Jobs posted by Gemeente Ede

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Gemeente Ede.

Latest jobs

Adviseur Inclusie

Ede gaat ervoor zorgen dat iedereen meedoet en zich thuis voelt binnen onze organisatie. Als Adviseur Inclusie weet je waar je over praat. Jij zet jouw kennis/ervaring in om dit te realiseren
Je wordt de aanjager en verbinder van inclusief werkgeverschap binnen de gemeente. Jij weet wat er nodig is voor een inclusieve organisatie. Er is een basis en die moet worden doorontwikkeld.

Jij ontwikkelt beleid en zorgt daarnaast voor bewustwording; inclusie (in de breedste zin van het woord) is een belangrijk thema en dat draag jij uit. Naast het schrijven van beleid zorg je ook voor draagvlak en duidelijke processen. Deze weet jij ook te verankeren en toekomstbestendig te maken. Je vindt het geen probleem om te schakelen tussen jouw denkkracht en hands-on aanpakken. Niet onbelangrijk, je borgt de afspraken vanuit de Participatiewet.

In het begin is het belangrijk dat je bewustwording creëert binnen de gemeente Ede, ook bij onze ketenpartners. Je versterkt en zorgt ervoor dat inclusief denken (en werken!) bij iedereen top of mind is. Je enthousiasmeert, bent creatief en je communiceert makkelijk op verschillende niveaus. Je borgt daarnaast de (financiële) haalbaarheid voor de verschillende oplossingen. Je bent meteen 'up and running', want wij willen vaart maken!

Daarnaast:

 • Werk je de visie op inclusief werkgeverschap van Ede verder uit;
 • Vertaal je deze visie naar een meerjarig actieplan met concrete doelstellingen en acties
 • Coördineer en bewaak je de planning van de acties en voer je deze (ook deels zelf) uit
 • Voorbereiden en voorzitten van door jou opgezette bijeenkomsten rondom Inclusie
 • Werk je nauw samen met de collega's bij Personeel & Organisatie en het Sociaal Domein
 • Iets met stimuleren van anderen tot ambassadeur en voorleven
 • Onderhoud je contacten met externe partners (UWV, scholen, instellingen, etc).
 • Zorg je voor borging van diverse subsidiemogelijkheden.

Intermediair

0 applications
15 views
Check job


18-06-2019 Gemeente Ede
Juridisch adviseur

Als juridisch adviseur ga je aan de slag met onderwerpen die onze inwoners raken. Je verleent juridische ondersteuning en adviseert de collega's van beleid en uitvoering op het gebied van wet- en regelgeving (m.n. Participatiewet), samenwerkings- en uitvoeringsovereenkomsten, beleidsregels, werkprocessen, rechtspersonen etc.
Je adviseert over de mogelijkheden en beperkingen die de wet ons biedt.
Je signaleert relevante ontwikkelingen m.b.t. de Participatiewet en vertaalt deze naar praktijkgerichte informatie. Jouw informatie wordt ook gebruikt bij integrale afwegingen wat eventueel impact heeft voor de inwoners van de gemeente. Indien nodig draag je alternatieve oplossingen aan. Ook signaleer je risico's en stel je verbeterpunten voor.

Wat verwachten we verder van je?

 • Je vindt het leuk om samen te werken, om kennis en inzicht te delen en je zorgt voor verbinding en draagvlak.
 • Je bent in staat om jouw kennis helder en in begrijpelijke taal over te brengen. Je schrijft gemakkelijk en "to the point".
 • Je vertegenwoordigt de gemeente bij regionale overleggen.
 • Je adviseert de afdelingsmanager proactief en signaleert mogelijke verbeteringen.
 • Zo nodig treedt je op in bezwaar- en beroepsprocedures.

Intermediair

0 applications
12 views
Check job


18-06-2019 Gemeente Ede
Contractvoorbereider Asfaltconstructies

Als contractvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en het tot stand komen van contracten en tekeningen inclusief kostenramingen voor onderhoud aan bestaande asfaltconstructies. Je houdt daarbij ook toezicht op de uitvoering van het contract.

De benodigde werkzaamheden ten behoeve van de contractvoorbereiding voer je zelf uit of laat je onder jouw regie uitvoeren door marktpartijen. Hierbij heb je een controlerende en toetsende rol. Daarnaast adviseer je ontwerpers en projectleiders bij het technisch ontwerp en adviseer je over en breng je expertise in op het gebied van contracten. Daarnaast draag je zorg voor concrete schetsen en (detail)tekeningen. Je zorgt voor verwerking van analoge en digitale metingen (zoals hoogte-, landmeetkundige en geotechnische metingen). Je neemt deel aan overleggen/interne projectgroepen en voert applicatiebeheer van geautomatiseerde toepassingen uit.

Als toezichthouder ben je onderdeel van een projectteam en houd je toezicht op de uitvoering en realisatie van de werkzaamheden zoals afgesproken in de overeenkomst. Je legt dit vast in de contractadministratie. Je overlegt dan ook regelmatig met de projectleider en directievoerder. In uitvoeringssituaties ben jij verantwoordelijk om helder te communiceren naar alle betrokken partijen, zoals aannemers, bedrijven en inwoners, en weet je op goede wijze om te gaan met publiek. Bij klachten en verzoeken sta je inwoners correct te woord en handel je de klachten af.

Nationale Vacaturebank

1 application
9 views
Check job


17-06-2019 Gemeente Ede
Contractvoorbereider Asfaltconstructies

Als contractvoorbereider ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding en het tot stand komen van contracten en tekeningen inclusief kostenramingen voor onderhoud aan bestaande asfaltconstructies. Je houdt daarbij ook toezicht op de uitvoering van het contract.

De benodigde werkzaamheden ten behoeve van de contractvoorbereiding voer je zelf uit of laat je onder jouw regie uitvoeren door marktpartijen. Hierbij heb je een controlerende en toetsende rol. Daarnaast adviseer je ontwerpers en projectleiders bij het technisch ontwerp en adviseer je over en breng je expertise in op het gebied van contracten. Daarnaast draag je zorg voor concrete schetsen en (detail)tekeningen. Je zorgt voor verwerking van analoge en digitale metingen (zoals hoogte-, landmeetkundige en geotechnische metingen). Je neemt deel aan overleggen/interne projectgroepen en voert applicatiebeheer van geautomatiseerde toepassingen uit.

Als toezichthouder ben je onderdeel van een projectteam en houd je toezicht op de uitvoering en realisatie van de werkzaamheden zoals afgesproken in de overeenkomst. Je legt dit vast in de contractadministratie. Je overlegt dan ook regelmatig met de projectleider en directievoerder. In uitvoeringssituaties ben jij verantwoordelijk om helder te communiceren naar alle betrokken partijen, zoals aannemers, bedrijven en inwoners, en weet je op goede wijze om te gaan met publiek. Bij klachten en verzoeken sta je inwoners correct te woord en handel je de klachten af.

Intermediair

4 applications
21 views
Check job


17-06-2019 Gemeente Ede
Projectleider Civiele Techniek

Als projectleider civiele techniek ben je integraal verantwoordelijk voor diverse projecten die door het ingenieursbureau Ede worden uitgevoerd. Je werkt daarvoor samen met projectteams, variërend in grootte en complexiteit, aan civiel technische projecten met een grote variatie in alles wat je kunt bedenken betreft openbare ruimte. Denk aan gebiedsontwikkeling, spoorzone, herinrichting maar ook (groot) onderhoud. Ook werk je regelmatig samen met externe bureaus.

Je stuurt de projectmedewerkers functioneel aan en je bent verantwoordelijk voor het functioneren van zowel het projectteam als de projectmedewerkers als individu. Daarin heb je een duidelijke focus op het 'tot hun recht laten komen' van de kwaliteiten van de projectmedewerkers en help je hen om het beste uit zichzelf te halen. Daarover leg je verantwoording af aan zowel de opdrachtgever als het lijnmanagement.

Je ontzorgt je opdrachtgevers door tijdig de juiste informatie te leveren. Daarnaast werk en help je mee aan doorontwikkeling van projectmatig werken en ben je in staat om het projectteam daarin mee te nemen. Ook werk je aan de verbetering van integrale afdelings- en organisatie overstijgende processen.

Als projectleider ben je zowel regisseur als adviseur van je projecten en ben je gericht op een goede samenwerking van de gehele keten.

Nationale Vacaturebank

0 applications
8 views
Check job


17-06-2019 Gemeente Ede