Logo Parnassia Groep

Jobs posted by Parnassia Groep

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Parnassia Groep.

Latest jobs

Testcoördinator

Wat jij doet, doet ertoe bij Parnassia Groep. Door middel van IT en technologie kunnen wij een omgeving creëren waarin onze professionals in de praktijk nog beter worden ondersteund en daardoor dus meer aandacht en tijd hebben voor de patiënten. Onze why als Parnassia Groep is mensen hulp bieden bij het aanpakken van hun psychische problemen, dat is waar onze collega's zich dagelijks met hart en ziel voor inzetten. Wat is jouw why?

Hoe ziet jouw rol eruit?
Als testcoördinator heb jij een belangrijke rol in een zeer complexe omgeving. Je hoofdtaken gaan over het zorgdragen voor een goede voorbereiding. Ook werk je mee in de sprints van Agile Team op het gebied van testen en ben je verantwoordelijk voor de planning en organisatie van alle testactiviteiten. Je stelt de testplannen op en de teststrategie. Ook neem je de belangrijkste stakeholders mee in de voortgang door hen o.a. inzicht te geven in tussentijdse rapportages. Je bent dus verantwoordelijk voor het gehele testproces.
Je maakt risicoanalyses en adviseert het management. Ook ben je gesprekspartner richting leveranciers, de IT afdelingen en de belangrijkste key users in het primaire proces.

Wie zijn jouw collega's?
We zijn met 150 IT collega's gevestigd in Den Haag. De IT afdeling zit midden in een transitie. Om de zorg nog beter te kunnen bedienen - en onze why nog meer te kunnen realiseren - hebben we binnen de IT multidisciplinaire klantteams gevormd, die de behoefte uit de zorg omzetten naar een oplossing die geadopteerd wordt door de zorg. Naast de klantteams hebben we een grote beheerorganisatie, die zowel technisch beheer als functioneel beheer omvat. Zo kunnen wij de zorg nog beter ondersteunen en informatietechnologie een onderdeel laten zijn van elke behandeling.

Waarom het IT cluster binnen Parnassia Groep?
Parnassia Groep ziet dat de informatie(technologie) een steeds grotere rol gaat spelen binnen de behandeling van onze patiënten. Zo kunnen we door middel van data voorspellen welk behandeling het beste werkt voor een patiënt, of door middel van sensoren in onze gebouwen welke ruimtes beschikbaar zijn om je werk te kunnen doen of experimenteren we met de nightwatch, een nieuw alarmsysteem voor epileptische aanvallen, om te testen of deze effectief is. Als IT expert ondersteun je niet alleen de business maar heb je ook rechtstreeks impact op de patiënt. Je bent bij PG bezig met innovatie en helpt daarmee aan het herstel van onze patiënten.

0 applications
0 views


06-12-2021 Parnassia Groep
Verzorgende IG

Beschik jij over inlevingsvermogen en tact en heb je een positieve en enthousiaste instelling?

De bewoners van Dorestad zijn patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) in combinatie met somatische aandoeningen, waardoor ze verpleeghuiszorg nodig hebben.

Je werkzaamheden bestaan uit:

 • In samenspraak met behandelaren opstellen, uitvoeren, evalueren en bijstellen van het zorgplan
 • Zorgdragen voor de coördinatie en continuïteit van de (dagelijkse) zorg
 • Begeleiden van de patiënt bij het dagelijks functioneren, veelal overnemen van zorgtaken onder andere ADL
 • Medicatie delen en zorgdragen voor medicatieveiligheid

Je gaat in een onregelmatig rooster werken. We houden rekening met de principes van 'gezond roosteren'.

Binnen onze organisatie krijg je de kans je verder te ontwikkelen door middel van scholing, collegiale consultatie en training on the job.

0 applications
0 views


06-12-2021 Parnassia Groep
Verpleegkundige Meerzorg Poortugaal

Wat is jouw waarom als verpleegkundige bij de Meerzorg? Waarom doe je wat je doet?
Een belangrijk onderdeel van onze visie is dat we zo dicht mogelijk proberen aan te sluiten bij de hulpvraag van onze patiënten, om zo samen met patienten en hun naasten de best mogelijke interventie in te zetten. Onze specialistische behandelingen richten zich o.a. op klachtgerichte interventies, waarbij de contextuele en de sociaal maatschappelijke factoren belangrijke aandachtspunten zijn. Hierdoor lukt het ons om sneller een behandeling vorm te geven die past bij de specifieke hulpvraag van de patiënt. We werken daarbij samen met partners uit het sociale domein. Ons waarom is het bij dragen aan herstel, dat is waar onze collega's zich dagelijks met hart en ziel voor inzetten. Wij willen de kwaliteit van mensen hun leven verhogen! Wat is jouw waarom?

Hoe ziet jouw rol eruit?
Als verpleegkundige op de Meerzorg afdeling begeleid je de cliënt samen met zijn naasten en in samenwerking met het multidisciplinaire team in het persoonlijke proces van herstel. Hieronder valt onder andere herstel met betrekking tot medicatiegebruik, ADL, HDL, dagbesteding en het sociale domein, waarbij het uitgangspunt een gezonde leefstijl is. 'Het nemen van tijd' is bij deze doelgroep van toepassing; Je werkt in kleine stappen om de gezamenlijk gestelde doelen van de cliënt te behalen.

0 applications
0 views


05-12-2021 Parnassia Groep
ANIOS voor de LooDDs in Poortugaal

Hoe ziet jouw rol eruit?
In de functie van ANIOS werk je onder supervisie van een psychiater en een verslavingsarts KNMG op afdeling de LooDDS Poortugaal en ben je verantwoordelijk voor crisisbeoordelingen, opnames, en acute somatische- en psychiatrische consultvragen bij patiënten die zijn opgenomen met een combinatie van verslaving, psychiatrische- en somatische problematiek. Kortom: veelzijdig en dynamisch werk. De ervaring die je bij ons op doet zal van pas komen tijdens een eventuele vervolgopleiding in de psychiatrie, huisartsgeneeskunde of de verslavingszorg. Bij voldoende affiniteit is ook het volgen van onderwijs een mogelijkheid die wij als organisatie bieden. Ook draai je - na een inwerkperiode - mee in de avond-, nacht- en weekenddiensten. In deze functie zijn jouw goede sociale vaardigheden belangrijk voor de contacten met zowel patiënten als binnen de multidisciplinaire teams.

Je komt te werken dubbele diagnosezorg; psychiatrie en verslaving hand in hand. De LooDDs hecht veel waarde aan multidisciplinair samenwerken, om alle facetten van de problematiek in kaart te kunnen brengen en waar mogelijk te behandelen. Daarom werken we met een psychiater, verslavingsarts, (GZ)-psycholoog, SPV, verpleegkundige, spw-er, maatschappelijk werker nauw samen.

Je bent verantwoordelijk voor o.a. de volgende taken:

 • medische intake en opnamegesprekken
 • onder supervisie van de psychiater en/of verslavingsarts diagnosticeren en behandelen van patiënten met acute somatische of psychiatrische problematiek
 • multidisciplinair werken
 • het medisch begeleiden van patiënten tijdens hun klinische opname, in nauwe samenhang met het FACT team
 • onderzoeken en beoordelen van de somatische en psychische gevolgen van middelengebruik, - afhankelijkheid en verslavingsgedrag
 • schrijven van medische behandelplannen als integraal onderdeel van het algemene behandel-/begeleidingsplan
 • deelnemen aan teamvergaderingen, patiëntenbesprekingen en bereikbaarheidsdiensten
 • signaleren, begeleiden en behandelen van noodzakelijke detoxificatie
 • behandelen van lichamelijke klachten en verslaving
 • communicatie met patiënt, gebaseerd op motiverende gespreksvoering, aansluiten bij de fase waarin de patiënt zit

0 applications
0 views


05-12-2021 Parnassia Groep
Verpleegkundige High en Intensive Care

Wat is jouw waarom als HBO verpleegkundige? Waarom doe je wat je doet?
Een belangrijk onderdeel van onze zorgvisie is dat we zo dicht mogelijk proberen aan te sluiten bij de hulpvraag van onze patiënten, om zo de best mogelijke interventie in te zetten. Onze specialistische behandelingen richten zich o.a. op klachtgerichte interventies, waarbij de contextuele en de sociaal maatschappelijke factoren belangrijke aandachtspunten zijn. Hierdoor lukt het ons om sneller een behandeling vorm te geven die past bij de specifieke hulpvraag van de patiënt. . Onze waarom is mensen hulp bieden bij het aanpakken van hun psychische problemen, dat is waar onze collega's zich dagelijks met hart en ziel voor inzetten. Wij willen de kwaliteit van mensen hun leven verhogen! Wat is jouw waarom?

Hoe ziet jouw rol eruit?
Wij zijn op zoek naar versterking in de vorm van een energieke en doelgerichte collega die een actieve bijdrage levert in een lerend team waar veel aandacht is voor samenwerking, ruimte voor (zelf)reflectie, intervisie en nieuwe ideeën. Pas jij op een afdeling waar je snel moet kunnen schakelen en er veel gevraagd wordt van je de-escalerende kwaliteiten waarbij geduld en een respectvolle bejegening een grote rol spelen, dan is deze vacature je misschien op het lijf geschreven.

Op een zo dynamische werkplek is teamwork van het grootste belang. Kernwaarden in onze samenwerking zijn kwaliteit en een respectvolle maar ook no-nonsens houding (we werken tenslotte samen onder de rook van Rotterdam).

0 applications
0 views


05-12-2021 Parnassia Groep