Logo Schiedam

Jobs posted by Gemeente Schiedam

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Schiedam.

Latest jobs

Beleidsmedewerker Veiligheid en Crisisbeheersing

Wat ga je doen?

Als beleidsmedeweker lever jij een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen van het beleidsplan Integrale Veiligheid. Je bent adviseur op een aantal specifieke deelterreinen. Daarvoor voer je overleggen, bewaak je de kwaliteit en voortgang van samenwerkingen en projecten en stel je rapportages op.

Met collega's binnen en buiten de gemeente wissel je informatie uit over ontwikkelingen op jouw beleidsterreinen en stem je werkzaamheden op elkaar af.

Vooralsnog bestaat het takenpakket uit:

 • Voorzitten van overleggen rondom de aanpak van problematische jeugd, toezien op de uitvoering van gemaakte afspraken, met ketenpartners als het jongerenwerk en de politie activiteiten bedenken en uitvoeren
 • Bijdragen aan het beheer van de crisisorganisatie van de gemeente Schiedam. Bewaken van afspraken binnen de 'kerngroep ambtenaren rampenbestrijding', zorg dragen voor een continue bezetting, het voorbereiden van grootschalige oefeningen van de crisisorganisatie
 • Bijdragen aan de uitvoering van de keurmerken Veilig Wonen en Veilig Ondernemen door contact te onderhouden met de woningbouwvereniging, verhuurders en bedrijven en praktische afspraken te maken. Tevens meedenken met collega's binnen de gemeente Schiedam die zich bezig houden met nieuwbouw en renovatie
 • Flexibele inzet beleidsondersteuning

Het definitieve takenpakket wordt in overleg met de overige teamleden samengesteld.

Wat breng je mee?

Je hebt een relevante opleiding op HBO/WO niveau of je beschikt over een academisch werk- en denkniveau. Je bent een enthousiaste aanpakker die in één jaar veel wil leren van het werken binnen een gemeentelijke organisatie. Je bent resultaatgericht, gaat oplossings-gericht te werk en durft te vragen. Verder beschik je over goede communicatieve vaardigheden, in woord en schrift. Relevante werkervaring in het veiligheidsdomein is een pré. Bij het juiste profiel is eventueel voor starters een ingroei-traject bespreekbaar.

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 4.406,00 bruto per maand (schaal 10) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 9 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Het gaat in eerste instantie om een tijdelijke opdracht voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

6 applications
143 views


13-02-2020 Veiligheid en Crisisbeheersing
Inspecteur woningtoezicht

Wat ga je doen?

Je inspecteert woningen, bouwwerken en erven. Je signaleert gebreken hieraan, maakt rapportages hierover en voert overleg met eigenaren of huurders over herstel.Indien nodig oefen je dwang uit die kan eindigen in bestuursrechtelijke handhaving.Je onderzoekt de bouw- en woontechnische staat van een pand en brengt daarover advies uit. Tenslotte onderzoek je ook het gebruik van woningen op bijvoorbeeld overbewoning en rapporteert hierover. Ook hier oefen je zo nodig dwang uit die kan uitdraaien op bestuursrechtelijke handhaving. Je draait mee in de wachtdienst van het team.

Wat breng je mee?

Je hebt een brede kennis op het gebied van bouwprocessen, renovatie en onderhoudstechnieken. Je hebt een aantal jaren ervaring met wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van de Huisvestigingswet, de bouwregelgeving en de gemeentelijke verordening. Je bent goed bekend met landelijk en lokaal beleid en hebt ervaring met het werken met informatiesystemen, zoals Squit. Je werk doe je niet alleen vanachter je bureau maar vaak projectmatig, buiten op locatie en in een prettige samenwerking met directe collega's binnen het team en vertegenwoordigers vanuit andere teams. Je communicatieve vaardigheden zijn uitstekend en je staat stevig in je schoenen als het om handhaving gaat. Je vindt het leuk om oplossingsgericht mee te denken met de klant: "Nee" is geen antwoord, "ja tenzij" is het uitgangspunt. Je gaat voor kwaliteit, neemt initiatief en durft verantwoordelijkheid te nemen voor keuzes binnen de processen. Je hebt een HBO werk- en denkniveau of door werkervaring verkregen niveau.

Beschik jij over deze competenties?

 • Je bent zelfstandig, resultaat- en oplossingsgericht
 • Je hebt uitstekende communicatieve- en onderhandelingsvaardigheden
 • Je hebt een goed gevoel voor politiek bestuurlijke verhoudingen;
 • Je hebt een collegiale instelling en kunt makkelijk verbinding maken met collega's binnen het team en binnen de gemeentelijke organisatie
 • Je bent klantgericht en hebt een pro-actieve houding

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 3.968,00 bruto per maand (schaal 9) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 8 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Ons kantoor ligt in het centrum van de stad en is uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

4 applications
135 views


12-02-2020 Vergunningen en Handhaving
Planeconoom

Wat ga je doen?

Als planeconoom analyseer en adviseer je over ruimtelijke (bouw-)plannen binnen de gemeente. Je expertise zit daarbij in het doorgronden en opstellen van grondexploitaties.

Deze zijn van groot belang om de haalbaarheid van stedelijke (her-)ontwikkelingen te kunnen beoordelen en meerjarig te beheersen. Je denkt mee over oplossingen en adviseert vanuit een tactisch en strategisch financieel, ruimtelijk kader.

Gemeente Schiedam werkt ambitieus aan haar woningbouwopgave en aan de herstruc-turering van bedrijventerreinen. Tot 2030 wil de gemeente 7000 nieuwbouwwoningen realiseren. Hierin zit ook een opgave om in samenwerking met de wooncorporatie circa 1000 sociale huurwoningen te herstructureren. Een aantal voorbeelden van de projecten waaraan wij werken kun je zien op https://www.sdam.nl/wonen/nieuwbouw-projecten.

Gezien de opgave is zelfstandigheid in het opstellen en onderhouden van grondexploitaties en het goed in staat zijn om professioneel flexibel samen te werken binnen projectteams belangrijk.

Wat breng je mee?

Je bent planeconoom met voldoende bagage om uitdagende projecten aan te kunnen en hiervoor grondexploitaties op te stellen. Je schrikt niet van de nodige dynamiek en je bent binnen een projectteam een stevige en professionele adviseur. Je kent je weg in risico-management.

Je beschikt over een academisch werk- en denkniveau en hebt veel kennis en ervaring in het vakgebied. Je hebt inzicht in de financiële consequenties van ruimtelijke plannen en in de ontwikkelingen in het vakgebied. Verder heb je kennis van het Besluit Begroting en Verantwoording, de Gemeentewet en de fiscaliteit bij vastgoedtransacties. Je werkt gemakkelijk en accuraat met Excel en Word en financiële administratieve systemen (zoals bijvoorbeeld Key2Fin/Cognos). Je hebt goede communicatieve vaardigheden en werkt graag samen. Je bent daarbij in staat om complexiteit te vertalen naar gedeeld inzicht. Je houdt van resultaat en bent trots op je werk. Daarnaast is affiniteit met gebiedsontwikkeling, vastgoedbeheer en maatschappelijke betrokkenheid een pré.

Het kan zijn dat je nog niet over al deze kwalificaties beschikt maar wilt groeien in het vak als planeconoom. In dat geval lezen we graag in je motivatiebrief en CV terug wat je al wel aan ervaring hebt en wat je visie is op je ontwikkeling als planeconoom.

Beschik jij over deze competenties?

Algemeen: Analytisch vermogen en snel kunnen denken en handelen. Proactief, praktisch en daadkrachtig.

Klantgerichtheid: Onderzoeken van de wensen en behoeften van de (interne c.q. externe) klant en laten zien vanuit datperspectief te denken en te handelen.

Samenwerken: Proactief bijdragen aan samenwerking voor gemeenschappelijke doelen en resultaten, ook wanneer dat geen direct persoonlijk belang dient. Het kunnen werken in teamverband is een absolute "must".

Resultaatgerichtheid: Handelingen en besluiten richten op het daadwerkelijk realiseren van vooraf vastgestelde resultaten.

Omgevingsbewustzijn: Laten blijken goed geïnformeerd te zijn over maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andereomgevingsfactoren. Deze kennis effectief benutten voor de eigen functie of organisatie.

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 5.067,00 bruto per maand (schaal 11) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 10 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Overige vragen, reageren?

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Bert van der Meij, teammanager Vastgoed, Grondbeleid en Ondersteuning, telefoon 06 1174 93 74 of Stephan Jansen, senior planeconoom, telefoon 06 1900 66 25. Ben je geïnteresseerd in deze functie? Solliciteer dan vóór 2 maart 2020.

Je hoort uiterlijk dinsdag 10 maart 2020 van ons of je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

De kennismakingsgesprekken staan gepland op dinsdag 17 maart 2020.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

4 applications
87 views


06-02-2020 Vastgoed, grondbeleid en ondersteuning
Ervaren beleidsmedewerker horeca en evenementen

Wat ga je doen?

De taken van de beleidsmedewerker zijn:

 • Het voorzitten van (grootschalige) evenementen overleggen
 • Behandelen en opstellen van (complexe) vergunningaanvragen op de genoemde deelterreinen waar grote belangentegenstellingen zijn tussen aanvrager en omwonenden
 • Inhoudelijk voorbereiden en opstellen van beleidsnota's
 • Beleidsadvisering op het terrein van Horeca en Evenementen
 • Signaleren en analyseren van relevante (maatschappelijke) ontwikkelingen en het vertalen, met de consequenties, naar de gemeentelijke situatie
 • Actief meedenken en initiëren van beleid op de genoemde deelterreinen en mede uitvoering hier aan geven
 • Het vertegenwoordigen van de gemeente in rechte

Wat breng je mee?

Wij zoeken een ervaren medewerker met ruime ervaring op het gebied van horeca en evenementen. Je bent een stevige persoonlijkheid en weet zowel in- als externe partijen bijeen te brengen en bruggen te slaan. Een echte teamspeler, die geen uitdaging uit de weg gaat, knopen door durft te hakken en gevoel heeft voor de bestuurlijke en politieke verhoudingen in de omgeving.

Daarnaast heb je/ben je:

 • HBO denk- en werkniveau (bij voorkeur HBDO-AJZ of HBO-rechten)
 • Uitstekende sociale vaardigheden
 • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Ervaring in (een) vergelijkbare functie(s) is een pré
 • Een brede blik en goede kennis van de (de positie van) gemeentelijke overheid en van relevante externe partners
 • In staat een goed netwerk te ontwikkelen en onderhouden
 • Bestuurlijke sensitiviteit
 • Een flexibele instelling

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 4.406,00 bruto per maand (schaal 10) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 9 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

4 applications
184 views


03-02-2020 Veiligheid en Crisisbeheersing
Bestuursadviseur

De gemeente Schiedam is op zoek. Naar jou! Tenminste, als je aan de slag wilt op een van de uitdagende functies van bestuursadviseur voor één van de leden van het college van burgemeester en wethouders. Een unieke kans om jouw frisse blik en expertise in te zetten in een adviserende en organiserende rol.

Wat ga je doen?

Als bestuursadviseur fungeer je als schakel tussen bestuur en organisatie. Je bent individueel gekoppeld aan een bestuurder en de - bij de portefeuille horende - vakteams. Je bent het eerste aanspreekpunt voor deze bestuurder en geeft gevraagd en ongevraagd advies op verschillende vraagstukken. Wanneer deze vraagstukken betrekking hebben op meerdere portefeuilles, ben je in staat om samen met je collega-bestuursadviseurs als één team hierop te adviseren.

Je houdt zicht op de afhandeling van bestuurlijk belangrijke dossiers en coördineert de afstemming tussen bestuurder, organisatie, gemeenteraad en externe partijen. Het functioneren wordt gekenmerkt door sturing, overzicht, bestuurlijke proceskennis en politieke sensitiviteit.

Werkzaamheden:

 • Het strategisch adviseren van zowel de bestuurder als de ambtelijke organisatie
 • Je hebt in- en overzicht in de portefeuille, bent alert op politieke gevoeligheden, kunt omgaan met belangentegenstellingen en weet de weg te vinden binnen de vakteams
 • Het deelnemen en het bijdragen aan het goed functioneren van het stafoverleg van de bestuurder, stukken meelezen, attenderen en meedenken
 • Het inrichten van het besluitvormingsproces en er zorg voor dragen dat de collegestukken het juiste draagvlak hebben
 • Aanwezig zijn bij de vergaderingen met de gemeenteraad, voorbereiden van de vergadering samen met de bestuurder, bijhouden van toezeggingen en afspraken en deze monitoren
 • Het signaleren van in- en externe ontwikkelingen binnen de portefeuille en waar nodig deze te agenderen

Wat breng je mee?

Interesse? Dat dachten we al. Wij vragen HBO of WO- werk en denkniveau, gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen, een goed stel hersens dat je weet te verbinden met hart, handen en humor. Weten hoe de hazen lopen, van niets iets kunnen maken, aanvoelen wanneer je even je mond moet houden en inschatten wanneer je écht even zelf de baan in moet. Je bent zichtbaar, benaderbaar en proactief.

Wat krijg je van ons?

Een boeiende klus in een organisatie met leuke collega's waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, expertise en ondernemerschap. Het salaris bedraagt maximaal € 4.406,00 bruto per maand (schaal 10) bij een werkweek van 36 uur. Afhankelijk van ervaring kan inschaling in de aanloopschaal 9 tot de mogelijkheden behoren. We bieden flexibele werktijden en een Individueel Keuze Budget (17,05% van het bruto jaarsalaris). Daarnaast kennen wij goede regelingen op het gebied van scholing en opleiding, het combineren van werk en privé en krijg je de ruimte om je rol effectief en op eigen wijze in te vullen. Gestart wordt met een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor een jaar.

Voor deze vacature wordt gelijktijdig in- en extern geworven. Interne kandidaten hebben hierbij voorrang.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

15 applications
412 views


30-01-2020 Gemeente Schiedam