Logo Sigra

Automated job management on Kom werken in Zorg en Welzijn

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on Kom werken in Zorg en Welzijn.

Latest jobs

Verzorgende IG op Hospice Rozenheuvel (VIG niveau 3)

In de functie van Verzorgende IG bij het Hospice kijk je samen met de gast en zijn of haar naasten hoe we deze laatste levensfase zo prettig mogelijk in kunnen vullen.

 • Je biedt dagelijkse zorg zoals wassen, aankleden en ondersteunen bij eten en drinken
 • Je luistert en ziet waar onze gasten behoefte aan hebben en stemt met hen af hoe de zorg wordt vormgegeven - soms is dat juist niét gewassen worden
 • Bij alles wat we doen staat hun wens centraal; en daar gaan we best ver in!
 • Die intensieve zorg kunnen we bieden omdat je samen met meerdere verpleegkundigen en VIG'ers zorgt voor maximaal tien gasten
 • Je werkt samen met de verpleegkundigen, verzorgenden, psychosociaal medewerker en onze vrijwilligers
 • Je hebt contact met de naasten van de gast en ondersteunt hen in het proces van afscheid nemen
 • Een stukje administratie hoort er ook bij om de kwaliteit te bewaken

Kom werken in Zorg en Welzijn

0 applications
0 views


20-08-2019 Leger des Heils
Jurist (24 uur)

Wat ga je doen?
In deze rol adviseer jij onze Jeugdbeschermers en management met betrekking tot het primaire proces, alsmede beleidsmatige aangelegenheden. Je denkt actief mee wanneer er juridische vraagstukken (kunnen) ontstaan en adviseert over de toepassing van de wet in procedures, regelingen en/of de te nemen stappen. Je bent mede verantwoordelijk voor de behandeling (zowel schriftelijk als mondeling) van diverse juridische procedures. Tot jouw werkzaamheden behoren o.a.:

 • Het opstellen van beroep- en verweerschriften en het optreden ter zitting;
 • Het adviseren van de directie t.a.v. (klacht- of onderzoeks-) procedures bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugdzorg, de Kinderombudsman en de Nationale Ombudsman;
 • Het organiseren van juridische trainingen ter deskundigheidsbevordering van onze jeugdbeschermers en gedragswetenschappers;
 • Het deelnemen aan interne en externe overleggen met de ketenpartners (onder andere collega-gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming).

Kom werken in Zorg en Welzijn

0 applications
0 views


20-08-2019 Leger des Heils
Managementassistent Jeugdbescherming & Reclassering

Als management assistent ondersteun je een of meerdere managementleden en je biedt ondersteuning aan het landelijk relatiebeheer. Je voert secretariële en administratieve werkzaamheden uit als agendabeheer, telefoon afhandeling, correspondentie verzorgen, het ontvangen van bezoekers en archiveren. Daarnaast bereid je bijeenkomsten en presentaties voor, je notuleert vergaderingen en bewaakt en zet actiepunten uit.

Kom werken in Zorg en Welzijn

0 applications
0 views


20-08-2019 Leger des Heils
Persoonlijk Begeleider (HBO) Huis en Haard Dordrecht (voor 16-24 uur per week, ter vervanging van zwangerschapsverlof)

Je bent regievoerder over de begeleiding van een aantal bewoners. Je ondersteunt de bewoner bij het maken van een persoonlijk plan. Aan de hand van dit plan stel je doelen op. Je onderhoudt contacten met betrokken behandelaars of andere betrokkenen.
Daarnaast heb je een belangrijke ondersteunende en activerende rol in het creëren van een veilige en rustige woonomgeving en het bieden van structuur, ook in de thuissituatie van sommige deelnemers.
Je bent in staat consequent om te gaan met afspraken rond de bewoners en kunt hen op een positieve, opbouwende manier aanspreken op hun gedrag, waarin je de eigenheid van de bewoner respecteert.

Kom werken in Zorg en Welzijn

1 application
0 views


19-08-2019 Leger des Heils
Zorgregisseur De Linde Dordrecht - psychiatrie (voor 28-32 uur per week)

Jij bent degene die, samen met collega's, verantwoordelijk is voor een optimaal leefklimaat en een prettige woonomgeving. Je biedt zorg, verpleging en begeleiding, stimuleert de zelfredzaamheid en een zinvolle dagbesteding als ook begeleiding in de laatste levensfase. Daarnaast draag je in deze rol de verantwoordelijkheid voor de zorgplannen van de bewoners. Je stelt deze plannen op, maar zorgt ook dat deze binnen het team worden uitgevoerd.
Als Zorgregisseur ben je (mede)verantwoordelijk voor het waarborgen van kwaliteit. Je bent op de hoogte van de IGJ-onderwerpen en kunt dit op de afdeling vormgeven. Hierbij enthousiasmeer je collega's in het uitvoeren van protocollen.
Tot slot zul je in deze functie een groot aandeel hebben in het implementeren van de nieuwe Wet Zorg en Dwang.

Kom werken in Zorg en Welzijn

1 application
0 views


19-08-2019 Leger des Heils