Logo Tergooi

Jobs posted by Tergooi

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Tergooi.

Latest jobs

Manager Finance & Control

In de structuur van Tergooi worden de Resultaat Verantwoordelijke Eenheden (RVE's) duaal aangestuurd door een Medisch (specialistisch) Manager en een Bedrijfsvoeringsmanager, die rapporteren aan de Raad van Bestuur. Verschillende stafafdelingen geven ondersteuning aan de Raad van Bestuur en aan de RVE's, waaronder de stafafdeling Finance & Control (38 FTE).

De Manager Finance & Control heeft de volgende rollen:

 • Stuurt de afdeling aan en is verantwoordelijk voor de strategie, de personele en financiële zaken.
 • Geeft direct leiding aan de afdelingsmanagers Planning & Control, Financiële Administratie en Zorgcontrol en de medewerker AO-IC.
 • Is verantwoordelijk voor een optimale planning & control cyclus in nauwe samenwerking met alle betrokkenen binnen de organisatie waaronder de (medisch) managers.
 • Signaleert in- en externe kansen en risico's en volgt de ontwikkelingen in de zorg.
 • Kan als strategisch adviseur van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht optreden op het vakgebied.
 • Neemt deel aan het organisatie brede managementoverleg

Resultaatgebieden van de Manager Finance & Control zijn:

 • Nieuwbouw: aanspreekpunt voor financiers nieuwbouw (banken/WFZ), verantwoordelijk voor periodieke update management case.
 • Zorgverkoop (lid onderhandelteam).
 • Inspelen op externe ontwikkelingen en onderhouden van relaties die daarmee samenhangen zoals zorgverzekeraars en banken/WFZ.
 • Verantwoordelijk voor risicomanagement en AO-IC.
 • Projecten: Horizontaal Toezicht, onderzoek/implementatie van nieuw (of upgrade van bestaand) ERP pakket.
 • Verantwoordelijk voor afspraken en afrekening met het MSB.
 • Verantwoordelijk voor uitvoering van het treasurybeleid.
 • Sturing op de financiële resultaten, neemt de lead in de financiële ontwikkelingen betreffende de nieuwbouw en werkt daarin nauw samen interne en externe stakeholders.

Kernwoorden
Professioneel, overstijgend, natuurlijk gezag

1 application
9 views
Check job


24-03-2020 Tergooi
Medisch Moleculair Microbioloog

I.v.m. het vertrek van de huidige medisch moleculair microbioloog per eind april a.s., zijn wij voor ons Centraal Bacteriologisch en Serologisch Laboratorium op zoek naar een Medisch Moleculair Microbioloog (0,8-1,0 FTE)
Je verricht research en development taken op het gebied van moleculair microbiologische diagnostiek en implementeert dit in de routine diagnostiek. Je bouwt de afdeling moleculaire microbiologische diagnostiek verder uit en ontwikkelt en implementeert eveneens moleculaire diagnostiek voor het laboratorium klinische chemie en hematologie (KCHL). Je houdt je bezig met het opstellen en controleren van procedures met betrekking tot de veiligheid, kwaliteit en CE-IVD certificering.

4 applications
13 views
Check job


18-03-2020 HR
Afdelingsassistent Acute Opname Afdeling

Je verricht ondersteunende werkzaamheden op de AOA tussen 17.00 en 21.00 uur, binnen deze uren ligt de opnamepiek op de afdeling. De werkzaamheden bestaan uit het aanbieden van iets te eten of drinken aan de patiënt en of familie, bieden van ondersteuning bij het vervoer van patiënten, aanvullen van voorraden waar nodig en verrichten van huishoudelijke werkzaamheden.

0 applications
18 views


12-03-2020 Tergooi
Vrijwilliger team van Tineke

Een opname in het ziekenhuis is voor kwetsbare ouderen vaak heel ingrijpend. Het is belangrijk om te voorkomen dat zij acuut verward raken (ook wel delier genoemd). Verder wil Tergooi ervoor zorgen dat zij hun leven na de opname weer zo zelfstandig mogelijk kunnen oppakken. Voor elke oudere die risico loopt lichamelijk of geestelijk achteruit te gaan, wordt een plan op maat gemaakt om extra aandacht en positieve afleiding te geven. Dit kan bestaan uit geheugentraining, een wandeling, een praatje maken, aanzetten tot het nuttigen van de maaltijd of een spelletje doen. Dit wordt door de vrijwilligers van het team van Tineke uitgevoerd.

Als vrijwilliger van het team van Tineke ben je werkzaam op verschillende verpleegafdelingen binnen Tergooi en werk je samen met de afdelingsverpleegkundigen. Je wordt begeleid door een vrijwilligerscoördinator waar je altijd met vragen terecht kunt. Als vrijwilliger heb je met veel verschillende patiënten te maken en zie je de patiënt soms maar één keer, maar je aandacht kan het verschil maken!

2 applications
9 views
Check job


11-03-2020 Tergooi
Vrijwilliger in Tergooi

Bij Tergooi zijn er verschillende vrijwilliger functies:

 • Verzorgen bloemen/fruit van de patiënten
 • Vergroten gastvrijheid; ontvangst en begeleiding van patiënten in het ziekenhuis
 • Ondersteuning geven op verpleegafdelingen/Spoed Eisende Hulp (SEH)
 • Ouderen: In Tergooi locatie Blaricum helpen met de activiteitenbegeleiding van de afdeling Geriatrie. Op de Geriatrische Trauma Unit (GTU) en bij Team van Tineke zijn op de afdeling diverse vrijwilligers aanwezig om patiënten ondersteuning/vermaak te bieden
 • We bieden aan wachtende patiënten/bezoekers koffie/thee aan op de poliklinieken
 • Patiëntenvervoer: Op beide locaties patiënten vervoeren in bed of rolstoel van en naar de verpleegafdelingen
 • Pendelservice: Op werkdagen vervoeren van patiënten en bezoekers met een golfkar van en naar de parkeerplaatsen
 • Kerkdienst: Op zondag vervoeren van patiënten van en naar de kerkzaal om daar de zondagsdienst bij te wonen
 • Vrijwilligers bij het Taalpunt bieden ondersteuning aan patiënten/bezoekers bij problemen die zij kunnen hebben bij het invullen van formulieren, lezen van bijsluiters etc.

0 applications
3 views


11-03-2020 Tergooi