Jobs posted by Intermetzo

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Intermetzo.

Latest jobs

Regiebehandelaar - Maarsbergen

Wat ga je doen?
Als Regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor de zorg en behandeling van meerdere cliënten. Je werkt nauw samen met een van de gedragskundigen die de functie heeft van behandel coördinator en met de psychiater. De werkzaamheden binnen je takenpakket hebben betrekking op alle fasen van de behandeling: het vaststellen van de diagnose, het vaststellen en zo nodig bijstellen van het behandelplan én het evalueren van de behandeling van de cliënt. Ook het toezien op correcte dossiervorming, het toetsen of de activiteiten passen binnen het vastgestelde behandelplan én het zorg dragen voor een goede communicatie met de cliënt en dienst naasten valt binnen je takenpakket.

0 applications
0 views


31-10-2018 Intermetzo