Logo Parnassia Groep

Jobs posted by Parnassia Groep

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Parnassia Groep.

Latest jobs

HR Adviseur

Wij zijn op zoek naar een HR adviseur met sterke overtuigingskracht ter ondersteuning van de zorgbedrijven i-psy, PsyQ en Brijder in de regio Haaglanden

De uitdaging bij de combi i-psy, PsyQ en Brijder is het realiseren van een gezond en plezierig werkklimaat, zodat medewerkers graag bij ons willen werken én willen blijven. De HR adviseur adviseert over de HR instrumenten en draagt bij aan de inrichting en implementatie daarvan. Het adviseren over de uitvoering van de reorganisatieplannen en wijze van inrichting, vormen eveneens een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

In de functie van HR adviseur:

 • ben je aanspreekpunt en sparringpartner van de directie voor het combizorgbedrijf i-psy, PsyQ en Brijder en adviseer je (on)gevraagd over HR onderwerpen
 • adviseer en ondersteun je leidinggevenden op het gebied van personeel, samenwerkings- en organisatievraagstukken
 • heb je inzicht in organisatorische processen en ben je effectief en creatief in het beïnvloeden ervan om op deze wijze een bijdrage te leveren aan de belangen van de zorgbedrijven
 • ben je klantgericht, opereer je proactief en denk je in oplossingsrichtingen; bovendien weet je goed de verbinding/ samenwerking te zoeken en te houden tussen de diverse spelers waarmee je binnen de organisatie van doen hebt
 • heb je een bedrijfsmatige werkhouding en bouw je mee aan een verdere professionalisering van de HR functie

0 applications
0 views


01-04-2020 Parnassia Groep
Klinisch psycholoog

Ons team Depressie is hecht en zelfsturend, bestaat uit ongeveer 20 collega's en is hoogspecialistisch met veel multidisciplinaire kennis. Wij bieden een ruim behandelaanbod, onder andere CGT, IPT en farmacotherapie.

Je bent werkzaam als regiebehandelaar, schuift aan bij intakes en je voert evaluatiegesprekken met de behandelaar en patiënt. Verder:

 • Diagnostiek en behandeling van patiënten
 • Mogelijkheid tot het geven van werkbegeleiding en supervisie aan (GZ) psychologen en klinisch psychologen in opleiding
 • Geven van groepsbehandelingen

Onze locatie is gelegen aan de A16 is en zowel met de auto als het OV goed bereikbaar (Metro Kralingse Zoom).

0 applications
0 views


01-04-2020 Parnassia Groep
Begeleider

Wij zoeken een nieuwe collega die ons team kan versterken in de transitie naar Langdurige Intensieve Behandeling.

Stern II is een HAT afdeling (House Alone Together) waar 30 patiënten verblijven, elk met een eigen hulpvraag. Wij bieden begeleiding bij de daginvulling, sociale contacten en psychiatrische en somatische hulpvragen. De problematiek van de patiënten loopt uiteen van schizofrenie, depressie, persoonlijkheidsstoornissen tot autismespectrumproblematiek, soms in combinatie met verslavingsproblematiek. Begeleiding is 24 uur per dag in de directe omgeving aanwezig.

Je komt te werken in een zelfstandig, zelfsturend team, dat actief samenwerkt en ruimte biedt voor eigen inspraak.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • Zorgdragen voor de continuïteit en kwaliteit van de dagelijkse zorg op de afdeling
 • Uitvoeren van het behandelplan en verrichten van verpleegkundige handelingen
 • Invulling geven aan en uitvoeren van het persoonlijk begeleiderschap
 • Verbeteren van kwaliteit van leven en algemeen welbevinden van de patiënten
 • Waarborgen van veiligheid van patiënten en collega's

0 applications
0 views


01-04-2020 Parnassia Groep
Verpleegkundige voor de Loodds

Je werkt op de LooDDs met je collega's aan zorg op het hoogste niveau en humor is hierin een onmisbare factor. Je kundigheid is geborgd door bijhouden van de benodigde vakkennis, onderzoek en voldoen aan de eisen van herregistratie. Werken in de dubbele diagnosezorg vraagt veel van je creativiteit en doorzettingsvermogen. Het betekent dat de benadering die vandaag werkt bij een cliënt, morgen wellicht niet werkt. Hierdoor wordt het programma geregeld geëvalueerd en hierover mee(willen) denken wordt zeer gewaardeerd.

Functieomschrijving

Flexibel inzetbaar zijn vind je prettig: wij verwachten dat je zowel individueel als in groepsverband wil werken met patiënten en met collega's. Je bent primair verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de inhoud, vaststelling en uitvoering van het behandelplan en in staat je eigen beslissingen te onderbouwen naar de patiënten en de collega's. Een belangrijke rol ligt dan ook bij het bepalen van het individuele beleid, rekening houdend met de afdelingsregels/belang van het groepsproces. Je manier van handelen getuigt van echte aandacht voor het individu en herstelgericht werken met oog voor veiligheid van jezelf en je omgeving. Je bent in staat de-escalerend te werken maar ook te begrenzen daar waar nodig. Natuurlijk reflecteer je regelmatig op je eigen handelen en kun je daarbij sparren met collega's.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • je functioneert zowel zelfstandig als in teamverband in diverse begeleidingssituaties
 • je levert een bijdrage aan de uitvoering en evaluatie van programma's, groepsactiviteiten, behandel- en zorgplannen
 • je rapporteert en interpreteert de observaties en brengt deze in het multidisciplinair overleg
 • door jouw werkhouding, die gekenmerkt wordt door enthousiasme en flexibiliteit, ben je in staat een professionele bijdrage te leveren aan een goed behandelklimaat en kan je de cliënt empoweren richting herstel

0 applications
0 views


01-04-2020 Parnassia Groep
Manager Zorg

Indigo is op zoek naar een coachende en energieke manager voor de regio Rijnmond. Ben je GZ psycholoog en haal je voldoening uit het verder ontwikkelen van teams op inhoud, opzetten van beleid, meedenken in de regionale strategie en het fungeren als inhoudelijk boegbeeld? Ben jij zowel mens- als resultaatgericht? Dan komen we graag met je in contact.

Gezien de doelgroep, maar ook het profiel van de collegae waar je leiding aan geeft, en het feit dat je nauw samenwerkt met de manager zorg, met een achtergrond als verpleegkundig specialist, denken we dat het profiel van een GZ psycholoog uitmuntend past.

Indigo heeft 9 zelforganiserende teams in de regio Rijnmond, met als aandachtsgebieden preventie, arbeidshulpverlening, basis GGZ en POH GGZ. Wij werken intensief samen met de huisartsen in de regio. Werken bij Indigo is een enorme uitdaging. Onze doelgroep is afwisselend en de problemen waar onze patiënten mee te kampen hebben, zijn heel vaak niet enkelvoudig. Ons antwoord daarop is specialist zijn in generalisme. We werken oplossingsgericht en positief.

De teams kenmerken zich door een goede kwaliteit van zorg en hoge patiënttevredenheid (boven 8 op Zorgkaart Nederland!). Ook is er een hoge mate van zelfstandigheid en potentieel ondernemerschap binnen de teams. Indigo zoekt een stevige manager zorg die collega's kan binden en richting kan geven. Samen met de manager bedrijfsvoering en de collega manager zorg, werkzaam in Rotterdam, ben je integraal verantwoordelijk voor meerdere teams met in totaal 50 collega's, werkzaam op de Zuid-Hollandse Eilanden. Jullie zijn verantwoordelijk voor het realiseren van de behandelinhoudelijke en bedrijfsmatige doelstellingen voor de regio en beslissen mee in het managementteam van Indigo.

Wij zoeken dan ook een manager die voeling houdt met patiënten en voor een deel blijft werken als regiebehandelaar.

De focus van de werkzaamheden ligt op:

 • Het inspirerend tot stand brengen van en uitvoering geven aan het behandelbeleid
 • Ondersteuning van de teams bij de realisatie van kwalitatieve en kwantitatieve goede zorgverlening
 • Vertegenwoordiging, ambassadeur zijn van Indigo vanuit zorginhoudelijk perspectief, zowel in- als extern
 • Verantwoordelijkheid dragen voor een goede en tijdige klachtafhandeling, daar waar het klachten van behandelinhoudelijke aard betreft
 • In samenwerking met collega-managers en professionals, verdere doorontwikkeling van de zelforganiserende teams
 • Meewerken aan innovatie op het gebied van behandeling en samenwerking in de regio

0 applications
0 views


01-04-2020 Parnassia Groep