Jobs posted by GGz Centraal

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for GGz Centraal.

Latest jobs

Verpleegkundige Resocialisatie en Herstel Bussum (32-36 uur)

Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van de begeleiding zoals die in het behandel- en begeleidingsplan is beschreven. Je betrekt hierbij de naasten van de cliënt en werkt als eerst verantwoordelijk verpleegkundige (EVV-er).
En verder ben je er als verpleegkundige door:

 • het deelnemen aan zorg afstemmingsgesprekken (ZAG).
 • patiënten zowel individueel als ook in groepsverband te begeleiden.
 • medicatie voor de patiënten te verzorgen.
 • samen te werken met collega's van de ambulante woonbegeleiding en het FACT-team.
 • deel te nemen aan verschillende multidisciplinaire overleggen.
 • leerlingen en stagiaires te begeleiden.

Jouw nieuwe collega's van resocialisatie en herstel wachten al op je. Met jou als verpleegkundige zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, het coördineren en begeleiden van de juiste zorg.
Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Professioneel, betrokken en oprecht geïnteresseerd. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 applications
8 views
Check job


01-04-2020 GGz Centraal
Verpleegkundige Resocialisatie en Herstel Bussum (32-36 uur)

Je bent verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van de begeleiding zoals die in het behandel- en begeleidingsplan is beschreven. Je betrekt hierbij de naasten van de cliënt en werkt als eerst verantwoordelijk verpleegkundige (EVV-er).
En verder ben je er als verpleegkundige door:

 • het deelnemen aan zorg afstemmingsgesprekken (ZAG).
 • patiënten zowel individueel als ook in groepsverband te begeleiden.
 • medicatie voor de patiënten te verzorgen.
 • samen te werken met collega's van de ambulante woonbegeleiding en het FACT-team.
 • deel te nemen aan verschillende multidisciplinaire overleggen.
 • leerlingen en stagiaires te begeleiden.

Jouw nieuwe collega's van resocialisatie en herstel wachten al op je. Met jou als verpleegkundige zijn we nóg sterker in wat we doen. Namelijk, het coördineren en begeleiden van de juiste zorg.
Hoe je ons team het beste kunt omschrijven? Professioneel, betrokken en oprecht geïnteresseerd. En het belangrijkste: we hebben plezier in wat we doen. We werken hard, mét ons hart.

0 applications
3 views
Check job


01-04-2020 GGz Centraal
Crisisinterventor (SPV) IHT & Crisisdienst Amersfoort (24-36 uur)

Patiënten in crisissituaties stabiliseren èn bijdragen aan inhoud en vormgeving van hoog complexe specialistische behandelingen, jij zorgt ervoor.

Werken als crisisinterventor biedt je de mogelijkheid om als eerste bij crisissituaties te handelen, een prachtige uitdaging dus. Dat doe je zelfstandig, maar onder verantwoordelijkheid van een psychiater en samen met andere crisisinterventoren en ambulant verpleegkundigen. Binnen dit multidisciplinair team wordt samen de verantwoordelijkheid voor spoedeisende behandeling vorm gegeven. Je kunt elkaar dus gemakkelijk opzoeken als je dat wilt.
Je werkt binnen kantoortijden en draait mee in de dienstenstructuur van de regio. De crisisfunctie is 7 x 24 uur bezet; met een crisisinterventor, een arts en een psychiater vorm je een team als je buiten kantoor tijden wordt ingezet.
Nadat de crisis is bezworen volg je de patiënt en zijn/haar netwerk, zet je een multidisciplinaire behandeling in en stel je diagnoses. Daarmee draag je zorg voor de medisch psychiatrische behandeling. Dit alles voor een zeer diverse populatie, alle denkbare bevolkingsgroepen, levensfasen en psychiatrische aandoeningen en combinaties hierin. Voldoende te ontdekken dus! Kortom, een gevarieerde dynamische functie met een veelvoud aan problematieken en behandelmethoden. Never a dull moment!

Intensive Home Treatment (IHT) in Eemland wordt uitgebreid, uitbreiding van onze SPV formatie is daarom nodig. Het behandelprogramma IHT/Crisisdienst is onderdeel van het acute cluster waarin de crisisdienst, acute klinische opname (HIC), IHT en acute dagbehandeling nauw samenwerken. We behandelen zoveel als mogelijk in de thuissituatie patiënten die in een acute psychiatrische crisis zijn gekomen.

IHT: wordt ingezet als reguliere behandeling substantieel te weinig biedt en tijdelijk intensivering van zorg nodig is. IHT is erop gericht klinische opname te voorkomen en de patiënt zoveel mogelijk in zijn of haar eigen omgeving te behandelen. Dat betekent acute psychiatrie vormgeven in de thuissituatie. Als opname niet te voorkomen is zorgt het IHT-team ervoor dat de opname zo kort als mogelijk wordt ingezet. Naast de zorg voor de patiënt wordt familie/betrokkenen ondersteund gedurende de crisis.

Crisisdienst: de 'brandweer' van de ggz. Voor jou betekent dit dat wanneer er een ggz brand is je erop afgaat. Je beoordeelt de situatie en de patiënt en neemt beslissingen zodat de situatie onder controle komt, je de-escaleert en behandelt de patiënt. Daarnaast beoordeel je psychiatrische toestandsbeelden en suïcidaliteit, bijvoorbeeld na verwijzing van een huisarts of de HAP en de politie. In jouw functie werk je outreachend in de gehele regio. De ene keer ga je naar het politie bureau, een andere keer naar de crisiskamer of de patiënt thuis.

0 applications
5 views
Check job


01-04-2020 GGz Centraal
Crisisinterventor (SPV) IHT & Crisisdienst Amersfoort (24-36 uur)

Patiënten in crisissituaties stabiliseren èn bijdragen aan inhoud en vormgeving van hoog complexe specialistische behandelingen, jij zorgt ervoor.

Werken als crisisinterventor biedt je de mogelijkheid om als eerste bij crisissituaties te handelen, een prachtige uitdaging dus. Dat doe je zelfstandig, maar onder verantwoordelijkheid van een psychiater en samen met andere crisisinterventoren en ambulant verpleegkundigen. Binnen dit multidisciplinair team wordt samen de verantwoordelijkheid voor spoedeisende behandeling vorm gegeven. Je kunt elkaar dus gemakkelijk opzoeken als je dat wilt.
Je werkt binnen kantoortijden en draait mee in de dienstenstructuur van de regio. De crisisfunctie is 7 x 24 uur bezet; met een crisisinterventor, een arts en een psychiater vorm je een team als je buiten kantoor tijden wordt ingezet.
Nadat de crisis is bezworen volg je de patiënt en zijn/haar netwerk, zet je een multidisciplinaire behandeling in en stel je diagnoses. Daarmee draag je zorg voor de medisch psychiatrische behandeling. Dit alles voor een zeer diverse populatie, alle denkbare bevolkingsgroepen, levensfasen en psychiatrische aandoeningen en combinaties hierin. Voldoende te ontdekken dus! Kortom, een gevarieerde dynamische functie met een veelvoud aan problematieken en behandelmethoden. Never a dull moment!

Intensive Home Treatment (IHT) in Eemland wordt uitgebreid, uitbreiding van onze SPV formatie is daarom nodig. Het behandelprogramma IHT/Crisisdienst is onderdeel van het acute cluster waarin de crisisdienst, acute klinische opname (HIC), IHT en acute dagbehandeling nauw samenwerken. We behandelen zoveel als mogelijk in de thuissituatie patiënten die in een acute psychiatrische crisis zijn gekomen.

IHT: wordt ingezet als reguliere behandeling substantieel te weinig biedt en tijdelijk intensivering van zorg nodig is. IHT is erop gericht klinische opname te voorkomen en de patiënt zoveel mogelijk in zijn of haar eigen omgeving te behandelen. Dat betekent acute psychiatrie vormgeven in de thuissituatie. Als opname niet te voorkomen is zorgt het IHT-team ervoor dat de opname zo kort als mogelijk wordt ingezet. Naast de zorg voor de patiënt wordt familie/betrokkenen ondersteund gedurende de crisis.

Crisisdienst: de 'brandweer' van de ggz. Voor jou betekent dit dat wanneer er een ggz brand is je erop afgaat. Je beoordeelt de situatie en de patiënt en neemt beslissingen zodat de situatie onder controle komt, je de-escaleert en behandelt de patiënt. Daarnaast beoordeel je psychiatrische toestandsbeelden en suïcidaliteit, bijvoorbeeld na verwijzing van een huisarts of de HAP en de politie. In jouw functie werk je outreachend in de gehele regio. De ene keer ga je naar het politie bureau, een andere keer naar de crisiskamer of de patiënt thuis.

2 applications
9 views
Check job


01-04-2020 GGz Centraal
Crisisinterventor (SPV) buiten kantoortijden IHT & Crisisdienst Amersfoort (4-16 uur)

Buiten kantoortijden patiënten in crisissituaties stabiliseren, jij zorgt ervoor.

Als crisisinterventor in het crisisteam buiten kantoortijden heb je de uitdaging om als eerste bij crisissituaties te zijn en te handelen. Dat doe je zelfstandig, maar onder verantwoordelijkheid van een psychiater en samen met een arts. Binnen dit multidisciplinair team wordt samen de verantwoordelijkheid voor spoedeisende behandeling vorm gegeven.
Je draait mee in de dienstenstructuur van de regio. De crisisfunctie is 7 x 24 uur bezet; met een crisisinterventor, een arts en een psychiater vorm je een team als je buiten kantoortijden wordt ingezet.
Je draagt mede zorg voor de medisch psychiatrische behandelingen. Dit alles voor een zeer diverse populatie, alle denkbare bevolkingsgroepen, levensfasen en psychiatrische aandoeningen en combinaties hierin. Voldoende te ontdekken dus! Kortom, een gevarieerde dynamische functie met een veelvoud aan problematieken en behandelmethoden. Never a dull moment!

De crisisdienst is de 'brandweer' van de ggz. Voor jou betekent dit dat wanneer er een ggz brand is je erop afgaat. Je beoordeelt de situatie en de patiënt en neemt beslissingen zodat de situatie onder controle komt, je de-escaleert en behandelt de patiënt. Daarnaast beoordeel je psychiatrische toestandsbeelden en suïcidaliteit, bijvoorbeeld na verwijzing van een huisarts of de HAP en de politie. In jouw functie werk je outreachend in de gehele regio. De ene keer ga je naar het politie bureau, een andere keer naar de crisiskamer of de patiënt thuis.

1 application
6 views
Check job


01-04-2020 GGz Centraal