Jobs posted by Gemeente Ede

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Ede.

Latest jobs

junior Projectleider

Je werkt direct samen met een projectleider en ondersteunt haar/hem in brede zin zodanig dat het projectmanagement zo soepel mogelijk verloopt. Het is jouw taak om samen met de projectleider de afgesproken voortgang te boeken in het project. Je bent verantwoordelijk voor deelopdrachten en, als je daar aan toe bent, ook voor deelprojecten. Je werkt samen met collega's van verschillende vakgebieden en overlegt met externe partners.

Bij afwezigheid van de projectleider ben je aanspreekpunt en onderneem je zelfstandig actie in verband met de voortgang van het project. Daarnaast verzorg je ook het projectsecretariaat van het project en de projectleider (agendabeheer, overleggen plannen en organiseren, notuleren, stukken voorbereiden en verzenden, communiceren met bewoners en belanghebbenden).

1 application
111 views
Check job


09-12-2019 Gemeente Ede
Beleidsadviseur wegen

Als adviseur wegen formuleer je beleid en ontwikkel je een visie op het gemeentelijk wegbeheer. Je eerste grote en uitdagende klus zal zijn het opstellen van een visie voor kunstwerken en openbare verlichting. Daarnaast neem je samen met beleidsmedewerkers en adviseurs uit andere disciplines deel aan werk- en projectgroepen zoals gebiedsontwikkeling; woningbouw en bedrijventerreinen. Het college heeft grote ambities op het gebied van behoud en versterken van groenstructuren en biodiversiteit. Voor jou de uitdaging om samen met je collega-adviseurs alle belangen zodanig af te wegen dat de openbare ruimte voor de bewoners, bezoekers en bedrijven optimaal wordt ingericht. Jij adviseert in de ruimtelijke projecten en je bent in staat om een 'vraag' te vertalen in een heldere opdracht. Het is van belang dat je op verschillende niveaus makkelijk kan bewegen en communiceren.

Je werkt integraal samen met de beleidsadviseur Groen, verkeerskundige, de ecologen, de wegbeheerders en de landschapsarchitecten aan inrichtings- en beheerprojecten. Je adviseert binnen de ruimtelijke projecten op het brede vakgebied van beheer openbare ruimte

Je bent in staat om uitvoering te geven aan plannen, projecten, programma´s en procedures om de openbare ruimte te kunnen beheren. Je fungeert als sparringpartner voor de wegbeheerders bij de afdeling Programmering en geeft sturing aan de uitvoering van beleid. Je creëert draagvlak en zorgt voor passende voorlichting en communicatie. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan het opstellen van een groen paragraaf in de bestemmingsplannen. Indien nodig toets je de plannen en bestekken van het ingenieursbureau.

1 application
46 views
Check job


02-12-2019 Gemeente Ede
Beleidsadviseur wegen

Als adviseur wegen formuleer je beleid en ontwikkel je een visie op het gemeentelijk wegbeheer. Je eerste grote en uitdagende klus zal zijn het opstellen van een visie voor kunstwerken en openbare verlichting. Daarnaast neem je samen met beleidsmedewerkers en adviseurs uit andere disciplines deel aan werk- en projectgroepen zoals gebiedsontwikkeling; woningbouw en bedrijventerreinen. Het college heeft grote ambities op het gebied van behoud en versterken van groenstructuren en biodiversiteit. Voor jou de uitdaging om samen met je collega-adviseurs alle belangen zodanig af te wegen dat de openbare ruimte voor de bewoners, bezoekers en bedrijven optimaal wordt ingericht. Jij adviseert in de ruimtelijke projecten en je bent in staat om een 'vraag' te vertalen in een heldere opdracht. Het is van belang dat je op verschillende niveaus makkelijk kan bewegen en communiceren.

Je werkt integraal samen met de beleidsadviseur Groen, verkeerskundige, de ecologen, de wegbeheerders en de landschapsarchitecten aan inrichtings- en beheerprojecten. Je adviseert binnen de ruimtelijke projecten op het brede vakgebied van beheer openbare ruimte

Je bent in staat om uitvoering te geven aan plannen, projecten, programma´s en procedures om de openbare ruimte te kunnen beheren. Je fungeert als sparringpartner voor de wegbeheerders bij de afdeling Programmering en geeft sturing aan de uitvoering van beleid. Je creëert draagvlak en zorgt voor passende voorlichting en communicatie. Daarnaast lever je een actieve bijdrage aan het opstellen van een groen paragraaf in de bestemmingsplannen. Indien nodig toets je de plannen en bestekken van het ingenieursbureau.

2 applications
67 views
Check job


02-12-2019 Gemeente Ede
Leerplichtambtenaar

Als Leerplichtambtenaar stel je de schoolgang van je leerlingen centraal, met als doel dat ze een kwalificatie behalen. Op basis van je probleemanalyse zoek je naar oplossingen. Dit doe je in een zo vroeg mogelijk stadium. Je levert maatwerkoplossingen voor de leerling.
Je bent het aanspreekpunt voor jongeren, ouders en onderwijsinstanties. Hierin heb je een signalerende, adviserende en doorverwijzende rol. Voor een integrale oplossing werk je intensief samen met diverse gemeentelijke afdelingen, onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en diverse maatschappelijke organisaties.

10 applications
139 views


22-11-2019 Gemeente Ede
Leerplichtambtenaar

Als Leerplichtambtenaar stel je de schoolgang van je leerlingen centraal, met als doel dat ze een kwalificatie behalen. Op basis van je probleemanalyse zoek je naar oplossingen. Dit doe je in een zo vroeg mogelijk stadium. Je levert maatwerkoplossingen voor de leerling.
Je bent het aanspreekpunt voor jongeren, ouders en onderwijsinstanties. Hierin heb je een signalerende, adviserende en doorverwijzende rol. Voor een integrale oplossing werk je intensief samen met diverse gemeentelijke afdelingen, onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en diverse maatschappelijke organisaties.

11 applications
188 views


22-11-2019 Gemeente Ede