Logo Sigra

Automated job management on Kom werken in Zorg en Welzijn

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on Kom werken in Zorg en Welzijn.

Latest jobs

Teamleider Fasehuis 't Gein

Als teamleider bouw je met het team aan deze locatie in ontwikkeling om de beste zorg te realiseren voor de deelnemers en medewerkers. Je hebt te maken met een zeer complexe doelgroep en een veranderende vraag in ons hulpverleningsaanbod.

Je motiveert en begeleid jouw team om de doelen te bereiken die gezamenlijk zijn uitgedacht en opgesteld in het afdelingsplan. Je bekleedt een spilfunctie en je kan het team van jeugdzorgwerkers enthousiasmeren en coachen om het beste uit zichzelf te halen.

Daarnaast voer je veranderingen door en ben je in staat een om voor en met de afdeling een structuur op te bouwen. Je bent verantwoordelijk voor het onderhouden van de voor de afdeling relevante interne en externe contacten.

1 application
2 views


03-07-2020 Leger des Heils
Financial Controller

 • Ondersteunen bij maandrapportages van teamleider finance;
 • Review van de resultaten wat betreft juistheid en volledigheid;
 • Opbrengsten en Kosten analyseren en corrigeren t.o.v. de begroting en balans aansluitingen maken;
 • Financiële gegevens verzamelen, analyseren en interpreteren;
 • Optimalisatie van processen en participeren in projecten;
 • Rekening courant boekingen controleren, boeken en correcties uitvoeren
 • Post scannen naar de crediteurenadministratie
 • MVA investeringen controleren en activeren
 • Doorbelasting interne transacties
 • Overlopende passiva: voorzieningen boeken & controleren
 • Aanspreekpunt voor de crediteurenadministratie
 • Tussenrekening beheer

0 applications
0 views


02-07-2020 Leger des Heils
(Ambulant) Woonbegeleider / Gezinscoach 28-36 uur

Als Woonbegeleider (Ambulant)/Gezinscoach motiveer en stimuleer je de cliënt/het gezin om zo veel mogelijk eigen mogelijkheden op te pakken in hun leven. Jouw doel is dat het gezin/de cliënt in de toekomst weer zelfstandig verder kan gaan, openstaat voor aanvullende hulp of leert om te gaan met de beperkingen. Je verheldert de problematiek door middel van het verzamelen van informatie over het betreffende gezin/de betreffende cliënt. In gezinnen ben je ook gericht op het bevorderen van een veilig opvoedingsklimaat. Je werkt systeemgericht.

In deze functie werk je in samenwerking met de cliënt aan zijn zorgplan. Hierin geef je uitvoering aan het hulpverleningsproces en begeleid je richting gedragsverandering en hulp bij omgang relaties/opvoeding. Je biedt hele praktische hulpverlening op het gebied van o.a. huishouding, zelfzorg en financiën, signalering, stimulering en activering. Je helpt de cliënt met conflictbemiddeling en belangenbehartiging en schakelt samenwerkingspartners in en onderhoudt de contacten met hen. Ook kun je hele gezinnen ondersteunen, met of zonder Jeugdzorgkaders, en geeft daarin ook jeugdhulp aan kinderen.

Extramuraal Zeeuws-Vlaanderen:
Als woonbegeleider/gezinscoach wordt je onderdeel van Extramuraal Zeeuws-Vlaanderen. Wij geven ondersteuning, begeleiding en hulp aan mensen en gezinnen die moeite hebben met het zelfstandig wonen. Dreigende huisuitzetting of juist de weg terug naar zelfstandig wonen is vaak de aanleiding voor hulpverlening. Ook mensen die uit detentie komen, willen wij helpen een nieuwe start te maken in de samenleving. Een kenmerk van onze doelgroep is dat cliënten veelal te maken hebben met meervoudige problemen, zoals dak- en thuisloosheid, verslaving, schulden, sociaal-psychische problemen en/of onvoldoende sociale vaardigheden en opvoedingsproblemen.
Extramuraal Zeeuws-Vlaanderen biedt Ambulante Woonbegeleiding, '10 voor Toekomst' en Grijs Genoeg(en). Daarnaast biedt het team huisvesting aan langdurig daklozen (Housing First).

1 application
5 views


01-07-2020 Leger des Heils
Trajectmanager Bureau Trajectmanagement

In deze afwisselende functie als Trajectmanager vervul je diverse rollen in het proces van aanmelden, plaatsen en volgen van deelnemers (van jongere tot volwassenen/gezinnen) van instroom tot uitstroom. Je bent verantwoordelijk voor de intake en het schrijven van een plan dat je afstemt met de deelnemer. Onderhandeling over de inhoud en financiering van het traject passend bij de problematiek van de deelnemer hoort hier zeker bij. Je handelt proactief naar alle betrokken partijen, zowel in- als extern. Je monitort de uitvoering van de afspraken, signaleert afwijkingen en attendeert de betrokken medewerkers hierop. Waar nodig doe je voorstellen voor verbetering.

Waarom zou jij bij Bureau Traject Management willen werken?

 • Er is veel ruimte voor eigen initiatief en het werken volgens de volgende thema's: klantgericht, proces-gestuurd en passend binnen de kaders van wet- en regelgeving.
 • Je krijgt de kans om de regie te voeren op trajecten en op trajectmatige momenten (bijvoorbeeld als zijnde intake, indicatiestelling, in- door- en uitstroom).
 • Onze professionaliteit en christelijke identiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We willen graag dat ieder mens tot zijn recht komt. Dat betekent dat we goed kijken naar wat een deelnemer nodig heeft en de juiste wegen proberen te vinden.

Over onze afdeling
Bureau Traject Management is de afdeling waar alle aanmeldingen binnenkomen, intakes plaatsvinden, indicaties worden aangevraagd en de trajecten van deelnemers in gang worden gezet en gevolgd. De medewerkers onderhouden nauw contact met teammanagers en persoonlijk begeleiders op de locaties. De doelgroep van het Leger des Heils kenmerkt zich door een combinatie van complexe problemen waarvoor reguliere zorgtrajecten in de regel niet toereikend zijn. Dat vraagt creatieve oplossingen en financiering, waarbij meerdere partijen betrokken zijn.

Je werkt samen in een professioneel team waarin er sprake is van een open cultuur. Er is ruimte voor informeel contact en collega's voelen zich verbonden met elkaar. In het team werken trajectmanagers en administratief medewerkers om met elkaar tot een zorginhoudelijke en administratieve borging te komen van onze zorg en dienstverlening.

1 application
3 views


01-07-2020 Leger des Heils
Groepsbegeleider Beschermde woonvorm Domus Dordrecht 24-32

Als groepsbegeleider bij de Domus in Dordrecht is je functie tweeledig. Om te beginnen ben jij verantwoordelijk dat de dagstructuur van de afdeling en de deelnemers in het passende ritme verloopt. Je zorgt ervoor er gegeten wordt, de medicatie wordt ingenomen en dat de deelnemers op de gestelde tijden naar het werk gaan. Daarna zijn veel deelnemers overdag naar dagbesteding. Je bent de vaste begeleider van ongeveer vijf deelnemers. In samenwerking met de begeleider HBO (die inhoudelijk verantwoordelijk is voor de plannen) werk je samen met hen aan hun doelen. Jouw input is nodig om goede zorg te kunnen leveren. Je voert plangerichte acties uit om zo doelmatig bij te dragen aan het herstel van de deelnemer.

In deze functie werk je wisselende diensten van acht uur. Deze zijn tussen 7:00 uur en 23:30 uur, verdeeld in drie verschillende diensten. Doorgaans werk je om het weekend.

Domus Dordrecht:
Domus Dordrecht is een beschermde woonvorm met 25 bewoners die te kampen hebben met meervoudige en zeer complexe problematiek. Bewoners lijden onder een chronische verslaving en er is vaak sprake van bijkomende psychiatrische problematiek, sociale uitsluiting, gebrekkige zelfzorg, schulden en gebrek aan dagbesteding en zingeving. Meer weten over de afdeling? Klik dan hier.

0 applications
0 views


01-07-2020 Leger des Heils