Jobs posted by St. Anna Zorggroep

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for St. Anna Zorggroep.

Latest jobs

Helpende nachtdienst PG

Je biedt samen met je collega's persoonlijke verzorging en je geeft individuele begeleiding in overeenstemming met het individuele zorgleefplan. Je vervult een assisterende rol in complexe zorgsituaties onder leiding van een verzorgende en verricht je werkzaamheden van licht huishoudelijke aard.

Je schat de behoefte aan contact correct in en je geeft de cliënt aandacht door in gesprek te blijven over persoonlijke en praktische zaken. De zorg die je gaat leveren is toegankelijk en qua vorm en inhoud afgestemd op de vraag van de cliënt en altijd professioneel, persoonlijk en positief.

0 applications
0 views


30-03-2020 St. Anna Zorggroep
Helpende nachtdienst PG

Je biedt samen met je collega's persoonlijke verzorging en je geeft individuele begeleiding in overeenstemming met het individuele zorgleefplan. Je vervult een assisterende rol in complexe zorgsituaties onder leiding van een verzorgende en verricht je werkzaamheden van licht huishoudelijke aard.

Je schat de behoefte aan contact correct in en je geeft de cliënt aandacht door in gesprek te blijven over persoonlijke en praktische zaken. De zorg die je gaat leveren is toegankelijk en qua vorm en inhoud afgestemd op de vraag van de cliënt en altijd professioneel, persoonlijk en positief.

1 application
16 views
Check job


30-03-2020 St. Anna Zorggroep
Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de inhoudelijke ondersteuning van de cliëntenraad. De ondersteuning ligt met name op het secretariële, organisatorische, beleidsinhoudelijke, adviserende, communicatieve en financiële vlak. De ondersteuning is erop gericht de cliëntenraad in staat te stellen optimaal de gezamenlijke belangen van cliënten te behartigen conform de WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen).

0 applications
0 views


18-03-2020 St. Anna Zorggroep
Ambtelijk Secretaris Cliëntenraad

De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de inhoudelijke ondersteuning van de cliëntenraad. De ondersteuning ligt met name op het secretariële, organisatorische, beleidsinhoudelijke, adviserende, communicatieve en financiële vlak. De ondersteuning is erop gericht de cliëntenraad in staat te stellen optimaal de gezamenlijke belangen van cliënten te behartigen conform de WMCZ (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen).

2 applications
70 views
Check job


18-03-2020 St. Anna Zorggroep
Basisarts/ Specialist Ouderengeneeskunde 28 uren per week

Het Geriatrie expertise centrum (GEC) van Ananz bestaat uit 6 specialisten ouderengeneeskunde, 1 AIOS en verschillende behandelaren, zoals een diëtist, ergotherapeut, geriatrie-fysiotherapeut, logopedist en GZ-psycholoog. Het GEC is intramuraal werkzaam en in toenemende mate extramuraal. Intramuraal hebben we veel doelgroepen (zoals revalidatie, dagbehandeling, eerstelijnverblijf, hospice, somatische afdelingen en psychogeriatrische afdelingen) zodat onze bewoners zo dicht bij mantelzorgers kunnen blijven. In de eerstelijn verricht je als basiarts/specialist ouderengeneeskunde individuele consulten en participeer je in gestructureerde samenwerkingsverbanden met huisartsen. Kortom een dynamische rol waarin je midden in de organisatie staat.

Hoe ziet jouw dag eruit?
Als basisarts/ specialist ouderengeneeskunde voer je de regie over de uitvoering van het multidisciplinaire zorgplan en het medisch behandelplan.
Samen met je collega's lever je zorg en behandeling aan ouderen in het verpleeghuis.
Jouw focus ligt op het medisch onderzoeken, diagnosticeren, behandelen en begeleiden van cliënten met een complexe, samengestelde zorgvraag. Je levert daarnaast een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de ketenzorg, samen met collega's van medische en paramedische disciplines.

0 applications
0 views


17-03-2020 St. Anna Zorggroep