen van beslisdocumenten waaronder het communicatieplan
 • Doet aanvragen voor cofinanciering/ subsidies

Wat verwachten we van je

 • Minimaal een HBO werk- en denkniveau
 • Minimaal 3 jaar relevante werkervaring met leiden van civiel- en cultuurtechnische projecten voor een overheidsorganisatie
 • Aantoonbare kennis op het gebied van projectmanagement en bereid die te delen
 • Aantoonbare kennis en ervaring binnen een gemeentelijke organisatie
 • Kennis en ervaring met verschillende aanbesteding- en contractvormen binnen de GWW

Competenties

 • Communicatief vaardig
 • Bedrijfsmatig ingesteld
 • Resultaatgericht
 • Verantwoordelijkheidsgevoel
 • Politiek- en organisatiesensitief
 • Verbindend

Wat bieden we je?

Salarisindicatie op basis van salaristabel CAR/UWO: schaal 11, bij 36 uur per week

max. € 5.067,- bruto (exclusief 17,05% IKB), afhankelijk van leeftijd en ervaring. De gemeente Texel heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, kopen en verkopen van verlof, verhuiskostenvergoeding (bij verhuizing naar Texel) en opleidingsfaciliteiten. Bij gebleken geschiktheid behoort een vast dienstverband voor onbepaalde tijd tot de mogelijkheden.

Een assessment en/of een Management Drives test kan deel uit maken van de procedure.

Contactinformatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie:

Gerrit Berkelder, Afdelingshoofd Gemeentewerken, tel. 0222-362.297

of Stephan Kikkert, teamleider Uitvoering (en de haven), tel. 0222-362.245

Voor vragen over de procedure:

Wendy Velner, Adviseur HRM, tel. 0222-362.246

Ben je geïnteresseerd en voldoe je aan bovenstaand profiel? Stuur je sollicitatie naar wvelner@texel.nl. Reageren op deze functie kan tot en met 30 november 2019.

5 applications
125 views


05-11-2019 Gemeente Texel
(Junior) Werkvoorbereider en toezichthouder Wegen

Texel, het grootste Waddeneiland van Nederland, kent een diversiteit aan natuur met ongerepte duinlandschappen, weidse stranden, natuurparken en dennenbossen en daarnaast is de landbouw van groot belang. Samen met de variatie aan cultuur, sport en evenementen maakt dit Texel tot een uniek eiland. Texel heeft ruim 13.500 bewoners en verwelkomt bovendien jaarlijks een miljoen gasten die tijdens hun vakantie genieten van een gastvrij en prachtig eiland. De gemeente koestert het 'Texelse' en werkt daarin welbewust samen met bewoners, organisaties en bedrijven op en buiten Texel. Texel is een gemeente waar ook de lijnen met de burger en de politiek kort zijn. De gemeenschap is hecht en de ambitie groot: een toekomstbestendig en duurzaam Texel.

De gemeente Texel bestaat uit de afdelingen Gemeentewerken, Advies & Ondersteuning, het Sociaal Team en Beleid & Vergunningen. Bij Gemeentewerken zoeken we een

(Junior) Werkvoorbereider en toezichthouder Wegen

voor 36 uur per week

Algemeen

Als (junior) werkvoorbereider en toezichthouder werk je nauw samen met de areaalbeheerder Wegen. Je ontwerpt, calculeert, maakt werkbeschrijvingen en verzorgt de aanbesteding van infrastructurele projecten. Daarnaast zorg je voor het toezicht op de werkzaamheden, hou je contact met betrokkenen en handel je eventuele klachten af. Alle werkzaamheden vinden plaats in afstemming met de areaalbeheerder.

We zijn op zoek naar iemand met een relevante MBO opleiding, of een nog studerende BBL-er die als junior werkvoorbereider begint en de ambitie en capaciteiten heeft om door te groeien binnen het vakgebied.

De projecten waar we aan werken variëren van structureel onderhoud, zoals het opnieuw aanbrengen van belijningen, tot grote reconstructies, zoals het opnieuw aanleggen van een straat in combinatie met het vervangen van riolering.

De (junior) werkvoorbereider en toezichthouder is werkzaam binnen de afdeling Gemeentewerken. Je legt rechtstreeks verantwoording af aan de teamleider Inrichting en Beheer. De werkvoorraad wordt samen met de beheerder bepaald op basis van verschillende prioriteiten.

Wat doe je

 • Je houdt dagelijks toezicht op de uitvoering van projecten of werken;
 • Je onderhoudt tijdens de uitvoering contacten met de omwonenden en betrokken bedrijven en controleert de werkzaamheden;
 • Je bent verantwoordelijk voor het oplossen van (tijdens de uitvoering optredende) problemen en/ of overlegt hierover met de beheerder;
 • Je ondersteunt en adviseert de beheerder in geval van calamiteiten;
 • Je bent verantwoordelijk voor de behandeling van klachten van derden tijdens de looptijd van het werk;
 • Je draagt zorg voor de uitvoering van vooronderzoeken ten behoeve van een project;
 • Je maakt de werktekeningen voor kleinere projecten inclusief bestek en draagt zorg voor calculatie en aanbesteding;
 • Je draagt zorg voor de aanvraag van ontheffingen en vergunningen.

Wat verwachten we van je

 • Een MBO/MBO+ werk- en denkniveau, verkregen of te verkrijgen door een opleiding in de

civiele techniek

En liefst aanvullend (of nog te leren):

 • Kennis van civiel- en cultuurtechnische projecten;
 • Kennis van bestrating;
 • Kennis van projectmatig werken;
 • Kennis van en ervaring met verschillende teken- en besteksprogramma's zoals RAW en

Autocad;

 • Kennis van en ervaring met Office (Word/Excel, etc);
 • Pré is ervaring met begeleiding van werken door derden in de civiele techniek

(contractbegeleiding);

 • Pré is kennis van asfalt, kleinschalige waterbouwkundige werken, riolering;
 • Pré is kennis van relevante wetgeving met name op gebied van milieuwetgeving/grondstromen

Competenties

 • Resultaatgericht
 • Verantwoordelijkheidsbewust
 • Zelfstandig
 • Actief/ondernemend
 • Creatief
 • Klantgericht

Wat bieden we je?

Salarisindicatie op basis van salaristabel CAR/UWO: schaal 8, bij 36 uur per week € 2.411,- tot max. € 3.485,- bruto (exclusief 17,05% IKB waarin onder meer zijn opgenomen: 8% vakantietoeslag, 6,75% eindejaarsuitkering en 1,5% levensloopbijdrage). Voor ervaren kandidaten behoort plaatsing in de functieschaal tot de mogelijkheden: schaal 9, bij 36 uur per week € 2.675,- tot max. € 3.929,-. De gemeente Texel heeft goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals flexibele werktijden, kopen en verkopen van verlof, verhuiskostenvergoeding (bij verhuizing naar Texel) en opleidingsfaciliteiten.

Een management drives test maakt onderdeel uit van de werving & selectieprocedure.

Contactinformatie

Voor meer informatie over de inhoud van de functie:

Jakob Jan Brouwer, teamleider Inrichting & Beheer, tel. 0222-362131, email: jbrouwer@texel.nl

Bert Dennenberg, Areaalbeheerder Wegen, tel: 0222-362175

Voor vragen over de procedure:

Wendy Velner, Adviseur HRM, wvelner@texel.nl tel. 0222-362246.

Ben jij die pro-actieve, leergierige collega die wij zoeken die de ambitie en capaciteiten heeft om door te groeien binnen het vakgebied? Stuur dan snel je sollicitatiebrief naar Wendy Velner, adviseur HRM, email: wvelner@texel.nl.

Reageren kan tot en met 17 november 2019.

7 applications
149 views


28-10-2019 Gemeente Texel