Logo Carrière in Nederland

Automated job management on Carrière in Nederland

By using the job management services of Mimir you can automate the management of jobs on Carrière in Nederland.

Latest jobs

Leerling SEH verpleegkundige

Je zorgt voor de opvang, begeleiding en behandeling van patiënten en familie op de spoedeisende hulp (SEH). Je informeert en assisteert de behandelend arts bij onderzoeken en verrichtingen. Tevens verricht je verpleegkundige handelingen volgens de richtlijnen van de SEH. Administratieve taken zoals de patiëntenregistratie, rapportage, overdracht aan derden en het aanleggen van het dossier behoren ook tot jouw werkzaamheden.

Je werkt eerst een aantal maanden voor als verpleegkundige op de SEH. Daarna begint de opleiding tot SEH verpleegkundige, welke een looptijd van 19 maanden heeft.

Onze SEH
Op de SEH proberen we bij patiënten met een (sub)acute zorgvraag, in een zo kort mogelijke tijd, te komen tot een diagnose. Daarbij stellen we de eerste noodzakelijke therapie in. Zo kunnen we directe- en indirecte gevolgen van letsel of ziekte voorkomen of zoveel mogelijk beperken.

De activiteiten op de SEH zijn speciaal afgestemd op ontvangst, onderzoek, beoordeling, eerste behandeling, begeleiding, informatie, overdracht en zorg voor patiënten. Ook als er niet direct een acuut karakter aanwezig is.

De SEH is samen met de gipsverbandmeesters, team SEH-artsen en arts assistenten organisatorisch één afdeling, met twee werkplekken. De afdeling beschikt over 8 algemene behandelkamers (waarvan er 1 gebruikt wordt als kinderkamer, 1 als gipskamer, 1 als acute kamer en 1 als triagekamer) en 1 bucky kamer.

0 applications
0 views
Check job


21-06-2021 St. Anna Zorggroep
Huiskamerassistent Nicasius PG

Onze bewoners hebben een eigen kamer, en er zijn ook gemeenschappelijke huiskamers. Hier eten de bewoners, drinken ze een kopje koffie of lezen ze de krant. Er zijn ook activiteiten die je met onze bewoners samen doet, denk aan een potje kaarten of de krant lezen.

Zoals de naam het eigenlijk al zegt, werk je als huiskamerassistent in de gezamenlijke huiskamer. Jij bent het zonnetje in de huiskamer en hebt aandacht voor de bewoners. Je zorgt voor smakelijke maaltijden en helpt bewoners met eten en drinken. Je bestelt wat je nodig hebt om het eten te bereiden, en zorgt er ook voor dat de huiskamer schoon is. Ook ben je een soort van mantelzorger. Je zorgt ervoor dat de bewoner zich welkom en betrokken voelt.

0 applications
0 views
Check job


18-06-2021 St. Anna Zorggroep
Medewerker schoonmaak

De afdeling schoonmaak valt onder de afdeling hoteldiensten, een onderdeel van het facilitair bedrijf. Je werkt in een team van 75 collega's met een passie voor het vak. Samen met je collega's ben je verantwoordelijk voor bijv. een Poli,
TopSupport Eindhoven en/of overige afdelingen.
Samen gaan we voor een optimale beleving.

De medewerker schoonmaak die wij zoeken, is verantwoordelijk voor:

  • Het verzamelen van de benodigde middelen en materialen voor de materiaalwagen;
  • Alle ruimtes waar patiënten, bezoekers en collega's verblijven en komen stralend schoon zijn;
  • Het schoonmaken en opmaken van de bedden bij ontslag.

Je werkt volgens rooster (maandag t/m vrijdag. Werktijden tussen 06.00 en 20.00 uur).
En volgens rooster op (zaterdag en zondag).

0 applications
0 views
Check job


17-06-2021 St. Anna Zorggroep
Diëtist (tijdelijk)

Je stelt, op verwijzing van de specialist, een dieetbehandelplan op en geeft voedings- en dieetadviezen aan patiënten en begeleidt en motiveert ze bij de uitvoering hiervan. Daarnaast informeer en instrueer je medewerkers die betrokken zijn bij de behandeling en verzorging van patiënten. Je geeft voorlichting over voeding aan medewerkers en diverse patiëntengroepen. Je neemt op indicatie deel aan het multidisciplinair overleg. Een groot deel van je takenpakket is poliklinische (diabetes)zorg.

0 applications
0 views
Check job


17-06-2021 St. Anna Zorggroep
Verpleegkundige AOA

Ter versterking van de Acute Opname Afdeling (AOA) zoeken we naar een betrokken verpleegkundige. We hebben een enthousiast, zelfstandig en ambitieus team en zijn op zoek naar een gedreven collega die ons team kan versterken.

De acute opname afdeling is een klinische afdeling met 20 bedden voor alle ongeplande patiënten uitgezonderd patiënten die direct naar de IC/CCU, de kinderafdeling, de kraamafdeling, of de stroke gaan.

De afdeling is gericht op patiënten die met spoed opgenomen worden dan wel wachten op diagnostiek en het starten van behandeling. Indien ingeschat wordt dat een patiënt korter dan 72 uur in het ziekenhuis zal verblijven, vindt geen overplaatsing plaats naar een verpleegafdeling. De afdeling vormt als het ware een buffer voor de klinische verpleegafdelingen waar geen patiënten meer worden opgenomen rechtstreeks vanuit de SEH of de polikliniek.

Door een acute opname afdeling wordt de voorspelbaarheid (minder verstoringen) op de afdelingen verhoogd wat de patiëntveiligheid ten goede komt en de fluctuatie van de werkdruk van de medewerkers beperkt.

Als verpleegkundige ben je verantwoordelijk voor:

  • Het uitvoeren en coördineren van de verpleegkundige zorg voor de (toegewezen) patiënten op de acute opname afdeling.
  • De kwaliteit en continuïteit van het totale zorgverleningsproces. Deze wordt door jou bewaakt en bevorderd.

Naast deze uitdagende werkzaamheden krijg je vanuit de organisatie een AOA-opleiding aangeboden specifiek gericht op de acute opname afdeling. De opleiding volg je bij het MUMC Maastricht en heeft een looptijd van 1-1 ½ jaar. Naast de werkzaamheden op de afdeling heb je specifieke scholingsmomenten. Uiteraard ben je ook van harte welkom indien je de AOA opleiding reeds hebt afgerond.

0 applications
0 views
Check job


16-06-2021 St. Anna Zorggroep