Automated job management on Noorderlink

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on Noorderlink.

Latest jobs

Teamleider Watersysteem Zuid

Je leidt het team in de transitie door heldere en uitdagende resultaat- en ontwikkeldoelstellingen. Jij weet jouw team te inspireren om het beste uit zichzelf te halen;

 • je geeft leiding aan het team Watersysteem regio Zuid. Je bent integraal verantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van het team
 • je inspireert jouw team door richting en sturing te geven aan het bereiken van resultaat- en ontwikkeldoelstellingen. Je bent een sparringspartner voor jouw medewerkers en stimuleert en motiveert hen in hun eigen ontwikkeling en tot het behalen van maximale resultaten
 • je bent bekend met het waterschapswerk en het watersysteembeheer en hebt een heldere visie op het verstevigen van de rol en positie van het team
 • je kent de uitdagingen voor het watersysteem en bent in staat om kansen hiervoor met jouw team te benutten in de verbinding met onze omgeving en tussen beheer en advies, projecten en strategie
 • je hebt organisatielatent, bent besluitvaardig en kunt goed structureren, waardoor je vorm weet te geven aan eenduidige werkprocessen, vanuit de systematiek van assetmanagement het beheer op orde brengt en bijdraagt aan de realisatiekracht
 • je levert als vertegenwoordiger van het team een actieve bijdrage aan het realiseren van de programmadoelen, via deelname aan de programmatafel;
 • je werkt nauw samen met collega teamleiders in de ontwikkeling van de organisatie, de ontwikkeling van medewerkers en het verbeteren van de samenwerking.

2 applications
187 views


13-08-2020 Vechtstromen
Senior financieel specialist

Het team Financiën, Juridische zaken en Inkoop heeft in de laatste jaren gewerkt aan doorontwikkeling van planning & control en de vakgebieden financiën en control. Het cluster Financiën & Control (F&C) faciliteert en adviseert het management en bestuur bij besturen, beheersen en verantwoorden. De uitdaging voor de komende periode is het verder oppakken en borgen van de ingezette ontwikkelingen. We staan de komende jaren voor grote opgaven, die een behoorlijk beslag leggen op de financiële middelen en de realisatiekracht van de organisatie. Het cluster F&C heeft een belangrijke bijdrage in het realiseren van deze opgaven.

Het cluster F&C bestaat uit een concerncontroller, een regievoerder planning & control (P&C), businesscontrollers, financieel specialisten en medewerkers financieel beheer. Gezamenlijk zorgen zij voor betrouwbare stuurinformatie waaronder financiën en de informatievoorziening daarover, zoals de managementrapportages en de P&C-producten. Financiën & Control is ondersteunend aan de organisatie en werkt vanuit verbinding. Dienstverlenend, maar wel een onafhankelijk en kritisch sparringpartner, waarbij de businesscontrollers het eerste aanspreekpunt zijn van de teamleiders, programmaleiders en directieleden.

Binnen Financiën & Control zijn al enkele senior financieel specialisten werkzaam. De nieuwe Senior financieel specialist zorgt voor een brugfunctie tussen Financiën en Control. Je coördineert en voert inhoudelijk werkzaamheden uit op het gebied van financiën en je voert werkzaamheden uit op het gebied van control. Voorbeelden zijn het mede opstellen van de P&C producten (vooral het onderdeel personeelsbegroting), het opstellen van de bestuursvoorstellen daarvoor, het verstrekken van financiële informatie en rapportages, het analyseren en samenvatten van de uitkomsten voor kwartaal-rapportages, het (gezamenlijk) actualiseren van financieel beleid, de coördinatie van de verbijzonderde interne controle en het accounthouderschap van enkele verbonden partijen, waaronder het samenwerkingsverband GBLT dat de belastingheffing en -inning voor Vechtstromen uitvoert.

9 applications
368 views


23-07-2020 Vechtstromen
Servicemanager

Jij zorgt ervoor dat incidenten slim worden opgelost – ook midden in de nacht. Om de volgende dag weer verder te werken aan onze flexibele en robuuste infrastructuur. Een dynamiek die jou wel ligt, zeker in een snel ontwikkelende organisatie met veel ruimte voor eigen inbreng. Ben jij de servicemanager die toe is aan een flinke portie vrijheid en dynamiek? En dat ook aankan? Dan zijn we erg benieuwd naar je ervaring en motivatie!

18 applications
0 views


22-07-2020 TKP Pensioen
Adviseur watersysteem/ (geo-)hydrologie

Als (geo)hydroloog heb je gedegen en grondige kennis van het hydrologisch functioneren van watersystemen. Je hebt ervaring met modelstudies (grond- en oppervlaktewater) en je bent in staat om modelresultaten te vertalen naar heldere adviezen. Voorbeelden van type projecten waar je mee te maken krijgt zijn: Regionale grondwatermodellering, klimaatadaptatie, grondwatermonitoring, het Gewenste Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR) en natuur- en beekherstelprojecten. Vanuit je vakdeskundigheid ben je aanspreekpunt en geef je inhoudelijke ondersteuning aan collega's bij kennisvragen.

Je volgt de ontwikkelingen op je vakgebied en brengt nieuwe ontwikkelingen van buiten naar binnen (en omgekeerd).

5 applications
118 views


16-07-2020 Vechtstromen
Adviseur Elektrotechniek en Procesautomatisering

Jij zorgt voor de juiste adviezen die maken dat procesautomatisering een grote stap verder wordt gebracht. De betekenis en uitdaging zie je terug in jouw werk waarbij je:

 • Technische systemen in de elektro-, besturings- en procestechniek doorgrondt.
 • Adviseert over software met leveranciers, waarbij je steeds de lijn voor de toekomst voor ogen hebt.
 • Specificaties op stelt en de aanbesteding en uitvoering begeleidt. Je hebt bij voorkeur interesse in hardware en software, waarbij je zelf niet de werkzaamheden uitvoert, maar het proces begeleidt.
 • Nieuwe installaties bij de leverancier en/of op de zuivering test.
 • Veel in multidisciplinaire projectteams werkt en met externe partners (vooral andere waterschappen en gemeenten).

2 applications
80 views


16-07-2020 Vechtstromen