Logo Parnassia Groep

Jobs posted by Parnassia Groep

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Parnassia Groep.

Latest jobs

Ambulant Behandelaar

Ben jij een betrokken aanpakker die sterk in de schoenen staat en ervaring heeft in het werken met complexe gezinnen, waarbij onder andere sprake is van GGZ problematiek?

Het integrale ambulante team Beter Thuis in Zoetermeer is een dynamisch en betrokken team dat volop in ontwikkeling is. De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren, die onderdeel zijn van complexe gezinnen. Binnen Beter Thuis verbinden we onze deskundigheid en bundelen we de expertise vanuit de specialistische jeugd- en opvoedhulp, kinder- en jeugdpsychiatrie, volwassenpsychiatrie en de specialistische zorg voor mensen met een LVB en het sociaal-maatschappelijk domein.
We kijken welke problemen gezinnen hebben en hoe we hen daarbij samen het beste kunnen helpen.
We verwijzen dus niet meer door, maar zijn er als Beter Thuis voor het gezin en helpen hen samen weer regie te voeren over hun eigen leven. Hier werken we samen aan herstel van het gewone leven voor gezinnen.

Het vernieuwende Integrale project Beter Thuis Den Haag en Zoetermeer is een gezamenlijk initiatief van Jeugdformaat, Ipse de Bruggen, Youz en PsyQ. Je komt te werken in een team met meerdere ambulante behandelaren van de verschillende organisaties: gedragsdeskundige, systeemtherapeut, GZ psycholoog en K&J psychiater.
Kantoorlocatie is Denemarkenlaan 2 in Zoetermeer, maar je zal voornamelijk bij de gezinnen thuis aan het werk zijn. Dit betekent dat je veel op pad bent en dat je vrijheid hebt in het indelen van je werkdag.

Werkzaamheden:

 • Je gaat outreachend werken en samen met andere hulpverleners gezinnen op maat begeleiden. Je coördineert de zorg en ondersteuning van 'jouw' gezinnen
 • Je begeleidt intensief gezinnen met problemen op verschillende levensdomeinen (school, vrijetijd, relaties, etc.) in combinatie met psychiatrische problematiek
 • Je maakt samen met het gezin en de collega's van Beter Thuis een integrale gezinsanalyse en formuleert samen met het gezin en eventueel het netwerk de doelen waaraan gewerkt zal worden
 • Vanuit jouw GGZ expertise neem je deel en draag je bij aan het multidisciplinaire overleg
 • Je versterkt de eigen krachten van het gezin en onderzoekt hoe het netwerk hier aan kan bijdragen
 • Je werkt vaak samen met de aanmelder vanuit de gemeente of de gecertificeerde instelling (WSG/JBW)
 • Na deze tijdelijke intensieve begeleiding draag je de hulpverlening over aan een reguliere hulpverlener door middel van een warme overdracht

0 applications
0 views


29-06-2022 Parnassia Groep
GZ Psycholoog

Ben jij een GZ psycholoog die graag het initiatief neemt? En werk je graag in een multispecialistisch team waarbij de cliënten en hun ouders dicht bij huis behandeld worden? Dan komen we graag in contact met je.

Onze teams zijn gedreven, enthousiast en altijd op zoek naar verbetering en vernieuwing. Er is dus veel ruimte voor eigen inbreng. Als GZ psycholoog ben je één van de regiebehandelaren en heb je een belangrijke rol in het MDO (multidisciplinair overleg). Daarnaast heb je onder andere de volgende taken:

 • Je voert intakegesprekken en geeft een behandelindicatie/ advies en verricht psychodiagnostiek bij kinderen en jongeren
 • Je verricht diagnostiek en geeft individuele- en/of groepsbehandelingen aan kinderen, jongeren of hun ouders
 • Je neemt het initiatief in een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het specialistische behandelaanbod
 • Je denkt actief mee over de ontwikkeling van het behandelaanbod

Op de locatie Leggelostraat zijn naast twee multispecialistische teams meerdere teams gehuisvest. Een team dat zich richt op kinderen tussen 0 en 6 jaar, MBT team voor jeugd, i-psy Jeugd en Gezin, PsyQ, i-psy Volwassenen en Parnassia.

0 applications
0 views


29-06-2022 Parnassia Groep
Psychotherapeut

Ben jij een psychotherapeut/ systeemtherapeut die zich herkent in de woorden deskundig, respectvol en optimistisch? Dan zijn wij op zoek naar jou.

Je bent onderdeel van het multidisciplinaire behandelteam, dat bestaat uit (K&J) psychiater, klinische psychologen, GZ psychologen, psychotherapeuten, systeemtherapeuten, psychomotorisch therapeut, creatief- en dramatherapeut, sociaal psychiatrisch verpleegkundige en in wisselende mate opleidelingen.
Primair zijn je taken:

 • Als regiebehandelaar intakes uitvoeren, in nauwe samenwerking met andere collega's
 • Opstellen van behandelplannen, het evalueren en zo nodig bijstellen daarvan
 • Het doen van psychotherapeutische behandelingen, in groeps-, systemisch- en individueel verband
 • Werkbegeleiding geven aan niet regiebehandelaars
 • Een bijdrage leveren aan de verdere specialistische ontwikkeling van het behandelaanbod

Op de locatie Leggelostraat zijn naast het MBT Team voor jeugd, meerdere teams gehuisvest. Een team dat zich richt op jongeren tussen 16 - 23 jaar, twee multispecialistische teams, i-psy Jeugd en Gezin, PsyQ, i-psy Volwassenen en Parnassia.

0 applications
0 views


29-06-2022 Parnassia Groep
Psychotherapeut

Ben jij een psychotherapeut, met kennis en ervaring met cliënten met diverse (kinder)psychiatrische aandoeningen en heb jij affiniteit met intercultureel ambulant werken en ga je ook onder tijdsdruk collegiaal en oplossingsgericht te werk?

Je komt te werken in een multidisciplinair team met collega's, dat zich actief bezighoudt met de ontwikkelingen binnen de interculturele geestelijke gezondheidszorg. Je werkt nauw samen met o.a. de psychiater, systeemtherapeut en basispsychologen. Er wordt gewerkt met een zorgvisie, waarbij een belangrijk onderdeel is dat er geprobeerd wordt zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de hulpvraag van cliënten, om zo de best passende behandeling in te zetten.

Als psychotherapeut verricht je psychodiagnostisch onderzoek en psychologische behandelingen bij cliënten en/of hun cliëntsysteem met psychische en/of gedragsproblematiek, met als doel het verminderen, stabiliseren en/of voorkomen van (toename van) de psychische- en/of gedragsproblematiek
Daarnaast ben je verantwoordelijk voor:

 • Werkbegeleiding aan stagiaires en basispsychologen
 • Evalueren van de behandelingen waarvoor je de eindverantwoordelijkheid hebt
 • Een bijdrage leveren om collega's en het team inhoudelijk te voeden (deelname aan MDO's, supervisie, intervisie, referaatbijeenkomsten)
 • Samenwerking met ketenpartners en huisartsen om goede zorg en zorg op maat te kunnen aanbieden

Onze locatie in Den Haag is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Op steenworp afstand is een winkelcentrum waar je terecht kunt voor een boodschap of een lekkere lunch.

0 applications
0 views


29-06-2022 Parnassia Groep
GZ psycholoog

Heb je affiniteit heeft met kinder- en jeugdpsychiatrie met eetproblematiek? En wil je je hier (verder) in specialiseren? Kom dan werken als GZ-Psycholoog bij het YET.

Het Youz Eetstoornissen Team (YET) werkt samen met het team van PsyQ Eetstoornissen Rijnmond, Youz Eetstoornissen Haaglanden en Emergis in Zeeland. Deze samenwerkende zorgprogramma's zijn onderdeel van het Eetstoornis Experts Netwerk (EEN) en zijn in het bezit van het TOPGGz-keurmerk, dit wil zeggen dat de patiënt op een afdeling met dit keurmerk hoog gespecialiseerde zorg (topklinische zorg) krijgt, die gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten, al dan niet door eigen onderzoek. De uitkomsten van die onderzoeken worden verwerkt in de behandelingen. Hierdoor krijgt de patiënt een behandeling die gebaseerd is op de meest recente inzichten.

Het multidisciplinaire, generalistisch en specialistisch werkend team van onze poli in Rotterdam-Noord biedt behandeling aan cliënten met een eetstoornis en hun gezin. Je bent betrokken bij de poliklinische- en deeltijd behandeling van cliënten en hun ouders, waarbij eetproblematiek centraal staat. Je speelt hierbij goed in op de behoeften van kinderen en jongeren, het gezin en de omgeving.

Als GZ-Psycholoog ben je één van de regiebehandelaren en heb je een belangrijke rol in het MDO (multidisciplinair overleg). Daarnaast heb je onder andere de volgende taken:

 • (Systemische) intake- en indicatiegesprekken
 • Individuele behandeling vanuit cognitief gedragstherapeutisch denkkader
 • Multidisciplinaire teamoverleggen en cliëntbesprekingen
 • Overleg binnen en buiten de regio met samenwerkingspartners
 • Eventueel ondersteunen en superviseren van collega's
 • Het opstellen en uitvoeren van behandelingen binnen behandeltrajecten
 • Een actieve inbreng in het ontwikkelen van nieuwe en innovatieve behandelmethodieken samen met het team

0 applications
0 views


29-06-2022 Parnassia Groep