Logo Instituut Fysieke Veiligheid

Jobs posted by Instituut Fysieke Veiligheid

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Instituut Fysieke Veiligheid.

Latest jobs

Medewerker Stafbureau USAR.NL

Als medewerker Stafbureau USAR.NL houd je je onder andere bezig met het agendabeheer, notuleren, personeelsbeheer (contracten opstellen en p-dossiers beheren), organiseren van bijeenkomsten, beheren van de website en de postbus van USAR.NL. Kortom veel organisatie- en regelwerk.

Kernactiviteiten

 • Je ondersteunt in directe lijn de plv. landelijk commandant en de coördinator Stafbureau USAR.NL;
 • Je ondersteunt de andere leden van het stafbureau USAR.NL;
 • Je voert agendabeheer;
 • Je voert personeelsbeheer;
 • Je ondersteunt administratief;
 • Je organiseert bijeenkomsten;
 • Je plant afspraken;
 • Je beheert werkprocessen.

0 applications
0 views
Check job


02-03-2021 Instituut Fysieke Veiligheid
Bestuurs-en beleidsadviseur

Als bestuurs-en beleidsadviseur ben je breed inzetbaar op dossiers binnen de dienst BBD onder meer door het opstellen van (opleg)notities en adviezen ten behoeve van vergaderingen van managementraden, directie en bestuur. Je werkt zelfstandig maar altijd in een netwerk. Je brengt alle belangen en perspectieven in kaart, en onderhoudt een optimale informatiepositie. Als onderdeel van een groter geheel draag je zorg voor afstemming met alle betrokkenen. Je vertegenwoordigt het IFV in deze rollen door de kennis te betrekken van alle voor het dossier relevante afdelingen en diensten. Andersom informeer je interne collega's over wat extern speelt. Daarmee vervul je een verbindende rol tussen het veld en het IFV.

Kernactiviteiten

 • Adviseren Veiligheidsberaad en Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio;
 • Ondersteunen en adviseren directie en MT IFV;
 • Opstellen notities en adviezen;
 • Onderhouden informatiepositie;
 • Onderhouden netwerk en werken vanuit dat netwerk.

2 applications
0 views


22-12-2020 Instituut Fysieke Veiligheid
Bestuurs-en beleidsadviseur

Als bestuurs-en beleidsadviseur ben je breed inzetbaar op dossiers binnen de dienst BBD onder meer door het opstellen van (opleg)notities en adviezen ten behoeve van vergaderingen van managementraden, directie en bestuur. Je werkt zelfstandig maar altijd in een netwerk. Je brengt alle belangen en perspectieven in kaart, en onderhoudt een optimale informatiepositie. Als onderdeel van een groter geheel draag je zorg voor afstemming met alle betrokkenen. Je vertegenwoordigt het IFV in deze rollen door de kennis te betrekken van alle voor het dossier relevante afdelingen en diensten. Andersom informeer je interne collega's over wat extern speelt. Daarmee vervul je een verbindende rol tussen het veld en het IFV.

Kernactiviteiten

 • Adviseren Veiligheidsberaad en Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio;
 • Ondersteunen en adviseren directie en MT IFV;
 • Opstellen notities en adviezen;
 • Onderhouden informatiepositie;
 • Onderhouden netwerk en werken vanuit dat netwerk.

2 applications
0 views


22-12-2020 Instituut Fysieke Veiligheid
Bestuurs-en beleidsadviseur

Als bestuurs-en beleidsadviseur ben je breed inzetbaar op dossiers binnen de dienst BBD onder meer door het opstellen van (opleg)notities en adviezen ten behoeve van vergaderingen van managementraden, directie en bestuur. Je werkt zelfstandig maar altijd in een netwerk. Je brengt alle belangen en perspectieven in kaart, en onderhoudt een optimale informatiepositie. Als onderdeel van een groter geheel draag je zorg voor afstemming met alle betrokkenen. Je vertegenwoordigt het IFV in deze rollen door de kennis te betrekken van alle voor het dossier relevante afdelingen en diensten. Andersom informeer je interne collega's over wat extern speelt. Daarmee vervul je een verbindende rol tussen het veld en het IFV.

Kernactiviteiten

 • Adviseren Veiligheidsberaad en Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio;
 • Ondersteunen en adviseren directie en MT IFV;
 • Opstellen notities en adviezen;
 • Onderhouden informatiepositie;
 • Onderhouden netwerk en werken vanuit dat netwerk.

12 applications
0 views


22-12-2020 Instituut Fysieke Veiligheid
Trainer-adviseur Crisisbeheersing

Samen met andere trainers-adviseurs, de onderwijskundigen en de decaan geef je invulling aan de opleidingen op gebied van Crisisbeheersing (w.o. GHOR, bevolkingszorg). Je ontwerpt en verzorgt onderwijs, waarbij je je vakinhoudelijke en didactische expertise vertaalt naar prikkelende, flexibele en moderne leeractiviteiten voor de deelnemers. Daarnaast begeleid je deelnemers tijdens hun leerproces in nauwe samenwerking met andere trainers. Je bewaakt de samenhang van de onderwijsproducten met de bestaande opleidingen binnen het IFV. Je stemt integraal af met collega's op gebied van onderwijskunde, onderzoek, informatievoorziening en bestuursondersteuning. Je bent aanspreekpunt voor veiligheidsregio's en andere crisispartners en draagt zorg voor een goede bekendheid van de producten en diensten van het IFV.

Kernactiviteiten

 • Ontwikkelen en uitvoeren van (nieuwe) opleidingsprogramma's en leergangen op basis van onderwijsvragen uit het werkveld;
 • Medeverantwoordelijk voor het te realiseren financiële resultaat van het decanaat;.
 • Het onderzoeken van de behoefte aan en aanwezigheid van kennis en expertise binnen het veld;
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van (nieuwe) opleidingen en trainingen op basis van vragen uit de omgeving en maatschappelijke en politiek-bestuurlijke ontwikkelingen. Je houdt daarbij rekening met een evenwicht in kosten-baten;
 • Het ontwikkelen van voorstellen voor en het participeren in onderwijsvernieuwing; organisatieveranderingen binnen je vakgebied en opleiding;
 • Het systematisch evalueren van opleidingen en trainingen en het op basis van de uitkomsten bijstellen;
 • Het ontwikkelen en uitvoeren van (individuele en/of groepsgerichte) activiteiten die bijdragen aan de vak- en competentieontwikkeling van mens en organisatie; daarbij gaat het onder meer om opleidingen, trainingen, oefeningen, coaching en advisering;
 • Het opstellen en uitvoeren van een communicatie- en marketingplan voor de realisatie van leeractiviteiten;
 • Bijdragen aan ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van het onderwijs door het ontwerpen van o.a. het curriculum, (online) leerroutes, onderwijsmateriaal, toetsen en leersituaties.

11 applications
0 views


21-12-2020 Instituut Fysieke Veiligheid