Logo DOVA Jobs

Automated job management on DOVA Jobs

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on DOVA Jobs.

Latest jobs

Senioringeniør til Dfind Epi

Tenk om du kunne være med å bygge et konsulentselskap, innenfor de trygge og gode rammene til verdens største HR-selskap - men likevel med stor frihet?

Fra oppstarten i januar til i dag har vi allerede ansatt fem svært kompetente, nysgjerrige senioringeniører. Nå vil vi ha med oss enda flere på laget! Hvis teksten under appellerer til deg, så ønsker vi å høre fra deg.

Som ansatt i Dfind Epi:
Tenk om du kunne gledet deg til å gå på jobb hver dag, og fått stor påvirkningskraft på nyansettelser og selskapets vekst? Ønsker du å jobbe for et selskap som har din utvikling i fokus? Vi bygger vinnerkultur, og vår absolutt hovedprioritet er trivsel på jobb, kompetanseutvikling for våre ansatte og bærekraftige løsninger. Grunnen er like enkel som den er god; utvikler de ansatte seg så utvikler selskapet seg.

Om deg:
Er du utdannet ingeniør/sivilingeniør, har minimum 5 års erfaring fra relevante prosjekter innenfor samferdsel, og klar for å vokse? Da vil du trives hos oss. Vi ser etter de flinkeste ingeniørene, deg som virkelig strekker deg litt ekstra for å gjennomføre gode prosjekter. Du har erfaring fra samferdselsprosjekter; både fra prosjektering og ledelse. Gjerne erfaring fra rådgiver, byggherre eller entreprenør.

Vi forventer at du er nysgjerrig, interessert og klar for utfordrende prosjekter. Du snakker og skriver norsk eller et annet skandinavisk språk. Du anser deg som en fagperson med sterke sosiale egenskaper.

Hos oss får du:

 • Rådgivere som skal følge deg tett hele veien. Sammen skal vi bygge et robust selskap og sørge for at du utvikler deg mer her enn noe annet sted. Du får mulighet til å påvirke veivalg, prosjekter og teknologivalg. Vi tror på flat struktur og korte kommunikasjonslinjer i selskapet.
 • Jobbe hos noen som har fokus på vårt samfunnsansvar. Vi er stolte av våre verdier, våre ansatte og våre samarbeidspartnere. I tillegg kan vi tilby et årlig utviklingsstipend, og muligheten til å utvikling på både lang og kort sikt. Hos Dfind Epi AS har vi også selvsagt konkurransedyktig lønn, gode forsikringer, sosiale turer og faglige samlinger.
 • Utvide nettverket ditt - i Dfind Epi har vi fokus på å etablere langsiktige og gode relasjoner.

Vil du bli en del av Dfind Epi, send oss din cv med prosjektoversikt, så tar vi kontakt med deg.

Vi kjører prosessen som normalt, men alle intervjuer og møter gjennomføres via video så langt dette lar seg gjøre.

0 applications
0 views

3 applications
0 views
Check job


03-04-2020 Dfind Epi
Senioringeniør til Dfind Epi

Tenk om du kunne være med å bygge et konsulentselskap, innenfor de trygge og gode rammene til verdens største HR-selskap - men likevel med stor frihet?

Fra oppstarten i januar til i dag har vi allerede ansatt fem svært kompetente, nysgjerrige senioringeniører. Nå vil vi ha med oss enda flere på laget! Hvis teksten under appellerer til deg, så ønsker vi å høre fra deg.

Som ansatt i Dfind Epi:
Tenk om du kunne gledet deg til å gå på jobb hver dag, og fått stor påvirkningskraft på nyansettelser og selskapets vekst? Ønsker du å jobbe for et selskap som har din utvikling i fokus? Vi bygger vinnerkultur, og vår absolutt hovedprioritet er trivsel på jobb, kompetanseutvikling for våre ansatte og bærekraftige løsninger. Grunnen er like enkel som den er god; utvikler de ansatte seg så utvikler selskapet seg.

Om deg:
Er du utdannet ingeniør/sivilingeniør, har minimum 5 års erfaring fra relevante prosjekter innenfor vann og avløp, og klar for å vokse? Da vil du trives hos oss. Vi ser etter de flinkeste ingeniørene, deg som virkelig strekker deg litt ekstra for å gjennomføre gode prosjekter. Du har erfaring fra VA-faget: prosjektering av VA-anlegg, eller bygge- og/eller prosjektledelse. Gjerne erfaring fra rådgiver eller entreprenør.

Vi forventer at du er nysgjerrig, interessert og klar for utfordrende prosjekter. Du snakker og skriver norsk eller et annet skandinavisk språk. Du anser deg som en fagperson med sterke sosiale egenskaper.

Hos oss får du:

 • Rådgivere som skal følge deg tett hele veien. Sammen skal vi bygge et robust selskap og sørge for at du utvikler deg mer her enn noe annet sted. Du får mulighet til å påvirke veivalg, prosjekter og teknologivalg. Vi tror på flat struktur og korte kommunikasjonslinjer i selskapet.
 • Jobbe hos noen som har fokus på vårt samfunnsansvar. Vi er stolte av våre verdier, våre ansatte og våre samarbeidspartnere. I tillegg kan vi tilby et årlig utviklingsstipend, og muligheten til å utvikling på både lang og kort sikt. Hos Dfind Epi AS har vi også selvsagt konkurransedyktig lønn, gode forsikringer, sosiale turer og faglige samlinger.
 • Utvide nettverket ditt - i Dfind Epi har vi fokus på å etablere langsiktige og gode relasjoner.

Vil du bli en del av Dfind Epi, send oss din cv med prosjektoversikt, så tar vi kontakt med deg.

Vi kjører prosessen som normalt, men alle intervjuer og møter gjennomføres via video så langt dette lar seg gjøre.

0 applications
0 views

4 applications
0 views
Check job


03-04-2020 Dfind Epi
Ansvarlig internrevisjon

ANSVARSOMRÅDE:
Som ansvarlig for internrevisjonen vil du ha det overordnede ansvaret for å videreutvikle en moderne og risikobasert internkontrollfunksjon, med formål om å sikre at organisasjonen har sterke økonomiske og operasjonelle kontroller. Dette innebærer å etablere prosesser og rutiner for å styre og redusere organisasjonens risikoer og oppnå dens mål på en effektiv, systematisk og etisk måte, samt være en rådgiver for ledelsen.

Funksjonen vil ha ansvar for internrevisjon i Frelsesarmeen, samt et overordnet ansvar for risikovurdering av organisasjonen og dens virksomhet. Du vil også bidra til å videreutvikle en god struktur for eierskap, risikohåndtering og etterlevelse av regelverk i Frelsesarmeen.

Stillingen rapporterer funksjonelt til organisasjonens revisjonskomité og organisatorisk til daglig leder. Stillingen har bred kontaktflate internt og mot revisjonsavdelingen ved Frelsesarmeens internasjonale hovedkvarter, i tillegg til nært samarbeid med Frelsesarmeens eksterne revisjonsselskap. Noe reisevirksomhet må påregnes.

SENTRALE ARBEIDSOPPGAVER:

 • Ansvar for å videreutvikle og drifte en objektiv og uavhengig internrevisjonsfunksjon for hele den norske, islandske og færøyske virksomheten
 • Forankre en moderne og risikobasert internrevisjon som bidrar til at Frelsesarmeen når sine mål. Sikre en god compliance- og risikostyringskultur i hele organisasjonen
 • Kartlegge, evaluere og overvåke operasjonell risiko i organisasjonen og gjøre tiltak for å redusere risiko og styrke organisasjonen. Sikre en god dialog med revisjonskomiteen, samt initiere og iverksette nødvendige tiltak
 • Sentral i arbeidet med å bygge en solid struktur for risikohåndtering og eierstyring
 • Være organisasjonens rådgiver innen risikostyring og intern kontroll. Skape god kunnskap og forståelse rundt området i organisasjonen og støtte ved behov
 • Utvikle og gjennomføre compliance- og risiko-opplæring
 • Utarbeide årlig risikobasert revisjonsplan der prioriteringene til internrevisjonens arbeid er i samsvar med de overordnede målene og retningslinjene
 • Yte bistand og støtte ved anbudsprosesser i organisasjonen
 • Om riktig bakgrunn, bidra inn som sparringspartner ved juridiske spørsmål i organisasjonen, særlig inn mot ovennevnte fagområder

ØNSKET BAKGRUNN:

 • Relevant utdannelse fra universitet eller høyskole, gjerne på masternivå
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • God kjennskap til og erfaring med virksomhetsstyring og internrevisjon, herunder gjeldende standarder, lovkrav og etiske krav
 • God kjennskap til rammeverk og standarder for internkontroll og risikostyring

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Selvgående og initiativrik, med høy gjennomføringsevne
 • God helhets- og organisasjonsforståelse. Evner å løfte blikket og se det store bildet, men også være operativ
 • Flink til å kommunisere og bygge relasjoner og skape tillit på alle nivåer i en organisasjon
 • Strukturert og systematisk
 • Hjelpsom og støttende
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk
 • Høy integritet

VI TILBYR:

 • Være med på å videreutvikle og profesjonalisere organisasjonen
 • Meget selvstendig rolle med stor påvirkningskraft
 • En sentral og synlig rolle i en stor og internasjonal organisasjon med stor samfunnsnytte

For ytterlige informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind på tlf. 957 29 725, eller mail: orjan.gamst@dfind.no eller Leif Thoring i Dfind på tlf. 913 68 810 eller mail: leif.thoring@dfind.no Søknader behandles fortløpende. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

0 applications
0 views

7 applications
0 views
Check job


02-04-2020 Frelsesarmeen
CTO

Feiring er et norsk industrikonsern som ønsker å ta en ledende posisjon innen ConstructionTech og vi ser nå etter en som kan være pådriver for nettopp dette! Har du lyst til å være med å lede et familieeid konsern, som satser på teknologi trygt gjennom hele reisen fra dagens systemutfordringer, til fremtidens datadrevne industrileder innen miljø og teknologi? Vi står i dag helt i bresjen av skiftet fra en grå til grønn hverdag og jobber kontinuerlig med å forbedre oss, og strekke oss mot nye ambisiøse mål for et mer bærekraftig samfunn. Vi søker aktivt dialog med våre kunder, myndighetene og samfunnet der vi ser at vi kan bidra til innovasjon, verdiskaping og bærekraftige løsninger. Har du lyst til å gjøre Feiring til bransjens ledende aktør ved å ta i bruk ny og spennende teknologi?

Hos oss får du innovative og varierte oppgaver i et selskap med korte beslutningslinjer og et langsiktig fokus. Dette innebærer at du vil stå i spissen fra idé til utførelse! Du vil få ansvar for viktige teknologiske valg, bygge plattformer og bidra til å sette fremtidig retning for Feiring. Du vil fra et tidlig tidspunkt komme inn i spennende prosjekter og raskt få stor beslutningsmyndighet for at vi skal komme dit vi ønsker. Dette innebærer å ivareta nåværende forretning, samtidig som du vil bidra til å utvikle eksisterende og ny business. Du blir en del av et engasjert, og faglig dyktig lederteam med frihet til å forme din egen arbeidshverdag.

Hvem er du?
Vi tror du har en bakgrunn fra forretningsutvikling, med en sterk teknologisk forståelse i bunn. Du er vant til å tenke innovasjon og effektivisering, samt trives i grensesnittet mellom forretning og teknologi. En sterk pådriver, som er kjent med å se muligheter for å optimalisere prosesser og trives med å gjennomføre både små og store prosjekter. Du evner å kommunisere tydelig samtidig som engasjere de rundt deg! Du har stor gjennomføringskraft og kan vise til spennende prosjekter du har vært med å implementere.

Vi håper at du er kjent med en holistisk tilnærming til virksomhets- og systemarkitektur og deler vårt målbilde om en moderne microservices arkitektur. Det er viktig for oss å skape gode kundereiser og sette brukerne i sentrum gjennom våre utviklingsprosjekter. Har du jobbet med Design Thinking eller Canvas hadde dette vært kult! Du tenker langsiktig, samtidig som det er kort vei fra hands-on problemløsning til å samarbeide med kolleger i ulike roller hos oss - fra maskinførere til CEO. Du er selvgående, trives med endring, er ikke redd for å ta i et tak og gledes over å være en del av vår vekst!

Vi er stolte av selskapet vårt!
Feiring har sin opprinnelse i produksjon og salg av byggeråstoff til bygg- og anleggsbransjen, og har siden 1962 hatt sitt hovedkvarter på Lørenskog. I dag er selskapet etablert med avdelinger fra Troms i nord til Vestfold i sør. Vi lever etter våre fem grunnverdier "løsningsorientert, kompetent, hederlig, langsiktig og en god nabo", som Digital forretningsutvikler / CTO i Feiring er det viktig at også du kjenner deg igjen i disse verdiene - er du med?

Våre rådgivere i Dfind, Jacob Bruun og Ingrid Solheim er tilgjengelig via 921 33 989 / 464 18 032. Eller fra jacob.bruun@dfind.no / ingrid.solheim@dfind.no
Vi kjører prosessen som normalt, men alle intervjuer og møter gjennomføres via video så langt dette lar seg gjøre.

0 applications
0 views

10 applications
0 views
Check job


02-04-2020 Feiring Bruk AS
Senior Regnskapsmedarbeider

På vegne av Stendi AS søker vi en Senior Regnskapsmedarbeider som har minimum 5-7 års erfaring fra bokføring og oppfølging av leverandører. Du er trygg på moms og fradragsberettigede kostnader, samt oppdatert på lover og regler. Her vil du jobbe i et fagmiljø i et team som består i dag av ni medarbeidere på regnskap og syv medarbeidere på controlling. Regnskapsteamet jobber i prosess og du vil også bidra når det trengs på utgående faktura, kundereskontro og avdelingskasser. Du er en person som trives med stor variasjon i oppgaver og arbeidsmengde, og som synes det er gøy å jobbe i en dynamisk organisasjon der endringer er en del av hverdagen. Her har de fokus på digitalisering og automatisering av regnskapsoppgavener, noe du ser på som en utviklingsmulighet.

Stendi holder til i sentrale lokaler på Solli Plass, men i løpet av høsten så vil de flytte til Skøyen eller Lysaker i nye lokaler som vil være i nærheten av offentlig transport.

Arbeidsoppgaver som vil inngå i rollen er:

 • Behandle inngående fakturaer i Visma Global og Visma Dokumentsenter
 • Bokføring
 • Håndtering av merverdiavgift (momskompensasjon)
 • Remittering
 • Oppfølging av leverandørreskontro
 • Månedsavslutning med avstemming reskontro og bank, periodisering, avsetning og rapportering av relevante nøkkeltall
 • Viktig å kunne jobbe i team og kunne hjelpe til på andre områder når det er nødvendig, spesielt inn mot kundereskontro og avdelingskasser.
 • Bidra til «best practice» på ansvarsområdet og ta initiativ til forbedring og implementering av rutiner og systemer

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bachelor innen økonomi/regnskap/revisjon og fortrinnsvis autorisasjon som regnskapsfører.
 • Minimum 5-7 års relevant erfaring
 • God regnskapsforståelse og oppdatert på lover og regler
 • God erfaring med regnskapssystemer. Fordel med erfaring fra Visma Global og Visma Dokumentsenter
 • God Excel-kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

For å kunne lykkes i jobben:

 • Du trives med å jobbe i team og hjelpe på andre områder når det er nødvendig
 • Du tar initiativ til forbedring og implementering av rutiner og systemer
 • God Excel-kompetanse
 • Strukturert og kvalitetsbevisst
 • Bidrar til et trivelig team
 • Trives med faglige utfordringer

Vi tilbyr:

 • Et godt arbeidsmiljø i moderne lokaler i Oslo, hvor innovasjon og endring er en del av kulturen i regnskapsavdelingen
 • Gode muligheter for faglig- og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser med gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • En spennende og utfordrende stilling
 • God oppfølging

Om du finner stillingen interessant, så søk i dag ved å sende søknad og CV via Dfind sine hjemmesider. Relevante attester og vitnemål legges ved elektronisk. Om du har spørsmål så kan du ta kontakt med Joachim Claeson i Dfind på 400 21 542 email joachim.claeson@dfind.no.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt og fortløpende.

0 applications
0 views

46 applications
0 views
Check job


31-03-2020 Stendi AS