Logo GGZvacatures.nl

Automated job management on GGZvacatures.nl

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on GGZvacatures.nl.

Latest jobs

Orthopedagoog / Psycholoog IMH Team

Als behandelaar bij de Opvoedpoli werk je met kinderen met uiteenlopende problematiek binnen een poliklinische setting. Je werkt zowel individueel als systemisch en altijd in samenwerking met het netwerk, onder verantwoordelijkheid van een regiebehandelaar. In de rol van IMH-professional richt je je op het ongeboren kind, baby's, peuters, kleuters en hun ouders en/of verzorgers. Je hebt kennis van de ontwikkeling van kinderen en stimuleert het opbouwen en verbeteren van een veilige band tussen het ongeboren kind of zeer jonge kind en de ouders of verzorgers. Behandeling richt zich op zowel de ouder als het kind. Binnen het IMH-team zal de nadruk liggen op de zorg voor kinderen van 0-6 jaar en zijn / haar ouders of verzorgers. Daarnaast ben je als behandelaar bij de Opvoedpoli in de mogelijkheid om je kennis en expertise in te zetten voor een bredere doelgroep (0-18 jaar) voor het hele proces van intake, consultatie en deelname aan (multidisciplinaire) overleggen, tot het uitvoeren van diagnostiek, opstellen van behandelplannen, adviseren en uitvoeren van behandeling.

De Opvoedpoli is een ambitieuze organisatie waarbinnen we ons sterk maken voor vernieuwing van de jeugdhulp en jeugd GGZ. Dat vraagt om verantwoordelijke, ondernemende, eigenzinnige denkers en doeners die hun professionele kennis en gezond verstand gebruiken. We werken met verschillende disciplines en specialismen, denk aan coaches, psychologen, orthopedagogen, speltherapeuten en psychotherapeuten. De Opvoedpoli biedt integrale hulp. De primaire focus ligt telkens op het systeem. Er is vanuit de Opvoedpoli veel aandacht voor veiligheid in het gezin, waarvoor ook alle collega's getraind zijn in het signaleren van en werken met veiligheid in het gezin. Vanuit een brede blik leveren we met elkaar maatwerk in antwoord op de vragen van gezinnen. Niet het aanbod staat centraal, maar de vraag van gezinnen en het realiseren van oplossingen. Doen wat nodig is, is ons motto. Specifieke aandachtsgebieden bij ons zijn multi-stress gezinnen, complex trauma, hechting- en persoonlijkheid problematiek, behandeling van het jonge kind (0-6 jaar), veiligheid en diagnostiek.

0 applications
0 views


30-06-2022 Opvoedpoli
Teamcoördinator - 32/36 uur

Als Teamcoördinator binnen de Opvoedpoli houd je je bezig met het verrichten van diverse coördinerende werkzaamheden ten aanzien van het team. Deze taken en verantwoordelijkheden zijn gericht op de resultaatgebieden: beleid, bedrijfsvoering & kwaliteit, HR en proces. De Teamcoördinator legt verantwoording af aan de manager.

Resultaatgebieden

Beleid:

 • Kent en draagt zichtbaar de visie en werkwijze van de Opvoedpoli uit naar collega's;
 • Creëert een cultuur binnen het team die gekenmerkt wordt door eigenaarschap, eigen verantwoordelijkheid, professionaliteit, autonomie, adequaat handelen en positiviteit;
 • Signaleert en analyseert ontwikkelingen en knelpunten binnen het team ten aanzien van de uitvoering van het beleid en de werkwijze van de Opvoedpoli en overlegt hierover met betrokkenen;
 • Fungeert als spilfunctie tussen de manager en collega's;
 • Stimuleert het team om een bijdrage aan het organisatieonderdeel te leveren en geeft mede vorm aan het beleid van de Opvoedpoli;
 • Beoordeelt voorstellen op realiseerbaarheid voor de praktijk en is hierin aanspreekpunt voor collega's;
 • Schept randvoorwaarden voor het geven van sturing op resultaten en op individuele ontwikkeling in lijn met de organisatiedoelen;

Bedrijfsvoering en kwaliteit:

 • Heeft inzicht in en overzicht op de productiviteit op niveau van het team en van individuele medewerkers;
 • Vraagt financiering aan, signaleert/controleert de volledigheid van dossiers en ondersteunt in het declaratieproces;
 • Onderhoudt contacten met de ondersteunende afdelingen zoals zorgadministratie, kwaliteit en verkoop;
 • Houdt zicht op winst en verlies, monitort in-, door en uitstroom en stuurt waar nodig bij;
 • Is mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de dienstverlening van het team;
 • Denkt mee en ontwikkelt procedures die het werk ondersteunen en verbeteren;
 • Levert een actieve bijdrage aan het opstellen en het uitwerken van de agenda van het teamoverleg;

HR en proces:

 • Voert met regelmaat ondersteunende gesprekken met collega's;
 • Bespreekt de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot het uitvoeren van het werk met collega's en inventariseert ontwikkel- en scholingswensen;
 • Organiseert en monitort de intervisiegroepen;
 • Het coördineren van het gehele proces van werving, selectie tot indiensttreding van nieuwe medewerkers, in nauw overleg met recruitment;
 • De introductie en het inwerken van nieuwe medewerkers op de locatie;
 • Voert jaarplangesprekken met medewerkers op individuele basis;
 • Voert verzuimgesprekken met medewerkers;
 • Bespreekt en ziet toe op de juiste verwerking van administratieve zaken;

0 applications
0 views


30-06-2022 Opvoedpoli
Planner / Roosteraar - 16 uur

Met jouw oplossend vermogen ga jij de dagelijkse roosteruitdagingen aan! Je zorgt ervoor dat de roosters worden ingevuld en ingevoerd. Hierbij let je er goed op dat dat het een gezond rooster is voor iedere medewerker met een correcte balans van de werkdruk op de groepen. Je overlegt met de werkbegeleiders om de nieuwe en oude roosters door te nemen. Je maakt hierbij analyses voor het management; plusuren, verlofsaldi, inzet oproepkrachten en inzet van inhuurkrachten.
Tevens signaleer je de knelpunten in de roosters en dit bespreek je met het management zodat zij mee kunnen denken aan een oplossing. Je maakt inzichtelijk en houdt goed bij wanneer de oproepkrachten beschikbaar en inzetbaar zijn en op welke groepen ze kunnen werken. Hierover informeer je actief de werkbegeleiders.
Daarnaast heb je structureel overleg met de leidinggevenden en de HR adviseur om lopende zaken te bespreken die invloed kunnen hebben op de roosters

Locatie kantoor Bergse Bos Rotterdam

In de Rotterdamse wijk Hillegersberg ligt het enige landelijk expertisecentrum voor jeugdigen in de leeftijd van 6 - 12 jaar. Echter door de vraag van de omgeving wordt deze leeftijdscategorie steeds groter en biedt het Bergse Bos hulp aan jongeren tot 18 jaar. De bijzondere doelgroep kenmerkt zich door complexe leer- en gedragsproblemen, veelal in combinatie met psychiatrische aandoeningen. Een deskundig, professioneel en betrokken multidisciplinair team biedt deze jongens en meisjes specialistische behandeling en begeleiding op het gebied van opvoeding, onderwijs en vrije tijds besteding.
Op Bergse Bos zijn open residentiële groepen, gesloten residentiële groepen en Gezin Totaal, Studio's en een lang verblijf groep.

0 applications
0 views


30-06-2022 Horizon
Regiebehandelaar met IMH specialisme - 24/36 uur

Als GZ-psycholoog, die gespecialiseerd is in IMH ben je betrokken bij het gehele proces van intake en consultatie tot het uitvoeren van diagnostiek, opstellen van behandelplannen, adviseren en uitvoeren van behandeling bij het jonge kind. Het team waarin je komt te werken betreft een specialistisch team dat interdisciplinaire behandelingen biedt aan kinderen van 0-6 jaar en hun ouders. De expertise binnen dit team richt zich onder andere op intergenerationeel trauma. Binnen de Opvoedpoli werken we dan ook nauw samen met collega's die de ouders individueel in behandeling nemen. Naast het uitvoeren van de ouder-kind-behandelingen, ben je ook regiebehandelaar in ambulante trajecten.

Van diagnostiek tot behandeling

Als regiebehandelaar bij De Opvoedpoli ben je van begin tot eind betrokken bij iemands zorgtraject. Je diagnosticeert, indiceert en behandelt kinderen en jongeren met uiteenlopende psychische problemen, zoals veiligheids- en hechtingsproblematiek, trauma's, ADHD of persoonlijkheidsstoornissen. De problematiek varieert van enkelvoudig tot zeer complex (waaronder multi-stressgezinnen) en vraagt steeds om maatwerk. Niet het aanbod staat bij ons centraal, maar de hulpvraag. We komen altijd tot een oplossing en doen wat nodig is om gezinnen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen.

Samenwerken vanuit specialisme

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team, waarin verschillende specialisten van vaktherapeut tot systeemtherapeut nauw met elkaar samenwerken. De Opvoedpoli biedt daarmee integrale hulp om doorverwijzingen te voorkomen. Ook neem je deel aan intercollegiale overleggen. Als IMH-specialist kom je tweewekelijks samen in een 'reflecting team' waarin je reflecteert op je eigen casussen en die van je collega's.

Systemisch en outreachend

In jouw aanpak richt je je niet alleen op het kind of de jongere, maar betrek je ook zijn of haar gezin en sociale netwerk. Die systemische benadering in iemands eigen woonomgeving zorgt ervoor dat je vaak 'outreachend' werkt. Zo kom je bij gezinnen thuis of kies je voor een wandeling in het park met je cliënt als de situatie daar om vraagt. Je stelt je graag flexibel op, bent ruimdenkend en houdt van creatieve 'out of the box' oplossingen.

Persoonlijke ontwikkeling in huiselijke sfeer

Natuurlijk werk je ook regelmatig vanuit ons kantoor in Den Helder, een fijne plek waar cliënten zich snel thuis voelen. Je beheert je eigen agenda en geniet van veel vrijheden, zolang je je eigen verantwoordelijkheden draagt. Zowel in de vorm van individueel behandelaar als die van regiebehandelaar is er bij ons veel ruimte voor doorontwikkeling en zelfontplooiing. Je komt dus niet alleen kennis brengen, maar vooral ook halen. Binnen iHUB, de landelijke alliantie waar De Opvoedpoli onderdeel van is, worden diverse cursussen aangeboden zodat je ontwikkeling nooit stil staat.

Waarom werken bij De Opvoedpoli? GZ-psycholoog / Regiebehandelaar Renske deelt haar ervaring:

"Bij De Opvoedpoli werken we echt onderscheidend ten opzichte van andere organisaties. 'Out of the box' en 'outreachend' zijn geen loze termen bij ons. We zijn daar waar het voor de cliënt nodig is; we komen bij de mensen thuis, gaan mee naar school en gaan zo nodig het gesprek aan met de gemeente. We zoeken ook de samenwerking op met andere organisaties als dat in het belang is van de cliënt. Binnen de poli staat er echt een team, we doen het samen. Je voelt het vertrouwen van je collega's en er is ruimte voor kwetsbaarheid. En niet onbelangrijk, humor staat hoog in het vaandel! Daarnaast krijg je de vrijheid zelf je werk in te delen en te organiseren, dus alle gelegenheid om werk en privé goed te combineren."

0 applications
0 views


28-06-2022 Opvoedpoli
Ervaren Behandelaar GZ/OG - 24/36 uur

Als Regiebehandelaar bij de Opvoedpoli ben je betrokken bij het gehele proces van intake, consultatie tot het uitvoeren van diagnostiek, opstellen van behandelplannen, adviseren en uitvoeren van behandeling. In deze rol ligt de nadruk op de specialisaties hechting en trauma.

Van diagnostiek tot behandeling

De Opvoedpoli biedt basis- en specialistische jeugd GGZ en specialistische jeugdhulp. Gezinnen met kinderen en jongeren van 0-23 jaar kunnen bij ons terecht voor zowel diagnostiek als begeleiding en behandeling. Als regiebehandelaar bij De Opvoedpoli ben je van begin tot eind betrokken bij iemands zorgtraject. Je diagnosticeert, indiceert en behandelt kinderen en jongeren met uiteenlopende psychische problemen, zoals veiligheids- en hechtingsproblematiek, trauma's, ADHD of persoonlijkheidsstoornissen. De problematiek varieert van enkelvoudig tot zeer complex (waaronder multi-stressgezinnen) en vraagt steeds om maatwerk. Niet het aanbod staat bij ons centraal, maar de hulpvraag. We komen altijd tot een oplossing en doen wat nodig is om gezinnen te helpen hun leven weer op de rit te krijgen.

Samenwerken vanuit specialisme

Je maakt deel uit van een multidisciplinair team, waarin verschillende specialisten van vak therapeut tot systeemtherapeut nauw met elkaar samenwerken. De Opvoedpoli biedt daarmee integrale hulp om doorverwijzingen te voorkomen. Als regiebehandelaar ben je verantwoordelijk voor een goed verloop van behandeltrajecten. Je verricht intakes, anamneses, observaties en doet psychodiagnostisch onderzoek. Je stelt behandelplannen op, adviseert, voert mede uit en bewaakt het zorgpad. Ook neem je deel aan intercollegiale overleggen. Je kan goed het overzicht en de rust bewaren en je bent prettig in de omgang. Collega's werken graag met jou samen en weten jou te vinden als ze even ergens over willen sparren.

Systemisch en outreachend

In jouw aanpak richt je je niet alleen op het kind of de jongere, maar betrek je ook zijn of haar gezin en sociale netwerk. Die systemische benadering in iemands eigen woonomgeving zorgt ervoor dat je vaak outreachend werkt. Zo kom je bij gezinnen thuis of kies je voor een wandeling in het park met je cliënt als de situatie daar om vraagt. Je stelt je graag flexibel op, bent ruimdenkend en houdt van creatieve out of the box oplossingen.

Persoonlijke ontwikkeling

Je beheert je eigen agenda en geniet van veel vrijheden, zolang je je eigen verantwoordelijkheden draagt. Zowel in de vorm van individueel behandelaar als die van regiebehandelaar is er bij ons veel ruimte voor doorontwikkeling en zelfontplooiing. Je komt dus niet alleen kennis brengen, maar vooral ook halen. Binnen iHUB, de landelijke alliantie waar De Opvoedpoli onderdeel van is, worden diverse cursussen aangeboden zodat je ontwikkeling nooit stil staat.

0 applications
0 views


28-06-2022 Opvoedpoli