Jobs posted by GGz Centraal

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for GGz Centraal.

Latest jobs

HBO Verpleegkundige FACT Huizen (24-32 uur)

Dagelijks uitgedaagd worden om in complexe situaties professioneel te handelen, een teamplayer in een zelfstandige baan.

Je bent onderdeel van het FACT-team en je staat daardoor midden in de maatschappij. Altijd in overleg met de patiënt zoeken wij de best passende behandeling en voeren deze uit. Je ondersteunt cliënten en naasten volgens de FACT-methodiek en draag je bij aan het multidisciplinaire overleg om zo de continuïteit van zorg te blijven bewaken en af te stemmen op wat nodig is. Als verpleegkundige draag je tevens bij aan het opstellen van de behandelovereenkomst, is dossierhouder in het behandeling-, begeleidings- en hersteltraject en zorgt ervoor dat het traject in samenwerking met de patiënt en het steunsysteem ontwikkeld wordt.

Als verpleegkundige werken in een FACT-team betekent voor een langere periode een verbinding aangaan met patiënten. Je werkt aan herstel van volwassenen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) in hun thuissituatie. Je werkt zelfstandig, in de wetenschap dat je er nooit alleen voor staat; je werkt nadrukkelijk in teamverband.

Ons team bestaat uit 14 personen, waaronder een psychiater, arts, gz-psycholoog, verpleegkundigen, IPS, ervaringsdeskundige, trajectbegeleider en SPV. Vanuit de standplaats Huizen werken wij in Blaricum, Eemnes en Laren (BEL).

1 application
5 views
Check job


21-02-2020 GGz Centraal
ANIOS Crisisdienst, IHT, Kliniek of FACT Hilversum/Bussum (32-36 uur)

Aan de slag met diverse behandelprogramma's om zo veel mogelijk te leren binnen de psychiatrie.

Binnen de regio Gooi- en Vechtstreek hebben we verschillende locaties met diverse behandelprogramma's. Iedere locatie heeft zo zijn eigen specialisme. Wij gaan graag het gesprek met je aan om te kijken waar jouw behoefte en expertise ligt!

De Rembrandthof in Hilversum biedt specialistische zorg voor mensen die last hebben van stemming- en angststoornissen, persoonlijkheidsstoornissen en psychotische stoornissen. Ook zit hier de crisisdienst en de IHT.

De Mauritzhof in Bussum biedt hulp en zorg aan ernstig psychiatrische patiënten. Dit doen zij door deeltijdbehandeling, klinische behandeling en ambulante behandeling. Het gaat om mensen bij wie de eerste acute fase voorbij is en die aan hun herstel willen werken.

Ligt jouw interesse bij een van deze aandachtsgebieden? Als ANIOS:

 • verricht je intakes, stel je diagnoses en bepaal je de indicatiestelling;
 • stel je behandelplannen samen in samenwerking met de patiënt en de naastbetrokkenen;
 • werk je in een multidisciplinair team en waar jouw bijdrage als behandelaar van grote waarde is;
 • werk je samen met ervaren behandelaren die jou graag de fijne knepen van het vak leren en op wie je kan terugvallen of om mee te sparren;
 • heb je de ruimte om jouw expertise in te zetten en jezelf te ontwikkelen door te leren van collega's en externe specialisten;
 • is er ook ruimte voor opleiding en onderzoek, naast je werk als basisarts.

Wij stimuleren elkaar elke dag om beter te worden en hebben oog voor elkaar. Zo bespreken wij de interventies en staan wij open voor feedback. Kortom, volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen in een dynamische organisatie die bezig is om een organisatieverandering vorm te geven. Kom jij ons team versterken?

1 application
2 views
Check job


21-02-2020 GGz Centraal
ANIOS FACT Huizen en Bussum (32-36 uur)

Diagnoses stellen in het werkgebied van het FACT-team als basis voor een efficiënte behandeling.

In de regio G&V zijn vier FACT teams. De teams bestaan uit 125-250 cliënten. Ons FACT-team werkt outreachend en wijkgericht. Ligt jouw interesse bij ambulant werken door middel van de FACT-methodiek? Als ANIOS:

 • verricht je intakes, stel je diagnoses en bepaal je de indicatiestelling;
 • stel je behandelplannen samen in samenwerking met de patiënt en de naastbetrokkenen;
 • werk je in een multidisciplinair team en waar jouw bijdrage als behandelaar van grote waarde is;
 • werk je samen met ervaren behandelaren die jou graag de fijne knepen van het vak leren en op wie je kan terugvallen of om mee te sparren;
 • heb je de ruimte om jouw expertise in te zetten en jezelf te ontwikkelen door te leren van collega's en externe specialisten;
 • is er ook ruimte voor opleiding en onderzoek, naast je werk als basisarts.

Je werkt in twee teams: Huizen BEL (Blaricum, Eemnes, Laren) en Gooise Meren/ Weesp. Beide team bestaan uit een psychiaters, SPV-en, ambulant verpleegkundigen, begeleiders, ervaringsdeskundige, IPS-ers, gz-psychologen en basispsychologen. Er is een fijne werksfeer en er wordt gewerkt met een shared caseload.

1 application
3 views
Check job


21-02-2020 GGz Centraal
Psychiater FACT en Kliniek Bussum (24 uur)

Ben jij de professional met een duidelijke visie die samen met ons een toekomstperspectief creëert en realiseert voor zowel onze kliniek voor langdurige zorg als de FACT-teams?

Als psychiater heb je een voortrekkersrol in de ontwikkeling van het behandelbeleid van de afdelingen en in veranderingsprocessen. Patiënten, kwaliteit, resultaat en klanttevredenheid zijn de kernbegrippen waarmee jij mee aan de slag gaat. Vanzelfsprekend doe je dit niet alleen, je gaat aan de slag met een daadkrachtig, specialistisch en multidisciplinair team.

Eén van onze doelstellingen is om meer verbinding te creëren tussen de kliniek (langdurige zorg) en de FACT-teams (ambulante zorg). Je gaat in samenwerking met het behandelteam de kliniek vormgeven. Het is aan jou en de huidige psychiater FACT om jullie regiefunctie goed op de kaart te zetten.

Je komt te werken in twee enthousiaste teams. Het team van de kliniek bestaat uit twee verpleegkundige teams, verpleegkundig specialist, verpleegkundig specialist i.o., huisarts en een gz-psycholoog. In de kliniek wordt herstelgericht gewerkt door onder andere de inzet van ervaringsdeskundigen. Het FACT-team (Gooise Meren/Weesp) bestaat uit een psychiater, SPV, ambulant verpleegkundigen en ervaringsdeskundigen.

1 application
3 views
Check job


21-02-2020 GGz Centraal
Verpleegkundige Persoonlijkheidsstoornissen de Enk Ermelo (24-32 uur)

Verpleegkundigen hebben binnen de Enk een belangrijke rol in de groeps- en milieutherapie. Je hebt een ondersteunende en structurerende houding naar de cliënt. Tussen jou en de cliënten is er een verantwoordelijkheidsrelatie die erop gericht is de cliënt als persoon zo goed mogelijk tot zijn recht te laten komen. Hierbij neem je een kritische, onderzoekende houding aan zowel ten opzichte van de eigen opvattingen als ten opzichte van door anderen opgelegde regels en voorschriften. Daarnaast bevordert de sociotherapie­ de cohesie en de samenwerkingsrelaties.

Jouw werkzaamheden in het kort:

 • geven van sociotherapie aan de verschillende groepen binnen de Enk;
 • stimuleren van de cliënten om zoveel mogelijk zelf aan hun problemen te laten werken, zowel individueel- , maar vooral in groepsverband;
 • verantwoordelijkheid dragen voor een bijdrage aan het behandelplan en verpleegplan;
 • deelnemen aan multidisciplinair overleg;
 • werken met groepen en hebt oog voor groepsprocessen;
 • begeleiden van Social work stagiaires.

2 applications
7 views
Check job


21-02-2020 GGz Centraal