Carrière in Limburg

Automated job management on Carrière in Limburg én Carrière in Brabant

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on Carrière in Limburg én Carrière in Brabant.

Latest jobs

Praktijkinstructeur (nr.3730)

 • Assisteren in de lessen verzorging uiterlijk
 • Assisteren in de lessen verzorging mens
 • Begeleiden van leerlingen bij de interne stage

0 applications
0 views
Check job


05-10-2022 Terra Nigra
Docent LO en decaan (nr.3729)

Wij zoeken: een docent LO met ruime ervaring als Decaan.

Decaan Havo:
Het Sint-Maartenscollege ambieert, conform zijn visie op het decanaat en LOB, een dynamisch, ruim beschikbaar en toegankelijk decanaat. We zoeken voor komend schooljaar versterking van het decanaat MAVO en HAVO.
Het is wenselijk dat een decaan minimaal 4 dagen per week op school aanwezig is om flexibel toegankelijk te zijn voor leerlingen.

Algemeen
LOB (Loopbaan Oriëntatie en -Begeleiding) is een leerproces van leerlingen om een optimale loopbaankeuze te kunnen maken. De leerling krijgt zicht op eigen talenten, opleidingen en op beroepen. De verantwoordelijkheid voor LOB ligt primair bij de leerling en diens ouders. Het decanaat is een 2e-lijns ondersteunende voorziening binnen onze school. Het decanaat is een laagdrempelige, gemakkelijk toegankelijke voorziening die in voldoende mate beschikbaar is voor leerlingen en ouders. Het decanaat informeert leerlingen en ouders, organiseert activiteiten in het kader van LOB in overleg met de teamleider en biedt ondersteuning aan mentoren. De mentor heeft globale kennis van het keuzetraject LOB en kan de leerling zo nodig doorverwijzen naar het decanaat. De decaan voert gesprekken met die leerlingen die meer nodig hebben dan het 1e-lijnsgesprek met de mentor. Dit betreft een beperkt deel van de leerlingen. Het decanaat ondersteunt de teamleiders ook wat betreft pakketkeuze invoer, instroom nieuwe leerlingen en overstapprogramma's (2m-3m, 3m-4m, 4m-4h en 5h-5v). Het decanaat is proactief en doet voorstellen voor beleid aan de teamleiders/directeur.

Rol, taken en verantwoordelijkheden

 1. Opzetten, coördineren en bewaken van LOB, in samenwerking met collega-decaan
 2. Implementeren, actualiseren, bewaken en evalueren van LOB in een doorlopende leerlijn
 3. Bevorderen van het keuzeproces door gebruikmaking van het loopbaandossier van leerlingen en de begeleiding daarop
 4. Actief betrekken van mentoren en vakdocenten bij het keuzeproces
 5. Geeft voorlichting (ook op avonden) aan mentoren, leerlingen en ouders door het verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten aangaande toelatingseisen, procedures, toekomstperspectief etc.
 6. Invoeren, zicht op de keuzegegevens in Zermelo
 7. Verzamelen, rubriceren en actualiseren van info over studies, beroepen en financiering stellen van de jaarplanning van decanaat en LOB
 8. Deelnemen aan de decanenkring
 9. Beschikbaar stellen van informatie voor betrokkenen (ouders, leerlingen, docenten, mentoren, MT)
 10. Samenwerking met ondersteuningsteam vwb zorg-leerlingen
 11. Onderhouden van een extern netwerk (MBO, HBO en WO)
 12. Samenwerking met Profiel-Asl mbt organisatie testen en scholing mentoren
 13. Organiseren van uitwisselingen en activiteiten met hogescholen en universiteiten en het opstellen van programma's hiervoor
 14. Verantwoordelijk voor de uitvoering van de PR van het decanaat
 15. Open staan voor en initiëren van vernieuwingen op LOB-gebied
 16. Woont regionale en landelijke decanenbijeenkomsten bij.

Werkt samen met de teamleiders

 • Begeleiding van leerlingen bij specifieke problemen of vragen t.a.v. de profielkeuze of de loopbaankeuze
 • Advisering over instroom en doorstroming en uitstroom naar ander (vervolg)onderwijs of de arbeidsmarkt en bemiddeling hierbij
 • Ondersteuning van de teamleiders bij nieuw aan te nemen leerlingen

Levert een bijdrage aan het beleid

 • Adviseren van het management over het loopbaanoriëntatie? en begeleidingsbeleid
 • Monitoren van de schoolloopbaan van (groepen) leerlingen en het bijhouden van informatie over leerlingen die uitstromen naar MBO, HBO en WO
 • Registreren van de studiekeuze van examenleerlingen
 • Initiëren en onderzoeken van mogelijkheden die bijdragen aan het laten excelleren van leerlingen en het uitvoeren van de hierbij behorende activiteiten

Kennis (of te ontwikkelen), vaardigheden en competenties

 • kennis van opleidingsmogelijkheden in het MBO, HBO en WO
 • kennis van instroomeisen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt
 • kennis van de mogelijkheden die testbureaus kunnen bieden
 • inzicht in bestaande onderwijsprogramma's, ?profielen en ?systemen binnen de school
 • vaardig in het beoordelen van de relevantie van nieuw verschenen materiaal en in het aandragen van op de behoeften afgestemde informatie
 • goede organisatorische en planningsvaardigheden
 • goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden
 • goede presentatievaardigheden
 • goede gesprekspartner voor leerlingen op mavo-, havo- en vwo-niveau en ouders
 • ruime ICT-vaardigheden
 • accuraat en flexibel
 • proactieve houding

Decaan HAVO (ca. 400 uur, afhankelijk van het aantal leerlingen)
De decaan HAVO heeft een basisopleiding (decanen opleiding) op minimaal HBO-niveau met relevante afstudeervakken of een specialisatie met betrekking tot loopbaanbegeleiding of daaraan gelijkwaardige scholing en een ruime ervaring op decanaat HAVO.

Docent LO:
Is sporten jouw passie en weet jij ook onze leerlingen te stimuleren om van de bank van te komen? Kun jij jongeren uitdagen en motiveren om met beweging bezig te zijn?

De één is dagelijks met sporten of bewegen bezig, de ander is niet vooruit te branden. Jij als docent Lichamelijke Opvoeding weet elke leerlingen de basiskennis van verschillende sporten bij te brengen en weet op een enthousiaste manier het belang van bewegen over te brengen. Wij zoeken voor naam school een 1ste graads docent Lichamelijke Opvoeding (LO) die ook oog heeft voor de minder atletische leerling en met aandacht en oprechte interesse voor alle leerlingen het beste in ze naar boven haalt. Dit doe je aan de hand van inspirerende lessen die je geeft aan onze leerlingen. Jij zorgt tevens voor een stimulerend leerklimaat waarbij leerlingen hun grenzen durven te verleggen. Je kunt tegelijkertijd goed samenwerken met je collega's binnen de sectie en in je team en levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van lesmateriaal, het onderwijs en de cultuur binnen onze school.

De eerste graads bevoegde docent LO van het Sint-Maartenscollege is een enthousiaste docent die het als een uitdaging ziet om leerlingen te enthousiasmeren voor het vak LO;
Hij/zij heeft ervaring in het geven van lessen in het vak LO en is iemand die het leuk vindt om te werken met jongeren tussen de 12 en 18 jaar en is gericht op een brede samenwerking binnen de sectie LO en het Sint-Maartenscollege.

0 applications
0 views
Check job


05-10-2022 Sint-Maartenscollege
Vakcoach Tekenen, CKV en Handvaardigheid

Agora Maas en Peel is op 1 augustus 2021 enthousiast van start gegaan met 58 leerlingen, per 1 augustus 2022 komt daar een zelfde aantal leerlingen bij. De school laat leerlingen toe met een vmbo-t, havo en vwo perspectief. Vanaf 01 augustus 2023 beginnen de (tweejaarlijkse) examentrajecten voor vmbo-t, later gevolg door havo en vwo.
Agora Maas en Peel vormt samen met de 15 andere Agora-vestigingen in Nederland de Vereniging Agora Onderwijs, waar expertisen worden uitgewisseld en waar wordt gewerkt aan het op allerlei manieren beantwoorden van de vraag: Wat verstaan we onder een goede Agora-school.
Voor de vakcoaches hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 • Deze is ondersteunend aan de coach die de eerstverantwoordelijke is voor de ontwikkeling en het leren van de leerling.
 • Deze is verantwoordelijk voor het realiseren van de leerdoelen van het betreffende vakgebied conform de exameneisen.
 • Deze is ontwerper en eigenaar van zijn vak; hij weet wat moet én kan, is thuis in onderwijsontwerp en kan vanuit die expertise de koppeling leggen met het Agoriaans onderwijs
 • Deze is een teamplayer en werkt op basis van gelijkwaardigheid samen met al zijn collega's

Voor het vakgebied Tekenen, CKV en Handvaardigheid zoeken wij echte onderwijs professional, die enthousiast wordt van het mede vormgeven van Agoriaans onderwijs. Een docent die de uitdaging aandurft om de gestelde exameneisen te vertalen naar Agoriaanse onderwijstrajecten. Een vakcoach die samen met collega's wil denken in mogelijkheden en vanuit zijn/haar kennis van het onderwijssysteem de optimale ruimte zoekt om leerlingen Agoriaans voor te bereiden op hun examen.

0 applications
0 views
Check job


05-10-2022 Buurtcollege Agora Maas en Peel
Verpleegkundige Acute Opname Afdeling (AOA)

Ter versterking van de Acute Opname Afdeling (AOA) zoeken we naar een betrokken verpleegkundige. We hebben een enthousiast, zelfstandig en ambitieus team en zijn op zoek naar een gedreven collega die ons team kan versterken.

De acute opname afdeling is een klinische afdeling met 20 bedden voor alle ongeplande patiënten uitgezonderd patiënten die direct naar de IC/CCU, de kinderafdeling, de kraamafdeling, of de stroke gaan.

De afdeling is gericht op patiënten die met spoed opgenomen worden dan wel wachten op diagnostiek en het starten van behandeling. Indien ingeschat wordt dat een patiënt korter dan 72 uur in het ziekenhuis zal verblijven, vindt geen overplaatsing plaats naar een verpleegafdeling. De afdeling vormt als het ware een buffer voor de klinische verpleegafdelingen waar geen patiënten meer worden opgenomen rechtstreeks vanuit de SEH of de polikliniek.

Door een acute opname afdeling wordt de voorspelbaarheid (minder verstoringen) op de afdelingen verhoogd wat de patiëntveiligheid ten goede komt en de fluctuatie van de werkdruk van de medewerkers beperkt.

Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor:

 • Het uitvoeren en coördineren van de verpleegkundige zorg voor de (toegewezen) patiënten op de acute opname afdeling.
 • De kwaliteit en continuïteit van het totale zorgverleningsproces. Deze wordt door jou bewaakt en bevorderd.

Naast deze uitdagende werkzaamheden krijg je vanuit de organisatie een opleiding aangeboden specifiek gericht op de acute opname afdeling. Deze opleiding bestaat uit de BAZ (Basis Acute Zorg) met een aanvullende AOA module. De opleiding volg je bij het MUMC Maastricht en heeft een looptijd van 1-1 ½ jaar. Naast de werkzaamheden op de afdeling heb je specifieke scholingsmomenten. Uiteraard ben je ook van harte welkom indien je de AOA opleiding reeds hebt afgerond.

0 applications
0 views
Check job


04-10-2022 Stichting St. Anna Zorggroep
Verpleegkundige op de neurologie afdeling

Je gaat werken op onze afdeling neurologie. Ons team staat bekend om haar betrokken en enthousiaste medewerkers. Dit zien we daarom graag terug bij jou!

Je bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en coördineren van de verpleegkundige zorg voor de (toegewezen) patiënten. De kwaliteit en continuïteit van het totale zorgverleningsproces wordt door jou bewaakt en bevorderd. Je begeleidt leerlingen en stagiaires en draagt je kennis en ervaring op hen over.

Hoe ziet de afdeling eruit?
Ons neurologie team bestaat uit 18 medewerkers. Zij hebben allen een stroke care opleiding gevolgd, waardoor ze ook op de Brain Care Unit (BCU) kunnen werken. Nadat je goed bent ingewerkt mag je deze opleidingen ook gaan volgen. Op afdeling neurologie kunnen 15 patiënten verpleegd worden die bij een neuroloog onder behandeling zijn. We hebben 10 klinische bedden en een Brain Care Unit waar 5 patiënten verpleegd kunnen worden onder 24 uurs bewaking. Daarnaast is er een dagbehandeling.

0 applications
0 views
Check job


04-10-2022 Stichting St. Anna Zorggroep