Logo FireX

Jobs posted by FireX

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for FireX.

Latest jobs

Lead Engineer

Wat ga je doen als Lead Engineer?
Als Lead Engineer ben jij verantwoordelijk voor de output en kwaliteit van het werk van de engineeringsafdeling, bestaande uit 5 tot 8 personen. Het team is betrokken bij de meest uiteenlopende projecten door heel Nederland. Zo voorzien we onder andere ziekenhuizen, kantoren en winkels van diverse vormen brandbeveiligingsinstallaties. Ook datacenters, monumentale panden en musea maken deel uit van ons specialisme. Je bent erop gebrand de interne afdelingsdoelstellingen te halen. Om dit te kunnen bereiken deel je jouw kennis en expertise met de medewerkers uit het team en weet je ze te motiveren en het beste in ze naar boven te halen. Je houdt je bezig met hele diverse installaties, waaronder hogedruk watermistinstallaties, brandmeldinstallaties maar ook de voorbereidingen voor blusgas- en blusschuimsystemen zijn specialismen van jouw afdeling. Als Lead Engineer ben jij een belangrijke schakel tussen onder andere de commerciële afdeling, werkvoorbereiding en de Project Managers. Mede door jouw kennis, vaardigheden en coördinatie lopen onze projecten soepel.

Tot je werkzaamheden behoren verder:

 • Bewaken en continu verbeteren van de processen rondom engineering in alle stadia van een project;
 • Verantwoordelijk voor standaardisatie van processen in procedures en middelen;
 • Verantwoordelijk voor de planning van onze Engineers;
 • Het coachen en adviseren in mens en middelen;
 • Zorg dragen dat de engineeringswerkzaamheden worden uitgevoerd binnen de tijdsplanning, terwijl het gewenste niveau van kwaliteit gehandhaafd blijft;
 • Ontwikkelingen en trends in onze branche volgen en hierop in spelen (denk aan certificering eisen, software ontwikkelingen en verbeteringen in het algemeen).
 • Indien nodig bied je (technische) ondersteuning bij de uitvoering van projecten;
 • Het voeren van gesprekken t.a.v. beoordeling en ontwikkel/verbetertrajecten van medewerkers;
 • Het implementeren van branche ontwikkelingen.
 • Het definitieve ontwerp voor uitvoering presenteren aan de Project Managers.

2 applications
0 views
Check job

1 application
6 views
Check job

0 applications
0 views
Check job

0 applications
0 views
Check job


31-07-2020 Firex Technology B.V.
Controller

Wat ga je doen als Controller?
Als Controller ben je verantwoordelijk voor het maken van managementrapportages en performance analyses. Je fungeert als Business Partner waarbij je in staat bent dit overtuigend over te brengen op jouw collega's. Je houdt je bezig met uiteenlopende business cases en leidt, of participeert, binnen diverse projecten gericht op efficiëntie, effectiviteit en diverse financiële en operationele vraagstukken. Hiervoor heb je veelvuldig overleg met diverse stakeholders binnen onze organisatie en zorg je er samen voor dat er gestuurd wordt op financiële cijfers. In deze functie rapporteer je direct aan onze directie.

Tot je werkzaamheden behoren verder:

 • Verzorgen van financiële analyses en het op basis hiervan leveren van een bijdrage aan de strategische besluitvorming voor de organisatie;
 • Monitoren en analyseren van de kostenontwikkeling binnen de organisatie en tijdig bijsturen;
 • Periodiek en ad hoc opstellen van budgetten en forecasting;
 • Gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de directie, het MT en overige stakeholders;
 • Verschaffen van inzicht in de winstgevendheid per productgroep, product en klant;
 • Monitoren van relevante trends en ontwikkelingen en deze op de interne agenda zetten;
 • Zelfstandig verbeterprojecten uitvoeren binnen de organisatie op het gebied van Finance.

18 applications
0 views

7 applications
15 views

8 applications
0 views


18-06-2020 Firex B.V.
Projectmanager Fire Safety Systems

Wat ga je doen als Projectmanager?
Je vindt het leuk om behoeftes van onze klanten te inventariseren en te analyseren. In deze functie is jouw input cruciaal in het opzetten van nieuwe of implementeren van reeds bestaande processen en procedures. De focus van de Projectmanager Fire Safety Systems ligt op watermistsystemen. Onze projecten zijn erg uiteenlopend, zo voorzien we onder andere ziekenhuizen, kantoren en musea van diverse vormen brandbeveiligingsinstallaties. Als projectmanager ben je in staat de wensen van klanten en uitgangspunten volgens diverse normeringen te destilleren en te vertalen naar een haalbaar en realistisch project. Je werkt hiervoor nauw samen met je collega's op het gebied van onder andere engineering, werkvoorbereiding en service & onderhoud. Je bewaakt de kwaliteit van lopende projecten en weet als geen ander wat ervoor nodig is om te voldoen aan geldende wet- en regelgeving en benodigde keuringen. Daarnaast ben je betrokken bij overkoepelende projecten binnen de volledige breedte van brandveiligheid en onze onderdelen FireX en FireSafe. Dit betekent dat de complexiteit van projecten hierdoor enorm kan toenemen.

Tot je werkzaamheden behoren verder:

 • Zorg dragen voor de optimalisatie en het stroomlijnen van een rendabele projectaanpak, zoals een juiste coördinatie; of het nu gaat om mensen op de bouw of het juist aanleveren van projecttekeningen;
 • Operationeel leidinggeven aan het projectteam in de voorbereiding;
 • Op een coachende manier aansturen van je team en het verhogen van het kennisniveau;
 • Financiële verantwoordelijkheid voor jouw projecten en het maken van onder andere globale kostenberekeningen met betrekking tot het financieel bewaken van je projecten in relatie tot de voor het project geldende targets;
 • Samen met het projectteam ervoor zorgen dat de benodigde materialen en medewerkers op het geplande tijdstip beschikbaar zijn, zodat het project op tijd gerealiseerd wordt;
 • Initiatief nemen in onduidelijke situaties waarin anderen geen actie ondernemen en bijsturen wanneer nodig.

6 applications
24 views
Check job

7 applications
11 views
Check job

3 applications
17 views
Check job

2 applications
0 views
Check job


09-06-2020 Firex Technology B.V.
Servicemonteur

Wat ga je doen als Servicemonteur?
Als Servicemonteur werk je zowel zelfstandig als in teamverband aan het uitvoeren van (periodieke) controles, beheerderstaken en het onderhouden van installaties op verschillende projectlocaties. Je zorgt ervoor dat de onderhoudswerkzaamheden gestructureerd worden uitgevoerd volgens planning, terwijl het gewenste niveau van kwaliteit wordt afgeleverd bij de klant. Deze klanten vallen onder het onderdeel FireTechnology, gericht op watermistsystemen. De projectlocaties zijn erg divers, denk bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld grote datacenters, monumentale panden of ziekenhuizen waar je zorgt voor controle- en onderhoudswerkzaamheden aan de watermistinstallaties, brandbeheersingssystemen en brandblussystemen. Daarnaast schroom je niet je handen uit je mouwen te steken als het gaat om wat montage werk, dit kan zijn het bouwen van een pompopstellingsruimte (het hart van onze installaties) of het wijzigen van delen van reeds in gebruik zijnde installaties. Hiervoor werk je nauw samen met je collega's uit zowel de buiten- als binnendienst.

Tot je werkzaamheden behoren verder:

 • het uitvoeren van herstel- en revisiewerkzaamheden;
 • opstellen van onderhoudsrapportages;
 • het informeren en afstemmen van werkzaamheden met de klant en leidinggevende van het project;
 • het signaleren, oplossen en/of rapporteren van risico's met betrekking tot storingen aan de installaties;
 • zorg dragen voor orde en netheid op de werkplek en het op een juiste en verantwoordelijke manier gebruiken van gereedschappen en materiaal;
 • (incidenteel) montagewerk.

9 applications
12 views
Check job

1 application
34 views
Check job

7 applications
0 views
Check job


19-05-2020 Firex Technology B.V.
Contractbeheerder Service & Onderhoud

Wat ga je doen als Contractbeheerder?
Als Contractbeheerder ben jij het aanspreekpunt binnen de organisatie voor alle vragen over het beheer van alle lopende service- en onderhoudscontracten. Aangezien kwaliteit bij jou voorop staat weet jij de afdelingsdoelen te bewaken en zorg jij ervoor dat alle service- en onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd worden binnen de besproken tijdsplanning. Je verliest hierbij het gewenste kwaliteitsniveau niet uit het oog. Om dit te realiseren geef je functioneel leiding aan onze service coördinator in de binnendienst en onze service engineers en service technicians in de buitendienst. Niet alleen binnen FireX, maar ook bij onze klanten zorg jij ervoor dat contracten worden nageleefd. Als Contractbeheerder heb jij diverse uiteenlopende contracten in beheer voor klanten zoals o.a. ziekenhuizen, datacenters en musea. Je draagt zorg voor het realiseren van jaarplannen binnen de afdeling Service & Onderhoud en maakt analyses van de financiële gegevens van de onderhoudscontracten. Aan de hand van deze analyses weet jij als geen ander in te schatten welke contracten geïndexeerd of verlengd dienen te worden. In deze rol werk je nauw samen met de service coördinator en de collega's service en onderhoud van de disciplines watermist- en blusgassystemen. Je rapporteert periodiek aan de Operations Manager.

Tot je werkzaamheden behoren verder:

 • het bewaken en continu verbeteren van de processen rondom service & onderhoud;
 • eindverantwoordelijk voor het certificeringsproces rondom gecertificeerde projecten;
 • eindverantwoordelijk voor het verwerken van de inkomende projectdocumentatie en het opschonen en optimaliseren aanwezige documentatie;
 • calculeert indien nodig installatiewijzigingen en uitbreidingen welke voortvloeien uit klantvraag of rapportages buitendienst;
 • het volledig afwikkelen van garantiekwesties;
 • het bespreken van technische uitvoeringsvraagstukken en kwaliteitsissues met buitendienstmedewerkers en projectmanager.

7 applications
86 views
Check job

5 applications
33 views
Check job

8 applications
72 views
Check job

1 application
0 views
Check job


18-05-2020 Firex B.V.