Logo Brighthouse

Jobs posted by Brighthouse

Mimir provides the automated job management of jobs on job boards for Brighthouse.

Latest jobs

Schadebeheerder

Binnen ons team krijg je een goede opleiding waarna je de volgende verantwoordelijkheden zal kunnen nemen :

 • Je dossiers volg je op en vervolgens hou je de klant op de hoogte van de stand van zaken.
 • Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het onderzoeken van elk afzonderlijk geval, waarbij je de belangen van de maatschappij en van de verzekerde zal beoordelen.
 • Je doet het nodige voor de recuperatie van schade en stelt een raadsman aan indien nodig.
 • Je plaats de klant centraal, maar ook de maatschappij en stelt alles in het werk om tot een werkbaar resultaat te komen, waarbij alle afspraken gerespecteerd worden.

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job


19-08-2019 Brighthouse
Productiemedewerker Verzekeringen

Als Adviseur Verzekeringen ben je verantwoordelijk voor de productie in verschillende verzekeringstakken (BOAR en leven). Je bekijkt de clausules, maakt offertes en polissen op, waarbij je onderhandelt met de maatschappij. Je zal adviesgesprekken voeren met bestaande klanten en zo de verzekeringsportefeuille proactief verder uitdiepen. Verder volg je ook de warme leads op en adviseer je door middel van mond-aan-mond reclame ook nieuwe klanten. Je hebt een luisterend oor voor de noden van de klanten en zal een oplossing op maat aanreiken. Je volgt een volledig opleidingstraject waarbij je start met de particuliere verzekeringen en doorgroeit naar de zelfstandigen en kmo's. De functie zal meer concreet invulling krijgen naargelang jouw profiel.

3 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job


18-08-2019 Brighthouse
Risk Officer Employee Benefits

Je neemt de verantwoordelijkheid over volgende taken :

 • Je neemt deel aan het uitwerken en programmeren van risicomodellen, met oog op het kwantificeren en analyseren van risico's, die moeten dienen als basis voor het bepalen van de strategieën.
 • Je verbetert de risico- en evaluatiemodellen om een zo getrouw mogelijk beeld te geven van de eigendommen van de portefeuille EB/HC en te voldoen aan de vereisten gelinkt aan reporting (Solvency II) en boekhouding (IFRS17).
 • Je werkt mee aan de analyses en studies betreffende het bepalen van de 'Models Assumptions' die moeten gebruikt worden en aan de opvolging van de gebruikte modellen en je staaft deze in een gemotiveerd en beargumenteerd verslag.
 • Je helpt mee aan de uitwerking van nieuwe ontwikkelingen en aan het behoud van een kwalitatieve documentatie van de modellen.
 • Je neemt actief deel aan technische werkgroepen en je brengt op een gestructureerde manier verslag uit van je deelname aan vergaderingen.
 • Je communiceert vlot en duidelijk - zowel mondeling als schriftelijk - over de resultaten en de gebruikte methodologie en je besteedt bijzondere aandacht aan het beheer van de informatie.

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

1 application
0 views
Check job


18-08-2019 Brighthouse
Product Manager Tak Leven

Je neemt in jouw functie de verantwoordelijkheid over :

 • Analyse van de klantenbehoeften en van de producten van de concurrentie met als doel onze topproducten zo sterk mogelijk te positioneren in de markt
 • Verantwoordelijk voor het volledige beheer van projecten tot ontwikkeling van nieuwe producten en diensten en aanpassingen aan bestaande producten en diensten
 • Je draagt actief bij tot het lanceren van het product op de markt: presentatie, technische support, evaluatie van het succes
 • Je neemt verantwoordelijkheid op voor het beheer van het aanbod van deze producten, de actuariële en eerstelijnsaspecten betreffende het beheer van technische risico's en het mee realiseren van het businessplan
 • Evaluatie van de geschiktheid van de gebruikte modellen en de gebruikte assumpties
 • Evaluatie van de kwaliteit van de gebruikte data voor de berekeningen
 • Deelname aan acties die nodig zijn om mee te evolueren met de steeds veranderende markt

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views
Check job


18-08-2019 Brighthouse
Risk Officer Non Life

In deze functie kom je terecht op de afdeling NON LIFE waar je vooral volgende taken tot jouw rekening zal nemen:

 • Je bouwt en programmeert risicomodellen met het oog op kwantificering en analyse van risico's als basis voor het uitstippelen van beleidslijnen voor non-life verzekeringen.
 • Je doet analyses en studies m.b.t. de bepaling van de te gebruiken en de opvolging van de gebruikte modelassumpties en onderbouwt deze door een gemotiveerd en wetenschappelijk onderbouwd rapport.
 • Je analyseert en interpreteert de resultaten en uitkomsten van studies en berekeningen.
 • Je neemt actief deel aan technische werkgroepen met het oog op de ontwikkeling of aanpassing van methoden en modellen en brengt op gestructureerde wijze verslag uit van zijn deelname aan de vergaderingen.
 • Je communiceert vlot en klaar - zowel schriftelijk als mondeling - over de resultaten en de gebruikte methodologie en heeft daarbij vooral oog voor de managementwaarde van de informatie.
 • Je neemt actief deel aan projecten gericht op een optimalisatie van de methoden en processen binnen het risicomanagement.
 • Je hebt contacten met de andere departementen van het bedrijf en ontwikkelt een netwerk met het oog op een beter functioneren van de functie van risicomanagement en het bekendmaken van zijn toegevoegde waarde.
 • Je staat in voor de coaching van medewerkers (geen directe hiërarchische verantwoordelijkheid).

0 applications
0 views

0 applications
0 views

0 applications
0 views

3 applications
0 views
Check job


18-08-2019 Brighthouse