Logo Instituut Fysieke Veiligheid

Jobs posted by Instituut Fysieke Veiligheid

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Instituut Fysieke Veiligheid.

Latest jobs

Functioneel beheerder ELO

Je bent samen met je collega's verantwoordelijk voor de continuïteit en het optimaal functioneren van de ELO-omgeving voor de veiligheidsregio's, regionale opleidingsinstituten en het IFV. Je ondersteunt hierbij de functioneel beheerders van de veiligheidsregio's, de Gebruikersgroep ELO en het Netwerk Functioneel Beheerders ELO. Daarnaast borg je samen met je collega functioneel beheerders van de afdeling de continuïteit van het beheer van alle gemeenschappelijke applicaties die de afdeling beheert.

Kernactiviteiten

 • Ondersteuning functioneel beheerders van de veiligheidsregio's:
 • Je verricht alle voorkomende relevante functioneel beheer werkzaamheden.
 • Je ondersteunt onder meer de regionaal functioneel beheerders en geeft gevraagd en ongevraagd advies.
 • Landelijk of centraal functioneel beheer ELO:
 • Je verricht alle voorkomende relevante centrale beheer werkzaamheden.
 • Je bent verantwoordelijk voor de registratie en bewaking van incidenten en wijzigingen binnen JIRA (Incident Management Software).
 • Wijzigingsverzoeken en vragen handel je volgens afspraak af.
 • Je definieert wijzigingen en laat deze in de centrale ELO-inrichting realiseren.
 • Je analyseert procedures en werkwijzen en stelt verbeterings- en wijzigingsvoorstellen op.
 • Je initieert projecten en fungeert als projectleider.
 • Je stelt (acceptatie)testplannen op en zorgt voor het voorbereiden en begeleiden van acceptatietesten.
 • Ondersteuning Gebruikersgroep ELO en het Netwerk Functioneel Beheerders ELO:
 • In samenwerking met de voorzitters van de Gebruikersgroep ELO, het Netwerk Functioneel Beheerders ELO bereid je de vergaderingen, de besluitvorming en/of advisering voor beide groepen voor.
 • Je bewaakt de integrale kwaliteit van de (aangeleverde) stukken en toetst de (aangeleverde) stukken aan de uitgangspunten rondom ELO.
 • Je levert een inhoudelijke bijdrage aan de plannen voor doorontwikkeling van het ELO-platform.

2 applications
0 views


06-09-2019
Relatiemanager/Datamanager GEO

De extern gerichte relatiemanager/datamanager Geo richt zich met name op:
(1) Het managen van de inhoudelijke behoeftestelling door de veiligheidsregio's verenigd in de landelijke Vakgroep Geo;
(2) Het managen van het vergaren van de geo-datasets, door middel van actief relatiemanagement met de bronhouders zoals Kadaster, Rijkswaterstaat, IPO, Ministeries, enz;
(3) Het managen van de relaties met de ICT-leveranciers die de betreffende geodata in hun tooling gebruiken.

Kernactiviteiten
Relatiemanagement (accountmanagement)

 • Actief relatiebeheer met de geodata-aanspreekpunten in de veiligheidsregio's.
 • Actief relatiebeheer met accountmanagers en inhoudelijke aanspreekpunten bij de betrokken bronhouders.
 • Actief relatiebeheer met de aanspreekpunten bij de ICT-marktpartijen die thans (GIS-)tooling leveren aan veiligheidsregio's.
 • Vertegenwoordigen van de sector in landelijke gebruikersoverleggen.

Balans houden tussen vraag en aanbod

 • Kennis nemen van de geodata-behoeftestelling van de landelijke Vakgroep Geo en het Landelijk Netwerk Functioneel Beheer LCMS.
 • Onderbouwd kunnen aangeven wat de consequenties van de wensen zijn voor de inspanningen van het programmateam Geo in het aanbod van geodata.

Datamanagement GEO

 • In het beheerteam GEO werk je nauw samen met een collega datamanager GEO. In jouw rol als relatiemanager/datamanager ligt het zwaartepunt op het relatiemanagement. In voorkomende gevallen voer je ook een aantal datamanagement taken uit t.b.v. de landelijke Geo voorziening van het IFV.

2 applications
56 views
Check job


02-09-2019 Instituut Fysieke Veiligheid
Relatiemanager/Datamanager GEO

De extern gerichte relatiemanager/datamanager Geo richt zich met name op:
(1) Het managen van de inhoudelijke behoeftestelling door de veiligheidsregio's verenigd in de landelijke Vakgroep Geo;
(2) Het managen van het vergaren van de geo-datasets, door middel van actief relatiemanagement met de bronhouders zoals Kadaster, Rijkswaterstaat, IPO, Ministeries, enz;
(3) Het managen van de relaties met de ICT-leveranciers die de betreffende geodata in hun tooling gebruiken.

Kernactiviteiten
Relatiemanagement (accountmanagement)

 • Actief relatiebeheer met de geodata-aanspreekpunten in de veiligheidsregio's.
 • Actief relatiebeheer met accountmanagers en inhoudelijke aanspreekpunten bij de betrokken bronhouders.
 • Actief relatiebeheer met de aanspreekpunten bij de ICT-marktpartijen die thans (GIS-)tooling leveren aan veiligheidsregio's.
 • Vertegenwoordigen van de sector in landelijke gebruikersoverleggen.

Balans houden tussen vraag en aanbod

 • Kennis nemen van de geodata-behoeftestelling van de landelijke Vakgroep Geo en het Landelijk Netwerk Functioneel Beheer LCMS.
 • Onderbouwd kunnen aangeven wat de consequenties van de wensen zijn voor de inspanningen van het programmateam Geo in het aanbod van geodata.

Datamanagement GEO

 • In het beheerteam GEO werk je nauw samen met een collega datamanager GEO. In jouw rol als relatiemanager/datamanager ligt het zwaartepunt op het relatiemanagement. In voorkomende gevallen voer je ook een aantal datamanagement taken uit t.b.v. de landelijke Geo voorziening van het IFV.

4 applications
113 views
Check job


02-09-2019 Instituut Fysieke Veiligheid
Secretaresse Bedrijfsbureau Kennisontwikkeling & onderwijs

Als secretaresse binnen het team secretarieel verzorg je samen met je collega's alle voorkomende secretariële en administratieve werkzaamheden binnen de dienst Kennisontwikkeling & Onderwijs. Binnen het takenpakket heeft iedere secretaresse haar eigen aandachtgebied. De secretaresse waarnaar we op zoek zijn zal de afdeling Onderzoek & Kennisdocumenten ondersteunen, bestaande uit het afdelingshoofd, lectoren en onderzoekers. Je werkt daarbij nauw samen met de projectcoördinator die zich bezig houdt met de administratieve ondersteuning en coördinatie van projecten en projectleiders.
De uitvoering van de werkzaamheden wordt zelfstandig uitgevoerd en in belangrijke mate aan het eigen inzicht overgelaten.

Kernactiviteiten

 • Afhandelen van het telefoonverkeer en het ontvangen van bezoekers.
 • Inboeken en verspreiden van post en het archiveren van stukken.
 • Verzorgen van (standaard)correspondentie, mailingen en lay-out van presentaties.
 • Verzorgen van de lay-out en verzendklaar maken van offertes, projectplannen, rapporten e.d.
 • Het maken van afspraken voor personen en/of groepen.
 • Organiseren en notuleren van bijeenkomsten en vergaderingen.
 • Verzorgen van aanmeldingen en faciliteiten voor (buitenlandse) congressen en symposia.
 • Verzorgen van attenties, het doen van bestellingen en het uitzetten van drukwerk.
 • Ondersteunen bij de uitvoering van activiteiten m.b.t. het organisatiebeleid, waaronder: verzuimbeleid, archiefbeleid; relatiebeheer, contractbeheer, beheer intranet en huisvesting.

27 applications
340 views


27-08-2019 Instituut Fysieke Veiligheid
Functioneel beheerder Exact

Je komt als functioneel beheerder Exact te werken bij de afdeling I&A van het IFV. De afdeling is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en beheer van de informatievoorziening van het IFV. Het team bestaat uit een hoofd I&A, twee systeembeheerders, vier functioneel beheerders (inclusief deze vacature), een projectmanager en een servicedeskmedewerker.

Jij bent samen met de andere functioneel beheerder Exact verantwoordelijk voor de continuïteit en het optimaal functioneren van de Exact-omgeving (Synergy, Globe) binnen het IFV. Je analyseert processen, informatiestromen en gebruikersvragen om de dienstverlening binnen het IFV te ontwikkelen en verbeteren. Je ontwerpt en beheert meerdere bedrijfsprocessen binnen Exact Synergy en Exact Globe. Je ondersteunt de gebruikers bij het werken in Exact. Daarnaast beheer je de applicatie, los je verstoringen op en overzie je de applicatie met al haar koppelingen. Je bent de gesprekspartner als er technische wijzigingen moeten worden uitgevoerd. Uiteraard doe je dit in samenwerking met je I&A-collega's. Verder draai je mee in projecten waar wijzigingen en aanpassingen van de informatievoorziening worden doorgevoerd.

Kernactiviteiten

 • Behoeftemanagement: je zorgt dat bestaande en nieuwe behoeften van het bedrijfsproces worden onderkend en dat hierover besluitvorming plaatsvindt. Je doet dit in samenwerking met de interne klant en in aansluiting op de bestaande projectenkalender van het IFV.
 • Wijzigingen- en functionaliteitenbeheer: samen met de klant inventariseer, evalueer, prioriteer en voer je wijzigingen uit. Je geeft wijzigingen in de Exact-omgeving vorm en realiseert deze of laat deze realiseren door een gespecialiseerde partij. Je zorgt ervoor dat de wijzigingen logisch in Exact worden vormgegeven en dat de eventuele informatie-uitwisseling met andere applicaties wordt ontwikkeld. Voor de implementatie werk je samen met je collega's binnen I&A en andere technische partijen.
 • Gebruiksbeheer: je ondersteunt de gebruikers in het gebruik van de informatievoorziening, stuurt operationeel de I&A-leveranciers aan en bewaakt de operationele gegevenshuishouding.

8 applications
55 views


26-08-2019 Instituut Fysieke Veiligheid