Logo Sigra

Automated job management on Kom werken in Zorg en Welzijn

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on Kom werken in Zorg en Welzijn.

Latest jobs

Coördinator Flexpool

Je bent het eerste aanspreekpunt voor flexers, leidinggevenden en medewerkers over plannings- en medewerkerszaken inzake de flexpool. Je bent in staat om betrouwbare data op te stellen ten behoeve van formatie en voor de salarisadministratie. Je bent verantwoordelijk voor de gehele procedure rondom werving & selectie van flexpoolmedewerkers. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het proactief sturen op de doorstroom van de flexpoolmedewerkers naar een vaste afdeling binnen het RZW.

Je werkt nauw samen met je collega's op afdeling HR, je bent in staat om goede afspraken te maken met het planbureau en het onderhouden van het contact met uitzendbureaus om de benodigde werknemers te binden en te boeien. Je leidt de teamoverleggen. Ook voer je evaluatie-, beoordelings- en begeleidingsgesprekken met de flexpoolmedewerkers. Je signaleert tijdig ontwikkelingen en knelpunten in de uitvoering van het beleid en overlegt hierover met betrokkenen, tevens evalueer je het beleid met de betrokken medewerkers van het planbureau. Je rapporteert aan de HR manager.

1 application
0 views


28-07-2021 Leger des Heils
Veldwerker

Wij zoeken jou! Je bent hopeloos hoopvol voor mensen die tussen wal en schip vallen. Voor jou is niets te gek. Je banjert net zo makkelijk door de modder op zoek naar een slaapplaats als dat je telefoneert, soebat en strategisch nadenkt om toch buiten de gebaande paden voor elkaar te krijgen wat jouw deelnemer nodig heeft. Je schakelt met verschillende partijen en disciplines én je neemt iemand mee om patat te eten om hem uit de situatie te halen die hem boos maakt. Je zit in de regen op de stoeprand naast iemand die onder invloed is en je schrijft hulpverleningsplannen. Je struint Markplaats af voor spullen nadat je iemand na jaren weer de sleutels van zijn eigen woning hebt gegeven én je gaat in overleg over hoe we huisuitzettingen kunnen voorkomen. Je gaat af op een melding die binnenkomt en je begeleidt trajecten vanuit verschillende financieringsvormen. Kortom; je doet alles om het verschil te maken in het leven van onze deelnemers.
Daarom geloof je dat herstel altijd mogelijk is. Daarom zoek je mensen op daar waar ze zijn en ga je letterlijk en figuurlijk buiten de geijkte paden. Daarom kijk je verder dan de psychiatrisch problematiek, de verslaving en het gedrag, maar zie je de mens. Je bent een doorzetter, opgeven is geen optie en je blijft altijd zoeken naar manieren om verbinding met anderen te krijgen én te houden. Je werkt outreachend en je geeft hulpverlening net even anders vorm dan anders. Je bent creatief, strategisch, eigenwijs, professioneel en hebt een groot voor mensen die niet binnen hokjes passen.

Veldwerk
We zijn er voor mensen zonder helper. Voor de mensen die buiten slapen, voor de mensen die zorg mijden, voor de verwarde mensen op straat. We zoeken mensen op daar waar ze zijn. We leiden toe en bieden bemoeizorg. We staan naast deelnemers in hun nood. We bieden hoop in moeilijk situaties. We bieden hen directe praktische hulp en slaan een brug naar verdere hulpverlening. We zetten een eerste stap op weg naar herstel.

0 applications
0 views


28-07-2021 Leger des Heils
Persoonlijk Begeleider Housing First

Jij begeleidt deelnemers die gewend zijn om op straat te overleven, waarbij al meerdere hulpverleningstrajecten mislukt zijn en die kampen met complexe meervoudige problematiek. Jij ziet echter niet hun labels maar hun kracht én weet dit bij hen aan te boren. Je investeert veel in je relatie met de deelnemer. Dit doe je met begrip en compassie. In samenspraak met de deelnemer zoek je naar manieren om ervoor te zorgen dat hij in zijn woning kan blijven wonen, hoe hij een goede buur is en hoe hij zijn doelen kan bereiken. Je ondersteunt hem op de verschillende leefgebieden. Verder schakel je met alle betrokken partijen; het sociale netwerk van de deelnemer, de gemeente, de woningcorporatie, betrokken disciplines en eventuele ketenpartners. Je houdt van deze diversiteit; de ene dag verf je een muur en shop je bij de kringloop, de volgende dag maak je een schuldenoverzicht en overleg je met behandelaars. De andere dag speel je een potje schaak, de dag erna sta je voor een gesloten deur en zoek je een manier om weer in verbinding te komen.

Je maakt onderdeel uit van het team Veldwerk; een stel eigenzinnig, ervaren en betrokken collega's die je uitdagen het beste uit de deelnemers en jezelf te halen. Samen met twee van deze collega's richt je je volledig op Housing First. Je hebt een eigen caseload, maar je trekt veel gezamenlijk op en hebt wekelijks overleg. Verder is Housing First in Rotterdam volop in ontwikkeling en jij krijgt er energie van om daarbij betrokken zijn.

0 applications
0 views


28-07-2021 Leger des Heils
Medewerker Buurtsteunpunt Beverwaard

Jij ben een echte community builder die overal kansen en mogelijkheden ziet. Je verbindt, onderzoekt, brengt samen, creëert, organiseert, daagt uit en netwerkt. Je weet hoe je buurtbewoners en cliënten motiveert en creëert mogelijkheden voor hen om aan de slag de gaan in het BSP en de wijk. Je gaat er op uit om buurtbewoners te ontmoeten, je bedenkt samen activiteiten, je coacht en leert mensen vaardigheden zodat zij die activiteiten uit kunnen voeren. Je verwijst door, je luistert, je speelt in op wat er leeft, je hebt zicht op wat de buurt nodig heeft, je pakt door, je gaat relaties aan, je geniet van de mensen die je ontmoet en je bent niet bang voor wederkerigheid. In alles wat je doet ben je gericht op het bouwen van community in de wijk.

Locatie informatie
Het Buurtsteunpunt Beverwaard is een unieke plek waar ontmoetingen die het verschil maken en zorg voor elkaar faciliteren centraal staan. Vanuit het BSP werken we nauw samen met House of Hope en andere partijen uit de wijk en leggen we contacten, stimuleren en activeren we. We zoeken met elkaar hoe we de sociale cohesie kunnen versterken, hoe we het woon- en leefklimaat kunnen verbeteren en hoe we buurtbewoners en cliënten kunnen helpen om mee te doen. Samen organiseren we activiteiten die gericht zijn op recreatie, ontmoeting, vorming en ontwikkeling. We zijn zichtbaar in de buurt, werken samen met het wijknetwerk en zoeken actief naar hoe we de buurt kunnen dienen.

0 applications
0 views


28-07-2021 Leger des Heils
Pedagoog talentontwikkeling - uren in overleg

Je hebt een goede dosis levenservaring en je wil graag iets betekenen voor de jongeren op onze locatie Antonius in Castricum. Je hebt een talent wat je graag overbrengt en daarover ben je zeer enthousiast. Denk daarbij aan een talent als klusjesman of vrouw, je bent een masterchef in de keuken of je bent een kei in sport en beweging. Jij stimuleert jongeren om mee te doen met de activiteit en helpt hen bij het ontdekken van interesses op hun talentenvlak. Het draait om persoonlijk contact, samen lachen en bovenal samen plezier hebben.
Uiteraard is het van groot belang dat je affiniteit hebt met de jongeren, je staat stevig in je schoenen en je kan de jongeren een relationele veiligheid aanbieden. We werken met jongeren die tijdelijk in een gesloten instelling verblijven.
Onze werkwijze is gericht op het ontdekken van talenten. Door verschillende projecten te ondernemen met een aantal jongeren maakt hier onderdeel van uit, samen ontdekken we hun talenten en dit helpt hen in het verdere traject.

Locatie Antonius & Vesta

Locatie Antonius biedt gesloten residentiële Zorg (Jeugdzorg+) Gezinsbehandeling en Onderwijs aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar met complexe ontwikkelings-, leer-, en/of gedragsproblemen. Met de gezinsbehandeling van Horizon wordt het hele gezin intern behandeld. Zij wonen tijdelijk op één van onze locaties in Castricum of in Hoorn op de locatie Vesta.

De behandelgroep is een plek waar een jongere voor korte duur of langere duur in een veilige omgeving kan verblijven om tot rust te komen en opnieuw een toekomstperspectief te bepalen. Dit doen we middels de JouwZorg werkwijze. We willen en doen het anders op locatie Antonius. Met onze methodiek verkorten we het verblijf in geslotenheid en maken de jongeren klaar om verder - buiten de geslotenheid - de behandeling voort te zetten. Het uitstroomprofiel na verblijf bij ons, wordt vanuit een gezamenlijke besluitvorming vormgegeven. Dit varieert van thuis wonen met intensieve ambulante begeleiding, gezinsbehandeling, wonen in onze studio's (met begeleiding) of een andere vorm van hulpverlening.

0 applications
0 views


27-07-2021 Horizon