Automated job management on Samenwerken In Flevoland

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on Samenwerken In Flevoland.

Latest jobs

Handhaver openbare ruimte

  • Je bent verantwoordelijk voor de handhaving van wet- en regelgeving, zoals de Drank- en Horecawet, de Wabo, de Wegenverkeerswet, maar ook de Milieuwetgeving en lokale regelgeving zoals de APV en de afvalstoffenverordening.
  • Je surveilleert, zowel binnen als buiten de bebouwde kom en je houdt toezicht op naleving van regelgeving en vergunningen/ontheffingen.
  • Indien nodig treed je verbaliserend op.
  • Je adviseert over de vertaling van wat je in de praktijk ziet naar beleid, regelgeving en procedures. Je maakt hiervan schriftelijke constateringen die onderlegger zijn voor bestuursrechtelijke handhaving.
  • Je adviseert over technische aspecten van handhavingszaken.
  • Je geeft informatie over- en handelt klachten af.

0 applications
0 views


21-10-2019 Meerinzicht