Automated job management on Intermediair

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on Intermediair.

Latest jobs

Senior Beleidsmedewerker en Accounthouder Duurzaamheid

Als Algemeen Accounthouder stel je een accountplan op met daarin opgenomen de doestellingen en resultaten voor de accounts en de daaraan verbonden activiteiten voor de accounthouder. Deze werkzaamheden zijn onder andere de samenwerking van de accounthouder met de betrokken ambtenaren vanuit opdrachtgever- en eigenaarsrol, maar ook de uitvoering van periodieke screening, meerjarenevaluaties en tijdigheid/kwaliteit van P&C producten in nauwe samenwerking met de Strategisch Adviseur Verbonden Partijen. Verder voer je als accounthouder de regie over de uitvoering van het accountplan. En adviseer je belanghebbenden in de gesignaleerde marktontwikkelingen, kansen en risico's. Je bent bekwaam in stakeholdermanagement, zowel naar externe relaties als naar de interne organisatie. Ook bouw je je netwerk uit en onderhoud die goed. Je bent aanwezig bij alle (aandeelhouders-)vergaderingen en zorgt voor annotaties die het soort account vraagt. Als accounthouder adviseer je B&W, Raad en commissies op de opdrachten van de accounts. Beleidsmatig werk je aan diverse duurzaamheidsvraagstukken. De vraagstukken zijn afhankelijk van de bestuurlijke opdrachten die worden vastgesteld. Je werkt in een politiek bestuurlijke omgeving. Daarom stem je in deze functie voortdurend af met College en Raad niet alleen mondeling maar ook via college- en raadsvoorstellen. Je coördineert, stuurt en stemt af met de diverse stakeholders bij de P&C-producten zoals voortgangsrapportages, jaarrekening en begroting.

1 application
0 views
Check job


11-08-2020 Gemeente Westland
Jeugdzorgwerker C

Als Jeugdmedewerker C fungeer jij als mentor van individuele cliënten. Samen met de Jeugdzorgmedewerker B en de orthopedagoog stel jij een behandelplan op voor de jongeren. Het voornaamste doel van dit behandelplan is om ervoor te zorgen dat er een veilige opgroeisituatie voor het kind/de jongere wordt gecreëerd.
Ook ben jij verantwoordelijk voor het verlenen van begeleiding aan deze complexe doelgroep, dit kan bestaan uit individuele begeleiding maar ook groepsbegeleiding. Jij weet situatiegericht adequaat te reageren in crisissituaties en kan improviseren bij interventies.
Dagdagelijkse werkzaamheden bestaan o.a. uit het voeren van plaatsingsgesprekken, evaluatiegesprekken en UVO gesprekken. Daarnaast houd je je ook bezig met het begeleiden van stagiaires en neem je deel aan teamvergaderingen, die je casuïstiek voorbereid. Jij bent creatief om activiteiten te bedenken met de jongeren en weet ze mee te krijgen wanneer zij minder gemotiveerd zijn. Deze activiteiten, zowel individueel als in groepsverband, voer je uit met de jongeren op en buiten de groep.
Gedurende het traject komen jouw analytische skills ook van pas. Het gehele traject ben jij in een (digitaal) dossier aan het monitoren, waarop jij gaandeweg het behandelplan op bijstelt. Op basis van het opgemaakte behandelplan, geef jij ook advies aan de ouders/voogden en andere instanties die betrokken zijn bij de jongeren. Deze verantwoordelijkheden draag jij uit vanuit een pedagogisch kader binnen een groep met kinderen/jongeren in een (semi)residentiele setting.

In deze functie rapporteer je aan de Teamleider.
Ben je benieuwd naar het team? Klik hier voor een digitale kennismaking.

0 applications
0 views


06-08-2020 Leger des Heils
Medewerker Facilitair Service Center

Je bent verantwoordelijk voor het afhandelen van verzoeken en meldingen die binnenkomen via Topdesk (FMIS) of telefonisch en handelt deze waar mogelijk zelfstandig af. Je vervult een belangrijke rol bij de centrale inkoop van Facilitaire-, ICT- en Technische goederen: het opvragen van offertes, het bestellen van goederen, het uitzetten van opdrachten naar leveranciers. Je ziet toe op de opvolging en uitvoering van opdrachten en bestellingen bij externen. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van zeer diverse administratieve werkzaamheden, zoals het aanvragen en administreren van nutsvoorzieningen, administratie vanuit het wagenpark en contractbeheer en je notuleert bij werkoverleggen. Je voert diverse werkzaamheden uit die per week sterk kunnen verschillen, maar voor de continuïteit van de afdeling van groot belang zijn. In deze functie leg je verantwoording af aan de Teamleider Facility Services.

0 applications
0 views


06-08-2020 Leger des Heils
Jeugdzorgwerker C

Als Jeugdmedewerker C fungeer jij als mentor van individuele deelnemers. Samen met de Jeugdzorgmedewerker B en de orthopedagoog stel jij een behandelplan op voor de jongeren. Het voornaamste doel van dit behandelplan is om ervoor te zorgen dat er een veilige opgroeisituatie voor het kind/de jongere wordt gecreëerd.

Ook ben jij verantwoordelijk voor het verlenen van begeleiding aan deze complexe doelgroep, dit kan bestaan uit individuele begeleiding maar ook groepsbegeleiding. Jij weet situatiegericht adequaat te reageren in crisissituaties en kan improviseren bij interventies.

Dagdagelijkse werkzaamheden bestaan o.a. uit het voeren van plaatsingsgesprekken, evaluatiegesprekken en UVO gesprekken. Daarnaast houd je je ook bezig met het begeleiden van stagiaires en neem je deel aan teamvergaderingen, die je casuïstiek voorbereid. Jij bent creatief om activiteiten te bedenken met de jongeren en weet ze mee te krijgen wanneer zij minder gemotiveerd zijn. Deze activiteiten, zowel individueel als in groepsverband, voer je uit met de jongeren op en buiten de groep.

Gedurende het traject komen jouw analytische skills ook van pas. Het gehele traject ben jij in een (digitaal) dossier aan het monitoren, waarop jij gaandeweg het behandelplan op bijstelt. Op basis van het opgemaakte behandelplan, geef jij ook advies aan de ouders/voogden en andere instanties die betrokken zijn bij de jongeren.

Doelgroep
De Klif begeleidt en behandelt 16 jongeren met een licht verstandelijke beperking, die te maken hebben met sociaal-emotionele en/of gedragsproblematiek, belast zijn met een justitieel kader, trauma, psychische en/of verslavingsproblematiek. In onze behandelvoorziening ontvangen jongeren naast de groepsgerichte begeleiding en behandeling ook therapie.

0 applications
0 views


06-08-2020 Leger des Heils
(Junior) Functioneel Beheerder

Jouw uitdaging als (Junior) Functioneel Beheerder
In de rol van Functioneel Beheerder ben jij verantwoordelijk om de vraag van de interne organisatie te achterhalen en te vertalen om deze vervolgens optimaal te laten aansluiten bij het applicatie-landschap van Hollander Techniek. Met de constante verandering in de behoefte van de gebruikers en ontwikkelingen in de markt, blijft het applicatie-landschap en jij continu in beweging.

De focus ligt op het pakket Microsoft 365 en alle toepassingen en eventuele mogelijkheden die hierbij horen. Het is vanzelfsprekend dat je aansluit bij verschillende overleggen binnen de organisatie en goed contact onderhoud met alle key users. Daarnaast zie je het als uitdaging om ook jouw collega's verder te helpen in hun ontwikkeling door het geven van gebruikerstrainingen.

Je maakt onderdeel uit van een groeiend team Informatie Management, bestaande uit applicatie beheerders, functioneel beheerders en de informatie manager met wie je samenwerkt. Binnen het team heb je de vrijheid en verantwoordelijkheid om actief mee te denken en te werken aan hoe we het team nóg beter kunnen maken.

0 applications
0 views
Check job

1 application
3 views
Check job

1 application
0 views
Check job


06-08-2020 Hollander Techniek